Bijzondere Achternamen
'Digitaal Erfgoed'

Achternamen in Nederland met een aparte klank in 21 thema's. Goed voor een glimlach. Resultaat van jarenlang speuren, ook naar de ontwikkeling van de familienaam. In 2022 staan er ruim 20.000 bijzondere namenjuweeltjes. Onderzoek gaat door: vooral deftige geslachtsnamen, Joodse en Surinaamse vragen nog veel spitwerk. 

Door de Koninklijke Bibliotheek opgenomen als digitaal erfgoed. Veilig bewaard als een stukje 'Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving', wat me zeker zeer vereert. Zie webarchief KB.

Beste bezoeker die je eigen naam checkt: struin even door in duizend jaren woelige familienamenwereld - ik beloof je amusement! Het gaat er grillig toe - lang niet gebonden aan vaste regels. Vaak alleen verklaarbaar door diepgaand genealogisch onderzoek.

Vind je je eigen dierbare naam, ga door naar cbgfamilienamen.nl of de andere bronnen, met wie weet documentatie over de herkomst.

met hartelijke groet,

dr. Geurt Hupkes 

Inleiding:

Wat zijn kleine namen? - De naampiramide - Andere landen - 60 Jaar immigratie - Werkwijze - Naamkundig nieuws op de site

 

Wat zijn kleine namen?

Al onze voorouders kozen ooit - soms met forse tegenzin - een eigen achternaam. Als het nodig was, want in kleine gemeenschappen kende je elkaar bij de voornaam of bijnaam. Had je al een familienaam dan veranderde je de schrijfwijze naar het uitkwam, of koos een heel andere. Tot dat in 1811 plotseling werd verboden. Hier gaat het ook over de geschiedenis van onze naamgeving.  

De achternaam waarmee je toevallig ter wereld komt is bijzonder of gewoon. Dat ligt aan de aantallen. De grote namen - de multi's - zijn neutraal; zoveel geslachten heten zo. Maar kleine namen vallen op. Nooit van gehoord... typisch woord, waar kwam die familie vandaan en hoe ontstond zo'n naam? Puur emotie.

Bij dubbele namen alleen één deel van de naam

CONTACT:

Ben benieuwd naar mailtjes naar

hupkesg@xs4all.nlOp een miezerige middag in oktober 2014 googelde ik uit verveling op ‘achternaam’ en vond de perfecte zoekmachine van het Meertens Instituut.  Zocht op goed geluk ‘bonk’ in de Nederlandse Familienamenbank en vond Bonkestoter met 58 naamdragers. Probeerde ‘smal’ en kreeg Smallegoor met 135 personen. Ontdekte Aalsvel met < 5 leden. Toen Schunk en Schnoor, Slom en Sloog en als klap op de vuurpijl Deug, Deun en Deul.  Om niet te spreken van Glimpel, Gloger en Glogger.  Ongelofelijk! Nietszeggende combinaties van letters, maar in de dagelijkse omgang gewoon. Bij Loeps, Luif en Lunk was ik (toen 87) levenslang verkocht als liefhebber.

Serieuze verzamelwoede verslaaft, maar die van mij kost alleen tijd en ik ben pensionado. Geniet van vondsten als Geilvoet, Poerstamper, Scharenguivel, Rijstenbil, Slettenhaar, Struikelblok en Windgassen.  Van overdadige stapelingen als Oetgens van Waveren Pancras Clifford, van den Clooster Sloet tot Everlo en Schaper der Alderwereldt van Sint John. 

Verbaas  me over de wonderbaarlijke vindingrijkheid van naamgevers uit het diepe verleden, over sociale ijdelheid en familiale trots. Over de verlegenheid van eenvoudige mensen zonder familienaam die er in 1811 niet meer onderuit konden. En hun voornaam Faas, Fabel en Faes of Taam, Taas en Taat als achternaam lieten inschrijven. Of hun bijnaam. Of hun beroep. Of hun adres. Of maar iets bedachten.


Er zijn ook massale multinamen zonder bloedverwantschap tussen alle naamdragers. Zo tellen de zes topmulti's de Jong, Jansen, de Vries, van den Berg, van Dijk en Bakker samen ruim 400.000 mensen. En omvatten de honderd grootste namen rond 4,4 miljoen personen, ofwel een kwart van onze bevolking. Onze toptien is verder van de/den/der Berg, Visser, Janssen, Smit en Meyer/Meijer. Voornamen ontbreken, net als in Duitsland.  


