Bijzondere Achternamen
'Digitaal Erfgoed'

Deftigheid

 

 

 

Deftigheid: Dubbele namen - Patriciaat (Blauwe boekje) - Mega

Geen edelman zijnde maar wel (de/van de/van der) Graaf heten 27.287 mensen. Dat kan ook door een gravend beroep komen, maar bij (de) Koning(s) met 26.813 en (de) Keizer/Keijzer met 13.142 deelnemers is dat minder waarschijnlijk. Waarom kozen naamgevers toch zo deftig? Zo aanzienlijk, keurig, voornaam en waardig?  Ging het om een heilzame uitstraling op jezelf en je nageslacht? Of gewoon om distinctiedrang


Zulk, mogelijk onbewust, streven naar status bestaat nog steeds. Prins van Oranje Friso was bij zijn verloving volop in de media, wat leidde tot een hausse van 54 Friso's in 2003. En zijn echtgenote prinses Mabel bezorgde een jaar later haar in ons land obscure voornaam aan 57 meisjes. Omgekeerd werkt het ook: de ooit respectabele Germaanse voornaam Adolf – van Hitler – liep bij ons tot haast nihil terug. En anno 2015 willen een aantal ouders de - naar grove jihadterreur van IS smakende - voornaam Isis van hun dochter naar een Egyptische godin veranderen.


Van het in 1811 aannemen van de naam Keizer zou je nog kunnen denken aan ironisch protest tegen de door Napoleon verplichte keuze, waarbij veel mensen geen enkele behoefte hadden aan het dwangbevel van de bezetter.Er zijn ook andere verklaringen: beroep of functie. Of deze: Leendert Brouwer (CBG) ziet deftige namen mogelijk als bijnaam in de volksmond voor een bastaardkind. Ook kan het een bijnaam zijn door dienstverband bij een aanzienlijke familie of het uithangbord van een herberg of ambachtswinkel.  Zo zijn er behalve Meester zelf met 2.513 vertegenwoordigers, 68 kleine namen waar ‘meester’ in voorkomt – gewoonlijk wegens beklede ambtelijke status. Te noemen zijn o.a. Buur-, Dijck-, Gilde-, Gulden-, Hof-, Kerk-, Keuken-, Rent-, Rip- (wat dat dan ook was), Rit-, School-, Spreek-, Timmer-, Waag-, Wacht-, Weerd-, Werf-, Werk- en Wormmeester. En niet te vergeten de mooiste: Burgemeester.


Andere multinamen zijn waarlijke of nagestreefde identiteiten als Schout(e/en) met 18.076 * Prins(en) met 17.673 * Jonker(s) met 16.230 * (van der/de) Kroon met 11.476 * (den) Hartog/Hertog met 11.934 plus veel samenstellingen * Arts met 6.995 * (de) Ridder met 6.528 plus 34 samenstellingen met ‘ridder’ * Baas (6.288) * Drost (4.876) * Bouwmeester (4.635) * (de) Heer (3.511) * (van der) Knaap (3.112) * Dokter (2.489) * (van/van der) Vorst (2.394) * Burggraaf (2.069, kasteelcommandant) * Dijkgraaf (1.270) en Baron met 1.106 aanwezigen.

NB. Ontdek ook deftigheid in Gouden Eeuw/De klassieken nagebootst

Ons lijstje van hogere afkomst, functie of pretentie daartoe bevat:


Adel * Advocaat/Advokaat * Ambachtsheer * Ambtman * Apotheker * Baljuw * Bastert * Bosgraaf * Camerling * Caesar * Commendatore * Commies * Commissaris * Dame * Dames * Deurwaarder * Doctor * Drossaart * Drosterij * Dijkgraaf * Edel * Edelbloedt * Edelbroek * Edelenbosch * Edeler * Edelhart * Edelkoort * Edelman * Erven * Grandsire * Gouvernante * Gouverneur * Heemraad * Heer * Heerschop * Heraut * Hofmeijer * Hoogenraad * Hooggeboren * Hoogheid * Hoveling * Imperator * Joffer * de Joncheere * Jonkheer * Juffer * van de Kemenade (damesverblijf in kasteel) * Kasteel * Kastelein * Knaap (schilddrager van ridder) * Kussendrager * Landgraaf *

Landheer * van Leengoed * Leenheer * Leenman * Leeraar * Markgraaf * Markies * Medici * Menheere * Mentor * Minister * Mijnheer * van Nassau * Oranje * van Oranje-Nassau * Overheid * Page * Patroon * Pleiter * President * Pretor * Primus * van 't Princenhof * Principaal * Procureur * Proost * Raadgever * Raadsheer * Rechter * Rector * Rentenier * Rentmeester * Ruwaard * Rijksbaron * Schepen * Senator * Senior * Stadhouder * Souverein * Sultan * Telg * Vasseur (leenman) * Vollegraaf * de Vroede * Vrouwe * Welboren * Wetschrijver.


Dubbele namen

Houders van dubbele namen kunnen in de volksmond aanspraak maken op deftigheid. Adeldom wordt gesuggereerd. Of tenminste respectabel burgerdom van oudsher, dus evenzeer noblesse s’ oblige. Een naamtoevoeging uit distinctiedrang, indertijd of nog steeds? Standsverschil wordt in de sociale omgang nog steeds subtiel ingeschat, meestal door de dames des huizes die in hun omgeving te rade gaan, en zeker bij aanwezigheid van huwbare spruiten. Een nieuwe, adoptieve achternaam is nu wettig toegestaan, met de aanwinst vóór je eigennaam, en is dan schijndeftig (zie hieronder Mega/Terzijde 2). De datering voor of na 1811 is soms aan de oude spelling te bepalen


We tonen een mengsel van opvallende oude en jongere verdubbeling, geselecteerd op het melodisch effect van opvallend aangename of verbazende nietszeggende samenvoegingen (zie ook de in de oorspronkelijke taal behouden dubbele namen in Naaste buren).  Opmerkelijk zijn meer verdubbelingen van dezelfde geslachtsnaam: zou er iets spelen van 'als neeflief het doet, waarom wij dan niet - wij hebben toch ook een buiten gekocht!'

Er is geput uit het Dubbele Namenboek, 'de goudschat van de volkstelling van 1947' met ca. 10.000 namen uit het veertiendelige Nederlands Repertorium van Familienamen, geschapen door de noeste arbeid van dr. P. J. Meertens en  medewerkers van het KNAW-instituut met zijn naam van 1963 tot 1988.  Opvallend veel namen van toen (hier niet vermeld) blijken in 2007, zestig jaar later, te zijn uitgestorven - maar wat wil je met mini-afgesplitste geslachten waar toevallig weinig zonen worden geboren. Mijn globale schatting uit eigen ervaring is een afbreuk tussen 40 en 50 %.

Die historisch gezien snelle vergankelijkheid zal, bij de bestaande en beperkte wettelijke mogelijkheden van naamsverdubbeling, nog blijven. Maar die zorgt anderzijds natuurlijk ook voor de gestage aanwas van het dubbelen bestand. Uit hoeveel personen het bestaat?  Een vage schatting anno 2020 ligt op ca. 20.000.

De hieronder vermelde meertalige combinaties getuigen vaak van geslaagde Europese assimilatie in het elitaire segment.

NB: de Spaans/Portugees klinkende namen zijn vooral sjefardisch joodse. Ik probeer de Iberische gewoonte van echtelieden om een dubbele naam aan te nemen uit te sluiten. 


Aaltje Mariem * Aalstius den Appel * Aartse Tuijn * van Aartsen-Silverman * Aaijelts Averink * Abal van der Pieterman * Abbink Spaink * Abbring Veenemans * Abma Rademaker * d’ Achard van Enschut * Ackermann Ietswaert * d’ Adelhart Toorop * Admiraal Breur * Adrover Sinkeldam * Aebinga van Humalda * Aeilkema Bontes * Aemeij Venema * Aeyelts Averink * van Affelen van Saemsfoort * Agelink van Rentergem * d' Aguilar Heiman * Aguillaume van Ouwerkerk * Akkeringa Frank * Albada Jelgersma * Albert de la Bruheze * Albrecht Castelein * Alburquerque Wederfoor * Alden-Montague * Alexandrina Kusters * Allemans  Hartog * Alma van Idema * Almeida van den Dungen * Alstorphius van Schoonneveldt *

Altanes Rekelhof * Alting Bösken * Alting du Cloux * Alting von Geusau * Alting Koops * Amador Bimmel * van Ammers Kater * de Amorin Lodder * Amoyante Schelvis * van Ancum Plas * Andres van Ingen * Angel Michelsen * l'Année de Betrancourt * Apallius de Vos * Arana Eenhoorn * Arce Haanraadts * Archidona Kikkert * Ardesch van Hamel * Arendsen Raedt * Aristayeta y Onderweegs * Arpels Lezer * d' Artillac Brill *  Asschenberg van Monnom * Asseraf Stotijn * de Assis Machado * Altanes Rekelhof * d' Armagnac de Castanet * d' Arnand van Boeckholtz * Arpels Lezer * Arts van der Zanden * Asseraf Stotijn * Aster James * August de Meyer * d' Aulnis de Bourrouill * Avenel Wolff * Avila Snelder *


Baas Becking * Bach Kolling * van Bachum de Boer * Backx van Wereld * van Baerdt van Sminia * Baerveldt Fontijn * Bakhuys Rozeboom * Bakkenist Grobbauer * Bakker Schut * Bakkum Pastoor * de Balbian Verster * Balfour van Burleigh * Balguerie Guérin * Ballegooie von Balluseck * Ballester de Zeeuw * Balvinder Kaur * Bank Pintel * Barba Claassens * Barbereaux Swaab * Barbou van Roosteren * Barendregt van Charlois * Barleeus Garrelts * von Barnau Sijthoff * Barroso Vloedgraven * Barscheset Wijnhout * Baulde Maaten * Baum Bletterman * de Beauvesier Watson * Bechter Polder * Becker Bartijn * Beckeringh van Rhijn * Beekhoven van den Boezem * Beekkerk van Ruth *

Beenken Prosée * Beer van Dingstee * den Beer Poortugeal * Beer Poppen * Beissel von Gymnich * Bekker Gouweleeuw * Bellaar Spruyt * van Belle Freire * Belmonte Marks * Benavente Roelofs * von Benda Beckmann * Bennema Geerlings * Bennett-Leaver * Bentschap Knook * van Berckel Bik * Berck Beelenkamp * Berende Hokke * van den Berg Fraterman * van den Berg van Saparoea * Bergansius Adriaanse * van Bergen Bravenboer * Berckenbosch Berends * van Berloo Konijn * Bernelot Moens * Berntzen Stollé * Beschoor Plug * Betgen Vellekoop * Bettink Hazewinkel * Beucker Andrea * Beukema toe Water * Beukema Wakker * van Bevervoorden van Oldemeulen * Bevier de Fouw * Beyersbergen van Henegouwen * van Beijma thoe Kingma * Bezoet de Bie * de Biasi Clant * Bichon Vingerhoedt * Bierhaalder Valk * Bink Wouters * Bisschop Boele * Bisschop van Tuinen * Blaauboer Vries * Blanche Koelensmid *

