Bijzondere Achternamen
'Digitaal Erfgoed'

 

Voornamen eb en vloed - Allemaal toeval? - Onze lange lijst - Rariteiten

'Tot de belangrijkste en persoonlijkste - en ook kosteloze - emotionele geschenken van ouders aan hun kinderen die voor het gehele leven bij ze behoren zijn de voornamen. Zij kunnen uit liefde of piëteit iemand vernoemen, zij kunnen een naam louter geven omdat ze die mooi vinden of omdat er een wens van voorspoed van het met vreugde ontvangen kind in verscholen ligt'.

Aldus de aloude voornaamdeskundige dr. J. van der Schaar. Ik denk dat het al millennia wereldwijd zo werkt, maar dat de rituele vernoemtraditie, zeker in ons land, verzwakt is en het daarom langer kan duren voor de aanstaande ouders het eens worden. Er ontstaat warme familiale emoties rond het wonder van een geboorte - maar papa moet de voornamen wel letterlijk paraat hebben bij de aangifte aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Ook al had hij de doorleefde spanningen bij de ontvangst van gelukwensende familie en buren overvloedig afgedronken. Met traditionele drankjes als boerenjongens, rijnse (witte) wijn of kandeel. Het echtpaar had trouwens de zwangerschap aan al intimi aangekondigd met het likeurtje hansje in de kelder.


Er bestaan in 2015 ca. 600.000 voornamen in ons land – een onafzienbare oceaan  – waarvan sommige verrassend genoeg ook een achternaam zijn. Bedoeld als vernoeming naar de vader of een andere nauwe bloedverwant? Maar er ontbreken de gebruikelijke achtervoegsels  - en, - es, - ens, - er, -ing, -ink, -ke, -ken, -kens, -ker, -kes, -ma-, -s, -stra enz. ter bevestiging van de afkomst als zoon of dochter van. Zodat ze nu klinken als een voornaam. Slordigheid van de aangever in 's vaders opwinding bij de aangifte van de boreling of die van de secretaris van de (kerkelijke) gemeente? Er was toen geen vast protocol en dus werd letterlijk opgeschreven wat de naamgever - vaak laaggeletterd - over de baby zei.

De officiële achternamen dateren uit 1811. Soms liet je de naam registreren - of je geloofde het wel - waarmee je al een leven lang in het dorp of de stadsbuurt bekend was – namelijk je beroep, dialectnaam, voornaam, roepnaam of bijnaam. Een speciale familienaam interesseerde je niet. Dat was iets voor hooggeplaatste lieden. Adel en zo.

Dat verklaart ook de vrouwelijke voornamen die officiële achternamen werden: van een weduwe, een alleenstaande of een zakenvrouw, die dan op haar kinderen overging. Naar mijn idee was het soms ook een spontane en straffeloze verzetsdaad tegen de tirannieke Franse keizer die Nederland had ingelijfd. Je hoefde geen achternaam en maakte uit protest gewoon je voornaam tot achternaam. Kon ook met je bijnaam (zie ook /Eigendunk?). 


De voornamen-oceaan kent eb en vloed. En ondergang , want nu als voornaam heel zeldzaam geworden, scoren als multi's de familienamen afkomstig van Stam 9.402 * Damen 7.475 * Kersten 6.482 * Witte/de Witte 5.874 * Romein/Romeyn/Romijn 5.223 * Brand 5.251 * Bol 3.199 * Baan 2.750 * Walraven 2.432 * Moos ook # 2.217 * Brons 2.176 * Broos 1.800 * Horst 1.703 * Deen 1.699 * Raven ook # 1.604 * Mars 1.442 * Steen 1.410 * Stout 1.375 * Pierik ook # 1.355 * Colijn 1.346 (komt van Nicolaas en telt nog 32 voornaamdragers) * Mens 1.334 * Caris 1.302 * Baltus 1.283 * Huigen 1.228 * Faas 1.594 * Poppe 1.248 * Bonte ook # 1.174 * Sol ook # 1.150 * Schalk 1.142 * Gouw 1.107 * NB: # = meisjes.


Andersom zijn er kleine geslachten afkomstig uit doodgewone voornamen. Zoals 544 achternamen Jan/Johan/Johannes, tegenover ca  een miljoen voornamen. Ook bij Piet/Pieter: tegenover de ruim 170.000 voornamen staan maar 944 achternamen. Bij Willem nog duidelijker: meer dan 100.000 voornamen tegen 34 achternamen * Thomas met ca. 60.000 voornamen telt 2.293 familienamen * Maria had als allerduidelijkste uiting van rooms-katholiek gevoel 333.861 eerste voornamen en 1.111.220 tweede, wat is gedaald tot bijna nul. Er zijn 460 dragers van de familienaam. 

De voornaam Beatrix schoot in 1938, het geboortejaar van onze vorstin, als een speer omhoog tot een top in 1942 en kalfde na WO II geleidelijk af. Er resteren nog <5 familienamen. Mark was vanaf 1960 populair maar nu aflopend, met 37.000 gekozen voornamen bij een familienaam met 278 naamdragers * Martijn was met 43.478 een modevoornaam tussen 1970 en 2010 tegen 789 achternamen * Klaas met 34.091 komt op 185 achternamen * Douwe is de voornaam van 8.987 jongens en mannen en telt maar 9 familienaamdragers.

