Bijzondere Achternamen
'Digitaal Erfgoed'

 

 

 

 

Deftigheid: Dubbele namen - Patriciaat (Blauwe boekje) - Meganamen

Geen edelman zijnde maar wel (de/van de/van der) Graaf heten 27.287 mensen. Dat kan ook door een gravend beroep komen, maar bij (de) Koning(s) met 26.813 en (de) Keizer/Keijzer met 13.142 deelnemers is dat minder waarschijnlijk. Waarom kozen naamgevers toch zo deftig? Zo aanzienlijk, keurig, voornaam en waardig?  Ging het om een heilzame uitstraling op jezelf en je nageslacht? Of gewoon om distinctiedrang


Zulk, mogelijk onbewust, streven naar status bestaat nog steeds. Friso Prins van Oranje was bij zijn verloving volop in de media, wat leidde tot een hausse van 54 Friso's in 2003. En zijn echtgenote prinses Mabel bezorgde een jaar later haar in ons land ongewone voornaam aan 57 meisjes. Omgekeerd werkt het ook: de respectabele Germaanse voornaam Adolf – van Hitler – liep bij ons tot haast nihil terug. En anno 2015 willen een aantal ouders de - naar grove jihadterreur van IS smakende - voornaam Isis van hun dochter veranderen.
Van het in 1811 aannemen van de naam Keizer zou je nog kunnen denken aan ongestrafte spot met de door Napoleon verplichte keuze tot een familienaam.


Er zijn ook andere verklaringen: beroep of functie. Of deze: Leendert Brouwer (CBG) ziet deftige namen mogelijk als bijnaam in de volksmond voor een bastaardkind. Ook kan het een bijnaam zijn door dienstverband bij een aanzienlijke familie of het uithangbord van een herberg of ambachtswinkel.  Zo zijn er behalve Meester zelf met 2.513 vertegenwoordigers, 68 kleine namen waar ‘meester’ in voorkomt – gewoonlijk wegens beklede ambtelijke status. Te noemen zijn o.a. Boor-, Buur-, Dijck-, Gilde-, Gulden-, Haak- , Hof-, Kerk-, Keuken-, Rent-, Rip- (wat dat dan ook was), Rit-, School-, Spreek-, Timmer-, Waag-, Wacht-, Weerd-, Werf-, Werk- en Wormmeester. En niet te vergeten de mooiste: Burgemeester.


Andere multinamen zijn waarlijke of nagestreefde identiteiten als Schout(e/en) met 18.076 * Prins(en) met 17.673 * Jonker(s) met 16.230 * (van der/de) Kroon met 11.476 * (den) Hartog/Hertog met 11.934 plus veel samenstellingen * Arts met 6.995 * (de) Ridder met 6.528 plus 34 samenstellingen met ‘ridder’ * Baas (6.288) * Drost (4.876) * Bouwmeester (4.635) * (de) Heer (3.511) * (van der) Knaap (3.112) * Dokter (2.489) * (van/van der) Vorst (2.394) * Burggraaf (2.069, kasteelcommandant) * Dijkgraaf (1.270) en Baron met 1.106 aanwezigen.

NB. Ontdek ook deftigheid in Gouden Eeuw/De klassieken nagebootst

Ons lijstje van hogere afkomst, functie of pretentie daartoe bevat:


Adel * Advocaat/Advokaat * Ambachtsheer * Ambtman * Apotheker * Baljuw * Bastert * de Bontridder * Bosgraaf * Camerling * Cavaliere (ridder) * Caesar * Commendatore * Commies * Commissaris * Dame * Dames * Deurwaarder * Doctor * Drossaart * Drosterij * Dijkgraaf * Edel * Edelbloedt * Edelbroek * Edelenbosch * Edeler * Edelhart * Edelkoort * Edelman * Erven * Grandsire * Gouvernante * Gouverneur * Heemraad * Heer * Heerschap * Heraut * Hofmeijer * Hoofs (beschaafd) * Hoogenraad * Hooggeboren * Hoogheid * Hoveling * Imperator * Joffer * de Joncheere * Jonkheer *

Juffer * van de Kemenade (damesdagverblijf in kasteel) * Kasteel * Kastelein * Keurvorst * Knaap (ridder in opleiding) * Kussendrager * Landgraaf * Landheer * Landsheer * van Leengoed * Leenheer * Leenman * Leeraar * Markgraaf * Markies * Medici * Menheere * Mentor * Minister * Mijnheer * van Nassau * Oranje * van Oranje-Nassau * Overheid * Page * Patroon * Pleiter * President * Pretor * Primus * van 't Princenhof * Principaal * Procureur * Proost * Raadgever * Raadsheer * Rechter * Rector * Rentenier * Rentmeester * Ruwaard * Rijksbaron * Schepen * Senator * Senior * Stadhouder * Souverein * Sultan * Telg * Vasseur (leenman) * Vollegraaf * de Vroede * Vrouwe * Welboren * Wetschrijver.


Dubbele namen

Houders van dubbele namen kunnen in de volksmond aanspraak maken op deftigheid. Adeldom wordt gesuggereerd. Of tenminste respectabel burgerdom van oudsher, dus evenzeer noblesse s’ oblige. Een naamtoevoeging uit distinctiedrang, indertijd of nog steeds? Standsverschil wordt in de sociale omgang nog steeds subtiel ingeschat, meestal door de dames des huizes die in hun omgeving te rade gaan, en zeker bij aanwezigheid van huwbare spruiten. Een nieuwe, adoptieve achternaam is nu wettig toegestaan, met de aanwinst vóór je eigennaam, en is dan schijndeftig (zie hieronder Mega/Terzijde 2). De datering van voor 1811 is soms door de oude spelling duidelijk (zie /Gouden Eeuw).


We tonen een mengsel van opvallende oude en jongere verdubbeling, geselecteerd op het melodisch effect van opvallend aangename of verbazend nietszeggende samenvoegingen (zie ook de in de oorspronkelijke taal behouden dubbele namen in Naaste buren).  Opmerkelijk zijn meer verdubbelingen van dezelfde oude geslachtsnaam: zou er iets spelen van 'als neeflief het doet, waarom wij dan potverdrie niet - wij hebben toch ook een buiten gekocht!' En er is een begrijpelijke neiging tot identificering bij de echt grote multi's. Zo zijn er van Janssen (57.872) in totaal 39 dubbele namen.

Er is geput uit het Dubbele Namenboek, 'de goudschat van de volkstelling van 1947' met ca. 10.000 namen uit het veertiendelige Nederlands Repertorium van Familienamen, geschapen door de noeste arbeid van 1963 tot 1988 door dr. P. J. Meertens en zijn medewerkers van het KNAW-instituut dat zijn naam droeg.  Opvallend veel namen van toen (hier niet vermeld) blijken in 2007, zestig jaar later, te zijn uitgestorven - maar wat wil je met afgesplitste minigeslachten waarin toevallig te weinig zonen worden geboren. Mijn globale schatting uit vergelijking met de namen van 2007 is een afbreuk tussen 40 en 50 %. Maar natuurlijk komen er ook steeds nieuwe dubbelen bij.

Die historische snelle vergankelijkheid blijft bestaan door de wettelijk beperkte mogelijkheid tot naamsverdubbeling. Maar die zorgt wel voor de gestage aanwas van het bestand. Om hoeveel mensen gaat het?  Een vage schatting anno 2020 ligt op 20.000.

De hieronder vermelde meertalige combinaties getuigen vaak van geslaagde Europese assimilatie in het elitaire segment. Volledig Duitse, Franse en Engelse dubbelen zijn ook vermeld in /Naaste buren.Een streepje tussen beide naamdelen, normaal in het Verenigd Koninkrijk, komt ook bij ons voor.

NB: de Spaans/Portugees klinkende namen zijn vooral sjefardisch joodse. Ik probeer de Iberische gewoonte van echtelieden om een dubbele naam aan te nemen uit te sluiten. 

De lijst is onvolledig, maar ik blijf er aan bezig. Haast dagelijks. Maar er is zo'n overvloed dat het nog een tijd duurt. Kom later terug...


Aalstius den Appel * Aaltje Mariem * Aart de Jong * Aartse Tuijn * van Aartsen-Silverman * Aaijelts Averink * Abal van der Pieterman * Abbink Rustenhoven * Abbink Spaink * Abbring Veenemans * Abma Rademaker * d’ Achard van Enschut * Ackermann Ietswaert * Adama Zijlstra * d’ Adelhart Toorop * de Adelhart Toorop * Aders Marinus * Admiraal Breur * Adrover Sinkeldam * Aebinga van Humalda * Aeilkema Bontes * Aemeij Venema * Aeyelts Averink * van Affelen van Saemsfoort * Agelink van Rentergem * Agterberg Bouman * d' Aguilar Heiman *

Aguillaume van Ouwerkerk * Ahrends van Dijk * Akkeringa Frank * Albada Jelgersma * Albert de la Bruheze * Albrecht Castelein * Alburquerque Wederfoor * Alden-Montague * Alderse Baas * Alexandrina Kusters * Allemans  Hartog * Alma van Idema * Almeida van den Dungen * van Alphen Vink * Alstorphius van Schoonneveldt * Altanes Rekelhof * Alting Bösken * Alting du Cloux * Alting von Geusau * Alting Koops * Amador Bimmel * van Ameyden Zandstra * van Ammers Kater * Amorin Hauwert * de Amorin Lodder * Amoyante Schelvis * van Amstel de Vries *

Anceaux de Boer * van Ancum Plas * Andres van Ingen * Anema Beekhuis * Angel Michelsen *  l' Année de Betrancourt * L' Annee de Betrancourt * de Lannée de Betrancourt * de Lanneé de Betrancourt * Anneveldt Theunissen * Ansems de Vries * Anton van Wezel * Apallius de Vos * Arana Eenhoorn * Arce Haanraadts * Archidona Kikkert * Arenberg Peeters * d'Armagnac Sastanet * Armstrong-Hall * Armstrong-Roberts *

d'Arnand van Boeckholtz * Ardesch van Hamel * Arends van Dijk * Arendsen Raedt * Arpels Lezer * d' Artillac Brill * Arts van der Zanden * Asbeek Brusse * van Asch van Wijk * van Asperen de Boer * Asschenberg van Monnom * van Assendelft van Wijck * de Assis Machado * van Aste van Zijl * Altanes Rekelhof * Assenbroek Machielsen * Asseraf Stotijn * Assou van der Putten * Aster James * August de Meyer * d' Aulnis de Bourrouill * Avenel Wolff * Avila Snelder *


van Baar van Slangenburgh * de Baare van de Vijver * Baas Becking * Baatenburg de Jong * Baatenburg De Jong * Bach Kolling * van Bachum de Boer * Backer Mohrmann * Backx van Wereld * van Baerdt van Sminia * Bakker Arkema * Bakker Conradts * Bakker Kramer * Bakker Schut * Bakhuys Roozeboom * Bakkenist Grobbauer * Bakker Duursma * Bakker Hendriks * Bakker van Kampen * Bakker Kramer * Bakker Schut *

Bakkenist Grobbauer * Bakkum Pastoor * van Balen Blanken * van Balen Walter * Balder Renaud * Balfour van Burleigh * Balguerie Guérin * Ballegooie von Balluseck * van Ballegoyen de Jong * Ballester Petersen * Ballester de Zeeuw * Baltes Harkema * Baltesen Middelbeek * Balvinder Kaur * Banach van Zomeren * de Bank Langenhorst * Bank Pintel * Barba Claassens * Bär von Hemmersweil * Barbereaux Swaab * Barbou van Roosteren * Barendregt van Charlois * Barkemeijer de Wit *

Barlaan Smit * Barleeus Garrelts * von Barnau Sijthoff * Barroso Vloedgraven * Barscheset Wijnhout * Bart de Jong * Bas Rijnders * Bastiaan Net * Bastiaan-Net * Batenburg de Jong * Bates van Zanden * Baulde Maaten * Baum Bletterman * Bausch van Bertsbergh * Bax Stevens * Bearda Bakker * de Beaufort Wijnolds * Beausar Vos * de Beauvesier Watson * Bechter Polder * Becker Bartijn * Becker Gobitz * Beckering Lankhorst * Beckering Vinckers * Beckeringh van Rhijn * Bedier de Prairie *

Beekhoven van den Boezem * Beekkerk van Ruth * Beenken Prosée * Beer van Dingstee * Beer Poppen * Beissel von Gymnich * Bekedam van Eck * Bekker Gobits * Bekker Goudeleeuw * Bellaar Spruyt * van Belle Freire * Belmonte Marks * van Bemmelen van der Plaat * Benavente Roelofs * von Benda Beckmann * Bennebroek Evertsz * Bennema Geerlings * Bennett-Leaver * Bennett-Verschure * Benschop Koolhoven * Benthem de Grave *

Bentschap Knook * van Berckel Bik * Berck Beelenkamp * van Berckel Smit * Berckenbosch Berends * Berende Hokke * van den Berg Fraterman * van den Berg van Saparoea * van den Berg Verheul * Bergansius Adriaanse * van Bergen Bravenboer * Bergen Henegouwen (er zijn ook van Bergenhenegouwen en Bergenhenegouwen ) *

Berghuis van Woortman * Bergmann Tiest * ten Berk de Boer * van Berkel Smit * van Berloo Konijn * Bernelot Moens * Berntzen Stollé * Beschoor Plug * Betgen Vellekoop * Bettink Hazewinkel * Beucker Andreae * Beukema toe Water * Beukema Wakker * van Beveren Utrecht * van Bevervoorden van Oldemeule * Bevier de Fouw * Beyersbergen van Henegouwen * van Beijma thoe Kingma *

Bezoet de Bie * de Biasi Clant * Bichon Vingerhoedt * van Biema Nijkerk * Bierhaalder Valk * Biersteker Leeuwis * Bindervoet van Nahuijs * Bink Wouters * Bisschop Boele * Bisschop van Tuinen * Bits Jongsma * Blaauboer Vries * Blanche Koelensmid * le Blanc de Wit * Blanco Wiebes * Blanson Henkemans * Blasius le Jay * Blatzheim Terpstra * Blaauw de Jonge * Bleda Stormezand * Blei Weissmann * Blenken Blijdenstein * van Bleijswijk Ris * Blindeman Krabbenbos * Blischke van der Blom *

van Bloemen Waanders * van Bloemendaal Bos * Blok Druijff * Blok van Laer * Blok van der Velden * Blom van Assendelft * Blom Machielse * Blom van Weezel * Blondeel Timmerman * de Blot de Chauvigny * de Bloois Goojers * Bloys van Treslong * Boateng Cromwell * Bobo Remijn * Bock von Wülfingen * van Bockel Perdu * Bodde Bouman * van Bodegom Smith * Bodenburg Hellmund * Bodenhorst Meijer * Bodisco Massink * Boekbinder Mulder * Boekhorst Rozenberg * Boekhout van Solinge *

Boele van Hensbroek * Boelema Robertus * Boelen Keuns * Boeltjes de Vries * de Boer Faas * de Boer Ferrier * Boer Leffef * de Boer Fiat * de Boer Geerligs * de Boer Pranger * Boer Rookhuiszen * de Boer Sap * de Boer Ver Voorn * de Boer Winkelman * Boes Lutjens * Boeschen Hospers * Boesschen Hospers * Boeten Kruger * ten Bokkel Huinink * Bokma de Boer * Bokma De Boer * Boks Scholten * Bol Raap * Bolt Berghuis * Bom van de Scheur * Bonerius van Nidek * Bonhoff van Tooren * Bonilla Graumann * Boomsluiter Doedens *


