Bijzondere Achternamen
'Digitaal Erfgoed'

 

 

Onze namen. Jonge, Lutje en Olde, Klein en Groot

Bij de multinamen loopt uiteraard (de/den) Boer met 55.477 personen voorop, plus 336 samengestelde namen waarin 'boer' voorkomt. Gevolgd door (van/van der) Veen met 35.665 en in totaal 249 samenstellingen met 'veen'. Hierna Verhoef (f/ven) met 24.334 en (de) Haan met een sterkte van 23.193. Er zijn ook Scholte(n/ns) met 18.853, als dorpelijk invloedrijke boeren. Dan Bouman(s)/Bouwman(s), zoals de landbouwer vroeger werd genoemd, met 17.553 plus 66 samenstellingen met ‘bouw’.


Dan van den Akker/Akkerman(s) met 13.293 * van Es/van Esch met 12.085 * Hofman met 10.000 * Molenaar met 9.941 plus 88 treffers waarin ‘molen’ voorkomt. Vervolgens Schaap met 8.648 * Rietdijk/Rietman/Rietveld met 8.422 * Schuur(man) met 8.340 * Boon met 7.993 plus ca 100 samenstellingen met ‘boon’ * (van) Klaver(en) met 9.195 * Kool(s/en) met 9.872 * (van den) Boogaard/Bogaard met 7.097 * Knol met 5.905 * Klomp met 5.234 * (van der) Spek met 5.009 * Bongers met 4.674 * Moes met 3.413 * Vogelaar (2.239) * Koeman(s) met 1.869 * Wildeboer (1.416) * Pruim (1.291) * Al die grote getallen wijzen op onze agrarische worteling in de naamgevingseeuwen. 


Meijer is (38.472) is met de schrijfwijze Meyer (1.575) en Meier (880) een multi apart. Meijers pachtten de grond van de eigenaar, waar zij op woonden en boerden, een landheer of kerkelijke grondbezitter. Er zijn maar liefst 598 kleine familienamen waar 'meijer' in voorkomt en 209 met 'meier' of 'meyer'. Spijtig, er is geen beginnen aan! Voorlopig alleen de dubbele namen. Hetzelfde bij (van de/van den/van der) Brink (5.385) met 278 afgeleiden met 'brink'. Maar Boerenbrink, Boevenbrink, Brinkboer, Hurrelbrink en Kleinheerenbrink kon ik niet laten lopen.

(de) Jager is met 15.203 personen sterker aanwezig dan (de/den) Herder met 1.842. Bij de producten verder (de) Bok/Bock (3.105) * Lam (2.870) * Ham (1.705) * Kers (1.541) * Tabak (1.469) * Kip (1.399). En er is van Dorp (2.580) met 177 samenstellingen, zoals Baasdorp * Biggendorp * Brasdorp * Dansdorp * Dierdorp * Eigendorp * Glansdorp * Hammendorp * Regendorp * Goedendorp * Kaandorp * Koekendorp * Masdorp * Ossendorp * Papendorp * Schoondorp * Vlodorp * Zoetendorp *  

Onze namen


(van der) Mark (2.423) betekent erfgerechtigde leden van een marke – een boerencollectief met gezamenlijk gebruik van schrale landbouwgrond, vooral in het oosten des lands maar ook als erfgooiers in de Randstad. Hop was indertijd met 2.348 een topgewas; geen wonder want in de stad dronk men liever veilig maar slap, met gekookt water geproduceerd, bier dan het gevaarlijke door uitwerpselen en afval stinkende grachtwater. Behalve als er een eigen bron was geslagen, maar dat kon alleen met een tuin en geld. Er is ook Hopman (2.789).

En er zijn legio namen met 'bier', zoals Bierbal *  Bierboom * Bierdrager * Bierenbroodspot * Biergans * Bierhaalder * Bierhof * Bierhuis * Bierhuys * Bierdrager * Bierhenkel * Bierlaagh * Bierlee * Bierling * Bierman * Bierschenk * Biersteker * Bierwolf * Dikbier * Dodenbier * Dunnebier * Goeijenbier * Goeyenbier * Honnebier * Kanbier * Koekenbier * Leckerbier * Oudbier * Scherpbier * Schuurbier * Slokkenbier * Warmbier * Zoetebier * Zoutenbier * en erger nog Zuurbier.

