Bijzondere Achternamen
'Digitaal Erfgoed'

 

Voornamen eb en vloed. Germaanse voornamen. Onze lange lijst. Rariteiten.

            Dit is maar één thema uit mijn site achternamen.net. Kom kijken!

'Tot de belangrijkste persoonlijkste - en kosteloze - emotionele geschenken van ouders aan hun kinderen die voor het gehele leven bij ze horen zijn de voornamen. Zij kunnen uit liefde of piëteit iemand vernoemen, zij kunnen een naam louter geven omdat ze die mooi vinden of omdat er een wens van voorspoed van het met vreugde ontvangen kind in verscholen ligt'. Aldus voornaamnestor dr. J. van der Schaar in 1964. En zo is het altijd geweest.Er bestonden in 2016 ca. 600.000 voornamen in ons land: onafzienbare oceaan en soms onverwacht ook achternaam. Vernoeming gebeurde met een regionaal achtervoegsel als  -en, -eng, -enga , -ens, -es, -er, -ing, -inga, - inge, - ingha, -ink, -ke, -ken, -kens, -ker, -kes, -ma, -sma-, -s, -stra, -tra, -ung enz. Slordigheid van de aangever in de opwinding bij aangifte van de boreling? Vergissing van de secretaris van de (kerkelijke) gemeente? Maar die schreef letterlijk op wat de naamgever - vaak laaggeletterd - zei.

Meestal zat het anders. De officiële achternamen zijn uit 1811 en soms gaf je je voornaam aan. Je geloofde al dat gedoe wel. Je was in dorp of stadsbuurt bekend. Aparte achternaam, afgedwongen door die vervloekte Napoleon, hij pakte je met militaire dienstplicht en belasting! Niks voor ons soort mensen... versiersel voor belangrijke lieden, adel, rijke lui. Ja, nodig voor zakenmensen met een boekhouding. Op de vraag "wie zijt gij?" zei je gewoon je voornaam en hield stug vol. Maar soms weigerde een harde ambtenaar en maakte er iets raars van: zie /Onduidelijk.

Het verklaart ook de vrouwelijke voornamen als officiële achternaam: weduwes, alleenstaande of neringdoende vrouwen. Maar er zijn meer verklaringen (zie/Bronnen, Met naam en toenaam): buitenechtelijk maar erkend in een huwelijk, adoptief kinderen door een vrouw, kinderen in een tweede huwelijk apart van die uit het eerste huwelijk.

Onbegrip voor de verplichte achternaam bestond zelfs in het eerste Europese land met een nationale burgerlijke stand: bij de 10 grootste Franse familienamen zijn 6 voornamen. In Duitsland anders: veel beroepsnamen. In de drie Skandinavische landen alle tien 'kinderen van' namen. Zie /Welkom/Andere landen.


De voornamen-oceaan kent eb en vloed. Opkomst, top en daling, zelfs uitsterving. Maar sommige zeldzame of afwezige voornamen scoren nu als (multi) familie namen omdat ze daarin voortleven. Het gaat vooral om voornamen van een paar letters als afkorting van een langere naam. Zoals Aal van Adelheid en Hein van Hendrik. Vind je je achternaam in /A tot Z, dan is hier misschien de naamstam. 

Stam 9.402 * Boon 7.993 * Damen 7.475 * Kersten 6.482 * Witte/de Witte 5.874 * Kool 5.55 * Romein/Romeyn/Romijn 5.223 * Brand 5.251 * Dam 3.939 * Snel 3.837 * Buis 3.439 * Bol 3.199 * Baan 2.750 * Walraven 2.432 * Loos ook # 2.217 * Brons 2.176 * Simon 1.934 * Broos 1.800 * Horst 1.703 * Deen 1.699 * Raven ook # 1.604 * Mars 1.442 * Steen 1.410 * Stout 1.375 * Pierik ook # 1.355 * Colijn 1.346 (koosnaam van Nicolaas met 32 voornaamdragers) * Mens 1.334 * Caris 1.302 * Baltus 1.283 * Huigen 1.228 * Faas 1.594 * Poppe 1.248 * Bonte ook # 1.174 * Sol ook # 1.150 * Schalk 1.142 * Gouw 1.107 *


Andersom zijn er kleine geslachten bij doodgewone voornamen. Zoals 544 achternamen Jan/Johan/Johannes bij ca. een miljoen voornamen * Ook bij Piet/Pieter: tegenover de ruim 170.000 voornamen staan maar 944 achternamen * Bij Willem nog duidelijker: meer dan 100.000 voornamen tegen 34 achternamen * Thomas met ca. 60.000 voornamen telt 2.293 familienamen * Maria, climax van RK devotie met 33.861 eerste voornamen en gigantische tweede of derde 1,1 miljoen - nu bijna nul vernoemingen, met 460 dragers van de familienaam * Anne: 55.120 voornamen en 17.088 van jongens en nog maar 6 familienamen.

De voornaam Beatrix schoot in 1938, geboortejaar van de koningin, als een speer tot een top in 1942 en kalfde na WO II af, met <5 familienamen * haar zuster princes Margriet uit 1944 spurtte omhoog tot 1946 en stopte in 2017 (geen achternamen) * Mark is vanaf 1960 populair maar nu aflopend, met 37.000 gekozen voornamen bij een familienaam met 278 naamdragers * Martijn was met nu 43.478 in de mode van 1970 tot 2010 tegen 789 achternamen * Klaas met 34.091 komt op 185 achternamen * Douwe is de voornaam van 8.987 jongens en mannen en telt maar 9 familienaamdragers.

Simone kwam in 1940 snel op en verdween in 2017 * Tim dook op in 1960 tot de top in 2000 met 31.316 jongens en 47 meisjes - de geslachtsnaam heeft 31 dragers * Sanne met 30.011 heeft er maar 33 * Harm met 25.042 : 71 achternamen * hervonden Jelle telt 21.238 voornamen (plus 45 van meisjes) tegen 45 familienamen, maar liep terug naar het traditionele lage niveau *

Arend met 18.898 heeft er 27 * Anneke met 11.425 doet 5 achternamen * Charles met 10.330 maar 12 * Douwe met 8.987 heeft er nog maar 9 * Fabian met 29 familienaamdragers verrees ca. 1960 en telt nu zo'n 160 keer per jaar * Fleur (400 achternamen) ontstond in 1968, rees naar 1.000 in 2003 en daalt sindsdien * Frank (1073 familienamen) kabbelde voort, rees piramidaal vanaf 1940 en was in 2020 terug op oud niveau * Friso steeg in 1969 op bij de geboorte van de prins van Oranje-Nassau en piekte in 2010 (207 familie) * Gompel (51), Mes (1.297) en Phielix (237) stierven als voornaam uit *

Ties was tot 1980 praktisch verdwenen en telt nu 9.980 voornamen bij 84 geslachtsnamen * Floris schoot na 1980 omhoog tot 15.530 voornamen en telt 813 familienaamdragers * Marijn met 95 achternamen, steeg na 1970 steil tot 9.648 van jongens en van meisjes tot 2.766 * Mas ontstond in 1989 en schoot pijlsnel naar 22 naamgevingen in 2016 - trouwens allang een oudgermaanse voornaam.


De voornaam Petra start in 1940, topt in 1970, stopt in 2010 en telt 138 nu geslachtsnaamdragers * Stijn was out in 1970 maar helemaal terug met 15.117 bij slechts 23 achternamen * Bouwe met 8.987 heeft er 9 * Amalia (12 achternamen) was aan het uitsterven maar leefde in 2003 op door de geboorte van de kroonprinses * Carolien met 5 familienaamdragers verscheen in 1950 als voornaam en was in 2015 weer verdwenen *

Ivo met 8.558 scoort 25 * Jesse steeg vanaf 1970 pijlsnel op en staat nu op 19.576 jongens en 405 meisjes bij  164 achternamen * Hereman heten nog maar < 10 mannen van voren en 29 families van achteren * Pepijn was uitgestorven maar bloeide in 1965 op, topte rond 2013 en daalt nog steeds * Job (8.318) kent 128 familienamen * Jannah # (7.002) heeft < 5 achternamen en ook Hidde met 6.279 voornamen is met achternaam aan het uitsterven *

Jeroen heten nog 5.759 mannen maar de achternaam bestaat niet meer. Lammert doet 5.340 voornamen bij nog maar 6 achternamen, maar is ook als voornaam aan het uitsterven * Lampert en Lampret zijn al weg * Ineke # kent 4.364 voor- en 81 familienamen * Baltus doet 276 voornamen en 1.285 achternamen.

Kers telt nog maar < 5 voornamen en 1.541 familienamen * Kim kwam na 1970  in de mode en telt 2.767 meisjes en 839 jongens bij 191 achternamen * Florian ging vanaf 1970 als een speer naar 3.725 bij 5 achternamen * Folkert heten 3.893 jongens en kent 20 achternamen * Hand kent nog <5 familienamen * Krijn bleef populair met 3.475 en maar 138 familienamen * Lambert is niet meer in gebruik maar er zijn nog 5.578 voornaamdragers bij 405 personen met de geslachtsnaam *

Merel start in 1957, steeg naar top van 550 en daalt nu * Mes is uit * Oscar sinds 1950 terug met 2.798 met < 5 familienamen * Maas krabbelde na 1990 op van weggeweest bij 15.620 geslachtsnamen * Dingeman heeft er 2.397 bij 27 en de voornaam Xavier met 2.275 maar 43 familienamen * Joop heten 2.354 jongens en 45 meisjes bij 40 achternamen * Er zijn verder 1.954 voornamen Reijer bij 32 familienamen *

Vlinder kersverse modenaam sinds 2007 met 483 bij < 5 familienamen * Tim dook op in 1959 en is nu de voornaam van 31.316 jongens en 47 meisjes - met 31 achternamen * Jesse was in 1980 terug en telt nu 19.576 jongens en 405 meisjes bij 164 familienaamdragers * Jochem heten 7.980 jongens bij een familie van 112 * Heil ('geluk' in het Oudgermaans en Nazigroet) was na WO II taboe, maar telt nog 466 met die achternaam * Kos heten nog 24 mannen bij een geslachtsnaam met 1.476 dragers *

Merlijn (familienaam 217) werd uit zero in 1970 trendy, vloog tot ca. 100 per jaar in 2006 en is nu radikaal uit de gratie * Tak nog 66 met een familienaam van 1.579 * Witte heten nog 126 mannen bij 3.333 achternamen * Pier is bijna weg maar telt nog 89 met de achternaam * Quint en Quinten in de jaren 1970 modieus, nu aan het afkalven * Het geslacht Pepijn is bijna op maar de voornaam steeg snel na 1965 *

Sven dook in 1960 op, bereikte een piek in 2010 en loopt nu terug, bij een achternaam van maar 15 * Taco (familie van 9) werd in 1960 populair en is alweer weg * Ties verscheen in 1980 uit het niets en telt nu 5.080 jongens met die voornaam * Wijnand telt nog een familie met 280 * Wilhelmus nog 227.334 mannen en 25.987 vrouwen met die aloude voornaam bij 314 mensen met de geslachtsnaam *


Germaanse voornamen


Onze lijst is op actualiteit gecheckt aan de Nederlandse Voornamenbank van het Meertens en dus zonder uitgestorven voornamen. Er zijn Franse, Engelse en Duitse. En natuurlijk Brabantse, Drentse, Gelderse, Groningse, Hollandse, Twentse, Limburgse, Keltische Zeeuwse en heel oude éénstammige Germaanse, Frankische en Saksische  voornamen, waarbij veel aparte Friese. Plus creatieve tweedelige Germaanse waarin, voor meisjes en jongens, twee namen werden gecombineerd tot een mengvoornaam.

