Bijzondere Achternamen
'Digitaal Erfgoed'

 

 


De klassieken nagebootst. Latijnse namen zonder afkomstige naam. Onze lijst

Vier eeuwen geleden waren we per hoofd de rijkste Europese natie, maar de Gouden Eeuw was een dun randje - de verschillen in welvaart waren enorm.  We wonnen met huurlegers oorlogen tegen machtige Spaanse, Franse, Engelse en Duitse vorsten. Vluchtelingen en gelukzoekers zochten ons. Vooral Holland (Noord en Zuid), meest uit Vlaanderen en Duitsland maar ook uit Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje en van verder weg. Soms protestantse of joodse asielzoekers die  eigen negotie meebrachten en zich vooral in Amsterdam ontplooiden.

Veel gastarbeiders. Dagloners of tijdelijke contractanten (sorry, zzp-ers) kwamen uit Duitse gewesten te voet aangelopen voor de oogst - de hannekemaaiers. Of voor een contract in nijverheid, koopvaardij, leger, marine. Als meid of knecht in persoonlijke dienst en andere ongeschoolde baantjes die de, om hun bakstenen huizen 'steenrijk' genoemde, Hollanders te min waren. Net als nu. 

Ze stierven soms in onze strijd ter zee en te land of in Batavia (Djakarta) na een behouden tocht van een half jaar om de kaap de Goede Hoop aan scheurbuik of gemene tropische ziekte. Maar de meeste, in de bloeiende steden van onze tolerante republiek, nuttige blijvers burgerden in. Huwden lokale jongedochters en stichtten een gezin. Of lieten familieleden overkomen - weer net als nu. Zie /Naaste buren voor veel vernederlandste Duitse, Franse en Engelse namen.


Helaas ontbreken er bekenden uit onze geschiedenis. Zoals theoloog Jacobus Arminius (< Harmenz), twistend over bijbeluitleg met Franciscus Gomaris (< Gommer nu 32) * schoolmeester Willem Bartjens * hoogleraar geneeskunst Hermanus Boerhaave * veelzijdig intellectueel Dirck Volkertsz Coornhert * polder-ingenieur Nicolaus Cruquius (< Nicolaas Kruik, nu nog Kruuk 32) * onderzeebootpionier Cornelis Drebbel * 

jurist Hugo Grotius van het wereldrecht op vrije zeevaart * klokkengieter Pierre Hemony * soldaten Breda insmokkelende veerman Jan Koppelstok * watergeuskapiteins Willem Lumey en Diederik Sonoy * wiskundige Willebrord Snellius * Portugese zeekaarten gappende ontdekkingsreiziger Jan Huigen van Linschoten * gouverneur-generaal VOC Joan Maetsuycker * staatsman Johan van Oldenbarnevelt * atlasuitgever Gerard Mercator * beeldhouwer Artus Quellinus * 

schilders Hendrick Goltzius, Jan van Scorel en Pieter Saenredam * wetenschapper Simon Stevin * gouverneur van Nieuw Amsterdam (pardon, New York) Peter Stuyvesant * bioloog Jan Swammerdam * de familienamen van het prille, opzichtig rijke en door Rembrandt ten voeten uit vereeuwigde, Amsterdamse echtpaar Oopjen Coppit en Maarten Soolmans verdwenen. Aparte achternamen: ook toen vergankelijk * schilder Johannes van der Beeck vertaalde zijn naam naar Torrentinus *Van admiraal Michiel de Ruijter bestaan geen mannelijke afstammelingen. Wel draagt de familie Bestevaer (<5) zijn erenaam in de marine * en ondanks 5.577 naamgenoten Tromp bloedde de stamboom van de vlootvoogden Maarten en Cornelis dood * als multi bestaat de naam van Jan Steen (1.410) * er is nu een basisschooldocent Rembrand van Rijn (geen familie van): zijn kunstlievende moeder bedacht de perfecte combinatie. Wel legt hij het steeds uit - stiekem toch leuk? * ook de naam Banninck Cocq, commandant van de door Rembrandt vereeuwigde Amsterdamse Nachtwacht, stierf uit * maar de naam van ontdekker van Paaseiland Jacob Roggeveen bestaat nog ruimschoots (759).
Namen die eindigen met ‘ckx’ zijn van Vlaamse families, door vervolging om opstandig protestants geloof naar onze zeeprovincies gemigreerd - meest naar Amsterdam. Gelukkig inclusief hun innovatieve nering in overzeese handel, maar helaas ook met de statistisch onzichtbare expats van nu.


Het geringe aantal van 25.000 buitenlandse namen in 1947 wijst, behalve op naamaanpassing, op normaal uitsterven van kleine geslachten door overlijden of vertrek naar elders. Daarnaast stroomden er vlak na WO II nog weinig gastarbeiders, politieke vluchtelingen, immigranten en expats in. Elk land werkte aan de eigen wederopbouw.


Ons lijstje bestaat uit figuren uit de tachtigjarige oorlog, en soms eerder of later, van architecten, geleerden, ingenieurs, kerkelijke voorgangers, kooplieden, kunstenaars (meestal schilders, zoals Adriaan van Ostade met 54 nazaten), militairen, notabelen, ontdekkingsreizigers, politici, regenten en staatslieden. Zelfs een filosoof: Baruch Spinoza (met in 1947 nog één naamgenoot). Hoogleraar wijsbegeerte Kaspar van Baerle (nu <5) noemde zich Casparus Barlaeus (0). Wiskundige Willebrand Snel van Royen (0) werd Snellius. Kortom, de spraakmakende elite waar historici nu over schrijven.

Daar is Bontekoe (521) met voorvader (?) stoutmoedig zeevaarder en ontdekker Willem Ysbrantz Bontekoe. En Tasman (nog 7) nazaten van naamgever in 1642 van Tasmanië Abel Tasman. Ook Ripperda (46) met voorvader Wigbolt Ripperda, taaie verdediger van Haarlem in 1573 en na de overgave door de Spanjaard onthoofd - zo deed je dat toch. Van de stadsmuur-amazone Kenau Simonsdochter Hasselaer verdween de naam helaas. En er is Erasmus met voornaam Desiderius, de graag gewenste zoon van een Goudse priester en zijn huishoudster.


