Bijzondere Achternamen
'Digitaal Erfgoed'

Achternamen in Nederland met een aparte klank in 21 thema's. Een site voor een glimlach. Resultaat van jarenlang speuren, ook naar de geschiedenis van de familienaam. In 2021 staan er ruim 19.000 bijzondere namenjuweeltjes. Onderzoek gaat door, vooral bij deftige geslachtsnamen moet nog veel spitwerk gebeuren. 

De site is door de Koninklijke Bibliotheek in 2019 opgenomen als digitaal erfgoed. Veilig voor de toekomst bewaard als een stukje 'Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving', wat me zeer zeker vereert. Zie webarchief KB.

Beste bezoeker om je eigen naam te checken: kijk nog even rond in de woelige achternamenwereld - je bent er toch en ik beloof je amusement!

Vind je je eigen naam, ga dan vooral naar cbgfamilienamen.nl, met wie weet documentatie over de herkomst.

met hartelijke groet

dr. Geurt Hupkes 

Inleiding:

Wat zijn kleine namen? - De naampiramide - Andere landen - 60 Jaar immigratie - Werkwijze - Naamkundig nieuws op de site

 

Wat zijn kleine namen?

Al onze voorouders kozen ooit - soms met forse tegenzin - een eigen achternaam. Als het nodig was, want in kleine gemeenschappen kende je elkaar bij de voornaam of een bijnaam. Je veranderde zo'n achternaam naar het uitkwam, tot het in 1811 plotseling was gedaan. Hier gaat het ook over de geschiedenis van onze familienaamgeving.  

Nu is de achternaam waarmee je toevallig ter wereld komt bijzonder of gewoon. Dat ligt aan de aantallen. De grote namen - de multi's - zijn neutraal; er zijn zoveel geslachten die zo heten. Maar kleine namen vallen op. Nooit van gehoord... typisch woord, waar kwam die familie vandaan en hoe ontstond zo'n naam? Puur emotie.

Bij dubbele namen alleen één deel van de naam

CONTACT:

Ben benieuwd naar mailtjes naar

hupkesg@xs4all.nlOp een miezerige middag in oktober 2014 googelde ik uit verveling op ‘achternaam’ en vond de perfecte zoekmachine van het Meertens Instituut.  Zocht op goed geluk ‘bonk’ in de Nederlandse Familienamenbank en vond Bonkestoter met 58 naamdragers. Probeerde ‘smal’ en kreeg Smallegoor met 135 personen. Ontdekte Aalsvel met < 5 leden. Toen Schunk en Schnoor, Slom en Sloog en als klap op de vuurpijl Deug, Deun en Deul.  Om niet te spreken van Glimpel, Gloger en Glogger.  Ongelofelijk! Nietszeggende combinaties van letters, maar in de dagelijkse omgang gewoon. Bij Loeps, Luif en Lunk was ik (toen 87) levenslang verkocht als liefhebber.

Serieuze verzamelwoede is niet te stillen en mijn verslaving kost weinig.  Vroeger hadden we het postzegelen of voetbalplaatjes en nu is het sociale media, gamen en binge kijken. Fijne aanwinsten als Geilvoet, Poerstamper, Scharenguivel, Rijstenbil, Slettenhaar, Struikelblok en Windgassen.  Overdadige stapelingen als Oetgens van Waveren Pancras Clifford, van den Clooster Sloet tot Everlo en Schaper der Alderwereldt van Sint John. 

Verbazing over de wonderbaarlijke vindingrijkheid van naamgevers uit het diepe verleden, over sociale ijdelheid en familiale trots. De verlegenheid van eenvoudige mensen zonder familienaam die, toen ze er in 1811 niet onderuit kwamen, hun voornaam Faas, Fabel en Faes of Taam, Taas en Taat als achternaam lieten inschrijven. Of hun bijnaam.


Dit in contrast met massale multinamen zonder bloedverwantschap tussen naamdragers. Zo tellen de zes topmulti's de Jong, Jansen, de Vries, van den Berg, van Dijk en Bakker samen ruim 400.000 mensen. De honderd grootste namen omvatten rond 4,4 miljoen personen, ofwel een kwart van onze bevolking.