Tim dook uit het niets in 1960 op tot de piramide in 2000 topte; 31.316 jongens en 47 meisjes werden zo genoemd en de geslachtsnaam heeft 31 dragers * Sanne # (ook jongens) met 30.011 heeft er maar 33 * Harm met 25.042 heeft 71 achternamen * Jelle telt 21.238 voornamen (plus 45 van meisjes) tegen 45 familienamen, maar liep als moderne voornaam na een plotselinge piramide tot in 2000 terug naar het traditionele lage niveau *

Arend met 18.898 heeft er 27 * Anneke # met 11.425 doet 5 achternamen * Charles met 10.330 maar 12 * Douwe met 8.987 heeft er nog maar 9 * Fabian met 29 familienaamdragers verrees ca. 1960 uit het niets en wordt anno nu zo'n 160 keer per jaar gegeven * Godde (met 8 achternamen), Gompel (met 51) en Mes (met 1.297) zijn uitgestorven als voornaam  * Ties was tot 1980 praktisch verdwenen en telt nu 9.980 voornamen bij 84 geslachtsnamen * Floris schoot na 1980 omhoog tot 15.530 voornamen en telt 813 familienaamdragers * Marijn, de achternaam van 95 mensen, steeg na 1970 steil als voornaam  tot 9.648 en van meisjes tot 2.766.


De voornaam Petra start in 1940, bereikt de top in 1970, stopt in 2010 en telt 138 geslachtsnaamdragers * Stijn werd in 1970 niet meer gegeven maar is weer helemaal terug met 15.117 bij slechts 23 achternamen * Bouwe met 8.987 heeft er 9 * Friso duikt in 1970 door de geboorte van een prins van Oranje -Nassau plotseling op en telt nu 2.594 voornamen bij een familie van 207 * Amalia (12 achternamen) was aan het uitsterven maar leefde in 2003 op door de geboorte van onze kroonprinses * Carolien met 5 familienaamdragers verscheen in 1950 als voornaam en was in 2015 weer verdwenen * Ivo met 8.558 scoort 25 * Jesse steeg vanaf 1970 pijlsnel op en staat nu op 19.576 jongens en 405 meisjes bij  164 achternamen *

Pepijn was in 1970 uitgestorven maar is nu up to date met 6.353 voornamen tegen < 5 familienamen * Job (8.318) kent 128 familienamen * Jannah # (7.002) heeft < 5 achternamen en ook Hidde met 6.279 voornamen is met achternaam aan het uitsterven * Lammert doet 5.340 voornamen bij nog maar 6 achternamen, maar is ook als voornaam aan het uitsterven * Lampert en Lampret zijn al uitgestorven * Ineke # kent 4.364 voor- en 81 familienamen * Baltus doet 276 voornamen en 1.285 achternamen.

Kim kwam na 1970 snel in de mode en telt 2.767 meisjes en 839 jongens bij 191 achternamen * Florian ging ook vanaf 1970 als een speer naar 3.725 bij maar 5 achternamen * Folkert heten 3.893 jongens en kent 20 achternamen * Krijn bleef populair met 3.475 en maar 138 familienamen * Lambert is nu niet meer in gebruik maar er zijn nog 5.578 voornaamdragers bij 405 personen met de geslachtsnaam * Mes is uitgestorven. Oscar is sinds 1950 terug met 2.798 maar resteert maar met < 5 familienamen *

Maas krabbelde na 1990 op van weggeweest bij 15.620 geslachtsnamen * Dingeman heeft er 2.397 bij 27 en de voornaam Xavier met 2.275 maar 43 familienamen * Joop heten 2.354 jongens en 45 meisjes bij 40 achternamen * Er zijn verder 1.954 voornamen Reijer bij 32 familienamen * Vlinder # heeft als kersverse modenaam sinds 2007 483 treffers bij < 5 familienamen * Ook Tim dook op uit het niets in 1959 en is nu de voornaam van 31.316 jongens en 47 meisjes - met 31 achternamen.

Beau is als achternaam uitgestorven maar floreert sinds 1985 met 4.205 voornamen, waarvan de helft van jongens * er leven nog 16 mannen met de voornaam Formijn * als voornaam kwam Jesse in 1980 terug en telt nu 19.576 jongens en 405 meisjes bij 164 familienaamdragers * Jochem heten 7.980 jongens bij een familie met 112 leden. Heil ('geluk' in het Oudgermaans) was als voornaam na WO II taboe, maar telt nog 466 personen met die achternaam. * Kos heten nog 24 mannen bij een multi-geslachtsnaam met 1.476 dragers * Merlijn (familienaam 217) werd uit zero in 1970  trendy, vloog op tot ca. 100 per jaar in 2006 en ging toen uit de gratie * Tak nog 66 met een familienaam van 1.579 * De oude voornaam Witte dragen nog 126 mannen bij 3.333 mensen die zo van achteren heten.

Pier is bijna uitgestorven maar telt nog 89 personen met die achternaam * Quint en Quinten werden in de jaren 1970 modieus maar aan het afkalven * Sven dook in 1960 op, bereikte een piek in 2010 en loopt terug - met een geslachtsnaam van maar 15 personen * Taco (familie van 9) werd in 1960 populair en is nu weer verdwenen * Ties verscheen in 1980 uit het niets en telt nu 5.080 jongens met die voornaam * En Wilhelmus wordt niet meer gegeven, maar er zijn nog 227.334 mannen en 25.987 vrouwen met die voornaam bij 314 mensen met de geslachtsnaam * bij Zomer is het 48 tegen 2012.


