Bijzondere Achternamen
'Digitaal Erfgoed'

 

Voornamen eb en vloed. Germaanse voornamen. Onze lange lijst. Rariteiten.

'Tot de belangrijkste en persoonlijkste - en ook kosteloze - emotionele geschenken van ouders aan hun kinderen die voor het gehele leven bij ze behoren zijn de voornamen. Zij kunnen uit liefde of piëteit iemand vernoemen, zij kunnen een naam louter geven omdat ze die mooi vinden of omdat er een wens van voorspoed van het met vreugde ontvangen kind in verscholen ligt'.

Aldus de aloude voornaamdeskundige dr. J. van der Schaar en het werkt al millennia wereldwijd zo. Nu is de rituele vernoemtraditie in ons land sterk verzwakt en kan het langer duren voor de aanstaande ouders het eens worden. Maar met alle  verwarrende emoties rond het wonder van een geboorte moet de stralende vader wel met parate voornamen naar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Zelfs na het ruimschoots afdrinken van de doorleefde spanningen bij de ontvangst van gelukwensende familie en buren. Traditioneel met boerenjongens, rijnse (witte) wijn of kandeel. Het echtpaar had trouwens de zwangerschap al aan intimi aangekondigd met het likeurtje hansje in de kelder.


Er bestaan in 2015 ca. 600.000 voornamen in ons land – een onafzienbare oceaan  – waarvan sommige onverwacht ook een achternaam zijn. Bedoeld als vernoeming naar de vader of een andere nauwe bloedverwant? Maar dan  ontbreken de gebruikelijke regionale achtervoegsels  -en, -eng, -ens, -es, -er, -ing, -inga, -inge, -ingha, -ink, -ke, -ken, -kens, -ker, -kes, -sma-, -s, -stra, -ung ter bevestiging van de afkomst als zoon of dochter van. Slordigheid van de aangever in 's vaders opwinding bij de aangifte van de boreling of die van de secretaris van de (kerkelijke) gemeente? Er werd letterlijk opgeschreven wat de naamgever - vaak laaggeletterd - zei.

Maar er speelde nog iets heel anders. De officiële achternamen dateren uit 1811 en soms liet men zich onder de voornaam registreren. Dan geloofde je dat rare gedoe wel. Al een leven lang in dorp of stadsbuurt bekend onder je dialectnaam, voornaam, roepnaam of bijnaam. Een eigen achternaam, afgedwongen door de tiran Napoleon nog wel, 'was toch niks voor ons soort mensen. Een versiering voor belangrijke lieden, adel en rijke lui'. Ja, wel nodig natuurlijk voor zakenmensen met een boekhouding.

Het verklaart ook de vrouwelijke voornamen die officiële achternamen werden: van een weduwe, een alleenstaande of neringdoende, die dan op haar kinderen overging. En soms als spontane straffeloze verzetsdaad tegen de Franse keizer die Nederland had ingelijfd. Zie ook /Eigendunk? 


De voornamen-oceaan kent eb en vloed en veel schipbreuk. Want nu heel zeldzame of afwezige voornamen, scoren als multi de familienamen afkomstig van:

Stam 9.402 * Damen 7.475 * Kersten 6.482 * Witte/de Witte 5.874 * Romein/Romeyn/Romijn 5.223 * Brand 5.251 * Snel 3.837 * Bol 3.199 * Baan 2.750 * Walraven 2.432 * Loos ook # 2.217 * Brons 2.176 * Simon 1.934 * Broos 1.800 * Horst 1.703 * Deen 1.699 * Raven ook # 1.604 * Mars 1.442 * Steen 1.410 * Stout 1.375 * Pierik ook # 1.355 * Colijn 1.346 (komt van Nicolaas en telt nog 32 voornaamdragers) * Mens 1.334 * Caris 1.302 * Baltus 1.283 * Huigen 1.228 * Faas 1.594 * Poppe 1.248 * Bonte ook # 1.174 * Sol ook # 1.150 * Schalk 1.142 * Gouw 1.107 * NB: # = meisjes.


Andersom zijn er kleine geslachten afkomstig uit doodgewone voornamen. Zoals 544 achternamen Jan/Johan/Johannes bij ca. een miljoen voornamen! Ook bij Piet/Pieter: tegenover de ruim 170.000 voornamen staan maar 944 achternamen * Bij Willem nog duidelijker: meer dan 100.000 voornamen tegen 34 achternamen * Thomas met ca. 60.000 voornamen telt 2.293 familienamen * Maria had als allerduidelijkste uiting van rooms-katholieke religietrouw 33.861 eerste voornamen en als gigantische tweede of derde 1,1 miljoen. Wat is gedaald tot bijna nul. Er zijn 460 dragers van de familienaam. 