De klassieken nagebootst

Opvallend zijn de latiniseringen en vergrieksingen. Je deed de Latijnse School, als kostbare middelbare opleiding uitsluitend toegankelijk voor jongemannen uit hogere stand en  gegoede burgerij (voor meisjes toen taboe). Ze studeerden aan de universiteit van Leiden, Groningen, Franeker, Utrecht of Harderwijk. Of de hogeschool te Amsterdam of zelfs een Franse of Italiaanse universiteit als pa maar betaalde - ook toen stond het goed op je cv. De taal was geen probleem: colleges en examens in het latijn. Geen wonder dat je je dan professioneel zo presenteerde. Bewust afscheid van je gewone familienaam ter entree in de betere kringen. Ik had me Hupkius of Hupkesius genoemd of op z'n grieks Hupkeus. Klinkt idioot, toen maakte dat niet uit. Als het maar belangrijk klonk.

In de 15de en 16de eeuw van Verlichting kwam, als reactie op de strenge christelijke leer, het Latijn als taal van beschaving terug. Europese geleerden correspondeerden zo. De Pool Koppernigk werd Copernicus en waren er de Zweden Carolus Linnaeus en Andreas Celcius * De Tsjechische theoloog Komensky werd Comenius * De Franse futuroloog de Nostradame noemde zich Nostradamus * De Vlaamse botanicus Charles de l' Écluse werd Carolus Clusius * En naamgever van Amerika Amerigo Vespucci vertaalde zich naar Americus Vespucius * 

Monnik Johannes Stroeve noemde zich Placentius: struif is placenta in het Latijn * Een Zeilmaker vond Velius fraaier * Een van Lankveld werd Macropedius: lang veld in het oud-Grieks * Een van den Bosch noemde zich Hylocomius: met woud begroeid in het Grieks * Arents werd Aquilius * Descartes werd Cartesius en een Duitse diplomaat Olearius *
Volgens het Meertens zijn er ongeveer 1.500 namen gelatiniseerd en 100 vergriekst - veel ervan uitgestorven - bij pakweg 1,5 miljoen inwoners van onze republiek. Voor artsen, hoogleraren, juristen, predikanten, wetenschappers en andere afgestudeerden eigenlijk een verplicht nummer, want iedereen deed het. Duidelijk etiket van solide geleerdheid. Ook streven naar status van geslaagde ondernemers in de buitenlandse handel en andere innovators. Het werd een ritueel. 

Je gaf je visitekaartje 's middags op de wekelijkse jour van mevrouw aan de gedienstige bij de voordeur af.  Werd je ontvangen - als mogelijke huwelijkskandidaat voor een dochter, geschikte partner op de kaartavond of zakenrelatie? Notabiliteit was in de standenmaatschappij belangrijk en werd subtiel beoordeeld. De dame des huizes besliste, bij twijfel na informatie uit eigen netwerk en evt. overleg met manlief, of men zo'n nieuweling ontving. Presentabel uiterlijk, nette uitspraak, up to date kledij, goede manieren en onderhoudende kout waren onmisbaar. En asteblief ook nog van goeje famielje. Anders na eenmalige kennismaking weigering van entree. Nu bepaalt dochterlief zelf meestal of ze een vriendje thuis vraagt, evt. inclusief haar slaapkamer.

Naampurist Johan Winkler (Bronnen/Achternamen in Nederland & Vlaanderen) vond de 'naamvervorming gekkigheid' (1885): 'dwaasheid en ijdelheid, met vals vernuft verdraaien van je naam door predikanten en ingebeelde geleerden'. Zoals twee dominees in Leeuwarden, Pholylides (zoon van Folke) en Eliacus (zonnekind). Berend Boues, predikant te Eilsum, noemde zich Eilshemius.  Chrysopolitanus  kwam uit Gouda en Arminius Veteraquinas uit Oudewater. Sommige 'modieuze misvormingen door verbasterde taalsmaak zijn ware monsters, als Gardingius, Hachtingius, Hallungius en Hundlingius'.De naamkundigen Ten Houte de Lange en De Jonge noemen in Het Dubbele Namenboek omzettingen naar het Oud-Grieks. Veelal in het noorden des lands  na universitaire studie in Franeker of Groningen. Aangevuld met eigen onderzoek en gecheckt op voortbestaan in 2007 deze selectie:


Andrae * Aenea Venema * Antonis = Antonides * Aronds = Arondeus * Amour = Amoureus * Bacchus * van Baarle = Barleeus * Baelde = Baldaeus * Bense = Benzonides * Bleuanus * Bodewes = Bodeus * Bodde = Boddeus * Bouides * Bolander * Calander * Casander * Cerneus * de Lezenne Coulander * Cunaeus * Cuneus * Dodonaeus * Ennaeus * Felius (zoon)  = Feleus * Feeleus * van der Willigen = Gadsonides (omgezet van Gatses) * 

Haje = Hajonides * Hermans = Hermanides * Harman = Harmanides * Hilarides * Hornes = Horneus * Hyle/Hilarius = Hylarides * Jacob = Jacobides * Leander * Lones = Loneus * Maccander * Mallander * Mamadeus * Mammadeus * Mateus * Mens/Mense = Mensonides * Menzo = Mensonides * Michaelis = Michaelides * Neumann = Neander * Nicola = Nicolaides * Nip = Nippeus * Nolle = Nolledes * One = Oneedes * Paul = Paulides * Pelizaeus * Peters = Petrejus/Petraeus * Remeysen = Remeeus * Simonis = Simonides * Sonius = Soonieus * Spier = Spierieus * Boogman/Bogenmaker = Toxopeus * van de Water = Hydoraeus * IJnse = IJnsonides * IJnzen = IJnzonides * Ypeij * Zethreus.


Ook omzettingen naar het Latijn zijn vaak herkenbaar omdat beide versies nog bestaan. Soms meerdere academici uit dezelfde stamnaam. Er zijn nu nog 534 achternamen die op ius eindigen:

Adams = Adamus * Adriaan = Adrianus * van Agt = van Agtus * Aising = Aisonius/Aizonius  * van Akkrum = Akronius/Accronius  * Albus = Albinus * Allon = Allonsius * van Althuis = Althuisius/Althusius * Ambrose = Ambrosius * Angus = Angius * Apol = Apollius * Appel = Appelius * Arends = Aquilius * Arentzen = Arntzenius * Arnt = Arntzen = Arntzenius * Arons = Aronius * Baureijs = Bauritius * Baven = Bavius * Beeksma = Bekius * de Beer = Ursinus * Beetz = Beetzius *

Bergander = Bergansius * Berghaan = Berghansius * Bil = Bilius * Blaas = Blasius * Blaisse = Blazius * Bockstael = Boekstal * Blokker = Blokkerus * Boding = Bodingius * Bols = Bolsius * Bole = Bolenius * Bont/Bontjes = Bontius * Bonus = Bonius * Boom = Bomius * Boonaerts = Bonarius * Boots = Boëtius * Boret = Boretius * Borg/Borges/Borgees = Borgesius * Bores/Boreas = Borrius *