Allemaal toeval?Onze lijst is op actualiteit gecheckt aan de Nederlandse Voornamenbank van het Meertens en dus zonder uitgestorven voornamen. Er zijn Franse, Engelse en Duitse. En natuurlijk Gelderse, Groningse, Hollandse, Twentse, Limburgse, Zeeuwse en heel oude éénstammige Germaanse voornamen, waarbij veel aparte Friese. Daarnaast veel creatieve tweestammige Germaanse waarin naar believen, zowel voor meisjes als voor jongens, twee naamdelen werden gecombineerd. Elk naamdeel had een betekenis en samen vormden ze een unieke heilwens van vader en moeder voor de boreling. Sommige eerste namen werden zowel aan jongens als meisjes gegeven.

Ook kregen jongens soms meisjesvolgnamen als eerbetoon aan hun moeder, grootmoeder of tante, zoals meisjes een tweede, derde of vierde voornaam kregen ter ere van een mannelijk familielid. Wat uit onze lijst duidelijk spreekt.


Mijn eigen Gelderse naam Geurt komt van oudgermaans Gerhard: ger = werpspeer en hard = sterk. Dit slimme systeem leverde onze gelukkige heidense voorouders eeuwenlang een onuitputtelijke bron van serieus plezier op - als moeder weer in verwachting was stoeiden ze rond het haardvuur in de clan al hartelijk over de fraaiste en liefst zeldzame of nieuwste combinatie, waarbij oma en opa vast wel een duit in het zakje deden.

Onvermoede voorbeelden genoeg (helaas mij onbekend van meisjesnamen): Adolf = edele wolf * Aurik = beschermende heerser * Bardolf = bijl/wolf * Bernhard = beer/moed * Berwald = beer/heerser * Eberhard = wild zwijn/sterk * Godwin = god/vriend * Goedhart = goden/sterk * Gijsbert = stralend kind van edele afkomst * Hendrik = aanzienlijk heerser * Hildebrand = strijd/zwaard * Koenraad = bekwame raadgever * Leopold = dapper en beroemd * Robrecht = schitterende roem * Sibold = zege/dapper * Siegfried = vredige overwinnaar * Thijmen = man van het volk * Wieland = strijd/land * Wilhelm = wilskrachtige beschermer.              Je reinste eigen roem dus. Plus wensdromen. NB: niet alle voorbeelden zijn familienamen geworden.

Er kwamen daarna uit respect voor de voorouders strikte naamtradities, vooral voor de eerste van meestal drie voornamen (tip: google naar de regels voor de christelijke vernoemingen). De eerstgeboren zoon heette naar de vader van zijn vader, de eerste dochter naar oma van moederszijde. Enzovoort. Dat was even voorspelbaar als saai en leverde bij uitbundige kinderzege hartige familietwist op wanneer eigengereide ouders de regels schonden. Want oplettende tantetjes wisten secuur wie aan de beurt was vernoeming. Nu is het andersom: veel ouders volgen de internationale modenamen en de waakzame tantes mogen reuze blij zijn met een leuke ouderwetse leuke voornaam in plaats van die van de trendy buitenlandse zangeres, tv ster, topvoetballer, influencer of twitteraar.

NB: # staat bij meisjesvoornamen, behalve als het er maar een paar zijn. Zijn meisjesnamen in de meerderheid dan staat er 'ook jongens', behalve als het er maar een paar zijn. Bij meestal jongensnamen maar ook voor meisjes is het 'ook #'. Het gaat bij vernoeming meest om volgnamen.

Verder spoorde ik enkele tientallen van voornamen afkomstige achternamen die in cbg.familienamen niet zijn vermeld. Ze komen wel online voor als uitgestorven voornaam in de Nederlandse Voornamenbank.

Alle namen bestaan nu zowel als familienaam als voornaam.

Onze lange lijst:


Aagje # * Aal ook # * Aalbrecht * Aan * Aanje # * Aans * Aarnout * Aart * Ay ook # * Abbe * Abe * Abel * Abbo * Abraham * Abram * Acer # * Achilles * Adalbert * Adelaar * Adelmund * Ada # * Adam * Adamus * Adde * Addison # * Ade ook # * Adelbert * Adelhart * Adelmund *  Adolf * Adonis * Adriaan * Adriana # * Adrianus * Adrien * Agaat # * Agatha # * Agnes # * Agustina # * Ahrend * Aiken * Ainsley * Aite # * Ake * Akke # * Akse * Aladin * Albe * Albert # ook jongens * Albertina # ook jongens * Albertus * Albo * Albrecht * Alden * Aldus * Ale * Alewijn *

Alex ook # * Alexander * Alexis ook # * Alfons * Alfred * Alice # * Aling * Alix # ook jongens * Alle * Alma # ook jongens * Almer * Aloysius ook # * Ambrose * André * Andreas * Allard * Alle * Alix # * Allon * Aloysius * Alrich * Altmann * Alvar * Alwin * Amalia # * Amber # * Ambrose ook # *Ambrosius * Amel * Ameling * Amme * Amory # ook jongens * Amos * An # * Anca  # * André * Andrea # ook jongens * Andreas ook # * Andres * Andries * Angel # ook jongens * Angela # * Angelica # * Angelina # * Anita # * Anna # * Anne ook # * Angus * Ardo * Antheunis * Anthony ook # * Anton * Antonette # * Antonia # * Antoon * Apolina # * Archibald * Ardewijn * Arend * Arens * Ares * Aret * Arie * Argo * Aris * Arja # * Arjen *