De naam was een unieke heilwens van vader en moeder voor de boreling: vragend naar magische invloed van de goden op leven en lot van het kind. Je komt ze zomaar tegen, ook met afkorting tot koosnamen. Nu zonder benul van de wortels.


Mijn eigen Veluwse verkorte dialectnaam Geurt komt van Gerhard: ger = werpspeer en hard = sterk. Het bedenken van de voornaam liet onze verheugde voorouders plezierig kibbelen: moeder weer in verwachting, dus stoeien rond het haardvuur over fraaie combinaties in de stam - inwonende oma en opa doen een duit in het zakje. Het superieure recht van alle ouders die nieuw leven scheppen, behoeden en opvoeden.

Gunstige betekenis van Germaanse meisjesnamen: Adelbrecht = stralende adel * Adelburg = goede afkomst * Adelgonde = edele strijdster * Adelheid = edele afkomst * Adelmoed = edel gemoed * Adelswind = goede afkomst/sterk * Aleid = edele aard * Amelia = inspanning in de strijd * Alena = toren * Alinda = schoonheid * Amelia, Angelina = boodschapper * Berta = glanzend * Brecht = stralend * Eda = bezit * Bronwen = blanke boezem * Ermenlind = verheven beschermster * Ermgarde = wereld/vrede *

Gerlinde = zachtmoedig maar gewapend * Godelieve = door de goden bemind * Guedele * Hadewig = strijdster * Hildemoed = strijdvaardig * Ieke = ijverig * Ingeborg = beschermende * Karla = vrije vrouw (geen horige of slavin) * Lena = stralend * Liefhild = beminde strijdster * Lina = aardig * Lobke = beschermvrouwe * Luidgard = beschermer van het volk *

Machteld = krachtig * Marre = paard * Mathilde = machtige strijdster * Minnebrand = liefdesvuur * Oda = erfgoed * Rikswinde = heersend/kracht * Reingard = door de goden beschermd * Segerade = zege/raadgeefster * Sister = zuster * Swanhilde = strijdende zwaan * Welmoed = wilskrachtige geest * Wolflinde = wolf/zacht * De vernoeming was vrouwelijk, soms gecombineerd met oorlogssymboliek voor strijdbare Viking-schildmaagden.

Bij de jongens nog hoogdravender:

Adelbert = vader van veel volkeren * Adelbrecht = in edelheid uitblinkend * Adelhart = edel en sterk * Adolf = edele wolf * Alagund = almachtig in oorlog * Alberik = heerser over bovenaardse wezens * Albert = adellijk schitterend * Aldag = edele * Alewijn = edele vriend * Alfdag = prachtige elf * Aldrik = oudere * Alfred = door elfen gegeven * Allard = sterke edele * Almard = overal schitterend * Arnold = als arend heersend * Aurik = beschermende heerser * Avarhild = sterke strijder * Baltus = stoutmoedig * Baldwin = dappere vriend * Bardolf = wolf met bijl * Bernhard = moedige beer *

Bertrand = schitterende schildstrijder * Berwald = heersende beer * Botwin = gebiedende vriend * Boudewijn = stoutmoedige vriend * Danklof = denkende wolf * Diederik/Dietrich = machtig onder het volk * Dietbald = volk/moedig * Dingeman = gerechtsdienaar * Eberhard, Eckehard = sterk met het zwaard * Eerhard = eer/sterk * Elegast = edele vreemdeling * Everhard = sterk wild zwijn * Edelbrand = edel zwaard * Eglolf = wolf met zwaard * Esger = essenhouten speer * Filbert = zeer stralend * Flobert = beroemd /schitterend * Folbert = krijgsvolk/schitterend * Folkrad = raadgever van krijgsvolk * Folkwin = vriend van krijgsvolk * Former = eerste in het leger * Frederik = vredeskoning * Friederich = machtige beschermer *

Gandolf = stok/wolf * Garland = speer/land * Gerhard = sterk met de speer * Geerlof en Gerhold  = moedig met de speer * Gerbert = prachtige speer * Gerbrand = speer met ijzerpunt * Gerlach = speer/tovenaar * German = speer/man * Gielbert = edel/stralend * Gobert en Govert = stralend als een god * Godfried = goddelijke bescherming * Godwin = godenvriend * Goedhart = sterk godengeloof * Grimwald = boze heerser * Gijsbert = stralend edel kind * Gijsbrecht = edele afkomst *

Halbert = stralende held * Hendrik = aanzienlijk heerser * Hellebrand/Hildebrand/Hillebrand = zwaardstrijder * Helmuth = moedige beschermer * Herbert = schitterend in de strijd * Herbold en Herrebout = dapper in het leger * Hubert = schitterend verstand * Hugo = denkende geest * Jelger = edele speerstrijder * Jelmer = door adel beroemd * Koenraad = dappere raadgever *

Lambert = stralend beroemd * Leonhart = sterke leeuw * Leopold = beroemd door dapperheid * Lubbert = stoutmoedig/volk * Manfred = beschermer van de mannen * Oswald = heersende god * Otmar = erfbezit/beroemd * Reinboud/Rijnbout = zeer stoutmoedig * Reinhard = sterke raadgever * Rembold = moedige raaf * Robrecht = schitterende roem * Roderik = machtig en roemvol * Rombert = stralende roem * Rudolf = roemrijke wolf * Rutger = roemvolle speer * Siebold = zege/moedig *

Siegfried = beschermende overwinnaar * Sigerik = zegevorst * Sigrep = grijp/overwinning * Tieleman en Thijmen = man van het volk * Volkmar = volk/beroemd * Vosmer = stevig/beroemd * Vroman = wijze beschermer * Walewijn = heerser/vriendelijk * Waldemar = heerser/beroemd * Walter = heerser/leger * Werner = beschermer/ leger * Wichard = strijd/sterk * Wichert = leger *

Wieger = strijd/speer * Wieland = strijd/land * Wigbold = dappere strijder * Wilgrep = wil zegevieren * Wilhelm = wilskrachtige beschermer * Willebrord = wilskrachtige strijder * Winfried = beschermende vriend * Wolbert = schitterende wolf * Wolfert = sterk als een wolf * Wolfgang = gaat als een wolf * Wolfram en Wolfrat = wolf/raaf * Wolfgram = wolf/boos * Wolfraad = wolf/raadgever * IJsbrand = ijzeren zwaard * IJsbrecht = ijzer/schitterend.

Je reinste eigen roem. Ouderlijke wensdromen voor de zoon: sociaal, militair of politiek. Macht in clan of stam: uitstraling van moed, kracht, roem, strijd, verstand, wapenbezit en wijsheid - glorieuze ambities voor baby! Tweestammigheid uit elitaire status maar voor de simpele Germaanse boer foute bluf? Aangeboren standsverschil was een feit des levens. Trouwens: voldoende mooie kort en krachtige voornamen voorhanden:

Aalt = door edel gedrag schitterend * Abe/Abbe/Adelbert = vader van vele volkeren * Ako (leider) * Aldo = oud * Alf = elf (aardig mythisch wezen) * Als = wijs * Ane = adelaar * Avar = sterk * Bald = dapper * Bart = stralend * Brant = zwaard * Cuno = bekwaam * Diede, Dim, Tjibbe = volk (eigen stam) * Emmo/Imme = groot * Eppo = everzwijn * Erwin = arend *

Falk = roofvogel * Fons = tot strijd bereid * Gaal = energiek * Ger = speer (hieronder tientallen namen met 'ger', zelfs in de volkerennaam germaan) * Gund = oorlog * Hens = erf * Hildjo = strijd * Ide = werk * Ise = ijs * Karl / Karel / Carla / Karla = vrij (geen horige of slaaf) * Lub = volk * Okke, Udo = erfgoed * Ram = raaf * Remmert / Riemer = roem * Reijngoud * Sake = strijder * Sander = leger * Tjaard = godsgeschenk * Valent = sterk/moedig * Volk = onze stam * Wiegand = strijder * Zie /Bronnen/Germaanse (voor)namen.

Korte voornamen, zelf geen achternaam, werden vaak naamstam met de eerste drie of vier letters van het nageslacht. Bijv. Aal > van Aalten, Aaltink. Op te zoeken bij cbgfamilienamen.

Terzijde: zie expert dr. J. van der Schaar diepgaand over herkomst en duiding van ca. 20.000 oude voornamen. Aanrader voor een traditionele naam zoekende ouders: Prisma-pocketboek nog online verkrijgbaar.   

De naamkundige nestor Johan Winkler publiceerde in 1885 over achternamen met als stam Germaanse voornamen, meest Friese (Bronnen/Achternamen in Nederland & Vlaanderen). Ik presenteer graag die heel oude, curieuze en soms verdwenen, meest jongensvoornamen. Plus uit onderzoek in het Meertens-bestand naar Germaanse, Frankische en Saksische voornamen en bij Van der Schaar. Door regionale achtervoegingen de bron van verrassend veel familienamen.

Dan ging het zo: boer Penne had alleen een voornaam want meer hoefde niet. Kreeg in pakweg 911 zoon Poppo die in het dorp, al naar de landstreek, bekend stond als Poppo Penne, Pennema, Penning, Pennink, Penninga, Pennes, Pennens, Pens, Pensing, Pensink, Pensma, Penso, Penstra enz. Talloze achternamen beginnen met die van de oernaamgever. Wel even zoeken in cbgfamilienamen.nl.

Hier zulke voornamen, tipje van de sluier en vaak achternaamstam. Meisjes met #, maar ik kon dat niet altijd achterhalen.