De voornaam Beatrix schoot in 1938, het geboortejaar van de vorstin, als een speer omhoog tot een top in 1942 en kalfde na WO II geleidelijk af. Er resteren nog <5 familienamen. Mark was vanaf 1960 populair maar nu aflopend, met 37.000 gekozen voornamen bij een familienaam met 278 naamdragers * Martijn was met 43.478 een modevoornaam tussen 1970 en 2010 tegen 789 achternamen * Klaas met 34.091 komt op 185 achternamen * Douwe is de voornaam van 8.987 jongens en mannen en telt maar 9 familienaamdragers.

Simone kwam in 1940 snel op en verdween in 2017 * Tim dook uit het niets in 1960 op tot de piramide in 2000 topte; 31.316 jongens en 47 meisjes werden zo genoemd en de geslachtsnaam heeft 31 dragers * Sanne # (ook jongens) met 30.011 heeft er maar 33 * Harm met 25.042 heeft 71 achternamen * Jelle telt 21.238 voornamen (plus 45 van meisjes) tegen 45 familienamen, maar liep als moderne voornaam na een plotselinge piramide tot in 2000 terug naar het traditionele lage niveau *

Arend met 18.898 heeft er 27 * Anneke # met 11.425 doet 5 achternamen * Charles met 10.330 maar 12 * Douwe met 8.987 heeft er nog maar 9 * Fabian met 29 familienaamdragers verrees ca. 1960 uit het niets en wordt anno nu zo'n 160 keer per jaar gegeven * Godde (met 8 achternamen), Gompel (met 51) en Mes (met 1.297) zijn uitgestorven als voornaam * Ties was tot 1980 praktisch verdwenen en telt nu 9.980 voornamen bij 84 geslachtsnamen * Floris schoot na 1980 omhoog tot 15.530 voornamen en telt 813 familienaamdragers * Marijn, de achternaam van 95 mensen, steeg na 1970 steil als voornaam  tot 9.648 en van meisjes tot 2.766.


De voornaam Petra # start in 1940, bereikt de top in 1970, stopt in 2010 en telt 138 geslachtsnaamdragers * Stijn werd in 1970 niet meer gegeven maar is weer helemaal terug met 15.117 bij slechts 23 achternamen * Bouwe met 8.987 heeft er 9 * Friso duikt in 1970 door de geboorte van een prins van Oranje-Nassau plotseling op en telt nu 2.594 voornamen bij een familie van 207 * Amalia # (12 achternamen) was aan het uitsterven maar leefde in 2003 op na de geboorte van onze kroonprinses * Carolien # met 5 familienaamdragers verscheen in 1950 als voornaam en was in 2015 weer verdwenen * Ivo met 8.558 scoort 25 * Jesse steeg vanaf 1970 pijlsnel op en staat nu op 19.576 jongens en 405 meisjes bij  164 achternamen *

Hereman heten nog maar < 10 mannen en 29 families van achteren * Pepijn was uitgestorven maar bloeide in 1965 op, topte rond 2013 en daalt nog steeds * Job (8.318) kent 128 familienamen * Jannah # (7.002) heeft < 5 achternamen en ook Hidde met 6.279 voornamen is met achternaam aan het uitsterven * Jeroen heten nog 5.759 mannen maar de achternaam bestaat niet meer. Lammert doet 5.340 voornamen bij nog maar 6 achternamen, maar is ook als voornaam aan het uitsterven * Lampert en Lampret zijn al uitgestorven * Ineke # kent 4.364 voor- en 81 familienamen * Baltus doet 276 voornamen en 1.285 achternamen.

Kers telt nog maar < 5 voornamen en 1.541 familienamen * Kim kwam na 1970 snel in de mode en telt 2.767 meisjes en 839 jongens bij 191 achternamen * Florian ging ook vanaf 1970 als een speer naar 3.725 bij maar 5 achternamen * Folkert heten 3.893 jongens en kent 20 achternamen * Hand kent nog <5 familienamen * Krijn bleef populair met 3.475 en maar 138 familienamen * Lambert is nu niet meer in gebruik maar er zijn nog 5.578 voornaamdragers bij 405 personen met de geslachtsnaam * Mes is uitgestorven * Oscar is sinds 1950 terug met 2.798 maar resteert maar met < 5 familienamen *

Maas krabbelde na 1990 op van weggeweest bij 15.620 geslachtsnamen * Dingeman heeft er 2.397 bij 27 en de voornaam Xavier met 2.275 maar 43 familienamen * Joop heten 2.354 jongens en 45 meisjes bij 40 achternamen * Er zijn verder 1.954 voornamen Reijer bij 32 familienamen * Vlinder # heeft als kersverse modenaam sinds 2007 483 treffers bij < 5 familienamen * Ook Tim dook op uit het niets in 1959 en is nu de voornaam van 31.316 jongens en 47 meisjes - met 31 achternamen.