Arman * Armand * Armbrecht * Armgard  # * Armstrong * Arn * Arno * Arnold * Arnon * Arnoud/t * Arnst * Arnt * Aron * Ars # * Artemis # * As * Asgar * Ashley # ook jongens * Ashton ook # * Asmus ook # * Asse * Assel * Assie * Aster # * Aswin * Atje  # * Atlas * Aubert * Augusta # ook jongens * Augustin ook # * Augustine # * Augustinus ook # * Augustus * Augustijn * Aukes ook # * Aurelius * Aurik * Ax ook # * Axel * Aye # *


Baar * Baard * Baars * Baatje # * Babtist * Bakke # * Balder * Balt * Balthasar * Baldwin * Bale * Balentin * Balt * Baltes * Baltje * Baloe # ook jongens * Bane * Barbara # ook jongens * Barbas * Barbie (pop) * Barclay * Bard * Barend * Barnes * Barney * Barre * Barrow * Bart * Bartel * Barthold * Bartholomeus * Bartold * Bartus * Batist * Barto ook # * Barton * Bartijn * Baruch * Basil * Bassie * Bastiaan * Bastien * Bastijn * Bats * Baukes ook  # * Bautje * Beaudoin * Bea # * Beatrice # * Beatrix # * Beem * Beene * Beine * Benk * Belle # * Bella # * Belt * Bende ook # *

Bene * Benedik * Bentley ook # * Ber * Beckett  * Benedictus ook # * Benjamin * Benke * Benkhard * Benne * Benoit * Bense * Bent ook # * Bente # * Benvenuto * Berewout * Berke * Bern * Bernardus * Bernd * Bernhard * Berre # ook jongens * Berry ook # * Bert * Berta # * Bertina # ook jongens * Bertram * Bertrand * Bertus * Bertijn * Bes # * Bet # * Bette # * Betty # * Beukel * Beun * Beunis * Beverley # * Bibbe # * Bik ook # * Billy * Bink * Binnert * Blaas * Blanca # * Blas * Blees ook # * Bloem # * Blom # * Blommert * Bo ook # * Bob * Bobbe * Bobbert * Bodde *Boede * Boeke * Boel * Boele * Boere * Boet * Boetje * Boke * Bokel * Bokje # * Boldewijn * Bole * Bolle * Boltje * Bolte * Bolwijn * Bolijn * Bon * Bone *

Bonefaas * Bong * Bonita # * Bonne ook # * Bonsen * Booi * Bor * Boreas * Borgert * Borre * Boske * Bote * Botje # * Botke # * Botte * Boud * Boudewijn * Bouk * Bout * Bouw * Box # * Braam * Braan * Bram * Brandi # * Bras * Brecht ook # * Breg # ook jongens * Brem ook # * Breunis * Breur * Briek * Brien * Brits * Britt * Broer * Broes * Bronger * Bronke ook # * Brons * Broos * Bros * Bruin * Bruis * Brunet/Brunette  # * Brunold * Bruns * Brus * Budde * Buis * Buizerd * Buk * Bun * Burg * Burre * Buur *


Caan * Caesar * Camille ook # * Caris # * Carlos * Carmen # * Carol # ook jongens * Caroles * Carolina # * Carolus ook # * Carst * Carsten * Casimir/Casimier * Cosina # * Casius * Casper ook #  * Caspar * Castor * Catharinus * Cato ook jongens * Catrein * Cecile # * Cent * Cesar * Chantal # * Charles ook # * Charlot # * Charlouis * Cherry # * Chris * Chrispijn * Christina # ook jongens * Christoffel * Chuck * Civilis * Claes * Clara # * Clarisse # * Claudius ook # * Claus * Clemens ook # * Cleophas * Cliff * Clyde * Coco # ook jongens * Coenraad * Collette # * Collin * Conrad * Constance # * Constant ook # * Constantia # * Corbijn ook # * Corné ook # * Corneille ook # * Cornelia # * Cornelis * Cornelius * Cornel/Cornell * Corre * Corry # ook jongens * Cos * Cozijn * Couzijn * Cox * Crispijn * Crijnen * Cijs


* Daam * Daan ook # * Dade * Dagmar # ook jongens * Dake * Damian * Damme ook #  * Dana # * Dane ook # * Daneel ook # * Dangel * Daniel/Daniël * Dank * Dankert * Darius * Dauwe * David * Debbe ook # * Deddes * Deinert * Denise # * Dennis * Dens * Denzel * Deodatus * Derk * Desmond * Diana # * Dibbes * Dibbet * Dick * Didde # ook jongens * Didier * Diedel * Diederik * Diek * Dieke # * Dieks * Diemer * Diene #  * Dieter * Dietrich * Dieudonné * Dieudonnée # * Dignum *

Dikke * Dil ook # * Dimitri * Dina # * Dinand * Dingeman * Dini # * Dionisius * Dippel # * Dirk * Ditmar ook # * Dionicius * Dob * Dobbe * Dodde ook # * Doedes * Doef * Doekes * Doene * Dol # * Dolf * Dom * Dominicus ook # * Domimique # ook jongens * Don * Donald * Donar * Donkel * Donze * Doeve * Dootje # * Doove * Dora # * Dorothea # * Douwes * Drees *  Drewes * Dries * Driest * Duif # ook jongens * Dut *