Bors/Borsjes = Borsius * Bote = Boëtius * Bour/Bourik = Bouricius/Bouritius * Bouwer = Bouricius * Bovens = Bovenius * Braun = Braunius * Breed = Bredius * Brix = Brixius * Bron = Bronius * Broos = Brosius/Ambrosius * Brouwer = Brouwerus * Brouwhuis = Bruhezius * Bruin = Bruinius/Bruinisius * Bruynes = Bruynius * Budding = Boddingius * Bussen = Bussenius *

Cankrien = Cancrinus * Carbaat/Karbaat = Carbasius * Caris = Carius/Charisius/Abcarius  *  Casie = Casius * Christiaans = Christianus * Claus = Claudius * Cnoops = Cnopius * Cohen = Cohensius * Compaan = Companus * Cordes = Cordesius * Cornelis = Cornelius * Corst/Corsten = Corstius * van Corswarem = Korswagen * Coster = Costeris/Costerus * Cramer = Cramerus * Cremer = Cremerius * Croll = Crollius * Crutzen = Crutzius * Curth = Curtius *

Daris = Darius * Dell = Dellius * Demeter = Demetrius * Derksen = Dirrix * Deutgen = Duitgenius * Deijl = Deijlius * Dillen = Dillenius * Dinjens = Dinius/Dillenius * Dinkgreve = Dinckgreve * Dion = Dionisius * Doeve/Doove  = Dovianus * Dolijn = Dolenius * Doomernik = Dominicus * Don = Donius * Dories = Dorrius * Ducaat = Ducardus * Duit/Duitgen = Duitgenius * 

te Dunne = van Dunné * Elens = Elenius * Elsenaar (Schoenmaker) = Elsnerus * Emme = Emmius * Entjes = Entius * Eras = Eradus/Erasmus * van Erkom = van Erpecum * Essen = Essenius * Everhard = Everardus * Eijfferts = Eijffius * Fabries = Faricius * Faverey = Faverus * Fercken = Ferkenius * Fiegel = Vigelius *  Flanderhijn  = Vlaanderen * Florentijn = Florentinus * Fontijn = Fontanus * Fritz = Fritzius * 


* Gebert = Geberius * Genis = Genius * George = Georgius * Gerbrands = Gerbrandy * Germans = Germanus * Gerson = Gersonius * Giskes = Gisius * Glas = Glasius * Glorie = Glorius * Glijm = Glijmius * Gobets = Gobius * Goebert = Goebertus * Goedel = Gaudesius * Gombert = Gomarus * Goris = Gorius * Gregoire = Gregorius * Grent = Grentzius * Grim/Grimme = Grimmius * Grimmelt = Grimmius/Grimmelius * de Groot = Grotius *

Hagen = Hagenus/Hagenius * Hagting = Hagtenius * Hajen = Hajenius * Halbard = Albartus * Hartog = Hartogensis/Hartogensius * Havenaar = Avenarius * Hees = Hesius/Heezius * Heida = Heidanus * Heins = Heinsius/Heynsius (een takje overtroefde dat met Gueinsius) * Heleenders = Helenius * Hempen = Hempenius * Heshuijsen = Heshusius * Hessel = Hesselius * 

Hilkes = Hilarius/ Hilarides * Hille = Hillenius * Hoden = Hodenius/Hodinius * Hof = Hoffius/Hovius * Holt = Holtus/Hautus * Holties = Holtius * de Hond = Kanis/Canisius * de Hondt = Hondius * Hopper = Hopperus * van Hove/Hovis = Hovius * Horrius (< Horje) * Huisman (boer) = Agricola * Huntjens = Canisius *

Jansen = Jansonius * Janssen = Janssonius * Jensen = Jensenius * Jochems = Jochemus * Joncheere = Jongcherius * Jongert = Jongerius * de Jonge/de Jongste = Junius * Julius = Julianus * Junger = Jungerius * Jurres = Jurrius * Just = Justus * Kaal = Calvis * Kaas = Kasius/Kazius/Casius * Kaasenbrood = de Casembroot * Kanis = Canisius * Kardol = Kardolus * Kattestaart = Cattenstart * Keller = Cellarius * Keuch = Keuchenius * Kissels = Kisselius * Kliphuis = Klippus * Knoops = Cnoops = Cnopius * Knotter/Knötter = Knottnerus * Koch = Cochius/Kochius * Koppes = Koppius *


Koet = Avis/Aafjes * Koppies = Koppius * Kornelis = Kornelius * Kors = Corsius/Corstius * Korsel = Korzelius * Korving = Korvinus * Kraamwinkel = Cramwinckel * Kraus = Crusius * Ketting = Quetting * Krings = Quaring * Krist = Cristerius * Kruk/Kruik = Crucq * Krutzen = Crusius * Kuiper/Cuyper = Cuperus/Couperus * Kwaaitaal = Quaijtaal * Kwaak = Quaak * 

Kwak = Quak * Kwaks = Quax * Kwast = Quast * Kwint = Quint/Quintus/Quintius * Kwist = Quist * Ladee = Ladenius * Lantz = Lantzius * Laurent = Laurentius * Lees = Lesius * Lesius = Leijsius * Leijs = Leijssius * Lievense = Livius (sic)  * Lindenhof = Lindenhovius * Ling = Lingius * Lips = Lipsius * Lodder = Lodderus * Loof = Lovius * Loor = Lorius * Los = Lossius * Lucas = Lusasius * Lutz = Lucius *

Maes = Masius * van Mannekus = van Mancius * Marius = Smarius * Markwat = Marquart * Martinus = Martinius * Matthes = Matthesius * Melis = Melius/Milius/Mylius * Meljes = Mellius * Mevis = Mevius * Misérus = Miserius * Möbius = Mebius * Monheim = Monhemius * Montaan = Montanus * 

Nappius (< Nap) * Naethuijs = Nathusius * Nip = Nipius * Nipper = Nipperus/Nepperus * Niks = Nix * Noltee/Nolten = Nolthenius * Noorda = Noordanus * Noot = Nota * Oden = Odenius * Odin = Hodinius * Oele = Oelius * Orij = Orijnus *

Paris = Parisius * Persoon = Personius * Pertijs = Parthesius * Piper = Pipardus (?) * Pisters/Pistoor = Pistorius * Ples/du Plessis = Plessius * Poppe = Poppijus/Poppeyus  * Pors = Porsius/Porssius * Postmus = Posthumus * Praet = Praetorius * de Preter = Pretorius * Profijt = Prophitius * Puff > Pufkus = Puffius * Quint = Quintus *