* van Bonninghausen tot Heringhausen * de Bont Hisschemöller * Boon von Ochssee * Boonstra Gerrits * Boonzaayer Flaes * Bootsman Kruizinga * Boreel de Maregnault * ter Borg Folkers * Borgerhoff Mulder * Borghuis Moleman * Boringa Griesen * Borninkhof Koch * Borrego Eiswilder * Borrius Broek * van Borssum Waalkes * Borst Pauwels * Bos van Doorneveld * Bos Eijssen * Bos Otten * Bos Sulpke * Bos Waaldijk * Bosch Kocken *

Boshouwer Kroet * Bosman Steenbergen * Boss van Charante (er is ook Bossvancharante) * Bothenius Brouwer * Bots Vogel * Bottema Nieuwkoop * Botter Fik * Boum Bletterman * Bouma van der Veen * Bouma Westerbaan * Bouman Smit * Raadschilders * Boutmy de Katzman * Boux de Casson * van Boven Kaarsmaker * te Boveldt Britton * Braakman Goos * Braam Kleintjes * van Braam Morris * van Braambeek Boulogne * Bracht Waker *

Braet von Überfeldt * van den Brand Horninge * Brandligt Zonligt * Brandon Belmonte * Brandon Bravo * Brandts Buijs * Brandt Corstius * Brandt Kokje * Brandwijk Nodelijk * Brans Brabant * Bras de Ruiter * Bras Verschoor * Bravo Ferwerda * Brea Piket* van Breda Beausar * van Breda Vriesman * den Breems Love * den Breejen van den Bout * Breemer ter Stege * Breen Kroonenberg * van de Breevaart Bravenboer * Brender à Brandis * de Bresser Smits * Breton van Groll * Breton de Nijs * den Breugom de Haas *

Breunissen Troost * de Briais Backer * Briefjes Koetsveld * von Briel Sasse * Brikkenaar van Dijk * Brillenburg Wurth * Brinkman Visser * Brinks Paalman * Brinse Bosgoed * von Brixen en Montzel * Brobbel Dorsman * Brocades Zaalberg * ten Broecke Hoekstra * van den Broek Versluis * Broer van Dijk * Broere Bel * Broersma Kroes * Broese van Groenau * van Bronckhorst Leijds * Broos Spaans * Brouerius van Nidek * Brouwer van Dijken * Brouwer van Gonzenbach * van Brouwer van Gonzenbach * Brouwer von Gonzenbach * Brouwer Von Gonzenbach *

Brouwer de Koning * Brouwer Popkens * Brouwer Schut * Brouwerius van Nidek * ter Bruggen van Beek * ter Bruggen Hugenholtz * Bruin Slot * de Bruin Vermeer * Bruinen de Bruin * van Bruinisse de Wit * Bruins Slot * Bruintjes Kruitmoes * Bruinwold Riedel * Brunet de Rochebrune * Brunsveld van Hulten * Bruyel Bruinewoud * de Bruijne Brevet * Bruijn Plomp * Bruijnings Ingenhoes * Buckle Nottelman * Buckley Zegelink * Buddingh van Binsbergen * Buiskool Leeuwma * Buiskool Toxopeus * Buitenrust Hettema * Buhrer Tavenier * 

Buissant des Amorie * Buisson de Saint Remy * Bungenberg de Jong * van Buren Lensinck * van Buren Schele * van Buren van Zon * Burhoven Jaspers * von Burkhart Schenk * Busch Adriani * Buse van der Meulen * Busgers op Vollebroek * Busscher Nannenberg * ter Buurkes de Vries * Buurman van Vreeden * du Buvry de Maurnault * Buijen Van Weelderen * Buijk Buijs * Buys Ballot * Buijsing Damsté * Buysing Damsté * Buijs Schaap * Buijs Trompetter * Bijl de Vroe * van Bijma Nijkerk *


Cabau van Kasbergen * Cabau Lebrun * Caderius van Veen * Calkoen  van Limmen * Calmeijer Meijburg * Campagne van Zetten * Campalans Rosmolen * Campbell Haye * Camper Titsingh * Camping Bottendal * Campsteeg Smits *  Krook * Canessa Schrooien * Carbonell Kleinhout * Carmona Rijkschroeff * Carpentier Alting * Carrion (kadaver) Braakman * Cartier van Dissel * Cartoef Kors * Casanova Plomp * zu Castell Rüdenhausen * ten Cate Hoedemaker * Catron van Haaster * Cats KLöpping * Centray la O *

de Ceuninck van Capelle * Cilissen IJsselmuiden * de Champeau de Laboulaye * Charlotte Sjany * de Charon de Saint Germain * de Chavonnes Vrugt * Cheij van Benthem * Cikot Roos * Claasz Cookson * Clant Bindervoet * Clément Bakker * Clements Sparreboom * Clerkx van Keulen * de Clercq Zubli * de Clonie Mac Lennan * Clijsen Nelisse * Coates de Tarente * Cocheret de la Marinière * Cock van der Veen *

le Cocq d'Armandville * de Cocq van Delwijnen * Coehoorn van Sminia * Coelingh Bennink * Coenraads Nederveen * Coets de Bosson * Cohen Barnstijn * Cohen Gewortzmann * Cohen Jehoram * Cohen-Kloot * Cohen de Lara * Cohen Mollevanger * Cohen van Moppes * Cohen Peereboom * Cohen Ritmeester * Cohen Schavrien * Cohen Stuart *

Collot d'Escury * Collings Polak * Coninck Liefsting * Connolly Wilson * Conringh Roessingh * Contrares van der Bellen * Coomans de Ruiter * Copinga Wollerich * Copius Peereboom * Corbijn van Willenswaard * Cordier de Croust * le Cosquino de Bussy * Costerius de Boschofen * Cots Proost * de Court Onderwater * Cramer von Baumgarten * Cramer Bornemann * Crap Hellingman * Crena Uiterwijk * Creutz Lechleitner * Crewe-Jones * Crince le Roy * Crockett Croft * de Crocq van Delwijnen * du Croo de Jongh * du Croo Kampmeinert * du Croo de Vries *


Daalderop van Wiggen * van Daalen Hakker * van Daalen de Jel * van Daalen Meijer * Daam van Tubbergen * Daane Bolier * Daatselaar Baarslag * Dahmen von Buchhlolz * Damalvy Molière * van Dam Urk * Daman Willems * Dames Visser * Dangerman Grootepas * Daphy Beatrix * Dargel de Boer * David von Franquemont * Davidheimann Beek * Davis Wilson * Dawson Reid * van Deel Piepers * Degenhart Drent * Deitelzweig Senior * Dekker Kleijn * Delfin Ranzaure * van Delft Westerhof * Denier van der Gon * Derks Krijnen * Derobert Masure * Deterd Oude Weme * Detmers Blom * Dew France * Deveze de la Deveze *

Dezentjé Hamming * de Die le Clercq * van Diemen Arbeiter * de Dieu Stierling * Derobert Mazure * Dikker Hupkes * Dingemans Wierts * Dinger Hattink * Disselkoen Luque * Dobbelsteijn Bisschops * van Dobben de Bruyn * van Dobben de Bruijn * Dochez Kok * Döderlein de Win * Does Bure * van der Does de Willebois * Doesburg Smits * Doeze Jager * Dogterom Verburg * Dokter Tichelman * van Domburg Scipio * Dominicus van den Bussche *

Dommer van Poldersveldt * van Dompselaar Buitenhuis * Don Griot * Donders van Galen * van Dongen Torman * van den Dongen van Beemdelust * Donia Nota * Donker van Heel * Donker Kaat * Doombos Wibbens * Doomkamp Lijnes * Doorewaard van Boekhout * van Doorn Nagelkerke * Doornbos Clevering * Doornbos Wibben * van Doornik Blanco * Doortjes Almeloo * Dornheck Busser * van den Dorp Walraven *

van Dorsser Keus * Doudart de la Grée * Douw van der Krap * Douwma Kip * Dreier Gligoor * van Drent Ackermann * Drenthem Soesman * van Driel Kluit * van Driel Krol * Drognat Doeve * Dronkers Delsaine * Dros Speets * Drossaart Lulofs * van Drunen Littel * Dufrayer Pimentel * Duque van Duffelen * van Dueren den Hollander * Duintjer Tjebbens * Duis von Damm * Duiveman McEwan * Dujardin Papo * Dukkers van Emden * Dukkers Van Emden * Dulon Barre * van Dulmen Krumpelman * van Dülmen Krumpelmann *

van Dun Neefjes * Van den Dungen Bille * van den Dungen Gronovius * Dunki Jacobs * Durham-Ashdown * Dürst Britt * van Duuren Bastiaansen * Duval Smit * Duval Slothouwer * Duvelaer van Campen * Duijckinck Dörner * van Duijl Schultz * van Duijn Nottelman * van Duijne Stroobosch * van Duyvenboode Varkevisser * Duijzer Hessels * van Dijk Blok * van Dijk Maris * van Dijk Meierman * van Dijk Schoppe * van Dijk Soerewijn * Dijkman Dulkes * van Dijk Keysar *  Dijkmans van Gunst *Dijkmans Van Gunst * Dijkveld Stol * Dijkstra Dalman * Dijkstra Huisman * Dijkstra Luyk * Dijkstra van Splunter *


Ebben Schoenmakers * Ebbinge Wubben * Eberstadt ten Pas * van Eck Koster * van Eck Poppe * van Eck Rasmussen * van Eck van der Sluis * Eckenhuijsen Smit * Ecoma Verstege * Edel van Twisk * Edel Van Twisk * Edelman Bos * Edzes Koerts *  Edwards van Muijen * Eedel Bloedt * Eeftinck Schattenkerk * Eelkman Rooda * Eenkema van Dijk * Efting Dijkstra * Egbers Gordijn * Egg Brouwer * Egmont-Petersen *

Eibrink Jansen * van Eikema Hommes * Eilers Koch * Elink Sterk * van Elderen van den Boom * Elsevier Stokmans * van Emde Boas * van Emel Scherer * Emmen Riedel * Emond Fauel * Engelbert van Bevervoorde * van Engeldorp Gastelaars * Ensinck op Kemna * Ensink op Reimer * van der Ent Braat * Ente van Gils * van Eps Reerink * Epskamp van der Zandt * Ludwig * Erkelens Cooke * van Erken Calandt *

van Erven Dorens * Erpenbeek de Wolff * van Es Conckelenberghe * van Es Gips * Eskes Harms * van Esta Tjallingii * Ettema Jansen * Eveleens Maarse * Evelyne Nyingcho  * Evers Ober * Evers Janssen * Evers Zuidweg * Evertz Gäerste * den Exter Blokland * van Eijk Landgraf * Eijkema Overweg * van den Eijken van Gelderen * Eijken Sluijters * Eysink Smeets * van Eijsselsteijn Kummer * Eysvogel Fabius


* Faasen de Heer * Faber van der Meulen * Faberij de Jonge * Fabery de Jonge * Fabritius Schutter * Fabritius van Weijgerden * Fahrenkrog Oettinger * Fakkeldij Valenzuela * Farret Jentink * van der Feer Lader * Feit Zoet * Feldhaus van Ham * Feller Roosekrans * van der Feltz van der Sloot * Ferf Jentink * Ferrageau de Sint Amend * Ferrée van Vlerken * Ferreira Kruiswijk * Festeties de Tolna * Feuilletau de Bruyn * 

Fiedeldij Dop * de Fielliettaz Goethart * Fierst van Wijnandsbergen * Filedt Kok * von Fischer Weikersthal * Fissering de Vries * Fitz von Reterdank * Flemminks     Smid * Fliehe Boeschoten * Flinterman Brands * Freeling Duke * Frietema de Vries * Flores van den Akker * Flores van Onlangs * de Fluiter Balledux * Fock van Coppenaal * Fockema Andreae * Fock van Coppenaal * Fokke de Goede * Folkard von Scherling * Follender Grossfeld * Fongers Nieubuurt * Fons Fleming * Font Freide * de la Fontaine Verweij * Fonts van Engelen * Foray van der Togt * Forbes Wels * Ford - Jones *

Formijne Jonkers * Fortuyn Harreman * Fraase Storm * van Fraaijhove van der Maas * le Francq van Berkhey * Franco Mendes * van Frank Haasnoot * Franquemond de Waard * Franken-Post (en ook Post-Franken) * Fransen Daalmeijer * Fransen-Kamps * Franken Volmerink * Frater Smid * de Frenne de Wever * Frensel Wegener * Freijdanck Oesinger * Friebel van Etten * Frietema de Vries * Fruchnis Führer * Fruyt van Hertog * Fuster Bijsterbosch * Fijn van Draat *


van der Gaag Bodewes * van Gaal Appelhof * van Gaalen de Bakker * Gaasbeek Abreu * Gaastra Gerber * Gabriel van der Linden * van Galen Last * Gallandat Huet * Gatsonides van der Willigen * Gedult von Jungenfelt * Geelhoed van Geenen * de Geer van Lintelo * Geerlof Kwakkenbos * Gehne Vetter * Geisweit van der Netten * van Gelder Spier * van Geldorp Meddens * van Genderen Stort * Gerdes Oosterbeek * Gerlacius van Swinderen * German de van der Grijp * Gerrit Jans (er is ook Gerritjans ) * Gerrits Jans (er is ook Gerritsjans) * Gerritsen Plaggert *

Gerstenhauer Zimmerman * van Gerth Tupker * Gerth van Wijk * van Gessel de Graaf * Gervedink Nyhuis * Geukes Foppen * Geurts van Kessel * Gevaerts van Nuland * Gevaerts van Simonshaven * van der Gevel Wenteler * Gey van Pittius * Geijs Berkeveld * Gezelle Meerburg * Ghene Vetter * Gialts Scherpbier * Gies Broesterhuizen * Giesen van der Sluis * Gildemeester Buse * Gilly Simon * Gilissen Verschage * Glas van der Lippe * Glastra van Loon * Gleenewinkel Kamperdijk * van Glinstra Bleeker * Glijs Berkeveld * Gmelich Meijling * Gobbo Berenschot *

Godée Molsbergen * Godin de Beaufort * Godin de Pesters * Godoy van de Velde * de Goede de Heij *  Goedhart Bakker * Goedhart de Kroon * Goedkoop van Nelle * van Goelst Meijer * van Goens Youskine * Goetschalckx-Nees * Goffin van der Star * Gols Linthorst * van Golberdinge Arends * Goldhorn Smit * van Golstein Brouwers * van Golverdinge Schut * van Gompeel Plinsenga * van Gonggrijp Bungenburg * Goodrich Kirtland * van Goor den Oosterlingh * Goorhuis Oude Sanderink * Gooze Zijl * Gordinou de Gouberville * la Gordt Dillié  * Goteling Vinnis *

