Bijzondere Achternamen
'Digitaal Erfgoed'

 

 

 

 Deftigheid: Dubbele namen - Patriciaat (Blauwe boekje) - Meganamen - Toekomst

Dit is maar één thema van achternamen.net. Kom kijken in Welkom!

Geen edelman zijnde maar wel (de/van de/van der) Graaf heten 27.287 mensen. Zal wel een beroepsnaam zijn, maar bij (de) Koning(s) met 26.813 en (de) Keizer/Keijzer met 13.142 deelnemers is dat minder waarschijnlijk. Waarom kozen naamgevers toch zo deftig? Zo aanzienlijk, achtbaar, keurig, voornaam en waardig?  Om een heilzame uitstraling op jezelf en je kinderen? Om distinctiedrang? 'Deftig' betekende oorspronkelijk belangrijk, gewichtig. Zo ook 'notabel'.


Streven naar status bestaat natuurlijk nog. Ook in voornaamgeving: de verloving van Friso Prins van Oranje leidde in 2003 tot een hausse van 54 Friso's. Zijn echtgenote Mabel bezorgde een jaar later haar ongewone voornaam aan 57 meisjes. Omgekeerd werkt ook: de respectabele Germaanse voornaam Adolf – van Hitler – daalde naar nihil. In 2015 wilden een aantal ouders de - naar jihadterreur van IS, Islamitische Staat, smakende - voornaam Isis van hun dochter veranderen.

Er zijn ook andere verklaringen. Leendert Brouwer (CBG) ziet dubbele namen ook als bijnaam voor een erkend bastaardkind. Of dienstverband bij een aanzienlijke familie, uithangbord van een herberg of ambachtswinkel. En zo in 1811 als familienaam vastgelegd. Ook zijn er behalve Meester (2.513) 68 namen waar ‘meester’ in voorkomt – gewoonlijk door functie. Als Boor-, Buur-, Dijck-, Gilde-, Gulden-, Haak- , Hof-, Kerk-, Keuken-, Rent-, Rip- (wat dat dan ook was), Rit-, School-, Spreek-, Timmer-, Waag-, Wacht-, Weerd-, Werf-, Werk- en Wormmeester. De fraaiste: Burgemeester.


Andere multinamen zijn echte of nagestreefde functies als Schout(e/en) met 18.076 * Prins(en) met 17.673 * Jonker(s) met 16.230 * (van der/de) Kroon met 11.476 * (den) Hartog/Hertog met 11.934 plus veel samenstellingen * Arts met 6.995 * (de) Ridder met 6.528 plus 34 samenstellingen met ‘ridder’ * Baas (6.288) * Drost (4.876) * Bouwmeester (4.635) * (de) Heer (3.511) * (van der) Knaap (3.112) * Dokter (2.489) * (van/van der) Vorst (2.394) * Burggraaf (2.069, kasteelcommandant) * Dijkgraaf (1.270, bestuur waterschap) en Baron met 1.106 aanwezigen.

NB. Ontdek ook deftigheid in Gouden Eeuw/De klassieken nagebootst

Ons lijstje van min of meer verhevenheid in de familienaam:


Adel * van den Adel * Admiraal * Advocaat/Advokaat * Ambachtsheer * Ambtman * Apotheker * Baljuw * Baron * Bastert * de Bontridder * Bosgraaf * Camerling * Cavaliere (it. ridder) * Caesar * Commandeur (multi) * Commendatore (it. commandeur) * Commies * Commissaris * Commodore * Dame * Dames * Deurwaarder * Docter * Doctor * Drossaart * Drosterij * Dijkgraaf * Edel * van den Edel * Edelbloedt * Edelbroek * Edelenbos * Edeler * Edelhart * Edelkoort * Edelman * Eedelbloedt * Eedel Bloedt * Eedel-Bloedt *

Erven * Generaal * Grandsire * Gransier * Gouvernante * Gouverneur * Heemraad * Heer * Heerschap * Heraut * Hofmeijer * Hoofdman * Hoofs (beschaafd) * Hoogenraad * Hooggeboren * Hoogheid * Hoveling * Imperator * Joffer * de Joncheere * Jonkheer * Juffer * Juffermans * van de Kemenade (damesdagverblijf in kasteel) * 

Kasteel * Kastelein * Keurvorst * Knaap (leerling ridder) * Kussendrager * Landgraaf * Landheer * Landsheer * van Leengoed * Leenheer * Leenknecht * Leenman * Leeraar * Markgraaf * Markies * Medici * Menheere * Mentor * Minister * Mijnheer * Nobel * Oranje *

Overheid * Page * Patroon * Pleiter * President * Pretor * Primus * van 't Princenhof * Principaal * Proctor * Procurator * Procureur * Proost * Raadgever * Raadsheer * Rechter * Rector * Rentenier * Rentmeester * Ruwaard * Rijksbaron * Schepen * Senator * Senior * Stadhouder * Souverein * Sultan * Telg * Vasseur (leenman) * Vollegraaf * de Vroede * Vrouwe * Welboren * Wetschrijver.


Dubbele namen

Houders van dubbele namen, ook wel samengestelde namen genoemd: maken in de volksmond aanspraak op deftigheid. Adeldom misschien? Tenminste welvarende elite of respectabele burgerij. Standsverschil wordt in 'betere kringen' nog steeds subtiel ingeschat. Indeling in osm - ons soort mensen, en asm - ander soort mensen. De dames des huizes polsen hun netwerk, zeker met huwbare dochters. Zo de toetsen in Hilversum: NRC abonnee, hockeyspeler, woont in Trompenberg of Boomberg, lid vereniging (Koninklijke Watersport Vereniging Loosdrecht, geballoteerd), tennist bij het Melkhuisje. Eén punt telt al, maar liever meer. Lokale kak.

Het Burgerlijk Wetboek anno 1934 was in art. 58 uitbundig: 'Het bewustzijn van een grooten naam is een der sterkste, om niet te zeggen een der edelste prikkels tot het verrichten van grootse daden'... 'het wordt als een voorrecht beschouwd, te behoren tot een geslacht waarvan meerdere leden zich verdienstelijk hebben gemaakt en dat zich in de algemeene achting verheugt'. Noblesse s' oblige werkte toen.

Maar een achternaam toevoegen is nu wettelijk toegestaan, met de aanwinst vóór je eigennaam. Nieuw- of schijndeftig krijgt zo in aantal de overhand. (zie hieronder Mega/Terzijde 2). Datering voor 1811 soms door oude spelling duidelijk (zie /Gouden Eeuw).We tonen een mengsel van opvallende oude en jongere verdubbeling met aangenaam klinkende of nietszeggende samenstellingen. Opmerkelijk zijn meer dubbelen met dezelfde oorsprong: 'wat die blaaskaak van een neeflief doet kunnen wij potverdrie ook - wij hebben ook een buitenhuis!' Of gewoon 'zien doet volgen': er zijn bijv. 7 dubbelen met Roos voor hun eigen naam.

De neiging tot onderscheiding van de enorme rest van onverwanten bij de grote multi's is begrijpelijker. Toch bij Janssen (57.872) met 39 dubbele namen toch bescheiden: Jansen (73.533) telt er ca. 100. Ook de nostalgische naamherdenking van een uitgestorven nauw verwant geslacht is logisch.

Ik geb veel geput uit het Dubbele Namenboek, 'de goudschat van de volkstelling van 1947' met ca. 10.000 namen uit het veertiendelige Nederlands Repertorium van Familienamen, geschapen door de noeste arbeid van 25 jaar door dr. P. J. Meertens en zijn medewerkers van het KNAW-instituut dat zijn naam draagt.  Opvallend veel namen van toen zijn in 2007, zestig jaar later, verdwenen: tja, minigeslachten met te weinig zonen. Afbreuk tussen 40 en 50 %.

Ging altijd al zo en blijft aan de gang, want biologisch gestuurd. Gemiddeld krijgt wereldwijd 20 % van de huwelijken alleen dochters en blijft 20 % kinderloos, stelt Joseph Henrich (/Bronnen, The weirdest people in the world). Maar ook gestage aanwas van nieuwe intreders, bij ons beperkt door de regeling van de naamverdubbeling door de staat, die trouwens losser wordt.  Vage schatting anno 2020 ligt op 20.000 dubbelen. Soms minieme verschillen in spelling om je als apart familietakje te manifesteren. 

NB: voor schijnbare dubbele namen uit het oosten des lands met Klein, Groot, Oude, Olde, Lutje en Jonge: zie /Agrarisch.

Meertalige combinaties getuigen van geslaagde assimilatie of zijn van expats. Duitse, Franse en Engelse dubbelen zijn ook vermeld in /Naaste buren. Een streepje tussen beide naamdelen, normaal in het Verenigd Koninkrijk, is bij ons zeldzaam. Streeploze Britse dubbelen gelden niet en staan bij /Naaste buren, Engels.

De Spaans/Portugese namen zijn vooral oude sjefardisch joodse. Ik probeer de  Iberische gewoonte van echtelieden om een dubbele naam aan te nemen uit te sluiten. Maar zie hieronder: de toekomst na 2024. Ouders kunnen hun kinderen beider naam kunnen geven als uiting van verbondenheid van de twee families. En die kinderen kunnen dat ook aan hun spruiten, enz. Een onontwarbare chaos...

De lijst is onvolledig, maar er wordt aan gewerkt. Haast dagelijks. Maar er is zo'n overvloed ... kom later terug...


van Aaken van Schaardenburg * van Aalstius den Appel * Aaltje Mariem * Aarinksen van Menxel * Aart de Jong * Aarts van den Berg * Aartsen Tuijn * van Aartsen-Silverman * Aaijelts Averink * Abal van der Pieterman * Abe Nijenhuis * Abbink Rustenhoven * Abbink Spaink * Abbring Veenemans * d' Ablaing van Giessenburg * Abma Rademaker * Abreu Miedema * Abreu da Silva * d' Achard van Enschot * d’ Achard van Enschut * Ackermann Ietswaert * Adam Boekholt * Adama Zijlstra *

d’ Adelhart Toorop * d'Adelhart Toorop * Aders Marinus * Admiraal Breur * Adrover Sinkeldam * Aebinga van Humalda * Aeilkema Bontes * Aeneae Venema * Aenmij den Bleker * Aeijelts Averink * Aeyelts Averink * van Affelen van Saemsfoort * Agelink van Rentergem * Agelink Van Rentergem * Agterberg Bouman * d' Aguilar Heiman *

Aguillaume van Ouwerkerk * Ahrends van Dijk * Akkeringa Frank * Alba Heijdenrijk * Albada Jelgersma * Alberda van Ekenstein * Albers Belderink * Albers Meijer * Albers Pistorius * Albers Spierings * Albert de la Bruheze * Albrecht Castelein * Alburquerque Wederfoor * Alden-Montague * Alderse Baas * Alderse Baes (er is ook Aldersebaes) * Alen Pennings * Alexander van der Velde * Alexandrina Kusters * Allemans  Hartog * Alma van Idema * Almeida van den Dungen * van Alphen Vink *

Alstorphius van Schoonneveldt * Altanes Rekelhof * Alting Bösken * Alting du Cloux * Alting van Geusau * Alting von Geusau * Alting Koops * Alting Siberg * Amador Bimmel * van Ameijden van Duijm * van Ameyden Zandstra * van Ammers Kater * Amor Koole * Amorin Hauwert * de Amorin Lodder * Amoyante Schelvis * Amse Jansink * Amsingh Strous * van Amstel de Vries * Anbeek van der Meijden * Anceaux de Boer * van Ancum Plas * Andersen Röed * André Scheijen * Andree Wiltens * Andres van Ingen * Anema Beekhuis *

Angel Michelsen *  l' Année de Betrancourt * L' Annee de Betrancourt * (ook de Lannée de Betrancourt en de Lanneé de Betrancourt) * Anneveldt Theunissen * Ansems de Vries * Anton van Wezel * Apallius de Vos * Arana Eenhoorn * Arce Haanraadts * Archidona Kikkert * Arenberg Peeters * Arendsen de Wolff * Arias Nekkers * d'Armagnac Sastanet * Armstrong-Hall * Armstrong-Roberts * d'Arnand van Boeckholtz * d' Arnoud Gerkens * Ardesch van Hamel * van den Arend Schmidt * Arends van Dijk * Arendsen Raedt * Arendsen de Wolff * Arnold Bik *

Arpels Lezer * d' Artillac Brill * Arts van der Zanden * Asbeek Brusse * van Asch van Wijck * van Asperen de Boer * van Asperen Vervenne * Assenberg van Eijsden * Assenberg van Monnom * van Assendelft van Wijck * van Assendelft Van Wijck *  Assenbroek Machielsen * Asseraf Stotijn * Assis Machado * Assou van der Putten * van Aste van Zijl * Aster James * August de Meyer * d' Aulnis de Bourrouill * Avé Lallemant * Avenel Wolff * Avila Snelder * van Axel Dongen (er is ook van Axeldongen) *


Baan Hofman * van Baar van Slangenburgh * de Baare van den Vijver * Baars Heezen * Baas Becking * de Baat Doelman * Baatenburg de Jong * Baatenburg De Jong * Bach Kolling * van Bachum de Boer * Backer Dirks * Backer Leegstra * Backer Mohrmann * Backer van Ommeren * Backer Overbeek * Backx van Wereld * Baelde Jansen * van Baerdt van Sminia * Bakhuis Rozeboom * Bakhuis Roozeboom * Bakhuys Roozeboom * Bakkenist Grobbauer * Bakker Arkema * Bakker Conrads * Bakker Duursma * Bakker Hendriks * Bakker van Kampen * Bakker Kramer * Bakker Nouwen * Bakker Schut * 

Bakhuys Roozeboom * Bakkum Pastoor * Balder Renaud * Balderas de Joode * van Balen Blanken * van Balen Walter * Balfour van Burleigh * Balguerie Guérin * Ballegooie von Balluseck * van Ballegooyen de Jongh * Ballester Petersen * Ballester de Zeeuw * Baltes Harkema * Baltesen Middelbeek * Balvinder Kaur * Banach van Zomeren * de Bank Langenhorst * Bank Pintel * Barba Claassens * Bär von Hemmersweil * 

Barbereaux Swaab * Barbou van Roosteren * Barendregt van Charlois * Baring Gould * Barkemeijer de Wit * Barlaan Smit * Barleeus Garrelfs * Barnaart van Bergen * von Barnau Sijthoff * Barneveld Brinkhuijsen * Barneveld Brinkhuysen * Barroso Vloedgraven * Barscheset Wijnhout * Bart de Jonge * Bartels Daal * Bartels-Daal * Baruch Benavente * Bas Rijnders * van Bassen Jongbloed * Bastiaan Net * Bastiaan-Net * Batenburg de Jong * Bates van Zanten * Baulde Maaten * Baum Bletterman *

Bausch van Bertsbergh * Bax Stevens * Bearda Bakker * de Beaufort Wijnholds * Beausar van Os * de Beauvesier Watson * Bechter Polder * Beck Tessler * Becker Bartijn * Becker Gobitz * Becker Hof * Becker Hoff * Beckering Lankhorst * Beckering Vinckers * Beckeringh van Rhijn * Beckman Lapré * Beckmann Stutz * Bedier de Prairie * Beekhoven van den Boezem * Beekkerk van Ruth * Beenken Prosée * Beer van Dingstee * Beer Poppen * Beissel von Gymnich * Bekand Verwée *

Bekedam van Eck * Bekker Gobits * Bekker Gouweleeuw * van Bekkum Marks * Bellaar Spruyt * Belden Bullock * van Belle Freire * Belmonte Marks * van Bemmelen van der Plaat * Benavente Roelofs * von Benda Beckmann * Benedictus van der Goot * Bennebroek Evertsz * Bennema Geerlings * Bennett-Leaver * Bennett-Verschure * Bennink Bolt * Benschop Koolhoven * Bentfort van Valkenburg * van Benthem Jutphaas * Benthem de Grave *

Bentschap Knook * van Berckel Bik * Berck Beelenkamp * van Berckel Smit * Berckenbosch Berends * Berende Hokke * Berends de Jonge * Berendsen oud Lammers * Berendsen Oud Lammers * Berentsen oud Lammers * Berentzen oud Lammers * van den Berg Buisman * van den Berg Fraterman * van den Berg van Saparoea * van den Berg Verheul * Bergansius Adriaanse * van Bergen Bravenboer * van Bergen van der Grijp * Bergen Henegouwen (er zijn ook van Bergenhenegouwen en Bergenhenegouwen ) * van Bergen Siebers * van Bergen Walraven *

Berghuis van Woortman * Bergmann Tiest * ten Berk de Boer * van Berkel Smit * van Berloo Konijn * Bernabé Kleijn * Bernelot Moens * Berntzen Stollé * Beschoor Plug * Betancourth van der Meer * Betencourth de Assis * Betencourth Chantre * Betgen Vellekoop * Bettink Hazewinkel * Beukema toe Water * Beukema Wakker * Beukman van der Wijk * van Beveren Utrecht * van Bevervoorden van Oldemeule 

* Bevier de Fouw * Beyer Veenman * Beyersbergen van Henegouwen * Beyert van der Veen *Bezoet de Bie * de Biasi Clant * Bichon Vingerhoedt * van Biema Nijkerk * Bierens de Haan * Bierhaalder Valk * Biersteker Leeuwis * Biesterbos van den Burgwal * Bik Plasman * Bilge Zeren * Bindervoet van Nahuijs * Bink Wouters * Bisschop Boele * Bisschop van Tuinen * Bits Jongsma * Blaauboer Vries * Blaauw de Jonge * Blanche Koelensmid * Blanco Wiebes *

* Blanson Henkemans * Blaney Davidson * Blasius le Jay * Blatzheim Terpstra * Blaauw de Jonge * Bleda Stormezand * Blei Weissmann * Blenken Blijdenstein * van Bleijswijk Ris * Blindeman Krabbenbos * Blischke van der Blom * van Bloemen Waanders * van Bloemendaal Bos * Blok Druijff * Blok van Laer * Blok van der Velden * Blok Wijbrandi * Blom van Assendelft * Blom Van Assendelft * Blom Machielse *

Blom van Weezel * Blondeel Timmerman * de Blot de Chauvigny * de Bloois Goojers * Bloys van Treslong * Boateng Cromwell * Bobo Remijn * Bock von Wülfingen * van Bockel Perdu * Bodde Bouman * Bodenhorst Meyer * van Bodegom Smith * Bodenburg Hellmund * Bodisco Massink * Boekbinder Mulder * Boeken Kruger * Boekhorst Rozenberg * Boekhout van Solinge *

Boele van Hensbroek * Boelema Robertus * Boelen Keuns * Boeltjes de Vries * de Boer Faas * de Boer Ferrier * de Boer Fiat * de Boer Geerligs * Boer van den Heuvel * Boer Iwema * de Boer Leffef * de Boer Pranger * Boer Rookhuiszen * Boer Rookhuizen * de Boer Sap * de Boer Ver Voorn * de Boer Winkelman * 

Boes Lutjens * Boeschen Hospers * Boesschen Hospers * Boeten Kruger * Boehmer Fest * ten Bokkel Huinink * Bokma de Boer * Bokma De Boer * Boks Scholten * Bol Raap * Bolt Berghuis * Bom van de Scheur * Bonhoff van Tooren * Bonilla Graumann * de Bont Hischemöller * Boomsluiter Doedens * Boonzajer Flaes *


* van Bonninghausen tot Heringhausen * de Bont Hisschemöller * de Boo van Uijen *  Boon von Ochssee * Boonstra Gerrits * Boonzaayer Flaes * Bootroyd Rijkens * Bootsman Kruizinga * Booij Lieuwes * Booij-Lieuwers * Booij Lieuwes * Booij-Lieuwes * Borel Rinkes * ter Borg Folkers * Borgerhoff Mulder * Borghuis Moleman * Borgman Brouwer * Boringa Griesen * Borninkhof Koch * Borrego Eiswilder * Borrius Broek * van Borssum Buisman * van Borssum Waalkes * Borst Pauwels *