Blanco Wiebes * Blanson Henkemans * Blasius le Jay * Blatzheim Terpstra * Bleda Stormezand * Blenken Blijdenstein * Blindeman Krabbenbos * Blischke van der Blom * van Bloemen Waanders * Blok van Laer * Blondeel Timmerman * de Bloois Goojers * Bobo Remijn * van Bockel Perdu * Bodde Bouman * van Bodegom Smith * Bodenburg Hellmund * Bodisco Massink * Boekbinder Mulder * Boekhout van Solinge * Boele van Hensbroek * Boelen Keuns * Boer Leffef * Boer Rookhuizen * de Boer Sap * de Boer Ver Voorn * Boes Lutjens * Boeschen Hospers * Boesschen Hospers * Boeten Kruger * Bokma de Boer * Boks Scholten * Bol Raap * Bom van de Scheur * Bonilla Graumann * Boomsluiter Doedens * Bonerius van Nidek

Doedens *

* van Bonninghausen tot Heringhausen * de Bont Hisschemöller * Boon von Ochssee * Boonzaayer Flaes * Bootsman Kruizinga * Boreel de Maregnault * Boringa Griesen * Borrego Eiswilder * Borrius Broek * van Borssum Waalkes * Borst Pauwels * Bos Eijssen * Bos Sulpke * Boshouwer Kroet * Boss van Charante (er is ook Bossvancharante) * Boterhoven de Haan * Bothenius Brouwer * Bots Vogel * Botter Fik * Boum Bletterman * Boutmy de Katzman * Bouwman Raadschilders * Boux de Casson * van Boven Kaarsmaker * te Boveldt Britton * Braakman Goos * van Braambeek Boulogne * Bracht Waker *

Braet von Überfeldt * van den Brand Horninge * Brandon Belmonte * Brandon Bravo * Brandts Buijs * Brandt Corstius * Brandwijk Nodelijk * Brans Brabant * Bras Verschoor * van de Breevaart Bravenboer * Brinse Bosgoed * den Breejen van den Bout * Breemer ter Stege * Breen Kroonenberg * Brender à Brandis * Breton van Groll * den Breugom de Haas * de Briais Backer * Briefjes Koetsveld * von Briel Sasse * Brillenburg Wurth * Brinks Paalman * von Brixen en Montzel * Brobbel Dorsman * Brocades Zaalberg * ten Broecke Hoekstra * Broere Bel * Broese van Groenou * Broersma Kroes *

Brouerius van Nidek * Brouwer van Gonzenbach * Brouwer de Koning * Brouwer Popkens * Brouwerius van Nidek * Bruinen de Bruin * Bruintjes Kruitmoes * Bruinwold Riedel * Brunet de Rochebrune * Brunsveld van Hulten * de Bruijne Brevet * Bruijn Plomp * Buckle Nottelman * Buckley Zegelink * Buiskool Toxopeus * Buitenrust Hettema * Buhrer Tavenier * Buissant des Amorie * Buisson de Saint Remy * Bungenberg de Jong * van Buren Schele * Burhoven Jaspers * Busch Adriani * Busgers op Vollebroek * Busscher Nannenberg * Buurman van Vreeden * du Buvry de Maurnault * Buijen Van Weelderen * Buijk Buijs * Buys Ballot * Buijsing Damsté * Buijs Schaap * Buijs Trompetter * Bijl de Vroe *


Cabau van Kasbergen * Cabau Lebrun * Caderius van Veen * Calkoen  van Limmen * Campalans Rosmolen * Camper Titsingh * Campus Krook * Carbonell Kleinhout * Carmona Rijkschroeff * Carpentier Alting * Carrion (kadaver) Braakman * Cartoef Kors * Casanova Plomp * zu Castell Rüdenhausen * Catron van Haaster * Cats KLöpping * de Ceuninck van Capelle * Cilissen IJsselmuiden * de Champeau de Laboulaye * Charlotte Sjany * de Charon de Saint Germain * de Chavonnes Vrugt * Cikot Roos * Claasz Cookson * Clant Bindervoet * Clements Sparreboom * de Clercq Zubli * de Clonie Mac Lennan * Clijsen Nelisse * Coates de Tarente * Cocheret de la Marinière

* le Cocq d'Armandville * Coehoorn van Sminia * Coenraads Nederveen * Coets de Bosson * Cohen Barnstijn * Cohen Gewortzmann * Cohen Jehoram * Cohen Mollevanger * Cohen Stuart * Collot d'Escury * Collings Polak * Coninck Liefsting * Conringh Roessingh * Contrares van der Bellen * Copinga Wollerich * Copius Peereboom * Corbijn van Willenswaard * le Cosquino de Bussy * Costerius van  Boschofen * de Court Onderwater * Cramer von Baumgarten * Cramer Bornemann * Crap-Hellingman * Crena de Jong * Crena Uiterwijk * Creutz Lechleitner * Crince le Roy * Crockett Croft * du Croo de Jongh * du Croo Kampmeinert *


Daalderop van Wiggen * Daam van Tubbergen * Daane Bolier * Daatselaar Baarslag * Dahmen von Buchhlolz * Damalvy Molière * Dames Visser * Dangerman Grootepas * Daphy Beatrix * David von Franquemont * Davidheimann Beek * Davis Wilson * Dawson Reid * van Deel Piepers * Degenhart Drenth * Deitelzweig Senior * Delfin Ranzaure * Denier van der Gon * Derks Krijnen * Derobert Masure * Dew France * Deveze de la Deveze * Dezentjé Hamming * de Die le Clercq * van Diemen Arbeiter * de Dieu Stierling * Dikker Hupkes * Dingemans Wierts * Dinger Hattink * Dobbelsteijn Bisschops * Dobben de Bruyn * Dochez Kok * Döderlein de Win * Does Bure * van der Does de Willebois * Doeze Jager * Dogterom Verburg * Dokter Tichelman * van Domburg Scipio * Dominicus van den Bussche *

Dommer van Poldersveldt * van Dompselaar Buitenhuis * Don Griot * Donders van Galen * van den Dongen van Beemdelust * Donker van Heel * Donker Kaat * Doombos Wibbens * Doomkamp Lijnes * Doorewaard van Boekhout * van Doorn Nagelkerke * Doornbos Clevering * Doortjes Almeloo * Dornheck Busser * Doudart de la Grée * Douw van der Krap * Dreier Gligoor * Drenthem Soesman * van Driel Krol * Drognat Doeve * Dros Speets * van Drunen Littel * Dudok van Heel * van Dueren den Hollander * Duintjer Tjebbens * Duis von Damm * Duiveman McEwan * Dujardin Papo * Dulon Barre * van den Dungen Gronovius * van Dulmen Krumpelman/van Dülmen Krumpelmann * van Dun Neefjes * Van den Dungen Bille * van den Dungen Gronovius * Dunki Jacobs * Durham-Ashdown * Dürst Britt * Duval Slothouwer * Duvelaer van Campen * Duijckinck Dörner * van Duijl Schultz * van Duijn Nottelman * van Duijne Strobosch * van Duyvenboode Varkevisser * Duijzer Hessels * Dijkman Dulkes * Dijkmans van Gunst * Dijkveld Stol *


Ebbinge Wubben * Eberstadt ten Pas * van Eck Poppe * Ecoma Verstege * Edel van Twisk * Edelman Bos * Edres Koerts *  Eedel Bloedt * Eeftinck Schattenkerk * Eelkman Rooda * van Eikema Hommes * Eilers Koch * Elink Sterk * Elsevier Stokmans * van Emde Boas * van Emel Scherer * Emmen Riedel * Emond Fauel * Engelbert van Bevervoorde * van Engeldorp Gastelaars * Ensinck op Kemna * Ensink op Reimer * van der Ent Braat * Ente van Gils * van Eps Reerink * Erdman Ludwig * Erkelens Cooke * van Erken Calandt * van Erven Dorens * Erpenbeek de Wolff * van Es Conckelenberghe * van Es Gips * Eskes Harms * van Esta Tjallingii * Eveleens Maarse * Evelyne Nyingcho  * Evertz Gäerste * den Exter Blokland * van den Eijken van Gelderen * Eysink Smeets * van Eijsselsteijn Kummer * Eysvogel Fabius


* Fabritius Schutter * Fabritius van Weijgerden * Fahrenkrog Oettinger * Fakkeldij Valenzuela * Farret Jentink * van der Feer Lader * Feit Zoet * Feldhaus van Ham * Feller Roosekrans * Ferf Jentink * Ferrageau de Sint Amend * Ferrée van Vlerken * Ferreira Kruiswijk * Festeties de Tolna * Feuilletau de Bruyn * le Fèvre de Montigny * Fiedeldij Dop * de Fiellietaz Goethart * Fierst van Wijnandsbergen * Filedt Kok * von Fischer Weikersthal * Fitz von Reterdank * Fliehe Boeschoten * Flinterman Brands * Flores van Onlangs * de Fluiter Balledux * Fock van Coppenaal * Fockema Andreae * Fock van Coppenaal

* Fokke de Goede * Follender Grossfeld * Fongers Nieubuurt * Font Freide * de la Fontaine Verweij *  * Foray van der Togt * Forbes Wels * Formijne Jonkers * Fortuyn Harreman * Fraase Storm * le Francq van Berkhey * Franco Mendes * van Frank Haasnoot * Franquemond de Waard * Franken-Post (en ook Post-Franken) * Fransen Daalmeijer * Fransen-Kamps * Franken Volmerink * Frater Smid * de Frenne de Wever * Frensel Wegener * Freijdanck Oesinger * Friebel van Etten * Fruchnis Führer * Fruyt van Hertog * Fuster Bijsterbosch * Fijn van Draat *


van der Gaag Bodewes * van Gaal Appelhof * Gaasbeek Abreu * Gabriel van der Linden * van Galen Last * Gallandet Huet * Gatsonides van der Willigen * Gedult von Jungenfelt * Geelhoed van Geenen * Geerlof Kwakkenbos * Gehne Vetter * Geisweit van der Netten * van Geldof Meddens * Gerlacius van Swinderen * German de van der Grijp * van Feldorp Meddens * Geelhoed van Geenen * de Geer van Lintelo * van Geldorf Meddens * German de van der Grijp * Gerritsen Plaggert * van Gerth Tupker * Geukes Foppen * Geurts van Kessel * Gevaerts van Nuland * Gevaerts van Simonshaven * Gey van Pittius * Ghene Vetter * Gialts Scherpbier * Gies Broesterhuizen * Gildemeester Buse * Glastra van Loon * Gleenewinkel Kamperdijk * van Glinstra Bleeker * Glijs Berkeveld * Gmelich Meijling * Godin de Beaufort * Godin de Pesters * Godoy van de Velde * van Goens Youskine * Goetschalckx-Nees * Gols Linthorst