Beau is als achternaam uitgestorven maar floreert sinds 1985 met 4.205 voornamen, waarvan de helft van jongens * er leven nog 16 mannen met de voornaam Formijn * als voornaam kwam Jesse in 1980 terug en telt nu 19.576 jongens en 405 meisjes bij 164 familienaamdragers * Jochem heten 7.980 jongens bij een familie met 112 leden. Heil ('geluk' in het Oudgermaans) was als voornaam na WO II taboe, maar telt nog 466 personen met die achternaam * Kos heten nog 24 mannen bij een multi-geslachtsnaam met 1.476 dragers *

Merlijn (familienaam 217) werd uit zero in 1970  trendy, vloog op tot ca. 100 per jaar in 2006 en ging toen uit de gratie * Tak nog 66 met een familienaam van 1.579 * De oude voornaam Witte dragen nog 126 mannen bij 3.333 mensen die zo van achteren heten.Pier is bijna uitgestorven maar telt nog 89 personen met die achternaam * Quint en Quinten werden in de jaren 1970 modieus maar aan het afkalven * Het geslacht Pepijn is bijna uitgestorven maar de voornaam steeg snel vanaf 1965 *

Sven dook in 1960 op, bereikte een piek in 2010 en loopt nu terug, bij een achternaam van maar 15 personen * Taco (familie van 9) werd in 1960 populair en is nu weer verdwenen * Ties verscheen in 1980 uit het niets en telt nu 5.080 jongens met die voornaam * Wijnand is als voornaam in onbruik, maar telt nog een familie van 280 personen * en Wilhelmus wordt niet meer vernoemd maar er zijn nog 227.334 mannen en 25.987 vrouwen met die voornaam bij 314 mensen met de geslachtsnaam * bij Zomer is het 48 tegen 2012.


Germaanse voornamen


Onze lijst is op actualiteit gecheckt aan de Nederlandse Voornamenbank van het Meertens en dus zonder uitgestorven voornamen. Er zijn Franse, Engelse en Duitse. En natuurlijk Brabantse, Drentse, Friese, Gelderse, Groningse, Hollandse, Twentse, Limburgse, Zeeuwse en heel oude éénstammige Germaanse voornamen, waarbij veel aparte Friese. Daarnaast veel creatieve tweestammige Germaanse waarin naar believen, zowel voor meisjes als voor jongens, twee naamdelen werden gecombineerd.

Elk naamdeel had een betekenis en samen vormden ze een unieke heilwens van vader en moeder voor de boreling. Sommige eerste namen werden zowel aan jongens als meisjes gegeven. Ook kregen jongens soms meisjesvolgnamen als eerbetoon aan hun moeder, grootmoeder of tante, zoals meisjes een tweede, derde of vierde voornaam kregen ter ere van een mannelijk familielid. Wat uit onze lijst duidelijk spreekt.


Maar het begon met de oudgermaanse voornamen. Mijn eigen Gelderse dialectnaam Geurt komt van Gerhard: ger = werpspeer en hard = sterk. Dit slimme dubbelsysteem leverde onze gelukkige heidense voorouders eeuwenlang een onuitputtelijke bron van serieus plezier op - als moeder weer in verwachting was stoeiden ze rond het haardvuur in de boerderij al hartelijk over de fraaiste en liefst zeldzame of nieuwste combinatie, waarbij oma en opa vast wel een duit in het zakje deden. Hier voorbeelden; ik heb niet uitgezocht of het familienamen werden of nog zijn.

Onvermoede voorbeelden van meisjesnamen: Adelgonde = edele strijdster * Aleid = edele aard * Amelia = inspanning in de strijd * Alena = toren * Alinda = schoonheid * Amelia, Angelina = boodschapper * Berta = glanzend * Brecht = stralend * Eda = bezit * Hadewig = strijdster * Ieke = ijverig * Ingeborg = beschermende * Karla = vrije vrouw (geen slavin) * Lobke = beschermvrouwe * Marre = paard * Mathilde = machtige strijdster * Oda = erfgoed * Welmoed = gemoedsbeweging .