Gorter de Vries * Götz van der Vet * Goudens van den Handel * Gouder de Beauregard * Gouyn Stook * de Graaf Bierbrauwer * de Graaf Elenbaas * van de Graaf de Hoog * de Graaf Wietsma * de Graaff Stoffers * Graefe zu Baringdorf * Grande Bikkelenberg * Granpré Molière * la Grappe Dominicus * Grätzel von Grätz * Gravelle des Vallées * Graves Kooiman * Graves van Willenswaard * 's Gravesande Pannekoek * Gray-Block * Gray Lingard *

Greggers-Peusch * Grenzebach Smit * Grevers Engbers * de Griendt Dreux * Griffijn Brouwer * Grimbel du Bois * Gritters Doublet * Groenewoud van Brenkelen * Groen van Prinsterer * Groen van Wettum * Groen in 't Wout (en Groenintwoud) * Groenewegen van der Weiden * Groenewegen van der Weijden * Groenewegen van Wijk * Groenewold Vedder * Groenewoud Kramer * Groenhuis Roeten * Grohse Beck * Grol Janssen * Grondhuis Geenen * Grootaert Roffel * van Groot Battavé *

de Groot Hertog * de Groot Mulder * de Groot Snoek * Groothof Schröder * de Groot Siliakus * de Groot Snoek * Groote Balderhaar ten Velde * Grootkerk Schipper * Groten Steenwelle * Grotenhuis ten Harkel * van Grotenhuis van Onstein * Gruetal Klestadt * van Gruisen Fritz * Grundsten Verhoeven * Grijze van der Beek * Gualthérie van Weezel * Guddee Seton * Guido de Bakker * Guillen Scholten * Günther-Mohr * Gutker de Geus * Gijsbers van Wyk * Gijsberti Hodenpijl *


Haak van der Goes * Haak van Overloop * Haak Steenhart * Haakma Wagenaar * Haaksman de Koster * Haarselhorst van den Goorbergh * de Haas du Pon * Haasloop Werner * de Haay Stekelenburg * Habben Jansen * Habing Spetter * Habsburg-Lothringen * Hacquebard Kuilboer * Hadewegg Scheffer * Haerkens van den Brand * Haersolte van den Doorn * Hagedoorn Weerstand * Hagemeijer van de Koppel * Hagerop van Eijs *

Haikes Delgman * Hajonides van der Meulen * Hakkenberg van Gaasbeek * Halewijck de Heusch * Halink Schöler * van Halm Braam * Halmmans de Jong * Hamelau Tacke * Hamstra Pik * Hanchard-Goodwin * Hanegraaf van der Colff * Hanekamp van Harinxma * Hankes Drielsma * Hansen Wilhelm * van Hanswijck de Jonge * van Hanxleden Houwert * Harbrink Numan * Hardeveld Kleuver * le Hardy de Beaulieu * Hari de Meurs * ten Harmsen van der Beek * Haro van Klaarwater * Harry Paul *

Hart de Ruyter * Hart De Ruijter * Harteveld Wildemans * Hartmans van de Rijdt * Hartog van Banda * den Hartog Haver * Hartong van Ark * van Harwegen den Breems * de Haseth Möller (ook de Haseth-Möller) * Haspels de Jong * Hasselo Smits * Hassels Mönning * Hattinga Verschure * Hauchard-Goodwin * Haver Droese * Haverkamp Begemann * Haverkorn van Rysewyk * Haverkorn van Rijsewijk * Haverkorn Van Rijsewijk * Havinga Oortwijn * de Haij de Jonge * Haynes-Smart *

de Haze Winkelman * Hazegh Nikroo * Hazelhof Heeres * Hazenbosch Brugman * van Hecking Colenbrander * Hedeman Joosten * Hedrich von Wiederhold * van Heemskerck van Beest * van Heemskerck Düker * van Heemstede Obelt * Heemstra van 't Slot * de Heer Kloots * van Heerdt tot Eversberg * Heere Gnade * Heikens Pleizier * Heldewier Vignon * van der Helm de Jong * Hemmes van Zoetendaal * Hempel Bijl * van Hemert Stakenburg *

van Heemskerck van Beest * van Heemskerck Düker * van der Heide Prummel * van der Heide Wijma * Heikema van der Kloet * Heimans Duparc * Hekelaar Gombert * Hendricks Franssen * Hendriks-Vettehen * Heijmans den Douwer * Heijmans van der Snee * Heimens Visser (en Heymens Visser) * Heijlond van 'tHull * Heijmink Lieser * van Heijningen Klinkert * Heisterborg Ratelband * Heijlond van 't Hull * Heijne den Bak *Hekma Wierda * van Helden Tucker * Heling von Lanzenauer * Heller Edelman * van der Helm de Jong * Helper Sesbrugger * 

van Helvoirt Pel * van Hemert tot Dingshof * Hemmes van Zoetendaal * Hempel Bijl * Hen van Rijnberk * Hendricks Franssen * Hendricks-Franssen * Hendrikman Verstegen * Hendriks Berendsen * Hendriks Boers * Hendriks Buytekant * Hendriks Franssen * Hendriks Vettehen * Hendriks-Vetteken * Hendriks van Warbij * Hendriks van de Weem *

Hendriksen Oostereng * Henkensfeldt Slaghek * van Hensen van Uningen * Heuckeroth de Kriek * Hennen Hensen * Henrion Verpoorten * van Hensen van Uningen * Hensen Verbaten * Herens Diddens * Herman de Groot * Herman van Eijck * Herminia Munaf * Herranz Teelker * Hertogh van Duijn * Hertsenberg-Dabinett * Herwarth von Bittenfeld * Hes van Zweeden * Heshuyzen Thierens * Hess Buzzelaar * Hesselt van Dinter *

Hettfleisch von Ehrenheim * Heuckroth de Kriek/Heukroth de Kriek * Heufke Kantelaar * van Heukelum Stuijt * Heukensfeldt Jansen * Heukensfeldt Slaghek * Heupers Beauvil * de Heusch de la Zangrije * van den Heuvel Brouwer * van den Heuvel van der Meulen * van den Heuvel Rijnders * van den Heuvel Varik * Heuveling van Beek * van Heuven Goedhart * van Heuven van Staereling * van Heuven Van Staereling * van Heuven van Staerling * Heycop ten Ham * van der Heyden van Doornenburg *

Heijmans van den Douwer * Heijmans van der Snee * Heyne den Bak * Heijne Makkreel * Heijmink Liesert * Hiddink Brinkman * Highfield Brown * Hillebrand de Vries * Hillel van Hertzfeld * van der Hilst Karrewij * Hilwerda Weber * Hindriks Derksema * Hink Melenbrink * van Hinlopen Labberton * Hipgrave Ederveen * Hiskemuller van der Zijden * Hoare Chatwick * Hoctin Boes * Hodgson-Stokx * Hoefkens de Zeeuw *

Hoefsloot Schmeink * Hoek van Dijke * Hoekma van Dijk * Hoekman Steenbergen * Hoekman Turkesteen * Hoekstra Bonnema * 't Hoen Haasjes * Hoeufft van Velzen * Hofste op Bruinink * Heijmans van den Douwer * van Hoesen Komdorffer * Hofland Isselmann * ter Hofstede Wijnen * Hog Renking * Hogting Warmelts * Hoinck van Papendrecht * Hol Craanen * Holleder Bijdemast * Hollingerus Pijpers * van Holst van Ingen * van Holst Pellekaan * Holtmark van Dijkerhof * Homan van der Heide * Honken Ogelwight * l’ Honoré  Naber * Hooft van Huijsdijnen * de Hoog Bouthoorn * Hooge Kavik *

Hoogerduijn Strating * Hoogesteger van Dijk * Hoogvorst Vleeshakker * Hooites Meursink * de Hoop Scheffer * Hopma Zijlema * Hopman Eelssema * Hoppé/Hoppée Maestre * Hornstra Moedt * Horrocks van Steenbergen en ook (men ruikt familieveete) van Steenbergen Horrocks * Horsten van Dijk * Hotse Smit * Houthuijsen Kerrebijn * Houttuijn Bloemendaal * van Houwelingen Rijkhoek * van Houweninge Graftdijk * Hoijtema van Schoot *

Hubers van Assenraad * Huddelston Slater * van Huet Lindeman * van Huls van Taxis * Humphrey van den Broek * van Hugenpot tot Aerdt * van Hugenpoth van den Berenklauw * Huibregtse Bimmel * Huis in 't Veld * Huisman de Jong * Hulshof Strampel * Hunter de Bruin * Hutten Mansveld * Huttenhuis op Bevers * van Huuksloot Kuilenburg * Huyssen van Kattendijke * Huijssteden de Wit * Huijten de Roos * van Hylckama Vlieg * Hijmans van Anrooy *


Ibink Molenbrink * van Ieperen Brouwer * Iglegias van Bronswijk * Ikman van Burck * Immerzaal Leverland * van Ingen Schenau * van Ingen Scholten * Ingenhoes van Schaik * van Ipenburg Grijpma * Ippius Fokkens * van Irhoven Cotius * Isaac de la Rosa * Isaacs Burggraaf * Isern van Niekerken * van Iterson Scholten * van Iwaarden de Vreede * Iwema Bakker * Jacques Baalde * Jacobsen Jensen * Jager Lankhorst * de Jager Meezenbroek * Jans Beken * Jans Rat * Jansen van den Doormalen * Jansen van Doorn * Jansen van Galen * Jansen Holleboom * Jansen Hutteman * Janse de Jong * Janse Kok * Jansen Manenschijn * Jansen-Snip *

Janssen Andeweg * Janssen Bommel * Janssen-Boudon * Janssen Bouwmeester * Janssen-Brennan * Janssen van Daalen * Janssen van den Doormalen * Janssen van Doorn * Janssen Groesbeek * Janssen-Groesbeek * Janssen de Limpens * Janssen Lok * Janssen van Piggelen * Janssen van Raaij * Janssen Reinen * Janssen van de Voort * Janszen Spitman * NB: wat de dubbelen met Jansen/Janssen betreft blijft het voorlopig hierbij. Sorry. Er zijn er 101/48 en ze staan allemaal in www.cbgfamilienamen.nl

Japchen Lenstra * Jaski de Boer * Jaspers Focks * Jean Baptiste * Jeanty van der Spek * zu Jeddeloh Aleman * Jeffcoat Navarette * Jeger Ohlenbusch * Jelgerhuis Swildens * Jenny Weijerman * Jeppe Smit * Jerry Jeremiah * de Jesus van der Plas * Jinkes de Jong * Jochim van Nootdorp * Jollema Gorter * Jonckers Nieboer * de Jong Beekhuijsen * de Jong Boers * de Jong van den Brand * de Jong Brink * de Jong van Buijtene * de Jong van Coevorden * de Jong de Leeuw * Jong van Lier * de Jong Luneau *

de Jong van Moercapelle * de Jong Pen * de Jong Pets * de Jong Posthumus * de Jong van der Zee * de Jong van Zwijnsbergen * de Jonge Baes * de Jonge Cohen * de Jonge Lughten * de Jonge Mellij * de Jonge Oudraat * de Jonge Rosa * de Jonge Urbach * de Jonge van Zwijnsbergen * Jongeling Luitwieler * de Jong de Haas * de Jong Slagt * de Jongh van Arkel * de Jongh de Leeuw * de Jongh Swemers * Jongh Visser * Jonkers Both * Jongkindt Coninck * Joostenz van IJsseldijk * Joosting Bunk * Jorge Pruijmboom * Josephus Jitta * Juchter van Bergen * Juliën Trip * Junius van Hemert * Just de la Paissières *


Kaat Vogel * Kaempff Prikken * Kaldewaay Popst * Kalkman van Hemert * Kammeijer Markerink * Kammeraad Rörsch * van Kampen Smits * Kamperman Leferink * Kamperman Sanders * Kampsteegh Smits * Kappeyne van de Coppello * Kapteijn den Boumeester * Kast von Ebelsberg * de Kedts Houtman * Kees Smoorenburg * Kellermann Deibel * Kemp Hakkert * Kennedy Bickford * Kennedy van Dam * Kennedy Van Dam * Kerkhof Jonkman * Kerkhof-Jonkman * Kerkhof Mogot * Kermani Hoskooi * Kermerink op Schiphorst * Kets de Vries * van Keulen Brons * Keurentjes Oosterling * Keijenberg Braken *

Kieboom Chacon * Kiewiet de Jonge * Kiksen de Ruiter * Kimberley Amber * Kingma Boltjes * Kist de Ruyter * Kivit van Haaften * Klaassen Hendrikse * Klapwijk Stout * Kleberg Verberne * Kleen Scholten * Kleering van Beerenbergh * Klein de Groot * Klein Rot * Klein Soetebier * Kleinhoonte van Os * Kleiweg de Zwaan * Klerk de Reus * Klevant Groen * Kleverlaan Braakman * Klink Feelders * Klokke van Steenwijk * Klouwen de Vries * Klunder van Geijen * Klunder Nijland * de Knocke van der Meulen *

Knoop Pathuis * Knoops Martell * Knot-Dickscheit * Knufman Ansing * Knuistingh Neven * Kodde Reyne * Koekhoven Ascania * Koekhuis Tanke * Koekkoek Op Munsterhuis * Koelman van Doornik * Koerts Meijer * van Koeverden Brouwer * Kofflard van Reewijk * Kohl van Wijngaarden * Kohschulte Brockhaus * Komduur Meden * Koning Bastiaan * de Koning Gans * Koning ter Hege * Koning ter Heege * Koning Knol * Koning Kars * de Koning Knijff * de Koning Lee *

Koobs de Hartog * Kooderings Clemens * Koolhaas Revers * Koops Eendebak * Koops van 't Jagt * van Kooten Niekerk * Kopjes Nieman * Kopjes Niemann * Koppen de Neve * Koren Vinkoert * Korevaar Koekkoek * Korff de Gidts * Korpershoek van der Kooij * Kortenbout van der Sluijs * Kos Koolhaalder * Koster van Groos * Koterus Korting * Kooijman van Guldener * Kozak-Lievense * Kraayeveld van Hemert * Kraft van Ermel * Krafft de Vries *

Kragh-Hansen * Kramer-Coenen * Kramer Freher * Kramer Glijnis * Kramer Schippers * Kras van Adrichem * Krekel Kelderman * Klerk de Reus * Krayer van Aalst * Kretschmar van Veen * Kretschmer de Wilde * Kreutzwendedich von dem Borne * Kreijenberg Braken * Kriense Lokker * Kromhout van der Meer *

Kromwijk Smits * Kroon van Diest * Kruger Mossembekker * Kruithof Kremer * Kruk Oranje * Kruijswijk Jansen * Kruyt Bishof * Kruyt Spanjer * Krijnse Locker * Krijgsman van Spangenberg * Kuipers Munneke * Kulk Schild * van Kummer Eijsselsteijn * Kurgen Bijsterbosch * Kutsch Lojenga * van Kuyk-Smith * Kuyper Harteloh * de Kwak Koolaard * Kwant in der Maur * Kwant In der Maur *


Laager Scherer * Laagland Winder * van der Laan van Maastrigt * Labij van der Poll * Lafontaine de Gijsbertha * Laging Tobias * Lakens Douwes * van Lakerveld de Heus * Lalleman Heynis * Lallemand de Driesen * Lamaison van den Berg * Lambers Heerspink * Lammers voor 't Hekke * Lammerts van Bueren * Lammerts Van Bueren * Lampsins van der Velden * Lamy de la Chapelle * Landwehr Johan * de Lange de Beauveser * de Lange van Bergen * de Lange Wendels * de Langen Wendels * Langendoen Arts *