Bos Berkel * Bos van Doorneveld * Bos Eijssen * Bos Janzen * de Bos Kuil * Bos Otten * Bos Overmars * Bos Sulpke * Bos Verschuur * Bos Waaldijk * Bosch Bruis * van den Bosch van Drie * Bosch Evers * van den Bosch Kaag * Bosch Kocken * Bosch Overveen * van den Bosch Steringa * Boshouwer Kroet * van Boshuijsen Maij * Bosman Brands * Bosman Jansen * Bosman Steenbergen * Boss van Charante (er is ook Bossvancharante) * Bosscha Erdbrink *

Bothenius Brouwer * Bots Vogel * Bottema Nieuwkoop * Botter van Elburg * Botter Fik * Boum Bletterman * Bouma van der Veen * Bouma Westerbaan * Bouman Smit * Boutmy de Katzman * Bouwes Bavinck * Bouwman Raadschilders * Boux de Casson * te Boveldt Britton * van Boven Kaarsmaker * van Boven Verschoor * te Boveldt Britton * Bowyer-Bower * Braakman Goos * Braam Kleintjes * van Braam Morris *

van Braambeek Boulogne * Bracht Waker * Braet von Überfeldt * Brakkee Barker * Brand Feu * van den Brand Horninge * Brand van Straaten * Brandenburg Faber * Brandon Belmonte * Brandon Bravo * Brandts Buijs * Brandts Buys * Brandt Corstius * Brandt Kokje * Brandwijk Nodelijk * Brans Brabant * Bransen van der Goot * Bras de Ruiter * Bras Verschoor *

Braunbach Bakhuijs * Braunbach-Bakhuijs * Bravo Ferwerda * Brea Piket* van Breda Beausar * van Breda Vriesman * Breedveld Marin * den Breems Love * van den Breejen van den Bout * van Breemen-Schneider * Breemer ter Stege * Breen Kroonenberg * van de Breevaart Bravenboer * van de Breevaart-Bravenboer * Bremer ter Stege * Brender à Brandis (60) * Brender a Brandis (<5) * Brender á Brandis (<5) * Brender A Brandis (<5) - zeldzaam apart vertakt; familievetes ? * 

de Bresser Smits * Breton van Groll * Breton de Nijs * Breugel Douglas * den Breugom de Haas * Breunissen Troost * de Briais Backer * Briefjes Koetsveld * von Briel Sasse * Brillenburg Wurth * Brinkman Visser * Brinks Paalman * Brinse Bosgoed * von Brixen en Montzel * Brobbel Dorsman * Brocades Zaalberg * ten Broecke Hoekstra * van den Broek Versluis * Broere Bel * Broersma Kroes * 

Broeze Ruiter * van Bronckhorst Leijds * Brontsema Eikema * Broos Spaans * Brouerius van Nidek * Brouwer van Dijken * Brouwer van Gonzenbach * van Brouwer van Gonzenbach * Brouwer von Gonzenbach * Brouwer Von Gonzenbach * Brouwer de Koning * Brouwer Popkens * Brouwer Schut * Brouwerius van Nidek * Brouwérius van Nidek * 

Brügemann Stockell * ten Bruggen Cate * ten Bruggen Kate * ter Bruggen van Beek * van Bruggen de Boer * Brugman de Koster *  Bruin Slot * de Bruin Vermeer * Bruinen de Bruin * van Bruinisse de Wit * Bruins Slot * Bruintjes Kruitmoes * Bruinwold Riedel * ten Brummeler Andriesse * Brunet de Rochebrune * 

Brunsveld van Hulten * Bruyel Bruinewoud * de Bruijne Brevet * Bruijn Plomp * Bruijnings Ingenhoes * Büchli Fest * Buckle Nottelman * Buckley Zegelink * Buddingh van Binsbergen * Buhrer Tavanier * Buiskool Leeuwma * Buiskool Toxopeus * Buitenrust Hettema * Buitenrust-Hettema * Buhrer Tavenier * 

Buissant des Amorie * Buisson de Saint Remy * Buisson De Saint Rémy * Bulder Gaarenstroom * Bungenberg de Jong * Buning Schaap * van de Bunt Huigen * van Buren Lensinck * van Buren Schele * van Buren van Zon * Burger Dirven * Burger van Raffinus * Burgers van den Bogaert * Burhoven Jaspers * Buring Boekhoudt *

Buringa Zeilstra * von Burkhart Schenk * Busch Adriani * Buse van der Meulen * Busgers op Vollebroek * Busscher Nannenberg * Butters Ruben * van Buuren Lensink * van Buuren van Zon * ter Buurkes de Vries * Buurman van Vreeden * du Buvry de Maregnault * Buijen van Weelden * Buijen Van Weelderen * Buijk Buijs * Buys Ballot * Buijs Trompetter * Buijsing Damsté * Buysing Damsté * Buijs Schaap * Buijs Trompetter * Bijl van Duijvenbode * Bijl de Vroe * van Bijma Nijkerk *


Cabau van Kasbergen * Cabau Lebrun * Caderius van Veen * van Calcar Veenstra * Calkoen  van Limmen * Calmeijer Meijburg * Calten Houwing * Campagne van Zetten * Campalans Rosmolen * Campbell Haye * Cambier van Nooten * Camper Titsingh * Camping Boltendal * Campsteeg Smits * Campos Krook * Canessa Schrooien * Canne Meijer * Capell van de Veer * Carbasius Weber * Carbonell Kleinhout * Carmona Rijkschroeff * Caro Toepoel * Carolina Gil * Carpentier Alting * Carrion (kadaver) Braakman *

Cartier van Dissel * Cartoef Kors * Casanova Plomp * Casanova Ramon * Case Schilder * zu Castell Rüdenhausen * Castillon van Kampen * ten Cate Hoedemaker * Catron van Haaster * Cats KLöpping * Catz Wolff * Centray la O * de Ceuninck van Capelle * Cilissen IJsselmuiden * de Champeau de Laboulaye * Charlotte Sjany * de Charon de Saint Germain *

Chatelion Counet * de Chauvigny de Blot * de Chavonnes Vrugt * Cheij van Benthem * Cikot Roos * Claasz Cookson * Clant Bindervoet * Clares Martijn * Clares Renes * Clément Bakker * Clemente Spierings * Clements Sparreboom * Clerkx van Keulen * de Clercq Zubli * de Clonie Mac Lennan * Clijsen Nelissen * Coates de Tarente * Cocheret de la Marinière * de Cock van der Veen *

le Cocq d'Armandville * de Cocq van Delwijnen * Coehoorn van Sminia * Coelingh Bennink * Coenen van den Oosterhoff * Coenraads Nederveen * Coets de Bosson * Cohen Barnstijn * Cohen Gewortzmann * Cohen Jehoram * Cohen-Kloot * Cohen de Lara * Cohen Mollevanger * Cohen van Moppes * Cohen Peereboom * Cohen Ritmeester * Cohen Schavrien *

Collot d'Escury * Collings Polak * Com de Cerff * Coninck Liefsting * Conringh Roessingh * Contrares van der Bellen * Coomans de Ruiter * Copinga Wollerich * Copius Peereboom * Corbijn van Willenswaard * Cordier de Croust * Cornelissen de Beer * le Cosquino de Bussy * Coster van Vrijenhoven * Costerius de Boschofen *

Cots Proos * de Court Onderwater * Cramer von Baumgarten * Cramer Bornemann * Crap Hellingman * Cremer Eindhoven * Crena Uiterwijk * Creutz Lechleitner * Crewe-Jones * Crince le Roy * Crockett Croft * de Crocq van Delwijnen * du Croix Timmermans * du Croo de Jongh * du Croo Kampmeinert * du Croo de Vries * Croon Boucher *


Daalderop van Wiggen * van Daalen Hakker * van Daalen de Jel * van Daalen Meijer * van Daalen Wetters *  Daam van Tubbergen * Daane Bolier * Daatselaar Baarslag * Dahmen von Buchhlolz * Dalen Meurs * ten Dam Ham * Damalvy Molière * Daman Willems * Dames Visser * van Damme Jalink * Dams Huiser * Dangerman Grootepas * Daphy Beatrix * Dardenne Ankringa * Dargel de Boer * 

David von Franquemont * David Richard * Davidheimann Beek * Davids Bloemink * Davidson des Celles * van Deel Piepers * Degenhart Drenth * Deitelzweig Senior * Dekker Hissink * Dekker Kleijn * Delfin Ranzaure * van Delft Westerhof * Denier van der Gon * Denninghoff Stelling * Derks Krijnen * Derks Schoenmakers * Derks van de Ven * Derksen Staats * Derkzen van Angeren * 

Derobert Masure * Deterd Oude Weme * Detert Oude Weme * Detmers Blom * Dew France * Deveze de la Deveze * Dezentjé Hamming * de Die le Clercq * Diehm Winzenhöler * van Diemen Arbeiter * van Diemen de Jel * Diest Lorgion * de Dieu Stierling * Dikker Hupkes * Dingemans Wierts * Dinger Hattink * Dirkse van den Heuvel * 

Dishmey Willmore * Disselkoen Luque * Dobbe van Bergen * Dobbelsteijn Bisschops * van Dobben de Bruyn * van Dobben de Bruijn * Dochez Kok * Döderlein de Win * Does Bure * Doesburg Smits * von Doetinchem de Rande * Doeze Jager * Dogterom Verburg * Dokter Tichelman * van Domburg Scipio * Dominicus van den Bussche *

Dommer van Poldersveldt * van Dompselaar Buitenhuis * Don Griot * Donders van Galen * van Dongen Torman * van den Dongen van Beemdelust * Donia Nota * Donker van Heel * Donker Kaat * Dool Agostino * Doombos Wibbens * Doomkamp Lijnes * Doorewaard van Boekhout * van Doorn Nagelkerke * Doornbos Clevering * Doornbos Wibben * van Doornik Blanco * Doortjes Almeloo * Doringa de Groot * Dornheck Busser * van den Dorp Walraven *

van Dorsser Keus * Dost Doudart de la Grée * Douglas Kabel * Douglas Broers * Douma Brink * Douw van der Krap * Douwes Dekker * Douwma Kip * Dreier Gligoor * Drengenburg Derix * van Drent Ackermann * Drenthem Soesman * van Driel Endt * van Driel Kluit * van Driel Krol * van Driel van Woensel * Drognat Doeve * Dronkers Delsaine * 

Dros Speets * Drummond Forbes* van Drumpt Sanstra * van Drunen Littel * Dufrayer Pimentel * Duque van Duffelen * van Dueren den Hollander * van Dueren Den Hollander * Duintjer Tebbens * Duis von Damm * Duiveman McEwan * van Duivenbode de Vlugt * Dujardin Papo *

Dukkers van Emden * Dukkers Van Emden * Dulon Barre * van Dulmen Krumpelman * van Dülmen Krumpelmann * Dumont de Chassart * van Dun Neefjes * Van den Dungen Bille * van den Dungen Gronovius * Dunki Jacobs * Durham-Ashdown * Dürst Britt * Dutour Geerling * Dutijn Noordberger * van Duuren Bastiaansen * Duut van Goor * Duval Smit * Duval Slothouwer * Duvelaer van Campen * Duijckinck Dörner * van Duijl Schultz * van Duijn Nottelman * van Duijne Stroobosch *

van Duyvenboode Varkevisser * Duijzer Hessels * van Dijk Blok * van Dijk Maris * van Dijk Meijerman * van Dijk Schoppe * van Dijk Soerewijn * Dijkman Dulkes * van Dijk Keysar * Dijkmans van Gunst * Dijkmans Van Gunst * Dijkveld Stol * Dijkstra Dalman * Dijkstra Huisman * Dijkstra Luyk * Dijkstra van Rijsbergen * Dijkstra van Splunter *


Ebben Schoenmakers * Ebbinge Wubben * Eberstadt ten Pas * Eberstadt van der Velden * van Eck Koster * van Eck Poppe * van Eck Rasmussen * van Eck van der Sluis * Eckenhuijsen Smit * Ecoma Verstege * Edel van Twisk * Edel Van Twisk * Edelman Bos * Ederveen Janssen * Edzes Koerts * Edwards Muijen * Eedel Bloedt * van Eeden Petersmann * van Eeden-Petersmann * 

Eeftinck Schattenkerk * Eelkman Rooda * Eenkema van Dijk * Efting Dijkstra * Egbers Gordijn * Egg Brouwer * Egmont-Petersen * Eibrink Jansen * van Eikema Hommes * Eilers Koch * Eisveld Bosch * Ekhard Bos * van Elburg Boddendijk * Elink Sterk * van Elderen van den Boom * van Elk de Freese * Elliot-May * Elsevier Stokmans * van Embden Andres * van Emde Boas * 

van Emel Scherer * Emmanuel Eykerman * Emmen Riedel * Emond Fauel * van Empel Vermeulen * Engelbert van Bevervoorde * van Engeldorp-Gastelaars * van Engelsdorp Gastelaars * Ensink op Reimer * van der Ent Braat * Ente van Gils * van Eps Reerink * Epskamp van der Zandt * Erdman Ludwig * Erkelens Cooke * van Erken Calandt *

Erpenbeek de Wolff * Erpenbeek De Wolff * van Erven Dorens * van Es Conckelenberghe * van Es Gips * Esche Rozendaal * Eskes Harms * van Esta Tjallingii * van Eyck van Heslinga * Ettema Jansen * Eveleens Maarse * Evelijn Veere * Evelyne Nyingcho  * Evers Ober * Evers Janssen * Evers Zuidweg * Evertz Gäerste * den Exter Blokland * van Eijk Landgraf * Eijkema Overweg * van den Eijken van Gelderen * Eijken Sluijters * Eysink Smeets * van Eijsselsteijn Kummer * Eysvogel Fabius


* Faasen de Heer * Faber Bulthuis * Faber van der Meulen * Faberij de Jonge * Fabery de Jonge * Fabritius Schutter * Fabritius van Weijgerden * Fahrenkrog Oettinger * Fakkeldij Valenzuela * Farret Jentink * Feeding-Tweedy * van der Feer Lader * Feersma Hoekstra * Feenstra Bak * Feit Zoet * Feites Diekstra * Feldhaus van Ham * Felhoen Kraal * Feller Roosekrans * 

van der Feltz van der Sloot * Ferf Jentink * Fermont Hensen * Ferrageau de Sint Amend * Ferrée van Vlerken * Ferreira Kruiswijk * Festeties de Tolna * Feuilletau de Bruyn *  Fiedeldij Dop * de Fielliettaz Goethart * Fierst van Wijnandsbergen * Filedt Kok * Fischer Baling * von Fischer Weikersthal * Fissering de Vries * Fitz von Reterdank * Flemmings  Smid * 

la Fleur van Dalen * Fliehe Boeschoten * Flinterman Brands * Freeling Duke * Frielink Everink * Frietema de Vries * van Florenstein Mulder * Flores van den Akker * Flores van Onlangs * Flugi van Aspermont * de Fluiter Balledux * Fock van Coppenaal * Fock van Coppenaal * Fokke de Goede * Folkard von Scherling * 

Follender Grossfeld * Fongers Nieubuurt * Fons Fleming * Font Freide * Fontane Pennock * de la Fontaine Verweij * Fonts van Engelen * Foray van der Togt * Forbes Wels * Ford - Jones * Formijne Jonkers * Fortuyn Harreman * Fraase Storm * van Fraaijenhout van der Maas * van Fraaijhove van der Maas * le Francq van Berkhey *

Franco Mendes * van Frank Haasnoot * Franquemond de Waard * Franken van Bloemendaal * Franken Jurg * Franken-Post (en ook Post-Franken) * Franken Volmerink * Fransen Daalmeijer * Fransen-Kamps * Frater Smid * de Frenne de Wever * Frensel Wegener * Freijdanck Oesinger * Friebel van Etten * Frietema de Vries * Fruchnis Führer * Fruijt van Hertog * Fruyt van Hertog * de la Fuente van Bentem * Fuster Bijsterbosch * Fijn van Draat *


van der Gaag Bodewes * Gaaikema Schuiringa * van Gaal Appelhof * van Gaalen de Bakker * Gaasbeek Abreu * Gaasbeek Janzen * Gaastra Gerber * Gabriel van der Linden * van Galen Last * Gallandat Huet * Galman Matzen * Gatsonides van der Willigen * Gedult von Jungenfelt * Geelhoed van Geenen * de Geer Boers * de Geer van Jutphaas * de Geer van Lintelo * 

Geerdink Johannink * Geerligs Boerema * Geerlof Kwakkenbos * Gehne Vetter * Geisweit van der Netten * van Gelder Spier * van Geldorp Meddens * van Geloven Coello * van Genderen Stort * Geraards Jacobs * Gérard van Sijzen * Gerdes Oosterbeek * Gerke Meijssen * Gerlacius van Swinderen * German de van der Grijp * Gerrits Jans (er is ook Gerritsjans) * Gerritsen Plaggert * Gerritsen Weustink *

Gerstenhauer Zimmerman * van Gerth Tupker * Gerth van Wijk * Gervedink Nijhuis * van Gessel de Graaf * van Gerth Tupker * Gervedink Nijhuis * Geukes Foppen * Geurts van Kessel * Geurts Tijhuis * Geurtsen van Baarskamp * de Geus van den Heuvel * Gevaerts van Nuland * Gevaerts van Simonshaven * van der Gevel Wenteler * Gey van Pittius * Geijs Berkeveld * Gezelle Meerburg * Ghene Vetter * Gialts Scherpbier * 

Gies Broesterhuizen * Giesen van der Sluis * Gildemeester Buse * Gilly Simon * Gilissen Verschage * Giltay Jansen * Glas van der Lippe * Gleenewinkel Kamperdijk * van Glinstra Bleeker * Glijs Berkeveld * Gmelich Meijling * Gobbo Berenschot * Godée Molsbergen * Godin de Beaufort * Godin de Pesters * 

Godoy van de Velde * de Goede de Heij * de Goede de Koning *  Goethals Ligthart * Goedhart Bakker * Goedhart de Kroon * Goedkoop van Nelle * van Goelst Meijer * van Goens Youskine * Goetschalckx-Nees * Goffin van der Star * Gols Linthorst * van Golberdinge Arends * Goldhorn Smit *

van Golstein Brouwers * van Golverdinge Schut * Gomes de Mesquita * van Gompel Plinsenga * van Gonggrijp Bungenburg * Goodrich Kirtland * van Goor den Oosterlingh * Goorhuis Oude Sanderink * Gooze Zijl * Gordinou de Gouberville * la Gordt Dillié  * Goteling Vinnis *Gorter de Vries * Götz van der Vet * Goudens van den Handel * Gouder de Beauregard * Gouyn Stook *

de Graaf Bierbrauwer * de Graaf Elenbaas * van de Graaf de Hoog * de Graaf Wietsma * de Graaf Woutering * de Graaff Stoffers * Graefe zu Baringdorf * Graham-Clarke * Grande Bikkelenberg * Granpré Moliere * Granpré Molière * Granpré Molierè * Granpré Molieré * la Grappe Dominicus * Grätzel von Grätz * 

Grave Oude Meijerink * Gravelle des Vallées * Gravenstein Tholen * Graves Kooiman * Graves van Willenswaard * 's Gravesande Pannekoek * Gray-Block * Gray Lingard * Greggers-Peusch * Grenzebach Smit * Grevers Engbers * de Griendt Dreux * Griffijn Brouwer * Grimbel du Bois * Gritters Doublet * Groen van Prinsterer * Groen van Wettum * 

Groen in 't Wout (en Groenintwoud) * Groeneveld Meijer * Groeneveld Wielink * Groenewegen van der Weiden * Groenewegen van der Weijden * Groenewegen van Wijk * Groenewold Vedder * Groenewoud van Brenkelen * Groenewoud Kramer * Groeneveld Wielink * Groenhout Wolters * Groenhuis Roeten * Grohse Beck * Grol Janssen * Grondhuis Geenen * Grootaert Roffel * van Groot Battavé *

de Groot Boersma * de Groot Herzog * de Groot Mulder * de Groot Potters * de Groot Snoek * Groothof Schröder * de Groot Siliakus * de Groot Snoek * Groote Balderhaar ten Velde * Grootkerk Schipper * Groten Steenwelle * Grotenhuis ten Harkel * van Grotenhuis van Onstein * Gruetal Klestadt * 

van Gruisen Fritz * Grundsten Verhoeven * van der Grijn Santen * Grijze van der Beek * Gualthérie van Weezel * Guddee Seton * Guido de Bakker * Guillen Scholten * Günther Mohr * te Gussinklo Ohmann * Gutker de Geus * Gijse Weenink * Gijsbers van Wyk * Gijsberti Hodenpijl * Guyot van der Ham *