Raad/Radijs = Radius * Rabe = Rabus/Rabius * Rebel = Rebelius/Rebellius * Redding = Reddingius * Reefs = Revis/Revius * Rees = Resius * Regnier = Regnerus * Remie = Remius/Remigius * Remmig = Remigius * Remus = Remius * Reppel = Repelius * Rese = Resius * Rhodes = Rhodius * Ribbes = Ribbius * 

Richard = Richardus * Robel = Robelus * Roep = Roepius * Roldaan = Roldanus * Ros = Rossius * Ruardy = Ruarus * Ruighaver = Ruychaver * Rump = Rumpius * Rus = Rusius/Ruzius * Sagis = Sagius * Samel = Samelius * Sammel = Sammelius * Samplon = Samplonius * Sander = Sanderus * Sassen = Sassenus/Sassenius *


Scharis = Charisius * Scheid = Scheidius * Schell = Schellius * Scheltens = Scheltonius * Schenk = Schenkius * Scherp = Scherpius * Schipper = Schipperus * Segers = Segerius * Scholten (12.764)  = Scholtanus (66) * Scholtes = Scholtus/Scholtius * Schomers = Schomerus * van Schooten = Schotanus * Schraver = Schraverus * Schrevel = Schrevelius/Schrewelius * Seger = Segerius * Sens = Senstius * 

Servaas = Servatius * Severs = Severius * Sieljes = Sillius * Silvis = Silvius * Simons = Simonis * Slaat = Slatius * Slater = Slaterus * Soons/Zoon = Sonius/Sonnius  * Speek = Specovius * Speets = Speetsius * Spier = Spierius * Staats = Statius * Stampaert/Stamper/Stamps = Stamperius * 

Staphorst = Staphorsius * Staphout = Staphorius * Stavast = Stavasius * van Staveren = Stavorinus * Steffens = Stevarius * Steffers = Steffarius * Stephan = Stephanus * Stoffer = Stofferis/Stofferus/Stofferinus * Stoof/Stove = Stovius * Stomp/Stumpf = Stumphius * van Straten = Stratenus * Stuifzand = Stuyvesant *  Sybrand = Sybrandy *

Tammer = Tamerus * Tant = Tantius * Thomas = Thomasius *  Thorissen = Thorius * Tibbert = Tiberius * van Tiel = Tilanus * Tjalling = Tjallingius * Tjallings = Tjallingii * Tomberg = Thombergius * Torenbeek = Thorbecke * Urban = Urbanus * 

Verweel = Verwelius * Vledder = Fledderus * Voets = Voetius * Vorst = Vorstius * Vos = Vossius * de Vries = Frisius * Wald = Waldus * Walvis = Walvius * Werges = Wergius * Wessels = Wesselius/Wiselius  * Wigbout = Wibaut * Winkens = Winkenius * van Winsum = Winsemius * Wolves = Wolvius * Wybrand = Wybrandy * IJsbrand = IJsbrandij * Zegers = Zegerius/Zeguers * Zelvers/Zelvis = Zelvius * Zipp = Zippelius  * Zoon = Sonius.


Naast zulke gemakkelijke aanpassingen zijn er ook regelrechte vertalingen: Agricola (382) en Rusticus (142) = Boer, Bouman, Bouwman of Huisman * Aquarius (92) = Waterman (542) * de Beer en Bernhard = Ursinus (197) * van den Berg  (57.377) Montanus (189) * Boogman (47) Toxopeus (395) * Brood = Panis (?) * van der Ligt werd Lucius * de Jongste = Junius (18) * Kremer (3.537 handelaar), soms Mercator * topmulti de Jong (86.534) in enkele elitaire geslachten Jongerius (1.250) * Bakker (55.273) soms Pistor (13), Pestorius (344) of Bakkerus * Seltenrijch werd Zeldenrijk * Vorbrock (lendendoek) = Perizonius * IJzerman (1.120) = Siderius (metaalbewerker, 349) * van de Velde (3.368) = Campanus (6) *

Er was geen wettelijke overheidsregistratie en je naam was particulier domein. Aparte familienamen interesseerden nauwelijks. Van de Lange of de Groot, afstammelingen van een lange of grote man, werd een fractie Magnus of Grotius * de Hond werd Kanis of Canisius * Neumann = Neander * een gezeten Kramer  werd Mercator * Oudraad werd Gerobaldus * een luxe Schoenmaker werd Sutor of Sutorius * een modieuze kleermaker Snijders noemde zich Sartorius * een toptimmerman Timmers = Fabritius * van de Water werd Hydoreus * de Wit = Albinus * Zeilmaker = Velius *


Er zijn 6.783 naamdragers Faber, een aanzienlijke omzetting van Smid(s/t) met nu 28.134 * Een familietak Tuinman noemde zich Hortensius en anderen kozen Hortulanus of Gardenier * een belangrijke Kuiper werd Viëtor of Couperus * een binnengevarende Schipper werd Nauta (multi) * van Lankveld werd Macropedius... * een goed boerende van de Velde werd Campanus  * Zelle = Cellarius * een tak IJzerman heette voortaan Siderius en Huntjens = Canisius * Vrijfpenninck werd vrij vertaald als Terenummus * 

Van der Bruggen en ook Dupont werden Pontanus * Praetorius komt van een jongeman Schulte die predikant werd en zijn naam krakkemikkig latiniseerde * Albus is mogelijk van de Wit. De Vlaamse predikant Platevoet (platvoet) werd als betrouwbare kaartenmaker en - drukker Plancius in Amsterdam beroemd - de avontuurlijke Hollanders wilden graag vaarroutes voor hun verre negotie * de Enkhuizense stadsarts Berent ten Broecke, in Padua afstudeerd, noemde zich Bernardus Paludanus * 

waarom de familie van den Bleeck (0) de naam Torrentinus (0) aannam is onduidelijk - maar chique klonk het zeker * Stroeve werd vergezocht Placentius *  Vond je dat je voor schut ging, dan deed je het ook : een tak Naaktgeboren (nu 618) werd Posthumus (nu 2.419).  De naam kan verbasterd zijn uit Nachgeboren - de laatste van een tweeling bij de bevalling. Of een meer dan negenmaands kind dat bij een nieuwe weduwe ter wereld kwam. En Zeilmaker werd Velius.