Langeslag van Asselen * Langguth Doorman * Langguth Steuerwald * Langjans Sijbring * de Lannoy den Hartog * van Lanschot Hubrecht * Lapierre Armande * de Laruwiere Kraat * Laseur Platteel * Latenstein van Voorst * Leccius de Ridder * Leclercq de Courcelles * van Ledden Hulsebosch * Leegerstee von Fisenne * de Leeuw den Bouter * de Leeuw Caupain * de Leeuw Jongkindt * de Leeuw van Weenen * van Leeuwen Connolly *

Lefier de Bras * Leidelmeijer Flores * Lenshoek van Zwake * Lepeltak Kieft * Lepeltak Kieft * Leslie Miller * Leslie-Miller * van Lessen Kloeke * Lessink Steenhof * Leusink Kesting * Leyden van Amstel * Leijder Havenstroom  * de Liagre Böhl * van Lidt de Jeude * de Liefde Meijer * Lietaart Peerbolte *

Lievisse Adriaanse * Ligteringen Verstegen * Ligthart Schenk * van Limburg Brouwer * Limburg Zwaneveld * de Lind van Wijngaarden * Lindemans van Halewijn * van der Linden Vooren * van der Linden van Sprankhuizen * Linkenær-Hansen * te Lintel Hekkert * Lingier Haak * Lion Cachet * Lipman Haaskens * van Lith Harrebomeé * Littooij Nipius * Lloret Prummel * Lochten Bastiaansen * van Loenen Martinet * Lofers Adema * van Loghum Slaterus * Lohmann Gerson * Lolkes de Beer * von Lome von St. Ange * Lomounier de Assis * Loncq de Jong * Londonck Sluyk * van Loon Sauveur * de Loos Waarts *

Lotgerink Bruinenberg * Lotter Homan * Lore de Jong * Loren de Jong * Lovenskjold Mikkelsen * Lubbe Bakker * Lucas Luyckx * Luikes Butter * Luiting Maten * Lukken Codes * Lumaye Schuld * van Lunburg Brouwer * Lunsingh Scheurleer * Lunsingh Tonckens * Lutke Schipholt * Luijendijk de Jong  * Luijken Glashorst * Luijkenaar Francken * Lynch Hamann * van Lijnden tot Oudenaller * de Lijter de Raadt


* van Maanen Oosterhof * Maarschalk Meijer * Maas Struik * Maaswinkel de Wijs * van der Maesen de Sombreff * Makkes van der Deijl * de Man Lapidoth * von Marchant und Ansembourg * du Marchie Servaas * Du Marchie Servaas * Marion-Landais * Maris McArthur * Maris van Sandelingenambacht * Marquart Scholtz * Marquez Mengelkamp * Marte Monster * von Martels Dankern * Martin van den Broek * Martin Geurts * van Mastwijk Spies * Mata Proost * Maters van der Sluis * Matthey van der Hoeven *

van Medenbach de Rooy * op de Meen Vossebeld * van der Meer van Houtum * van der Meer Mohr * Meerburg Snazenberg * Meerdink Veldboom * van Meerten de Boer * van Meerten Jansen * Mees ten Oever * de Meester de Betzenbroeck * Meester de Burrie (en ook een tak Meesterburrie) * Meiborg Bartholomeus * Meier Mattern * Meier Nolte * Meiling Amshoff * Melcher de Leeuw * de Melker Worms * Meller de Wit * de Mello Mauser * Mendes Coutinho * Menken Groeneveld  * Mensjoulet Lapenne * Merjenburgh Meijerink * Merkelbach van Enkhuizen * Mes Struik * de Mestral Combremont * Metting van Rijn *

Meuffels Reig * Meuleman Staatsen * van der Meulen Bosma * van der Meulen Kunee * Meuleman Staatsen * Meurer Aarssen * Meurer Blase * Meuser Bourgognion * de Meij van Streefkerk * Meijas Kromhout * Meijer van Abbema * Meyer Bergmans * Meijer Cluwen * Meyer Ranneft * Meyer zu Schlochtern * Micola von Fürstenrecht * Middekamp Hup * Middendorp Paap * van der Mieden van Opmeer * Miedendorp de Bie * van Mieren Loovensteijn * Milet de St Aubun * van Milligen Bielke * van Milligen de Wit * Millenaar van Herwijnen * Mink van der Molen * Mink Schol * Mistou Keijser * Moerkercken van der Meulen * Mojet de Koe *

De Mol Udo * Molenaar Bronger * Molhoek Bakker * Monny de Boully *  Monod de Froideville * Monteiro Snepvangers * Montserrat Trotsenburg * Mooi Wilten * Moore Carrington * Moorman van Kappen * Moret van de Kerkhof * Morgenroodt Palma * Morsink Vollenbroek * Moulen Janssen * Moure Arts * de Muinck Keizer * Mulder Boogaard * Mulder ten Kate * Mulder Smid * Mulder Smit * Mulert tot de Leemcule * Mulock Houwer * Muller Kobold * Muller van Moppes * Muller Smit * de Munck Mortier * Munniks de Jongh * Murk Jansen * Muijs van de Moer * Mijns Annijas *


Nathan Cohen * van Nauta Lemke * Nauwelaerts de Agé * Nedermeijer van Rosenthal * Nederpelt Lazarom * van Nederveen Meerkerk * Neeteson Lemkes * Negro Zegwaart * Neigh van Lier * van der Netten van Stigt * de Neut Brossois * van der Neut Kolfschoten * Neuteboom Spijker * Neyhorst Lagadeau * Neijn van Hoogwerff * Neijtzell de Wilde *

Nidelstein Walter * Niënhuis Mulder * Nienhuys Mulder * van den Nieuwen Amstel * Nieveen van Dijkum * Ninck Blok * Ninaber van Eijben * Nirk Geerlings *  Noedt Knieriem * ten Noever Bakker * Nol Pover * van der Nolk van Gogh * Nolthenius van Elsbroek * Noordholland de Jong * Noordholland Reekers * Noordhorn Boelen * Noorthoorn van der Kruyff * Noothoven van Goor * Noothoven Van Goor * de Norman d' Audenhove * Nijenbandring de Boer * Nyenbandring de Boer * Nijenhuis Ockhuisen * Nijland Visser * Nijsen Smits *Oberste Hettbleck * Obma Vossnack * Ochse Freiwald * Oeberius Kapteijn * Oechsner de Coninck * ten Oever Bouwmeester * van Oldeneel tot Oldenzeel * van Ommen Kloeke * van Ommeren Jongbloed * Oortwijn Botjes * van Oosten de Boer * Oosterbaan Martinius * Oosterbroek Kulk * van Oostveen Koertze * van Ooijen Knook * Oppedijk van Veen * Oppenhuis de Jong * Orloff Davidoff * van Os van den Abeelen * van Os Breijer * Ott de Bruin * Ott de Vries * Ottens Prins * Ottingh de Jong * Oudeman Grashuis * Oudorp Kortebrant * Oudkerk-Pool * Ouweneel Rozemeijer * Ouwens Nagell * Overbeek Bloem * Overeem van den Beukel * van Overstraten Dootjes * van Overstraten Kruysse *


Paardekoper Overman * Paas Broekman * van 't Pad Bosch * Padberg Evenboer * Paisible Willems * van Palenstein Helderman * Palmer van den Broek * Palthe Wesenhagen * Pampun Prudente * Pander Maat * Panis Oepkes * Pannekoek Loois * Papineau Salm * Pardo Kruidenier * Parser Zwart * Von Pastau Brouwer * van de Pas Bravo * Pastor Ballering * Pastor Berwald * Pattiwael Westerloo * Paulusma Koelemij *

Pekops de Haas * Pelegrina Houdijk * Pellegrino Stuyvenberg * Pellenbarg Stoel * Pels Brouwer * von Pelser Berenberg * Penda Hodibert * Pes Brouwer * Persant Snoep * Petermann Smits * Peters van Nijenhof * Petersen Nobbe * Petersdorff Reynhart * Piccard Baumann *  Pieket Weeserik * Pierot van der Velden * Pieters Graafland * Philippeau Hassig * Philips Smith * Phijffer Nissen *

Pino Post * Pit Boersma * Plaisant van der Wal * van Plateringen-Kruger * Plemp van Duiveland * Plemper van Balen * de Plonnies Ruempol * Poeliejoe Zewald * Polak Widerker * van Polanen Petel * Polderman de Jong * Poll Jonker * van Poll Suykerbuyk * Pollinger Zweekhorst * Polman Tuin * Pons van Dijk * Poolman Simons * Popma Bonnema * Poppelaars Leesmans * van Popta Dubbink * Portegies Zwart * Porto le Blanche * Post-Franken (en ook Franken-Post) * Post Splinter * Post Uiterweer * Postma Lamme * Postma Tractenberg *

Posthuma de Boer * Posthuma De Boer * Posthuma van der Helm * Posthuma Linthorst * Posthuma Mantje * Poulie Wilkens * de Poulpiquet du Halgoët * van Praag Sigaar * Praastink Wessels * Prat Bertrams * Prick van Wely * Pride-Jones * Priego Regent * Prins van Wijngaarden * Prinsen Geerligs * von Pritzelwitz van der Horst * Pritzwald-Stegmann * Prud' Homme de Lodder * Prud’ homme van Reine * Pruijs van der Hoeven * de Pruyssenaere de la Woestijne * Puigantell van der Kraan * Pull ter Gunne * Pumares Taminiau * Purdon-Koote * Pijl Hogeweg * van der Pijll Oliver *


van Raab van Canstein * de Raad van Tengnagell * Raaphorst Woodgate * Raapis Dingman * Raaijmakers Perrotin * Radermacher Schorer * Radoux-Rogier * von Raesfeld Meyer * Ramakers van Praag * van der Ramhorst de Brouwer * Raphet Meeng * Rasteger Bijl * Ravenshorst Faessen * van Ravenswaay Claasen * de Rechteren van Hemert * Redekop-van der Meulen * von Redwitz Jordan * van Reedt Dortland * Reeling Brouwer * Regtdoorzee Greup * van Reigersberg Versluys * Reineke van Stuwe * Reinouts van Haga * Reinst Bok * Reintjens van Veerssen *

van Remmerden Lavelle * Renardel de Lavalette * Rensink van Wetten * Retel Helmrich * Reijsenbach de Haan * Rezende Bruinsma * van der Rhee Doolaerd * von Rheineck-Leyssius * Repelaer van Driel * Reurungs Boonstra * Revelman de Vries * Rey Tjaarda * Rey Twigt * Reijersen van Buuren * Reyes Vossenberg * Reijman Hinze * Reijnoudt Brouwer * Ribbius Peletier * Ricart Rijkers * Richardson Bennernagel * Richel van der Sar * Richters Smeele *

Rickeline van den Breevaart * Richter Uitdenbogaardt * Riem Vis (< Riemvis ?)  * van Riemsdijk Kreenen * Riemslag Baas * Riensema Hulsebos* Riestra Visbeen * van Riet Paap * te Riet Scholten * Righart van Gelder * Rikkert de Koe * Ritsema van Eck * Ritsema Van Eck * Riquelme van den Breevaart * Ringh de Vries * Rinke Blok * Rinke de Wit * Ritmeester van de Kamp * Ritzema van Ikema * Rius van Teeseling * Riviaux Centray * Robanus Maandag * Robbers Dijkman * Roeloffs Valk * Roelants van Baronaigien * Roemeling Frima *

Roersch van der Hoogte * Roest Crollius * Roetert Steenbruggen * Roghair van Rijn * Rohmann Klomp * Roig de Vries * van der Rol Brouwer * Rolf von den Bäumen * de Romanet de Beaune * Romans van Schaik * Romke de Vries * Rondon Beltran * Ronkes Agerbeek * Roodhuyzen de Vries * Roodschild Koning * de Rooi van Gosliga * van Roon Coppas * de Roon Hertoghe * Roos van de Berg * Roos Hoefgeest * Roos Hoonhorst * Roos Polderman * Roos van Raadshoven * Roos Sieperda * Roosmalen Nepveu * de Rooy Ten Meer * Röpke Palsenbarg * Ros Wiese * Rosa Smit *

Rosencrantz Lindegaard * Rossel Helwegen * van Rossum du Chattel * Van Rossum du Chattel * Rotteveel Mansveld * Rowland-Jones * van Royen Visée * Rozeboom Pot * Rozenveldt Blavet * Rüel Engelman * Ruigrok van der Werve * Ruis Ottenheim * Ruisbroek Jetten * de Ruiter Zijlker * Ruizeveld de Winter * Ruijsch van Dugteren * de Ruijter de Wildt * Ruizeveld de Winter * van Runnard Heimel *

Rupplin von Keffikon * Rups van der Linden * van Russen Groen * Rutten Wijenberg * de la Ruwiere Kraat * de Ruyter Korver * de Rybel-Van Campenhout * Rijbroek Koster * de Rijck van der Gracht * Rijfkogel Hoop * Rijkaart van Capellen * Rijke Willems * Rijkee Groeneweg * Rijken van Olst * Rijkers Meinen * Rijkers Leur * Rijkhold Meesters * Rijkse Rademaker * van Rijn van Alkemade * Rijnhart Schwietert * van Rijswijk de Jong * van Rijswijk de Leeuw * Saat Noordijk * Saez van Eerd * de Sablonière van Eelde * Sambrink Sanderink *


Samen Rehman * Samuels de Wilde * Sanchez den Aantrekker * Sandberg tot Essenburg * Santacreu Hofland * van Santen de Hoog * Sarels van Rijn * Sasbrink Harkema * van Sasse van IJsselt * Sauerbier Cuvée * de Savornin Lohman * Savrij Droste * Sax van der Weijden * Saz Raadschilders * Schaapherder Soborska * van Schaardenburg de Wit * Schaddee van Dooren * van Schaeck Mathon * van Schaeck Zillesen * Schaeffer von Wienwald (Edle) * Schagen van Soelen * van Schaik van Engelenhove * van der Schalk Kamberg * Scharp de Visser * van der Schatte Olivier * Schaule Jullens * Scheffelaar Klots *

Scheffer Emmelkamp * Scheffers Kemeling * Scheffers van Soelen * Scheker de Knoops * Scheltinga Haartsen * Scheltinga Koopman * Schemering Reelfs * Schenck de Jong * van Schenk Brill * Schillhorn van Veen * Schipperijn den Dekker * Schreurs van Hooijdonk * Scheurwater Rodrigues * Schilder Spel * Schiphorst Haalweide * Schiphorst Preuper * Schipper Heijn * Schlichte Bergen * Schlipken Croes *

Schmit Jongbloed * Schmitz Janssen * Scholte Aalbes * Scholte op Reimer * Scholte Ubing * Scholten van den Belt * Scholten-Frisby * Scholten in 't Hof * Scholten Reimer * Scholtens Weert * Schoonderbeek Schreinder * van Schoonderwoerd den Bezemer * Schoonenberg Kegel * Schoordijk Boek * Schoots van de Siepkamp * Schornack van der Waag * Schot Moeilijker * Schotman Nolde * Schottee de Vries * Scott-Smith *