Haak van der Goes * Haak van Overloop * Haak Steenhart * Haakma Wagenaar * Haaksman de Koster * de Haan uit Oude Groeneveld * Haarselhorst van den Goorbergh * Haarsma van der Smissen * de Haas Meyer * de Haas du Pon * Haasloop Werner * de Haay Stekelenburg * Habben Jansen * Habing Spetter * Habsburg-Lothringen * Hacke van Mijnden * 

Hacquebard Kuilboer * Hadderus Oostingh * Hadewegg Scheffer * Haerkens van den Brand * Haersolte van den Doorn * Hagedoorn Weerstand * Hagemeijer van de Koppel * Hagerop van Eijs * Haikes Delgman * Haima van der Wal * Hajonides van der Meulen * Hakkenberg van Gaasbeek * Halewijck de Heusch * Halink Schöler * van Halm Braam * Halmmans de Jong * Hamelau Tacke * 

Hamilton Ormsby * Hamstra Pik * Hanchard-Goodwin * Hanegraaf van der Colff * Hanekamp van Harinxma * Hankes Drielsma * Hansen Wilhelm * van Hanswijck de Jonge * van Hanxleden Houwert * Harbrink Numan * Hardeveld Kleuver * le Hardy de Beaulieu * Hari de Meurs * Harkema Boomgaard * ten Harmsen van der Beek * Haro van Klaarwater * Harry Paul * Hassels Mönning * Harsveld van der Veen *

Hart de Ruyter * Hart De Ruijter * Harteveld Wildemans * Hartman Kok * Harry Paul * Hartmans van de Rijdt * Hartog van Banda * den Hartog Jager * Hartog van der Kar * Hartong van Ark * Hartsinck Hollaar * van Harwegen den Breems * de Haseth Möller * de Haseth-Möller * Haspels de Jong * Hasselo Smits * Hassels Mönning * 

Hattinga Raven * Hattinga van 't Sant * Hattinga Verschure * Hauchard-Goodwin * ten Have Dallinga * Haver Droeze * Haverkamp Begemann * Haverkorn van Rysewyk * Haverkorn van Rijsewijk * Haverkorn Van Rijsewijk * Havinga Oortwijn * de Haij de Jonge * Haynes-Smart * de Haze Winkelman * Hazegh Nikroo * Hazelhof Heeres * Hazenbosch Brugman * 

van Hecking Colenbrander * Hedeman Joosten * Hedrich von Wiederhold * van Heemskerck van Beest * van Heemskerck Düker * van Heemstede Obelt * Heemstra van 't Slot * de Heer Kloots * van Heerdt tot Eversberg * ter Heerdt Schutter * Heere Gnade * van Heeteren Wedding * Hekelaar Gombert * van Hekken Witkam * Heldewier Vignon * van der Helm de Jong * van Hemert Stakenburg *

* Hehenkamp Rozendahl * van der Heide Prummel * van der Heide Wijma * Heikema van der Kloet * Heikens Pleizier * Heimans Duparc * Heisterborg Ratelband * Hekelaar Gombert * Hekma Wierda * van Helden Tucker * Heimens Visser * Hemmes van Zoetendaal * Hempel Bijl * Hendricks Franssen * 

Hessel van Dinter * Heukensfeldt Jansen * Heijlond van 't Hull * Heijmans den Douwer * Heijmans van der Snee * Heymens Visser * Heijdanus Meershoek * Heymens Visser * Heijmink Liesert * van Heijningen Bos * van Heijningen Klinkert * van Heyningen Nanninga * Heijlond van 't Hull * Heijne den Bak *

Heling von Lanzenauer * Heller Edelman * van der Helm de Jong * Helper Sesbrugger * van Helvoirt Pel * Hemmes van Zoetendaal * Hempel Bijl * Hen van Rijnberk * Hendricks Franssen * Hendrikman Verstegen * Hendriks Berendsen * Hendriks Boers * Hendriks Buytekant * Hendriks Franssen * Hendriks Vettehen * Hendriks van Warbij * Hendriks van de Weem *

Hendriksen Oostereng * Henkensfeldt Slaghek * van Hensen van Uningen * Heuckeroth de Kriek * Hennen Hensen * Henrion Verpoorten * van Hensen van Uningen * Hensen Verbaten * Herens Diddens * Herman de Groot * Herman van Eijck * Herman Mostert * Herminia Munaf * Herranz Teelker * den Hertog Jager * Hertogh van Duijn * Herwarth von Bittenfeld * Hes van Zweeden * Heshuyzen Thierens * Hess Buzzelaar * Hesselt van Dinther *

Hettfleisch von Ehrenheim * Heuckroth de Kriek * Heufft van Velsen * Heufke Kantelaar * Heukroth de Kriek * van Heukelum Stuijt * Heukensfeldt Jansen * Heukensfeldt Slaghek * Heupers Beauvil * de Heusch de la Zangrije *

van den Heuvel Brouwer * van den Heuvel van der Meulen * van den Heuvel Rijnders * van den Heuvel van Varik * Heuveling van Beek * van Heuven Goedhart * van Heuven van Staereling * van Heuven Van Staereling * van Heuven van Staerling * van Heycop ten Ham * van der Heyden van Doornenburg * van Heijen Oort * (er is ook van Heijenoort) * 

Heijmans van den Douwer * Heijmans van der Snee * Heijmink Liesert * Heyne den Bak * Heijne Makkreel * van Heyningen Nanninga * Hiddink Brinkman * Hiddink Verberne * van Hielkens Vlieg * Hiemcke Schriek * Highfield Brown * Hillebrand de Vries * Hillel van Hertzfeld * van der Hilst Karrewij * van Hilten Arends * Hilwerda Weber * 

Hindriks Derksema * Hink Melenbrink * van Hinlopen Labberton * Hinzenfeld Klein * Hipgrave Ederveen * Hirsch Ballin * Hiskemuller van der Zijden * Hissink Muller Hoare Chatwick * Hocke Hoogeboom * Hoctin Boes * Hoctin-Boes * Hocke Hoogenboom * Hodgson-Stokx * Hoefen Wijsard * Hoefkens de Zeeuw *

Hoefsloot Schmeink * Hoegen Dijkhof * van Hoek de Bruin * Hoek van Dijke * van den Hoek Ostende * Hoek Spaans * Hoekma van Dijk * Hoekman Steenbergen * Hoekman Turkesteen * Hoekstra Bonnema * 't Hoen Haasjes * Hoeufft van Velzen * van Hoesen Korndorffer * van Hoesen Korndörffer * Hoffman van Hove * Hoffman Veldkamp * Hofland Fürst * Hofland Isselmann * Hofman Kolk *

Hofstede Vos * ter Hofstede Wijnen * Hofstee Holtrop * Hog Renking * Hogeboom van Buggenum * Hogting Warmelts * Hoinck van Papendrecht * Hoitinga van Idsinga * Hol Craanen * Hol Horeman * Holdriks van Raaijen * Holleder Bijdemast * Hollenbeek Brouwer * Hollingerus Pijpers * van Holst van Ingen * van Holst Pellekaan * Holst Weber * Holterman ten Hove * Holterman Ten Hove * Holtmark van Dijkerhof *

Holzschuher von Harrlach * Homan van der Heide * Homstra Moedt * Hondius van Herwerden * Honig van den Bossche * Honken Ogelwight * l’ Honoré  Naber * Hooft van Huijsduijnen * Hooft van Huysduynen * Hooft Van Huysduynen * de Hoog Bouthoorn * Hooge Kavik * Hoogeboom van Buggenum * Hoogenraad Machielse * Hoogenstraaten de Jong * Hoogerduijn Strating * Hoogesteger van Dijk * 

Hoogland Kolk * Hoogvorst Vleeshakker * Hoogwerff Kroon * Hooites Meursing * Hooning van Duijvenbode * de Hoop Scheffer * ten Hoorn Boer * Ten Hoorn Boer * Hopma Zijlema * Hopman Eelssema * Hoppé/Hoppée Maestre * van der Horn van den Bos * Hornstra Moedt * Horrocks van Steenbergen en ook (men ruikt familieveete) van Steenbergen Horrocks * 

ter Horst van Delden * Horsten van Dijk * van der Horst Jansen * Hotse Smit * van Houten Williams * Houthuijsen Kerrebijn * Houttuijn Bloemendaal * van Houwelingen Rijkhoek * van Houweninge Graftdijk *  van den Hove van Genderen * ten Hove Jansen * Hovingh Meertens * Hoijtema van Schoot * Hubers van Assenraad * Huddleston Slater * Huenges Wajer * van Huet Lindeman * Huizing Buiter * van Huls van Taxis * Humphrey van den Broek * 

van Hugenpot tot Aerdt * van Hugenpoth van den Berenklauw * Huibregtse Bimmel * Huininga de Groot * Huis in 't Veld * Huisman de Jong * Huisman Moet * Huizer Gros * Hulshof Strampel * Hulshoff ten Velde * Huning Veringa * Hunter de Bruin * Hutten Mansveld * Huttenhuis op Bevers * van Huuksloot Kuilenburg * Huijgen de Raat * Huyssen van Kattendijke * Huijssteden de Wit * Huijten de Roos * van Hylckama Vlieg * Hijmans van Anrooy *


Ibink Molenbrink * Ides Peeters * van Ieperen Brouwer * Iglegias van Bronswijk * Ikman van Burck * Immerzaal Leverland * Immink ter Brake * van Ingen Schenau * van Ingen Scholten * Ingenhoes van Schaik * van Ipenburg Grijpma * Ippius Fokkens * van Irhoven Cotius * Isaac de la Rosa * Isaacs Burggraaf * 

Isern van Niekerken * van Iterson Scholten * van Iwaarden de Vreede * Iwema Bakker * Jacques Baalde * Jacobs van Goethem * Jacobs van den Hof * Jacobs-Migielsen * Jacobsz Rosier * Jacobsen Jensen * Jager Bruining * Jager Lankhorst * de Jager Meezenbroek * Jagers op Akkershuis * Jans Beeke * Jans Rat * Jans Rath * Janse de Jonge * Janse Kok * 

Jansen Adriaans * Jansen van Beek * Jansen van den Berg * Jansen van Doom * Jansen van den Doormalen * Jansen van Doorn * Jansen Duighuizen * Jansen Eupe * Jansen Frenksen * Jansen van Gaalen * Jansen op de Haar * Jansen Hendriks * Jansen Heijtmajer * Jansen Holleboom * Jansen van der Horst * Jansen ten Hove * Jansen Hutteman * Jansen van Jorksveld * Janse Kok * Jansen Ketelaar * Jansen in de Klomp * 

Jansen van der Laak * Jansen van 't Laar * Jansen van 't Land * Jansen Van 't Land * Jansen Maneschijn * Jansen Manenschijn * Jansen van Rosendaal * Jansen Schipper * Jansen Schoonhoven * Jansen Schuiling * Jansen Smit * Jansen van Velsen * Jansen Venneboer * Jansen Verplanke * Jansen Vreeling * Jansen in de Wal * Jansen van Wigmont * 

Jansens van Gellicum * Janssen Andeweg * Janssen Bommel * Janssen Bouwmeester * Janssen-Bouwmeester * Janssen-Brennan * Janssen van Daalen * Janssen van den Doormalen * Janssen van Doorn * Janssen Groesbeek * Janssen-Groesbeek * Janssen Duighuizen * Jansen Duijghuizen * Janssen Duyghuizen * Janssen Höfelt * Janssen van de Laak * Janssen de Limpens * Janssen Lok * Janssen van Piggelen * 

Janssen van Raaij * Janssen Van Raaij * Janssen van Raay * Janssen Reinen *Janssen-Reinen *  Janssen Schmidt * Janssen Smit * Janssen van de Voort * Janszen Spitman * Jansson Schoofs * Japchen Lenstra * Jappe Alberts * Jaski de Boer * Jaspers Fayer * Jaspers Focks * Jaspers Valle * Jean Baptiste * Jeanty van der Spek * 

zu Jeddeloh Aleman * Jeger Ohlenbusch * Jelgerhuis Swildens * Jenny Weijerman * Jeppe Smit * Jessurun Lobo * Jessurun Pinto * de Jesus van der Plas * Jinkes de Jong * Jo de Willemsen * Jochim van Nootdorp * Jollema Gorter * Jonckers Nieboer * de Jong Beekhuijsen * de Jong Boers * de Jong van den Brand * de Jong Brink * de Jong van Buijtene * de Jong van Coevorden * de Jong de Leeuw * de Jong van Lier * de Jong Luneau * 

de Jong van Moercapelle * de Jong Pen * de Jong Pets * de Jong Posthumus * de Jong Teller * de Jong van der Zee * de Jong van Zwijnsbergen * de Jonge Baes * de Jonge Cohen * de Jonge van Ellemeet * de Jonge Lughten * de Jonge Mellij * de Jonge Oudraat * de Jonge Rosa * de Jonge Urbach * de Jonge van Zwijnsbergen * Jongeling Luitwieler * de Jong de Haas * de Jong Slagt * de Jonge Mellij * de Jonge Melly * de Jonge de Melly * de Jonge Oudraat *

de Jongh de Leeuw * de Jongh Swemer * Jongh Visser * Jonkers Both * Jongkindt Coninck * Joostenz van IJsseldijke * Joosting Bunk * Joosting Nap * Jorge Pruijmboom * Josephien Evelien * Josephus Jitta * Juchter van Bergen * Juliën Trip * Junius van Hemert * Jurna van Zantwijk * Just de la Paissières * Justman Jacob * Jut de Bourghelles * Jutte Nijegaard *


Kaat Vogel * Kaempff Prikken * Kaldewaay Popst * Kalf Williamson * Kalkman van Hemert * Kammeijer Markerink * Kammeraad Rörsch * Kamminga Bruijn * van der Kamp Elzinga * van Kampen Smits * van Kampen Wieling * Kamperman Leferink * Kamperman Sanders * Kampsteegh Smits * Kappeyne van de Coppello * Kapteijn den Boumeester * Kapteyn den Boumeester * Kast von Ebelsberg * ten Kate van IJsseldijk * 

Kattenburg Schuler * Kattenburg Schüler * Kattenpoel Oude Heerink * Kattenpoel oude Heerink * de Kedts Houtman * Kees Smoorenburg * Kellermann Deibel * Kemp Hakkert * Kennedy van Dam * Kennedy Van Dam * Kerkhof Jonkman * Kerkhof Mogot * Kermani Hoskooi * Kermerink op Schiphorst * Ketner Cos * Kets de Vries * van Keulen Brons * Keurentjes Oosterling * 

Keverling Buisman * Keijenberg Braken * de Keijzer Budding * Kieboom Chacon * Kieser van IJssel * Kiewiet de Jonge * Kiksen de Ruiter * Kingma Boltjes * Kipping Over de Linden * Kist de Ruiter * Kits van Waveren * Kivit van Haaften * Klaasse Bos * Klaasse-Bos * Klaassen Bos * Klaassen Hendrikse * Klaassen van Oorschot * Klapwijk Stout *

Klazes Bijlsma * Kleberg Verberne  * Kleen Scholten * Kleering van Beerenbergh * Klein de Groot * Klein Rot * Klein Soetebier * Kleinhoonte van Os * Kleiweg de Zwaan * Klerk de Reus * de Klerk Wolters * Kleuver Nielen * Klevant Groen * Kleverlaan Braakman * Klink Feelders * Klink à Logeman * Kloet Overbeeke * Klokke van Steenwijk * Klooster Leliveld * Klooster Muelink * van der Kloot Meijburg * Klouwen de Vries * Klunder van Gijen * Klunder Nijland * de Knocke van der Meulen *

Knoop Pathuis * Knoops Martell * Knufman Ansing * Knuistingh Neven * Kobeson Janszoon * Kodde Reyne * Koek van Duijne * Koekhoven Ascania * Koekkoek Op Munsterhuis * Koelman van Doornik * Koelstra Plantinga * Koerts Meijer * van Koeverden Brouwer * Kofflard van Reewijk * Kohl van Wijngaarden *

Kohschulte Brockhaus * Kolkhuis Tanke * Komduur Meden * Koning Bastiaan * de Koning Gans * de Koning - Gans * Koning ter Hege * Koning ter Heege * Koning Knol * Koning Kars * de Koning Knijff * de Koning Lee * de Koning Munting * Koobs de Hartog * Kooderings Clemens * Kool van Heerens * Kool van Langenberghe * Koolhaas Revers * Koops Eendebak * Koops van 't Jagt * van Kooten Kok * van Kooten Niekerk * Kooijman van Guldener * Kooyman van Guldener * van der Kooy Versteeg *

Kop Jansen * Kopjes Nieman * Kopjes Niemann * Kok Kamphuis * Kokje Lalleman * Koppen de Neve * Kops Hagedoorn * Koren Vinkoert * Korevaar Koekkoek * Korff de Gidts * Korpershoek van der Kooij * Kortenbout van der Sluijs * Kos Koolhaalder * Kosberg D'hulsters * Koster van Groos * Köster Henke * Koterus Korting * Kooijman van Guldener * Kraak Steemann * Kraaijer van Aalst * Kraayeveld van Hemert * Kraft van Ermel * Krafft de Vries *

* Kramer Freher * Kramer Glijnis * Kramer Schippers * Kranen Schieven * Kras van Adrichem * van der Kreek van Loon * Krekel Kelderman * Kremer Hovinga * Klerk de Reus * Krayer van Aalst * Kretschmar van Veen * Kretschmer de Wilde * Kreutzwendedich von dem Borne * Kreijenberg Braken * Kriense Lokker * Kroeze Zeilstra * Krol van der Hoek * Kromhout van der Meer *

Kromwijk Smits * Kroon van Diest * Kros van Maurik * Kruger Mossembekker * Kruithof Kremer * Kruk Oranje * Kruse Koster * Kruijswijk Jansen * Kruyt Bishof * Kruyt Spanjer * Krijnse Locker * Krijgsman Erdbrink * Krijgsman van Spangenberg * Kuijper Boone * Kuyper Boone * Kuijper Harteloh * Kuipers Heepke * Kuipers Munneke * Kuijpers Wentink * Kulk Schild * van Kummer Eijsselsteijn * Kurger Bijsterbosch * Kutsch Lojenga * Kuyper Boone * Kuijper van der Duijn * de Kuyper Friedman * Kuyper Harteloh * Kuijpers Wentink * de Kwak Koolaard * Kwant in der Maur * Kwant In der Maur *


Laager Scherer * Laagland Winder * van der Laan van Maastrigt * van der Laan de Vries * Labij van der Poll * de Laer Kronig * Lafontaine de Gijsbertha * Laging Tobias * Lakens Douwes * van Lakerveld de Heus * Lalleman Heynis * Lallemand de Driesen * Lamaison van den Berg * Lambers Heerspink * Lammers voor 't Hekke * Lammerts van Bueren * Lammerts Van Bueren * Lampsins van der Velden * Lamy de la Chapelle * Landwehr Johan * 

Lane Gelderblom * de Lange de Beauveser * de Lange van Bergen * de Lange Wendels * van Langen Hermans * de Langen Wendels * Langendoen Arts * Langejans Sijbring * Langeslag van Asselen * Langguth Doorman * Langguth Steuerwald * de Lannee de Betrancourt * de Lannée de Betrancourt * de Lanneé de Betrancourt * l'Annee de Betrancourt (zie toch de naijver tussen die takken...) * de Lannoy den Hartog * Lansink Rotgerink * Lapierre Armande * de Laruwiere Kraat * 