Aaf * Aag * Aaldert * Aaldrik * Aalt * Aant * Addo * Ado * Affe * Affo * Afke * Akko * Alaert * Alberta # * Aldert * Alba * Alto * Alwien * Ambrose * Ante * Ardwin * Ase * Atze * Auke * Ave * Babbe * Balle * Ballo * Banne * Banno * Bard * Bard * Barnar * Barro * Batavus * Bate * Batte * Bauke * Bavo * Beert * Bekke * Bengt * Benno * Bente # * Beppe * Berte * Bertien * Bessel * Binke * Binne * Blinke * Boddo * Boie * Bonje * Bore * Botho * Bouke * Brets * Bror * Bruysten * Bruno * Bubbe * Buk * Bulle * Bure * Cees * Cel * Claffo * Cleffe * Clovis * Cnoop * Cnudde * Coos * Cornald * Cuno *

Dag * Dem * Derre * Dete * Detje # * Deuke * Didert * Diet * Dieuw # * Digna * Dignus * Ditte # * Dobbel * Doede * Domme * Dommis * Doom * Dorke # * Dorre * Dorus * Dos * Dot * Dreke * Drete * Driek * Drik * Drude * Dub * Duco * Duert * Duike * Duive * Dukke * Durck * Dure * Duurt *

Ealse * Ebe * Ebolt * Echt * Eda * Edde * Ede * Eelke * Eelko * Eerd * Ege * Egil * Egin * Egon * Eibe * Eie * Eile * Eins * Eisbe # * Eise * Eite * Ekke * Ele * Eleke * Ella # * Elle # * Elmar * Elmer * Eltje # * Elzo * En * Enne * Eppe * Erard * Erre * Else * Espen * NEuft * Euge * Eveke * Ewout *

Fabe * Falle * Fare * Farre * Febe * Fecco * Fedde * Fee * Feel * Feerk * Feia # * Feie * Feike * Feite * Fekko * Femme * Fen * Fene * Fere * Ferre * Ferf * Fiebke * Fieke # * Fier * Finia * Finus * Flid * Foke * Fokko * Folk * Fonger * Fop * Formijn * Fraam * Frodo * Frone * Fynia *

Gaard * Gaarm * Gaatse * Gabbe * Gabe * Gaddo * Gaie * Gajus * Gake * Galant * Galo * Gallus * Gamal (oud, als in gammel) * Gannert * Gantse * Garm * Gatjan * Gats * Gatske # * Gawein * Geale * Gebe * Geen * Geerten * Geke # * Geik * Geit * Gelf * Gelk * Gelof * Gene * Gens * Gep * Gepko * Geppe * Gerbe * Gerbrig # * Gerko * Gero * Gerre * Gerrelt * Geurt * Gervaas * Geuvert * Geve * Gevert * Gib * Gid * Gidde * Gied * Gien # * Gild * Gise * Git *

Gjalt * Goed * Golda # * Golf * Gonne # * Gonus * Goof * Gooi * Gord * Gos * Gose * Gosewyn * Gosling * Gote * Gotse * Gottlob * Gouke * Gouwe * Govert * Goze * Gra * Gram (boos) * Grate * Greg * Greite * Greult * Gribbert * Griep * Griet # * Grim (boos) * Grizel * Grono * Grotse * Grubbelt * Grijm * Gubbel * Guert * Guido * Gulle * Gulliver * Gunnar * Gunner * Guno * Gurbe * Gus * Gust * Gusta # * Gutse * Guuk * Guurt * Gijp *

Habbe * Haco * Haddo * Halmar * Hanco * Hanne * Hano * Happe * Harold * Harro * Hassel ook # * Haue * Haxe * Hebbe * Heile * Heine * Heite * Helle * Hemmo * Hette * Hilgo * Hille * Hit * Hitjo * Hitte * Hoed * Hoet * Hoi * Hoie * Hoike * Hoio * Hoise * Hoite * Hoitse * Hol * Holbe * Holke * Holte * Hont * Horro * Hotte * Houdijn * Hove * Hubbe * Hug * Huide * Hum * Hundo * Huno * Hunte * Hup * Hijlke *

Ibbe * Iben * Ids * Ige * Imme * Immo * Imt * Ingo * Inno * Ippe * Ive * Jabbe * Jeike * Jel * Jelmer * Jelte * Jetse * Jette * Jeun * Jillert * Jilt * Jirke * Jitse * Jitze * Joenke * Jolle * Jonke * Jorrit * Jubbe * Jutte * Kals * Kem * Kempo * Kerre * Keur * Kie * Klevert * Kleefke * Kloos * Kloris * Klos * Kluurd * Knodde * Knot * Knuts * Koele * Kruze *

Lef * Leffert * Lelia * Lelle * Lello * Libbe * Lobke * Lodeken * Lokke * Lolke *  Lolle * Lox * Lude * Ludo * Lulof * Luurt * Maa * Mads * Maede * Makke * Marre # * Marro * Meeke # * Meike # * Mek * Melle * Menne * Menno * Merg # * Minno * Mint * Mox * Mijn * Nabbe * Nato * Nik * Nees * Nienke # * Nix * Nob * Noen * Nolt * Nus *

Obbe * Oebe * Oeble * Oebele * Oebt * Oept * Oetje * Oetse * Okke * Ome * Omke * Ommo * Onneke * Onno * Oomke * Osbert * Palle * Pebe * Pette * Pibe * Pibo * Piebe * Pinne * Pokje * Popck * Pijbe * Raaf * Rabout * Rado * Ragnar * Reinier * Reint * Rel * Rembry * Remco * Ret * Rienk * Rinze * Rip * Roelf * Rim * Rits * Roan * Rollo * Roppe * Rotger * Rouke * Rudmer * Ruelken * Rumke * Ruurd * Ruijlof * Rijxman * Rymbout *

Sakke * Scato * Schelto * Schou * Seerp * Sets * Sib * Sibbe * Sibble * Sibrant * Siebren * Siever * Sikke * Sind * Sine * Sinne * Sis * Sjam * Sjamme * Sjobbe * Sjolle * Smeke * Snello * Solke * Soof # * Sorrel * Sosse * Spade * Spatto * Sroer * Stale * Stalle * Steel * Steije * Stibe * Stinus * Stong * Stro * Strodo * Sturre * Subbel * Sudo * Sure * Sweder * Swine * Sybe * Sijmen *

Taco * Tade * Tame * Tammo * Tanje * Tanno * Tar * Tasso * Teade * Teake * Tede * Teie * Tenco * Tenke * Tesse * Tet * Teup * Teus * Teye * Thuro * Tico * Tido * Tillo * Tinco * Tjado * Tjal # * Tjalle * Tjalling * Tjepke * Tjipke * Tjisse * Tomes * Toke * Trien * Tukke * Ture * Tygo * Tynje * Tijmon * Tijo * Tyo *

Ubbe * Ubo * Uco * Udeman * Uge * Uiltje * Uipke * Ulco * Ulje * Ulo * Umo * Ummo * Une * Upt * Vegte * Vestert * Vranck * Waander * Waldo * Wandel * Warny * Wate * Wel * Wenne * Wibbe * Wibbeke * Wibe * Wibbe * Wide * Wiep * Wierk * Wiger * Wilco * Willum * Wiltje * Wimme * Wopke * Wulm * Wybo * Wyn * Wyne * Wynke * IJbele * IJda * IJde * IJfke * Ygo * IJke * IJmke * IJnte * IJnze * Yme * IJsbert * Ysbout * Yte * Zeger * Zweer.

Veel andere voornamen leven in elk geval als achternaam voort. Herkenbaar aan de eerste lettergreep en hieronder opgenomen. Check vooral je eigen achternaam op de eerste lettergreep om de wortel van je afstamming te achterhalen!

Voornaamgeving had magische kracht voor een gelukkige toekomst in de normaal gevaarlijke tijden van oorlog, verovering en plundering. Werd, in de enkele eeuwen durende worsteling om de kerstening van de Germanen, een christelijke vernoeming het signaal van opgeven van het heidense godengeloof? Als nu 'uit de kast komen' en mogelijk individueel even moeilijk. Gemakkelijker wanneer koning, stamhoofd of clan-oudste voorging - vaak uit politieke strategie. Je volgt dan je eigenbelang. Zeker bij verovering door een verchristelijkte heerser. Noordelijke Germaanse stammen verdedigen hardnekkig hun vrijheid, godsdienst en naamgeving van kinderen.

Eeuwen later: respect voor de strikte naamtradities van de kerk en de regel 'dood gaat voor levend'. Geen hoogdravende heidense heilwensen, doe even normaal. Voor de eerste van vaak drie voornamen (google op ritueel voor christelijke vernoemingen): eerste zoon heet naar vader van zijn vader, eerste dochter naar oma van moeder. Enzovoort, voorspelbaar saai. Wel bij uitbundige kinderzege hartige familietwisten rond eigengereide ouders. Waakzame tantetjes weten precies wie aan de beurt is. Overlijdt een klein kind, dan krijgt de volgende baby vaak dezelfde naam: verstoord ritueel op orde.

Zo puzzelde mijn onverwoestbare genealoog Herrie Hupkes met Veluwezoomse voorvaderen met als enige voornaam Geurt. Traditie: 10 % van alle jongens heette Johannes en 10 % van alle meisjes Maria (/Bronnen/Bloothooft). 

Nu doen ouders leuke modieuze geglobaliseerde namen. Machteloze tantes zijn al blij met elke schattige ouderwetse voornaam: kijk nou toch, geen trendy zangeres, tv-persoon, BNer, topsporter, diskjockey, influencer, twitteraar, tokker, blogger of vlogger. Of populaire prinses, politicus. Internet meldt wie populair zijn en de voornaam blijft een heilwens. Zo kantelde de voornaamtraditie tweemaal radicaal: eerst de heidense naar de christelijke/latijnse en daarna naar de globaal westerse. Nog maar 5% van de kinderen krijgt nu een eerste naam naar een familielid, hoewel 35 % toch in een volgnaam.

Naamkundige Bloothooft zegt het zo: voornaamgeving blijft een persoonlijke uiting van wat ouders belangrijk vinden. En daardoor een visitekaart van hun taal, cultuur en sociale groep. Zie Bronnen online: /kakkernamen, die kakkers aan hun kinderen geven. En /voornamelijk, alles over voornamen van nu: met lijstje elitenamen, ook wel genaamd kakker-, hockey- of NRCnamen.  Aan de voornaam herken je de sociale status. Het verschil zit tegenwoordig vooral in hogere of lagere opgeleiding.

De gemeente-ambtenaar Burgerlijke Stand had tot 1970 een lijst toegelaten voornamen: tirannieke bureaucratie. Nu wordt een voornaam alleen geweigerd bij bespottelijk, ongepast, scheldwoord of al bestaande achternaam. Dus gaan alle remmen los. Meadow, Vlinder-Jezebelle, Paris-London, Yourney en Godswil kunnen. Ook Anus, Befke, Deejay, Pornjan en Tietje. Als maar geen andere baby zo heet - het aloude Germaanse streven... je bewijst je identiteit en mag dat even? Niemand neemt je die af - fuck you. In de Christelijke eeuwen was de naamgeving een geloofsgetuigenis met tenminste drie latijnse heiligen en een koosnaam voor dagelijks gebruik.

Levenscoach Emile Ratelband, eind 20ste eeuw met strijdkreet "tsjakka" door een vuurtje springend, ging bij de aangifte te ver: zoon Rolls Royce en dochter Tsjakkalotte mochten niet. Ook niet Jean-Gennathalius, Godswil, Miracle of Love, My-Lady, Sujez Chtristhus en Urine. Gelukkig, arme kinderen toch...

Citaatje uit Naam en Toenaam (zie /Bronnen): 'meisjes heten niet meer Bianca, Chantal of Ilona, maar Cosmo, Kane Aitan, Loena of Yaro Nesta. En bij de jongens: geen Kevin, Mike of Patrick meer, maar gruwelijkheden als Dweezil en Divinewonder. Ook gezien: Amro, Bingo, Decibel, Feyenoord, Lavendel, Nozem, Rolex, tenminste nog gewone woorden.

Erger zijn Djahmaen, Dsquared, Feërieke, Juëquinaisheley, Lawina, Meklit, Quinoa, Paradisa, Praisegod, Safffron-Lamour, Ziagnée (zie /Bronnen, Vernoeming.nl/ de 125 bizarste kindernamen van 2013). Ehm, wat doe je je kind levenslang aan in ons nuchtere NL!