Schraffordt Koops * Schreuder Goedhart * Schreuder Jonkman * Schreurs van Hooijdonk * van Schrojenstein Lantman * Schrijvers van Zenden * Schuerveld Schrijver * Schuitemaker Houtlosser * Schuitemaker Udo * Schulenberg Klopper * Schuringa Oortwijn * Schulte Berndt * Schulte Fischedick * Schulte Mater * Schulte Nordholt * Schutstal van Woudenberg * Schuurbeque Boeye * Schuurman Hess * Schweer bei der Becke * Scott-Smith * Segerink Hartlief * Senfft von Pisach * de Senerpont Domis * de Senna Ferreira *

Senstius van der Meulen * Serrurier Schepper * Sesink Clee * van Setten van der Meer * Van Setten van der Meer * Severien Lassche * de Séziere du Bizournet * Shoeny Kiewit * Sibinga Mulder * Siccesz Koper * Sicco Smit * van Sidderen Maas * Siepman van den Berg * van Sierenberg de Boer * Sierversten Buvig * Sigmond Mellink * Sikkens Ahlquist * Sillevis Smit * De Silva De Freitas * de Silva Solis * Simon Thomas * Sinclair de Rochemont * Sinde Bouwman * Sint Jago * Sippens Groenewegen *


* Sipkema Veenstra * Sips Bul * Sirks van der Oost * Sisouw de Zilwa * Sitton de Houtman * Six Dijkstra * Skeete McLeod * Sleebos van Beekum * Slemper van Balen * Slingerland Rodal * Slingervoet Ramondt * Slok Soede * Smak Gregoor * Smids Vinken * Smit Arends * Smit van Burgst * Smit de Does * Smit Duyzendkunst * Smit Kleine * Smith Petersen * Smit Roeters * Smit Thomassen * Smit Verburg * Smits van Burgst * Smits Schouten *

Smits van Waesberghe * Smithson - de Bats * Snaterse Broekhuijse * van Snek Pallaman * Snelder Avila * Snelling Berg *  Snelten van Eunen * Snoeck Henkemans * Snoey Kiewit * de Snoo Almeida * Snouck Hurgronje * Snijder van Wissekerke * Sobering Zuithoff * Soetbrood Piccardt * Soetenzicht Lopez * Sol van Gelder * Sollier Armstrong * zu Solms Wildenfels * Som de Cerff * Soors d'Ancona * Sorrius Gemmink * Sovereign-Smith * van Spaen la Lecq * Spar van der Hoek * Sparré Ulrich *

Sparwer Veldman * Speksnijder Kriest * Speldekamp Berghuis * Sperna Weiland * Spiekerman van Weezelenburg * Spier van Zwicht * Spillenaar Bilgen * Spreen Brouwer * Sprenger de Roover * Springvloed Dubbeld * Springvloed Dubbelt * Spruit Bleeker * Spruijt Blokker * Spuijbroek Moskvitina * Sta van Uitert * Stadelmann von Escholzmatt * van Staden ten Brink * Stadman Robaard * Stakman Bosse * Stam de Jonge * Stanley-Smith * Staphorsius Smedes * Statius Muller * van Staveren van Dijk * Steemeijer Dros * Steen Redeker * Steenbergen Buunk *

Steendam Visser * Steengracht van Oostcapelle * van Steenhardt Carré * Steenhof de Jong * Steensgaard Mortensen * van der Stege Engelen * Stegemeijer Fermosel * Stellingwerff Beintema * Stenfert Kroese * Sterenberg Drent * Stevens van Abbe * Steijers van Orselen * Stheeman Hesse * Steinrotter Bierd * Sterrenburg Immig * Stocking Korzen * Stoelman Leysner * Stokhof de Jong * Stompedissel Menting * Stoop van Goudswaard *

Storm de Grave * Storm Overweg * Straathof Rob * Strack van Schijndel * Strang van Hees * Strankmeyer Verheijden * Straub van der Lee * Strating Dilling * Strick van Linschoten * Stroeken Angelo * Stroekxs van den Broek * Stroo Cloeck * Stroo Uittenbogaard * Struif Bontkes * Struik Dalm * Struik de Jong * Struiken Boudier * Struijk van Bergen * Struivig de Groot * Stupakoff Wagemaker *

de Stürler Boekwijt * de Stürler de Friendsberg * Sutherland - Stevens * Sutherland - Stolting * Suyling Smit * Swaak-Goldman * de Swaan Arons * Swanenburg de Veije * Swart Ranshuysen * Swarthout de Hoog * Swaters van Schaumburg * Swaving Dijkstra * Swerms Suwijn * Swijghuisen Reigersberg * Sijpkens Smit * Sijpkens  Toxopeus * Sijtsma Poll *


van Taack Trakranen * Tabernée Heijtmeijer * Tadema Damman * Tadema Wielandt * Taets van Amerongen * Talens y Willemsen * Tammenoms Bakker * Tappij Gielen * Taylor Kraay * Taylor Parkins * Taylor Weber * Tebbenhoff Rijnenberg * Teding van Berkhout * Teer Veer * Telgenhof Oude Koehorst * Temminck Groll * Tempelmans Plat * Van Tengnagell De Raad * Tengval van Wonderen * van Tent Beeking * Tetar van Elven * Tets van Amerongen * van Tets van Goudriaan * van Teijlingen Bakker * Theunissen Bruggink * van Thiel Berghuis * van Thiel de Vries * Thiemann Beelt * Thieme Groen * Thoden van Velsen * Thorn Prikker * Thorn-Prikker *Tiedeman Croese * Tieks Koening * Tiel Groenestege * Tiggeloven Remkes *

Tigler Wybrandi * Timmer Arends (ook bestaat Timmerarends) * Timmer Kelder * Tindal Hallungius * Tismeer Buis * Tissot van Patot * Titiz Kreukniet * Tittelbach von Tijgersburg * Tollius Glusenkamp * Tom Broers * Tonnis de Graaf * Toonen Dekkers (er is ook Toonen-Dekkers) * van der Toorn Vrijthoff * Torley Duwel * de Tourton Bruyns * Toussaint Raven * du Toy van Hees * Trager van Neutegem * Triebel van Duuren * Trimpe Burger * Trouwborst Baas * von Tschammer und Quaritz * van Tubergen Lotgering * de Tueau de la Croix * Tuinhof de Moed * Tuinier Hofman * Tuijenburg Muijs * Tuijl Schuitemaker * Tuymelaar Koldenhof * Tweed Nuijten * Tijhuis Trutmans *


Ubink van der Spek * Uden Masman * Uffelie Muntjewerff * Uitte de Willige * Ullens de Schooten * Ulsamer de Waard * Umlauf von Biberfort * Uniken van der Tuuk * Uniken Venema * Usi Schaaper * von Uexkull Güldenbrand * van Uije Pietersen * Uijen de Klein * Uijleman Anthonijs * Uijtwerf Sterling *

van der Vaart Smit * Vaarzon Morel * Vacquier Droop * Valckenier Kips * Valckenier von Geusau * Valckenier de Greeve * Valckenier Kips * Vale Kiekebosch * Valois-Smith * van Nauta Lemke * Vattier Kraane * van Veelen Hekmeijer * van der Veen Meerstadt * van der Veen Zeppenfeldt * Veenendaal Johann * Vegelin van Claerbergen * Veintimilla van Ruitenbeek * Veendijk Janssens * Veenman Bouwman * Op den Velde Boots * van de Velde Harsenhorst * van der Velden Erdbrink *

Veldhuizen Koelewijn * Veldhuijzen van Zanten * Veldman Klazema * Veltkamp Theunissen * Veneklaas Slots * Vening Meinesz * Vera Evertman * Verbeek Meinen * Verboom Goedhart * Verdonck Huffnagel * Verduijn Lunel * Verduyn Lunel * Verhagen Metman * Verkerk Pistorius * Vermeulen Naaijen * Vernon-Smith * Verschoor de Berkhout * Verschoor Schoenmakers * Verschoore de la Houssaye * Versteegh Meulemans * Versveld Frenay * Verweij van Udenhout * Verzijl Tjepkema * Vet Beerkens *

Veterman Penneweert * Vetter Dedier * de Veij Mestdagh * de Vey Mestdagh * de Vicq van Cumptich * Vieillevoye Grooters * Victor van Ballekom * Viervant Tukker * de Vignon Vandevelde * de Vilder Coombs * Villa Baars * Vis Dieperink * Visser Bravo * Vlaanderen Oldenzeel * Vleck de Coningh * Vleesch Dubois * Vleugels Schutter * Vlielander Hein * van Vloten Dissevelt * van der Vloot van Vliet * Vlottes Visser * Vodegel Matzen * Voet van Vormizeele * Vogelenzang de Jong * Vogelzang Kuipers * Voglezang de Jong * Vogt de Boer * Volker van Waveren * Vonk Noordegraaf *

Voncken Santana * Voorn Pimentel * Voorderhake de Keizer * Voorthuizen van Meekeren * Vorstius Kruijff * Vos van Avezathe * Vos van Havezathe * de Vos Klootwijk * Vos van Zalingen * Vosselman Bosch * Vrees Van Nahuys * Vredenrijk Engelenburg * Vredeveld Brouwer * Vrendenberg-Hagerstrom * Vreugdenhil Vader * de Vries Albertin * de Vries Andries * De Vries Hummel * de Vries Reiling * de Vries Robles * de Vries Schultink * de Vries Stadelaar * de Vroomen Stoppelenburg * de Vrugt Chavonnes * Vrij Peerdeman * van Vrijberghe de Koning * van Waadenoyen Kernekamp * Waakop Reijers * Waakop-Reijers * van der Waal van Dijk * Waaleman Bruynzeel * de Waard Oudesluijs *


de Waard Wagner * van Waasbergen Dwarswaard * de Waele Janssen * van Wachtendorff van Rijn * van Waggendorff van Rijn * van Wagtendonck Drijvers * de Waha Baillonville * Walaardt Sacré * van de Wal Repelaer * van Walbeeck de Saint Malo * Walenkamp den Haan * Walma van der Molen * Wallast Groenewoud * Wallis de Vries * Walraven Borst * Walsarie Wolff * Walscheid van Dijk * van Walt van Praag * Wanderink Vinke * Ward-Brew * Ward-Smith * Warnaar van der Stouw * Wassenaar Schulling * Wassink Smit * te Water Mulder * Watts-Jones *

van de Waterweg Berends * van Waveren Hogervorst * van Waveren de Jong * te Wechel Hulsbergen * Wedemeijer Krol * van Weerden Poelman * Weevers Stous * van Weezel-Errens * van Weezel Errens * van Well Groeneveld * Wemelink Entink * Wemmerslager van Sparwoude * van Wendel de Joode * Wendelaar Bonga * von Wenz zu Niederlahnstein * Wer van Vloten * Werdmüller von Elgg * Wehrmann Krieger * Wemelink Entink * Werumeus Buning * Wessels Beljaars * Wessels Boer *

Westfaal Quadekker * Westenbrink Wenstmann * Westrik Broeksma * van de Weteringe Buijs * Weulen Kranenbarg * van Wezel Wisse * Whitaker Dixon * Wiegand Bruss * Wierema Kosters * Wierts van Coehoorn * van der Wilk Koemans * Willebrands Bakker * Willems van Dijk * Willemsma Heetebrij * Willinge Prins * Wilms Floet * Wilms van Kersbergen * Wilod Versprille * van Wingerden Zwarts * Winkel Groenendijk * Winkelhorst Saavedra * Winnubst Ykelenstam * Winkler Prins * de Winter Eltink * Wisboom Verstegen *

Wissbrock Kremer * Wisse Nijssen * Wisse Smit * van Wissen van Veen * de Wit Boers * de Wit van Huijssteden (er is ook van Huijssteden de Wit) * de Wit Kakes * de Wit Lugtenberg * de Wit Wijn * de Wit Wijnen * Witbols Feugen * Witbroek de Greef * Withaar de Jong * Witsen Elias * de Witt Havers * de Witt Huberts * de Witt Puyt * Wittert van Hoogland * Witzen Geijsbeek * Wohlgemut Kitslaar * Woldringh van der Hoop * Wolff de Beer * Wolf Metternich *

Wolfer op Veldmeijer * de Wolff Peereboom * Wolff von Wülfing * Wols Arias * Wolters Ruckert * Wolthuis Scheeres * von Wolzogen Kühr * Woudstra Hablé * van 't Wout Hofland * Wouterlood van Doesburg * de Wouters d' Oplinde * von Wrangel auf Lindenberg * de Wreede Vera * van Wijck Jurriaanse * Wijchgel van Schildwolde * Wijnoldy Hennus * Wijnen Riems * van Wijngaarden Lindhout * Wijnoldy Hennus * Wijnschenk Dom * Wijntje Santamaria * Ybeles Smit * Young Quentin * d' Yoy van Mijdrecht * Yntema Brouwer * van Ysel Smits * IJsselstein Mulder ** Zaal Strobrand * Zamen Dost * Zand Scholten * van Zandbergen Bruggenkamp * Zander ter Maat * van Zanten Jut * Zech Wallebroek * Zeeuw van der Laan * van Zeewijk Vink * van der Zegen de Beer * Zegering Hadders * Zegers de Beijl * Zegers-de-Beijl * van Zelm Zwern * Zengerink Terhorst * Zengerink-Terhorst * von Zeppelin den Hollander * von Zeppelin Obermüller * Ziedses Des Plantes * Zigterman Rustenburg * Zilver Rupe *

Zimmerman van Woesik * Zimmermann Korevaar * van Zinderen Bakker * van Zinnicq Bergmann * van der Zon Brouwer * Van der Zon Brouwer * Zonneveld Skinner * Zoetelief Norman * Zoetelief Tromp * Zoutenbier Vermeij * Zucotti Voorbrood  * Zuidmulder Bakker * Zweers Meijer * van Zwam Gerritsen * Zwanepol Klinkmeijer * Zwanepol Quaars * Zwart VoorspuyZweers Meijer * Zweerts de Jong * van der Zwet Slotenmaker * van Zwieten de Blom * van Zwieten De Blom * van Zijll Langhout * Zijlmans van der Wiel.


Patriciaat

Waarschuwing: buiten beschouwing bleef in de lijst hierboven en in de twee nu volgende of een familienaam voorkomt in het Nederlands Adelsboek (het ‘Rode Boekje’). Die topgeslachten houden zich en elkaar uiteraard zelf lopend op de hoogte van interessante familiale ontwikkelingen. Het aantal adellijke personen per 2020 zou  op 10.000 komen. Een andere schatting geeft rond 1800 500 tot 600 adellijke families wat door het stoppen van adellijke verheffingen en uitstervingen daalde tot nu ca. 325.


De andere jaarlijkse uitgave Nederlands Patriciaat (het ‘Blauwe Boekje’), eerst door het Centraal Bureau voor Genealogie CBG en nu door Uitgeverij Verloren, bevat in 96 delen sinds 1910 de genealogie van vooraanstaande geslachten zonder aristocratische titel. Vaak zijn dat afstammelingen van stedelijke regentenfamilies uit de Gouden Eeuw die elkaar bestuursfuncties doorgaven. De historicus Le Geof legt de oorsprong van de term patriciaat in de late Middeleeuwen: de groepen onderling verwante niet-adellijke families die in de opkomende Europese steden als geslaagde ondernemers de economie stuwden. En daarom de bestuursfuncties bij toerbeurt generaties lang onder elkaar en hun telgen konden verdelen. De regenten dus.