Las van Bennekom * Laseur Platteel * Latenstein van Voorst * Laurens Janse * Lauta van Aijsma * Le Fier de Bras * Lefier de Bras * Leccius de Ridder * Leclercq de Courcelles * van Ledden Hulsebosch * de Leede Eenschoten * Leegerstee von Fisenne * de Leeuw den Bouter * de Leeuw Caupain * de Leeuw Jongkindt * de Leeuw van Weenen * van Leeuwen Connolly * van Leeuwen Hijum *

van Lebben van Rossen * Ledeboer Pekema * Lefier de Bras * Leidelmeijer Flores * Lens van Rijn * Lenshoek van Zwake * Lepeltak Kieft * Leslie-Miller * van Lessen Kloeke * Lessink Steenhof * van Letten van Rossen * Lettinga Roorda * Lettink Honcoop * Leusink Kesting * Lewe van Nijenstein * Leyden van Amstel * Leijder Havenstroom  * de Liagre Böhl * van Lidt de Jeude * van Lie Peters * de Liefde Meijer * Liekeles Oebles * Lietaart Peerbolte * Lietaert Peerbolte *

Lievisse Adriaanse * Ligteringen Verstegen * Ligthart Schenk * Limborgh Meijer * van Limburg Brouwer * Limburg Zwaneveld * Lincklaen Arriëns * de Lind van Wijngaarden * Lindeman Mogot * Lindemans van Halewijn * van der Linden Vooren * van der Linden van Sprankhuizen * van den Linden van Woensel * Linkenær-Hansen * te Lintel Hekkert * Lingier Haak * Linnenschmidt van Loffelt * Lion Cachet * Lipman Haasken * List Graswinckel * van Lith Harrebomeé * van Lith de Jeude * Littooij Nipius * Lloret Prummel * Lochmann van Bennekom * Lochten Bastiaansen * Locker de Bruijne *

van Loenen Martinet * Lofers Adema * van Loghum Slaterus * Logtenberg van Ruijven * Loman van Gerner * Lohmann Gerson * Lolkes de Beer * von Lome von St. Ange * Lomounier de Assis * Lommen van Lil * Loncq de Jong * Londonck Sluyk * van Loon Sauveur * Looren de Jong * de Loos Waarts * Looyestein van Delft * Looijestijn van Delft * de Lorme van Rossen * Lotgerink Bruinenberg * Lotter Homan * Lore de Jong * Loren de Jong * de Lorraine Holling * Louet Feisser * Louët Feisser * Lovenskjold Mikkelsen * Louwe Kooijmans * Louwe Kooymans *

Lubbe Bakker * Lublink Weddik * de Lucas Warnders * Lucas Luyckx * van der Lugt Melsert * Luikes Butter * Luiking van Andringa * Luiten van Zande * Luiting Maten * Lukken Codes * Lula Berens * Lumaye Schuld * van Lunburg Brouwer * Lunsingh Scheurleer * Luppens Propping * Lutke Schipholt * Luijendijk de Jong  * Luijken Glashorst * Luijkenaar Francken * Lynch Hamann * van Lijnden tot Oudenaller * van Lijnen Noomen * Lijnis Huffenreuter * de Lijster de Raadt *


van Maanen Oosterhof * Maas Struik * Maars Nierop * Mak van Waaij * Mak van Waay * Mc Gregor Paterson *  Keon Bacon * Maciel Swier * van der Maesen de Sombreff * Makkes van der Deijl * Makkes Van der Deijl * de Man Lapidoth * Mansvelt Beck * von Marchant und Ansembourg * du Marchie Servaas * Du Marchie Servaas * Mares Altorf * Marin van Boekholt * Marin Huttinga * 

Marion-Landais * Maris McArthur * Maris van Sandelingenambacht * Mark Boschloo * Marquart Scholtz * Marquez Mengelkamp * van Marsbergen Koops * Marte Monster * von Martels Dankern * Martin van den Broek * Martin Geurts * Martin van Pelt * Mas Bosch * Mas Catré * Massaar van Schaik * van Mastwijk Spies * Mata Proost * Mata van der Velden * Maters van der Sluis * Mateus André * Matthey van der Hoeven * 

van Medenbach de Rooij * van Medenbach de Rooy * op de Meen Vossebeld * van der Meer van Houtum * van der Meer van Kuffelen * van der Meer Mohr * van der Meer de Walcheren * Meerburg Snazenberg * Meerdink Veldboom * Meerkerk Heuseveldt * van Meerten de Boer * van Meerte Jansen * van Meerten Jansen * Meerum Terwogt * 

Mees ten Oever * de Meester de Betzenbroeck * Meester de Burrie (en ook Meesterburrie) * Meevers Scholt* Meiborg Bartholomeus * Meier Mattern * Meier Nolte * Meiling Amshoff * Meine Jansen * Melcher de Leeuw * Melger Tilmes * Melissen Ferrer * Melissen Meiborg * de Melker Worms * Meller de Wit * de Mello Mauser * Mendes Coutinho * Menjoulet Lapenne *

Menken Groeneveld  * Mensert Spaanderman * Mensinga Wierda * Mensjoulet Lapenne * van Meppelen Scheppink * Merjenburgh Meijerink * Merkelbach van Enkhuizen * Merling Meijer * Mersie Bruijn * Mertens zur Borg * Mes Struik * de Mestral Combremont * Metelerkamp Cappenberg * Metting van Rijn * Meuffels Reig * Meuleman Staatsen * van der Meulen Bosma * van der Meulen Kunee * Meuleman Staatsen * Meulenaar  van der Wal *

Meurer Aarssen * Meurer Blase * Meursinge Reynders * Meuser Bourgognion * de Mey van Gerwen * de Meij van Streefkerk * Meijas Kromhout * Meijer van Abbema * Meyer Bergmans * Meijer Cluwen * Meyer Ranneft * Meyer zu Schlochtern * Meijer Swantee * Meyer Swantee * Meyer Wiersma * Michon Bello * Micola von Fürstenrecht * Middelburg Bolt * Middelkamp Hup * Middendorp Paap * van der Mieden van Opmeer *

Miedendorp de Bie * van Mieren Loovenstijn * Milet de St Aubin * Milet de St. Aubin * de Milet de St Aubin * van Milligen Bielke * van Milligen de Wit * Millenaar van Herwijnen * Mink van der Molen * Mink Schol * Minsinga Zijlstra * Mistou Keijser * Moed Helmig * Moerkercken van der Meulen * van der Mohr Meer * Mojet de Koe * Mol van Lie * Mol Lous * de Mol Montcourt * De Mol Udo * van der Molen Kuipers * Molenaar Bronger * Molhoek Bakker * Moltmaker Bos * Monny de Boully * 

Monod de Froideville * Monteiro Snepvangers * Montserrat Trotsenburg * Mooi Wilten * Moore Carrington * Moorman van Kappen * van Maarseveen Gerrits * Moret van de Kerkhof * Morgenroodt Palma * Morsink Vollenbroek * Mossing Holsteijn * van der Most van Spijk * Moulen Janssen * Moure Arts * van der Muelen de Wolff *  de Muinck Keizer *

Mulder Boogaard * Mulder Canter * Mulder Kanter * Mulder ten Kate * Mulder Smid * Mulder Smit * Mulert tot de Leemcule * Mulock Houwer * Muller von Czernicki * Muller Kobold * Muller van Moppes * Muller Smit * de Munck Mortier * Munnig Schmidt * Murk Jansen * Muijs van de Moer * van der Mijll Dekker * Mijnen van Kampen * Mijns Annijas *


Nassette Meijerink * Nathan Cohen * van Nauta Lemke * Nauwelaerts de Agé * Nedermeijer van Rosenthal * Nederpelt Lazarom * van Nederveen Meerkerk * de Neeff Vergroesen * Neeteson Lemkes * Neevens van Baal * Negro Zegwaart * Neigh van Lier * van der Netten van Stigt * de Neut Brossois * van der Neut Kolfschoten * Neuteboom Spijker * Nevens van Baal * Neigh van der Lier * Neyhorst Lagadeau * de Neijn van Hoogwerff * Neijtzell de Wilde *

Nicolson Wassenaar * Niehoff Werning * van Niel Schuuren * Nielsen Gerlach * Niënhuis Mulder * Nienhuys Mulder * Nierop Groot * Niestijl Jansen * Nieto Zondervan * Nieuwendijk Hoek * van den Nieuwen Amstel * Nieuwenhuizen Segaar * Nieveen van Dijkum * Nieveen Stoel * van Nikkelen Kuyper * Ninck Blok * Ninaber van Eijben * Nirk Geerlings *  Noedt Knieriem * ten Noever Bakker * Nol Pover * van der Nolk van Gogh *

Nolthenius van Elsbroek * Nolthenius de Man * de Noodt Rietveld * Noordholland de Jong * Noordholland Reekers * Noordhoorn van der Kruijff * van Noordt Wieringa * van Noorle Jansen * Noothoven van Goor * Noothoven Van Goor * van Nooijen Kooij * de Norman d' Audenhove * van Nunen Karioen * Nijenbandring de Boer * Nyenbandring de Boer * Nijenhuis Ockhuisen * Nijland Visser * Nijman van Zanten * Nijsen Smits *Oberste Hettbeck * Obma Vossnack * Ochse Freiwald * Oeberius Kapteijn * Oechsner de Coninck * ten Oever Bouwmeester * Olboeter Verhoeven * van Oldeneel tot Oldenzeel * Oliver Vingerhoets * Olyrhook Molenaar * van Ommen Kloeke * van Ommeren O'Farrell * van Ommeren Jongbloed * Ooink op den Dijk * Oonk op den Dijk * van Oordt van der Vlies * Oortwijn Botjes * van Oosten de Boer * Oosterbaan Martinius * Oosterbroek Kulk * van Oostrom Soede * van Oostveen Koentze * Oostwoud Wijdenes * van Ooijen Knook *

Oppedijk van Veen * Oppenhuis de Jong * Orloff Davidoff * Orre de Jong * van Os van den Abeelen * van Os Breijer * van Os van Delden * Ott de Bruin * Ott de Vries * Ottens Prins * Ottingh de Jong * Oude Essink Nyhuis * Oudeman Grashuis * Oudorp Kortebrant * Oudkerk Pool * Oudshoorn Spaargaren * Ouweneel Rozemeijer * Ouwens Nagell * Overbeek Bloem * van Overbeek de Meijer * Overeem van den Beukel * Overhand Landberg * van Overstraten Dootjes * van Overstraten Kruysse *
Paardekooper Overman * Paas Broekman * Padberg Evenboer * van Palenstein Helderman * Palmer van den Broek * Palmtak Miliano * Palthe Wesenhagen * Pampun Prudente * Pander Maat * Panis Oepkes * Pannekoek Loois * Papineau Salm * Parker Brady * Parker Verboom * Pardo Kruidenier * Parser Zwart * Von Pastau Brouwer * van de Pas Bravo * Pastor Ballering * Pastor Berwald * Pattiwael Westerloo * Paulus van Pauwvliet * Paulus Van Pauwvliet * Paulusma Koelemij *  van de Pavert van Niersen *

Pellecer de van den Heuvel * van Pelt Hartog * Penna van der Heijden * Persant Snoep * van Persie Kok * van Persijn van Meerten * Petermann Smits * Peters van Neijenhof * Peters van Neyenhof * Peters van Nijenhof * Petersdorff Reynhart * Petersen Nobbe * Petrus Blumberger * Piccard Baumann * Piket Weeserik * Pieper Koelink * Pierot van der Velden * Pieters Graafland * Philippeau Hassig * Philips Smith * Philipsen Prahm * Phijffer Nissen * Pino Post * Pit Boersma * Plaatzer van den Hull * Plaisant van der Wal * Plemp van Duiveland * Plemper van Balen * de Plonnies Ruempol * Plooster van der Roest * Pluim Metz * Poeliejoe Wacker * Poelma Lembeck * van de Pol Kok * Polak Widerker *

van Polanen Petel * Polderman de Jong * Poll Jonker * van Poll Suykerbuyk * Pollinger Zweekhorst * Polman Tuin * Pons van Dijk * Poolman Simons * Poort van Ingen * Popma Bonnema * Poppelaars Leesmans * van Popta Dubbink * Portegies Zwart * Porto le Blanche * Post-Franken (en ook Franken-Post) * Post Splinter * Post Uiterweer * Postma Lamme * Postma Tractenberg *

Posthuma de Boer * Posthuma De Boer * Posthuma van der Helm * Posthuma Linthorst * Posthuma Mantje * Potter van Loon * Poulie Wilkens * de Poulpiquet du Halgoët * Powell Hay * van Praag Sigaar * Praastink Wessels * Prat Bertrams * von Prehn Wiese * Priya Jasmijn * Prick van Wely * Pride-Jones * Priego Regent * Prins Benjamins * Prins van Kerckhoven * Prins van Wijngaarden * Prinsen Geerligs *

von Pritzelwitz van der Horst * Pritzwald-Stegmann * Pronk van Hoogeveen * Prud'Homme de Lodder * Prud'homme de Lodder * Prud'Homme de Lodder * Prud’homme van Reine * Prudhomme van Reine * Pruijs van der Hoeven * de Pruyssenaere de la Woestijne * de Pruyssenaere de la Woestyne * Puigantell van der Kraan * Pull ter Gunne * Pumares Taminiau * Py van Zanten * Pijl Hogeweg * van der Pijll Oliver * Pijs Ardon * Quentilliamo Boerman * Quetglas Blok *


van Raab van Canstein * de Raad van Tengnagell * Raaphorst Woodgate * Raapis Dingman * Raaijmakers Perrotin * Radermacher Schorer * Radoux-Rogier * von Raesfeld Meyer * Ramakers van Praag * van der Ramhorst de Brouwer * Randall Carlton * Raphet Meeng * Rasteger Bijl * Rauman Wiersma * Ravenshorst Faessen * van Ravenswaay Claasen * van Ravestein Steussy * de Rechteren van Hemert * von Redwitz Jordan * van der Ree Doolaard * van Reede tot ter Aa * van Reede van Outshoorn * van Reedt Dortland *

Reeling Knap * van Rees Vellinga * Regtdoorzee Greup * van Reigersberg Versluys * Reineke van Stuwe * Reinouts van Haga * Reinst Bok * Reintjes van Veerssen * Reijnders Schilt * van Remmerden Lavelle * Renardel de Lavalette * Renesse van Duivenbode * van Renesse van Duivenbode * Rensink van Wetten * Retel Helmrich *

Reijerssen van Buuren * Reijsenbach de Haan * Rezende Bruinsma * van der Rhee Doolaerd * von Rheineck-Leyssius * van Remmerden Lavell * Repelaer van Driel * Reurings Boonstra * Reuvekamp Goos * Revelman de Vries * Rey Tjaarda * Rey Twigt * van Reyn Snoeck * Reijersen van Buuren * Reyes  Becker * Reyes Vossenberg * Reijman Hinze * Reijneke van Stuwe *

Reijnoudt Brouwer * Ribbius Peletier * Ricart Rijkers * Richardson Bennernagel * Richel van der Sar * Richtering Blenken * Richters Smeele * Rickeline van den Breevaart * Richter Uitdenbogaardt * Richters Smeele * Riem Vis (< Riemvis ?) * Riemsdijk van Eldik * Riemsdyk van Eldik * van Riemsdijk Kreenen * Riemslag Baas * Riensema Hulsebos* Riestra Visbeen * van Riet Paap * te Riet Scholten * Rietman van Steenes * de la Rive Box * Righart van Gelder *

Rikkert de Koe * de Ringh de Vries * Rinnooy Kan * Rinke de Wit * Ritsema van Eck * Ritsema Van Eck * Riquelme van den Breevaart * Rinke Blok * Rinke de Wit * Ritmeester van de Kamp * Ritsema Kempees * Ritzema Bos * Ritzema van Ikema * Rius van Teeseling * Riviaux Centray * Robanus Maandag * Robbers Dijkman * Robson van Crevel * Roelants van Baronaigien * Roelofs Heijrmans * Roeloffs Valk * Roelofsz Thomas * Roemeling Frima * Roering Warmolts *

Roersch van der Hoogte * Roest Crollius * Roetert Steenbruggen * Roger de Campagnolle * Roghair van Rijn * Rohmann Klomp * Roig de Vries * van der Rol Brouwer * Rolf von den Bäumen * Rollin Couquerque * Rolvink Couzy * Roman van Breemen * de Romanet de Beaune * Romans van Schaik * Romke de Vries * Rondon Beltran * Ronkes Agerbeek * Ronner van Vliet * Roodenburg Vermaat * Roodhuyzen de Vries * Roodschild Koning * de Rooi van Gosliga * van Roon Coppas * de Roon Hertoghe * Roorda Boersma * Roorda van Eijsinga *

Roos van de Berg * Roos Hoefgeest * Roos Hoonhorst * Roos Polderman * Roos van Raadshooven * Roos Van Raadshooven * Roos Sieperda * Rooseboom de Vries * Roosmalen Nepveu * Roossien Roelfien * de Rooy Ten Meer * Roozeboom de Vries * Röpke Palsenbarg * Ros Wiese * Rosa Smit * de Rosa Spierings * Rosencrantz Lindegaard * Rossel Helwegen * Van Rossum Slotboom * van Rossum du Chattel * Van Rossum du Chattel * 

Rotteveel Mansveld * Rouwert Boer * van Rouveroij van Niewaal * van Rouveroy van Niewaal * Van Rouveroy van Niewaal * Rowland-Jones * van Royen Visée * Rozeboom Bos * Rozeboom Pot * Rozenveldt Blavet * Ruard Douglas * Rüel Engelman * Ruijgrok van der Werven * Ruis Klaasse * Ruis Ottenheim * Ruisbroek Jetten *

de Ruiter Zijlker * Ruizeveld de Winter * Ruijsch van Dugteren * van Runnard Heimel * Rupplin von Keffikon * Rups van der Linden * Rus Hartland * van Russen Groen * Rutten Wijenberg * de la Ruwiere Kraat * Ruygrok van der Werven * Rijbroek Koster * de Rijck van der Gracht * Rijfkogel Hoop * 

Rijkaart van Capellen * Rijck van der Gracht * Rijke Willems * Rijkee Groeneweg * Rijken van Olst * Rijkers Meinen * Rijkers Leur * Rijkhold Meesters * Rijkse Rademaker * Rijnhart Schwietert * van Rijnsbergen Huizer * van Rijswijk de Jong * van Rijswijk de Leeuw * Saat Noordijk * Saez van Eerd * de Sablonière van Eelde * Salles Bruins * Sambrink Sanderink *


Samen Rehman * Samuels Brusse * Samuels de Wilde * Sanchez den Aantrekker * Sandberg tot Essenburg * van de Sande Bakhuijzen * van de Sande Bakhuyzen * Sandifort Westhoff * Sanne Gundersen * Santacreu Hofland * van Santen de Hoog * Sarels van Rijn * Sasbrink Harkema * van Sasse van IJsselt * Sauerbier Couvée * de Sauvage Nolting * de Sauvage-Nolting * Savrij Droste * 

Sax van der Weijden * Saz Raadschilders * Schaap Enterman * Schaapherder Soborska * van Schaardenburg de Wit * Schaddee van Dooren * van Schaeck Mathon * van Schaeck Zillesen * Schaeffer von Wienwald (Edle) * Schagen van Soelen * van Schaik van Engelenhove * van Schaik de Korte * van Schaik Martinet * van der Schalk Kamberg * Schalm de la Houssaye * Scharp de Visser * 

van der Schatte Olivier * Schaule Jullens * Scheer van Maaswaal * Scheffelaar Klots * Scheffauer Steenbergen * Scheffer Emmelkamp * Scheffers Kemeling * Scheffers van Soelen * Scheker de Knoops * Scheltinga Haartsen * Scheltinga Koopman * Schelts van Kloosterhuis * Scheltus van Kampferbeke * Schemering Reelfs * Schenck de Jong * van Schenk Brill * 