De naampiramide

Het aannemen van erfelijke achternamen begon in de middeleeuwen en werd in de verstedelijkte zeeprovincies Holland, Zeeland en Friesland vanaf de 16de eeuw algemener. Het verliep van stad naar platteland, van zuid naar noord en van welvarende naar armere inwoners. De Franse dictator stopte dit vrijblijvende gebeuren in 1811 door iedereen een vaste  achternaam op te leggen. De familienaam werd robuust en sterft slechts bij gebrek aan mannelijke nazaten. Achteraf mooi, want het behoedt ons voor de chaos van vluchtige achternamen. (voor sabotage in 1811 zie /Ongunstig? en /Voornamen). 


Het namengebouw is een omgekeerde piramide. Expert Maarten van der Meer eindigt zijn top-100 onderaan bij duizend leden. Ik nam dat getal over omdat je ergens een grens moet trekken tussen de multi’s - aparte geslachten met dezelfde achternaam - en de solo's  – waarin alle naamdragers bloedverwanten zijn. Het blijft een gok, want er is geen echt onderzoek.


Onder die duizend naamdragers kun je nog indelen in namen met honderdtallen en echt kleine namen met tientallen leden. Er zijn ook nog de allerkleinste met < 5 personen en de uitgestorven, maar in 2007 door het Meertens nog met 0 overlevenden opgenomen, geslachten als reliek uit het jongste verleden. Ik schaar hier alles minder dan 1.000 onder het verzamel-etiket kleine namen. Het hardnekkige monnikenwerk, van denkelijk hele generaties Amsterdamse werkstudenten, op de Meertens-bestanden is voor 1947 gebaseerd op de volkstelling van dat jaar en voor 2007 op de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

De aantallen naamdragers zijn hier, wanneer geen jaartal is genoemd, die van 2007.

Naamkundig nieuws op de site

De site is aardig populair: het minimum kijkcijfer ligt al jaren op 7.000 per maand en soms veel hoger. Pakweg 85 % uit Nederland; de rest van nostalgische emigranten en expats elders, denk ik.  Zondag is favoriet, lekker relaxed toch. /Deftigheid steevast op top -  vaak door herhaald bezoek zelfs boven de inleiding /Welkom. /Joodse namen en /A tot Z volgen en dan /Dieren, Natuur en /Gouden Eeuw. Het jonge thema /Surinaamse namen groeit snel. /Ongunstig staat soms onderaan in de top, dus relatief weinig sensatiezoekers.

In /Deftigheid staan dubbele namen uit wettige adoptie van een extra achternaam, wat nog steeds doorgaat - de jongdeftigheid. Daarnaast ouddeftigheid, het patriciaat, gebaseerd op vroeger bereikt, behouden en maatschappelijk erkend familie-aanzien. Deze splitsing is niet eerder gepubliceerd, ook niet online.  Wordt continu aangevuld - kom later nog eens terug! 

Dubbele naamfamilies zijn vaak flinterdun omdat bij karige mannelijke voortplanting soms maar enkele generaties bestaan. Dan ontbreekt de fraaie genealogische opbouw, noodzakelijk voor presentatie in het prestigieuze blauwe boekje. Zo wint het volume nieuwkomers gestaag op de gearriveerde deftigheid. 

Er was tot nu toe geen lijst met gelijkluidende namen van Joodse en niet-Joodse families.  Inclusief de aantallen van alle mensen met een Nederlandse achternaam en die van Joodse mensen met dezelfde, voor 1811 ter assimilatie overgenomen, naam. Vaak multinamen in de top tien als Bakker, Jansen, de Jong, Mulder en de Vries. Maar ook uit kleine families als Baron, Carmiggelt, Fortuin, Kerkmeester, Koster en Mak. Zie /Gemengd Joods. Wordt aangevuld.

Nieuw in /Gouden Eeuw is de ontsluiting van de latiniseringsgolf  ter verdeftiging van oergermaanse achternamen vanaf ca. 1600. Een suggestief etiket als marketing voor dienstverlenende hoog opgeleide mannen. Of om succesvolle ondernemers die aan hun eenvoudige afkomst wilden ontsnappen. Naar het Grieks als Amoureus en Toxopeus. Of naar het Latijns als Crollius, Glijmius en Puffius. Bestaat de oorspronkelijke naam nog, dan is die bij de nieuwe vermeld.

Apart zijn de op bijnamen gebaseerde achternamen, ontstaan door de Napoleontische wet van 1811. Bijv. Bonthond, Hangjas, Krombeen, Niemandsverdriet en Waaghals.  Zie /Eigendunk en Suri.