* van Golberdinge Arends * van Golverdinge Schut * Goodrich Kirtland * van Goor den Oosterlingh * Goorhuis Oude Sanderink * Gooze Zijl * Gorter de Vries * Götz van der Vet * Goudens van den Handel * Gouder de Beauregard * de Graaf Bierbrauer * de Graaf Elenbaas * Graefe zu Baringdorf * Grande Bikkelenberg * Granpré Molière * la Grappe Dominicus * Grätzel von Grätz * 's Gravesande Pannekoek * Gray-Block * Gray Lingard * Greggers-Peusch * de Griendt Dreux * Griffijn Brouwer * Grimbel du Bois * Gritters Doublet * Groenewoud van Brenkelen * Groen in 't Wout * Grondhuis Geenen * Grootaert Roffel * de Groot Hertog * Groote Balderhaar ten Velde * Grootkerk Schipper * Groten Steenwelle * Gruetal Klestadt * van Gruisen Fritz * Gualtherie van Weezel * Guddee Seton * Gullen Scholten * Gutker de Geus * Gijsbers van Wyk * Gijsberti Hodenpijl *


Haak van der Goes * Haak van Overloop * Haak Steenhart * Haarselhorst van den Goorbergh * Haasloop Wemer * Habben Jansen * Habing Spetter * Habsburg-Lothringen * Hacquebard Kuilboer * Hadewegg Scheffer * Haerkens van den Brand * Haersolte van den Doorn * Hagemeijer van de Koppel * Hajonides van der Meulen * Halewijck de Heusch * Hamstra Pik * Hanegraaf van der Colff * van Hanswijck de Jonge * van Hanxleden Houwert * Haro van Klaarwater * Hart de Ruiter * Harteveld Wildemans * Hartmans van de Rijdt * Hartog van Banda * den Hartog Haver * Hartsinck Hollaar * de Haseth Möller * Hassels Mönning * Haver Droese * Haverkorn van Rysewyk * Haynes-Smart *

de Haze Winkelman * Hazegh Nikroo * Hazenbosch Brugman * Hedrich von Wiederhold * de Heer Kloots * van Heerdt tot Eversberg * Heikens Pleizier * Heldewier Vignon * Hempel Bijl * Heukensfeldt Slaghek * Heijne Makkreel * Hoare Chatwick * Hol Craanen * Hoogvorst Vleeshakker * Hornstra Moedt * de Haseth Möller * Haver Droeze * van Hecking Colenbrander * van Heemskerck van Beest * van Heemskerck Düker * van Heemstede Obelt * Heemstra van 't Slot *

Heikema van der Kloet * Heimand Duparc * Heisterborg Ratelband * Heling von Lanzenauer * Heller Edelman * van Helvoirt Pel * Hempel Bijl * Henkensfeldt Slaghek * Heuckeroth de Kriek * Hennen Hensen * Henrion Verpoorten * Herman van Eijck * Herminia Munaf * Hertogh van Duijn * Hertsenberg-Dabinett * Herwarth von Bittenfeld * Hettfleisch von Ehrenheim * Heuckroth de Kriek/Heukroth de Kriek * Heufke Kantelaar * Heukensfeldt Jansen * Heupers Beauvil * de Heusch de la Zangrije * Heijmans van den Douwer * Heijmans van der Snee * Heijne Makkreel * Highfield Brown * Hillel van Hertzfeld * van der Hilst Karrewij * Hipgrave Ederveen * Hiskemuller van der Zijden * Hoctin Boes *

Hoefsloot Schmeink * Hoekman Turkesteen * 't Hoen Haasjes * Hoeufft van Velzen * Hofste op Bruinink *Heijmans van den Douwer * Hoctin Boes * van Hoesen Komdorffer * Hogting Warmelts * Hoinck van Papendrecht * Holleder Bijdemast * Hollingerus Pijpers * van Holst van Ingen * van Holst Pellekaan * Honken Ogelwight * l’ Honoré  Naber * de Hoog Bouthoorn * Hooge Kavik * Hoogerduijn Strating * Hoogvorst Vleeshakker * Hooites Meursink * de Hoop Scheffer * Horscheck Maestre *

Hornstra Moedt * Horrocks van Steenbergen en ook (men ruikt familieveete) van Steenbergen Horrocks * Houthuijsen Kerrebijn * Houttuijn Bloemendaal * Hubers van Assenraad * Huddelston Slater * Humphrey van den Broek * van Huet Lindeman * Huisman de Jong * van Hugenpot tot Aerdt * van Hugenpoth van den Berenklauw * Huibregtse Bimmel * Huisman de Jong * Hulshof Strampel * Hutten Mansveld * Huttenhuis op Bevers * van Huuksloot Kuilenburg * Huygens Tholen * van Hylckama Vlieg *


Iglegias van Bronswijk * Ikman van Burgk * Immerzaal Leverland * van Ingen Schenau * Isaac de la Rosa * Isaacs Burggraaf * van Iterson Scholten * van Iwaarden de Vreede * Jacques Baalde * Jacobsen Jensen * Jans Beken * Jans Rat * Jansen van den Doormalen * Jansen van Galen * Jansen Manenschijn * Jansen-Snip * Janssen van Piggelen * Janszen Spitman * Japchen Lenstra * Jaspers Focks * Jean Baptiste * Jeanty van der Spek * zu Jeddeloh Aleman * Jeffcoat Navarette * Jeger Ohlenbusch * Jelgerhuis Swildens * Jellema Gorter * Jerry Jeremiah * Jochim van Nootdorp * de Jong Pen * de Jong Pets * de Jonge van Ellemeet * de Jongh Swemers * Jonkers Both * Jonkers Nieboer * Jongkindt Coninck * Jorge Pruijmboom * Josephus Jitta * de Josselin de Jongh * Juchter van Bergen * Juliën Trip * Just de la Paissières *


Kaat Vogel * Kaempff Prikken * Kaldewaay Popst * Kammeraad Rörsch * Kamperman Leferink * Kamperman Sanders * Kampsteegh Smits * Kappeyne van de Coppello * Kapteijn den Boumeester * Kees Smoorenburg * Kellermann Deibel * Kennedy Bickford * Kerkhof Jonkman * Kerkhof Mogot * Kermani Hoskooi * Kermerink op Schiphorst * Keurentjes Oosterling * Kimberley Amber * Kist de Ruyter * Kivit van Haaften * Klapwijk Stout * Kleering van Beerenbergh * Klein Rot * Kleiweg de Zwaan * Klerk de Reus * Kleverlaan Braakman * Klink Feelders * Klunder Nijland * Kneppelhout van Sterkenburg * de Knocke van der Meulen * Knoop Pathuis * Knoops Martell * Knot-Dickscheit * Knufman Ansing * Knuistingh Neven * Kodde Reyne * Koekhoven Ascania * Koekhuis Tanke * Koekkoek Op Munsterhuis * Kofflard van Reewijk * Kohl van Wijngaarden * Kohschulte Brockhaus * Komduur Meden * Koning Bastiaan *

Kooderings Clemens * Koolhaas Revers * Koops Eendebak * Koops van 't Jagt * Koppen de Neve * Korevaar Koekkoek * Korff de Gidts * Korpershoek van der Kooij * Kortenbout van der Sluijs * Koterus Korting * Kooijman van Guldener * Kozak-Lievense * Kraft van Ermel * Kramer Freher * Kramer Glijnis * Kras van Adrichem * Krekel Kelderman * Klerk de Reus * Kretschmar van Veen * Kretschmer de Wilde * Kreutzwendedich von dem Borne * Kreijenberg Braken * Kriense Lokker * Kromhout van der Meer * Kroon van Diest * Kroontje-Gillette (?) * Kruger Mossembekker * Kruithof Kremer * Kruyt Bishof * Kruyt Spanjer * Krijnse Locker * Krijgsman van Spannenburg * Kuipers Munneke * Kulk Schild * van Kummer Eijsselsteijn * Kurgen Bijsterbosch * Kutsch Lojenga * de Kwak Koolaard * Kwant In der Maur *


Laager Scherer * Laagland Winder * Labij van der Poll * Lafontaine de Gijsbertha * Laging Tobias * Lakens Douwes * Lalleman Heynis * Lamaison van den Berg * Lambers Heerspink * Lampsins van der Velden * Lamy de la Chapelle * Landwehr Johan * de Lange de Beauveser * Langendoen Arts * Langguth Doorman * Langguth Steuerwald * de Lannoy den Hartog * van Lanschot Hubrecht * Lapierre Armande * de Laruwiere Kraat * Leclercq de Courcelles * van Ledden Hulsebosch * Leegerstee von Fisenne * de Leeuw Jongkindt * Lefier de Bras * Lenshoek van Zwake * Lepeltak Kieft * van Letten van Rossen * Leyden van Amstel * Leijder Havenstroom  * de Liagre Böhl * van Lidt de Jeude * Lievisse Adriaanse * Lietaart Peerbolte *

Lievisse Adriaanse * Ligthart Schenk * de Lind van Wijngaarden * Lindemans van Halewijn * Lion Cachet * Lipman Haaskens * van Lith Harrebomeé * Littooij Nipius * Lloret Prummel * van Loghum Slaterus * Lolkes de Beer * von Lome von St. Ange * Lomounier de Assis * Loncq de Jong * Londonck Sluyk * van Loon Sauveur * Lovenskjold Mikkelsen * Lucas Luyckx * Luikes Butter * Lukken Codes * Lumaye Schuld * Lunsingh Scheurleer * Lunsingh Tonckens * Lutke Schipholt * Luijkenaar Francken * Lynch Hamann * van Lijnden tot Oudenaller