Bij de jongens ging het even hoogdravend toe:

Adelbert = vader van een menigte volkeren * Adelbrecht = in edelheid uitblinkend * Adelhart = sterk door adel * Adolf = edele wolf * Alberik = heerser over bovenaardse wezens * Alewijn = edele vriend * Allard = adel/sterk * Arnold = als arend heersend * Aurik = beschermende heerser * Baltus = stoutmoedig * Bardolf = bijl/wolf * Bernhard = moedige beer * Bertrand = schitterende schildstrijder * Berwald = heersende beer * Boudewijn = stoutmoedige vriend * Danklof = gedachte/wolf * Diederik = machtig onder het volk *

Dingeman = gerechtsdienaar * Eberhard, Everhard = sterk wild zwijn * Edelbrand = edel zwaard * Eglolf = zwaard/wolf * Erwin = Adelaar * Frederik = vrede/koning * Geerlof en Gerhold  = moedig met de speer * Gerbrand = ijzeren speer * Gobert = stralend als een god * Godfried = god en vrede * Godwin = vriend van de goden * Goedhart = sterk met de goden * Gijsbert = stralend edel kind * Gijsbrecht = van edele afkomst *

Hendrik = aanzienlijk heerser * Hildebrand = strijdzwaard * Hubert = schitterend verstand * Hugo = denkende geest * Jelger = edele speerstrijder * Koenraad = bekwame raadgever * Lambert = beroemd * Leonhart = leeuw * Leopold = dapper en beroemd * Lubbert = schitterend onder het volk * Oswald = heersende god * Reinhard = sterke raadgever * Robrecht = schitterende roem * Roderik = machtig door roem *

Rudolf = roemrijke wolf * Rutger = roemvolle speer * Siebold = grote overwinnaar  * Siegfried = beschermende overwinnaar * Sigerik = zegevorst * Tieleman en Thijmen = man van het volk * Tjaard = geschenk van de goden * Walter = heerser over het leger * Werner = beschermer van het leger * Wichard = strijd/sterk * Wichert = leger * Wieland = strijder voor het land * Wigbold = dappere strijder * Wilhelm = wilskrachtige beschermer * Wolfert = sterke wolf * IJsbrand = ijzeren zwaard.

Je reinste eigen roem dus, plus ouderlijke wensdromen voor de zoon, veelal van militaire of politieke aard. Het gaat om macht in de clan of de stam. Om moed, kracht, strijd, verstand en wijsheid - geen geringe ambities! Ik vermoed daarom dat tweestammigheid een tot de elite en hun gunstelingen beperkte status was. Voor de eenvoudige Germaanse boer was dat foute bluf, want standsverschil was een feit. En er waren toch voldoende mooie voornamen. Zoals :

Abe/Abbe/Adelbert = vader van vele volkeren * Ane = adelaar * Bald = dapper * Bart = stralend * Brant = zwaard * Cuno = bekwaam * Diede, Dim, Tjibbe = volk * Emmo = groot * Eppo = everzwijn * Erwin = arend * Esger = essenhouten speer * Falk = roofvogel * Fons = tot strijd bereid * Gaal = energiek * Hens = erf * Ide = werk * Imme = groot * Ise = ijs * Karl / Karel = vrije man (geen horige of slaaf) * Okke, Udo = erfgoed * Ram = raaf * Remmert / Riemer = roem * Sake = strijder * Sander = leger * Valent = sterk/moedig * Volk = onze stam.

NB: Niet al deze namen werden achternamen maar zijn wel de stam van legio al of niet nog bestaande familienamen.

Onze naamkundige nestor Johan Winkler publiceerde in 1885 over achternamen met als stam Germaanse voornamen, meest Friese (Bronnen/Achternamen in Nederland & Vlaanderen). Ik presenteer hier graag die heel oude, curieuze en mogelijk vergeten, jongensvoornamen die met een regionaal achtervoegsel familienamen werden - achternamen nu al of niet uitgestorven. Bij wijze van: boer Penne had zelf geen achternaam maar kreeg in pakweg 911 een zoon Poppo die bekend werd als Poppo Pennema of Poppo Penning, Penninga, Pennens, Penstra enz. enz.