Scherer Jansen * Scheringa Mijdema * Schermer Voest * Schillhorn van Veen * Schipperijn den Dekker * Schreurs van Hooijdonk * Scheurwater Rodrigues * Schilder Spel * Schiotling de Wolff * Schiphorst Haalweide * Schiphorst Preuper * Schipper Heijn * Schlichte Bergen * Schlipken Croes * von Schmidt aut Altenstadt * Schmidt Crans * Schmidt Ernsthausen * von Schmidt Seydlitz * Schmidt Weyman * Schmidt Weymans * Schmit Jongbloed * Schmitz Janssen * Schoelink Smit * Schokker Hunnink * 

Scholte Aalbes * Scholte-Aalbes * Scholte Albers * Scholte-Albers * Scholte in 't Hoff  * Scholte Lubberink * Scholte op Reimer * Scholte Ubing * Scholten van den Belt * Scholten in 't Hof * Scholten Linde * Scholten Reimer * Scholtens Weert * Schomack van der Waag * Schoonderbeek Schreinder * van Schoonderwoerd den Bezemer * Schoonenberg Kegel * van Schoonhoven van Beurden * van Schoonhoven Van Beurden *

Schoonvelde Koops * Schoonevelt Buchner * Schoordijk Boek * Schoots van de Siepkamp * Schornack van der Waag * Schot Moeilijker * Schotman Nolde * Schottee de Vries * Scott-Smith * Schouten van Gijzelen * Schouten Hoogendijk * Schouten de Jel * Schouten Netten * Schouten van der Velden * Schraffordt Koops * Schram de Jong * Schreuder Goedheijt * Schreuder Jonkman * Schreuder Peters * Schreurs van Hooijdonk *

van Schreven de Vries * van Schrojenstein Lantman * Schrijvers van Zenden * Schuerveld Schrijver * Schuitema Meijer * Schuitema Meyer * Schuitemaker Houtlosser * Schuitemaker Udo * Schulenberg Klopper * Schuringa Oortwijn * Schulte Berndt * Schulte Fischedick * Schulte Lage * Schulte Mater * Schulte Nordholt * Schuringa Oortwijn * Schutstal van Woudenberg * Schuurbeque Boeye * Schuurman Hess * Schuurman van Rouwendal * Schuurman Volker *

Schweer beij der Becke * Scott-Smith * Segerink Hartlief * Seifert Haak * Seifert Edler von Eichenstark * Senfft von Pisach * de Senerpont Domis * de Senna Ferreira * Senstius van der Meulen * Serrurier Schepper * Sesink Clee * Seth Paul * van Setten van der Meer * Van Setten van der Meer * Severien Lassche * Seijen ten Hoorn * Seyen ten Hoorn * de Séziere du Bizournet * Shoeny Kiewit *

Sibinga Mulder * Siccesz Koper * Sicco Smit * Sickens de Wal * Sicre van Zelst * van Sidderen Maas * Sieburgh Sjoerdsma * Siemerink Wolthuis * Siepman van den Berg * van Sierenberg de Boer * Sierversten Buvig * Sigmond Mellink * Sikkens Ahlquist * Sillevis Smit * De Silva De Freitas * de Silva Solis * van Simmeren van der Weerd * Simon Hovenkamp * Sinclair de Rochemont * Sinde Bouwman * Sint Jago * Sippens Groenewegen * van Sunten Maartensdijk (er is ook van Suntenmaartensdijk) *
* Sipkema Veenstra * Sips Bul * Sirks van der Oost * Sisouw de Zilwa * Sissing Meijer * Sitton de Houtman * Six Dijkstra * Skeete McLeod * Sleebos van Beekum * Slemper van Balen * Slingerland Rodal * Slingervoet Ramondt * Slok Soede * Sloth Blaauboer * van der Sluijs Veer * van der Sluys Veer * Sluyterman van Langeweyde * Sluyterman van Loo * van Sluijters van Nimwegen * Smak Gregoor * Smids Vinken * Smit Arends * Smit van Burgst * Smit de Does * Smit Duyzendkunst * Smit Kleine * Smit Noomen * Smith Petersen * Smit van der Poel * Smit Roeters * Smit Thomassen * Smit Verburg * Smits van Burgst * Smits Schouten * Smits Solis *

Smits van Waesberghe * Smithson - de Bats * Snaterse Broekhuijse * van Snek Pallaman * Snelder Avila * Snelling Berg * Snelten van Eunen * Sneyders de Vogel * Snoeck Henkemans * Snoey Kiewit * de Snoo Almeida * Snouck Hurgronje * Snijder van Wissekerke * Sobering Zuithoff * van Soest Raessens * Soetbrood Piccardt * Soetenzicht Lopez * Sol van Gelder * Sollier Armstrong * zu Solms Wildenfels * Som de Cerff * van Someren Brand *

Soors d'Ancona * Sorrius Gemmink * Sovereign-Smith * van Spaen la Lecq * Spanjaerdt Speckman *  Spar van der Hoek * Sparré Ulrich * Sparwer Veldman * Spatzker Lemmens * Speerstra Keuzenkamp * Speksnijder Kriest * Speldekamp Berghuis * Sperna Weiland * Speijart van Woerden * Spiekerman van Weezelenburg * Spier van Zwicht * Spierenburg Mellink * Spillenaar Bilgen * Spits Warnars * Spits-Warnars *

Spreen Brouwer * Spreen Vos *  Sprenger de Rover * Sprenger De Rover * Springvloed Dubbeld * Springvloed Dubbelt * Spruit Bleeker * Spruijt Blokker * Spuijbroek Moskvitina * van Spijker Baan * Sta van Uitert * Stadelmann von Escholzmatt * van Staden ten Brink * Stadman Robaard * Stakman Bosse * Stam de Jonge * Stanley-Smith * Staphorsius Smedes * Stakman Bosse * Statius Muller * van Staveren van Dijk * Steemeijer Dros * Steen Redeker * Steenbergen Buunk * van Steenbergen van der Es *

Steendam Visser * van Steenderen de Kok * Steengracht van Oostcapelle * Steenhard Sluijter * Steenhard Sluyter * van Steenhardt Carré * Steenhof de Jong * de Steenhuijsen Piters * Steenis Westerdijk * Steensel van der Aa * Steensgaard Mortensen * van der Stege Engelen * ter Stege Wedzinga * Stegemeijer Fermosel * Steinfort Schaap * Stellingwerff Beintema * Stenfert Kroese * Sterenberg Drent * Sterrenburg Immig *  van Abbe * Steijers van Orselen * Stheeman Hesse * Steinrotter Bierd * Sterrenburg Immig * Stheeman Hesse * Stocking Korzen *

Stoel Feuerstein * Stoel Hofkens * Stoelman Leysner * Stokhof de Jong * Stompedissel Menting * Stoop van Goudswaard * Storm Buysing * Storm de Grave * Storm Overweg * Straathof Rob * Strack van Schijndel * Strang van Hees * Strankmeyer Verheijden * Straub van der Lee * Strating Dilling * Strick van Linschoten * Stroeken Angelo * Stroeckx van den Broek * Stroink van Eijzenga * Stroo Cloeck * Stroo Uittenbogaard * Struif Bontkes * Struik Dalm * Struik de Jong * Struiken Boudier *

Stuivinga Rookmaker * Struijk van Bergen * Struiving de Groot * Stupakoff Wagemaker * de Stürler Boekwijt * de Stürler de Friendsberg * de Sturler de Friendsberg * Stuij van den Herik * van Stuijvenberg Maeder * van Stuijvesant Meijen * de Surmont de Bas * Sutherland - Stevens * Sutherland - Stolting * Suyling Smit * Swaak-Goldman * de Swaan Arons * Swanenburg de Veije * Swart Ranshuysen * Swarthout de Hoog * Swaters van Schaumburg * Swaving Dijkstra * Swerms Suwijn * van Swinderen Koopmans * Swijghuisen Reigersberg * Sijpkens Smit * Sijpkens  Toxopeus * Sijtsma Poll *


van Taack Trakranen * Tabernée Heijtmeijer * Tadema Damman * Tadema Wielandt * Taets van Amerongen * Tammenoms Bakker * Tammes Buirs * Tamminga van Eijsinga * Tappij Gielen * Taylor Kraay * Taylor Parkins * Taylor Weber * Tebbenhoff Rijnenberg * Tebbens Torringa * Teding van Berkhout * Teer Veer * Telgenhof Oude Koehorst * Tell van Witzenburg * Temme Pidcock * Temminck Groll * Tempelmans Plat * van Tengnagell de Raad * Van Tengnagell De Raad *

Tengval van Wonderen * van Tent Becking * van Tent Beking * van Tent Beeking * Tenthoff van Noorden * Terlaak Poot * Tervort Kearney * Tetar van Elven * Tets van Amerongen * van Tets van Goudriaan * Tetterode Ravestein * Textor Grieve * Teijchiné Stakenburg * van Teijlingen Bakker * Themmen de Lang * Theunissen Bruggink * van Thiel Berghuis * van Thiel Corvers * van Thiel de Vries * Thiemann Beelt * Thieme Groen * Thoden van Velsen * van Thoor Gisling *

Thorn Prikker * Thorn-Prikker * Tiedemann Croese * Tieks Koening * Tiel Groenestege * Tiggeloven Remkes * Tigler Wybrandi * Tilmann Klein * Timmer Arends (ook bestaat Timmerarends) * Timmer Kelder * Timmers Verhoeven * Tindal Hallungius * Tismeer Buis * Tissot van Patot * Tissot Van Patot * Titiz Kreukniet * Tittelbach von Tijgersburg * Toers Bijns * Tollius Glusenkamp * Tom Broers * Tomanek von Beyerfels * Tonnis de Graaf * Toonen Dekkers * Toonen-Dekkers *

van der Toorn Vrijthoff * Torley Duwel * Torra van Barchjansen * de Tourton Bruyns * Toussaint Raven * du Toy van Hees * Trager van Neutegem * Triebel van Duuren * van Tromp Boomsma * Tromp de Haas * Trouwborst Baas * von Tschammer und Quaritz * van Tubergen Lotgering * de Tueau de la Croix * Tuinenburg van Kesteren * Tuinhof de Moed * Tuinier Hofman * Tuijenburg Muijs * Tuijl Schuitemaker * Tuyl Schuitemaker * Tuymelaar Koldenhof * Tuinier Hofman * Tweed Nuijten * Tijhuis Trutmans *


Ubink van der Spek * Uden Masman * von Uexkull Güldenbrand * Uffelie Muntjewerff * Uiterwijk Winkel * Uitte de Willige * Ullens de Schooten * von Ulm Erbach * Ulsamer de Waard * Umlauf von Biberfort * Uniken van der Tuuk * Uniken Venema * van Urk Dam * Usi Schaaper * van Uije Pieterse * Uijen de Klein * Uijleman Anthonijs * Uijtwerf Sterling *

van der Vaart Smit * Vaarzon Morel * Vacquier Droop * Valckenier Kips * Valckenier von Geusau * Valckenier de Greeve * Valckenier Kips * Vale Kiekebosch * Valk Lucassen * van Valkenburg van de Kreke * Valois-Smith * van Nauta Lemke * Vardink Huiskamp * de Vathaire du Fort * Vattier Kraane * van der Veel Zeppenfeldt * van Veelen Hekmeijer * Veenboer Bout * van der Veen Meerstadt * van der Veen Zeppenfeldt * Veendijk Janssens * Veenendaal Johann * Veenman Bouman * Veenstra Reinders *

Vegelin van Claerbergen * Veenman Bouwman * Veintimillia van Ruitenbeek * Vel Tromp * Veldboom Soumain * Op den Velde Boots * van de Velde Harsenhorst * van der Velden Erdbrink * van der Velden Jonkers * Veldhuizen Koelewijn * Veldhuijzen van Zanten * Veldhuijzen Van Zanten * Veldhuyzen van Zanten * Veldman Klazema * van Velthoven Baak * Velthuizen Weil * Veltkamp Theunissen * van de Ven Sauveur * Veneklaas Slots * Vening Meinesz * Vente Peters * Vera Evertman * Verbeek Bron * Verbeek van Maurik * Verbeek Meinen * Verbeek Scharroo * Verbeek Wolthuys * Verboom Goedhart * Verbruggen Sieben * Verdonck Huffnagel * Verdoes Kleijn *

Verduijn den Boer * Verduyn den Boer * Verduijn Lunel * Verduyn Lunel * Verhagen Metman * Verheye van Citters * Verkaak Brijan * Verkerk Pistorius * Verkouteren Jansen * Vermeer Merks * Vermeulen Naaijen * Vermeulen Minkwit * Vermeulen Naayen * Vermeulen van Kruiningen * Vermeulen Windsant * Vermijn Kievit * Vermoesen Eggers * Vernon-Smith * Verschooff Henning * Verschoor de Berkhout * Verschoor Schoenmakers * Verschoore de la Houssaye * Versfeld Frenay * Verspuij van Rietschoten * Versteegh Meulemans * Versveld Frenay * Verweij de Geus * Verweij van Udenhout * Verzijl Tjepkema * Vet Beerkens * Veterman Penneweert * Vetter Dedier * de Veij Mestdagh * de Vey Mestdagh * de Vicq van Cumptich *

Vieillevoye Grooters * Victor van Ballekom * Viervant Tukker * de Vignon Vandevelde * de Vilder Coombs * Villa Baars * Vinkeles Melchers * Viola van Ekeris * Vis Dieperink * de Visch Eijbergen * de Visch Eybergen * Visser Bravo * Vlaanderen Oldenzeel * de Vlamingh Kiebert * Vleck de Coningh * Vleesch Du Bois * Vleesch du Bois * Vleugels Schutter * Vleugels-Schutter * Vlielander Hein * van Vloten Dissevelt * van der Vloot van Vliet *

Vlottes Visser * de Vlugt Marco * Vodegel Matzen * Voet van Vormizeele * Vogelenzang de Jong * Vogelzang Kuipers * Vogelezang de Jong * Vogt de Boer * Vollenhoven van Daalen * Volker van Waveren * Volkerink Kranenburg * Volkerink Vunderink * Volkerts van Hoogendaal * Volmer Weijland * Volmer Weijland * Vonk Noordegraaf * Voncken Santana * van de Voorde Beke * Voorderhake de Keizer * Voorn Pimentel * van der Voort Maarschalk * Voorthuizen van Meekeren * van der Vorm Lucardie * Vorstheuvel La Brand * Vorstheuvel Labrand * Vorstius Kruijff

* Vos van Avezathe * de Vos Burchart * Vos van Havezathe * de Vos Klootwijk * Vos de Mooy * Vos van Zalingen * Vosdingh Bessem * Vosselman Bosch * Voswinkel Dorselen * Vrees Van Nahuys * Vrees van Nahuys * Vredenrijk Engelenburg * Vredeveld Brouwer * Vree Engberts * Vrendenberg-Hagerstrom * Vreugdenhil Vader * de Vries Albertin * de Vries Andries * de Vries Broekman * de Vries Feyens * de Vries Hofstee * de Vries Hoogerwerff * De Vries Humel * de Vries Lentsch * de Vries Reilingh * de Vries Robles * de Vries Schultink * de Vries Stadelaar * 

de Vroomen Stoppelenburg * de Vrugh Olthuis * de Vrugt Chavonnes * Vrij Peerdeman * van Vrijberghe de Koning * Vullings Lenssen * van Vuuren Boerefijn * van der Vuurst de Vries * van Waadenoijen Kernekamp * van Waadenoyen Kernekamp * Waakop Reijers * de Waal van Anckeveen * van der Waal van Dijk * de Waal Malefijt * de Waal van Veen * Waaleman Bruijnzeel * Waaleman Bruynzeel * de Waard Oudesluijs *


de Waard Wagner * van Waasbergen Dwarswaard * de Waele Janssen * van Wachtendorff van Rijn * van Waggendorff van Rijn * van Wagtendonck Drijvers * de Waha Baillonville * Walaardt Sacré * van de Wal Repelaer * van den Wal Arneman * van den Wal Arnemann * van der Wal Clarke * van der Wal Mourik * van der Wal Perné * 

van Walbeeck de Saint Malo * Walburgh Schmidt * Walenkamp den Haan * Walma van der Molen * Wallast Groenewoud * Wallis de Vries * Walraven Borst * Walsarie Wolff * Walscheid van Dijk * van Walt van Praag * Walther Boer * Wanderink Vinke * van Waning Bolt * Ward-Brew * Ward-Smith * Warendorp Torringa * 

Warnaar van der Stouw * Wassenaar Schulling * Wassink Smit * Wassmer von Langenstein * te Water Mulder * Watts-Jones *van de Waterweg Berends * van Waveren Hogervorst * van Waveren de Jong * te Wechel Hulsbergen * Wedemeijer Krol * de Weede van Dijksveld * van Weerden Poelman * de Weert Steenkamer * Weevers Stous *

van Weezel-Errens * van Weezel Errens * Wehrmann Krieger * van der Weide Jansen * van der Weiden van Wijk * van Well Groeneveld * Welle Donker * Wemelink Entink * Wemmerslager van Sparwoude * van Wendel de Joode * van Wendel De Joode * Wendelaar Bonga * von Wenz zu Niederlahnstein * van Wendel de Joode * van Wendel De Joode * 

Wer van Vloten * Werdmüller von Elgg * Werdmuller von Elgg * van der Werf ten Bosch * Werumeus Buning * Wesseling Lefering * Wesselman van Helmond * Wessels Beljaars * Wessels Boer * Westenberg Gunther * van 't Westeinde Meeder * Westfaal Quadekker * Westenberg Gunther * Westenbrink Weustmann * Westerdijk Zuideveld * Westerman Holstijn * Westerwijk Bosdijk * Westfaal Quadekker * Westphalen-Fürstenberg * Westra Houkzema * Westrik Broeksma 

Westveen Slinkers * van de Weteringe Buys * van de Weijgert Schonk * Weulen Kranenbarg * de Weij Peters * van Wezel Wisse * Whitaker Dixon * Wichink Kruit * Wiedeman Kenbeek * Wiegand Bruss * Wienen de Vries * Wierda van Wijk * Wierdeman Molendijk * Wierema Kosters * Wiersma Janssen * Wierts van Coehoorn * Wietzema Menkhorst * Wigmann Welling *

Wiggers de Vries * de Wilde Moor * de Wilde de Ligny * Wildeboer Schut * de Wildt Meyboom * de Wild Propitieus * Wilgenhof Plante * van der Wilk Koemans * Willebeek le Maire * Willebrands Bakker * Willekes Macdonald * Willekes Mac Donald * Willems van Dijk * Willems Holman * Willemsma Heetebrij * Willemsen van Beveren * Willemsen Holman * Willemsen Jo * Willemsz Geeroms * Williamson Napier *

van der Willigen Gatsonides * van der Willigen van Veen * Wilmink van Benthem * Wilmot Klink * Wilmot-Klink * Wilms Floet * Wilms van Kersbergen * Wilod Versprille * Wing Easton * van Wingerden Zwarts * van de Winkel Boudens * Winkel Groenendijk * Winkelhorst Saavedra * Winnubst Ykelenstam * Winkler Prins * de Winter Eltink * Wisboom Verstegen * Wissbrock Kremer *

Wisse Nijssen * Wisse Smit * van Wissen van Veen * de Wit Boers * de Wit Hamer * de Wit van Huijssteden (er is ook van Huijssteden de Wit) * de Wit Huissteden * de Wit Kakes * de Wit Lugtenberg * de Wit Wijn * de Wit Wijnen * Witbols Feugen * Witbroek de Greef * Witsen Elias * Whittaker-Williams * de Witt Havers * de Witt Huberts * de Witt Puyt * de Witt Wijnen * Wittert van Hoogland *

Witzen Geijsbeek * Wohlgemuth Kitslaar * Woldringh van der Hoop * de Wolf Lahnstein * Wolf Metternich * Wolfer op Veldmeijer * Wolff de Beer * de Wolff Peereboom * Wolff Schoemaker * de Wolff van Westerode * Wolf van Wulfing * Wolff von Wülfing * Wols Arias * Wolters van der Weij * Wolterbeek Muller * Wolters Ruckert * Wolthuis Scheeres * Woltjer Loonstra * Woltman Elpers * Wolvendijk Zaadnoordijk * von Wolzogen Kühr * Woudstra Hablé * van 't Wout Hofland *