* Maaswinkel de Wijs * van der Maesen de Sombreff * Mak-Schram * Makkes van der Deijl * von Marchant und Ansembourg * du Marchie Sarvaas * Marion-Landais * Maris McArthur * Maris van Sandelingenambacht * Marquart Scholtz * Marquez Mengelkamp * Marte Monster * Martin Geurts * Mata Proost * Maters van der Sluis * van Medenbach de Rooy * op de Meen Vossebeld * van der Meer van Houtum * van der Meer Mohr * Meerdink Veldboom * Mees ten Oever * de Meester de Betzenbroeck * Meester de Burrie (en ook een tak Meesterburrie) * Meiborg Bartholomeus * Meier Mattern * Meier Nolte * Meller de Wit * de Mello Mauser * Mensjoulet Lapenne * de Mestral Combremont *

Meuffels Reig * Meuleman Staatsen * van der Meulen Bosma * Meuleman Staatsen * Meurer Aarssen * Meuser Bourgognion * Meijas Kromhout * Meyer Ranneft * Meyer zu Schlochtem * Micola von Fürstenrecht * Middendorp Paap * Milet de St Aubun * van Milligen Bielke * Mistou Keijser * Moerkercken van der Meulen * Mojet de Koe * Monny de Boully *  Monod de Froideville * Monteiro Snepvangers * Montserrat Trotsenburg * Mooi Wilten * Moret van de Kerkhof * Morgenroodt Palma * Morsink Vollenbroek * de Muinck Keizer * Mulert tot de Leemcule * Muller Kobold * Muller van Moppes * Muijs van de Moer * Mijns Annijas *


Nathan Cohen * Nauwelaerts de Agé * Nederpelt Lazarom * Neeteson Lemkes * Negro Zegwaart * Neigh van Lier * van der Netten van Stigt * de Neut Brossois * van der Neut Kolfschoten * Neuteboom Spijker * de Neijn van Hoogwerff * Neijtzell de Wilde * Nieveen van Dijkum * Ninck Blok * Ninaber van Eijben * Nirk Geerlings *  van der Nolk van Gogh * Noordholland de Jong * Noordholland Reekers * Noordhorn Boelen * Noorthoorn van der Kruyff * Nijenbandring de Boer * Nijenhuis Ockhuisen *

Oberste Hettbleck * Obma Vossnack * Oeberius Kapteijn * Oechsner de Coninck * van Oldeneel tot Oldenzeel * Oosterbroek Kulk * Oppedijk van Veen * Orloff Davidoff * van Os Breijer * Oudeman Grashuis * Oudorp Kortebrant * Oudkerk Pool * Ouwens Nagell * Overbeek Bloem * van Overstraten Dootjes * van Overstraten Kruysse *


Paardekoper Overman * Paas Broekman * van 't Pad Bosch * Padberg Evenboer * Paisible Willems * Pampun Prudente * Pander Maat * Panis Oepkes * Pannekoek Loois * Papineau Salm * Pardo Kruidenier * Parser Zwart * van de Pas Bravo * Pastor Ballering * Pattiwael Westerloo * Paulusma Koelemij * Pelegrina Houdijk * Pellegrino Stuyvenberg * Pellenbarg Stoel * Pennington de Jongh * Persant Snoep * Petersdorff Reynhart * Pieket Weeserik * Pierot van der Velden * Pieters Graafland * Pino Post * Pit Boersma * Plaisant van der Wal * van Plateringen-Kruger * Plemp van Duiveland * Plemper van Balen * de Plonnies Ruempol * Poeliejoe Zewald * Polak Widerker * van Polanen Petel *

Poll Jonker * van Poll Suykerbuyk * Pollinger Zweekhorst * Polman Tuin * Popma Bonnema * Poppelaars Leesmans * van Popta Dubbink * Portegies Zwart * Post-Franken (en ook Franken-Post) * Post Splinter * Post Uiterweer * Postma Lamme * Postma Tractenberg * Posthuma Mantje * de Poulpiquet du Halgoët * van Praag Sigaar * Praastink Wessels * Prat Bertrams * Prick van Wely * Priego Regent * Prinsen Geerligs * von Pritzelwitz van der Horst * Prud' Homme de Lodder * Prud’ homme van Reine * de Pruyssenaere de la Woestijne * Puigantell van der Kraan * Pull ter Gunne * Pumares Taminiau * Purdon-Koote * van der Pijll Oliver *


van Raab van Canstein * de Raad van Tengnagell * Raapis Dingman * Radermacher Schorer * Radoux-Rogier * von Raesfeld Meyer * Ramakers van Praag *  Elsevier * Raphet Meeng * von Redwitz Jordan * van Reedt Dortland * Reeling Brouwer * Regtdoorzee Greup * Reineke van Stuwe * Reinouts van Haga * Reinst Bok * Reintjens van Veerssen * van Remmerden Lavelle * Renardel de Lavalette * Rezende Bruinsma * van der Rhee Doolaerd * von Rheineck-Leyssius * Repelaer van Driel * Retel Helmrich * Reurungs Boonstra * Rey Tjaarda * Rey Twigt *

Reijersen van Buuren * Reyes Vossenberg * Reijman Hinze * Ribbius Pelletier * Ricart Rijkers * Richardson Bennernagel * Richel van der Sar * Richters Smeele * Rickeline van den Breevaart * Richter Uitenbogaardt * Riem Vis (?) * Riemslag Baas * Riensema Hulsebos* Riestra Visbeen * van Riet Paap * Righart van Gelder * Rikkert de Koe * Riquelme van den Breevaart * Ritmeester van de Kamp * Rius van Teeseling * Riviaux Centray * Robanus Maandag * Roeloffs Valk * Roemeling Frima * Roessingh van Iterson * Roelants van Baronaigien *

Roersch van der Hoogte * Roest Crollius * Roetert Steenbruggen * Roghair van Rijn * Rolf von den Bäumen * Romans van Schaik * Rondon Beltran * Ronkes Agerbeek * Roodhuyzen de Vries * van Roon Coppas * de Roon Hertoge * Roos Hoefgeest * Roos Polderman * Roos van Raadshoven * Roos Sieperda * Roosmalen Nepveu * de Rooy Ten Meer * Röpke Palsenbarg * Ros Wiese * Rosen Jacobson * Rosencrantz Lindegaard * Rossel Helwegen * Rost Onnes * Rotteveel Mansveld * Rüel Engelman

* Ruigrok van der Werve * Ruisbroek Jetten * Ruizeveld de Winter * Ruijsch van Dugteren * de Ruijter de Wildt * Ruizeveld de Winter * van Runnard Heimel * Rupplin von Keffikon * Rups van der Linden * van Russen Groen * de la Ruwiere Kraat * de Rybel - Van Campenhout * de Rijck van der Gracht * Rijfkogel Hoop * Rijkaart van Capellen * Rijke Willems * Rijkens Meinen * Rijkers Leur * Rijkhold Meesters * Rijnhart Schwietert * Saat Noordijk * Saez van Eerd * de Sablonière van Eelde *

Samen Rehman * Samuels de Wilde * Sanchez den Aantrekker * Santacreu Hofland * van Sasse van IJsselt * de Savornin Lohman * Savrij Droste * Sax van der Weijden * Saz Raadschilders * Schaapherder Soborska * van Schaardenburg de Wit * Schaddee van Dooren * van Schaeck Mathon * van Schaeck Zillesen * Schaeffer von Wienwald (Edle) * Scheffelaar Klots * Scheker de Knoops * Scheltus van Kampferbeke * Schemering Reelfs * van Schenk Brill * Schillhorn van Veen * Schreurs van Hooijdonk * Scheurwater Rodrigues * Schilder Spel * Schiphorst Haalweide * Schiphorst Preuper * Schlichte Bergen * Schlipken Croes * Scholte Aalbes * Scholte op Reimer * Scholten in 't Hof * Schoonderbeek Schreinder * van Schoonderwoerd den Bezemer * Schoordijk Boek * Schoots van de Siepkamp * Schornack van der Waag * Schot Moeilijker *

Schraffordt Koops * Schreuder Goedhart * Schreurs van Hooijdonk * van Schrojenstein Lantman * Schuitemaker Houtlosser * Schuitemaker Udo * Schulenberg Klopper * Schulte Fischedick * Schulte Nordholt * Schutstal van Woudenberg * Schuurbeque Boeye * Schweer bei der Becke * Senfft von Pisach * de Senerpont Domis * de Senna Ferreira * Severien Lassche * de Séziere du Bizournet * Shoeny Kiewit * Sicco Smit * van Sidderen Maas * Siepman van den Berg * Sierversten Buvig * Sikkens Ahlquist * Sillevis Smit * de Silva Solis * Simon Thomas * Sinde Bouwman * Sint Jago


* Sips Bul * Sirks van der Oost * Sisouw de Zilwa * Sitton de Houtman * Skeete McLeod * Slemper van Balen * Slingerland Rodal * Slingervoet Ramondt * Slok Soede * Smak Gregoor * Smit Duyzendkunst * Smits van Waesberghe * Snaterse Broekhuijse * van Snek Pallaman * Snelder Avila * Snelten van Eunen * Snoey Kiewit * de Snoo Almeida * Snijders Blok * Snijders Vroegop * Sobering Zuithoff * Soetbrood Piccardt * Soetenzicht Lopez * Sol van Gelder * zu Solms Wildenfels * Sorrius Gemmink * Sovereighn-Smith * van Spaen la Lecq * Sparwer Veldman * Specht Grijp * Speksnijder Kriest * Speldekamp Berghuis * Sperna Weiland * Spiekerman van Weezelenburg *

Spier van Zwicht * Spillenaar Bilgen * Spreen Brouwer * Springvloet Dubbeld * Spruit Bleeker * Spruijt Blokker * Spuijbroek Moskvitina * Sta van Uitert * Stadelmann von Escholzmatt * Stadman Robaard * Stam de Jonge * Statius Muller * Steenbergen Buunk * van Steenhardt Carré * Steensgaard Mortensen * Stegemeijer Fermosel * Stellingwerff Beintema * Stenfert Kroese * Stheeman Hesse * Steinrotter Bierd * Sterrenburg Immig * Stocking Korzen * Stompedissel Menting * Storm de Grave *

Storm Overweg * Straathof Rob * Strack van Schijndel * Straub van der Lee * Stroeken Angelo * Stroekxs van den Broek * Stroo Cloeck * Stroo Uittenbogaard * Struif Bontkes * Struiken Boudier * Struijk van Bergen * Struivig de Groot * Stupakoff Wagemaker * de Stürler Boekwijt * de Stürler de Friendsberg * Sutherland-Stolting * Swanenburg de Veije * Swaters van Schaumburg * Swijghuisen Reigersberg * Sijpkens Toxopeus * Sijtsma Poll *


van Taack Trakranen * Tabernée Heijtmeijer * Tadema Wielandt * Taets van Amerongen * Talens y Willemsen * Tappij Gielen * Teding van Berkhout * Teer Veer * Telgenhof Oude Koehorst * Temminck Groll * Tempelmans Plat * Van Tengnagell De Raad * Tengval van Wonderen * van Tent Beeking * van Thiel Berghuis * Thiemann Beelt * Thoden van Velsen * Thorn Prikker * Tiedeman Croese * Tieks Koening * Tiggeloven Remkes *