Latijnse namen zonder naam van afkomst

Van sommige latijnse namen is de naam van afkomst onduidelijk of verdwenen. Ging het om het aannemen van een nieuwe naam: je deed gewoon waar je zin in had. 

Acronius (uit Akkrum) * Alsthorpius (uit Alsdorf) * Apallius * Apellius * Baelus * Bannius * Barleeus * Bexelius * Blazius * Bocatius * Boddius * Bothenius * Bouiius * Bovenius * Brozius * Brunnarius * Brusus * Buranus (uit Buren) * Busenius * Cadovius * Catenius * Cazius * Charizius * Chelius * Cadovius * Casparius (< Caspers) * Catenius * Cazius * Charizius * Chelius * Clausius * 

Colonius (uit Keulen) * Comvalius * Confurius * Corcilius * Cortselius * Corzilius * Cruzius * Curtius * Cusanus * Dezius * Dionisius * Dixius * Dovianus * Dritius * Edcius * Egidius * Eutropius * Exaltus * Falenius * Ferkenius * Ferkranus * Fidecius * Fimerius * 

Ganicius * Gisius * Gobius * Gomarus * Greidanus * Grimelius * Gronovius * Grotsius * Grudius * Hanelius * Hazewindus * Hessenius * Hilarius * Horrius * Horsius * Horssius * Hortus * Karzelius * Kinzius * Koterus (< Kote) * Labordus * Legius * Lesius * Lettius * Lotichius * Michanius * Milius/Mylius (< molenaar? * Miserius * Olmius * Osephius * 

Parelius * Parisius * Pollius * Propitius * Roosgeurius * Rusticus * Rustius * Rijzemus * Salpius * Salverius * Scherius (< Scheris) * Schregardus * Schrewelius * Serverius * Sikkelerus * Silvius * Smedius * Smetius * Sinarius * Sparrius * Stavasius * Stumphius * Swalmius (uit Swalmen) * Sylvius * Terium * Textor (wever) * Torsius * Urbis * Valerius * Venerius * Verdenius * Visarius * Vissius * Wadenius * Warffemius * Witsius *

Onze lijst

Enkele uitgestorven verdeftigde namen

Kleine familienamen leven soms maar een paar generaties. Historische voorbeelden: Aegidius * Artopaeus * Aurelius * Battus * Baudartius * Bornius * Borstius * Bruinsius * Buchelius * Burgius * Carbentus * Cathius * Catzius * Essonius (< uit Essen) * Fannius * Francius * Fresonius (< Fresen) * Fullenius * Gardingius * Goetzius * Golius * Gortzius * Graevius * Grevingius (< Grevinkhof) * Gruterus * Gysius * Gijsius * Hachtingius * Hallungius * Hegius * Historicus * Hulsius * Hundlingius * Kilianus * 

Labordus * Lamotius * Lapenus * Lydius * Manutius * Maresius * Meursius * Napenarius * Pantanus * Persius * Pistorius * Poppius * Praedinius * Propertius * Quellinus * Revius * Rogerius (< Rutgers) * Rootsius * Roscius * Rotsius * Rumphius * Samplonius (< Samplon) * Scheyderuyt * Schookius * Scriverius * Snoupsius (< Snoep) * Stangerius * Synesius * Teginsius * Thysius * Venius * Viglius * Vlietius * Warleus * Winckelius * Ynzonides (< Ynze) *

Andere namen uit de Gouden Eeuw

Je herkent die namen gemakkelijk zelf, waarbij de periode Gouden Eeuw breed is gemeten, aan de eigenaardige schrijfwijze (oude spelling in cbgfamiliebank.nl). Paar eeuwen ouder dan 1811 en toen vastgelegd in de Burgerlijke Stand. Voor namen beginnend met Q , ook vaak van oude spelling, zie /Klankrijk van A tot Z. Voor dubbele namen zie Deftig/Dubbele namen en /Patriciaat. De met 'ckx' Vlaamse namen zijn mogelijk van tijdelijke expats, maar m.i. meestal van echte landverhuizers.

Aendenroomer * Aangenendt * Aengenheyster * Aaij * Abcarius * Acampo * Ackx * Aeberhardt * Aelbrecht * Aelvoet * Aengenheyster * Aengevaeren * Aers * Aertgeerts * Agenant * Agtereek * Aeukens * Agterbosch * Agtereek *  Alderliefsten * Aldewereldt * Allblackx * Allebé * Anemaet * van Appeltere * Asche * Aspeslagh * van Avermaete *

Baartscheer * Backer * Baeck * Baecklandt * Baede * Baelemans * de Baerdemaeker * van Baerle * Baert * Ballendux * van Ballaert * van Ballegooijen * Balmaekers * Barentz * Bastinck * Beddegenoodts * op de Beeck * Beerensteyn * Beerentemfel * Beerewout * Beerschooten * Beirlant * Bekaert * Bentinck * van Berck * Berckmoes * van den Berghaage * Bekaert * Besooijen * Bestebreurtje * Bewaerheijt * Beijaert * Bicker * Biesbroeck *

Binck * Blaaubeen * Blaauboer * Blaauwgeers * Blaauwendraat * Blaauwwiekel * Blaecke * Blaey > de Blaai/de Blij * Blancquaert * Bleekemolen * Bleyleven * Blommaert * Blondeel * van Bockstaele * Blooker * Bloothooft * Bodaert * Boeckx * Boekverkooper * Boerrigter * Bogaert * Bogchelman * tho Bokholt * Bokx * Bollaert * Bolluyt * Bommesijn * Bonis (< de Goede) * Boonacker * Boonefaas * Boonestroo * Borghgraef  * agter den Bosch * Boschhakker * Bosscha * Bosschaert * Boterkooper * Botschuyver * Bouwknegt * Boxhoorn *


Braakenburg * Braakensiek * Brackx * van Braekel * de Braekeleer * Braeken * Braeckmans * in de Braekt * Braem * Brakenhoff * Bramervaer * Brandligt * Brandwagt * Brant * Braspenninckx * Braxhoofde * Breddels * Breekelmans * Brenneraedts * Briër/Bryer (bierbrouwer) * Brill * Broeckmans * Broeckx * Bronzwaer * Broxks * Broekaert * Broeyer * Brooshooft * Bruinooghe * Bruys * Bruyndonckx * Bruyninckx * Bruijnooge * van Bruijnzwaardt * Bugter * Bullerdieck * Burghgraaff * Butterhoff * Buyckx * Buijsschaert * Bijdevaate * van Bijlert * Bijnagte * Bijns *