Nouja, er komt vast wel een kort roepnaampje: Dja, Kwar, Fee, Juuk, Lawi, Meki, Kwina, Para, Prai, Saffro, Zia of zo. Ook veel korte achternamen stammen af van lange voornamen die roepnaam werden, bijv. Alex en Xander van Alexander, Chris van Christoffel, John van Johannes en Wiel van Wielard of Wieland.

NB: Hieronder staat # bij meisjesvoornamen, behalve als het er maar een paar zijn. Zijn meisjesnamen in de meerderheid dan staat er 'ook jongens', behalve als het er maar een paar zijn. Bij jongensnamen en ook voor meisjes is het 'ook #'. Vaak 'stille' volgnamen uit respect van ouders voor grootouders of andere naaste verwanten.

Merkwaardig: familienamen uit twee voornamen, maar geen dubbele naam. Zoals Augustine Elisabeth * Damy Raoul * Daniel Philip * Fons Fleming * Gerrit Jans * Harry Paul * Jerry Jeremiah * Josephien Evelien * Leroy Paul * Roossien Roelfien * zelfs Antonio Julius Alexander en Rene Jean Francois *

Er zijn veel meer achternamen als voornaam dan de Achternamenbank ontekte, die vaak als verklaring 'andere taal' vermeldde. Omdat mijn lijst ook berust op de latere Voornamenbank van 2018 en het standaardwerk van Van der Schaar.

Alle nu volgende namen zijn familienaam en ook voornaam. Er zitten ook multi-achternamen bij. Soms weigerden alleenstaande vrouwen in 1811 halsstarrig zich anders in te schrijven dan met hun voornaam; zij krijgen een verdiende #. 

 Onze lange lijst:


Aafjes # * Aagje # * Aal ook # * Aalbrecht * Aalbregt * Aalf * Aan * Aanje # * Aans * Aarnout * Aaron * Aart * Aarts * Aas * Aase # * Ab * Abbe * Abe * Abel * Abbel * Abeel * Abbo * Aben * Aber # ook jongens * Abram * Abraham * Abram * Acer # * Achilles * Adalbert * Ad * Ade ook # * Adde * Adel ook # * Adelaar * Ader * Ada # * Adam * Adamus * Adang * Adde * Addison # * Adelbert * Adelhart * Adelmund * Adolf * Adolphus * Ado * Adonis * Adriaan * Adrian * Adriana # * Adrianus * Adrien * Aernout * Agaat # * Agatha # * Age * Agnes # *

Agustina # * Ahrend * Aiken * Ainsley * Aite # * Ake * Akke # *Akse * Aksel * Al * Aladin * Albarta * Albartus * Albe * Alber * Albert * Alberta # * Alberti # ook jongens * Albertie # ook jongens * Albertina # ook jongens * Albertie # ook jongens * Albertus * Albino * Albinus * Albo * Albrecht * Alden * Aldus * Ale * Alewijn *

Alex ook # * Alexander * Alexis ook # * Alf * Alfons * Alfred * Alice # * Aling * Alix # ook jongens * Allard * Allain * Allart # * Allsart * Alle * Alles ook # * Allis # * Allison # * Allon * Alma # ook jongens * Almer * Alof * Aloysius ook # * Alrich * Alt * Altman * Alvar * Alwin * Amalia # * Amber # * Ambrose ook # * Ambrosius * Ame # * Amel * Ameling * Ames * Amiel * Amme * Amo * Amoroso * Amory # ook jongens * Amos * An # * Anca  # * Anders * Andrae * André * Andrea # ook jongens * Andreas ook # * Andres * Andries *

Angel # ook jongens * Angela # * Angelica # * Angelina # * Angelo ook # * Angus * Anita # * Anna # * Annard * Anne # ook jongens * Anneke # * Antes ook # * Anijs # * Ardo * Antheunis * Anthonie * Anthony ook # * Anton * Antonette # * Antonia # * Antonides * Antonio * Antonis * Antoon * Anijs # * Apol * Apolina # * Apon * Appe * Appel # * April # * Archibald * Ard * Ardewijn * Arda * Are * Aren * Arend * Arens * Ares * Aret * Argo * Arian ook # * Arie * Ariens * Aries * Aris * Arja # * Arjen * Arman * Armand * Armbrecht *

Armgard  # * Amse * Arman * Armstrong * Arn * Arne * Arnhard * Arno * Arnoldus * Arnon * Arnou * Arnoud * Arnout * Arnst * Arnt * Aron * Arre * Ars # * Art * Artemis # * As * Asgar * Ashley # ook jongens * Ashton ook # * Asmus ook # * Asse * Assel * Assie * Asmus * Aster # * Aswin * Ate * Ater * Ati * Atje  # * Atlas * Auber * Aubert * Auger * August * Augusta # ook jongens * Augustin ook # * Augustine # * Augustinus ook # * Augustus * Augustijn * Aukes ook # * Aurelius * Aurik * Avis # * Ax ook # * Axel * Ay ook # * Aye # *


Baai * Baak * Baal * Baede * Baelde * Baan * Baar # * Baard * Baars * Baart * Baas * Baat * Baatje # * Babtist * Baboe * Babijn # * Bach ook # * Bacco * Bade # * Baef * Bain * Baje * Bak * Bake * Bakke # * Bal * Bald * Balda * Balde * Balder * Baldus * Bale * Balle * Ballo * Balke * Baldwin * Bale * Balentin * Balk * Balt * Baltazar * Balte * Balthazar * Balte * Balter * Baltes * Baltje * Baloe # ook jongens *

Bambi # * Band * Banda # * Bane * Bang ook # * Bank * Banne * Bant * Bante # * Bape * Barbara # ook jongens * Barbas * Barbel # * Barber # * Barbie (nu poppenmerk) * Barclay * Bard * Bare * Barend * Barg * Bark * Barke * Barna * Barnabas * Barnard * Barnes * Barnert * Barney * Barnhard * Barre * Barrow * Barry * Bart * Bartel * Barthold * Bartholomeus * Barto * Bartol * Bartold * Bartus * Bats * Bat * Bate * Baten * Batist * Barro * Barto ook # * Bartol * Bartold * Barton * Bartijn * Baruch *

Bas * Base * Basil * Bassie * Bast * Bastein * Basten * Bastet # * Bastiaan * Bastien * Bastin * Bastijn * Bates * Bats * Baud * Bauide * Beaudoin * Baukes ook  # * Bautje * Bauw * Baven * Bax * Bea # * Beatrice # * Beatrix # * Beau ook # * Beckett * Bede # * Bee # * Beek * Beel * Beele # * Beeltje # * Beem * Been * Beene * Beentje # * Beer ook # * Beine * Bek * Beker * Bel # * Bela * Belke * Belle # * Bella # * Bello ook # * Belo * Belou # * Belt * Ben * Bende ook # * Bender *

Bene * Benedict * Benedictus * Benedik * Benis * Benjamin * Benk * Benke * Benkhard * Benne * Benner * Bennes * Bennis * Benoist * Benoit * Bens ook # * Bense * Bent ook # * Bente # ook jongens * Bentley ook # * Benvenuto * Ber * Berend * Berewout * Berg ook # * Beris # * Berke * Berman * Bermon * Bern * Bernardus * Bernd * Bernhard * Bernier * Berre # ook jongens * Berry ook # * Bert * Berta # * Berte # * Bertel ook # *

Berten * Berth * Berthe # * Berthel ook # * Bertin * Bertina # ook jongens * Bertinus * Berton * Bertram * Bertrand * Bertus * Bertijn * Bes # * Besse # * Bessie # * Bet # * Bets # * Bette # * Betto * Betty # * Beu # * Beuk * Beukel * Beun * Beunis * Beus * Beverley # * Beyer ook jongens * Bex * Bibbe # * Bibo * Bieg * Biek * Biel * Bielke # * Bier * Bies * Biet # *

Bik ook # * Bil * Bill * Bille * Billy * Bilo * Bink * Binnert * Bio * Bits * Bitter * Bjork # * Blaas * Blanca # * Blanus * Blas * Blase * Blees ook # * Blei * Blin * Blink * Bloem # * Blog * Blommert * Blonk * Blooi * Blook * Blij ook # * Bo # ook jongens * Bob * Bobbe ook # * Bobbert * Bod * Bode * Bodde * Boede * Boek * Boeke * Boektje # * Boel * Boele # * Boelhouwer * Boelke * Boem * Boenk * Boere * Boertje * Boes * Boet * Boetje * Boets * Bok ook # * Boke * Bokel * Bokje # *

* Bol * Bolder * Boldewijn * Bole * Bolle * Bolk * Bolt * Boltje * Bolte * Bolwijn * Bolijn # * Bom * Bommel * Bon * Bond * Bone * Bonefaas * Bones # * Bong * Boni * Bonis # * Bonita # * Bonk * Bonne # ook jongens * Bonnes * Bonny * Bons * Bonsen * Bontje # * Booi * Boom * Boost * Boot * Boote * Bor * Boreas * Borg * Borgen * Borgert * Bork * Born * Borre * Borren * Borry * Bors * Borsje # * Bos * Bose * Boske * Bot # * Bote * Botje * Botke # * Botte *

Boud * Boudewijn * Bouk * Bout * Bouw * Bouwe * Box # * Braam * Braan * Bram * Bramme * Branco * Brand * Brandi # * Brandon * Brant * Bras * Brecht ook # * Bree # * Breen * Breg # ook jongens * Breiten * Brem ook # * Breunis * Breur * Briek * Briel # ook jongens * Brien * Brits * Britt * Broek * Broeke * Broer * Broes * Broese * Brok * Brom * Bron * Bronger * Bronke ook # * Bronne * Brook * Brooke #

* Bros * Brous * Bruce * Bruin * Bruis * Bruk * Brun * Bruna # * Brunet/Brunette  # * Bruno * Brunold * Bruns * Brunt * Brus * Bruun * Bruur * Bruut * Bub * Budde * Bude * Buik * Buiske # * Buit * Buizerd * Buk * Bul * Bulle * Buls * Bult * Bulte * Bulten # * Bultje * Bun ook # * Bune * Burg * Burger * Burghard * Burre * Burt * Bus * Busse * But * Butje * Buts * Butte * Buur * Buijs * Bijk * Bijke # * Bijl * Bijn * Bijns *


Caan * Caesar * Calandra # * Calle ook # * Cameron * Camille ook # * Campert * Candy # * Canisius * Carbo # * Carlo * Carlos * Carlijn * Carmen # * Carol # ook jongens * Caroles * Carolien # * Carolina # * Carolus ook # * Carst * Carsten * Cas * Casimir/Casimier * Cosina # * Casius * Casper ook #  * Caspar * Casparius * Castor * Catalina # * Cathalina # * Catarina # * Catharinus * Cato # ook jongens * Catrein # * Cecile # * Ceelen * Celie # * Celis ook # * Cent *

Cesar * Chantal # * Charles ook # * Charlot # * Charlouis * Chel * Cherry # * Chorus * Chris * Chrispijn * Christina # ook jongens * Christoffel * Chuck * Civilis * Claes * Clara # * Claris # * Clarisse # * Claude * Claudius ook # * Claus * Clemens ook # * Clement * Cleophas * Clevis * Cliff * Clifford * Clodius * Clyde * Cobus * Cock * Coco # ook jongens * Coen * Coenraad *