Ook nieuw is de ontsluiting van in Nederland voorkomende familienamen van in 1863 vrijgemaakte niet-blanke Surinaamse en Antilliaanse mensen. Met interessante verzonnen of omgedraaide letterconstructies (bestaande namen waren verboden) als Bliktang, Eernav, Frabriek, Nosmoth, Stopkeerb en Zeefloop. Hier ook die van vrije mensen vóór 1863 uit de niet-blanke elite in Paramaribo, zoals Lelkendij, van van Onna, Stierling en IJsdam. Zie /Eigendunk en Suri.

Verrassend is de onverwachte stortvloed van tegen de 3.000 achternamen in /Voornamen. Gelijk aan onherkenbare historische voornamen als Amel, Blaas, Faro, Godde, Lampert en Mes. Of aan gangbare als Adam, Alexander, Floris en Jens. Ook meisjesvoornamen als Anijs, Beatrix, Fifi, Hinde en Sijbel werden in 1811 als familienaam aangenomen. En uitleg over oud-germaanse voornamen - meestal Friese.

Een enorm aantal familienamen is door geslaagde Duitse, Franse en Britse immigranten vernederlandst. In de oorspronkelijke taal behouden namen zijn bij de nieuwe vermeld - maar het kan ook die van expats zijn... Zo veranderde naar klank Abendroth in Aptroot, Drenkhaen in Drektraan en Zaunbrecher in Toenbreker. Bluteau werd Bulteel, 'd Armandville werd Darmenveil en Buissant Buishand. Abercromby is Apekrom, Bunskock is Bunskoek en Untied werd Ontijt. Zie /Naaste buren.

/Ongunstig en Ongunstig light leveren ernstige of onschuldige zogenoemde  'schaamnamen'. Veel meer dan het overbekende stel Bil, Bloot en Kloot, Poepjes en Tiet en een amusante bron van verwondering over de dapper volhoudende naamdragers. Hier ook de regels voor naamsverandering en voorbeelden van verwisselingen naar een neutrale naam - o.a. Aap, van Cutsem, Piest en Sukkel.

Plus bargoense en straattaalachternamen als Bagger, Bouten, Poen en Kanen. En in de /Benno Baksteenlijst zowel leuke als rare combinaties van beroep en achternaam. Bijv. advocaat De Boef, rechter Maartje Bijl, topkok Braakhekke, kapsalon Ivo Kaal en opticien Scheel.

, zegmaar

Andere landen

Dankbaar aan het volhardende Meertens, want onderzoek op nationale schaal is schaars. In ons land waren er in 2007 ruim 314.000 achternamen. In Duitsland zijn de schattingen van een half miljoen tot 800.000 en 1 miljoen. Zelfs dat laatste lijkt laag, gezien de vijf maal grotere bevolking dan de onze. De beroepsnaam Müller is met 600.00 de grootste multinaam, met Schmidt pal daarna.  Dan Schneider, Fischer, Weber, Meyer, Wagner (wagenmaker) , Becker (bakker) , Schulz, Hoffman - allemaal beroepen.

Voor Groot-Brittannië bestaat alleen een uit de lucht gegrepen getalletje van 43.000 geslachten met > 100 naamdragers. Plus de toptien Smith, Jones, Williams, Brown, Taylor, Davies, Wilson, Evans, Thomas en Roberts. 

Het Franse aantal varieert van schattingen tussen 200.000 en 600.000 met als meest waarschijnlijke 300.000 namen.  De tien grootste multi's zijn Martin, Bernard, Thomas, Petit, Robert, Richard, Durand, Dubois, Moreau en Laurent.  Merkwaardig: zes van de tien zijn ook voornamen. Zoals bij ons: men hoefde geen eigen achternaam en liet zich onder Napoleon maar inschrijven onder de voornaam. Zulke lijsten van de tien, honderd of duizend meest voorkomende achternamen in een land bestaan overal en zijn op internet te vinden. Topje van de piramide.

Detailonderzoek is voor welvarende grote landen heel kostbaar en bovendien: welk nut heeft zo'n leuk weetje? Gelukkig ging het voor onze zuiderburen als bij ons, louter uit dorst naar kennis en gelukkig betaalbaar


In België bestonden in 1998 volgens de gemeentelijke bevolkingsregisters ruim 316.000 achternamen en in 2008 tegen de 516.000. De 200.000 nieuwkomers zijn ‘veelal buitenlanders die de migratie uit alle hoeken van de wereld weerspiegelen’. De Belgen genoten ook al zonder die instroming veel meer variatie dan wij. Eerder dan bij ons schiepen de verstedelijking met handel en boekhouding de noodzaak van aparte achternamen. Bovendien is drietaligheid. Illustratief met de grootse multi's: 32.000 Belgen heten Peeters tegen 86.000 Nederlanders de Jong. Waren de bevolkingen even groot, dan zouden er 48.000 Belgen Peeters heten, wat wijst op meer variatie daar.