Dan Appel(man) met 2.632 en * Peer/Peereboom met 1.543 voor het alledaagse fruit * Coop/ Coops/ Coopman/ Cooper (1.272) hadden een contract (cope) als ondernemende middeleeuwse ontginners van braakliggende veengrond in het westen des lands met adellijke of kerkelijke grondeigenaars. En tenslotte zijn er 47 verschillende namen die 'hooi/hooij' bevatten. Zoals Hooi * Hooiberg * Hooiboer * Hooibrink * Hooikaas * Hooikammer * Hooiman *  Hooijmaijer * Hooiveld * Plukhooij.

Jonge, Lutje en Olde, Klein en Groot

Verder hier namen volgens eeuwenoud Twents en Achterhoeks gebruik.   Lutje en Lutke betekent klein, in de betekenis van de jonge, meestal een zoon. Olde en Oude is dan hun vader.  Idem bij Klein en Groot. In de tijd van de familienaamgeving was daar nog grond genoeg om wildernis te ontginnen en een nieuwe boerenbedrijf te starten. Zo krijg je een namenserie, maar je vraagt je af hoe ze het nu zelf uit elkaar houden...

Neem de familie Venterink: er zijn lage Venterink, Lage Venterink, Olde Venterink, Oude lage Venterink en Hoge Venterink.  Of Berenbroek en Beerenbroek: je hebt lutje Berenbroek en Lutje Berenbroek, plus lutje Beerenbroek en Lutje Beerenbroek, dus vier familiale boerderijen * Ook bij Wassink (multi): klein Wassink, Klein Wassink, groot Wassink, Groot Wassink en Groote Wassink * Het begon met Schaarsberg en daarna kwamen Kleine Schaarsberg en Groote Schaarsberg, zeer waarschijnlijk voor de zonen * Alink en Oude Alink * Antink, Groot Antink, Klein Antink, Klein-Antink, Hooch Antink en Hoog Antink * Bennink, Klein Bennink, Oude Bennink * Egelink en Klein Egelink * Bromhaar, Groote Bromhaar en Grootte Bromhaar * Griep en oude Griep *

Eerst Hampsink, toen Olde Hampsink en Oude Hampsink *  Er zijn Oudenampsen, Oldenampsen en Oudenampsen plus Nieuwenampsen * Grote Ganseij, Grote Gansey, Klein Gansei en Klein Ganseij *  Griep en Oude Griep * Griepink en Oude Griepink * Hesseling, Kleijn Hesseling, Klein Hesseling  en Kleinhesseling * Heuvel en Olde Heuvel * Oude Heuvelt en Olde Heuvelt * Hinken en Oude Hinken * Eerst was er Esch en daarna Hogenesch, Hogen-Esch en Hogen Esch * Kalvenhaar en kleine Kalvenhaar *

Kleinekemper en oude Kemper, Oude Kemper plus nog Hinkenkemper * Kempers, Oude Kempers en oude Kempers * Koring en Kleine-Koring * Kormelink, Groot Kormelink en groot Kormelink plus Kormelinck * Groot Kormelinck * groot Kormelinck * Kranenbarg en Klein Kranenbarg * Lankhorst en Klein Lankhorst * te Leugenmors, Klein Leugenmors en Kleinleugenmors * Lohuis, ten Lohuis, Oude Lohuis en oude Lohuis * Loohuis en Olde Loohuis *

Luttikhuis en olde Luttikhuis * Meuleman, Klein Meuleman en Kleinmeuleman * Monnikhof, Olde Monnikhof en olde Monnikhof * Nengerman en Klein Nengerman * Nienhuis en Klein Nienhuis * Nijenhuis, Klein Nijenhuis en Kleinnijenhuis * Penning en Kleinpenning  * Piening, Klein Piening, Kleine-Piening * Poelhuis, Klein Poelhuis en klein Poelhuis * Punt, Groote Punt, Grote Punt en grote Punt * Punte, Kleine Punte en Olde Punte * Rammelkamp, Kleine Rammelkamp en kleine Rammelkamp * Het begon met Reimer en daarna Ensink op Reimer, Oude Reimer en Scholte op Reimer * Rensink, Oude Rensink en Kleinrensink *

Je hebt: Klein Beernink, Kleine Beernink en zelfs Klein beernink * Blenke en Oude Blenke * Bruinink, Klein Bruinink, Kleinbruinink, Oude Bruinink en Hofsté op Bruinink * Klein Hülze en Groot Hülze * Ikkink, Klein Ikkink en klein Ikkink * Rikkerink, olde Rikkerink en Olde Rikkerink * Hofmeyer,  klein Hofmeijer en Klein Hofmeijer * Kotte, Oude Kotte en Oldenkotte * Nienhuis en Klein Nienhuis * Polsvoort en Klein Polsvoort *