Coert * Coes * Cok * Colette # * Collette # * Collin * Con * Conrad * Constance # * Constant ook # * Constantia # * Cool * Coppen * Cop * Cora # * Corbijn ook # * Cordes # * Corné ook # * Corneille ook # * Cornelia # * Cornelis * Cornelius * Cornel/Cornell * Cornelje * Corpus * Corre * Corry # ook jongens * Corsten * Cort * Corty * Corijn * Cos * Cox * Cozijn * Couzijn * Cox * Chretien ook # * Crispijn * Crum * Crijnen * Cune # * Cijs *


Daaf * Daam * Daan ook # * Daauw * Dada ook # * Dade * Daem * Dagen * Dageraad # ook jongens * Dagmar # ook jongens * Dake * Dale ook # * Dame * Dames * Damian * Damme ook #  * Damus * Dana # * Dane ook # * Daneel ook # * Dangel * Daniel/Daniël * Dank # * Dankert * Dap * Darius * Das * Dast * Dat * Date * Dauwe * David * Debbe ook # * Deden * Dedde ook # * Dedden * Deddes * Dedel # * Deben * Deef * Deeg * Deeltje # * Deen * Deerk * Degen # * Degenhard * Deik * Deinert * Dekke * Delf * Della # * Dene ook # * Denis ook # * Denise # * Dennis *

Dens * Denzel * Denijs * Deodatus * Derrek * Derk * Desmond * Detert * Deul # * Deuntje # * Deij # * Diana # ook jongens * Didde * Dibbes * Didden * Dibbet * Dick * Didde # ook jongens * Diedel * Didier * Diedel * Dieder * Diederik * Diek * Dieke # * Dieks * Diel * Diele * Diemer * Diene # * Dienske # * Diep # * Diert * Dies ook # * Dieter * Dietje # * Dietrich * Dieudonné / Dieudonnée # (god's gift) * Dignum * Dike * Dikke *

Dil ook # * Dille # ook jongens * Dim * Dimitri * Dimme * Dina # * Dinand * Ding ook # * Dinge * Dingeman * Dini # * Dins * Dionisius * Dippel # * Dirk * Dis * Ditmar ook # * Diona # * Dionisius * Dirven * Dito * Dits ook jongens * Dittrich * Dix * Dob * Dobbe * Dodde ook # * Dodo * Doe * Doed * Doede * Doedse * Doef * Doeke * Doekes * Doene * Does * Doetse ook # * Dok * Dol # * Dolf * Dolfien # * Doll * Dom * Dominicus ook # * Dominique # ook jongens * Dommisse * Don * Donald * Donar *

Done # * Donia * Donk * Donkel * Dons # * Donze * Doeve * Domus * Dons # * Dontje # * Dool # * Doon * Dootje # * Doove * Dop ook # * Dor * Dora # * Dore # * Dories # * Doris # ook jongens * Dorothea # * Dos * Dost * Douglas * Douw * Douwe * Douwes * Doze * Drees * Drewe * Dries * Driest * Drop # * Dubbel * Dubbelt * Duel * Dui * Duif # ook jongens * Duin ook # * Duis * Duive # * Duk * Dung # * Dunk * Dur # * Dura * Dust * Dut * Dijck * Dijk ook # * Dijs *


Ebeltje # * Ebes * Ebbe ook # * Ebben * Ebbes * Ebel ook # * Eberhard * Ebert * Ebes * Echo # * Eco * Eddy * Edel # * Eden ook # * Edgar * Edmund * Edo * Eek * Eelhart * Eg * Egas * Egbert * Egmond * Edse * Edward * Edwin * Edzes * Eek * Eerhart * Egbert * Egge * Ego * Eilert * Einaar * Eilrich * Eitje # * Eke * Ekel * Ekhard * Ekkes ook # * Eland ook # * Elbert * Elders * Eldert ook # * Eleonora # ook jongens * Elert * Elewout * Elf ook # * Elger * Elian * Elias * Elisa # * Eliasar * Elisabeth # * Eliazar * Eling * Ellart * Ellen # ook jongens * Elles # * Ellie # * Ellis ook #

Elma # * Elmer * Eloy * Els # * Elsevier ook # * Elst * Elte * Elvira * Elvis ook # * Elwin * Eme * Emes * Emil * Emile ook # * Emma # * Emmer * Emo * Emond * Ems # ook jongens * Ene * Engbert * Engel ook # * Engelbert * Engelbrecht * Engelfriet * Engelke # * Engelkes * Enk * Enneman * Ens # * Ente * Epke ook # * Ephraim * Eppo * Eras *

Erasmus * Eric * Erica # * Erik * Erk * Erke # ook jongens * Erkel * Erken * Erman * Ermen * Ern * Erna # * Ernest ook # * Ernestus * Ernst * Ero * Eros * Erwin ook # * Ese * Esker * Esse ook # * Ester # * Etienne * Etty # * Eus * Eusebius * Eustace * Eustacia # * Euwe * Evelein # * Evelijn # * Even * Everard * Everhard * Everhardus * Evert * Everwijn * Ewald * Ewoud * Eijk * Eijpe * Eyt *


Fabel ook # * Fabri * Fabritius * Faes * Fakke * Falk * Falke ook # * Falko * Fanny # * Faro * Faun * Fauve # * Fazel * Fedde * Fedder * Feeke # * Feen * Feer * Feige * Feike ook # * Feit * Fekke * Fekkes * Felix ook # * Felk * Fenne # ook jongens * Ferdi * Ferdinand * Fergus * Ferry * Fibbe * Fiek ook # * Fiel * Fielemon * Fien # * Fiet # * Fifi # * Fik * Fikke * Fiks * File # * Filius (zoon) * Finn ook # * Firma # * Fix * Fixe * Flamme # * Fleur # * Fleurke # * Flim * Flippo *

Floor ook # * Flor # ook jongens * Flora # * Floren ook # * Florence # ook jongens * Florianus * Florentinus * Florentijn * Florian * Florianus * Florie # * Florin ook # * Floris * Florisse # * Florus * Florijn ook # * Flos # ook jongens * Flossie # * Fobbe * Focke * Foeke * Fogel * Fok ook # * Fokke * Foks * Folbert * Folker * Folkert * Fol * Folkes * Folle * Folmer * Fonk * Fonke # * Fons * Fook * Fool * Foole * Foon * Foor * Foort * Foppe * Foppes * Formijn * Fortuna # * Fos * Foto # * Fouw * Fraai # * Fraas * Franca # * Francis * Francisca # * Franciscus * Franco * François * Frank * Franklin *

Frans ook # * Fransien # * Franswa * Franz * Fred * Frederik * Free ook # * Freek * Freeke # * Freen # * Freer * Freerks ook # * Freke # * Frenk * Frickus * Frid * Fride * Frie * Friede # ook jongens * Friedel # ook jongens * Friedrich * Friederich * Friedel # ook jongens * Frieke # * Fries * Friese * Frik * Frikke * Frima * Frisco * Friso * Frits * Fritz * Fromme # * Fukke * Funk * Fijn # * Fijnje * Fijt *


Gaade * Gaaf * Gaal * Gab * Gabbert * Gabriel ook # * Gabrij * Gada * Gade # * Gajus * Gal # * Galama * Gale ook # * Galle * Gallo # * Ganter * Garland * Galijn * Garson * Gart * Gasper * Gaston * Gau * Gauke * Gauw * Gauwe * Gawel * Gaylord * Gazon * Gebbe * Gebe * Gebert * Gebhard/Gebhart ook # * Geel * Geer ook # * Geerhold * Geerke # * Geerken # * Geerling * Geerlof * Geers * Geertruida * Geertruij # * Gees * Geeske ook # * Geesken # * Geike * Geil * Geis * Gelein * Gel * Gele * Gelder * Gelhard * Gelle * Geller * Gelten * Gemmeke # * Gemke # * Genee * Genefaas * Gent *

George ook # * Gepke # * Ger ook # * Gerald * Gerard * Gerarda # * Gerber ook # * Gerbert * Gerbracht * Gerbrand * Gerdes ook # * Geres * Gerhard * Gerhold * Geris * Gerke ook #  * Gerlach * Gerlich * Gerling * Gerlof * Germ * German * Germain ook # * Germanus * Gernand * Gerolt * Geron * Gerris * Gerrit * Gerson * Gert * Gerth * Gertruida * Gerus * Gerwen * Gerwert * Gerwig * Gerwin * Geubel * Geuke ook # * Geukes * Geuko * Geurs * Geurten * Geus * Gevaert * Giebe * Gideon * Giel * Gielbert * Giele * Gies # ook jongens * Giesbert * Giesel # *  

Gifford * Gilbert ook # * Gilein * Gille * Giliam * Gilliam * Giljam * Gill ook # * Gillard * Gille * Gillebert * Giller * Gilles * Gils * Gim * Ginus * Gip * Giphart * Girard * Giske # * Gisolf * Gitte # * Gladyss # * Glas * Gloria # * Glorie* Glijn * Gobel * Göbel * Godard * Godart * Godde * Gode # * Godert * Godefroi * Godfried * Godfroy * Godschalk (dienaar Gods) ook # * Godwin * Godthelp * Goebel * Goebert * Goedbloed * Goede * Goedel * Goeder * Goedhart * Goedman * Goeman * Gog * Gokke * Gol # * Goliath * Gol # * Golo * Gombert * Gomarus * Gommarus * Gommer * Gon # ook jongens * Gons * Good * Gool * Goor * Goos * Goosen *

Gooze * Goppel * Gordon * Gordijn * Gores * Gorge * Goris * Gorus * Gos * Gosem * Gosen * Gosling * Gosman * Gosse * Gossen * Gotlieb * Gotthardt * Gotwald * Goudschaal * Govaart * Govaert * Gover * Gozewijn * Graas * Gradus * Graham * Gram * Gramme * Greet # * Gregg * Gregoire ook # * Gregor * Gregroire * Gregoor * Gregorius ook # * Gregory * Gregorius * Grem * Gremme * Gren * Grein * Grethe # * Grim * Grimbert * Grit ook # * Gro # * Gromme * Grondel * Gruno * Grijs * Gude # * Gudde #  * Guibal * Guibert * Guis * Guit * Gul * Gummarus * Gunst * Gunter * Gunther * Gust * Gustav * Gustave * Gustavus * Gustin * Guuk * Guy ook # * Gijbe * Gijsbertha # * Gys/Gijs * Gijsbrecht * Gijze *


Haaf * Haag * Haak * Haan * Haar # * Haas ook # * Haaske/Haasken # * Habbo * Hainja * Haje * Hajen * Hajo * Hage * Hager # * Haga * Haites * Hak ook # * Hake * Haken * Hakke * Haks * Hal * Halbe * Halewijn * Hallard * Halle * Halm * Hamer ook # * Hamme * Hammes * Hamond * Hams ook # * Hamse * Han ook # * Hand * Hania * Hanja * Hanje * Hank * Hanke # * Hanne * Hanneman * Hannes * Hanning * Hannis * Hanno * Hanny # ook jongens * Hans ook # * Hanson * Hantke * Hanton * Hapke * Happe * Har * Harbert * Harbrecht *