Ebes * Ebbe ook # * Ebben * Ebbes * Ebel ook # * Eberhard * Ebert * Edgar * Eg * Egas * Egbert * Edmund * Edse * Edward * Edwin * Eddy * Egbert * Egge * Einaar *Eilert * Eilrich * Eitje # * Eland ook # * Elbert * Elders * Eldert ook # * Eleonora # ook jongens * Elger * Elias * Eliazar * Elisabeth # * Ellen # * Ellie # * Els # * Elvira * Elvis ook # * Emma # * Emmer * Emond * Engel ook # * Engelbert * Engelbrecht * Engelfriet * Ens # * Epke ook # * Ephraim * Erasmus * Erica # * Erik * Ermen * Ernest * Ernst (multi familienaam) * Erwin ook # * Esse ook # * Ester # * Etienne * Eusebius * Etty # * Eustace * Eustacia # * Euwe * Evelein # * Even * Everard * Everhard * Evert * Everwijn * Ewald * Ewoud *


Faas (multi) * Fabel ook # * Faes * Falke ook # * Fanny # * Fauve # * Feeke # * Feige * Feike ook # * Felix ook # * Fenne # ook jongens * Ferdi * Ferdinand * Ferry * Fibbe * Fieke # * Fielemon * Fien # * Fiet # * Fifi # * Finn * Fix * Fleur # * Fleurke # * Flippo * Floor (multi 1.393) ook # * Flora # * Florence # ook jongens * Florentinus * Florentijn * Florianus * Florie # *

Floris * Florisse # * Florus * Florijn ook # * Flos # ook jongens * Flossie # * Fobbe * Foeke * Fok ook # * Fokke * Folbert * Folkert * Folmer * Fons * Foor * Foort * Foppe * Foppes * Formijn * Franca # * Francis * Francisca # * Franco * Frank * Franklin * Frans * Franz * Fred * Frederik * Freerks ook # * Freke # * Frickus * Friede # ook jongens * Friedel # ook jongens * Friedrich * Friederich * Friedel # ook jongens * Fries * Friese * Frik * Friso * Frits * Fritz * Fijt *


Gabriel ook # * Gade # * Gal # * Galama * Gale ook # * Galle * Garson * Gart * Gauke * Gauwe * Gaylord * Gebbe * Gebhard/Gebhart ook # * Geel * Geer ook # * Geerke * Geerling * Geerlof * Geertruij # * Geesken # * Gelein * Gelle * Gelten * Genefaas * George ook # * Gepke # * Gerald * Gerarda # * Gerbert * Gerbracht * Gerbrand * Gerdes ook # * Gerhard * Gerhold * Gerke ook #  * Gerlach * Gerlof * Germ * German * Germain ook # * Germanus * Gerolt * Gerson * Gert * Gerth * Geuke ook # * Gerus * Giebe * Gideon *

Gielbert * Gies # ook jongens * Giesbert * Gilbert * Giljam * Gilles * Giske # * Gisolf * Gladyss # * Glijn * Godard * Gode # * Godefroi * Godert * Godfried * Godfroy * Godschalk ook # * Godwin * Godthelp * Goebel * Goedhart * Goliath * Golo * Goos * Goosen * Gordon * Goris * Gorus * Gos * Gosling * Gosse * Gotlieb * Goudschaal * Gotwald * Govaart * Gradus * Greet # * Gregg * Gregoire * Gregor * Gregory * Gregorius * Grethe # * Grim * Grimbert * Gudde # * Guido * Guit * Gunter * Gunther * Gustav * Gustave * Gustin * Guy ook # * Gijsbertha # * Gys/Gijs * Gijsbrecht *


Haaf * Haan * Haaske/Haasken # * Haje * Hajo * Haga * Haites * Hakke * Halbe * Halewijn * Hamme * Hamond * Han ook # * Hanne * Hanneman * Hannes * Hanning * Hanno * Hanny # ook jongens * Hans ook # * Hantke * Hanton * Happe * Harbert * Harbrecht * Harger * Haring * Harke * Harm * Harman * Harper # ook jongens * Harre ook # * Harry * Hart * Haske ook # * Hasken * Hasse # ook jongens * Hassel * Hattum * Hauk/Hauke ook # * Hauwert * Haye * Haze # * Hector * Heepke ook # * Hees * Heikes * Heil (geluk)  * Heim * Heimen * Hein ook # * Heine * Heineke * Heini * Heinrich * Heins * Heinse * Heinz * Heite * Helfrich * Helge * Heling # ook jongens * Helmer * Helmi # * Hemke  ook # * Helmus * Hemme * Hemmo *

Hendrick * Hendrik * Henk * Henke # ook jongens * Henne ook # * Henny ook # * Henricus * Henrion * Henry * Henriët # * Hens * Hense * Hent * Hera # * Herben * Herbert * Herbold * Hercule * Hercules * Herk * Herm * Herman * Hermes * Hermie # ook jongens * Hermien # * Hermus * Hero * Herre * Herwig * Hes * Hesling * Hessel * Heus * Hidde * Hiep * Hieronymus * Hikke * Hilarius * Hilbert * Hildebrand *

Hile * Hilke # ook jongens * Hillary # * Hille ook # * Hillebrand * Hin * Hinde # * Hine * Hink * Hinke # * Hinne ook # * Hinse * Hinte # ook jongens * Hinze * Hinte # * Hipke * Hippe * Hobbe * Hod * Hoden * Hoebert * Hokke * Holger * Hom # * Homme * Hommes * Hond * Honoré ook # * Hoot * Hoppe * Hotse/Hotze * Houk * Houke ook # * Houwer * Howard * Hubert/Hubertus ook # * Hubrecht * Huck * Huge * Hugo * Huis * Hul * Hulbert * Humbert * Hus * Huse * Huygen * Hyacinth ook #