Caasenbrood * Cacquelein * Caers * Caljouw * Calkoen * Callemeyn * Callewaert * de Caluwe * Calvis * Camper * Caminada (< van Kemenade) * Camijn * Candelier * Cannegieter * Capoen * de Carpentier * Casteel * Castelein * ten Cate * Cats * Cattenstart > Kattestaart * Cieraad * de Cneudt * Coeymans * van der Chijs * Cicero * Cladder * Claes * Clavier * de Clerck * de Clerq * Cloeck * Cloin * Cloodt * van Cuyck * 

Cluyster * de Cnock * Cnubben * Cock * Cockx * Cocquyt * Coeberg * Coeck * Coehorst * Coehoorn * Coemaet * Coenjaerts * Coetzee * Colenbrander * Collaert * Comenius * Commelin * Commijs * Companjen *  Compier * Consent * Conzensius * Copijn * Coolhaas * Coopal * Coopmeiners * Coorengel * Coosen * Copier * Coppenolle * Coppoolse * Copijn * Corbelijn/Corpeleyn * Corlemeijer * van de Corput * Cortenraedt * Cortlever * Corverleijn * 

Cosijn * Craenhals * Craenen * Craghs * Crama * Cramwinckel * Craninckx * Crans * Cratsborn * Crediet * Cribbelier * Crickx * van Criekingen * Criellaert * Croese * Crombag * Crombalgh * Crombeen * Cromheecke * Crommelin * van den Crommenakker * Crompjongh * Crompvoets * Cronselaar * de Croock * Croockewit * Croon * Crott * Crucq * Cruining * Crull * Crum * Cruts * Cryns * Cruyff (ons aller voetbalprofessor) * Cruys * Cuyp * Cruythuysen *


* Daendels * Daenekindt * Dagelinckx * Daleboudt * Dankaert * Decabooter (de kabouter) * Dedel * Dhuijvetter * Descartes * Desimpelaere * Dhuijvetter * Dewaerheijt * Diender * Diepenbrock * Dierckx * Dierckxsens * Dikhooff * Dirickx * Dirix * de Dobbelaer * Dockx * Dodevisch * Doedeijns * Doekbryder * Doevenspeck * Dolphijn * Dommekragt * Donckerwolcke (> Donkerwolke) * Doodeheefver * 

Doodeman * Doolhoff * Doomer * van Dooremalen * Dooremans * Doorenspleet * Dooting * Dootjes * Doove * van Dorth * Dou * Doudeijns * Draeck * Dragt * Drexhage * Drogt * van Droogenbroeck * Van Droogenbroeck * Vandroogenbroeck * Droogleever * Drossaert * Druncks * Dullaert * Dusardeijn * Duurentijdt * Duyckaerts * Duyfjes * Duys * Duyster * van Duijvenbode * Duijvelshoff * Dijkgraaff *

Ebelties * Edelenbosch * van Eeghen * Eelzak * Eendragt * Eerligh * Eertwegh * Eickhof * Eliel * Elkerbout * Elsevier * Enthoven * van Erckelens * Erdtsieck * Everdey * Eijpelaer * van Excel * Extercatte * Eijgensteijn * Eijsbouts * Eijspaart * Eijsvoogel *

* Fabrij * Fackeldey * Faingaert * Fakkeldey * Falck * Fatzoene * Feijnenbuik * Fenijn * Fhijnbeen * Fick * Fierenblaas (snoever) * Finck * Fleerackers * Fleurbaay * Flesschedrager * Flinck * Fock * Fogteloo * Fonteyn * Fortgens * Franckaert * Frankhuisen * Franschman * van Fraijenhove * Frisknegt * Froolik * Fruin * Fruijtier *

Gaajetaan * Gaarenstroom * Gaarlandt * Gaedtgens * Gamelkoorn * Geelhoedt * Geenemans * de Geer * Geldtelder * Geselschap * Gevaert * Geyteman * Ghoos * van Goens * Geus * Gillebaart * Glaesmakers * Glavimans * Gloeijsteen * Goddaer * Goedegebuure * Goedemondt * Goetgeluk * Goetzee * van Gogh * Compeer * Goosefoort * Gouderjaan * Goudhooft * Goudt * Goulooze/Gouweloos (zorgeloos) * Graffijland * Gragtmans *

Graswinckel * Graveleijn * de Grebber * Greeff * Gresnigt * Grisnigt * Grootegoed * Grootendorst * van de Grootepoort * Grootte * Groteclaes * Grijpdonck * Grijsaart * Grijspaerdt * Gueijsen * Guichelaar/Keukelaar (goochelaar) * Guyt * Gijzelaers * Haalebos * Haambeuckers * Haanepen * van Haasenbreetveld * Haay * Hacquebord * Haeck * Van Haeringen * Hacquaert * Haemelinck * Hanckx * Handbeuckers * Hanemaaier (oogstarbeider) * Hardlooper * Harinck * Harrewijn * Hartlooper *


Hartsuyker * Hartzuiker * Hasselaar * Hazewindes/Hazewindus/Hazewindius * Heemelaar * van Heemskerck * Heerenthals * Heetebrij * Heimerikx * Heijndrikx * Heirbaut * Helderweirdt * Heldring * Hemelaer * Hemelinckx * Hemelsoet * Hemlinckx * Hemsterhuis * Hereijgers * van Herrenweghe * van Herterijck * Heufft * Heusch * Hexspoor * Heijn * Heijnderickx * Heijt * Hildebrand * Hindyrckx * Hinloopen * Hobbema * Hoefeyzers * Hoenkerken * Hoet * Hoex * Hoexum * Hoezoo * Hoftijser * Hollegien * van Honthorst *

Hoobroeckx * Hooft * Hooftman * Hoogedeure * Hoogemoed * Hoogenboezem * Hoogerbeets * Hoogerseijl * Hoogewoonink * de Hoogh * d'Hoore (erfgenaam) * Hooglugt * Hoogwaerts * Horikx * Hoorickx * Hoornick/Hornikx (> Hoornik) * Horrix * Hottinga * Houbaer * Houtbraken * Houthooft * Houtsager * Houtzaager * Houwelijckx * Hovelynck * Hox * Huët * van Hulle * Humperdinck * Hurckx * Hurkx * Hurkxkens * Hustinx * Hutschemaeckers * Huydecoper * Huydts * Huygens * Huijsheere *