Tigler Wybrandi * Timmer Arends (ook bestaat Timmerarends) * Timmer Kelder * Tissot van Patot * Titiz Kreukniet * Tittelbach von Tijgersburg * Tollius Glusenkamp * Tom Broers * Torley Duwel * Trimpe Burger * de Tourton Bruyns * Toussaint Raven * Trager van Neutegem * Triebel van Duuren * Trouwborst Baas * von Tschammer und Quaritz * de Tueau de la Croix * Tuinhof de Moed * Tuinier Hofman * van Tuyl Schuitemaker * Tweed Nuijten * Tijhuis Trutmans *


Uden Masman * Uffelie Muntjewerff * Uitte de Willige * Ullens de Schooten * Uniken van der Tuuk * Uniken Venema * Usi Schaaper * von Uexkull Güldenbrand * Umlauf von Biberfort * Uijleman Anthonijs * Vaarzon Morel * Vacquier Droop * Valckenier von Geusau * Valckenier de Greeve * Valckenier Kips * Vale Kiekebosch * Vattier Kraane * van der Veen Meerstadt * van der Veen Zeppenfeldt * Veenendaal Johann * Vegelin van Claerbergen * Veintimilla van Ruitenbeek * Veenman Bouwman * de Velde Harsenhorst * Veldhuijzen van Zanten * Veldman Klazema * Veneklaas Slots * Vera Evertman * Verdonck Huffnagel * Verhagen Metman * Vermeulen Naaijen * Verschoor de Berkhout * Verschoor Schoenmakers * Verschoore de la Houssaye * Versveld Frenay * Vet Beerkens *

Veterman Penneweert * de Veij Mestdagh * de Vicq van Cumptich * Vieillevoye Grooters * Victor van Ballekom * Viervant Tukker * de Vignon Vandevelde * Villa Baars * Visser Bravo * Vleesch Du Bois * Vleck de Coningh * Vleugels Schutter * Vlielander Hein * van Vloten Dissevelt * Vlottes Visser * Vodegel Matzen * Voet van Vormizeele * Volker van Waveren * Voncken Santana * Voorn Pimentel * Voorderhake de Keizer * Voorthuizen van Meekeren * Vorstius Kruijff * Vosselman Bosch * Vrees Van Nahuys * Vredenrijk Engelenburg * Vrendenberg-Hagerstrom * Vreugdenhil Vader * de Vries Andries * de Vries Reiling * de Vries Robles * Vrij Peerdeman * van Vrijberghe de Koning * Waakop Reuers * de Waard Oudesluijs *


de Waard Wagner * van Waasbergen Dwarswaard * van Wagtendonck Drijvers * de Waha Baillonville * van de Wal Repelaer * van Walbeeck de Saint Malo * Walenkamp den Haan * Borst * Walsarie Wolff * van Walt van Praag * Wanderink Vinke * Warnaar van der Stouw * Wassenaar Schulling * van de Waterweg Berends * Weevers Stous * Wemmerslager van Sparwoude * Wendelaar Bonga * von Wenz zu Niederlahnstein * Wer van Vloten * Werdmüller von Elgg * Wehrmann Krieger * Werumeus Buning * Wessels Beljaars * Wessels Boer * Westendorp Knol * van Weteringe Buijs * Westfaal Quadekker * van Weijdom Claterbos * Wichers Schreur * Wichink Kruit * Wiegand Bruss * Wiemans Makatita * Wierdeman Molendijk * Wierts van Coehoorn * Wigmann Welling * Wildeboer Schut * de Wild Propitius * de Wilde de Ligny * de Wilde Moor * de Wilde van Orden * van der Wilk Koemans * Willemier Westra * Willemsma Heetebrij * Wilms Floet * Wilod Versprille * Winnubst Ykelenstam *

Winkler Prins * Wissbrock Kremer * Wisse Nijssen * Wisse Smit * de Wit Kakes * de Witt Hubert * de Witt Wijnen * Wittert van Hoogland * Witzen Geijsbeek * Wolff de Beer * Wolf Metternich * Wolfer op Veldmeijer * de Wolff Peereboom * Wolff von Wülfing * Wols Arias * Wolters Ruckert * von Wolzogen Kühr * Woudstra Hablé * van 't Wout Hofland * de Wouters d' Oplinde * van Wijck Jurriaanse * de Wijckerslooth de Weerdesteijn * de Wreede Vera * Wijchgel van Schildwolde * Wijnen Riems * Wijnschenk Dom * Wijntje Santamaria * Young Quentin * d'Yoy van Mijdrecht * van Ysel Smits


* Zaal Strobrand * Zamen Dost * Zand Scholten * van Zandbergen Bruggenkamp * Zander ter Maat * van Zanten Jut * van Zeewijk Vink * van der Zegen de Beer * Zegering Hadders * von Zeppelin den Hollander * von Zeppelin Obermüller * Ziedses Des Plantes * Zigterman Rustenburg * Zilver Rupe * Zimmerman van Woesik * Zimmermann Korevaar * Zonneveld Skinner * Zoetelief Tromp * Zoutenbier Vermeij * Zucotti Voorbrood  * van Zwam Gerritsen * Zwanepol Quaars * Zwart Voorspuyvan der Zwet Slotenmaker * Zijlmans van der Wiel.


Patriciaat

Waarschuwing: buiten beschouwing bleef in de lijst hierboven en in de twee nu volgende of een familienaam voorkomt in het Nederlands Adelsboek (het ‘Rode Boekje’). Die topgeslachten houden zich en elkaar uiteraard zelf lopend op de hoogte van interessante familiale ontwikkelingen. Een ongecontroleerde schatting van het aantal adellijke personen per 2020 komt op 10.000.


De andere jaarlijkse uitgave Nederlands Patriciaat (het ‘Blauwe Boekje’) van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) bevat sinds 1910 de genealogie van vooraanstaande geslachten zonder aristocratische titel – merendeels afstammelingen van stedelijke regentenfamilies uit de Gouden Eeuw die elkaar bestuursfuncties doorgaven. De historicus Le Geof legt de oorsprong van de term patriciaat in de late Middeleeuwen: de groepen niet-adellijke families die in de opkomende Europese steden als geslaagde ondernemers de economie stuwden en daarom de bestuursfuncties bij toerbeurt onderling generaties lang konden verdelen. De regenten dus.


Het CBG vereist thans dat een geslacht tenminste gedurende de laatste 150 jaar onafgebroken een vooraanstaande rol speelde in de Nederlandse samenleving. Het gaat dus om aanzienlijken; vermogend zijn speelt geen rol, al gaat het vaak samen omdat alleen al de hogere opleiding van spruiten kostbaar was. Men is op eigen verzoek en met een niet geringe uitgave voor het drukwerk met kleine oplage toegelaten tot de nagestreefde eervolle status. Na ballotage van de door een familiegenealoog (of ingehuurde deskundige kracht) samengestelde en overvloedig van overgeleverde afbeeldingen voorziene tekst. Na ruim een eeuw omvat het indrukwekkende stamboombestand met levensverhalen en illustraties meer dan 1800 uitvoerige bijdragen.

Uit deze genoteerde elitenamen (al was het dan in het begin van de serie soms van ‘wij van wc-eend kiezen voor wc-eend’ want we betalen er toch voor...) koos ik een aantal welluidende dubbele exemplaren.


Ten overvloede en met respect: er zijn ook 'patriciale' geslachten buiten het Blauwe Boekje om. Alleen al omdat de familie zelf een doorknede genealoog ontbeert. Of de initatiefnemer tot gentrificatie verre neven en nichten onvoldoende mee krijgt in het ophoesten van de kosten. Of omdat ze zo’n publieke ‘erkenning’ ouderwets en overbodig achten. Zij trekken zelf wel hun spoor door onze samenleving. Maar hier toch een aantal klankrijke dubbelen uit het Blauwe Boekje:


Abbring Hingst * Alberdingk Thijm * Albers Pistorius * Adama van Scheltema * de Adelhart Toorop * Alberdink Thijm * Van Alderwerelt van Rosenburgh * Alting du Cloux * Amor Koole * des Amorie van der Hoeven * de Amorin Lodder * André de la Porte * van Andringa de Kempenaer * Arendsen Hein* Ardesch van Hamel * Arkenbout Schokker * Arnold Bik * Asma Nauta * Assante di Tatisso * Avenstrup-Conradsen *

Baart de la Faille * Badon Ghijben * Baert de la Faille * Baert van Opstall * Baerveldt Fontijn * Baggerman van Houweninge * de Balbian Verster * Balfour Burleigh * Balguerie Guérin * Barkey Wolf * van Basten Batenburg * van Beeck Calkoen * den Beer Poortugael * Begram van Eeten * Belgrave de van Eijck * van Bemmel Suijck * Bennebroek Gravenhorst * van Benthem Jutting * Benthem Sypkens * Berch Gravenhorst * Berdenis van Berlekom * van den Berg van Saparoea * Berkelbach Van der Sprenkel * Bernelot Moens * Bettink Hazewinkel * Beucker Andreae * van Beuningen van Helsdingen * van Beijma thoe Kingma *

Bicker Caarten * Bierens de Haan * Bisschoff Tulleken * Blaupot ten Cate * Blenken Blijdenstein * Bleuland van Oordt * de Blocq van Kuffeler * De Blocq van Scheltinga * Blok van Laer * Blussé van Oud-Alblas * Boddens Hosang * Bodel Bienfait * Boellaard van Tuijl * Boelens Kemp * Boelmans ter Spill * van Bol'Es Rijnbende * van Bommel van Vloten * Boon van Ostade *  de Bosch Kemper * Bosch Kokken * ten Bosch Koningsberger *

Bosch Reitz * Bosch Stammeshaus * Boss van Charante * Bosscha Erdbrink * van Bosveld Heinsius * Boterhoven de Haan * Bothenius Lohman * Boudet van Dam * Braakenburg van Backum * Braakman Goos * van Braam Houckgeest * Braam van Vloten * à Brakel Reiger * Brandenburg van der Gronden * Brandt Corstius * Brikkenaar van Dijk * an den Broek Lamy * van den Broek d’Obrenan * Broer van Dijk * Broese Van Groenau * von Brucken Fock * de Brueijs Tack * Bruine de Bruin * Brunsveld Keiser * Brutel de la Rivière * de Bruyn Kops * de Bruyn Ouboter * de Bruyne-Smulders * Buitenhoff ten Cate * van Buren Schele * Busger op Vollenbroek * Busken Huet * Butin Bik * van Buttingha Wichers * van Büüren van Heijst * Buys Ballot * de Bijll Nachenius * Bijsterus Heemskerk *