Ibe * Ibel ook # * Ide ook # * Ige * Ignatius * Ike # ook jongens * Ilias * Ime * Imke # * Ine # * Ineke # * Ines # * Inge # * Ingel ook # * Ingrid # * Innocentius * Insje # * Irene # * Iris  # * Irwin * Isa # ook jongens * Isidor * Isidora # * Isobel # * Israel * Itter * Ivan * Ivo * Iwan * Izak *

Jack ook # * Jacob * Jacoba # * Jacques ook # * Jakel * James * Jamin * Jana *  Jane # * Janke # * Janneman * Japke # * Jas ook # * Jaske * Jean Babtiste * Jeannet # * Jannes * Janus * Jan-Willem * Japke # * Jappe * Jaring * Jark * Jas ook # * Jason * Jasper * Jean ook # * Jean-Louis * Jeen * Jef * Jeff * Jeffrey * Jelle ook # * Jelten * Jenny # * Jens * Jente # ook jongens * Jepkes ook # * Jeppe * Jeremias * Jerke * Jeroen * Jerome * Jeronimus * Jerry * Jerry Jeremiah * Jes # ook jongens * Jesses * Jesus * Jetses # * Jille ook # * Jilles * Jippes ook # * Joachim * Job * Joch * Jochem * Joe * Joel/Joël * Joen ook # * Joest * Johanna # *

John * Johnny * Jolles * Jolling * Jona * Jonas * Joon ook # * Joos ook # * Joost * Jop * Joppe * Jordaan * Jordan ook # * Jorden * Jordi * Jorem * Joren * Jorg * Jörg * Jorna # (multi) * Jos ook # * Joshua ook # * Josse ook # * Jot ook # * Joubert * Jouk * Jouwe * Joy # * Joyce # * Jules * Julia # * Julian * Juliana # * Julianus * Juliette # * Julius ook # * Jun ook # * Junior (jongste zoon ) * Juno # ook jongens * Junte * Junus * Jupijn ook # * Jurg * Jurgen * Jurjen * Jurk * Jurrie/Jurriën * Jus *  Jussen * Just * Justice ook # * Justin * Justus * Jut


* Ka ook # * Kaan * Kaat # * Kai # ook jongens * Kain * Kal * Kalle * Kanis * Kar # ook jongens * Karel ook # * Karl * Kars * Karst * Karsten * Kas * Kasper * Kaus * Kea # * Kee # terug vanaf 1980, ook jongens * Keen ook # * Keesje # * Kelly # ook jongens * Kennis * Keppel * Kers ook # * Kerst * Kester * Keus * Kick * Kiele * Kik * Kil * Kilian * Kimmel * Kin ook # * Klaar ook # * Klaas * Klaris ook # * Klaus * Klemens * Knip * Knobbe * Kobes * Kobus *  Koel # * Koenraad * Kol * Kommer * Konrad * Kool * Koop * Koos * Kootje # ook jongens * Kop * Koppe * Kornelis * Kors * Korst * Korving * Korvinus * Kos (multi) * Kost * Krabbe * Krispijn * Krist * Kristel # * Krijn * Kuif * Kuin * Kunst * Kurt *


Laas * Laga * Lam * Lambert * Lambrecht * Lamme * Lammert * Lamprecht * Landolf * Lap * Lara # * Lasse * Lau * Laurence ook # * Laurens * Laurent * Laurentius ook # * Lauret # * Lauretta # * Lauw * Lazarus * Leander ook # (mythische Griekse held) * Leen ook # * Lein * Lem * Len ook # * Lena # * Leeuwis * Leis ook # * Leise # * Lense * Lente #  * Leo * Leon ook # * Leonard * Leonhart * Leopold * Les * Leslie * Leunis # ook jongens * Leupold * Leus * Leviticus * Lex * Libbert * Lief # *  Lies # ook jongens * Lieske # * Lieuwen * Lieve # ook jongens * Lieven * Lina # * Linda * Linde # *

Link * Liotard * Lip * Lipke ook # * Lobbe * Lode * Lodewijk * Loef * Loek ook # * Lof * Lol # * Lola # * Lonis * Loof * Loog * Loon * Loos ook # * Looy * Lorentz * Lorenz * Lorette # * Lot # ook jongens * Lots * Lotte # * Lou ook # * Louis * Louise # * Lous # * Louw * Louwe * Love # ook jongens * Lub ook # * Lubbe * Lubbert * Lucia # * Lucie # * Lucius * Ludolph * Ludwig/Lüdwig * Luif * Luit * Luite * Luk ook # * Luken * Lukes * Lukkien # ook jongens * Lukje # * Lulof * Luna # ook jongens * Lupo * Lut * Lute * Luther * Lutijn ook # * Lux # ook jongens * Lycke # * Lijphart * Lijs # *


Maan # ook jongens * Maarten * Mabelis * Macarius * Machiel * Madonna # * Magnus * Malcolm * Manni ook # * Mans * Manus * Marbert * Marcel * Marcelinus * Marco * Marelis * Margot # * Marchelinus * Maria # * Marianne # * Marie # * Mariek # * Marietje # * Marinus * Mario ook # * Marion # ook jongens * Maris ook # * Marius * Marleen # * Marte # * Marten * Martha # ook jongens * Martin * Martina # ook jongens * Martini # ook jongens * Martinet # ook jongens * Martinus * Martijn * Mary # * Martijn * Marijs # ook jongens * Mas * Massimo * Mat ook # * Mathilde # * Mats * Mateus/Mattheus/Matthijs/Matthias/Matthieu allen ook # * Mattie/Matti ook # * Maurice ook # * Marijs # * Maurits * Maus ook # *