Het CBG vereist dat een geslacht tenminste gedurende de laatste 150 jaar onafgebroken een vooraanstaande rol speelde in de Nederlandse samenleving. Het gaat om prominente figuren in het openbaar bestuur, de wetenschap, de cultuur, de rechtspraak, de religie, de medische wereld, de strijdkrachten of het bedrijfsleven.  Daar is een groot aantal generaties mee gemoeid en het gaat om maatschappelijk aanzienlijken; vermogend zijn speelt geen rol, al gaat het dikwijls samen omdat de hogere opleiding van spruiten vroeger kostbaar was. Men is op eigen verzoek - en met een niet geringe uitgave voor het drukwerk met kleine oplage - toegelaten tot de nagestreefde eervolle status. Na ballotage door het CBG van de door een familiegenealoog (of ingehuurde professionele kracht) samengestelde en overvloedig van overgeleverde afbeeldingen voorziene tekst.

Na ruim een eeuw omvat het indrukwekkende stamboombestand, aagekleed met levensverhalen en illustraties, meer dan 1800 uitvoerige bijdragen. Dit gemiddelde van 18 per jaar betekent een bijzonder trage groei van deze officieuze club, waarvan veruit het merendeel geen dubbele maar een solo familienaam bezit. Uit de als elite aanvaarde namenkrans (al was het dan in het begin van de serie soms van ‘wij van wc-eend kiezen voor wc-eend’ want we betalen er immers voor en het jaarboek moet vol...) koos ik een aantal welluidende dubbele exemplaren.


Ten overvloede en met respect: er zijn legio 'patriciale' geslachten buiten het Blauwe Boekje om. Alleen al omdat de familie een eigen doorknede genealoog ontbeert. Of de initatiefnemer tot gentrificatie verre neven en nichten onvoldoende mee krijgt in het ophoesten van de kosten. Of omdat ze zo’n publieke ‘erkenning’ van hun status ouderwets, overbodig of belachelijk vinden - zij trekken zelf wel hun spoor door onze samenleving. Ja toch!

Maar gek, ik kreeg jarenlang ongeveer de helft van het bezoek op de site op /Deftigheid... men checkt blijkbaar toch graag even het etiket. En daarom zoek ik door.

Hier dan een aantal klankrijke dubbelen uit het Blauwe Boekje:


Abbring Hingst * Adama van Scheltinga * Alberdingk Thijm * Albers Pistorius * Adama van Scheltema * de Adelhart Toorop * Alberdink Thijm * Albers van der Linden * Van Alderwerelt van Rosenburgh * van Alphen de Veer * Alting du Cloux * Amor Koole * des Amorie van der Hoeven * de Amorin Lodder * André de la Porte * van Andringa de Kempenaer * l' Ange Huet * Arendsen Hein* Ardesch van Hamel * Arkenbout Schokker * Arnold Bik * Asma Nauta * Assante di Tatisso * van Assendelft de Coningh * Avenstrup-Conradsen *

Baart de la Faille * Badon Ghijben * Baelde Jansen * Baert de la Faille * Baert van Opstall * Baerveldt Fontijn * Baggerman van Houweninge * Bakhuizen van den Brink * de Balbian Verster * van Balen Walter * Balfour Burleigh * Balguerie Guérin * Barkey Wolf * Barlagen Bussemaker * van Basten Batenburg * Beausar van Os * Beckeringh van Loenen * Beckeringh van Rhijn * van Beeck Calkoen * den Beer Poortugael * Begram van Eeten * van der Beke Callenfels * Belgrave de van Eijck * van Bemmel Suijck * Bennebroek Gravenhorst * van Benthem van den Berg *  van Benthem Jutting * Benthem Spijkens * Benthem Sypkens *

Bentz van den Bergh * van den Bergh van Eijsinga * Berch Gravenhorst * van den Bergh Weerman * van Berckel Bik * Berdenis van Berlekom * Berends van Loenen * van den Berg Fraterman * van den Berg van Saparoea * van den Berg Van Spronsen * Bergwerf Bok * Berkelbach van der Sprenkel * Berkelbach Van der Sprenkel * Bernelot Moens * Bernet Kempers * Bettink Hazewinkel * Beucker Andreae * van Beuningen van Helsdingen * Beurskens Boot * van Bever Donker * Beijma thoe Kingma * Bicker Caarten * de Bie Leuveling * Bierens de Haan * Bieruma Oosting * Binkhorst Maaldrink * Bisschoff van Heemskerck * Bisschoff Tulleken * Blankers 't Hooft * Blaupot ten Cate

* Blenken Blijdenstein * Bleuland van Oordt * de Blocq van Kuffeler * de Blocq van Scheltinga * De Blocq van Scheltinga * Blok van Laer * Blokland Visser * Blussé van Oud-Alblas * Boddens Hosang * van Bodegom Smith * Bodel Bienfait * Boedo van de Graaf * Boellaard van Tuijl * Boelens Kemp * Boelmans ter Spill * Boer van den Heuvel * van Bol'Es Rijnbende * van Bommel van Vloten * Boogaerdt 't Hooft * Boon van Ostade * Boon Hartsinck * Boon van Ostade * Borgerhoff van den Bergh * Bosch Kemper * Bosch Kokken * ten Bosch Koningsberger *

Bosch Reitz * Bosch Stammeshaus * van den Bosch Sterringa * Boss van Charante * Bosscha Erdbrink * Bossert de Vlaming * van Bosveld Heinsius * Boterhoven de Haan * Bothenius Lohman * Boudet van Dam * van Bouwdijk Bastiaanse * Bouwma Nieuwenhuis * Braakenburg van Backum * Braakman Goos * van Braam Houckgeest * Braam van Vloten * à Brakel Reiger * Brandenburg van der Gronden * Brandt Corstius * van Breda Beausar * Brest van Kempen * Brikkenaar van Dijk *

van den Broek Lamy * van den Broek d’Obrenan * Broer van Dijk * Broese Van Groenau * Broese van Groenou * Broese-van Groenou * von Brucken Fock * de Brueijs Tack * ter Bruggen Hugenholtz * de Bruyn Tengbergen * Bruijn van Rozenburg * Bruine de Bruin * Bruining van den Berg * Brunsveld Keiser * Brutel de la Rivière * de Bruyn Kops * de Bruyn Ouboter * de Bruyn-Ouboter * de Bruyne-Smulders * Buitenhoff ten Cate * van der Burcht van Lichtenbergh * van Buren Schele * Burés de Haan * Busger op Vollenbroek * Busken Huet * Butin Bik * van Buttingha Wichers * van Büüren van Heijst * Buys Ballot * de Bijll Nachenius * Bijsterus Heemskerk *

Calkoen van Limmen * Cambier van Nooten * Camerling Helmolt * del Campo Hartman * Canter Cremers * Canter Visscher * Carbasius Weber * Carp Visser * de Carpentier Wildervanck * de Carpentier Wolf * van Castrop Viruly * ten Cate Hoedemaker * ten Cate de Vrie * Cats Klöpping * Cazemier van den Berg * du Celliee Muller * de Ceuninck van Capellen * Chabot Stadhouders * Chapman de Haan *

de Chaufepie Cnopius * de Clercq Zubli * Clockener Brousson * Clinge Doorenbos * Clotterbooke Patijn * de Cock Buning * Coertzen de Kock * Cohen Stuart * Conde Zaaijer * le Conge Kleyn * Coninck Westenberg * Copes van Hasselt * Copius Peereboom * Cornelisse Bisschof * Cornets de Groot * Correch Staal * Cort van der Linden * Cost Budde * Coster van Voorhout


* Costerius de Boschofen * Costerman Boodt * Courrech Staal * del Court König * de Court Onderwater * Cox van Spengler * de Craen van Haeften * Crena de Iongh * Croiset van Uchelen * Culp van den Broeke * van Dam van Isselt * Dam Wichers (er is ook Damwichers) *  Ducroo de Jongh * Dalen Gilhuys * Dekkers Los * Delia Mouton * Delfos Visser * Denick Patijn * Dermout Cramer *

Deutz Ebeling * Dietz de Loos * Dirkse van den Heuvel * Dittlof Tjassens * van Dobben de Bruijn * Docters van Leeuwen * Docters Van Leeuwen * de Wit * van der Does de Beye * Doevendans Olivier * Döderlein de Win * Donker Duyvis *  Curtius * Donker van Heel * Donker Olivier * van Doorn Nagelkerke * Dorhout Mees * van Dorp Schuitman *

van Dorsser Keus * Doude van Troostwijk * Douwes Dekker * Douwes Isema * Douwma Kip * van Driel Kluit * van Driel Petri * van Driel Kluit * van Driel van Wageningen * Driessen ter Meulen * Dronsberg van der Linden * Droogleever Fortuyn * Droogleever Fortuijn * Drossaart Bentfort * Drossaart van Dusseldorp * Drossaart Lulofs * Drost van Eeckhout * Drijfhout van Hooff * Dudok van Heel * Dudok de Wit * Duyvené de Wit * Dumon Tak * Dutry van Haeften * Duval Smith * Duymaer van Twist * Duijmaer van Twist * van Duijnen Montijn * van Dijk Soerewijn * van Dijk van 't Velde *

van Ebbenhorst Tengbergen * Ebeling Koning * van Ede van Der Pals * Egter van Wissekerke * Egeter van Kuijk * van Eibergen Santhagens * van Eldik Thieme * Elink Schuurman * Elink Sterk * Elmenhorst Westerman * Elout van Soeterwoude * den Engelsen Heemskerk * van Erpers Royaards * Evekink Busgers * Eversdijk Smulders * Everwijn Lange * Eyck van Zuilichem * van Eijk de Lange * Eyssonius Wichers * van den Exter van den Brink *

van der Feen de Lille * Fentener van Vlissingen * Feuilleteau de Bruyn * le Fèvre de Montigny * Fitz-James * Fitz Verploegh * Fock van Coppenaal * Fockema Andreae * Fockema Wurfbain * de la Fontaine Schluiter * Fontein Strootman * Fontein Verschuir * Forsten Verschuir * Fortuijn Drooglever * Fransen van de Putte * Franssen Herderschee * Fremery Kalff * Freijdanck Oesinger * Fresemann Viëtor * le Fèvre de Montigny * von Frijtag Drabbe * Fuhri Snethlage * Fuller Hoos * Fundter de Beauchène *

de Gaaij Fortman * Gallandat Huët * van Gelder de Neufville * Geldof van Doorn * van Gelein Vitringa * van Genderen Stort * Geraerds Thesingh * Gesner van der Voort * van Ghesel Grothe * de Geus Fillekes * de Geus Los * Gevers van Endegeest * Gevers Deynoot * Gevers Leuven * de Geus van den Heuvel * Geij van Pittius * van Gheel Gildemeester * Gibmacher van Nooten * Giltay Veth * Glastra van Loon * Glijm de Vos *

Gobius du Sart * Godin de Beaufort * Goeman Borgesius * van der Goes van Naters * Goffin van der Star * van der Gon Netscher * Gouda Quint * van Goudoever de Jongh * Graadt van Roggen * de Graaff Guilloud * de Graaff Stoffers * Graham Adriani * Gratama van Andel * Gravenstein Tholen * Grimbel du Bois * Groeninx van Zoelen * Groll Cramer * Grothe van Schellach * van Groningen Schinkel * de Groot Schimmel * van Groningen à Stuling * de Gruijter Bols * de Gruijter van den Boogert * Guldensteeden Egeling * Guyot van der Ham * Gutger de Geus * van Gybland Oosterhoff *

Haack van der Goes * van Haaften Weeland * Haagen Smit * Haak Bastiaanse * de Haay Stekelenburg * ter Haar Romeny * ter Haar Rosema * van Haare Heijmeijer * de Haas van Dorsser * de Haay Stekelenburg * Hacke van Mijnden * Haentjens Dekker * van Haersma Buma * van Haersma de With * Haitsma Mulier * Halmmans de Jongh * Hamilton of Silverton Hill * Hanegraaf van der Colff * Hänisch ten Cate * Hanekamp van Harinxma * Hanozet Gordon * van Hanswijk Pennink * van der Hardt Aberson * van Haren Noman * Harmsen van der Vliet * Hart Nibbrig * Hartogh Heijs * Hartsen van der Hoop * Hartsinck Hollaar *

Hasseleij Kirchner * Hatersel Koning * Hazelhoff Roelfzema * van Hecking Colenbrander * van Heemskerck van Beest * Heerkens Thijssen * Heerma van Voss * Heldewier Vignon * van Hellenberg Hubar * van Heloma Lugt * van Henten Visser * van Hettinga Tromp * Heuckeroth van Hessen * van den Heuvel Brouwer * van den Heuvel Rijnders * van den Heuvel van Varik * Heyman Cohen * Heynen van Essen * van Heyningen Nanninga * Heijnsius van den Bergh * von Hinke Kessler * van Hoek de Bruin * van Hoey Smith * Hoffmann van Hove * Hofstede Crull * Hofstede Vos * Hoitinga van Idsinga * Holst Weber *


* Hondius Boldingh * Hondius van Gessel * Hondius van Herwerden * Honig van den Bossche * van der Hooft Carbonell * Hooft van Iddekinge * Hoogesteger van Dijk * Hoorens van Heijningen * van Hoorn Alkema * Hopperus Buma * Hora Adema * Hora Siccama * ten Houte de Lange * Houwink ten Cate * van den Hove van Genderen * Hovens Greve * Hoynck van Papendrecht * Hoytema van Konijnenburg * Hubert van Beusekom * Hubert van Bleijenburg * Hulshoff Strampel * Hupkens van der Elst * Huygens Tholen * Hymans van den Bergh *

Idema Greidanus * Indewey Gerlings * Ingen Housz (ook Ingen-Housz en Ingenhousz) *  Isebree Boom * Isebree Moens * Itzig Heine * Jager Gerlings * Jannette Walen * Janssen Steenberg * Jeltes-Davis * Jongbloed Unterhorst * Jongh Visscher * Jongkindt Coninck * de Jong Cleyndert * Jonker Roelants * de Josselin de Jong * 

Kaars Sijpesteijn * Kamerlingh Onnes * Kappeyne van de Copello * Karsten Schuler * de Kat Angelino * de Kedts Houtman * Kellermann Slotemaker * van Kempen Seket * van Kempen Zandbrink * Ketting Olivier * van Ketwich Verschuur * Kiljan van Heuven * Kits van Heijningen * Kits Van Heijningen * Kits Nieuwenkamp * Kits van Waveren

* Kneppelhout van Sterkenburg * Knol Bruins * Knotnerus Bruins * de Kock van Leeuwen * Koert van der Linden * van Koetsveld van Ankeren * Kolhorn Visser * Koolemans Beijnen * Koopmans Stadnitski * Kooijman van Guldener * Kops Hagedoorn * Korteweg Maris * Korthals Altes * Krafft van Mansveld * Kraijenhoff van de Leur * Krayenhoff Sloot * Kreunen Mees * Kruseman Aretz * Krijnse Locker *

van de Laar Krafft * de Laat de Kanter * de Lange Boom * Lakens Douwes * van Lakersveld Bisdom * Laman Trip * Lambrechtsen van Ritthem * Lamoraal Wichers * Lammers Lisnet * de Lange de Beauveser * de Lange Boom * de Lange Tegelaar * Langlois van den Bergh * van Lebben van Rossum * Ledeboer Pekema * van Leenhof de Lespierre * van Leeuwen Boomkamp * Van der Lek de Clercq * de Lestrieux Hendricks * Lelyveld van Cingelshouck * van Letten van Rossum * Leuveling Tjeenk * Lichtenvoort Cats *