Hardus * Hardy * Hare * Harger * Haring * Hark * Harke * Harm * Harman * Harmes * Harms * Haro * Harp # * Harper # ook jongens * Harre ook # * Harrewijn * Harry * Hars * Hart * Harte ook # * Harten * Hartje # * Hartog * Has * Haske ook # * Hasken * Hasse # ook jongens * Hassel * Hatten * Hattum * Hauber * Hauk * Hauke ook # * Hauwert * Haye * Haze # * Hazel # * Hector * Heddes * Heen * Heep * Heepke # * Heer ook # * Hees * Heg # * Heiden * Heike * Heikes * Heiko * Heil (geluk) * Heiliger * Heim * Heimen * Hein ook # * Heine * Heineke ook # * Heini * Heinis * Heino * Heinrich * Heins * Heinse * Heinz * Heinze * Heinzel *

Heit * Heite * Hek * Hekke * Held * Helena # * Helfrich * Helge * Heling # ook jongens * Helm * Helmer * Helmi # * Hello * Hemke ook # * Helmus * Hemme * Hemmes * Hemmo * Hems * Hen ook # * Hendrick * Hendrik * Henk * Henke ook # * Henkel * Henne ook # * Henning * Hennis ook # * Henny # ook jongens * Henricus * Henrion * Henry * Henriët # * Hens * Hense * Hent * Hento * Hep * Heppe * Hera # * Herb * Herben * Herbert * Herbold * Hercule * Hercules * Herk * Herm * Herman * Hermes * Hermie # ook jongens * Hermien # * Hermus * Hero * Herold *

Herp * Herre * Herrebout ook # * Herrie ook # * Herwig * Hes ook # * Hesling * Hessel * Heun * Heune * Heus * Heuvel * Hey ook # * Hide * Hidde * Hiddes ook # * Hieftje # * Hiel # * Hielke # * Hielle * Hiep * Hieronymus * Hikke * Hil ook # * Hilarius * Hilbert * Hildebrand * Hile * Hilke # ook jongens * Hillary # * Hille ook # * Hillebrand * Hillo * Him * Hin * Hinde # * Hine * Hing ook # * Hink * Hinke # ook jongens * Hinkes * Hinne ook # * Hinno * Hins * Hinse * Hinte # ook jongens * Hinze * Hipke * Hippe * Hiske * Hjort *

Hobbe * Hod * Hoden * Hoebert * Hoek * Hoeke * Hoep * Hoeppe * Hokke * Hol ook # * Holger * Holle * Hollen * Hom ook # * Homme * Hommen * Hommes * Hompe * Hompes * Hompus * Hond * Honoré ook # * Hoon ook # * Hoot * Hop ook # * Hoppe * Horik ook # * Horn ook # * Hotse/Hotze * Houk * Houke ook # * Hout * Houwer * Hovy * Howard * Hubert * Hubertus * Hubrecht * Huck * Huet * Hug * Huge * Hugo * Huig * Huige * Huis * Hul * Hulbert * Hum * Humbert * Hummel ook # * Hunia * Hunt * Hup * Huppert * Hus * Huse * Huso * Hut * Huygen * Hyacinth ook # * Hijne *


Ibe * Ibel ook # * Ibke * Ibo * Ide ook # * Ides # ook jongens * Idzes * Ige * Ignatius * Ike # ook jongens * Ilias * Ille * Ime * Immer ook # * Imke ook # * In ook # * India # * Ine # * Ineke # * Ines # * Inge # * Ingel ook # * Ingrid # * Inia * Inja # * Injo * Innocentius * Insje # * Irene # * Iris  # * Irwin * Isa # ook jongens * Isidor * Isidora # * Isobel # * Israel * Itter * Itz * Iwe * Ivan * Iven * Ivo * Iwan * Iwes * Izak *

Jaanus * Jack ook # * Jaco * Jacob * Jacoba # * Jacot # * Jackson * Jack * Jacques ook # * Jak * Jakel * Jal # * James * Jamin ook # * Jana *  Jane # * Janke # * Janneman * Janson * Janus * Janvier ook # * Japke # * Jas ook # * Jaske * Jasken # * Jasker * Jasmin # * Jannes * Janus * Jan-Willem * Japin # * Japke # * Jappe * Jaring * Jark * Jas ook # * Jason * Jasper * Jassies * Jean ook # * Jean Baptiste * Jeanjean * Jean-Louis * Jeannette # * Jean Pierre * Jeekel * Jeen * Jef * Jeff * Jeffrey * Jelle ook # * Jellen * Jelles * Jelt * Jelten * Jeltes * Jenje # * Jenné ook # * Jenny # * Jens *

Jente # ook jongens * Jepkes ook # * Jeppe * Jeremia * Jeremias * Jerke * Jeroen * Jerome * Jeronimus * Jerry * Jes # ook jongens * Jeske * Jesse * Jesses * Jesus * Jetses * Jetzes * Jeup  * Jibben * Jille ook # * Jilles * Jippes ook # * Joachim * Job * Jobse * Joch * Jochem * Joe * Joel/Joël * Joele # * Joen ook # * Joes * Joest * Johanna # * Johannes ook # * John * Johnny * Jol * Jolles * Jolling * Jon * Jona * Jonas * Jong ook # * Jonk * Joole * Joon ook # * Joop * Joos ook # * Joost * Jop * Jopp * Joppe ouk # * Jord * Jordaan * Jordan ook # * Jorden * Jordi * Jore * Jorem * Joren * Jores * Jorg * Jörg * Jorge * Joris * Jorn * Jorna # *

Jos ook # * Joshua ook # * Josias * Josquin * Josse ook # * Jost * Jot ook # * Joubert * Jouk * Jouwe * Joy # * Joyce # * Jozen # * Judith # ook jongens * Juk ook # * Jules * Julia # * Julian * Juliana # * Julianus * Juliard * Juliette # * Julius ook # * July # * Jun ook # * Junior (jongste zoon) * Juno # ook jongens * Junte * Junus * Jupijn ook # * Jurres # * Jurg * Jurgen * Jurjen * Jurk * Jurna # * Jurrie * Juriën * Jurriën * Jurry * Jus * Jussen * Just * Justice ook # * Justin * Justus * Jut ook # * Jutte *


Ka ook # * Kaak * Kaal # * Kaan * Kaas * Kaat # * Kai # ook jongens * Kain * Kaj * Kakel # * Kal * Kalk # * Kalle # * Kallen * Kamp * Kampo * Kan * Kanis * Kant ook # * Kar # ook jongens * Karel ook # * Karl * Karlien # * Karn * Kars * Karst * Karsten * Kas * Kaspar * Kasper * Kasse * Kasten * Kat # ook jongens * Kats # * Kaus * Kay ook # * Kea # * Kee # ook jongens * Keen ook # * Keer * Kees * Keese # * Keesje # * Keet # * Kei ook # * Keja # * Kel ook # * Kelf * Kelkes * Kelly # ook jongens * Kemp * Kempe * Kempes *

Ken * Kene * Kenne ook # * Kennis * Kent * Keppel * Ker ook # * Kerp * Kers ook # * Kerst * Kersten * Kes ook # * Kesber * Kesper * Kester * Ket ook # * Kets * Keun * Keus * Kick * Kief * Kiel * Kiela # *  Kiele * Kien ook # * Kiene # * Kiens * Kiep # * Kiers * Kik * Kil * Kille # * Kilian * Kimmel * Kin ook # * Kinne # * Kink ook # * Kip * Kirsten # ook jongens * Kis * Klaar ook # * Klaas * Kladder * Klare # * Klaris ook # * Klarus * Klas ook # * Klaus * Klazes * Klee # * Klees * Kleis * Klem * Klemens * Klement * Klim ook # * Klint * Kloot * Klute # * Klijn # * Klijs *

Knel * Knier * Knip * Knobbe * Knol * Knot * Kaba # * Kaus * Kobbe * Kobes * Kobus * Kock * Kodde * Koek # * Koel # * Koele * Koelman * Koeman * Koen * Koenraad * Koert * Koes ook # * Koet ook # * Kok * Koks # * Kol * Kole * Kolk ook # * Kom ook # * Kommer * Kon ook # * Konrad * Kooi * Kool * Koop * Koops * Koos ook # * Koot * Koote * Kootje # ook jongens *

Kop ook # * Koppe * Korn * Kornelis * Kors * Korst * Korsten * Kort * Korver * Korving * Korvinus * Kors * Korsten * Kos * Kosse * Kost * Kosten * Kot * Kou * Kraal # * Krabbe * Krak * Kral * Kram * Krekel * Kriel # * Krien * Kries * Kris ook # * Krispin * Krispijn * Krist * Kristel # * Kroes # * Krol *  Kroon * Kruger * Kruis * Krijn * Krijne ook # * Kuen * Kuif * Kuin * Kun ook # * Kunne # ook jongens * Kunst * Kurt * Kuun # ook jongens * Kwinten * Kijm *


Laan ook # * Laas * Laban * Laga * Lak ook # * Lam # ook jongens * Lamber * Lambert * Lambertina # * Lambertus * Lambregt * Lambrecht * Lamme * Lammert * Lampe * Lamprecht * Lancelot * Landolf * Lans * Lap * Lara # * Larry * Las ook # * Lasse * Lau * Laurence ook # * Laurens * Laurent * Laurentius ook # * Lauret # * Lauretta # * Lauw ook # * Lazar * Lazarus * Lea * Leander ook # * Leda * Leen ook # * Leep * Lees * Leeuwis * Leib * Lein * Lem * Lemmen * Len ook # * Lena # * Lei ook # * Leis ook # * Leise # * Lem * Lennert * Lens * Lense * Lente #  *

Leo * Leon ook # * Leonard * Leonhart * Leopold * Les * Leslie * Lette # * Leunis # ook jongens * Leupold * Leus * Levin * Levit * Leviticus * Levitus * Lewin ook # * Lex * Lexis ook # * Libbert * Libert * Liebe ook # * Lief # ook jongens * Lies # ook jongens * Liese # * Lieske # * Lieuwen * Lieve # ook jongens * Lieven * Lina # * Lincoln * Linda * Linde # * Link * Liotard * Lip * Lipke ook # * Lippe * Lippold * Lips * Lis # * Lise # * Liske # ook jongens * Lob * Lobe * Lobbe * Lode * Loderus * Lodewijk * Loeb * Loef * Loek ook # * Loen * Lof * Log * Lok ook # * Lol # * Lola # * Lolo # ook jongens * Lom * Lome * Lomme * Lon # ook jongens * Lonis * Lonk ook # * Loof * Loog * Loon * Loor # * Loos ook # * Loot * Lootje # * Looy * Lop *

Lor # * Lorentz * Lorenz * Lorette # * Lorijn * Los # ook jongens * Lot # ook jongens * Loth * Lots * Lotte # * Lou ook # * Louis * Louise # * Lous # * Louw * Louwe * Love # ook jongens * Loven * Lub * Lubbe * Lubbert * Lubert * Lubertus * Lubke # * Luca ook # * Lucas * Lucia # * Lucie # * Lucius * Ludolph * Ludwig/Lüdwig * Luf * Lugard * Lui * Luif * Luik * Luit * Luite * Luitze * Luitzen * Luk * Lukas * Luken * Lukes * Lukje # * Lukke # * Lukkien # ook jongens * Lukje # * Lulof * Luna # ook jongens * Luns * Lup * Lupo * Luppen * Lupke # ook jongens * Lupo * Luppold * Lut * Lute * Lutgert * Luther * Luts # * Lutijn ook # * Lutz * Lux # ook jongens * Lycke # * Lijn ook # * Lijphart * Lijs # *