Max * Maxim * Mees ook # * Meeske # * Meeus * Meeuwis * Meindert * Meine ook # * Meins * Mel ook # * Melcher * Melchior * Meilof * Melief # * Melis * Melissa # * Melse * Mendel * Menke # ook jongens * Menne * Mercedes # * Merel # * Merlin # ook jongens * Merry  # * Mette # * Meus * Mevis # ook jongens * Michael * Michel * Michelus * Michiel * Miel * Mientje # * Mies # ook jongens * Miete # * Mignon # * Miks * Mila * Mile * Milko * Mimi # * Milan * Min # ook jongens * Mina # * Minerva  # * Minke #  Minne # ook jongens * Minte # ook jongens * Miranda # * Mitchel * Moen # ook jongens * Mohr ook # * Molle * Molly # * Mom * Monica # * Mons * Moon # ook jongens * Mordecai * Morelis # * Morens * Morijn * Mous* Mozes * Mur * Murk *


Naatje # * Nab ook # * Nak * Nan ook # * Nanne ook # * Nannes * Nanning * Nas # * Nathalia # * Nathan * Naudin ook # * Neel # ook jongens * Nel # * Nelis * Nell # * Nelleke # * Nels * Nen ook # * Nero * Nestor * Nette # * Neus # * Nick * Nicodemus * Nicolaes * Nicolai * Nieke ook # * Niekel * Niekus * Niels * Nies ook # * Nikkel # * Niklaas * Njord * Noa # ook jongens * Noach * Noah * Noë # ook jongens * Nol * Noldus * Nolle * Nolles * Nolte * Non # * Noor # ook jongens * Nora  # * Norbert * Norman * Noorman * Nous ook # * Nout * Nuis * Nuijt * Nijs *

* Obe * Odé * Odin * Oebele * Oele ook # * Oeloff * Oelsen * Oger * Ogier * Olbert * Olde * Oele * Oet ook # * Ole * Olfert * Oliver *  Olivier * Olof * Olympia # * Oskar * Oswald * Ot * Otger * Ots * Ottho *


Pallas * Pam * Pancras/Pankras/Pankratz * Pans ook # * Pascal ook # * Patist * Patricia # * Patrick * Paul * Paula # ook jongens * Pauli # ook jongens * Paulina # ook jongens * Paulus * Pauwel * Paxton # ook jongens * Pee ook # * Peer * Peet ook # * Peike ook # * Pelle * Penny # * Percifal * Percy * Pernette # * Persijn * Peter * Petri # ook jongens * Petrie # ook jongens * Petrarca # * Petrus * Philip * Pia # * Piebes * Pier * Pierot * Pierre * Piers * Pieternelle # * Pille ook # * Pit ook # * Plato * Pleunis * Pollux * Pontus * Pop # * Popke ook # * Poppe * Porre * Primus (oudste zoon) * Prosper * Prijs * Pouwel * Pulles * Pijn *

Quinn ook # * Quint * Quinten * Quintus * Quintijn *


Raad * Raas * Rabe * Rafael * Raff * Randolph * Rap * Raven ook # * Ray ook # * Raymond ook # * Rebel ook # * Reek * Rees * Regien # * Regina # * Reginald * Regnault * Reichelt * Reigard * Reimer * Reimert * Reina # * Reinaard * Reinardus * Reinboud * Reineke # * Reinhard * Reinhart * Reinhold/t * Reinhoud * Reinoud * Rein * Reinwald * Rem * Rembold * Rembrandt * Remi ook # * Remkes * Remmel * Remmert * Remus * Remy * Renger * Renier ook # * Renou # * Renout * Rens ook # * Rep * Reurik * Reynier * Ria # * Ribbe * Richard * Richel ook # * Richelle * Rick * Riem * Riemer * Ries * Riet # * Rik * Rikkert * Rimmer * Rindert * Rinia # * Rink * Rinkel * Rinse * Rip ook # * Ripook # * Riske # * Rob * Robert *

Robin ook # * Robijn # ook jongens * Rochus * Rodbard * Roderick * Rodger * Rodolf * Roef * Roeland * Roelof * Roemer * Roep * Rogier * Rohan * Rokus * Rol * Rolf * Rolie * Roelof * Roemer * Roet # * Rokus * Rom * Romano * Rombout * Romein * Romke # * Romulus * Romyn ook # * Ron * Roord * Roos #  * Roosje # * Roosen # * Rooske # * Roossien # * Root * Rosa # * Rosalie # * Rosie # * Rou ook # * Rowald * Rowel * Roza # * Ruben * Rudolf * Rufus * Runia # * Rupert * Rus * Rut ook # * Ruud * Rijghard * Rijk (multi familienaam) * Rijkaard * Rijkhart * Rijkhold * Rijkman * Rijmer * Rijn * Rijs * Rijsemus *


Saal * Saam * Saar # * Saas * Sabee * Saks * Saleman * Salentijn * Salomon * Salvador * Sam * Samson * Samuel * Sand * Sander * Sandra # * Sanne # ook jongens * Sap ook # * Sar * Sara # * Saris ook # * Sars * Sas * Saul * Savijn ook # * Schrevel * Schol * Sebas * Sebastian * Seger * Seif ook # * Seifert * Sem * Semmekrot * Sens* Sent * Sep * Sepp * Serafin ook # * Sergio * Servaes/Servaas ook # * Severijn * Servinus * Severin ook # *  Severt * Severijn * Sherlock * Sibbe * Sibbel ook # * Sibille # * Sidney * Siebe * Siebel # ook jongens * Siefert * Sieger * Siegfried * Siegmund * Siem * Siemens * Siep ook # * Sierk * Siert *