Calkoen van Limmen * Cambier van Nooten * del Campo Hartman * Canter Cremers * Canter Visscher * Carbasius Weber * de Carpentier Wildervanck * de Carpentier Wolf * van Castrop Viruly * Cats Klöpping * de Ceuninck van Capellen * Chabot Stadhouders * Chapman de Haan * de Chaufepie Cnopius * de Clercq Zubli * Clockener Brousson * Clinge Doorenbos * Clotterbooke Patijn * de Cock Buning * Coertzen de Kock * Conde Zaaijer * le Conge Kleyn * Coninck Westenberg * Copes van Hasselt * Copius Peereboom * Cornelisse Bisschof * Correch Staal * Cost Budde  * Coster van Voorhout


* Costerius de Boschofen * Costerman Boodt * Courrech Staal * del Court König * de Court Onderwater * de Craen van Haeften * Croiset van Uchelen * Dam Wichers (er is ook Damwichers) *  Ducroo de Jongh * Dalen Gilhuys * Delia Mouton * Denick Patijn * Dermout Cramer * Deutz Ebeling * Dietz de Loos * Dirkse van den Heuvel * Dittlof Tjassens * Docters van Leeuwen * van der Does de Beye * Doevendans Olivier * Döderlein de Win * Donker Curtius * Donker Olivier * van Doorn Nagelkerke * Dorhout Mees * van Dorp Schuitman * van Dorsser Keus * Doude van Troostwijk * Douwes Dekker * Douwes Isema * Douwma Kip * van Driel Kluit * van Driel Petri * Driessen ter Meulen * Droogleever Fortuyn * Drossaart Bentfort * Drossaart van Dusseldorp * Drossaart Lulofs * Drost van Eeckhout * Drijfhout van Hooff * Dudok van Heel * Dumon Tak * Dutry van Haeften * Duymaer van Twist * van Duijnen Montijn * van Dijk Soerewijn *

Ebeling Koning * Egeter van Kuijk * van Eldik Thieme * Elink Schuurman * Elink Sterk * den Engelsen Heemskerk * van Erpers Royaards * Evekink Busgers * Eversdijk Smulders * Everwijn Lange * Eyssonius Wichers *

van der Feen de Lille * Fentener van Vlissingen * le Fèvre de Montigny * Fitz-James * Fitz Verploegh * Fock van Coppenaal * Fockema Andreae * Fockema Wurfbain * de la Fontaine Schluiter * Fontein Strootman * Fortuijn Drooglever * Fransen van de Putte * Franssen Herderschee * Fremery Kalff * Freijdanck Oesinger * Fresemann Viëtor * von Frijtag Drabbe * Fuhri Snethlage * Fuller Hoos * Fundter de Beauchène *

de Gaaij Fortman * Gallandat Huët * van Gelder de Neufville * Geldof van Doorn * van Gelein Vitringa * Geraerds Thesingh * van Gesel Grothe * de Geus Fillekes * de Geus Los * Gevers van Endegeest * Gevers Deynoot * Geij van Pittius * Gibmacher van Nooten * Glastra van Loon * Glijm de Vos * Gobius du Sart * Godin de Beaufort * Goeman Borgesius * van der Gon Netscher * Graadt van Roggen * Gratama van Andel * Grothe van Schellach * va Grouningen à Stuling * de Gruijter van den Boogert * Gutger de Geus * van Gybland Oosterhoff *

ter Haar Romeny * van Haare Heijmeijer * van Haersma Buma * Hacke van Mijnden * Haentjens-Dekker * van Haersma Buma * Haitsma Mulier * Halmmans de Jongh * Hamilton of Silverton Hill * Hämisch ten Cate * Hanekamp van Harinxma * Hanozet Gordon * van der Hardt Aberson * Hart Nibbrig * Hasseleij Kirchner * Hazelhoff Roelfzema * van Hecking Colenbrander * van Heemskerck van Beest * Heerkens Thijssen * Heerma van Voss * Heldewier Vignon * van Hellenberg Hubar * van Heloma Lugt * Heuckeroth van Hessen *  van Hoey Smith * Hofstede Crull * Hofstede Vos *


* Hondius Boldingh * Honig van den Bossche * Hoogesteger van Dijk * Hoorens van Heijningen * van Hoorn Alkema * Hopperus Buma * Hora Adema * Hora Siccama * ten Houte de Lange * Houwink ten Cate * Hoynck van Papendrecht * Hoytema van Konijnenburg * Hubert van Beusekom * Hubert van Bleijenburg * Hulshoff Strampel * Hupkens van der Elst * Huygens Tholen * Idema Greidanus * Indewey Gerlings * Ingen Housz * Isebree Boom * Isebree Moens * Itzig Heine * Jager Gerlings * Jannette Walen * Jeltes-Davis * Jongbloed Unterhorst * de Jonge Mulock Houwer * Jongh Visscher * Jongkindt Coninck * de Jong Cleyndert * Jonker Roelants *

Kaars Sijpesteijn * Kamerlingh Onnes * Kappeyne van de Copello * Karsten Schuler * de Kat Angelino * de Kedts Houtman * Ketting Olivier * van Ketwich Verschuur * Kits van Heijningen * Kits Nieuwenkamp * Kits van Waveren * Kneppelhout van Sterkenburg * Knol Bruins * Knotnerus Bruins * de Kock van Leeuwen * van Koetsveld van Ankeren * Kolhorn Visser * Koning Kars * Koolemans Beijnen * Koopmans Stadnitski * Kooijman van Guldener * Korthals Altes * Krafft van Mansveld * Kraijenhoff van de Leur * Krayenhoff Sloot * Kreunen Mees * Kruseman Aretz * Krijnse Locker *

van de Laar Krafft * de Laat de Kanter * Lakens Douwes * van Lakersveld Bisdom * Laman Trip * Lambrechtsen van Ritthem * Lamoraal Wichers * de Lange de Beauveser * de Lange Boom * de Lange Tegelaar * Ledeboer Pekema * van Leenhof de Lespierre * de Lestrieux Hendricks * Lelyveld van Cingelshouck * Leuvelink Tjeenk * Lichtenvoort Cats * Liekeles Oebels * van Lier Lels * de Lille Hogerwaard * Lincklaen Arriëns * Lindemans van Halewijn * Linthorst Homan * Littooi Nipperus * van Löben Sels * de Loches Rambonnet * Losecaat Nouhuys * Losecaat Vermeer * van Lookeren Campagne * de Loos Waarts * Louwe Kooijmans * van Lulofs Umbgrove * Lunsingh Scheurleer * Lunsingh Tonckens * de Lussanet de la Sablonière * Lycklama à Nijeholt *  

Maas Geesteranus * Maats à Stuling * Mac Gillavry * Maclaine Pont * Mangelaar Meertens * Manger Cats * Mansvelt Beck * Manus van der Jagt * de Marez Oijens * Maris van Sandelingenambacht * Marroquin Raaphorst * van Marselis Hartsinck * Martini Buijs * van Marwijk Kooij * Mas Bosch * van der Masch Spakler * Matak Fontein * Mathijsen Gerst * Matthey van der Hoeven * de Meester Betzenbroeck * Messchaert Snellen * Messemaeckers van de Graaff * de Mestral Combermont * Metelerkamp Cappenberg * Meuleman Staatsen * Mispelblom Beyer


* Molengraaf van Loon * Mom Visch * Monod de Froideville * Montauban van Swijndregt * de Monté ver Loren * Morsink Vollenbroek * Mörzer Bruins * van der Muelen Wolf * Muller Massis * Munniks de Jongh * van der Mijll Dekker * Nagel Pellegrom * Nagel Soepenberg * Nagtglas Versteeg * Naudin ten Cate * de Neeff Vergroesen * Nepveu tot Ameyde * de Neree tot Babberich * Nering Bögel * de Neyn van Hoogwerff * Nicolaas Ponder * ten Noever de Brauw * Nolst Trenité * Nolthenius van Elsbroek * Nolthenius de Man * Noordhoek Hegt * Noorman van der Dussen * Nijhoff Asser * van Nijmegen Schonegevel * Ongerboer de Visser * Oortman Gerlings * van Oosten Slingeland * Oosterbaan Martinius * Overzee Gallas *

van 't Pad Bosch * Paets tot Gansoyen * Pahud de Mortanges * Paine Stricker * Palairet Hooglandt * van Panhuys van Cattenburgh * Paravicini di Capelli * Paulus van Pauwvliet * de Pauw Gerlings * Pelgrom von Motz * Pelinck ter Haseborg * Pellecer de van den Heuvel * Pels Rijcken * Penning de Vries * Pennington de Jongh * van Persijn van Meerten * Pestman Koning * Plemp van Duiveland * Pichot du Plessis * Ploos van Amstel * Polderman de Jong * Pols Paardekoper * Pompe van Meerdervoort * Post Cleveringa * Postma Tractenberg * Pott Hofstede * Poulie Wilkens * Pous Koolhaas * van Prehn Wiese * Prick van Wely * Prol Pato * Pronk van Hoogeveen * Provo Kluit * Pince van der Aa * Pruijs van der Hoeven * Pijnacker Hordijk * Pijnse van der Aa * du Quesne van Bruchem * Quintus Bosz *

Raedt van Oldenbarnevelt * Reen Cannegieter * Reepmaker van Belle * Reeser Cuperus * Reintjes van Veeren * Reuvekamp Goos * van Reijn Snoeck * van Rhede van der Kloot * Reinders Folmer * Reinst Bok * Riem Vis * van Riemsdijk Kreenen * Rigail Certon * Righart van Gelder * Rinia van Nauta * Robbé Groskamp * Roessingh van Iterson * Roest van Limburg * Roeters van Lennep * Roland Holst * Rolandus Boers * Rolandus Hagedoorn * Rom Colthoff * van Romondt Vis * de Roo de la Faille * Roos Hoefgeest * Roosegaarde Bisschop * Roscam Abbing * Rosendahl Huber * Roskamp Reddingius * Rouppe van der Voort * de Roij van Zuidewijn * Ruseler Colenbrander * Rutgers Van Der Loeff * Ruysch de Beerenbrouck * Ruysch van Dugteren * de Ruyter Korver * de Ruyter van Steveninck * de Ruyter de Wildt * van Rijckevorsel de Wamberg * Rijpperda Wiersma *


van de Sande Bakhuijzen * van Santen Kolff * Sauerbier Couvée * de la Saussaye Briët * Sautijn Kluit * de Savornin Lohman * Schade van Westrum * van Schaeck Mathon * Schaepkens van Riempst * van der Schatte Olivier * Scheltema Beduin * Scheltema de Heere * Scheltus van Kampferbeke * Schenkenberg van Mierop * Schim van der Loeff * Schleifer Stringheta Prust * Schneiders van Greyffenswerth * Scholten van Aschat * Schönfeld Wichers * Schrassers Bert * Schouhamer Immink * Schuller tot Peursum * Schultz van Haegen * Schuurbecque Boeye * Schweer beij der Becke * Scully Tack * Sibenius Trip * Sibmacher van Nooten * Sieburgh Sjoerdsma * Siegenbeek van Heukelom * Siewertz van Reesema * Silvergieter Hoogstad *