Er is Rouweler, Klein Rouweler en Kleinrouweler * Rouwen en Groot Rouwen * Schaars, Kleine Schaars, kleine Schaars, Grote Schaars * Schipholt, Lutje Schipholt en lutje Schipholt, Lutke Schipholt en lutke Schipholt en zelfs Lutke-Schipholt * Je hebt Schiphorst, Klein Schiphorst en Kleinschiphorst * Severt, Klein Severt en Groot Severt * Slaghekke en Klein Slaghekke * Sprenkelink en Klein Sprenkelink * Sta van Uiter, Sta van Uitert en Stavenuiter * Stapel, Klein Stapel en Kleinstapel *

Stegge en Oude Stegge * Steinwelle, Grote Steenwelle en Groten Steenwelle * Stroek, Grote Stroek en Kleine Stroek * Stoevenbeld, Hoog Stoevenbeld, Hoogen Stoevenbeld en Hoogstoevenbeld * Stoevenbelt, Hoog Stoevenbelt, Hoogen Stoevenbelt en Hoogstoevenbelt * Traast, Kleinen Traast en Grootentraast * Tuente en Klein Tuente * Twilhaar en Nijen Twilhaar * Nieuwe Weme, Nieuweweme, Oude Weme, Oude Nijeweme en Olde Nijeweme plus Oude Nijeweeme * Oldewening en Nijwening *

Wesselink en Oude Wesselink * Wevelkate en Olde Wevelkate * Willink, Lutke Willink en Klein Willink * Wolde Gabriel en Woldegabriel * Wolt, Klein Wolt en Kleinwolt * Wolterink en Klein Wolterink * Woud en Klein Woud * Zand Scholten en Zandscholten * Zandvoort en Klein Zandvoort * Zeggelink en Klein Zeggelink * Zieverink en Klein Zieverink *

NB: al zulke namen niet te verwarren met dubbele.

Er zijn ook dergelijke Duitse namen in ons land: Grosse-Allermann * Grosse Bleij * Grosse Hamberg * Grosse-Hering * Grosse Holz * Grosse Stüve * Grosse Thie * zur Kleinen Schmiede * zur Kleinschmiede * Lütke Schipholt en Lütke-Schipholt. Ingezetenen aan de Duitse grens of expats?

Zie ook /Onduidelijk? voor in de dagelijkse omgang naar hun boerderij genoemde pachters.


Aardappel  * Aardbei * Adelmeijer * Akker * Akkerdaas * Appelboom * Appelmelk * Bargeboer * Bats * Beemsterboer * Beenakker * van Beesten * Bergboer * Biesboer * Biest * Biet * Bietenaar * Blaauwboer * Bloemzaad * Boekwijt * Boerakker * Boerbank * Boerboom * Boerendans * Boerendonk * Boerenfijn * Boerenkamp * Boerenstam * Boerenveen * Boerewinkel * Boerhave * Boerhof * Boerhoop * Boerkamps * Boerkool * Boerlage * Boerland * Boerleder * Boerlijst * Boermeester * Boersbroek * Boerstal * Boerstoel *

Bokje * Bolstier * Bonestroo * Bontekoe * Boogert * Boonemmer * Boomgaard * Boonacker * Boonstoppel * Boonzaayer * Boter * Boterenbrood * Boterhoek * Boterman * Brakeboer * Brandveen * Bravenboer * Broodkoorn * Bruinekool * Buiskool * Bul * Bunder * Buijsrogge * Calkoen * Citroen * van den Crommenakker * Damboer * Deterd Oude Weme * Detert Oude Weme * Deeltekaas * Dikkeboer * Dolleboter * Dorsen * Dorsman * Druif * Druiventak * Dubbelboer * Edelschaap * Eendebak * Eenkoren * Eg * Eggen * Ei * Eigenbrood * Eg * van den/van der Eng * Enter * Erf * 

Erwteman * Evenboer * Fleerakkers * Fokken * Fokker * Fruitema * Fruitman * Fuik * Funnekotter * Gamelkoorn * Gans * Gansekoele * Ganzeboer * Ganzeboom * Gardenier (van gardinier = kweker) * de Geit * Gerst * Geyteman * Gier * Gierveld * Glimmerveen * Goorhorst Oude Sandering * Gortworst * Goudappel * Graanboom * Graanoogst * Graansma * Graanstra * Graas * Graaskamp * Gras * Grasboer * Graswinckel * Grishaver *