De naampiramide

Het aannemen van erfelijke achternamen begon in de middeleeuwen en werd in de verstedelijkte zeeprovincies Holland, Zeeland en Friesland vanaf de 16de eeuw algemener. Het verliep van stad naar platteland, van zuid naar noord en van welvarende naar armere inwoners. En groeide generaties lang in varianten, zodat de bron vaak onherkenbaar werd - zo belangrijk was dat toch ook niet...  De Franse dictator stopt in 1811 de vrijblijvendheid met het opleggen van een vaste achternaam. De naam wordt robuust en sterft pas uit bij gebrek aan mannelijke nazaten. De chaos van afwezige of veranderlijke achternamen verdween. (voor sabotage in 1811 zie /Ongunstig? en /Voornamen). 


Het namengebouw is een omgekeerde piramide. Expert Maarten van der Meer eindigt zijn top-100 grootste aan de onderkant bij duizend leden. Dat nam ik over, want je moet ergens een grens stellen. Ik doe alleen aan de solo's waarin alle naamdragers bloedverwanten zijn. Het blijft een gok, want er is geen echt onderzoek.


Onder die duizend naamdragers kun je nog indelen in namen met honderdtallen en echt kleine namen met tientallen leden. Er zijn ook nog de allerkleinste met < 5 personen en de uitgestorven, maar in 2007 door het Meertens nog met 0 overlevenden opgenomen, geslachten als reliek uit het jongste verleden. Ik schaar hier in principe alles minder dan 1.000 onder het verzamel-etiket kleine namen. Het hardnekkige monnikenwerk, van denkelijk hele generaties Amsterdamse werkstudenten op de Meertensbestanden,  is voor 1947 gebaseerd op de volkstelling van dat jaar en voor 2007 op de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

NB: De aantallen naamdragers zijn hier, wanneer geen jaartal is genoemd, die van 2007. En namen kunnen in meer dan één thema voorkomen.

Naamkundig nieuws op de site

Kijkcijfers. De site wordt steeds populairder: soms komen er 90 bezoekers per dag. Pakweg 85 % uit Nederland; verder nostalgische emigranten en expats naar elders, denk ik.  Zondag is favoriet, lekker relaxed toch. /Deftigheid steevast op nummer één -  vaak met herhaald bezoek en zelfs boven /Welkom. /Joodse namen en /A tot Z volgen en dan /Dieren, Natuur en /Gouden Eeuw. Het jonge thema /Surinaamse namen groeit snel in belangstelling. /Ongunstig is soms even onderin de top - het gaat bezoekers dus niet om sensatie, maar om hun eigen naam. Ik breid vooral deze acht topthema's uit - als econoom reageer je op de markt...

In /Deftigheid staan dubbele namen uit wettige adoptie van een extra achternaam, wat nog steeds doorgaat - de jongdeftigheid. Daarnaast ouddeftigheid, het patriciaat, gebaseerd op vroeger bereikt en behouden maatschappelijk erkend aanzien. Deze splitsing is niet eerder gepubliceerd, ook niet online.  Wordt continu aangevuld - kom later nog eens terug! 

Veel dubbele naam stambomen zijn flinterdun omdat bij karige mannelijke spruiten maar enkele generaties overleven. Dan geen fraaie constante genealogische opbouw, noodzakelijk voor presentie in het prestigieuze blauwe boekje. De nieuwkomers winnen door gestage aanwas in volume op de gearriveerde deftigheid. Zo blijkt uit de site. 

Nieuw: lijst van gelijkluidende namen van Joodse en niet-Joodse families. Met een Nederlandse achternaam en die van Joodse mensen met dezelfde ter assimilatie overgenomen, naam. Multinamen in de top tien als Bakker, Jansen, de Jong, Mulder en de Vries. Ook uit kleine families als Baron, Carmiggelt, Fortuin, Kerkmeester, Koster en Mak. Zie /Gemengd Joods. Wordt aangevuld.

Nieuw /Gouden Eeuw: ontsluiting van de latiniseringsgolf  ter verdeftiging van oergermaanse achternamen vanaf ca. 1600. Suggestief etiket als marketing van dienstverlenende hoog opgeleide mannen of succesvolle ondernemers en kooplieden. Of om eenvoudige afkomst te ontkennen. Naar het Grieks als Amoureus en Toxopeus. Of naar het Latijn als Crollius, Glijmius en Puffius. Bestaat de oorspronkelijke naam nog, dan is die vermeld.

Apart zijn de op bijnamen gebaseerde achternamen, ontstaan door de Napoleontische wet van 1811. Soms rare protestnamen als Bonthond, Hangjas, Krombeen, Niemandsverdriet en Waaghals. Maar vaker als bijnaam door beroep, uiterlijk of gedrag. Zie /Bijnamen en Suri.

Ook nieuw: /in 1863 vrijgemaakte niet-blanke Surinaamse en Antilliaanse mensen met verzonnen of omgedraaide letterconstructies (bestaande namen waren verboden). Als Bliktang, Eernav, Frabriek, Nosmoth, Stopkeerb en Zeefloop. Hier ook die van vrije mensen vóór 1863 uit de niet-blanke elite in Paramaribo, zoals Lelkendij, van van Onna, Stierling en IJsdam. Zie /Bijnamen en Suri.

