Bijzondere Achternamen
'Digitaal Erfgoed'

 


In de eeuwen van geslachtsnaamgeving was de samenleving met religie doordrenkt. De omvangrijkste multi is (de) Koster(s) met 17.846 vertegenwoordigers.  Er volgen Kersten(s) met 8.058 en (van de) Klooster(man) met 7.101 dragers. Er zijn ook (van/van den) Engel met 3.124 en zelfs afgescheidenen die zich Aartsengel noemden. Verder (de) Pater met 4.062 * Bisschop met 2.526 * Paap/Pape/Papen/Spapens (priester) met 1.868 en Pastoor(s) met 1.669. Je vraagt je toch af hoe strikt er soms met een kuisheidsgelofte werd omgegaan. Er bestaan zelfs (de) Paus met 502 en Kardinaal/Cardinaal  met 383 dragers, maar bij eerbiedwaardige topprelaten is een dergelijke doodzonde onvoorstelbaar. Hoewel… maar dan toch niet openbaar bekroond met een achternaam. Dus gewoon bijnamen voor reli-de-baas-spelers.


Verwijzingen naar andere Hogere Sferen zijn in de eerste plaats Kerkhof (en 21 afgeleide namen) met 8.115 * Kersten(s) met 8.058 * Klok met 3. 680 * Troost met 3.630 * Engel met 2.434 en Vroom met 1.385 (plus 12 afgeleiden). Kerk telt maar 175 naamdragers maar wel 227 (!) samenstellingen met 'kerk'.  Uit Bijbeltekst stammen Jacobs (20.148) * Lucas (2.395) en Marcus (1.137). De splitsing in protestanten en roomsen is herkenbaar, al blijven er ook gemeenschappelijke termen – hoe kan het anders? Onze lijst:


Aalmoes * van Aartsengel * Augustijnen * Abt * Agnusdei (lam gods) * Amen * Apostel * Archangel (< d' Arcangelo, aartsengel) * Augustijn * Babel * Bagijn / Begijn (RK lekezuster wonend in hofje) * Baptist (doopsgezinde) * Barmhartigheid * Barrevoets * Benedictus * Bethlehem * Beijaard * Bidder * Bigot (fanatiek vroom) * Bisdom * Bovend’eert * Broeder * van den Bijbel * Carnaval * Chrispijn * Christ * Christen * Christenhuis * Christerus * Christin * Christus * Convent * Coorengel * 

Costeris * Credo * Crucifix * Cruysheer * Curie * Deibel (oud-germaans: duivel) * Deken * Demon * Deus * Dieu * Dieudonnée (gift van God) * Dominé * Doop * Dooper * Drommel (duivel) * Drijkoningen * Duivelshof * Duijvelshoff * Duvel * Engel * Engelbert * Engelblik * Engelbrecht * Engelfriet * Engelke * Engelman * Engelmoer * Engeltjes * 

Frater * Geest * van 't Geloof * van Geloven * Genade * Genesis * Gezang * God * Godhelp * Godin * Godlief * Godshuizen * Godschalk (dienaar Gods) * Godthelp * Godvree * Gotthardt * Gottlieb * Gottlob * Graal (middeleeuwse mythische heilige schaal) * Graf * Groeve * Heere Gnade * Heerooms * Heiden * Heiland/Heyland  * Heilig * Heiligenberg * Heiliger * Hel * Hellebrand * Hellebreker * Helleganger * Hellewegen * Helmantel * Hemel * van den Hemel * Hemelaar * Hemeling * Hemelman * Hemelraad *


Hemelrijk * Hemels * Hemelsoet * Hemeltjen * Herregodts * Hooglied * Hoop * Jerusalem * Jesus (plus 89 Iberische namen met 'jesus') * De Jezus * Jeswiet * Jezuit * Jongenengel * Kansel * Kapel * Kapelaan * Kerk * Kerkeling * Kerkenaar * Kerkman * Kerkmeester * Kerkziek * Kerst * Kersten * Kerstboom * Ketter * van de Ketterij * 

Klep (begijn) * Kloosterhof * Kloosterling * Kloosterman * Kloosterziel * Klop (begijn) * Kluizenaar * Kribbe * Krist * van ‘t  Kruis * Kruisheer * Kruishoop * Kruisifix * Kruisweg * Lazarus * Leek * Lof * Lot * Luteraan * Luther * Maagd * Madonna * de Martelaere * Mater * Menist (doopsgezinde) * Messias * Metgod * Metten * Mis * Moenen (de duivel) * Monnik * Munnik * Non * Nonnekens * Nonneman *

Offer * Oremus (late we bidden) * Orgel * Orgelist * Ouddeken * Ouderling * Ouwel * Paap * Paapst * Papendries * Paradijs * Pastoor * Pastor * Paternoster * Paterstuk * Patist * Paus * Pellegrino (it. pelgrim) * Pelgrim * Pellegrom* Pinkster * van Pinksteren * van Pinxteren * Preker * Priester * Prior * van Proosdij * Proost (RK functie) * Quakernaat (doopsgezinde) * Rabbie (Joodse godsdienstleraar) * Réveil * Rooms * Rozekrans/Rozenkrans * Satan *

de Schepper * Schepping * Schrijn * Sermoen * van Sint Fiet * van Sint Fijt * Sintjacoba * Sint Jago * Sint Maarten * Sint Nicolaas * Sinterniklaas * Sintniklaas * Sint Niclaas * St Nicolaas * Sintnicolaas * Sint Nieklaas * Sint-Niklaas * Sion * Sondaar * Stift * Tabbert * Tempel * Tempelman * Troostheiden * Trouwgod * Vagevuur * Vanhemelrijk * Vastersavendts * Veldpape * Vermaning (doopsgezind kerkgebouw) * Verrijzer * Vesper * de Vroome * Vroombout * Vroomman * Wierook * Werelds * Witvrouwen * van Wijlen * Zending * Ziel * Zieleman * Zieltjes.