Groeizaam * Groeneboer * Groenekaas * Groente * Grote Stroek * Groot Baltink * Groot Bramel * Groot Breteler * Groot Boerlage * Grootherder * Groot Jentink * Groothuesheidkamp * Groothuismink * Grootkarzijn * Groot Nueland * Groot Oonk * Groot Rouwen * Grootscholten * Groot Tjooitink * Groot Zevert * Groot-Zevert * Groot Zwaaftink * Groote Balderhaar ten Velde * Groteboer * Grotenboer * Grootte Schaarberg *

de Haan Uit Oude Groeneveld * Haantjes * Halfschepel * Halm * Hanemaayer (Duitse oogstarbeider) * Hanenberg * Hanedoes * Hanegraaf * Hanekroot * Hanepen * Haneveer * Haneveld * Hark * Hateboer * Haver (met ruim 50 afleidingen, zoals Grishaver * Haverbult * Haverhals * Haverkamp * Haverkate * Haverkorn * Haverkorst * Haverkort * Haverkotte * Haverland * Haverman * Havertong * Ruighaver. Veel haver en gek genoeg geen tarwe, dus een later gewas) * 

Heiboer * Hen * Hendervanger * Hengst * Hengsteboer * Hennep * Hennephof * Henneveld * Hennip * Hennipman * Hennipsmaat * Herderschee * Herderscheê * Hoefakker * Hoen * Hoenkamp * Hoenderdos * Hoenderkamp * Hoendermis * Hoendervanger * Hoendervoogt * Hoevenaar * Hommel * Honing * Hoeder * Hooisma * Hoonakker * Hopkoper * Hoppenbrouwer * Hopstaken * Houtakkers * Hovenier * Imker * Jongboer * Jongeboer * Jongschaap * Juk *

Kaas * Kaasenbrood * Kaasgaren * Kaashoek * Kaasjager * Kaasschieter * Kalf * Kalfsvel * Kalkoen * Kattenpoel Oude Herink * Kalverboer * Kalverda * Kalverkamp (plus zomaar 687 namen waarin het adres 'kamp' voorkomt) * Kapoen * Kelfkens (komt van kalf) * Kers * Kerseboom * Keuter (kleine boer) * Keuterman * Kieken * Klaasboer * Klaverboer * Klaverweide * Kleiboer *

Klein Arfman * Klein Avinck * Klein Avink * Klein Boonschate* Klein Breteler * Klein Douwel en Kleindouwel * Klein Elhorst * Klein Gansei * Klein Ganseij * Klein Gunnewiek * Klein Günnewijck * Klein Haneveld * Klein Heerenbrink * Kleinheerenbrink * Klein Hemmink * Klein Hollenberg *

Klein Horstman * Klein Iking* Klein Kauwenberg * Klein Klouwenberg * Klein Lankhorst * Kleinluchtenbeld * Kleinlugtenbeld * Klein Leunk * Klein Nagelvoort * Klein Nulend * Klein Nulent * Klein Robbenhaar * Klein Rot * kleine Schaars * Kleine Schaars * klein Snakenborg * Klein Snakenborg * Klein Snavelborg *

Klein Soetebier * Klein-Soetebier * Kleinelangeveldsloo * Kleine Rammelkamp * Kleine Snuverink * Kleine Stroek * Klein Tank * Kleine Toereers * Kleinlangegevelsloo * Kleinlangenhorst *  Klein Schiphorst * Kleinschiphorst * Klein Slaghekke * Klein Sprokkelhorst * Klein Swormink * Klein Zaaltink * Kleinzaaltink * Klein Zessink *

Kleipaste * Kloek * Klompalberts * Klomparends * Klompé * Klompenhouwer * Klompjan * Klompmaker * Klompstra * Kloosterboer * Kloprogge * Knoflook * Knol * (de) Koe en veel samenstellingen met 'koe' (o.a Koebeer * Koebrugge * Koedam * Koedoder * Koedood/Koedoot  * Koedijk * Koedijker * Koehoorn * Koehorst * Koeiman * Koejemans * Koemeester * Koemelker * Koeslag * Koestal * Koestapel * Koetje * Koevoet * Koeweide)

 

* Koekelkoren * Komkommer * Komkommerman * Knoflook * Kokelkoren * Kooiker * Koolhoven * Koolma * Koolmoes * Koolstra * Kooltuin * Koornneef * Kooiker * Korenaar * Korenhof * Korenman * van de Korenmarkt * Korenromp * Korenstra * Korrel * Kortekaas * Kortekool * Kotter (keuterboer) * Kotterik * Krootjes * Kruid * Kruitmoes * Kruiwagen * Kuiken * Kuilboer * Kuus (varken) * Kwaadgras * Kwakkelboer * Kweekman * Lammerschaag * Lammerschop * Lamsvelt * Landbouwer * Landman * Landwaart * Laufkotter * Ledeboer * Leiseboer * Letteboer * Lievestroo * Loerakker * Loot * Lutjeboer * Lutje Farwick * Lutje Holzik * Lutje Hulsik * Lutje Spelberg * Lutje Wagelaar * 