Ongedacht: de  overstelpende stortvloed van tot nu toe 3.500 achternamen in /Voornamen. Van naamgevers die met alle geweld hun voornaam tot achternaam bombardeerden. Onherkenbare historische voornamen als Amel, Blaas, Faro, Godde, Lampert en Mes. Of gangbare als Adam, Alexander, Floris en Jens. Ook meisjesvoornamen als Anijs, Beatrix, Fifi, Hinde en Sijbel zijn in 1811 als achternaam ingeschreven. Uitleg over symbolische oud-germaanse voornamen - meestal Friese.

Een enorm aantal familienamen is door geslaagde Duitse, Franse en Britse immigranten vernederlandst. Oorspronkelijke namen zijn bij de nieuwe vermeld - of zijn helaas van expats... Zo veranderde naar klank Abendroth in Aptroot, Drenkhaen in Drektraan en Zaunbrecher in Toenbreker. Bluteau werd Bulteel, 'd Armandville werd Darmenveil en Buissant Buishand. Abercromby is Apekrom, Bunskock is Bunskoek en Untied werd Ontijt. Zie /Naaste buren.

In /Ongunstig en Ongunstig light ernstige of onschuldige 'schaamnamen'. Veel meer dan de overbekende Bil, Bloot en Kloot, Poepjes en Tiet. Amusante bron van verwondering over dapper volhardende naamdragers. De regels van naamsverandering en veel voorbeelden van verwisseling naar neutraal - o.a. Aap, van Cutsem, Etter, Kniknie, Piest, Sukkel, Verdwaald.

Plus bargoense en straattaalachternamen als Bagger, Bouten, Poen en Kanen. En in de /Benno Baksteenlijst zowel leuke als rare combinaties van beroep en achternaam. Bijv. advocaat De Boef, rechter Maartje Bijl, topkok Braakhekke, kapsalon Kaal, diverse artsen Kerkhof, tandartsen Auw en van der Gat, opticien Scheel. En dominee Zemel.


Andere landen

Dankbaar aan het volhardende Meertens: onderzoek op nationale schaal is schaars want kostbaar. In ons land in 2007: ruim 314.000 achternamen. In Duitsland schattingen van een half miljoen tot 800.000 en 1 miljoen. Lijkt laag, gezien de vijf maal grotere bevolking dan de onze. De beroepsnaam Müller (600.00) is de grootste multi, Schmidt pal daarna. Dan Schneider, Fischer, Weber, Meyer, Wagner (wagenmaker), Becker (bakker), Schulz, Hoffman - allemaal beroepen. Typisch Duits - tüchtig. Zaken gaan voor het meisje.

Voor Groot-Brittannië een uit de lucht gegrepen getalletje van 43.000 geslachten met > 100 naamdragers. Plus de toptien Smith, Jones, Williams, Brown, Taylor, Davies, Wilson, Evans, Thomas en Roberts.  Twee beroepsnamen, de rest als zoon van. Toen al heel veel smeden en kleermakers.

In Frankrijk varieert het van 200.000 tot 600.000 met als beste gok 300.000.  De tien grootste multi's: Martin, Bernard, Thomas, Petit, Robert, Richard, Durand, Dubois, Moreau en Laurent. Zes van de tien zijn ook voornamen, veel meer dan bij ons: men wilde geen eigen achternaam en liet zich inschrijven onder de voornaam (Napoleon nog geen keizer). Zulke lijsten van 10, 100 of 1.000 duizend meest voorkomende achternamen in veel landen staan op internet. Topje van de piramide.

Detailonderzoek is voor zelfs welvarende grote landen kostbaar en bovendien: welk nut heeft zo'n leuk weetje? Gelukkig bij onze zuiderburen als bij ons, louter uit dorst naar kennis en gelukkig betaalbaar


In België bestonden in 1998 volgens de gemeentelijke bevolkingsregisters ruim 316.000 achternamen en in 2008 tegen de 516.000. De 200.000 nieuwkomers zijn ‘veelal buitenlanders die de migratie uit alle hoeken van de wereld weerspiegelen’. De Belgen genoten ook al zonder die instroming veel meer variatie dan wij. Eerder dan bij ons schiep de verstedelijking en handel en boekhouding de noodzaak van aparte achternamen.

Bovendien is er drietaligheid. Illustratief met de grootse multi's: 32.000 Belgen heten Peeters tegen 86.000 Nederlanders de Jong. Bij evengrote bevolkingen zouden er 48.000 Belgen Peeters heten, wat wijst op meer variatie daar. De toptien (incl. de Waalse) is na Peeters: Janssens, Maes, Jacobs, Mertens, Willems, Claes, Goossens, Wouters en de Smet. Weer die 'zoon van' namen - veel Belgen waren ook tegen de verplichte achternaam...