Maan # ook jongens * Maart * Maarten * Maas * Maat ook # * Maatje # * Mabelis * Macarius * Machiel * Mader * Madonna # * Magdalena # * Magnus * Mai # * Malcolm * Man ook # * Mangus ook # * Maniet # * Mank * Mannes * Manni ook # * Mannie * Manno * Mans * Manuel * Manten * Manus * Mar # ook jongens * Marais * Marbert * Marcel * Marcelino * Marcelinus * Marcelis * Marcella # * Marcia # * Marco * Marcus ook # * Marcuse * Marchelinus * Marelis * Marees # ook jongens * Maret # * Margaret # * Margot # * Maria # * Marianne # * Mark * Markies * Marra # ook jongens * Marré # ook jongens * Maurice * Marie # ook jongens * Mariek # * Marietje # *

Marin # ook jongens * Marina * Marinus * Mario ook # * Marion # ook jongens * Maris ook # * Marits * Marius * Marjan # ook jongens * Mark * Markus * Marleen # * Mart * Marte # * Marten * Marth * Martha # ook jongens * Mart * Marthe * Martien * Martin * Martina # ook jongens * Martine # * Martini # ook jongens * Martinet # ook jongens * Martinus ook # * Martius * Martijn *

Mary # * Marijn * Marijne # * Marijs # ook jongens * Marijt # * Mas * Mason * Massimo * Mat ook # * Mathilde # * Matin ook # * Mats * Mateus/Matey/Mathies/Mathijs/Mathieu/Mattheus/Matthijs/Matthias/Matthieu alle ook # * Matte # * Mattie/Matti ook # * Mattu * Maurice ook # * Maurits * Maus ook # * Max * Maxim * Maij # * Meder * Meeder * Meek # * Meen * Meer ook # * Meere # * Meerte # * Meerten * Mees ook # * Meeske # * Meet # * Meeus * Meeuwis * Mei # * Meilof * Mein # * Meindert * Meine ook # * Meines * Meins *

Meis * Mekel * Mekke * Mel ook # * Melcher * Melchior * Melger * Melief # * Melis ook # * Melissa # * Melk * Melker * Melkert * Melle ook # * Melles * Mels * Melse * Men ook # * Mendel * Meng # * Menke # ook jongens * Menne * Mense * Ment * Mente ook # * Mercedes # * Mercus * Menzo * Merel # * Merk * Mercus * Merkus * Merlin # ook jongens * Merry  # * Mes # * Met * Mette # ook jongens * Metten * Mettes * Meuris * Meus * Mewis* Mevis # ook jongens * Meijnte * Meijert *

Michael * Michaud * Michel ook # * Michel * Michelle # * Michelus * Michiel * Michon ook # * Miel * Mien ook jongens * Miens # * Miense * Mientje # * Mies # ook jongens * Miete # * Mignon # * Mik ook # * Mila * Mile * Milko * Mille # ook jongens * Millen * Milo ook # * Mimi # * Mila # * Milan * Milius * Mille # * Milo ook # * Milot # ook jongens * Min # ook jongens * Mina # * Minco * Minerva # * Mink * Minke #  * Minkes * Minne ook # * Minte # ook jongens * Minten # * Miranda # * Mitchel * Moek * Moen ook # * Marijne # * Moene # * Moens # * Moes *

Mohr ook # * Mol * Molle * Moll # * Molly # * Mols * Mom * Monica # * Monna # * Monno * Mons * Moog * Moon # ook jongens * Moons ook # * Moor # ook jongens * Moos ook # * Mop # * Mor ook # * Moraal * Mordecai * Morelis # * Morens * Morits * Morre # ook jongens * Morijn * Mos ook # * Mot * Motte # * Mouris * Mourits * Mous * Mozes * Mug * Muis # ook jongens * Mul * Mun ook # * Munte * Mur * Murre * Murk * Mus # ook jongens * Muus * Mijnten *


Naas * Naatje # * Nab ook # * Nak * Nalle * Nan ook # * Nanne ook # * Nannes * Nanning * Nap * Nas # ook jongens * Natte * Nathalia # * Nathan * Naudin ook # * Nave * Neek * Neel # ook jongens * Nel # * Nelis * Nell # * Nelle # ook jongens * Nelleke # * Nelles * Nels * Nen ook # * Nep ook # * Nero * Nestor (oudste) * Net # * Nette # * Neus # * Nick * Nicodemus * Nicola * Nicolaes * Nicolai * Nicole # * Nicolet # * Nicolle # * Nieke ook # * Niekel * Niekus * Niels * Nien * Nies ook #  * Nietes # * Nikel * Nikkel # * Niklaas * Nikus * Nilles * Nille # *

Nimrod * Nip * Njord * Noa # ook jongens * Noach * Noah ook # * Noë # ook jongens * Noël ook # * Nol * Noldus * Nolet # * Nolle * Nolles * Nolte * Nome # * Non # * Nool * Noor # ook jongens * Noot * Nop * Noppe # * Nor * Nora  # * Norah # * Norbart * Norbert * Norman * Noorman * Nous ook # * Nout * Nuis * Nul * Nus * Nut * Nutte * Nuijt * Nijk * Nijs *

* Obe * Obo * Ochel * Ockel * October # * Odé * Oden * Odin * Oebele * Oele ook # * Oeloff * Oelsen * Oene * Oetker * Oger * Ogier * Okel * Olbert * Olde * Oel * Oele * Oet ook # * Okkel * Okker * Okko * Olaf * Ole * Olfert * Ollie ook # * Olievier * Oliver * Olivier * Olof * Olympia # * Onco * Onko * Oole * Oom * Oord * Oort * Oppe * Ort * Os * Oskar * Osse ook # * Oswald * Ot * Otger * Ots * Otte ook # * Ottho * Otto * Out * Ox *


Paas * Pallas * Pale * Pam * Pan ook # * Pancras/Pankras/Pankratz * Pans ook # * Pardon # * Parel # * Park ook # * Paris # ook jongens * Pas # * Pascal ook # * Pat ook # * Patist * Patje # * Patricia # * Patrick * Paul * Paula # ook jongens * Paules * Pauli # ook jongens * Paulina # ook jongens * Paulis * Paulus * Pauwel * Paxton # ook jongens * Pee ook # * Peek * Peen * Peer * Peet ook # * Peike ook # * Pein *

Pek # ook jongens * Pel * Pelger * Pelle * Pen ook # * Penne * Penny # * Pepijn * Percifal * Percy * Per * Perdaan * Perk ook # * Pernette # * Peroen * Persijn * Pet * Peter * Petra # ook jongens * Petri # ook jongens * Petrie # ook jongens * Petrarca # * Petronia # * Petrus * Petter * Pex * Peijn * Philip * Philips * Phillippus * Pia # * Piebes * Piel * Pien # * Piep # * Pier * Pierot * Pierre * Piers * Piet * Pieter * Pieternelle # * Pietke # * Pik # * Pil * Pille ook # * Pin ook # * Pit ook # * Plant * Plato *

Ples * Pleune # * Pleunis * Ploos * Pluim * Puk * Plum # * Pluut # * Poen * Poes * Pol * Poley * Polis * Poll * Polle * Plom ook # * Pollux * Pom ook jongens * Pomme # * Pomp * Pompe * Pon * Ponne # * Pons * Pontus * Pool * Pop # * Popke ook # * Popken * Poppes * Pops # * Porre * Post * Pot * Poulus * Pouwel * Povel * Priem * Primus (oudste zoon) * Pronk * Prosper * Prijs * Pouw * Pul ook # * Pullen * Pulles * Put # * Pijcke * Pijl * Pijn * Pijpe *

Quin * Quinn ook # * Quint * Quinten * Quentin * Quintin * Quintus * Quintijn * Quirijn *


Raad * Raam * Raan * Rade ook # * Raap * Raas * Rab * Rabe # * Rabbe * Raben * Rabout * Rabouw * Rada * Rado * Raes * Rafael * Raff * Raffel * Ragas * Raimond * Rak * Ralf * Ram ook # * Rambaut * Ramon * Rams * Ramus * Ran ook # * Randal * Randel * Randolph * Rap * Ras * Rasmus * Rave # * Ray ook # * Raymond ook # * Rebel ook # * Recter * Redert * Redmer * Ree # ook jongens * Reef * Reek * Reems * Reep * Rees ook # * Reese # ook jongens * Regien # ook jongens * Reichholt * Rem * Regina # ook jongens * Remarque ook # * Rems * Remus * Richard * Reginald * Regnault * Reichelt * Reid * Reigard * Reimer * Reimert * Reimus *

Reina # * Reinaard * Reinardus * Reinboud * Reine # * Reineke # * Reiner * Reinhard * Reinhart * Reinhold/t * Reinhoud * Reinoud * Rein * Reinboud * Reinke # ook jongens * Reinwald * Reit * Reyner * Rem * Reman * Rembold * Rembrand/Rembrandt * Remi * Remeeus * Remie * Remkes * Remmel * Remmer * Remmert * Remus * Remy * Remijn * René ook # * Renee/Renée # ook jongens * Renger * Renier ook # * Renken * Renno * Renou # * Renout *

Rens ook # * Rense * Rensen * Renso * Rep * Repke * Res * Reurik * Reus * Reynier * Ria # * Ribbe * Richard * Richel ook # * Richelle * Richt # ook jongens * Rick ook # * Riel * Riem * Riemer * Rients * Riep * Riepe # * Ries * Rieske # ook jongens * Riet # * Righold * Rik * Rikkert * Riks * Rila # * Rimbaut * Rimmer * Rinck * Rindert * Ring ook # * Ringenaldus * Rinia * Rink ook # * Rinke ook # * Rinkel * Rinne * Rins ook # * Rinse *

Rip ook # * Ripke # * Rippe * Rippert * Ris * Riske # * Risse * Ritz ook # * Rob * Robart * Robbe * Robben * Robert * Robertus * Robin ook # * Robijn # ook jongens * Rochus * Rodbard * Roderick * Rodger * Rodolf * Roef * Roeg * Roel ook # * Roël * Roeland * Roelof * Roem ook # * Roemer * Roep * Roepert * Roet # * Roger ook # * Rogier * Rogus * Rohan * Rohlof * Rok * Roks * Rokus * Rol # * Rolaf * Roland * Rolf * Rolie # * Rolle * Rollof * Rom * Roman * Romano * Rombaut * Rombout * Romein * Romke # * Romme *