Wouterlood van Doesburg * de Wouters d' Oplinter * Wouters van den Oudenweyer * von Wrangel auf Lindenberg * de Wreede Vera * Wuffing Bosma * Wijbrands Marcussen * Wijdenes Spaans * van Wijck Jurriaanse * Wijchgel van Schildwolde * van Wijk de Kruijff * van Wijk Werneke * Wijnoldy Hennus * Wijnen Riems * van Wijngaarden Lindhout * Wijnoldy Hennus * Wynne-Williams * Wijnschenk Dom * Wijntje Santamaria * Ybeles Smit * IJkema Westerhuis * van IJlzinga Veenstra * Yntema Brouwer * Young Quentin * d' Yoy van Mijdrecht * van Ysel Smits * IJsselstein Mulder *

* Zaal Strobrand * Zaalberg van Zelst * van Zalm van Eldik * Zamen Dost * Zand Scholten * van Zandbergen Bruggenkamp * Zander ter Maat * van Zanten Jut * van Zanten Solleveld * Zech Wallebroek * Zeeuw van der Laan * de Zeeuw van Wel * van Zeewijk Vink * van der Zegen de Beer * Zegering Hadders * Zegers de Beijl * Zegers-de-Beijl * Zegers Veeckens * Zehender Traus * Zeilinga van der Lee * Zeitler Prins *

van Zelm Zwern * Zengerink Terhorst * von Zeppelin den Hollander * von Zeppelin Obermüller * Ziedses des Plantes * Ziedses Des Plantes * Zigterman Rustenburg * Zillinger Molenaar * Zilver Rupe * Zimmerman van Woesik * Zimmermann Korevaar * van Zinderen Bakker * van Zinnicq Bergmann * Zoetelief Norman * Zoetelief Tromp * van der Zon Brouwer * Van der Zon Brouwer * Zonneveld Piek * Zonneveld Skinner *

Zoutenbier Vermeij * Zucotti Voorbrood  * Zuidhof Boer * Zuidmulder Bakker * Zweers Meijer * van Zwam Gerritsen * Zwama Tromp * Zwanepol Klinkmeijer * Zwanepol Quaars * de Zwart van Kooten * Zwart VoorspuyZweers Meijer * Zweerts de Jong * van der Zwet Slotenmaker * van Zwieten de Blom * van Zwieten De Blom * van Zijl Jansen * van Zijll Langhout * Zijlmans van der Wiel.Patriciaat

Waarschuwing: buiten beschouwing bleef de adel uit het Nederlands Adelsboek (het ‘Rode Boekje’). Die topgeslachten houden zichzelf en uiteraard elkaar lopend op de hoogte van belangwekkende familiale ontwikkelingen. Het gaat in 2022 op 10.000 -11.000 mensen. Rond 1800 waren er tussen 500 en 600 adellijke families. Door uitsterven en de stop op verheffingen door het koningshuis tot de adel daalde dat tot nu ca. 325 met gemiddeld ca. 30 naamdragers - de voortplanting moet wel selectief blijven.


De jaarlijkse uitgave Nederland's Patriciaat (het ‘Blauwe Boekje’), begonnen door het Centraal Bureau voor Genealogie CBG, bevat sinds 1910 de genealogie van vooraanstaande geslachten zonder aristocratische titel. Vaak afstammelingen van stedelijke regentenfamilies uit de Gouden Eeuw met onder elkaar bij toerbeurt toebedeelde bestuursfuncties. Oorsprong in de late Middeleeuwen: onderling verwante niet-adellijke families die in de opkomende Europese steden als geslaagde ondernemers de economie stuwden. 


Er wordt nogal wat gevraagd: een geslacht met tenminste in de laatste 150 jaar onafgebroken een vooraanstaande rol in onze samenleving. Structureel neusje van de zalm. Prominent in handel en bedrijf, openbaar bestuur, wetenschap, cultuur, politiek, rechtspraak, religie, medische wereld of strijdkrachten. Achtereenvolgende generaties met maatschappelijk aanzien. Kortom: elite. Dubbele naam niet vereist, aanzienlijk vermogen evenmin. 

Men verschijnt op eigen initiatief in een hoofdstuk in de gebonden pocket met 400 tot 500 pagina's van geringe oplage in de nagestreefde eervolle status. Na ballotage, door de Stichting Het Blauwe Boekje, van het door de amateur familiegenealoog of professionele kracht samengestelde en van overgeleverde familiale illustraties voorziene manuscript. En dan, met lieve dank aan de illustere voorzaten, heb je echt wat om trots op te zijn. Plus vastigheid voor de nazaten. Redactioneel aanspreekpunt is nu Historisch Bureau De Clercq en uitgever is Verloren te Hilversum (zie de websites). Anno 2022 voor familieleden € 50, nadat de basiskosten van een hoofdstuk van 24 pag. van ca. € 4.000 (incl. tekening familiewapen ad  € 125 maar excl. externe genealogische hulp) zijn opgehoest. In de boekhandel zo lang de voorraad strekt € 60.

Na een eeuw uitgave omvatten de indrukwekkende stambomen, fraai aangekleed met levensverhalen en afbeeldingen, meer dan 1800 uitvoerige bijdragen. Dit gemiddelde van 18 per jaar betekent een zeer trage groei van de officieuze club, merendeels zonder dubbele naam. Uit de als elite genommeerde namenkrans (al was het in het begin bij de ballotage soms ‘wij van wc-eend kiezen voor wc-eend en wel hierom’ - er werd immers voor betaald en het jaarboek moet vol...) hier een aantal welluidende dubbele exemplaren.


Zeker met respect. Er zijn daarnaast legio 'patriciale' geslachten buiten het Blauwe Boekje. Omdat de familie een doorknede genealoog ontbeert. Of de initatiefnemer tot gentrificatie verre neven en nichten onvoldoende mee krijgt wegens de onkosten. Of omdat ze zo’n publieke bevestiging van status ouderwets, overbodig of belachelijk achten - men trekt zelf wel een eigen maatschappelijk spoor.

/Deftigheid werd onmiddellijk en blijft de absolute topper in mijn bezoekcijfers - even checken of je er wel bij staat. Nu pakweg een derde van het totaal.  En ook daarom zoek ik stug door.

Hier klankrijke dubbelen uit het Blauwe Boekje:


Abbring Hingst * Adama van Scheltinga * de Adelhart Toorop * Alberdingk Thijm * Albers van der Linden * Albers Pistorius * Van Alderwerelt van Rosenburgh * van Alphen de Veer * van Alphen Vink * Alting du Cloux * Amor Koole * des Amorie van der Hoeven * de Amorin Lodder * André de la Porte * van Andringa de Kempenaer * l' Ange Huet * Antingh Vogel * Apallius de Vos * Apellius van Hoboken * Arendsen Hein * Ardesch van Hamel * Arias van Oordt * Arkenbout Schokker * Arnold Bik * Asma Nauta * Assante di Tatisso * van Assendelft de Coningh * Avenstrup-Conradsen *

Baart de la Faille * Badon Ghijben * Backer van Leuven * Baelde Jansen * Baert de la Faille * Baert van Opstall * Baerveldt Fontijn * Baggerman van Houweninge * Bakhuizen van den Brink * de Balbian Verster * van Balen Walter * Balfour van Burleigh * Balguerie Guérin * Barkey Wolf * Barlagen Bussemaker * van Barneveld Kooy * Bas Backer * van Basten Batenburg * Beausar van Os * Beckeringh van Loenen * Beckeringh van Rhijn * van Beeck Calkoen * den Beer Poortugael * Begram van Eeten * ten Behm Wentholt * van der Beke Callenfels * Belgrave de van Eijck * van Bemmel Suijck * Bennebroek Gravenhorst * van Benthem van den Berg * van Benthem Jutting * Benthem Spijkens * Benthem Sypkens *

Bentz van den Bergh * Berch Gravenhorst * van Berckel Bik * Berckelbach van der Sprenkel * Berdenis van Berlekom * Berends van Loenen * van den Berg Fraterman * van den Berg van Heinenoord * van den Berg Jeths * van den Berg van Saparoea * van den Berg Van Spronsen * van den Bergh van Eijsinga * van den Bergh van Heinenoord * van den Bergh Weerman * Berghauser Pont * Bergwerf Bok * Berkelbach van der Sprenkel * Berkelbach Vandersprenkel * Bernelot Moens * Bernet Kempers *

Bettink Hazewinkel * Beucker Andreae * van Beuningen van Helsdingen * Beurskens Boot * van Bever Donker * Beijma thoe Kingma * Bichon van IJsselmonde * Bichon Visch * Bicker Caarten * de Bie Leuveling * Bierens de Haan * Bieruma Oosting * Binkhorst Maaldrink * Bisschoff van Heemskerck * Bisschoff Tulleken * Bland van den Berg * Blankers 't Hooft * Blaupot ten Cate * Blenken Blijdenstein * Bleuland van Oordt * de Blocq van Kuffeler * de Blocq van Scheltinga * De Blocq van Scheltinga * Blok van Laer *

Blokland Visser * Blussé van Oud-Alblas * van Bockom Maas * Boddens Hosang * Bodel Bienfait * Boedo van de Graaf * Boellaard van Tuijl * Boellaard Van Tuijl * Boelaard van Tuyl * Boele Wieling * Boelens Kemp * Boelmans ter Spill * Boer van den Heuvel * Boer Knottnerus * van Bol'Es Rijnbende * Bolijn van der Linden * van Bommel van Vloten * Boogaerdt 't Hooft * Boon van Ostade * Boon Hartsinck * Boon van Ostade * Borgerhoff van den Bergh * de Bosch Kemper * Bosch Kokken * ten Bosch Koningsberger *

Bosch Reitz * Bosch Stammeshaus * van den Bosch Sterringa * Boss van Charante * Bosscha Erdbrink * Bossert de Vlaming * van Bosveld Heinsius * Boterhoven de Haan * Bothenius Lohman * Boudet van Dam * van Bouwdijk Bastiaanse * Bouwma Nieuwenhuis * Braakenburg van Backum * Braakman Goos * van Braam Morris * van Braam van Vloten * van Braam Houckgeest * Braam van Vloten * de Brais Backer * à Brakel Reiger * van Brakel Schimmel * Brandenburg van der Gronden * Brandt Corstius * van Breda Beausar * Breedt Bruijn * Breen Kronenberg * Brest van Kempen *

Briefjes Koetsveld * Brikkenaar van Dijk * van den Broek Lamy * van den Broek d’Obrenan * Broer van Dijk * Broese Van Groenau * Broese van Groenou * Broese-van Groenou * von Brucken Fock * de Brueijs Tack * ter Bruggen Hugenholtz * ter Bruggen Willeumier * Bruine de Bruin * de Bruine Groeneveldt * Bruining van den berg * Brunsveld Keiser * Brutel de la Rivière * de Bruyn Kops * de Bruijn Prince * Bruijn van Rozenburg * de Bruyn Tengbergen *

de Bruyn Ouboter * de Bruyn-Ouboter * de Bruyne-Smulders * Buitenhoff ten Cate * van der Burcht van Lichtenbergh * van Buren Schele * Burés de Haan * Busch Geertsema * Busger op Vollenbroek * Busken Huet * Busscher Jannink * Butin Bik * van Buttingha Wichers * van Büüren van Heijst * Buys Ballot * Buijsing Damsté * Buysing Damsté * de Bijll Nachenius * van Bijnkershoek van der Koog * Bijsterus Heemskerk *

Calkoen van Limmen * Cambier van Nooten * Camerling Helmolt * Camper Titsingh * del Campo Hartman * Canter Cremers * Canter Visscher * Canter-Visscher * van Cappelen van Walsum * Carbasius Weber * Carp Visser * de Carpentier Wildervanck * de Carpentier Wolf * Casteren van Cattenburgh * van Castrop Viruly * ten Cate de Vrie * Cats Klöpping * Cazemier van den Berg * du Celliee Muller * de Ceuninck van Capellen * Chabot Stadhouders * Chandon Janssens * Chapman de Haan * de Charro van Kempen *

de Chaufepie Cnopius * de Clercq van Weel * de Clercq Zubli * Clockener Brousson * Clinge Doorenbos * Clotterbooke Patijn * Cnoop Koopmans * de Cock Buning * Coelingh Bennink * Coertzen de Kock * Cohen Stuart * Conde Zaaijer * le Conge Kleyn * Coninck Westenberg * Copes van Hasselt * Copius Peereboom * Cornelisse Bisschoff * Cornets de Groot * Cort van der Linden * Cost Budde * Coster van Voorhout


* Costerius de Boschofen * Costerman Boodt * Courrech Staal * del Court König * del Court van Krimpen * de Court Onderwater * Cox van Spengler * de Craen van Haeften * Crena de Iongh * Croiset van Uchelen * Culp van den Broeke * van Dam van Isselt * Dam Wichers (er is ook Damwichers) *  Dalen Gilhuys * Dekkers Los * Delia Mouton * Delfos Visser * Denick Patijn * Dermout Cramer *

Deutz Ebeling * van Dieren Bijvoet * Dietz de Loos * Dirkse van den Heuvel * Dittlof Tjassens * van Dobben de Bruijn * Docters van Leeuwen * Docters Van Leeuwen * Döderlein de Win * van der Does de Beye * Doevendans Olivier * Döderlein de Win * Donker Adames * Donker Curtius * Donker Duyvis * Donker van Heel * Donker Kaat * Donker Olivier * van Doorn Nagelkerke * Dorhout Mees * van Dorp Schuitman * Doude van Troostwijk * Douwes Dekker * Douwes Isema *

Douwma Kip * van Driel Kluit * van Driel Krol * van Driel Petri * van Driel Vis * van Driel van Wageningen * Driessen ter Meulen * Dronsberg van der Linden * Droogleever Fortuyn * Droogleever Fortuijn * Drossaart Bentfort * Drossaart van Dusseldorp * Drossaart Lulofs * Drost van Eeckhout * Drijfhout van Hooff * Ducroo de Jongh * Dudok van Heel * Dudok Van Heel * Dudok de Wit * Duyvené de Wit * 

Dumon Tak * Dutry van Haeften * van Duuren Bastiaansen * Duval Smith * van Duijfhuijs Beijnen * Duymaer van Twist * Duijmaer van Twist * van Duijnen Montijn * van Dijk Soerewijn * van Dijk van 't Velde * van Ebbenhorst Tengbergen * Ebeling Koning * van Ede van Der Pals * Egter van Wissekerke * Egeter van Kuijk * 

van Eibergen Santhagens * van Eldik Thieme * Elink Schuurman * Elink Sterk * Elmenhorst Westerman * Elout van Soeterwoude * den Engelsen Heemskerk * Elsevier van Griethuysen * Enting Boot * van Erpers Royaards * Evekink Busgers * Eversdijk Smulders * Everwijn Lange * Eyck van Zuilichem * van Eijk de Lange * Eyssonius Wichers * van den Exter van den Brink *

van der Feen de Lille * Feenstra Kuiper * Fentener van Vlissingen * Feuilleteau de Bruyn * le Fèvre de Montigny * Fitz-James * Fitz Verploegh * Fock van Coppenaal * Fockema Andreae * Fockema Wurfbain * de la Fontaine Schluiter * Fonteijn Kuipers * Fontein Strootman * Fontein Verschuir * Forsten Verschuir * Fortuijn Drooglever * Fransen van de Putte * Franssen Herderschee * Fremery Kalff * Freijdanck Oesinger * Freseman Gratama * Fresemann Viëtor * le Fèvre de Montigny * von Frijtag Drabbe *

Fuhri Snethlage * Fuller Hoos * Fundter de Beauchène * Gaaikema van Vloten * de  Gaaij Fortman * Gabriel van der Linden * Gallandat Huët * Gallis Merens * van Gelder de Neufville * Geldof van Doorn * van Gelein Vitringa * van Genderen Stort * Geraerds Thesingh * Gernler van Marle * Gerritsen van der Hoop * Gesner van der Voort * van Gesseler Verschuir * van Ghesel Grothe * de Geus Fillekes * de Geus van den Heuvel * de Geus Los * Gevers van Endegeest * Gevers Deynoot * Gevers Leuven * de Geus van den Heuvel * de Geus van der Vliet *

Geij van Pittius * van Gheel Gildemeester * Gibmacher van Nooten * Giltay Veth * Glastra van Loon * Glijm de Vos * Gobius du Sart * Godin de Beaufort * Goeman Borgesius * van der Goes van Naters * Goffin van der Star * van der Gon Netscher * Gouda Quint * van Goudoever de Jongh * Graadt van Roggen *

de Graaff Guilloud * de Graaff Stoffers * Graham Adriani * Gratama van Andel * Gravenstein Tholen * Grimbel du Bois * Groeninx van Zoelen * Groll Cramer * Grothe van Schellach * van Groningen Schinkel * van Groningen à Stuling * de Groot van Embden * de Groot Jamin * de Groot Schimmel * de Gruijter Bols * de Gruijter van den Boogert * Guldensteeden Egeling * Guyot van der Ham * van Gybland Oosterhoff *

Haack van der Goes * van Haaften Weeland * Haagen Smit * Haak Bastiaanse * de Haay Stekelenburg * ter Haar Romenij * ter Haar Romeny * ter Haar Rosema * van Haare Heijmeijer * Haaring van der Hoeven * de Haas van Dorsser * de Haay Stekelenburg * Hacke van Mijnden * d'Haene Scheltema * Haentjens Dekker * van Haersma Buma * van Haersma de With * van der Hagen van der Heuvel * Haitsma Mulier * Hakker Coster * Halmmans de Jongh * Hamilton of Silvertonhill * Hanegraaf van der Colff * Hänisch ten Cate * 

Hanekamp van Harinxma * Hanozet Gordon * van Hanswijk Pennink * Harbrink Numan * van der Hardt Aberson * van Haren Noman * Harmsen van der Vliet * Hart Nibbrig * Hartogh Heijs * Hartsen van der Hoop * Hartsinck Hollaar * Hasseleij Kirchner * Hatersel Koning * Hazelhoff Roelfzema * Hazelhoff -  Roelfzema * van Hecking Colenbrander * van Heemskerck van Beest * van Heemskerck Veeckens * Heerkens Thijssen * Heerma van Voss * Heldewier Vignon * van Hellenberg Hubar * van Heloma Lugt * Hennings Backer *

van Henten Visser * van Hettinga Tromp * Heuckeroth van Hessen * Heukels de Lange * van den Heuvel Brouwer * van den Heuvel Rijnders * van den Heuvel van Varik * Heyman Cohen * Heynen van Essen * van Heyningen Nanninga * Heijnsius van den Bergh * von Hinke Kessler * van Hoek de Bruin * van Hoey Smith * van 't Hoff Stolk * Hoffman Ensink * Hoffmann van Hove * Hoffmann Veldkamp * Hofstede Crull * Hofstede de Groot * Hofstede van Son * Hoogeboom van Tetterode * Hoogendijk van Cappellen * Hoitinga van Idsinga * Holst Weber *


* Hondius Boldingh * Hondius van Gessel * Hondius van Herwerden * Honig van den Bossche * van der Hooft Carbonell * Hooft Hasselaar * Hooft van Iddekinge * Hoogesteger van Dijk * Hoorens van den Berg * Hoorens van Heijningen * Hoorens van Heyningen * van Hoorn Alkema * Hopperus Buma * 

Hora Adema * Hora Siccama * ten Houte de Lange * van der Houwen van Oordt * Houwink ten Cate * van den Hoven van Genderen * Hovens Greve * Hoynck van Papendrecht * Hoytema van Konijnenburg * Huber Noodt * Hubert van Beusekom * Hubert van Bleijenburgh * Hulsbergen Henny * Hulshoff Strampel * Hupkens van der Elst * Huygens Tholen * 