Simon Thomas * Sinninghe Damsté * Sitton de Houtman * Sleeswijk Visser * Smidt van Gelder * Smits van Oyen * Snellen van Vollenhoven * Snouck Henkemans * Snouck Hurgronje * Snijders Vroegop * Soetbroot Piccardt * Sollewijn Gelpke * de la Soussaye Briët * Spakler van der Masch * Specht Grijp * van der Speck Obreen * Steenhuis Geertsema * Steens Zijnen * Steenstra Toussaint * van Stein Callenfels * Steins Bisschop * van Sterkenburg Kneppelhout * Sterrenburg Immig * Stoop van Strijen * de Stoppelaar Blijdenstein * Storm van Leeuwen * Strick van Linschoten * van Stipriaan Luïscius * Stroink van Eizenga * Stuart-Fox * Strumphler Tideman * Stuyling de Lange * van Stuyvesant Meyen

* Tabingh Suermondt * Tak Labrijn * Talma Stheeman * Taudin Chabot * Teekamp Gout * Teengs Schenck * Temminck Groll * Templeman van der Hoeven * Terwisscha van Scheltinga * van Tienhoven van den Bogaard * Tetterode Ravestein * van Thiel Ribbius * Tielenius Kruythoff * Thissen Kuitems * Tjassens Keiser * Tjeenk Willink * Torn Broers * van Toulon van der Koog * Tra Kranen * Trimpe Burger * Tromp van Holst * Tromp Meesters * van Troostenburg de Bruyn * Tutein Nolthenius * van der Tuuk  Adriani * Udo de Haes * Uffelie Muntjewerff * Uitenhage de Mist *


* Valckenier Suringar * Veen Valck * van der Veen Vonk * Vel Tromp * Veltman Fruin * VerLoren van Themaat * Ver Loren van Themaat * Verploegh Chassé * Verrijn Stuart * Verschoor de Berkhout * Verspijck Mijnssen * de Veij Mestdagh * de Vicq de Cumptich * de Vidal de Saint Germain * Viruly Verbrugge * Vis Bolderdijk * Visser 't Hooft * Vleesch du Bois * Voorhoeve Holland * van Voorst van Beest * van Voorst Vader * Vos de Wael * Vreugdenhil Vader * de Vries Robbé * Vrisou van Eck *

Waakop Reijers * de Waal van Anckeveen * de Wael Malefijt * Wackie Eysten * van den Wall Bake * Waller Diemont * Waller Zeper * van Walré de Bordes * van Waterschoot van der Gracht * Wefers Bettink * Wegener Sleeswijk * van Wely Bleijerveen * Werumeus Buning * Westenberg Gunther * Westerouen van Meeteren * Weyn Banningh * Wichers Hoeth * Wichers Schreur * van Wickevoort Crommelin * Wieland Los * van Wieringhen Borski * van Wimersma Greidanus * Wildervanck de Blécourt * Wilhelmy van Hasselt * Willinge Gratama * van Wimersma Greidanus * Witsen Elias * Wittop Koning * van Woensel Kooij * Wohlgemuth Kitslaar * Wttewaal van Stoetwegen * Wijckerheld Bisdom * Wijnaendts van Resandt * van Wijngaarden Lindhout *

IJssel de Schepper * Zonneveld Pieck * van der Zoo de Jong  * Zuiderveen Borgesius * Zwart Voorspuij * van Zijll de Jong


 

 

Meganamen

Sommige welgestelden en adellijken rekten, ter onderscheiding  van andere takken in de familie, hun visitekaartje in de loop van de tijd tot haast absurde lengte op. Vaak door toevoeging aan de al dubbele naam van hun landgoed(eren). Andere namenrijtjes klinken als een maatschap van advocaten of landschapsarchitecten. Namen met Iberische klank zijn meestal sjefardisch-joods en dan ook vermeld onder het thema Joods.

Ware namenstapelaars dus, al zijn er helaas veel fraaie combinaties in de mannelijke lijn uitgestorven - wat wil je ook met zo'n zich apart doende geslachtje... Na de check op het Meertens-bestand bloeien er toch prachtige bloemen, minstens in een driedubbel boeket. Je geniet het meest als je ze hardop langzaam en nadrukkelijk presenteert en de klank op je tong savoureert - een zweem van Haegse uitspraek is niet onwenselijk. Het helpt als je denkt aan een receptie waar de lakei van dienst met bepoederde pruik en lange witte kousen aan de voordeur het visitekaartje ontvangt. Hij overhandigt dat aan de majordomo, die de gast bij entree in de ontvangstzaal luidkeels aankondigt. En het kaartje wordt uiteraard bewaard in een prachtig bewerkte zilveren doos.

NB: aanwezigheid in het Rode of Blauwe Boekje is niet nagegaan. Hier komen ze:


Abbema Copes van Hasselt * van Aerssen Beijeren van Voshol * Agramonte Gonzalez De Dol * Akersloot van Houten Roos * Amaral de Almeida Versluis * de Amorin Rebelo de Andrade * Apallius de Wouters d' Oplinter * Arabit Sint Jago * Araya van Assendelft van Wijck * Arno Familia de Grinsven * Ayala Mendoza Elias *

Barkey Wolf von Greendijk * Baron Marinho de Sousa * Barreto de Vasconceles Junior * Barros Alves Donkersloot * Bemolt van Loghum Slaterus * Bernardo do Rosário Monteiro * van Beijeren Bergen en Henegouwen * de Bie Leuveling Tjeenk * Binkhorst van Oudcarspel en in Koedijk * van Bleijswijk Thierens Verhagen * De Blocq van Haersma Buma * de Blocq van Haersma de With * Bloys van Treslong Prins * van Boetzelaer van Loenen en Wolferen * Boomsma da Ponte e Castro * van der Borch tot Verwolde van Vorden * Borgo de Britto Heemskerk *

Borges Tavares Semedo de Horta * Brägger van Polanen Petel * Brandon Bravo Bruinsma * Brainich von Brainich Felth * van Brakell van Wadenooyen en Doorwerth * van Bredehoff de Vicq van Oosthuizen * Brewer van Vrijenes Slupick * de Bruyn van Melis- en Mariekerke * de Bruijn Prince de Kraaij * Bloys van Treslong Prins * van der Borch tot Verwolde van Vorden * Brägger van Polanen Petel * Brandon Bravo Bruinsma * Branich von Brainich Felth * de Bruijn Prince de Kraaij * Buiterhof Dirkse van den Heuvel * Burman Eijck tot Zuijlichem * Burmania van Humalda van Eysinga *


Calapez de Albuquerque Veloso * da Camino Ancona Lopez Soligo * Capdeville Noguira van Doorn * Carreira da Cunha Sant'Anna Sorgedrager * Carvalhal de Arruda Bentschap Knook * de Carvalho Fidelis Braga * Carvalho de Melo dos Reis Borges *  Carvalho Taveres Conserva * de Carvalho Sacadura Appleton de Vilder * Casteren van Cattenburgh Dinger * Chalmers Hoynck van Papendrecht * le Chanoine du Manoir de Juaye * de Chauvigny de Blot Koppert * Clifford Cocq van Breugel * van den Clooster Sloet tot Everlo * Cornets de Groot van Kraaijenburg *

van Daalen Buissant des Amorie * Diderich-Lolkes de Beer * Djayden Angel Donatiën * Do Amiral Gourges de Assis * Doedes Breuning ten Cate * Doesburg Lannooy Neefs * Doedes Breuning ten Cate * Domela Nieuwenhuis Nyegaard * Dörhn de Pauw Gerlings * Dos Reis Santa Rita Vieira * Easton Kamerlingh Onnes * van Eck Duymaer van Twist * Elias de Queiboga Bogaard * Erices Estrada de van der Kruk * van Erp Taalman Kip * van der Eijden Alves Fireman *

Faustino da Silva Dinis van der Weel * Fernandez-Hidalgo Schobbers * Ferro Xavier da Silva * Fievez de Malines van Ginkel * Fraser Tweedy Lambert * von Freijtag Drabbe Künzel * Gallardo Garces de Solorzano * de Girard de Mielet van Coehoorn * Gomes Bello de Oliveira * Gonsalves Jardin de Ponte * Grandjean Perrenod Comtesse * Grunberg de Almeida Alves * de Gouyon Matignon  de Pontouraude 


* de Haan Uit Oude Groeneveld * Hanckar Lagaay Wynne * Hartogh Heijs van de Lier * Hartogh Heijs van Zouteveen * van Hecht Muntingh Napjus * Hille Ris Lambers * von Hinke Kessler Scholder * Hirt - Fischer - Leitis * van Hoeij Schilthouwer Pompe * Hooft Graafland van Schotervlieland * van Hövell van Wezeveld en Westerflier * Huygens Peronneau van Leijden * d' Israel Levy Bentub Lima * Jansen Eijken Sluijters * de Jong van Beek en Donk * de Jonge van Campens Nieuwland * de Jonge Mulock Houwer * Juchter van Bergen Quast * Juckema van Burmania Rengers * Julian Ilias Yamaha Sembring

* Kleine Carvalha Bello de Miranda * Knipscheer Siebert Coster * Koenders de Oliveira Antonio * Kooi Alves de Souza * Ladoux de Fretes Rozet * Laging Tobias Brok * de Lima Cornelis Hulst * van Lippe-Biesterveld van Vollenhove * Livramente Sousa Lima * Lopes Feio De Azeveda Homminga * Lopes Pereira da Silva van Poeteren * Lorente van Berge Henegouwen * Lopes Correia Mendes * Loten van Doelen Grothe * Maan Voogd Bergweg * van Maren Bentz van den Berg * Martin Jansen Eyken Sluiters * Martin-Maestro Eeltink * Mendes Aguiar Visscher * Mendes Rodrigues Barbosa Vicente *