Bij de Scandinavische volken bestond minder behoefte aan aparte familienamen wegens late verstedelijking en lage bevolkingsdichtheid, wat het namenbestand beperkte. Zo heet van de Denen 13 % Jensen, Nielsen of Hansen - weer het 'zoon van' systeem - terwijl de zes Nederlandse toppers maar 2,5 % uitmaken. Daar  kun je elke andere achternaam erbij of een nieuwe nemen. Ook als die al bestaat, behalve met minder dan 2.000 naamdragers.

Bij de Han-Chinezen met ca. 700 achternamen is het pas echt fataal: Wang is de topmulti met meer dan 90 miljoen naamdragers! Ze hebben er iets op gevonden - daar is toch alles anders... familienaam onbelangrijk toch!

De 329.000 IJslanders (bevolking stad Utrecht) leven zonder vaste familienaam maar met son of dottir achter de voornaam van hun vader - zoals bijv. Julia Gestsdottir en Eiriksdottir Benedikz in ons land. Bij de Friezen vroeger: een zoon van Jelle Douwesz heette Douwe Jelleszn. Een dochter Grietje Jellesdogter.

Ook in Noorwegen zijn de regels soepel: de helft van de baby's krijgt een dubbele achternaam – vaak Hansen Olsen of Olsen Hansen. In Zweden zelfs onaangename persoonsverwisselingen tussen mensen met dezelfde voor- en achternaam plus geboortedatum! Alleen geboorteplaats en/of ouders verschillen dan. De overheid beveelt verandering hartelijk aan - en misschien altijd je burgerservicenummer opgeven...


60 Jaar immigratie

De enorme, onvoorstelbare, toeneming in ons land in 60 jaar met 189.000 namen, van 125.000 in 1947 tot 314.000 in 2007. Haast helemaal door inkomers, vooral gezinnen, kleine families en eenlingen. In 2007 al enkele multi’s als Ahmed, Ali, Mohamed, Nguyen en Yilmas - vooral Turks of Marokkaans. Deze namen doe ik niet: onbegonnen werk en mijn onwetendheid van hun talen (zie toch /Deftigheid/ Arabische meganamen).

Werkwijze

Mijn doel is de opsporing van kleine namen met een aparte klank. Gelijk aan een woord in onze hedendaagse taal met een andere betekenis of juist een loze combinatie van letters. Die namen deelde ik naar mijn smaak in thema's in om een ander panorama te bieden dan de traditionele naamkundige indeling in afstamming, beroep, bijnaam, eigenschap, geografie en status. Met excuus aan de professionele naamkundigen - ik blijf een gelukkige, maar wel serieuze, amateur.


Systematisch zoeken van A tot Z in de perfecte, gewillige zoekmachine van het Meertens - nu in de collectie van het CBG Centrum voor Familiegeschiedenis (cbgfamilienamen.nl) - is onmogelijk. Ik ben van 1928 en weet niet hoeveel tijd ik nog heb. Dus doe ik fanatiek op z’n janboerenfluitjes mijn hobby. Met enthousiaste assistentie van mijn lieve echtgenote Carla, volijverige webmaster zoon Marco en welkome respondenten. Plus fantasie, het krantennieuws, familieadvertenties, boeken en online media, zie /Bronnen.

Het hengelen in de namen-oceaan werd vissen met schepnet na de keuze van de 21 thema’s. Geen pretentie tot objectiviteit: ik koos ze zelf. De ongesorteerde klankjuweeltjes resteren in A tot Z. De allermooiste vind ik Roosgeurius - latinisering van Rozengeur? Dan Zeeboer - geheimzinnig uitgestorven beroep. Fijn zijn Kleinleugenmors, Plukkeroos en Gerrits bijgenaamd Pik. Je zult het maar treffen... Ook dubbelen als Bruintjes Kruitmoes, Eedel Bloedt, Heer Kloots, en Oude Grote Bevelsborg. Plus de vage Niemand genannt Brev. En het kolossaal voorname etiket de Preud'homme d'Hailly de Nieuport. Nog sterker: de zesdubbele Sanchez Correia Elias de Sousa Elias Rodriques. Stoutintwout stierf helaas uit.

Ga 'ns snuffelen en genieten - natuurlijk na controle of je er al bij staat. Apart is bijzonder, of niet dan? Mail me anders - ik kan niet alles zelf ontdekken. We gaan er voor! Digitaal Erfgoed, onder de hoede van de Koninklijke Bibliotheek...


                                          copyright G. Hupkes 2014 - 2022