Hymans van den Bergh * Idema Greidanus * Indewey Gerlings * Ingen Housz (ook Ingen-Housz en Ingenhousz) *  Isebree Boom * Isebree Moens * Itzig Heine * Jacques Baelde * Jager Gerlings * Jannette Walen * Jans de Haan * Jansen Steenberg * Jansen-Steenberg * Jansma van der Ploeg * Janssen Steenberg * Jeltes-Davis * Jongbloed Unterhorst * Jongh Visscher * de Jongh van Arkel * Jongkindt Coninck * de Jong Cleyndert * de Jonge van der Halen * Jonker Roelants * Jonxis van Weel * de Josselin de Jong * 

Kaars Sijpesteijn * Kamerlingh Onnes * van Kampen Wieling * Kamphuis Suermondt * Kappeyne van de Copello * Karsten Schuler * de Kat Angelino * de Kedts Houtman * Kellermann Slotemaker * van Kempe Valk * van Kempen Seket * van Kempen Sèket * van Kempen Zandbrink * Keppel Hesselink * van Kesteren Schram * de Kets Houtman * Ketting Olivier * 

van Ketwich Verschuur * Kiljan van Heuven * Kits van Heijningen * Kits Van Heijningen * Kits Nieuwenkamp * Kits van Waveren * Kleyn van Willigen * * Kneppelhout van Sterkenburg * Knol Bruins * Knotnerus Bruins * de Kock van Leeuwen * Koert van der Linden * van Koetsveld van Ankeren * Kolff van Oosterwijk * Kolhorn Visser * Koning van der Ploeg * 

Koolemans Beijnen * Koopmans Stadnitski * Kooijman van Guldener * Kops Hagedoorn * Korteweg Maris * Korteweg-Maris * Korthals Altes * Krafft van Mansveld * Kraijenhoff van de Leur * Krayenhoff Sloot * Kreunen Mees * van Krevelen van Heteren * Kruseman Aretz * Krijnse Locker * ter Kuile Lemker * Kuyck van Houweninge *

van de Laar Krafft * de Laat de Kanter * Lach de Bère * de la Lande Cremer * de Lange Boom * Lakens Douwes * van Lakerveld Bisdom * Laman Trip * Lambrechtsen van Ritthem * Lamoraal Wichers * Lammers Lisnet * de Lange de Beauveser * de Lange Boom * de Lange Tegelaar * Langlois van den Bergh * van Lankeren Matthes * de Lanoy Meijer * van Lanschot Hubrecht * Latenstein van Voorst * van Letten van Rossum * Liot Backer * Le Bron de Vexela * Ledeboer Pekema *

van Leenhof de Lespierre * van Leeuwen Boomkamp * van Leeuwen van Duivenbode * Van der Lek de Clercq * Lemmens Honig * de Lestrieux Hendricks * Lelyveld van Cingelshouck * van Letten van Rossum * Leuveling Tjeenk * Lichtenvoort Cats * van Lidt de Jeude * van Lidt De Jeude * de Liefde Meijer * Liekeles Oebels * van Lier Lels * de Lille Hogerwaard * van Limborch van der Meersch * Lincklaen Arriëns * Lincklaen Westenberg * de Lind van Wijngaarden *

van Linden van den Heuvell * van Linden Tol * Linthorst Homan * Littooi Nipperus * van Löben Sels * de Loches Rambonnet * Lochten Bastiaansen * van Lookeren Campagne * de Loos Waarts * de Lorme van Rossum * Los Poelman * Losecaat van Nouhuys * Losecaat Vermeer * Lotter Homan * Louwe Kooijmans * van Lulings Umbgrove * Luna van den Heuvel * Lunsingh Scheurleer * Lunsingh Tonckens * Lunsingh-Tonckens * de Lussanet de la Sablonière * van Lutsenburg Maas * Lycklama à Nijeholt *  

van Maanen Winters * Maarschalk Meijer * Maas Geesteranus * Maasse van den Brink * Maassen van den Brink * Maaswinkel de Wijs * Maats à Stuling * Mac Gillavry * Maclaine Pont * de Maes Janssens * Mangelaar Meertens * Manger Cats * Mansvelt Beck * Manus van der Jagt * de Maret Tak * de Marez Oijens * van Maris van Dijk * Maris van Sandelingenambacht * van Marken Lichtenbelt * van Marwijk Kooy * Marroquin Raaphorst * du Marchie van Voorthuysen * van Marselis Hartsinck * Martini Buijs * van Marwijk Kooij *

van der Masch Spakler * Matak Fontein * Mathol de Jongh * Mathijsen Gerst * Matthey van der Hoeven * van Mazijk van Reenen * Meerkamp van Embden * de Meester Betzenbroeck * van Meeteren Brouwer * Menalda van Schouwenburg * Mensing van Charante * de Menthon Bake * Messchaert Snellen * Messchert van Vollenhoven * Messemaeckers van de Graaff * de Mestral Combermont * Metelerkamp Cappenberg * Meuleman Staatsen * Meyer Drees * Meyer Timmerman * Miller de Haan * Mispelblom Beyer * Mistrate Haarhuis * Moerkerk Boot *


* de Mol van Otterloo * Molengraaf van Loon * Mom Visch * Monod de Froideville * Montauban van Swijndregt * de Monté ver Loren * Morel van Mourik * Morsink Vollenbroek * Mörzer Bruijns * van Mourik Broekman * van der Muelen Wolf * Muller van Brakel * Muller Massis * Mulock Houwer * Munniks de Jongh * van Munster van Heuven * van Musschenbroek Greve * van der Mijll Dekker * Nagel Pellegrom * Nagel Soepenberg * Nagtglas Boot * Nagtglas Versteeg * Naudin ten Cate * van Nederveen van Meerkerk * de Neeff Vergroesen *

Nepveu tot Ameyde * de Nerée tot Babberich * Nering Bögel * van Nes van Meerkerk * Nestor-Hubert *  de Loos * de Neyn van Hoogwerff * Nicolaas Ponder * Nidelstein Walter * Noëls van Wageningen * ten Noever de Brauw * Nolst Trenité * Nolthenius van Elsbroek * Nolthenius de Man * van Noordenne Verloop * Noordhoek Hegt * Noordhoorn Boelen * Noorman van der Dussen * van Nooijen Kooij * van Nunen Huber * Nijhoff Asser * van Nijmegen Schonegevel * de Nijs Bik * 

Oldenhuis Tonckens * Ongerboer de Visser * Oortman Gerlings * van Oosten Slingeland * Oosterbaan Martinius * van Oosterwijk Bruijn * van Os de Man * Ossenberg Engels * von Oven Fransz * Overzee Gallas *

van 't Pad Bosch * Paets tot Gansoyen * Pahud de Mortanges * Paine Stricker * Palairet Hooglandt * van Panhuys van Cattenburgh * Paravicini di Capelli * Parsons Hoos * Pastor Ballering * Paulus van Pauwvliet * De Pauw Gerlings * Peereboom Voller * Peeze Binkhorst * Pelgrom von Motz * Pelinck ter Haseborg * Pellecer de van den Heuvel * Pels Rijcken * Peman Kakebeeke * Penning de Vries * Pennington de Jongh * Perk van Lith * van Persijn van Meerten * Pestman Koning * Philips van Buren *

Piccardt Brouwer * Pichot du Plessis * Pichot van Slijpen * Pierdant Backer * Pince van der Aa * Planten de Vassy * Plemp van Duiveland * Pleyte d' Ailly * Ploos van Amstel * Ploos Van Amstel * van der Poest Clement * Polderman de Jong * Pols Paardekoper * Pompe van Meerdervoort * van der Poorten van Vollenhoven *

Pootman van Oyen * Post Cleveringa * Post Greve * Posthumus Meyes * Postma Tractenberg * Pott Hofstede * Poulie Wilkens * Pous Koolhaas * van Prehn Wiese * Prick van Wely * Prins van der Voort * Prol Pato * Pronk van Hoogeveen * van Prooyen Schuurman * Provo Kluit * Provó Kluit * Pince van der Aa * Pruijs van der Hoeven * Putman Cramer * Pijnacker Hordijk * Pijnse van der Aa * du Quesne van Bruchem * Quintus Bosz *

Raedt van Oldenbarnevelt * Racer Palthe * van der Ramhorst Swaan * Ratering Arntz * van Reede van Oudtshoorn * Reeling Brouwer * Reepmaker van Belle * Reeser Cuperus * van Regteren Altena * Reinders Folmer * Reintjes van Veeren * Reinders Folmer * Reints Bok * dos Reis Cohen * van der Reis Cohen * Remmerts de Vries * van Renesse van Duivenbode * Reuvekamp Goos * van Reijn Snoeck * Reijnders Bisdom * 

Reijsenbach de Haan * van Rhede van der Kloot * Ridelman van Kempen * Riem Vis * Rigail Certon * Righart van Gelder * Rinia van Nauta * Robbé Groskamp * Roessingh van Iterson * Roest van Limburg * Roeters van den Berg * Roeters van Lennep * Roig van Groningen * Roland Holst * Rolandus Boers * Rolandus Hagedoorn * Rom Colthoff * van Romondt Vis * de Roo van Alderwerelt * de Roo de la Faille * de Roo van Alderwerelt * de Roon Swaan * 

Roos Hoefgeest * Rooseboom de Vries * Roosegaarde Bisschop * Roosmale Nepveu * Roozeveld van der Ven * Roscam Abbing * Rosen Jacobson * Rosendahl Huber * Roskamp Reddingius * van Rossen Hoogendijk * Rost Onnes * Rost van Tonningen * Rouppe van der Voort * de Roy van Zuidewijn * van Royen Visée * Ruempol Hamer * Ruseler Colenbrander * 

Rutgers van der Loeff * Rutgers Van Der Loeff * Ruijgers Vaillant * Ruysch de Beerenbrouck * Ruysch van Dugteren * Ruijter Bruijn * de Ruyter Korver * de Ruyter van Steveninck * de Ruijter van Steveninck * de Ruyter de Wildt * de Ruijter de Wildt * van Rijckevorsel de Wamberg * van Rijn van Alkemade * Rijnhart Schwietert * Rijpperda Wierdsma *


Saaymans Vader * van de Sande Bakhuijzen * van der Sande Lacoste * Sandberg van Boelens * Sandberg Van Boelens * van Santen Kolff * Sandt van Nooten * Sauerbier Couvée * de la Saussaye Briët * Sautijn Kluit * de Savornin Lohman * Schade van Westrum * Schadee van Dooren * van Schaeck Mathon * Schaepkens van Riempst * Schagen van Leeuwen * Scharp de Visser * Schas de Vries * van der Schatte Olivier *

Scheltema Beduin * Scheltema de Heere * Schermer Voest * Scheltus van Kampferbeke * Scheltus van IJsseldijk * Schenkenberg van Mierop * Scherpenhuijsen Rom * Schim van der Loeff * Slicher Cramer * Schneiders van Greyffenswerth *  Scholten van Aschat * Schönfeld Wichers * Schoot Uiterkamp * Schrassers Bert * Schouhamer Immink *

Schrameier Verbrugge * Schrassert Bert * van Schreven de Vries * Schrooder Kuiper * Schuckink Kool * Schuller tot Peursum * Schultz van Haegen * Schuurbecque Boeye * Schuyt van Castricum * Scully Tack * Senn van Basel * Sibenius Trip * Sibmacher van Nooten * Siebert Coster * Sieburgh Sjoerdsma * Siegenbeek van Heukelom * Siepman van den Berg * Siewertz van Reesema * Silvergieter Hoogstad *

Simon van Leeuwen * Simon Thomas * Sinclair van de Laar * Sinninghe Damsté * Sitton de Houtman * Slotemaker de Bruine * Sleeswijk Visser * Slicher Cramer * Sluyterman van Loo * de Smeth van Alphen * Smidt van Gelder * Smit Sibinga * Smits van Eckart * Smits van Oyen * Snellen van Vollenhoven * Snoeck Henkemans * Snouck Hurgronje * Snijder van Wissenkerke *

Snijders Blok * Snijders de Vogel * Snyders de Vogel * Snijders Vroegop * Soetbrood Piccardt * Sollewijn Gelpke * van Someren Greve * de la Soussaye Briët * Spakler van der Masch * Specht Grijp * van der Speck Obreen * Spikermann Immink * Sprenger van Eyk * Sprenger de Rover * Sprenger De Rover * Sprenger de Roover * Sprokholt Stoop * Star Busmann * van Staveren van Dijk * van den Steen van Ommeren * Steenhuis Geertsema * Steens Zijnen * van Steensel van der Aa * Steenstra Toussaint * Stein Callenfels * van Stein Callenfels * Steins Bisschop *

* Sterrenburg Immig * van Steijn van Hensbroek * van Stipriaan Luïscius * Stoekxs van den Broek * van Stockum van Akendam * Stoop van Strijen * de Stoppelaar Blijdenstein * Storm de Grave * Storm van Leeuwen * Storm Van Leeuwen *  van Linschoten * van Stipriaan Luïscius * van Straaten van Nes * Stroink van Eizenga * Struick van Bemmelen * Stuart-Fox * Strumphler Tideman * Stuyling de Lange * van Stuyvesant Meyen * de Surmont de Bas * Sweerts de Landas * van Swinden Koopmans *

Tabingh Suermondt * Tademan Damman * Tak Labrijn * Talma Stheeman * Taudin Chabot * Tausent van Heukelom * Teekamp Gout * Teekamp-Gout * Teengs Schenck * Tegelaars de Lange * Temminck Groll * Templeman van der Hoeven * Terpstra Noyon * Terwisscha van Scheltinga * Terwisscha van Scheltinga * van Tienhoven van den Bogaard * Tetterode Ravestein * Tetteroo Binkhorst * Teunissen van Manen * den Tex Bondt * van Thiel Ribbius * Thissen Kuitems * Tielenius Kruythoff *

van Tienhoven van den Bogaard * Tigler de Lange * Tjaden Emmen * Tjassens Keiser * Tjeenk Willink * Tjeenk-Willink * Torn Broers * van Toulon van der Koog * de Tourton Bruijns * Tra Kranen * Trimpe Burger * Tromp van Holst * Tromp Meesters * Tromp Visser * van Troostenburg de Bruyn * Tutein Nolthenius * van der Tuuk  Adriani * Udink ten Cate * Udo de Haes * Uffelie Muntjewerff * Uitenhage de Mist *


* Valck Lucassen * Valckenier Suringar * Valkenhoff van Doorn * van der Veen de Lille * Veen Valck * van der Veen Vonk * Vel Tromp * van Velsen Coster * Veltcamp Helbach * Veltman Fruin * Verbeek van Mourik * Verbeek van der Sande * Verkerk Pistorius * Verloren van Themaat * Ver Loren van Themaat * Verniers van der Loeff * Verploegh Chassé * Verrijn Stuart * Verrijn-Stuart * Verschoor de Berkhout * Verschoor Gerlings * Verschoor van Nisse * Verschoor Schoenmakers * Verschoor Sowa * Verspijck Mijnssen * Verspyck Mijnssen * Verstolk Völcker * de Veij Mestdagh *

de Vicq de Cumptich * de Vidal de Saint Germain * van Vierrsen Trip * Viruly van Pouderoyen * Viruly Verbrugge * Vis Bolderdijk * de Visser van Bloemen * Visser Boekhoudt * Visser 't Hooft * Vleesch du Bois * Vlottes Visser * Voogd Boom * Voorhoeve Holland * van Voorst van Beest * van Voorst Evekink * van Voorst Vader * van der Voort van Zijp * Vorsterman van Oijen * Vos de Wael * Vos De Wael * Vredenberg van der Horst * Vreede Bik * de Vries van Leeuwen * de Vries Robbé * Vrisou van Eck *

Waakop Reijers * van Waalwijk van Doorn * van Waasbergen Dwarswaard * Wackie Eysten * Wackie Eijsten * Wagenaar Hummelinck * van den Wall Bake * Waller Diemont * Waller Zeper * van Walré de Bordes * van Waterschoot van der Gracht * Wefers Bettink * Wegener Sleeswijk * Welding van den Berg * Welle Donker * van Wely Bleijerveen * Wertheim Salomonson * Werumeus Buning * van West de Veer * Westenberg Gunther * Westerouen van Meeteren * Westrik Broeksma * de Wetstein Pfister * Weyn Banningh * Wiardi Beckman * Wichers Hoeth * Wichers Schreur *

van Wickevoort Crommelin * Wieland Los * van Wieringhen Borski * van Wimersma Greidanus * Wildervanck de Blécourt * Wilhelmy Damsté * Wilhelmy van Hasselt * Willemier Westra * Willinge Gratama * Willinge Prins * Wilton van Reede * van Wimersma Greidanus * Wisse Dekker * de Wit van der Hoop * Witsen Elias * Wittop Koning * van Woensel Kooij * van Woensel Kooy * Wohlgemuth Kitslaar * van Woudenberg Hamstra * Wttewaal van Stoetwegen * van Wulfften Palthe * Wijckerheld Bisdom * Wijnaendts van Resandt * van Wijngaarden Lindhout * Wynoldij Daniëls *

Yust van Vlissingen * IJssel de Schepper * Yssel de Schepper * IJzenhoed Grevelink * van Zedik Thieme * Zegers Veeckens * van der Zon Brouwer * Zonneveld Piek * van der Zoo de Jong  * Zuiderveen Borgesius * Zwart Voorspuij * van der Zwet Slotemaker * van Zijll de Jong * Zijnen de Haan * Zijnen De Haan.


 

 

Meganamen

Sommige welgestelden en adellijken rekten, ter onderscheiding  van andere takken in de familie, hun visitekaartje in de loop van de tijd tot haast absurde lengte op. Vaak door toevoeging aan de al dubbele naam van hun landgoed(eren). Andere namenrijtjes klinken als een maatschap van advocaten of landschapsarchitecten. Namen met Iberische klank zijn meestal sjefardisch-joods en dan ook vermeld onder het thema Joods.

Ware namenstapelaars dus, al zijn er helaas veel fraaie combinaties in de mannelijke lijn uitgestorven - wat wil je ook met zo'n zich apart doende geslachtje... Na de check op het Meertens-bestand bloeien er toch prachtige bloemen, minstens in een driedubbel boeket. Je geniet het meest als je ze hardop langzaam en nadrukkelijk presenteert en de klank op je tong savoureert - een zweem van Haegse uitspraek is niet onwenselijk. Denk aan een receptie waar de lakei van dienst met bepoederde pruik en witte lange kousen aan de voordeur buigend je visitekaartje op een zilveren plateautje ontvangt. Dat overhandigt hij aan de majordomo, die de gast bij entree in de zaal luidkeels aankondigt. Het kaartje wordt (met datum en commentaar) door mevrouw behouden in een antieke zilveren doos.

Je kunt het ook te gek maken, zoals de la Fontaine und d' Harnoncourt Unverzagt. Die naam bestaat niet meer, net als de meerderheid uit Het Dubbele Namen Boek.  Maar wel de zesdubbele sefardische topper Sanchez Correia Elias de Sousa Elias Rodriques.

NB: aanwezigheid in het Rode of Blauwe Boekje is niet nagegaan. Uitgestorven heeft + Hier komen ze, smul ervan!