Icke * Ingeneeger * Isenbaert * Insinger * Jackemijns < Jacquemijns  * Jaecqx * Jagt * Jagtman * Janknegt * Jeegors * Jeekel * Jeucken * Joffer * Johanknegt * Jonckbloedt * Jongemaets * Jonkhart * Jonkheid * Kakebeeke/Kaakebeeke * Kaakebeen * Kaasenbroot * Kaaskooper * Kaersenhout * Kakebaeke * Kanbier * Keereweer * Keersmaekers * Keerstock * Keetellapper * Kerkhooven * van de Kerckhoven * van Kerrebroeck * Keuris * Kiphardt * Klapheck * Kleerebezem * Kleerekoper * Kleeton * Klerck * Klercq * Kleynendorst * Klooker * Kluppel * Klijnsoon * Knegt * Knegtel * Knegtering * 

Knevelbaart * Knicknie * Knipsael * Knooff * Knuyt * Kochx * Koeckebakker * Kockuyt * Koedooder * Koekebacker * Koelbloedt * Koffijberg * Kokxhoorn * Kolff * Kolfschooten * Koolenbrander * Koopal * Koorenblik * Koorevaar * Koijck * Kortenaar * Korvinus * Kousemaker * Koutstaal * Kraaijenzang * Kraaijenzank * Kraayvanger * Kragh * Kragt * Kragtwijk * Kribbekx * Kruipveldt * Krux * Krijgh * Kuijlenstierna * Kuisch * Kuijtenbrouwer * Kymmell *

* Lacks * Laeyendecker * toe Laer * Lagcher * Lamberti * Lambriex * Lampaert * van Lamsweerde * Landsaat * Langeraert * Lasschuijt * Leefoghe * Leenaerts * Leegerstee (bed) * Leevendig * Legemaate * Leguijt * Lemuel * Lennaerts * Lescrauwaet * Lestestuiver * Lekx * Leydecker * Liedermooy * Liefooghe * Lieftinck *

Liefooghe * Liefvelt * van Lievenoogen * Lievestroo * Ligchaam * Ligter * Ligtermoet * Ligthart * Ligtlee * Ligtvoet (multi) * Lockefeer * Loeff * Loevesijn * Logchies * Logt * Lombard (bank van lening) * Loncke * Loocks * Loopuyt * Looyschelder * Loozekoot * Lugthart * Lugtig * Lugtigheyd * Luichjenbroers * Luteijn (< Lutin = kabouter) * Luijcks * Luyf * Lijbaert * Lijftogt * Lijnsvelt * van der Lijstersangh *


Maagdeleyn * Maeghs * Maex * Matenaer * de Magtige * Malefeijt * de Martelaere * Massa * Matte * Maerland * de Magtige * Malefijt * Medici * Meeter * Memling * Menschaar * Mercq * Mercuur * Meyvis * Minnigh * Mockel * de Moerlooze * Moetwil * Mogesomp * Mokkelencate * Monck * Moolengraaff * Mooyekind * Moons * Moorthaemer * Mores * Mosch * Mosselaer * Mostaert * Mulckhuyse * Munter * Murck * Musch * Muijshondt * Muijson *

Nachtegael * Nachtergaele * Naebers * Naeff * Naerebout * Nagtegaal (multi) * Nagtglas * Nagtzaam * Nanninck * van Neck * Nederkoorn * Neirinckx * Nettenbreijer * Nix * de Nocker * Nooitgedagt * Nota (< Neutje) * Notebaert * Nugter * Nuyts * Nijgquist * Nys *

Ockels * Ockeloen * Ockhuysen * Odemaere * Okx * Olieroock * Olijff * Omtzigt * Omzigtig * Ondaatje * Onderdonck * Onghena * Oninckx * Ontijt * Onverwagt * Oogink * 0oninckx * Oosteweeghel * Opregt * Olij * Olijkan * Olijslager * Ooteman * Opgenoorth * Opregt * Van Osselaer * van Ostayen * Ouëndag * van den Ouweelen * Overgaauw * 

Paardenkooper * Paelinck * Paerel * Paeshuyze (een tak werd Paashuis) * Paetz * Pakvisch (> Pakvis) * Paridaen * Patijn * Peeck* Pekelaer * Peeperkamp * Peeperkoorn * Peick * Pelsmaecker * Pegt * Penninkx * Perdaens * Perquin * Persijn * Peijster * Pex * Pieck * Pieplenbosch * Pierson * Pillaerds * Pinck * Pinckaers * Piscaer * Plantagie * Planteijdt * Plantyn * 

Plasschaert * Pleeging * Pleumeekers (ploegmaker) * Pleysant * Pleijzier * van der Pligt * Ploegaert * Plooyer * Poeisz * Poelhekke * Poiesz * Pontvuijst * Porck * Porselijn * Portegijs * Potter * Potuyt * Poijck * Praet * Pragt * Preeker * Prevenier * Prickaerts * Pricker * Prooy * Pruijn * Publiekhuysen * Pulinckx * Puijmbroeck * Putseijs * Pijck * Pyckevet

voor namen met Q zie /Klankrijk van A tot Z


Raad * Raadschelders/Raedschelders * Raatgeefs * Radstaake * Raes * Raets * Rampaart * Ramspeck * Rasch * Rauwerdinck * van Reede * van Rheeden * Regtien * Regtop * Regtuyt * Reubsaet/Reubzaat * de Reijcke * Reijnst * Ridderbosch * Ridderplaet * Riepsaem * Riezebosch * Riphaagen * Ritterbex * van Rixoort * de Robles * Rol * Rompaey * Roobol * Roosenschoon * Rootbeen * Roothooft * Rosenquist * Ruychaver * van Ruysdael * Rijckaert * Rijckborst * Rijkschroeff * Rijmer * de Rijp * Rijppaert * Rijxman * Ruyl * Ruijmschoot * Ruijsch * Rijkschroeff *

Sachtleven * de Saegher* Saers * Saeijs * Sagt * Santegoets * Savelkoel * Schaakxs * Schaepman * Schampaert * Sandkuyl * Savenije * Scheele * Scheerooren * Schellinx * Schenck * Schabracq * de Schaepdrijver * Schatteleijn * Schauwaert * Scheldwacht * Schildknegt * Schimmelpenninck * Schniermanni * Schofaerts * Schollaert * Schönvinck * Schoonbaert * Schoonejongen * Schooneman * Schoonewelle * Schoonewille * Schoonheyt *

Schornagel * Schorteldoek * Schrickx * Schrijnemaekers * Schuttevâer * Seebregts * Seegebrecht * Seegelken * Seep * Seevenwant * Seevinck * Seldenrijk * Seldentuis * Selderslaghs * Selderijk * Seltenrijck * Servranckx * Sevenster * Servaes * Sielcken * van Sikkelerus * Silver * Silvertant * Silverentant * de Simpelaere * Sinckgraven * Sinjoor * van Sint Feijth * Sinx * Sitskoorn * Sitvast * Sizoo * 