Sies * Sietse * Sietses * Siewert * Sigfried * Sigmund * Silje # * Sint * Sion * Sip * Sik # ook jongens * Sil ook # * Silvester ook # * Simon (multi) ook # * Sip * Sipkes ook # * Sipko * Sippe * Sirks ook # * Sjaak * Sjerp * Snel ook # * Snik # * Soet * Soeverein * Sofie # * Sol (multi) ook # * Solomon * Sonius * Souverein * Spier * Splinter * Staats * Stans # * Statia # * Stefan * Stein * Stephany # * Stephen * Steven * Staats * Stiene # * Stig * Stoffel * Stoffer * Stokes * Stor * Stijl * Susanna # * Sweet # ook jongens * Swerus * Swier * Sijbel # * Sijbrand * Sijm * Sijp * Sijs *


Taam * Taas * Taat * Tabe * Taco * Tacoma # ook jongens * Taconis * Taeke * Take * Tammes * Tanja # * Tanna # * Tara # * Tate ook # * Tatje # * Tebben * Tees # ook jongens * Teeuw * Temme * Teunis * Tex * Thiery * Theobald * Theodora # * Theophile * Theresia # * Theus * Thoen *  Thom * Thomas * Thor * Thijm * Thijs * Tibbe * Tibo * Tideman * Tiel * Tieleman * Ties * Tiest * Tiet # * Tietje # * Tiets * Tilman * Tim * Timofei * Timotheus * Tini # * Tinus * Tip ook # * Tippe * Tis * Tita # ook jongens * Titus * Tjabbes * Tjaden * Tjakkes * Tjarks * Tjebbes * Tjittes * Tob * Tobbe * Tobias * Tode * Toet # * Tolle * Tom * Tomey * Ton ook # * Tonkes * Tonnis * Tooms * Toon * Tos ook # * Toussaint ook # * Touw # * Tracy # * Trees # * Triest *  Triestam * Turpijn * Tuur * Tijl * Tijm * Tijmen * Tijn ook # *

Ubert * Udo * Uilken * Uk ook # * Ulrich * Ulijn # * Urbanus * Ursula # * Us * Uschi * Ut ook #
 

* Vaas * Valentijn * Valerianus * Venus # * Vera # * Verne * Vesper # * Victor * Victoria # *

Vincent * Vincentius * Vries *

Waal * Waar * Wachter * Waldbrecht * Waldrich * Waldus * Walig * Waller * Wally ook # * Walmar * Walraven * Walter * Wam * Wammes * Wanda # * Wander * Wanne ook # * Ward * Warmer * Warnaar * Warnar * Warner * Warre * Watses * Wedekind * Welmer * Wende # * Wendel ook # *  Werner ook # * Wes * Wessel * Wibbeke # * Wibert * Wibrecht * Wicher * Wichert * Wiebe * Wiebes * Wiechert * Wiegand * Wiegert * Wieland * Wiemer * Wies # ook jongens * Wiesje # * Wieske # * Wigbold * Wigbout * Wigger * Wikke # ook jongens * Wilbert * Wilfred * Wilhelmus * Wille ook # * Willebrand * Willeke # * Willibrord * Willy ook # * Wilm * Wilmer * Wink * Winston * Wisse * Wit * Witmer * Wobbe * Wobbes * Wokke # ook jongens * Wolle * Wolfert * Wolfgang * Wolfram * Wolter * Woud * Wout * Wouter * Wubbe * Wubbolt * Wulfert * Wulfrank * Wulp # * Wijbrandt * Wijnand * Wijnekus *


Xander * Yasmin # * Xavier ook # * IJbel ook #  * IJdo * IJsbrandt * IJske ook # * Yvon # ook jongens * Zeeger * Zeeuw * Zeger * Zegerius * Zelle # ook jongens * Zeno * Zeun (zoon) * Zeus * Zita # *  Zonne # * Zwaan # ook jongens * Zwaard * Zweder * Zweer* Zwerus * Zwier.


Er zijn ook rariteiten als Antonio Julius Alexander * Aulia Sixtina Premiera * Carla Kayiba Elisa * Clara Imelda Christine Yasmina * Destiny Ivonne Josany * Dewa Indra Seno Geertruida Pudjio Widodo * Djayden Angel Donatiën * Francien Marie * Gwanro Johannes Hendrikus * Hannah Marlieke Nauli * Jazon Jhadion Carlos * Johanna Gerdina Magdy Barsom * Joost Theo Sylvio * Joyce Nikckita Danique * Kunowah Tinu Xumarie Kiellow * Maarten Thomas Yousaf Mughal * Yasmin Alida Noerchaya Pudjio Widodo *

Vergissingen? Nou nee, de ambtenaar noteerde indertijd wat hij hoorde en opzichtige pogingen tot  de creatie van een dubbele naam lukken nu allang niet meer. Maar ingezetenen van buitenlandse herkomst en expats brengen hun familienaam legaal mee - ze zijn in de administratie niet te onderscheiden van oorspronkelijk autochtone namen. Ach, wat heet? Op den duur worden die van de blijvers gewoon Nederlands - zo ging het al eeuwenlang.

Wel verklaarbaar is de tongbrekende geslachtsnaam Tdlohreg, die stamt van een buitenhuwelijks maar door de vader erkend koloniaal kind in de familie Gerhold. Zo is ook Grebnijw het omgekeerde van Wijnberg. En Breekpot werd Stopkeerb. Sorry, maar het zijn tongbrekers. Dar deden ze een kind zomaar aan...