Abbema Copes van Hasselt * van Aerssen Beijeren van Voshol * Agramonte Gonzalez De Dol * Akersloot van Houten Roos * de Albuquerke Figueirdo Jonkers * Amaral de Almeida Versluis * do Amaral Gourgel de Assis * de Amorin Rebelo de Andrade * Antonio Julius Alexander * Apallius de Wouters d' Oplinter * Arabit Sint Jago * Araya van Assendelft van Wijck * Arno Familia de Grinsven * de Assis Martins de Sousa * Ayala Mendoza Elias *

Barchman Wuijtiers van Vkiet * Barkey Wolf van Geersdijk * Barkey Wolf von Greendijk * Baron Marinho de Sousa * Barreto de Vasconceles Junior * Barros Alves Donkersloot * van Beerepoot Hugenpoth tot  Aerdt * Bernardo do Rosário Monteiro * van Beijeren Bergen en Henegouwen * de Bie Leuveling Tjeenk * Binkhorst van Oudcarspel en in Koedijk * van Bleijswijk Thierens Verhagen * De Blocq van Haersma Buma * de Blocq van Haersma de With * Bloys van Treslong Prins * van Boetzelaer van Loenen en Wolferen * Boomsma da Ponte e Castro * van der Borch tot Verwolde van Vorden * Borges de Britto Heemskerk * Borges Tavares Semedo de Horta * 

Brägger van Polanen Petel * Brandon Bravo Bruinsma * Brainich von Brainich Felth * Brainich von Brainich-Feldt * van Brakell van Wadenoyen en Doorwerth * van Bredehoff de Vicq van Oosthuizen * Brewer van Vrijenes Slupick * de Bruyn van Melis- en Mariekerke * de Bruijn Prince de Kraaij *  Buiterhof Dirkse van den Heuvel * Burman Eijck van Zuijlichem + * Burmania van Humalda van Eysinga *


Calapez de Albuquerque Veloso * da Camino Ancona Lopez Soligo * Capdeville Noguira van Doorn * Carreira da Cunha Sant'Anna Sorgedrager * Cartier van Dissel Boets * Carvalhal de Arruda Bentschap Knook * de Carvalho Fidelis Braga * Carvalho de Melo dos Reis Borges * Carvalho Taveres Conserva * de Carvalho Sacadura Appleton de Vilder * Casteren van Cattenburgh Dinger * Chalmers Hoynck van Papendrecht * le Chanoine du Manoir de Juaye * 

de Chauvigny de Blot Koppert * Clifford Kocq van Breugel * van den Clooster Sloet tot Everlo * Clotterbooke Patijn van Kloetinge * Cornets de Groot van Kraaijenburg * Da Testha Jacobs de Bok * van Daalen Buissant des Amorie * Diderich-Lolkes de Beer * Djayden Angel Donatiën * Do Amiral Gourges de Assis 

* Doedes Breuning ten Cate * Doesburg Lannooy Neefs * Döhm de Pauw Gerlings * Domela Nieuwenhuis Nyegaard * Dos Reis Santa Rita Vieira * Dijkstra Pinto Leyte * Easton Kamerlingh Onnes * van Eck Duymaer van Twist * van Eerde Layton-Smith * Elias de Queiroga Bogaard * Elink Schuurman Duuring * Erices Estrada de van der Kruk * van Erp Taalman Kip * van der Eijden Alves Fireman *

Faustino da Silva Dinis van der Weel * Fayan Vlielander Hein * Fernandez-Hidalgo Schobbers * Ferro Xavier da Silva * Fievez de Malines van Ginkel * Fraser Tweedy Lambert * von Freijtag Drabbe Künzel * Gallardo Garces de Solorzano * de Girard de Milet van Coehoorn * Gomes Bello de Oliveira * Gonsalves Jardin de Ponte * de Gouyon Matignon de Pontourade * Grandjean Perrenod Comtesse * Grunberg de Almeida Alves *


* Hanckar Lagaay Wynne * Hartogh Heijs van de Lier * Hartogh Heijs van Zouteveen * van Hecht Muntingh Napjus * Heeren da Silva Marcos * Heerma van Voss Engbert * Helvetius van Riemsdijk ten Cate * van den Heuvel tot Beichlingen, gezegd Bartolotti Rijnders * Hille Ris Lambers * von Hinke Kessler Scholder * Hirt - Fischer - Leitis * Hoeth Bellinga Buseman * van Hoeij Schilthouwer Pompe * Van Hoey Schilthouwer Pompe * 

Hooft Graafland van Schotervlieland * Hoogeboom Bruins Slot * Hora Siccama van de Harkstede * van Hövell van Wezeveld en Westerflier * van Hugenpoth tot den Beerenklauw * van Huygens Peronneau van Leijden * I Luh Sterre de Wit * d' Israel Levy Bentub Lima * Jansen Eijcken Sluijters * Jansen Eijken Sluyters * Jansen Eyken Sluyters * Jessica Akmal Gill Samuel *de Jong van Beek en Donk * de Jonge van Campens Nieuwland * de Jonge Mulock Houwer * Jorge Schenk Smit * Juchter van Bergen Quast * Juckema van Burmania Rengers *

* Kailola Pogras van Geuricke * Kleine Carvalha Bello de Miranda * Knipscheer Siebert Coster * Koenders de Oliveira Antonio * Kooi Alves de Souza * Ladoux de Fretes Rozet * Laging Tobias Brok * van Lawick van Pabst tot Nijevelt * de Lima Cornelis Hulst * van Lippe-Biesterveld van Vollenhove * Litmann d'Adami Rey * Livramente Sousa Lima * Lobry van Troostenburg de Bruyn * Lopes Correia Mendes * Lopes Feio De Azeveda Homminga *

Lopes Pereira da Silva van Poeteren * Loten van Doelen Grothe * Lorente van Berge Henegouwen * Maan Voogd Bergweg * Mailette de Buij Wenniger * Mailette de Buy Wenniger * van Maren Bentz van den Berg * Martin Jansen Eyken Sluiters * Martin-Maestro Eeltink * Mendes Aguiar Visscher * Mendes Rodrigues Barbosa Vicente *


Mengel van Koetsveld van Ankeren * Mens Fiers Smeding * Mersen Senn van Basel *  Meyer Timmerman Thijssen * Michelle Vanneschie Art Aryante * Mieck von Gerresheim und Wahlstätt * de Milly van Heiden Reinestein * Molewater de la Rive Box * Monteiro de Castro Auroca * Montoya Gmelich Meyling * Morbey Ferro Calva da Silva * Mulder van Leens Dijkstra * Mulock van der Vlies Bik * Munniks de Jongh Luchsinger * Murray Bakker Albach *

Nunes Vas Roodveldt * Nunes Xavier de Medeiros * Nyborg Andersen de Poch * Oetgens van Waveren Pancras Clifford * de Oliveira Albino da Silva * de Oliveira Louro Varela Lopes * Overklift Vaupel Kleijn * Overklift Vaupel Kleyn (er zijn ook Overklift Vaupelkleijn, Overklift Vaupelkleyn en Overklift-Vaupelkleyn) * Pais de Oliveira da Silva Ferreira * van Panhuijs Polman Gruijts * Paranhos Plompen Xavier * Partida van Meerten Jansen *

Paspoort van Grijpskerke en Poppendamme * Perk Vlaanderen van Lokhorsterland * Pereira Barreto de Carvalho * Pinheiro da Silva Smulders * Pintelas da Quinto Martins * Plante Febure de Villeneuve * Plante Fébure de Villeneuve * von Plessen Hohen Entzangen * Ploos van Amstel Hollman * Van Der Pluijm Tenazinha Sousa * Ponte da Cunha Rosa de Vrieze * de Preud'homme d'Hailly de Nieuport * Pijnappel Ismael de Oliveira *

Ramirez Ramirez de Katoele * de Raulin de Guetteville de Real * Reeling Brouwer * Rengers Hora Siccama * van Reijn Snoeck de Vries * Richtering Blenken Raaijen * Riederer Freiin von Paar zu Schönau * Rigail Certon Stolte * Rodrigues Lopes de Lara * do Rosário Bernardo Monteiro * Roscam Abbing Ypeij * van Rossum du Chattel Faustino * Ruijsch Lehman de Lehnsfeld * du Ry van Beest Holle *

Saimon Fissum Gebremichael * Sanchez Correia Elias de Sousa Elias Rodriques * Sanchez-Infante Vallinga * dos Santos Teixeira de Azevedo * Schaper der Alderwereldt van Sint John * Schleifer Stringheta Prust * Scholte Nielink Molendijk * Scholten Meilink Lenferink * Schotanus à Steringa Idzerda * Schram de Jong Kok * Scott-Smith Segerink Hartlief * Semedo Furtado Querido * Semeyns de Vries van Doesburgh *

Senna Britto Groenendal * Silleman Merlone de Jesus * da Silva van Bingham van Heelsbergen * Silva Verstappen Grin * Sire-Beumont-Claridge * Sloet van Everloo tot Oldruitenborgh * Sluyterman van Loo * Soares Duarte Pinto de Carvalho * Sorber Cardoso Pais Gaudencio * Spinossa Cattella Jessurun * Staats Evers Warnsinck *

Stael van Holstein van Vloten * Star Nauta Carsten * Steenbakker Morilyon Loijsen * Stoll Timmerman Thijssen * Sousa Baptista Junior * Suasso de Lima De Prado * Star Numan Heldring * Sweerts de Landas Wijborgh * Surya Agie Van Emden * van Taack Tra Kranen * Taets van Amerongen tot Woudenberg * da Testha Jacobs de Bok * den Tex Bondt des Tombe * van Thiel Ribbius * Thierry de Bije Dolléman *


Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren * Twiss Quarles van Ufford * Unia Steyn Parvé * Uiterwijk Winkel André Almeida * Unia Steijn Parvé * Vasconcelos Ribeira Pereira de Oliveira * le Vasseur de Congnee de Thouars + * de Vaynes van Brakell Buijs * de Vaynes van Brakell Buys * van der Velde de Oliveira de Coelho * van de Ven Renardel de Lavalette * Ventura do Amaral Gourgel * Verdú Fruyt van Hertog *

Versélewel de Witt Hamer * Viera de Cavalho Nestelrooij * Vogelenzang de Jong van Wijnen * de Vos tot Nederveen Cappel * de Vos van Steenwijk genaamd van Essen tot Windesheim * Vosch van Avesaet Diekstra * Vosch van Avesaet Finkenflügel * Vosselman Bosch Mendoza * de Vries Semeyns van Doesburg * de Vries de Sousa Aniceto * van Vrijberghe de Coningh Veldhoen *

Walaardt Sacré van Lummel * van Walbeeck de Saint Malo * Weckherlin de Marez Oijens * Werningh Cöster Rijnders * Wesselius Oncken thoe Marck * Westpalm van Hoorn van Burgh * Weurman de Andrada Albuquerque Silva * van der Willige von Schmidt auf Altenstadt * Winkler Prins Postma * Zegering ten Rodengate Marissen * Zwagerman Villas Boas.


De Hoge Raad van Adel onderzocht in 2007 de rechtmatigheid van de 4.850 door ruim 41.000 mensen gevoerde Nederlandstalige dubbele achternaam. Concusie 3.220 families missen dat recht... men doet maar wat. Verder blijkt een gemiddelde omvang per familie van 8,5 personen: door de tand des tijds gesleten geslachten. Wat niets zegt over de vrouwelijke lijn, die zeer viriel kan zijn.


Verdubbeling werd tot 2024 beperkt toegestaan. De Dienst Justis (zie ook Sommige namen…) eiste dat de nieuwe naam niet in Nederland voorkomt. Verdween de moedersnaam of dreigt dat, dan kon een verzoek aan de Koning 'in overweging worden genomen'. De moedersnaam mocht, indien het verzoek werd toegestaan, vóór de bestaande worden toegevoegd. De aanvrager leverde uitgebreide genealogische documentatie, maar kon wel bij afwijzing in hoger beroep.


Een slachtoffer van bepaalde misdrijven kon kosteloos van naam veranderen.  Bijv. door een vader misbruikte kinderen. Andere gezins- en familieleden moesten met een verklaring van een deskundige de ervaren psychische overlast aantonen. Niet gemakkelijk - maar inmiddels worden zij ook als slachtoffer gezien.

De toekomst: vrijheid blijheid

2024 is net zo'n jaar als 1811: systeembreuk en begin van een nieuw tijdperk. Toen een beperking van de individuele vrijheid, nu loslating door de overheid. Over een paar generaties is het deftige image van de dubbele naam ontmanteld. Verwaterd, zo niet achterhaald. Vader Bakker en moeder Jansen kunnen de kinderen nu hun eigen achternaam geven. Enkel maar ook dubbel, dus een keus uit 4 opties: Bakker, Jansen, Bakker Jansen of Jansen Bakker. Uit onderzoek wordt verwacht dat 20 % van de ouders voor dubbel kiest, maar in 2024 was dat zeker (nog) niet zo.

Je kunt nu stoeien over de volgorde in de nieuwe samengestelde geslachtsnaam, net als tweeduizend jaar geleden over de mooiste tweedelige Germaanse voornaam. Wie krijgt voorrang: pa of ma? Welke combinatie klinkt het beste? Dit opwindende keuzespel doen je kinderen en kleinkinderen ook bij hun baby's. En voor ouders met dubbele naam nog ingewikkelder, want de wet beperkt ze tot 4 en niet tot 8 oplossingen. Toekomstige genealogen worden hier niet blij van. Vastigheid in de stamboom verdwijnt. Met het verleden niks meer te maken. Elke generatie schept eigen nieuwe achternamen. Leve de individuele vrijheid!

Zoals bij onze naaste buren? De Fransen kunnen eenmalig hun achternaam in die van de partner veranderen of aan de hunne toevoegen. De Britten genieten allang topvrijheid. Zij kunnen zelfs hun namen mengen (meshing): mr. Mole en mrs. Timmens verzinnen bijv. Moltimmens of Timmole en Price en Night worden Pright of Nigpric, maar wat doe je samen met je nieuwe partner na een vechtscheiding? Het gedoe van wijziging van al je adressen. Tja, als de  verbintenis breekt, zul je wel terugvallen op je eigen aloude familienaam. En dan in een nieuwe duurzame relatie weer een combinatienaam fabriceren, met al die adreswijzigingen... dat heb je allemaal aan je inventieve ouders te danken.

In Duitsland wordt nu in de politiek over zo'n systeem gedebatteerd, uitgaande van gelijke achternaamrechten van beide partners. Müller en Schneider zou Schmüller kunnnen worden; Müllschneider (afvalkleermaker) is te gek.

Leve die ultieme vrijheid, maar ik moet er zelf niet aan denken! Onze huwelijksnaam Hupkes-Brambach kon worden Brambach-Hupkes, Hupbram, Bramhup, Bramkes, Kesbram, Bachkes, Kesbach, Hupbach of Bachhup. Gruwelijk... raar, gezocht, geen enkele vastigheid meer. Achternaam = consumptieartikel. Sorry, ik ben een stokoude man en geef mij maar Napoleon's oude wet. De naamband met je voorouders is belangrijk en die gaat verloren. Jawel, maar de trend in Europa is richting individuele vrijheid: België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Groot-Britannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Zweden en al lang Portugal en Spanje gingen ons voor. De overheid treedt terug. Eigen keuze vervangt traditionele vadersnaamtrots. Het patriarchale systeem maakt plaats voor gelijkwaardigheid van vrouw en man. En dat is terecht.


 


Terzijde 3/ O.a. Arabische mega’s doen niet voor westerse onder. Soms vijf- of zesdubbellig: na de eigennaam die van vader en grootvader. Doe je alleen als je van stand bent. Enkele treffers van islamitische ingezetenen van ons land of expats:


Abdalla Adel Abdalla Mohammed Abd Rabou * Abd Eliraman Sayed Abd Alla Soudy * Abdelrahman Adel Abdalla Mohamed Abd Rabou * Abdel Rahman Nabil Abd El Rahman El Gohari * Abd Elzahman Sayed Ald Alla Souhy * Adham Haïkel Jamel Miloud Aly Ouled * Adham Shawky Gaber Shawky Hafez * Afrassiabi Sefid Dashti * Agha Sheykh Hassan Sheykh Al-Islam * Aida Ahmed Abd Elwhab Hassan Ahmed Aggag * Ashraf Tarek Elzoghby Elsayed El Senaity * Bobby Wasigne Hanif * Ehab Galal  Ahmed Khallil Abdelmola * Fadi Ibrahim Mokhtar Abdella tif Hussein * Farouk Moustafa Mohamed Mohamed Hassan * Ghailied Magdy Riad Goher Zaid * Gina Tamer Saad Girgis Nesseim * Gurmeet Singh Jayant Satish Harpreet Dillon (indiaas) *

Habiba Atef Mohamed Nour el Din Galal * Hamer Mervat Asaad Hanna Soliman * Hana Yaser Omar El-Sawey Mohammed Hussein * Hidayat Akbar Riek Herrani * Ibrahim Mohmmad Nour Al-Barbarawi * Jamail Mohamed Cornelis Maanoun Fares * Julian Ilias Yamaha Sembring * Karim Mohammed Ramadan Mohammed Al Zeri * Kelly Nigussie Worku * Lama Mohammed Abdullah Al Sameen * Laurens Berlianta Yamaha Sembiring (Indonesisch) * Lobna Aly Hussein Mahmoud * Maiar Mahmoed Shebi Abouelyazid *

 é

Mark Ayman Ayad El-Kess Youhana Ghoubrial * Marly Amir Melad Tawfik El-Abaci * Martin Karim Nagy Ahmed Fouad Mohamed * Maryam Abdel Magid Abou Kaied * Mohab Yasser Loutfi Abou Fandi * Mohammed Farouk Agha Wazir * Mohammed Hassan Jafar Haider * Mohammed Medhat Mohamed Abd El Hafeez * Moaz Mostafa Mohamed Abdel-Azis El-Rokh * Mouravieff Apostel Corobyine * Muhammad Raga Mufti Kitanta Rahman * Nadin Ashraf Abdel-Mohsen Aly Shawer * Naglaa Mohamed Kamel El Din Mohamed Kater *

 Nancy Mohamed Khamis Abdel Azis * Naumi Sulasmi Endang SubaktieNegestey Inchelita Shakaina Serena *  Nogueira Guerra Amaral * Omar Horsi Ahmed Elsayed Elmorsi * Omar Mahmoed Aboukhalil Ibrahim Elbeshbishi * Omar Mahomed Beshir Gaber El Samanoudy * Peduru Hewa Niyomal Thilakshitha de Silva * Ratu Robihat Fajar Erik Qodratullah * Rahma Mohamed Abdelrahman Abdelmagid * Riham Ayman Abdel-Latif Ahmed Farag * Sabirabibi Ayeshabai Ismail Sayed Hamjanmiya Sheikh * Sarah Abdel Hakim Amer Mohamed Abdel Razak *

Sayed Hamjamiya Sheikh Sarabibi Ayeshabai Ismael * Sakr Abdelhamid Abouelmakarem Abdelhamid Aly Ismael * Salix Manu bin Mohd Suffian * Salma Ahmed Abdel-Radi Abdel-Halim * Sharina Ahmed Matwaly Abd El-Kader * Shaymaa Abdel-Haby Saleh Moustafa * Sidi Nursolichah Eny Manatin * Sikina Safwat Awad Mohamed abd Alla * Sunarhadingsih Pusporini Suhadiono Hadisuwirjo * Suzan Mohamed Fadel El Shazil Metwalli *

Walied Khalid Kull Mohammed Iwammer * Yasmin Bader Eldin Mohamed Zaki Tantawy * Yasir Mohamed Kamal el Shastawy Abou Hashisch * Youssef Ezzat Hassan Khairy * Zacharia Mohamad Helmi Segaf Aljufn * Zeyad Ahmed Farag Aly Khairalla * Ziyad Ihab Mohamed Mohsen El Tawi * Zin El Deen Abed Elazez.

Mijn supreme favoriet is de welluidende multipel Nadia Adel Abd Elfattah Hassan El Sabagh. Een uitstekende nr. 2 is Sunarhadiningsih Pusporini Suhadiono Hadishuwirjo.


Maar hoe plaats je meertalige mengsels inclusief voornamen? Zoals Abel Jonathan Hagos Kahsai * Clara Imelda Christine Yasmina * Chauncey Deshawn Carlos * Daniël Lucas George Ibrahim Adib * Danny Maurits Isa * Deborah Tomas Berhe * Gwanro Johannes Hendrikus * Joshua Gideon Sianto * Joice Wafik Elkers Toumas * Joost Theo Sylvio * Julian Ilias Yamaha Sembirung * Keith Donovan Ebrahim Kareem * Leon Leendert Ingot * Maarten Thomas Yousaf Mughal * Matthew Monier Ishak * Njoh Victor Emmanuel Olivier Eric * Peduro Hewa Niyomal Thilakshita de Silva * Tekeste Ghebreanenia Estifanus * Virgina Rosina Hendrika  * Wolde-Michael-Gebremeskel?

Ik weet het niet. Heb wel een vermoeden: bij hun entree in Nederland werden de voornamen plus de achternaam genoteerd want stonden zo in hun paspoort of identitetsbewijs.