Bij andere kleine Europese volkeren, zoals de Vikingers, bestond minder behoefte aan aparte familienamen omdat de verstedelijking daar laat begon, zodat het namenbestand nog steeds heel beperkt is. Zo heet 13 % van de Denen Jensen, Nielsen of Hansen, terwijl de zes Nederlandse toppers maar 2,5 % beslaan. Daar mag men elke andere achternaam erbij of een nieuwe aannemen. Ook als die al bestaat, behalve als er minder dan 2000 naamdragers zijn. Maar bij de Han-Chinezen, die het met ca. 700 achternamen moeten doen, is het pas echt erg: Wang is de topmulti met meer dan 90 miljoen naamdragers! Maar daar hebben ze wat op gevonden - daar is toch alles anders...

De 329.000 IJslanders (bevolking stad Utrecht) leven nog steeds zonder vaste familienaam maar met achtervoegsel son of dottir achter de voornaam van hun vader - zoals Julia Gestsdottir nu en eertijds in ons land Eiriksdottir Benedikz. Bij de Friezen vroeger: een zoon van Jelle Douwesz heette Douwe Jelleszn. En een dochter Grietje Jellesdogter.

Ook in Noorwegen zijn de regels soepel: de helft van de baby's krijgt daar een dubbele achternaam – vaak Hansen Olsen of Olsen Hansen. In Zweden gebeuren zelfs vervelende persoonsverwisselingen tussen mensen met dezelfde voor- en achternaam plus geboortedatum! De overheid beveelt verandering hartelijk aan.


60 Jaar immigratie

De enorme, onvoorstelbare, toeneming in ons land in 60 jaar met 189.000 namen, van 125.000 in 1947 tot 314.000 in 2007. Haast helemaal door inkomers, vooral gezinnen, kleine families en eenlingen. Nu al enkele multi’s als Ahmed, Ali, Mohamed, Nguyen en Yilmas - vooral Turks of Marokkaans. Deze namen zien we hier niet: onbegonnen werk en mijn onwetendheid van hun talen (zie voor de curiositeit /Deftigheid/ Arabische meganamen)
Werkwijze

Mijn doel is de opsporing van kleine namen met een aparte klank. Ze zijn gelijk aan een woord in onze hedendaagse taal met een andere betekenis  of daarentegen een combinatie van letters zonder enige andere betekenis dan die van een eigen familienaam. Die namen deelde ik naar mijn smaak in thema's in om een ander panorama te bieden dan de traditionele naamkundige indeling in afstamming, beroep, bijnaam, eigenschap, geografie en status. Hier ook de historie van het aannemen van een achternaam.


Systematisch zoeken van A tot Z in de perfecte, gewillige zoekmachine van het Meertens - nu in de collectie van het CBG Centrum voor Familiegeschiedenis (cbgfamilienamen.nl) - is onmogelijk. Ik ben van 1928 en weet niet hoeveel tijd ik nog heb. Dus doe ik fanatiek en op z’n janboerenfluitjes mijn hobby. Met enthousiaste assistentie van mijn lieve echtgenote Carla, volijverige webmaster zoon Marco en welkome respondenten die hun naam inbrengen. Plus mijn fantasie, het dagelijks krantennieuws, familieadvertenties, diverse boeken en online media, zie /Bronnen.

Het startte als beetje hengelen in de namen-oceaan maar werd vissen met het schepnet na de keuze van de 21 thema’s. Geen pretentie tot objectiviteit: ik koos ze zelf. De ongesorteerde klankjuweeltjes resteren in A tot Z. De allermooiste vind ik Roosgeurius - latinisering van Rozengeur? Dan Zeeboer - oud en geheimzinnig beroep. Fijn zijn Kleinleugenmors, Plukkeroos en Gerrits bijgenaamd Pik. Je zult het maar treffen... Ook dubbelen als Bruintjes Kruitmoes, Eedel Bloedt, Heer Kloots, Heere Gnade en de Twentse Oude Grote Bevelsborg. Plus de vage Niemand genannt Brev. En het kolossaal voorname etiket de Preud'homme d'Hailly de Nieuport. Stoutintwout stierf helaas uit. Ga 'ns snuffelen - na de controle natuurlijk of je er zelf al bij staat.


                                          copyright G. Hupkes 2014 - 2022