Liekeles Oebels * van Lier Lels * de Lille Hogerwaard * van Limborch van der Meer * Lincklaen Arriëns * Lincklaen Westenberg * de Lind van Wijngaarden * Lindemans van Halewijn * van Linden van den Heuvell * van Linden Tol * Linthorst Homan * Littooi Nipperus * van Löben Sels * de Loches Rambonnet * van Lookeren Campagne * de Loos Waarts * de Lorme van Rossum * Los Poelman * Losecaat Nouhuys * Losecaat Vermeer * Lotter Homan * Louwe Kooijmans * van Lulofs Umbgrove * Luna van den Heuvel * Lunsingh Scheurleer * Lunsingh Tonckens * de Lussanet de la Sablonière * Lycklama à Nijeholt *  

van Maanen Winters * Maas Geesteranus * Maasse van den Brink * Maassen van den Brink * Maats à Stuling * Mac Gillavry * Maclaine Pont * de Maes Janssen * Mangelaar Meertens * Manger Cats * Mansvelt Beck * Manus van der Jagt * de Maret Tak * de Marez Oijens * van Maris van Dijk * Maris van Sandelingenambacht * van Marken Lichtenbelt * van Marwijk Kooij * Marroquin Raaphorst * du Marchie van Voorthuysen * van Marselis Hartsinck * Martini Buijs * van Marwijk Kooij *

Mas Bosch * van der Masch Spakler * Matak Fontein * Mathijsen Gerst * Matthey van der Hoeven * de Meester Betzenbroeck * van Meeteren Brouwer * Menalda van Schouwenburg * de Menthon Bakel * Messchaert Snellen * Messchert van Vollenhoven * Messemaeckers van de Graaff * de Mestral Combermont * Metelerkamp Cappenberg * Meuleman Staatsen * Meyer Drees * Miller de Haan * Mispelblom Beyer * Mistrate Haarhuis *


* de Mol van Otterloo * Molengraaf van Loon * Mom Visch * Monod de Froideville * Montauban van Swijndregt * de Monté ver Loren * Morsink Vollenbroek * Mörzer Bruins * van Mourik Broekman * van der Muelen Wolf * Muller van Brakel * Muller Massis * Mulock Houwer * Munniks de Jongh * van Munster van Heuven * van Musschenbroek Greve * van der Mijll Dekker * Nagel Pellegrom * Nagel Soepenberg * Nagtglas Boot * Nagtglas Versteeg * Naudin ten Cate * de Neeff Vergroesen *

Nepveu tot Ameyde * de Neree tot Babberich * Nering Bögel * Neuman de Loos * de Neyn van Hoogwerff * Nicolaas Ponder * Noëls van Wageningen * ten Noever de Brauw * Nolst Trenité * Nolthenius van Elsbroek * Nolthenius de Man * van Noordenne Verloop * Noordhoek Hegt * Noorman van der Dussen * van Nooijen Kooij * Nijhoff Asser * van Nijmegen Schonegevel * de Nijs Bik * Ongerboer de Visser * Oortman Gerlings * van Oosten Slingeland * Oosterbaan Martinius * van Oosterwijk Bruijn * van Os de Man * von Oven Fransz * Overzee Gallas *

van 't Pad Bosch * Paets tot Gansoyen * Pahud de Mortanges * Paine Stricker * Palairet Hooglandt * van Panhuys van Cattenburgh * Paravicini di Capelli * Pastor Ballering * Paulus van Pauwvliet * de Pauw Gerlings * Peereboom Voller * Peeze Binkhorst * Pelgrom von Motz * Pelinck ter Haseborg * Pellecer de van den Heuvel * Pels Rijcken * Penning de Vries * Pennington de Jongh * van Persijn van Meerten * Pestman Koning * Philips van Buren * Piccardt Brouwer * Pichot du Plessis * Pichot van Slijpe * Pince van der Aa * Plemp van Duiveland *

Pleyte d' Ailly * Ploos van Amstel * Ploos Van Amstel * van der Poest Clement * Polderman de Jong * Pols Paardekoper * Pompe van Meerdervoort * van der Poorten van Vollenhoven * Pootman van Oyen * Post Cleveringa * Postma Tractenberg * Pott Hofstede * Poulie Wilkens * Pous Koolhaas * van Prehn Wiese * Prick van Wely * Prol Pato * Pronk van Hoogeveen * van Prooyen Schuurman * Provo Kluit * Provó Kluit * Pince van der Aa * Pruijs van der Hoeven * Pijnacker Hordijk * Pijnse van der Aa * du Quesne van Bruchem * Quintus Bosz *

Raedt van Oldenbarnevelt * Racer Palthe * van der Ramhorst Swaan * Ratering Arntz * van Reede van Oudtshoorn * Reeling Brouwer * Reepmaker van Belle * Reeser Cuperus * van Regteren Altena * Reintjes van Veeren * Reinders Folmer * Reinst Bok * dos Reis Cohen * van der Reis Cohen * Remmerts de Vries * Reuvekamp Goos * van Reijn Snoeck * Reijsenbach de Haan * van Rhede van der Kloot * Ridelman van Kempen * Riem Vis * van Riemsdijk Kreenen * Rigail Certon * Righart van Gelder * Rinia van Nauta * Robbé Groskamp * Roig van Groningen * de Roo de la Faille * de Roo van Alderwerelt * 

Rouppe van der Voort * Roessingh van Iterson * Roest van Limburg * Roeters van den Berg * Roeters van Lennep * Roland Holst * Rolandus Boers * Rolandus Hagedoorn * Rom Colthoff * van Romondt Vis * de Roo van Alderwerelt * de Roo de la Faille * Roos Hoefgeest * Rooseboom de Vries * Roosegaarde Bisschop * Roozeveld van der Ven * Roscam Abbing * Rosen Jacobson * Rosendahl Huber *

Roskamp Reddingius * Rost Onnes * Rost van Tonningen * Rouppe van der Voort * de Roy van Zuidewijn * van Royen Visée * Ruseler Colenbrander * Rutgers van der Loeff * Rutgers Van Der Loeff * Ruysch de Beerenbrouck * Ruysch van Dugteren * de Ruyter Korver * de Ruyter van Steveninck * de Ruyter de Wildt * van Rijckevorsel de Wamberg * van Rijn van Alkemade * Rijnhart Schwietert * Rijpperda Wierdsma *


Saaymans Vader * van de Sande Bakhuijzen * van Santen Kolff * Sauerbier Couvée * de la Saussaye Briët * Sautijn Kluit * de Savornin Lohman * Schade van Westrum * Schadee van Dooren * van Schaeck Mathon * Schaepkens van Riempst * Schagen van Leeuwen * Scharp de Visser * van der Schatte Olivier * Scheltema Beduin * Scheltema de Heere * Scheltus van Kampferbeke * Scheltus van IJsseldijk * Schenkenberg van Mierop * Scherpenhuijsen Rom * Schim van der Loeff * Slicher Cramer * Schneiders van Greyffenswerth *

Scholten van Aschat * Schönfeld Wichers * Schoot Uiterkamp * Schrassers Bert * Schouhamer Immink * Schrameier Verbrugge * van Schreven de Vries * Schuller tot Peursum * Schultz van Haegen * Schuurbecque Boeye * Schweer beij der Becke * Scully Tack * Sibenius Trip * Sibmacher van Nooten * Sieburgh Sjoerdsma * Siegenbeek van Heukelom * Siepman van den Berg * Siewertz van Reesema * Silvergieter Hoogstad * Simon van Leeuwen * Simon Thomas * Sinclair van de Laar * Sinninghe Damsté * Sitton de Houtman * Slotemaker de Bruine * Sleeswijk Visser * Sluyterman van Loo * de Smeth van Alphen *

Smidt van Gelder * Smit Sibinga * Smit - Sibinga * Smits van Oyen * Snellen van Vollenhoven * Snoeck Henkemans * Snouck Hurgronje * Snijder van Wissenkerke * Snijders Blok * Snijders Vroegop * Soetbroot Piccardt * Sollewijn Gelpke * van Someren Greve * de la Soussaye Briët * Spakler van der Masch * Specht Grijp * van der Speck Obreen * Sprenger van Eyk * Sprenger de Rover * Sprenger De Rover * Sprenger de Roover * Star Busmann * van Staveren van Dijk * van den Steen van Ommeren *

Steenhuis Geertsema * Steens Zijnen * van Steensel van der Aa * Steenstra Toussaint * van Stein Callenfels * Steins Bisschop * van Sterkenburg Kneppelhout * Sterrenburg Immig * van Steijn van Hensbroek * van Stockum van Akendam * Stoop van Strijen * de Stoppelaar Blijdenstein * Storm van Leeuwen * Storm Van Leeuwen *  van Linschoten * van Stipriaan Luïscius * Stroink van Eizenga * Stuart-Fox * Strumphler Tideman * Stuyling de Lange * van Stuyvesant Meyen * Sweerts de Landas *

Tabingh Suermondt * Tademan Damman * Tak Labrijn * Talma Stheeman * Taudin Chabot * Tausent van Heukelom * Teekamp Gout * Teengs Schenck * Tegelaars de Lange *  Groll * Templeman van der Hoeven * Terwisscha van Scheltinga * van Tienhoven van den Bogaard * Tetterode Ravestein * den Tex Bondt * Theunissen van Manen * van Thiel Ribbius * Tielenius Kruythoff * van Tienhoven van den Bogaard * Thissen Kuitems * Tigler de Lange * Tjassens Keiser * Tjeenk Willink * Torn Broers * van Toulon van der Koog * Tra Kranen * Trimpe Burger * Tromp van Holst * Tromp Meesters * Tromp Visser * van Troostenburg de Bruyn * Tutein Nolthenius * van der Tuuk  Adriani * Udink ten Cate * Udo de Haes * Uffelie Muntjewerff * Uitenhage de Mist *


* Valckenier Suringar * Valkenhoff van Doorn * Veen Valck * van der Veen Vonk * Vel Tromp * Veltcamp Helbach * Veltman Fruin * Verkerk Pistorius * VerLoren van Themaat * Ver Loren van Themaat * Verniers van der Loeff * Verploegh Chassé * Verrijn Stuart * Verschoor de Berkhout * Verschoor van Nisse * Verschoor Schoenmakers * Verschoor Sowa * Verspijck Mijnssen * Verstolk Völcker * de Veij Mestdagh *

de Vicq de Cumptich * de Vidal de Saint Germain * van Vierrsen Trip * Viruly van Pouderoyen * Viruly Verbrugge * Vis Bolderdijk * de Visser van Bloemen * Visser Boekhoudt * Visser 't Hooft * Vleesch du Bois * Vlottes Visser * Voorhoeve Holland * van Voorst van Beest * van Voorst Vader * van der Voort van Zijp * Vorsterman van Oijen * Vos de Wael * Vredenberg van der Horst * Vreugdenhil Vader * de Vries van Leeuwen * de Vries Robbé * Vrisou van Eck *

Waakop Reijers * de Waal van Anckeveen * van Waalwijk van Doorn * de Wael Malefijt * Wackie Eysten * Wackie Eijsten * Wagenaar Hummelinck * van den Wall Bake * Waller Diemont * Waller Zeper * van Walré de Bordes * van Waterschoot van der Gracht * Wefers Bettink * Wegener Sleeswijk * van Wely Bleijerveen * Wertheim Salomonson * Werumeus Buning * Westenberg Gunther * Westerouen van Meeteren * Weyn Banningh * Wichers Hoeth * Wichers Schreur *

van Wickevoort Crommelin * Wieland Los * van Wieringhen Borski * van Wimersma Greidanus * Wildervanck de Blécourt * Wilhelmy Damsté * Wilhelmy van Hasselt * Willinge Gratama * Wilton van Reede * van Wimersma Greidanus * de Wit van der Hoop * Witsen Elias * Wittop Koning * van Woensel Kooij * Wohlgemuth Kitslaar * Wttewaal van Stoetwegen * van Wulfften Palthe * Wijckerheld Bisdom * Wijnaendts van Resandt * van Wijngaarden Lindhout * Wynoldij Daniëls *

Yust van Vlissingen * IJssel de Schepper * van Zedik Thieme * Zonneveld Pieck * van der Zoo de Jong  * Zuiderveen Borgesius * Zwart Voorspuij * van Zijll de Jong * Zijnen de Haan * Zijnen De Haan.


 

 

Meganamen

Sommige welgestelden en adellijken rekten, ter onderscheiding  van andere takken in de familie, hun visitekaartje in de loop van de tijd tot haast absurde lengte op. Vaak door toevoeging aan de al dubbele naam van hun landgoed(eren). Andere namenrijtjes klinken als een maatschap van advocaten of landschapsarchitecten. Namen met Iberische klank zijn meestal sjefardisch-joods en dan ook vermeld onder het thema Joods.

Ware namenstapelaars dus, al zijn er helaas veel fraaie combinaties in de mannelijke lijn uitgestorven - wat wil je ook met zo'n zich apart doende geslachtje... Na de check op het Meertens-bestand bloeien er toch prachtige bloemen, minstens in een driedubbel boeket. Je geniet het meest als je ze hardop langzaam en nadrukkelijk presenteert en de klank op je tong savoureert - een zweem van Haegse uitspraek is niet onwenselijk. Het helpt als je denkt aan een receptie waar de lakei van dienst met bepoederde pruik en lange witte kousen aan de voordeur het visitekaartje ontvangt. Hij overhandigt dat aan de majordomo, die de gast bij entree in de ontvangstzaal luidkeels aankondigt. En het kaartje wordt uiteraard bewaard in een prachtig bewerkte zilveren doos.