Mengel van Koetsveld van Ankeren * Mens Fiers Smeding * Mersen Senn van Basel *  Meyer Timmerman Thijssen * Michelle Vanneschie Art Aryante * Mieck von Gerresheim und Wahlstätt * de Milly van Heiden Reinestein * Molewater de la Rive Box * Montoya Gmelich Meyling * Morbey Ferro Calva da Silva * Mulder van Leens Dijkstra * Mulock van der Vlies Bik * Munniks de Jongh Luchsinger * Murray Bakker Albach *

Nunes Xavier de Medeiros * Nyborg Andersen de Poch * Oetgens van Waveren Pancras Clifford * de Oliveira Louro Varela Lopes * Overklift Vaupel Kleijn * Pais de Oliveira da Silva Ferreira * van Panhuijs Polman Gruijts * Paranhos Plompen Xavier * Partida van Meerten Jansen * Pereira Barreto de Carvalho * Pinheiro da Silva Smulders * von Plessen Hohen Entzangen * Ploos van Amstel Hollman * Van Der Pluijm Tenazinha Sousa * Ponte da Cunha Rosa de Vrieze * de Preud'homme d'Hailly de Nieuport * Pijnappel Ismael de Oliveira *

Ramirez Ramirez de Katoele * de Raulin de Guetteville de Real * Rengers Hora Siccama * van Reijn Snoeck de Vries * Richtering Blenken Raaijen * Riederer Freiin von Paar zu Schönau * Rigail Certon Stolte * Rodrigues Lopes de Lara * do Rosário Bernardo Monteiro * Roscam Abbing Ypeij * van Rossum du Chatel Faustino * Ruijsch Lehman de Lehnsfeld * du Ry van Beest Holle *

Saimon Fissum Gebremichael * Sanchez Correia Elias de Sousa Elias Rodriques * Sanchez-Infante Vallinga * dos Santos Teixeira de Azevedo * Schaper der Alderwereldt van Sint John * Schleifer Stringheta Prust * Scholte Nielink Molendijk * Scholten Meilink Lenferink * Schotanus à Steringa Idzerda * Schram de Jong Kok * Semedo Furtado Querido * Semeyns de Vries van Doesburgh * Senna Britto Groenendal * da Silva van Bingham van Heelsbergen * Silva Verstappen Grin * Sire-Beumont-Claridge * Sloet van Everloo tot Oldruitenborgh * Soares Duarte Pinto de Carvalho * Sorber Cardoso Pais Gaudencio * Spinossa Cattella Jessurun * Stael van Holstein van Vloten * Star Nauta Carsten * Steenbakker Morilyon Loijsen * Stoll Timmerman Thijssen * Sousa Baptista Junior * Suasso de Lima De Prado * Sweerts de Landas Wijborgh * Taack Tra Kranen * Taets van Amerongen tot Woudenberg * da Testha Jacobs de Bok * den Tex Bondt des Tombe * Thierry de Bije Dolléman *


Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren * Twiss Quarles van Ufford * Unia Steyn Parvé * Uiterwijk Winkel André Almeida * Vasconcelos Ribeira Pereira de Oliveira * de Vaynes van Brakell Buijs * van der Velde de Oliveira de Coelho * van de Ven Renardel de Lavalette * Verdú Fruyt van Hertog * de Vernes van Brakell Buijs * Verselewel de Witt Hamer * Vogelenzang de Jong van Wijnen * de Vos tot Nederveen Cappel * Vosch van Avesaet Diekstra * Vosch van Avesaet Finkenflügel * Vosselman Bosch Mendoza * de Vries de Sousa Aniceto * van Vrijberghe de Coningh Veldhoen *

Walaardt Sacré van Lummel * van Walbeeck de Saint Malo * Weckherlin de Marez Oijens * Wemingh Coster Rijnders * Wesselius Oncken thoe Marck * Westpalm van Hoorn van Burgh * Weurman de Andrada Albuquerque Silva * van der Willige von Schmidt auf Altenstadt * Winkler Prins Postma * Zegering ten Rodengate Marissen * Zwagerman Villas Boas.


Terzijde 1/  De Hoge Raad van Adel onderzocht aan de hand van de GBA van 2007 de rechtmatigheid van de 4.850 door ruim 41.000 mensen gevoerde Nederlandstalige dubbele achternaam. Geconstateerd werd dat maar liefst 3.220 families daartoe niet het recht hadden. Ik ga er maar van uit dat dit geen van de bovenstaande geslachten betreft. Uit dit onderzoek blijkt een gemiddelde omvang per familie van 8,5 personen en inderdaad gaat het dus helaas om door de tand des tijds gesleten en haast onbemande geslachten. Wat natuurlijk niets zegt over de vrouwelijke lijn, die zeer viriel kan zijn.


Terzijde 2/ Verdubbeling kan nog maar beperkt. De Dienst Justis (zie ook Sommige namen…) eist dat de gekozen nieuwe naam nog niet in Nederland voorkomt. Wanneer de moedersnaam is uitgestorven of dreigt te verdwijnen, kan een verzoek aan de Koning in overweging worden genomen. De moedersnaam mag, indien toegestaan, vóór de bestaande  familienaam worden toegevoegd. De aanvrager moet uitgebreide genealogische documentatie leveren, maar bij een afwijzing is hoger beroep mogelijk.


Een slachtoffer van bepaalde misdrijven kan kosteloos van naam veranderen.  Het geldt bijv. voor door een vader misbruikte kinderen. Andere gezins- en familieleden moesten tot voor kort betalen en met een verklaring van een deskundige de ervaren psychische overlast aantonen. Een niet gemakkelijke weg - maar inmiddels worden zij ook als slachtoffer gezien.


Terzijde 3/ O.a. Arabische mega’s doen voor westerse allerminst onder. Soms zijn ze vijf- of zesdubbel en zijn het, denk ik, adellijke titels. Enkele treffers van deftige ingezetenen van ons land of expats:


Abdalla Adel Abdalla Mohammed Abd Rabou * Abd Eliraman Sayed Abd Alla Soudy * Abdelrahman Adel Abdalla Mohamed Abd Rabou * Abdel Rahman Nabil Abd El Rahman El Gohari * Adham Haïkel Jamel Miloud Aly Ouled * Adham Shawky Gaber Shawky Hafez * Afrassiabi Sefid Dashti * Agha Sheykh Hassan Sheykh Al-Islam * Ashraf Tarek Elzoghby Elsayed El Senaity * Ehab Galal  Ahmed Khallil Abdelmola * Fadi Ibrahim Mokhtar Abdella tif Hussein * Ghailied Magdy Riad Goher Zaid * Gina Tamer Saad Girgis Nesseim * Gurmeet Singh Jayant Satish Harpreet Dhillon (indiaas) *

Habiba Atef Mohamed Nour el Din Galal * Hamer Mervat Asaad Hanna Soliman * Hana Yaser Omar El-Sawey Mohammed Hussein * Hidayat Akbar Riek Herrani * Ibrahim Mohmmad Nour Al-Barbarawi * Jamail Mohamed Cornelis Maanoun Fares * Karim Mohammed Ramadan Mohammed Al Zeri * Kelly Nigussie Worku * Lama Mohammed Abdullah Al Sameen * Laurens Berlianta Yamaha Sembiring (Indonesisch) * Lobna Aly Hussein Mahmoud * Maiar Mahmoed Shebi Abouelyazid *


Mark Ayman Ayad El-Kess Youhana Ghoubnal * Marly Amir Melad Tawfik El-Abaci * Martin Karim Nagy Ahmed Fouad Mohamed * Maryam Abdel Magid Abou Kaied * Mohab Yasser Loutfi Abou Fandi * Mohammed Farouk Agha Wazir * Mohammed Hassan Jafar Haider * Mohammed Medhat Mohamed Abd El Hafeez * Mouravieff Apostel Corobyine * Muhammad Raga Mufti Kitanta Rahman * Nadin Ashraf Abdel-Mohsen Aly Shawer * Naglaa Mohamed Kamel El Din Mohamed Kater * Nancy Mohamed Khamis Abdel Azis * Naumi Sulasmi Endang Subaktie * Negestey Inchelita Shakaina Serena *  Nogueira Guerra Amaral * Omar Horsi Ahmed Elsayed Elmorsi * Omar Mahmoed Aboukhalil Ibrahim Elbeshbishi * Peduru Hewa Niyomal Thilakshitha de Silva * Rahma Mohamed Abdelrahman Abdelmagid *

Sabirabibi Ayeshabai Ismail Sayed Hamjanmiya Sheikh * Sarah Abdel Hakim Amer Mohamed Abdel Razak * Sayed Hamjamiya Sheikh Sarabibi Ayeshabai Ismael * Sakr Abdelhamid Abouelmakarem Abdelhamid Aly Ismael * Salix Manu bin Mohd Suffian * Salma Ahmed Abdel-Radi Abdel-Halim * Sharina Ahmed Matwaly Abd El-Kader * Shaymaa Abdel-Haby Saleh Moustafa * Sidi Nursolichah Eny Manatin * Sikina Safwat Awad Mohamed abd Alla * Sunarhadingsih Pusporini Suhadiono Hadisuwirjo * Suzan Mohamed Fadel El Shazil Metwalli *

Walied Khalid Kull Mohammed Iwammer * Yasmin Bader Eldin Mohamed Zaki Tantawy * Yasir Mohamed Kamal el Shastawy Abou Hashisch * Youssef Ezzat Hassan Khairy * Zacharia Mohamad Helmi Segaf Aljufn * Zeyad Ahmed Farag Aly Khairalla * Zin El Deen Abed Elazez.

Mijn supreme favoriet is de welluidende multipel Nadia Adel Abd Elfattah Hassan El Sabagh. Maar een uitstekende nr. 2 is Sunarhadiningsih Pusporini Suhadiono Hadishuwirjo.


En hoe plaats je meertalige mengsels inclusief voornamen als Abel Jonathan Hagos Kahsai * Clara Imelda Christine Yasmina * Daniël Lucas George Ibrahim Adib * Danny Maurits Isa * Deborah Tomas Berhe * Gwanro Johannes Hendrikus * Joshua Gideon Sianto * Joice Wafik Elkers Toumas * Joost Theo Sylvio * Julian Ilias Yamaha Sembirung * Keith Donovan Ebrahim Kareem * Leon Leendert Ingot * Maarten Thomas Yousaf Mughal * Matthew Monier Ishak * Njoh Victor Emmanuel Olivier Eric * Peduro Hewa Niyomal Thilakshita de Silva * Tekeste Ghebreanenia Estifanus * Virgina Rosina Hendrika  * Wolde-Michael-Gebremeskel?

Ik weet het niet. Maar heb wel een vermoeden. Er ging iets mis bij hun entree in Nederland: de voornamen plus de achternaam werden genoteerd.