Lijnzaad * Maaiveld * Maaijer * Mateboer * Meent * Meierdrees * Melk * Melkenkoek * Melker * Melkert * Melkman * Melkpot * Melkstop * Meloen * Merriënboer * Mest * Moesman * Molkenboer * Morel * Mudde (mud, gewicht) * Nattekaas * van Nimmerdor * Noot * Nijeboer * Nijenboer * nije Olde Everink *

Olde Benneker * Olde Bolhaar * Olde Daalhuis * Olde Dubbelink * Olde Grunder * Olde Hanhoff * olde Hanhoff * Olde Hanter * olde Hanter * Olde Hensken * Olde Juninck * olde Juninck * Olde Kalter * Olde Keizer * Olde Kieverik * olde Kieverik * Olde Kleine Kavik * Olde Meijerink * Olde Rikkert * Olde Scholtenhuis * olde Scholtenhuis * Onderdenwijngaard * Onderstal * Ongerboer * Onkruijt * Ooft * Ooi * Op Heij * Opstal * Os * Ossebaard * Ossenblok * Ossendrijver * Ossenkoppele * Ossewaarde * Osseweijer *

Ouboter * Oude Aink * Oude Bolhaar * Oude Elferink * Oude Groen * Oude Groenerger * Oude Groeneveld * Oude Groeniger * Oude Grotebevelsborg * Oude Hendriksman * Oude Huikink * Oude Keizer * Oude Koehorst * + Oude Koehorst op Oude Kosterink * Oude Kotte * Oude Lutkehuis * Oude Moleman * Oude Mulders * Oude Scholten * Oude Spekhorst * Oude Steenhof * Oude Voshaar *

Paanakker * Pachter * Pamboer * Pens * Peen * Peer * Peerdeman * Pelleboer * Peerenboom * Perk * Peul * Peulen * Peulken * Pink * Pinksterboer * Plag * Pamboer * Plaggemars * van Plaggenhoef * Ploegmakers * Ploegsma * Ploegstra * Plugboer * Pluimgraaff * Plukker *


Polderboer * Pronkhorst * Pruimboom * Puul * van Puurveen * Raap * Radijs * Ram * Reuzel * Rietsnijder * Ripzaad * Ritstier * Rogge * Roggeband * Roggema * Roggeveen * Roggeveld * Ruigentuin * Ruighaver * Rund * Runderkamp * Rundervoort * Rijkeboer * Rijploeg * Schaapherder * Schaaphok * Schaapman * de Schaapmeester * Schaapsmeerder * Schaapstal * Schaapveld * Schaapwol * Schapekop * Schapendonk * Schapevel * Schep * Schepel * Schoffelen * Scholten Linde * Scholtenlinde *

Schoof  * Schoonakker * Schultenjohann * Schuiteboer * Segboer * Sennekool * Sikkel * Sla * Slabbekoorn * Slikboer * Sneeboer * Soepboer * Sombogaart * Spelt * Spieker (hooiopslag) * Spitter * Spijkerboer * Stek * Stengel * Sterkeboer * Stier * Stoppel * Stroboer * Strobos * Stronk * Stroo * Strooband * Stroobos * Tielboer * Tuinder * Tuinzaad *

Tulp * Turf * Turfboer * Tijman op Smijers * Uijenboer * Uitjes * Vaars * van der Vee * Veenboer * Veeneklaas * Veldboer * Velenturf * Velsterboer * Vennegoor op Nijhuis * Vers * Vlas * Vlasbloem * Vlaskamp * Vlaspolder * Vlasveld * Voerknecht * Vogelvanger * Voorhoeve * Vroegindewei  en Vroeg in de Wei *

Waalboer * Waaleboer * Walenboer * Warmoesman * in de Weide * Weiland * Wensveen * Winterboer * Witlam * Wol * Worst * Wortel * Wortelboer * Woudboer * Wijnakker * Wijngaard * Wijnoogst * Wijnveen * Wijt * Zaad * Zaaiman * Zaayer * Zandboer * Zeeboer * Zeis * Ziekemeijer * Zielhorst * Zoetemelk * Zomervrucht * Zoutemelk * Zuurveen *