NB: aanwezigheid in het Rode of Blauwe Boekje is niet nagegaan. Hier komen ze:


Abbema Copes van Hasselt * van Aerssen Beijeren van Voshol * Agramonte Gonzalez De Dol * Akersloot van Houten Roos * de Albuquerke Figueirdo Jonkers * Amaral de Almeida Versluis * do Amaral Gourgel de Assis * de Amorin Rebelo de Andrade * Apallius de Wouters d' Oplinter * Arabit Sint Jago * Araya van Assendelft van Wijck * Arno Familia de Grinsven * de Assis Martins de Sousa * Ayala Mendoza Elias *

Barkey Wolf van Geersdijk * Barkey Wolf von Greendijk * Baron Marinho de Sousa * Barreto de Vasconceles Junior * Barros Alves Donkersloot * Bemolt van Loghum Slaterus * Bernardo do Rosário Monteiro * van Beijeren Bergen en Henegouwen * de Bie Leuveling Tjeenk * Binkhorst van Oudcarspel en in Koedijk * van Bleijswijk Thierens Verhagen * De Blocq van Haersma Buma * de Blocq van Haersma de With * Bloys van Treslong Prins * van Boetzelaer van Loenen en Wolferen * Boomsma da Ponte e Castro * van der Borch tot Verwolde van Vorden *

Borges de Britto Heemskerk * Borges Tavares Semedo de Horta * Brägger van Polanen Petel * Brandon Bravo Bruinsma * Brainich von Brainich Felth * van Brakell van Wadenooyen en Doorwerth * van Bredehoff de Vicq van Oosthuizen * Brewer van Vrijenes Slupick * de Bruyn van Melis- en Mariekerke * de Bruijn Prince de Kraaij * Buiterhof Dirkse van den Heuvel * Burman Eijck tot Zuijlichem * Burmania van Humalda van Eysinga *


Calapez de Albuquerque Veloso * da Camino Ancona Lopez Soligo * Capdeville Noguira van Doorn * Carreira da Cunha Sant'Anna Sorgedrager * Carvalhal de Arruda Bentschap Knook * de Carvalho Fidelis Braga * Carvalho de Melo dos Reis Borges *  Carvalho Taveres Conserva * de Carvalho Sacadura Appleton de Vilder * Casteren van Cattenburgh Dinger * Chalmers Hoynck van Papendrecht * le Chanoine du Manoir de Juaye * de Chauvigny de Blot Koppert * Clifford Cocq van Breugel * van den Clooster Sloet tot Everlo * Cornets de Groot van Kraaijenburg *

van Daalen Buissant des Amorie * Diderich-Lolkes de Beer * Djayden Angel Donatiën * Do Amiral Gourges de Assis * Doedes Breuning ten Cate * Doesburg Lannooy Neefs * Doedes Breuning ten Cate * Domela Nieuwenhuis Nyegaard * Dörhn de Pauw Gerlings * Dos Reis Santa Rita Vieira * Dijkstra Pinto Leyte * Easton Kamerlingh Onnes * van Eck Duymaer van Twist * van Eerde Layton-Smith * Elias de Queiboga Bogaard * Elink Schuurman Duuring * Erices Estrada de van der Kruk * van Erp Taalman Kip * van der Eijden Alves Fireman *

Faustino da Silva Dinis van der Weel * Fayan Vlielander Hein * Fernandez-Hidalgo Schobbers * Ferro Xavier da Silva * Fievez de Malines van Ginkel * Fraser Tweedy Lambert * von Freijtag Drabbe Künzel * Gallardo Garces de Solorzano * de Girard de Mielet van Coehoorn * Gomes Bello de Oliveira * Gonsalves Jardin de Ponte * de Gouyon Matignon de Tontourade * Grandjean Perrenod Comtesse * Grunberg de Almeida Alves *


* Hanckar Lagaay Wynne * Hartogh Heijs van de Lier * Hartogh Heijs van Zouteveen * van Hecht Muntingh Napjus * Hille Ris Lambers * von Hinke Kessler Scholder * Hirt - Fischer - Leitis * van Hoeij Schilthouwer Pompe * Hooft Graafland van Schotervlieland * Hoogeboom Bruins Slot * van Hövell van Wezeveld en Westerflier * Huygens Peronneau van Leijden * d' Israel Levy Bentub Lima * Jansen Eijcken Sluijters * Jessica Akmal Gill Samuel *de Jong van Beek en Donk * de Jonge van Campens Nieuwland * de Jonge Mulock Houwer * Jorge Schenk Smit * Juchter van Bergen Quast * Juckema van Burmania Rengers *

* Kleine Carvalha Bello de Miranda * Knipscheer Siebert Coster * Koenders de Oliveira Antonio * Kooi Alves de Souza * Ladoux de Fretes Rozet * Laging Tobias Brok * de Lima Cornelis Hulst * van Lippe-Biesterveld van Vollenhove * Livramente Sousa Lima * Lopes Feio De Azeveda Homminga * Lopes Pereira da Silva van Poeteren * Lorente van Berge Henegouwen * Lopes Correia Mendes * Loten van Doelen Grothe * Maan Voogd Bergweg * van Maren Bentz van den Berg * Martin Jansen Eyken Sluiters * Martin-Maestro Eeltink * Mendes Aguiar Visscher * Mendes Rodrigues Barbosa Vicente *


Mengel van Koetsveld van Ankeren * Mens Fiers Smeding * Mersen Senn van Basel *  Meyer Timmerman Thijssen * Michelle Vanneschie Art Aryante * Mieck von Gerresheim und Wahlstätt * de Milly van Heiden Reinestein * Molewater de la Rive Box * Montoya Gmelich Meyling * Morbey Ferro Calva da Silva * Mulder van Leens Dijkstra * Mulock van der Vlies Bik * Munniks de Jongh Luchsinger * Murray Bakker Albach *

Nunes Xavier de Medeiros * Nyborg Andersen de Poch * Oetgens van Waveren Pancras Clifford * de Oliveira Albino da Silva * de Oliveira Louro Varela Lopes * Overklift Vaupel Kleijn * Pais de Oliveira da Silva Ferreira * van Panhuijs Polman Gruijts * Paranhos Plompen Xavier * Partida van Meerten Jansen * Paspoort van Grijpskerke en Poppendamme * Pereira Barreto de Carvalho * Pinheiro da Silva Smulders * Pintelas da Quinto Martins * von Plessen Hohen Entzangen * Ploos van Amstel Hollman * Van Der Pluijm Tenazinha Sousa * Ponte da Cunha Rosa de Vrieze * de Preud'homme d'Hailly de Nieuport * Pijnappel Ismael de Oliveira *

Ramirez Ramirez de Katoele * de Raulin de Guetteville de Real * Rengers Hora Siccama * van Reijn Snoeck de Vries * Richtering Blenken Raaijen * Riederer Freiin von Paar zu Schönau * Rigail Certon Stolte * Rodrigues Lopes de Lara * do Rosário Bernardo Monteiro * Roscam Abbing Ypeij * van Rossum du Chattel Faustino * Ruijsch Lehman de Lehnsfeld * du Ry van Beest Holle *

Saimon Fissum Gebremichael * Sanchez Correia Elias de Sousa Elias Rodriques * Sanchez-Infante Vallinga * dos Santos Teixeira de Azevedo * Schaper der Alderwereldt van Sint John * Schleifer Stringheta Prust * Scholte Nielink Molendijk * Scholten Meilink Lenferink * Schotanus à Steringa Idzerda * Schram de Jong Kok * Scott-Smith Segerink Hartlief * Semedo Furtado Querido * Semeyns de Vries van Doesburgh * Senna Britto Groenendal * Silleman Merlone de Jesus * da Silva van Bingham van Heelsbergen * Silva Verstappen Grin * Sire-Beumont-Claridge *

Sloet van Everloo tot Oldruitenborgh * Soares Duarte Pinto de Carvalho * Sorber Cardoso Pais Gaudencio * Spinossa Cattella Jessurun * Staats Evers Warnsinck * Stael van Holstein van Vloten * Star Nauta Carsten * Steenbakker Morilyon Loijsen * Stoll Timmerman Thijssen * Sousa Baptista Junior * Suasso de Lima De Prado * Star Numan Heldring * Sweerts de Landas Wijborgh * Taack Tra Kranen * Taets van Amerongen tot Woudenberg * da Testha Jacobs de Bok * den Tex Bondt des Tombe * Thierry de Bije Dolléman *


Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren * Twiss Quarles van Ufford * Unia Steyn Parvé * Uiterwijk Winkel André Almeida * Unia Steijn Parvé * Vasconcelos Ribeira Pereira de Oliveira * de Vaynes van Brakell Buijs * van der Velde de Oliveira de Coelho * van de Ven Renardel de Lavalette * Ventura do Amaral Gourgel * Verdú Fruyt van Hertog * de Vernes van Brakell Buijs * Verselewel de Witt Hamer * Vogelenzang de Jong van Wijnen * de Vos tot Nederveen Cappel * Vosch van Avesaet Diekstra * Vosch van Avesaet Finkenflügel * Vosselman Bosch Mendoza * de Vries de Sousa Aniceto * van Vrijberghe de Coningh Veldhoen *

Walaardt Sacré van Lummel * van Walbeeck de Saint Malo * Weckherlin de Marez Oijens * Werningh Cöster Rijnders * Wesselius Oncken thoe Marck * Westpalm van Hoorn van Burgh * Weurman de Andrada Albuquerque Silva * van der Willige von Schmidt auf Altenstadt * Winkler Prins Postma * Zegering ten Rodengate Marissen * Zwagerman Villas Boas.


Terzijde 1/  De Hoge Raad van Adel onderzocht aan de hand van de GBA van 2007 de rechtmatigheid van de 4.850 door ruim 41.000 mensen gevoerde Nederlandstalige dubbele achternaam. Geconstateerd werd dat maar liefst 3.220 families daartoe niet het recht hadden. Ik ga er maar van uit dat dit geen van de bovenstaande geslachten betreft. Uit dit onderzoek blijkt een gemiddelde omvang per familie van 8,5 personen en inderdaad gaat het dus helaas om door de tand des tijds gesleten en haast onbemande geslachten. Wat natuurlijk niets zegt over de vrouwelijke lijn, die zeer viriel kan zijn.


Terzijde 2/ Verdubbeling kan nog maar beperkt. De Dienst Justis (zie ook Sommige namen…) eist dat de gekozen nieuwe naam nog niet in Nederland voorkomt. Wanneer de moedersnaam is uitgestorven of dreigt te verdwijnen, kan een verzoek aan de Koning in overweging worden genomen. De moedersnaam mag, indien toegestaan, vóór de bestaande  familienaam worden toegevoegd. De aanvrager moet uitgebreide genealogische documentatie leveren, maar bij een afwijzing is hoger beroep mogelijk.


Een slachtoffer van bepaalde misdrijven kan kosteloos van naam veranderen.  Het geldt bijv. voor door een vader misbruikte kinderen. Andere gezins- en familieleden moesten tot voor kort betalen en met een verklaring van een deskundige de ervaren psychische overlast aantonen. Een niet gemakkelijke weg - maar inmiddels worden zij ook als slachtoffer gezien.


Terzijde 3/ O.a. Arabische mega’s doen voor westerse allerminst onder. Soms zijn ze vijf- of zesdubbel en moeten het wel adellijke titels zijn. Enkele treffers van deftige islamitische ingezetenen van ons land of expats:


Abdalla Adel Abdalla Mohammed Abd Rabou * Abd Eliraman Sayed Abd Alla Soudy * Abdelrahman Adel Abdalla Mohamed Abd Rabou * Abdel Rahman Nabil Abd El Rahman El Gohari * Abd Elzahman Sayed Ald Alla Souhy * Adham Haïkel Jamel Miloud Aly Ouled * Adham Shawky Gaber Shawky Hafez * Afrassiabi Sefid Dashti * Agha Sheykh Hassan Sheykh Al-Islam * Ashraf Tarek Elzoghby Elsayed El Senaity * Ehab Galal  Ahmed Khallil Abdelmola * Fadi Ibrahim Mokhtar Abdella tif Hussein * Ghailied Magdy Riad Goher Zaid * Gina Tamer Saad Girgis Nesseim * Gurmeet Singh Jayant Satish Harpreet Dhillon (indiaas) *

Habiba Atef Mohamed Nour el Din Galal * Hamer Mervat Asaad Hanna Soliman * Hana Yaser Omar El-Sawey Mohammed Hussein * Hidayat Akbar Riek Herrani * Ibrahim Mohmmad Nour Al-Barbarawi * Jamail Mohamed Cornelis Maanoun Fares * Julian Ilias Yamaha Sembring * Karim Mohammed Ramadan Mohammed Al Zeri * Kelly Nigussie Worku * Lama Mohammed Abdullah Al Sameen * Laurens Berlianta Yamaha Sembiring (Indonesisch) * Lobna Aly Hussein Mahmoud * Maiar Mahmoed Shebi Abouelyazid *


Mark Ayman Ayad El-Kess Youhana Ghoubnal * Marly Amir Melad Tawfik El-Abaci * Martin Karim Nagy Ahmed Fouad Mohamed * Maryam Abdel Magid Abou Kaied * Mohab Yasser Loutfi Abou Fandi * Mohammed Farouk Agha Wazir * Mohammed Hassan Jafar Haider * Mohammed Medhat Mohamed Abd El Hafeez * Mouravieff Apostel Corobyine * Muhammad Raga Mufti Kitanta Rahman * Nadin Ashraf Abdel-Mohsen Aly Shawer * Naglaa Mohamed Kamel El Din Mohamed Kater * Nancy Mohamed Khamis Abdel Azis * Naumi Sulasmi Endang Subaktie * Negestey Inchelita Shakaina Serena *  Nogueira Guerra Amaral * Omar Horsi Ahmed Elsayed Elmorsi * Omar Mahmoed Aboukhalil Ibrahim Elbeshbishi * Peduru Hewa Niyomal Thilakshitha de Silva * Rahma Mohamed Abdelrahman Abdelmagid * Riham Ayman Abdel-Latif Ahmed Farag *

Sabirabibi Ayeshabai Ismail Sayed Hamjanmiya Sheikh * Sarah Abdel Hakim Amer Mohamed Abdel Razak * Sayed Hamjamiya Sheikh Sarabibi Ayeshabai Ismael * Sakr Abdelhamid Abouelmakarem Abdelhamid Aly Ismael * Salix Manu bin Mohd Suffian * Salma Ahmed Abdel-Radi Abdel-Halim * Sharina Ahmed Matwaly Abd El-Kader * Shaymaa Abdel-Haby Saleh Moustafa * Sidi Nursolichah Eny Manatin * Sikina Safwat Awad Mohamed abd Alla * Sunarhadingsih Pusporini Suhadiono Hadisuwirjo * Suzan Mohamed Fadel El Shazil Metwalli *

Walied Khalid Kull Mohammed Iwammer * Yasmin Bader Eldin Mohamed Zaki Tantawy * Yasir Mohamed Kamal el Shastawy Abou Hashisch * Youssef Ezzat Hassan Khairy * Zacharia Mohamad Helmi Segaf Aljufn * Zeyad Ahmed Farag Aly Khairalla * Ziyad Ihab Mohamed Mohsen El Tawi * Zin El Deen Abed Elazez.

Mijn supreme favoriet is de welluidende multipel Nadia Adel Abd Elfattah Hassan El Sabagh. Maar een uitstekende nr. 2 is Sunarhadiningsih Pusporini Suhadiono Hadishuwirjo.


En hoe plaats je meertalige mengsels inclusief voornamen als Abel Jonathan Hagos Kahsai * Clara Imelda Christine Yasmina * Chauncey Deshawn Carlos * Daniël Lucas George Ibrahim Adib * Danny Maurits Isa * Deborah Tomas Berhe * Gwanro Johannes Hendrikus * Joshua Gideon Sianto * Joice Wafik Elkers Toumas * Joost Theo Sylvio * Julian Ilias Yamaha Sembirung * Keith Donovan Ebrahim Kareem * Leon Leendert Ingot * Maarten Thomas Yousaf Mughal * Matthew Monier Ishak * Njoh Victor Emmanuel Olivier Eric * Peduro Hewa Niyomal Thilakshita de Silva * Tekeste Ghebreanenia Estifanus * Virgina Rosina Hendrika  * Wolde-Michael-Gebremeskel?

Ik weet het niet. Heb wel een vermoeden. Er ging iets mis bij hun entree in Nederland: de voornamen plus de achternaam werden genoteerd.