Romulus * Romy # * Ron * Rong ook # * Ronke ook # * Ronne ook # * Ronnes * Roog * Rool * Roon * Roord * Roos #  * Roosje # * Roosen # * Rooske # * Roossien # * Root * Rop * Rörik * Ros * Rosa # * Rosalie # * Rosie # * Rosseel * Rostant * Rou ook # * Rouw * Rowald * Rowan ook # * Rowe * Rowel * Roy * Roza # * Rozel * Ruben * Rubrecht * Rudi * Rudolf * Rudolph * Rufinus * Rufus * Ruge * Ruilof * Ruis ook # * Rul * Rulf * Rulof * Rum * Runia * Rupert * Rus * Rut ook # * Ruth # ook jongens * Ruud * Ruurds * Ruwel * Rijan ook # * Rijghard * Rijk * Rijkaard * Rijke ook # * Rijken * Rijkhart * Rijkhold * Rijkland * Rijkman * Rijm * Rijmer * Rijn * Rijnja * Rijs * Rijsemus *


Saak * Saal ook # * Saam * Saan # ook jongens * Saar # * Saas * Sabee * Sako * Saks * Sal * Sale * Saleman * Salemon * Salentijn * Salomon * Salu (gezond) * Salvador * Salvatore (it.) * Sam * Samel * Samson * Samuel * Samwel * Sand * Sander * Sandra # * Sanne # ook jongens * Sante * Sap ook # * Sar * Sara # * Saris ook # * Sark * Sars * Sas ook # * Saturinus * Saul * Savijn ook # * Scheen * Schelle * Schelte * Scheltes * Schil * Schilleman * Schone * Schrevel * Schol * Scholy * Schone * Schouw # * Schulp * Schut * Seba * Sebas * Sebastian * Sebe * Seel * Seep * Sense * Seger * Seibert * Seif ook # * Seifert *

Sein # * Seine * Seip * Sel ook # * Selle ook jongens * Selis ook # * Selle # ook jongens * Sem * Semeijn * Semmekrot * Senn * Senne ook # * Sens * Sense * Sent * Sep * Sepp * Serafin ook # * Sergio * Serrien # * Servaes/Servaas ook # * Seunke (zoontje) * Seuren * Severin ook # * Servinus * Ses * Sevat # * Severt * Severijn * Sezen * Sherlock * Sibbe * Sibbel ook # * Sibe * Sibel # * Sibbel ook # * Sic * Sieber * Siebert * Sibille # * Siebe * Sieben ook # * Siebold * Sieg * Sieger * Siegfried * Siegmund * Siem * Sier * Siere * Sies ook # * Siete * Sieuwe * Sievert * Siewert * Sigfried * Sigmond * Sik # ook jongens * Sikke * Sil ook # * Sille * Sim ook # * Simeon * Simmer # ook jongens * Simoen * Simonis *

Sin # * Sinia * Sip * Sipke * Sipko * Sirre * Sis # * Sjaak * Sjaard * Sjerp * Sjouke ook # * Sjouwke # ook jongens * Skal * Sluis * Smiet * Snik # * Snoei * Snoer * Soek # * Soet ook # * Soeverein * Sofie # * Sok # * Solkes * Solomon * Som * Son * Sonius * Sons * Sont # * Sophie # * Soppe * Spencer * Spier * Spits * Splinter * Spijker * Staak * Staal * Staas * Staats * Staf * Stam * Stans # * Stant * Star * Stark (sterk) * Stas * Statia # * Stefan * Steg * Stein * Stendert *

Step * Stephan * Stephany # * Stephen * Steppe ook # * Ster # ook jongens * Sterk * Stern * Steven * Stiene # * Stig * Stinne * Stinnes * Stip ook # * Stive * Stoeltje # * Stoer ook # * Stoffel * Stoffer * Stokes * Stoof * Stor * Strang # * Strobbe * Stubbe * Stukje # * Stijl * Stijn * Stijnis * Suder * Suk # * Sup * Susanna # * Sven * Swan ook # * Swede * Sweens * Sweers * Sweet # ook jongens * Swen * Swenne # * Swerus * Swier * Sijbel # * Sijbrand * Sijlvester * Sijm * Sijne * Synja * Sijp * Sijs *


Taam * Taal * Taale * Taas * Taat * Tabe * Taco * Tacoma # ook jongens * Taconis * Taeke * Tak * Take * Tal ook # * Talle # ook jongens * Tam ook # * Tames * Tamis * Tammes * Tams * Tamse # * Tamson # * Tang * Tania * Tanis * Tanja # * Tanke * Tanna # * Tap * Tara # * Taris * Tate ook # * Tatje # * Tax * Tebben * Teer * Tees # ook jongens * Teeuw * Tekke * Tel * Telle # * Tem * Temme ook # * Tent # * Terry ook # * Tessa # * Tessel * Tete * Teuben * Teule * Teune ook # * Teunes * Teunis * Teuns * Teunus * Tex * Thiery * Theobald * Theodora # * Theophile * Theresia # * Theu * Theunis * Theus * Thiem * Thierry * Thim *

Thoen * Thomas * Thomson * Thonis * Thor * Thijm * Thijs * Tibbe * Tiberius * Tibo * Tideman * Tiel * Tiele * Tieleman * Ties * Tiest * Tiet # * Tietge # * Tietje # * Tiets * Tik * Tilman * Tim * Timan * Timofei * Timotheus * Tin ook # * Tinca * Tinge # * Tinga ook # * Tinge # * Tini # * Tinke # * Tinus * Tip ook # * Tippe # ook jongens * Tis ook # * Tit ook # * Tita # ook jongens * Titus * Tjabbes * Tjaden * Tjakkes * Tjalkes * Tjarks * Tjebbes * Tjittes *

Tob * Tobbe * Tobias * Tode * Toele * Toet # ook jongens * Tol * Tolle * Tom * Tomey * Ton ook # * Tonjes * Tonkes * Tonnis * Tonus * Tool * Tooms * Toon * Toor * Toos # ook jongens * Top ook # * Topper ook # * Tops # * Tor * Tork * Tos ook # * Tot * Toussaint ook # * Touw # * Tracy # * Tram * Trees # * Trienes * Triest * Triestam * Trinus * Trip * Trom * Trojan * Tuin # * Tuk * Tuns * Turpijn * Tuur * Tijl * Tijm * Tijmen * Tijn ook # *

Ubben * Ubert * Udo * Uil * Uilken * Uk ook # * Ule * Ulf * Ulrich * Ulijn # * Unia * Urban * Urbaan * Urbanus * Ursula # * Us * Uschi * Ut ook # * Uve * Vaas * Val * Valent * Valente # ook jongens * Valentijn ook #  * Valerianus * Valerius * Valius * Vas * Vechter * Veen # * Vegter * Veit * Vel * Ven * Venia * Venne # * Vent * Vente # * Venus # * Vera # * Vermin * Vermijn * Verne * Verus * Vesper # * Victor ook # * Victoria # * Valent * Valerius * Vicentius * Victoor * Victoria # * Viel # * Vige * Viktor * Viktoor * Vilijn ook # * Vincent * Vincentius * Vinke # * Viool * Viola # * Vitalis * Vivien * Vleer * Vlinder * Vlam * Volken * Volkert * Vonk * Vos * Vredebregt * Vree # * Vries * Vroon * Vrij ook # * Vrijmoed *

Waal * Waar * Waas * Wachter * Wade # ook jongens * Wal * Walbert * Wald * Walda # * Walden * Walder * Waldbrecht * Waldo * Waldram * Waldrich * Waldus * Walg * Walig * Waling * Walle * Waller * Wally ook # * Walmar * Walter * Waltje # * Wan # ook jongens * Wam * Wammes * Wanda # * Wander * Wanne ook # * Want * Wante # * War * Warbout * Ward * Warmer * Warnaer ook # * Warnaar * Warnar * Warner * Warre * Was * Watses * Webb ook # * Webbe * Wedekind * Weil * Weiman * Weinand * Weit * Well * Welle * Welt * Welmer * Wende # * Wendel ook # * Wens * Went * Wernand * Werner ook # * Werre * Werry * Wes * Wesly * Wessel * Wiard * Wibaut * Wibbeke # * Wibert * Wibrecht * Wicher * Wichert * Wick * Wiebe * Wiebes * Wiebolt *

Wiechert * Wiegand * Wieger * Wiegert * Wiek * Wiekart * Wieke # * Wiel * Wielaard * Wieland * Wiem # * Wiemer * Wier * Wies # ook jongens * Wiesje # * Wieske # * Wigbold * Wigboldus * Wigbout * Wigger * Wik * Wikke # ook jongens * Wilbert * Wilden * Wilfred * Wilhelmus ook # * Wilke # ook jongens * Wilkes * Will ook # * Willard * Wille ook # * Willebrand * Willeke # * Willekes * Willibrord * Willy ook # * Wilm * Wilman * Wilmer * Win ook # * Wink * Winne # ook jongens  * Winston * Winter ook # *

Wip * Wippo * Wir * Wisse * Wissel * Wit * Witmer * Wobbe * Wobbes * Wokke # ook jongens * Wolle * Wolf * Wolfard * Wolfert * Wolfgang * Wolfram * Wolfrat * Wolk * Wolke ook # * Wolter * Won ook # * Wonder ook # * Wopkes * Wor # ook jongens * Woud * Wout * Wouter * Wouw * Wubbe * Wubbolt * Wuite * Wulfert * Wulfrank * Wulp # * Wijbo * Wijbrandt * Wijfje # * Wijk * Wijmer * Wijn * Wijnand * Wijnekus * Wijnjeterp * Wijs * Wijt * Wijtzes *


Xander * Yasmin # * Xavier ook # * IJbel ook #  * IJdo * IJnte * IJpe * Ypey * IJs * IJsbrand * IJske ook # * Yvon # ook jongens * IJsebaart * IJzer * Zaal * Zaan * Zacharias * Zalme * Zane * Zark * Zee * Zeeger * Zeeuw * Zeevat * Zegerius * Zelis * Zelle # ook jongens * Zeno * Zeun (zoon) * Zeus * Zier * Zilver # ook jongens * Zita # * Zoek # * Zon # ook jongens * Zonne # * Zoon * Zorn * Zwaan # ook jongens * Zwaard * Zweder * Zweer * Zweerus * Zwenne # * Zwerus * Zwiep * Zwier.


Er zijn ook rariteiten als familienaam ingeschreven - vermoedelijk nog niet zo lang geleden: Antonio Julius Alexander * Aulia Sixtina Premiera * Carla Kayiba Elisa * Clara Imelda Christine Yasmina * Destiny Ivonne Josany * Dewa Indra Seno Geertruida Pudjio Widodo * Djayden Angel Donatiën * Francien Marie * Gwanro Johannes Hendrikus * Hannah Marlieke Nauli * Jazon Jhadion Carlos * Johanna Gerdina Magdy Barsom * Joost Theo Sylvio * Joyce Nikckita Danique * Kunowah Tinu Xumarie Kiellow * Maarten Thomas Yousaf Mughal * Rene Jean Francois * Yasmin Alida Noerchaya Pudjio Widodo *

Vergissingen? Nou nee, de ambtenaar noteerde indertijd wat hij hoorde en opzichtige pogingen tot de creatie van een dubbele naam lukken allang niet meer. Maar ingezetenen van buitenlandse herkomst en expats brengen hun familienaam legaal mee - zijn in de administratie niet te onderscheiden van oorspronkelijk autochtone namen. Ach, wat heet? Op de lange duur worden die van de blijvers gewoon Nederlands - zo ging het al eeuwenlang.