Slabbekoord * Slack * Slachmuylders * Slagter * Slegh * de Slegte * Slock * Sloëtjes * Slooper * Slootmaekers * Sloover * Sluijswagter * Slycke * Smytegeld (smijt met geld) * Snaaijer (snoeper) * Snauwaert * Sneelooper * Sneeuwjagt * Snellaert * Sneuijink * Snippert * Snoecks * Snijdoodt * Soecker * Soerewijn * Soet * Soetbroot * Soetekouw * Soetelmans * Soetendal * Soetensicht * Soeterboek * Soeterik * Soetevent * Soethaert * Soetmulder * 

Sonck * Sonnemans * van Sonsbeeck * Soomers * Sorgdrager * Spaarenberg * van Spaendonck * Sparnaay * Specerij * Speeckaert (wielmaker) * Speckreijse * Speekenbrink * Spigt * Spillemaeckers * Spirinckx * Sprokkreeff * Sporcq * Spuy * Staets * Stakelbeek * Stalpaert * Stampaert * Stauthardt * Stikkelbroeck *


* Stockbroekx * Stocq * van Stockum * Stoeckart * Stoelendreyer * Stokbroekx * Stoke * Stokx * Sonck * Stooker * Stortenbeeker * Straet * Strategier * Strickx * Stronck * Strooper * Stroosnijder * Stroowinkel * Storck * Stroucx * Struijcken * Struisvlugt * Strijthaegen * Stuyver * Sustrunck * Suur * Suurenbroek * de Suijck * Suyderhoud * Suijkerbuijck * Suykerbuyk * Suykerland * Suys * Swaanswijk * Swaep * Swaen * Swaerts * Swanepoel * Swartbol * Swarttouw * Sweep * Sweers * Sweys * van Swieten * Swijnenburg * Sijnjewel (zie je wel) * Sijpheer *

Tacq * Takx * Tamerius * Tanghe * Tattje * teer Veer * Tengnagel * Tetteroo * Teurlincks * den Tex * Theirlynck * Thibaut * Thienpont * Thooft * T'Hooft * Thuijsbaert * Titulaer * Toeback * Tombrock * Tonnaer * Toorenspits * Tooten * Torck * Toutenhoofd * Tresoor * Treytel * Triesscheijn * Trip * Tuinenbreijer * Tuytel * Tweebeeke * van Twuyver * Tijveleijn * Uitbeyerse * Uitvlugt * Unck * Uijens * Uylenhoet * Uyt de boogaardt * Uijtdebroek * Uyt te Haag * Uyterlinde * Uytdewilligen * 

* bij de Vaate * Valckenier * Valcq * Veelenturf * Veeris * Verberckmoes * Verdaesdonk * Verdooner * Verheugt * Ver Huell * Verreck * Verregghen * Verspeelt * Versweyfeld * Vertwijfelt * Vierveijzer * Vinckx * Vingboons * Vingerhoets * Vischjager * Visschedijk * Vischschoonmaker * Vischschraper * 

Vixeboxe * Vlaminckx * Vlaminkx * Vlammekx * Vlammix * Vleeschdraager * Vleeschman * Vleck * Vogelensang * Vogelsang * Voogtsgeerd * Voorwijnckels * Vorstenbosch * Vosmaer * Vossaert * Vrauwdeunt * Vredebregt * Vreede * Vriemoet * van de Vriesenaerde * Vroegh * Vrouwenfelder * Vrouwenraets * Vrijlandt *

Waegemaeckers * Wagendrever * Walgraeve * Wansinck * Warnsinck * Welbedagt * Weltevreede * Weygertze * Willockx * Winnepenninckx * de Wispelaere * Wissenraet *  Wittebroodt * de With * de Wreede * Wtenweerde * Wijcghel * Wijgh * van Wijngaerde * Wynia * Wijninckx * Ysbrandi * IJsebaert * IJspeert * IJzerdraat * IJzerkooper * Zagt * Zeelmaekers * Zeevenhooven * Zilverentand * Zoer * Zonligt * Zonnerijck * Zoomerschoe * Zoonekynd * Zoovele * Zoudenbalch * Zijtregtop *Terzijde 1/ Deze namen bestonden al voor 1811 en er zijn dus geen zogenoemde  protestnamen bij. Na 1811 mochten ze niet meer worden gemoderniseerd en zijn hier opgenomen wegens aparte spelling en dus mooie datering. Maar er kunnen (helaas) ook namen van tijdelijke Vlaamse expats bij zijn - het Meertens noemt die niet apart. Voor naamswijziging zie Ongunstig?/Naamsverandering.Terzijde 2/ dr. K.C. Nieuwenhuijsen onderzocht naar eigen zeggen grondig kronieken, oorkonden en stadsrekeningen op de Middeleeuwse naamgeving. Conclusie: in de 13de eeuw hebben de meeste bewoners van de Lage Landen een achternaam... 85 % van de mannen en 59 % van de vrouwen. En wel een latijnse... de gevestigde naamkundige opvatting dat erfelijke geslachtsnamen zich pas enkele eeuwen later verspreidden is een jammerlijke vergissing!


De auteur noemt o.a. als bewijs aangetroffen latijnse beroepsnamen met zijn vertaling: Aurifaber (goudsmid), Candelarus (kaarsenmaker), Canonicus (geestelijke), Capellanus (kapelaan), Carpentarius (timmerman), Cellarius (kelderknecht), Clericus (klerk), Cultellificer (messenmaker), Dapifero (misdienaar), Faber (handwerksman), Formator (molenaar), Gardianus (wachter), Monachus (monnik), Molendinarius (molenaar), Parchamentarius (perkamentmaker), Pellificis (bontwerker), Phisicus (arts), Piscatoris (visser), Pistoris (bakker), Plebanus (plebaan), Prepositoris (proost), Procuratoris (procureur), Sacerdotis (priester), Scabinus (schepen), Scultelus (rechter), Textoris (wever) en Vector (vrachtschipper).


Okee. Maar behalve de multi Faber met 6.083 naamdragers zijn ze allemaal uitgestorven. Omdat ze nooit bestonden als van vader op zoon doorgegeven geslachtsnamen. Alleen vermeld als beroep voor verduidelijking bij iemands toen gebruikelijke voornaam in zakelijke, in het latijn gestelde, stukken. Dat waren de enige die hij had onderzocht. Dus levert Nieuwenhuysen nepnieuws.