Age * Alto * Ame * Ave * Banne * Bate * Bavo * Beert * Binne * Blinke * Boie * Borry * Botho * Bruno * Bulle * Bure * Claffo * Cleffe * Dobbel * Dodo * Doede * Domme * Donny * Duike * Dure * Ealse * Ede * Eelke * Eise * Eite * Eleke * Eveke * Eppe * Fare * Farre * Fedde * Feite * Fene * Fere * Finia * Flid * Fynia * Fynja * Galo * Geale * Gelf * Gerre * Gise * Gouke * Greult * Grono * Haco * Hanco * Hano * Haue * Hebbe * Heite * Hemmo * Hoi * Hoie * Hoike * Hoio * Hoise * Hoite * Hoitse * Hont * Horro * Hotse * Hove * Hubbe * Hundo * Hunte *

Ids * Imme * Immo * Imt * Jetse * Jette * Joenke * Jonke * Kempo * Klevert * Kleefke * Kruze * Leffert * Lelia * Lelle * Lello * Lolke *  Lolle * Lude * Makke * Melle * Nato * Nolt * Oebe * Oeble * Oebele * Oebt * Oept * Oetje * Oetse * Ome * Omke * Onneke * Oomke * Palle * Pebe * Pibe * Pibo * Pinne * Pijbe * Rado * Rembry * Roelf * Rotger * Rouke * Ruurd *

Scato * Sibble * Sibrant * Sikke * Sind * Sine * Sinne * Snello * Spade * Spatto * Stale * Stalle * Stro * Strodo * Sudo * Sure * Swine * Sybe * Tade * Tammo * Tanje * Tanno * Tasso * Teade * Tede * Teie * Tenco * Tenke * Tesse * Teye * Thuro * Tillo * Tinco * Tjado * Ture * Tynje * Ubo * Uco * Uiltje * Ulco * Ulje * Ulo * Umo * Ummo * Une * Upt * Warny * Wibe * Wiger * Wilco * Wille * Wiltje * Wulm * Wybo * Wyn * Wyne * Wynke * Ygo *

Er waren ook legio eenstammige Germaanse voornamen die wel als achternaam overleven. Die zijn hieronder in onze lange lijst opgenomen.

Werd, in de enkele eeuwen durende worsteling om de kerstening van de ongelovige Germanen, een christelijke vernoeming het signaal van een gezin van opgeven van de heidense goden voor de doop tot christen? Wat nu heet 'uit de kast komen' en misschien even moeilijk. Maar vaak ging het gemakkelijker: de koning, stamhoofd of clan-oudste ging voor. En je had maar te volgen, op straffe van uitstoting.

Weer eeuwen later heersten er uit respect voor de voorouders andere strikte naamtradities, vooral voor de eerste van vaak drie voornamen (tip: google naar de regels voor christelijke vernoemingen). De eerstgeboren zoon heette naar de vader van zijn vader, de eerste dochter naar oma van moederszijde. Enzovoort. Voorspelbaar en saai, met bij uitbundige kinderzege hartige familietwisten rond eigengereide ouders die de regels schonden. Waakzame tantetjes wisten secuur wie de beurt had voor vernoeming.

Nu is het andersom: veel ouders doen modieuze geglobaliseerde namen en de machteloze tantes zijn blij bij elke schattige ouderwetse voornaam in plaats van een trendy internationale zangeres, tv ster, topvoetballer, diskjockey, influencer, twitteraar, blogger of vlogger. Zo werd de voornamentraditie in de loop van een millennium tweemaal revolutionair vervangen: eerst de heidense door de christelijke/latijnse en nu die door de globaal westerse.

Terzijde 1: De ambtenaar van de Burgerlijke Stand mocht tot 1970 niet afwijken van een voorgeschreven lijst al bestaande voornamen - weer een naamtirannie dus. Nu mag een voornaam alleen worden geweigerd bij bespottelijk, ongepast of een scheldwoord. Of een al bestaande achternaam, behalve die ook een bestaande voornaam is (bijv. Roos). In de vrijheid zijn alle remmen los gegaan. Vlinder-Jezebelle, Paris-London en Godswil kunnen.

Terzijde 2: Een citaatje uit Naam en Toenaam (zie /Bronnen): 'meisjes heten niet meer Bianca, Chantal of Ilona, maar Cosmo, Kane Aitan, Loena of Yaro Nesta. En bij de jongens is het niet veel beter: geen Kevin, Mike of Patrick, maar Dweezil of andere gruwelijkheden'. Gelukkig zijn familienamen stabieler.

NB: # staat bij meisjesvoornamen, behalve als het er maar een paar zijn. Zijn meisjesnamen in de meerderheid dan staat er 'ook jongens', behalve als het er maar een paar zijn. Bij meestal jongensnamen maar ook voor meisjes is het 'ook #'. Het gaat hier meestal niet om eerste voornamen maar om volgnamen.

Merkwaardig zijn enkele dubbele familienamen uit twee voornamen, zoals Aster James * Augustine Elisabeth * David Richard * Fons Fleming * Gerrit Jans * Harry Paul * Mateus André * Simon Thomas * zelfs ene Rene Jean Francois *

Heel veel voornamen zijn door het nageslacht, toen het in 1811 moest door de instelling van de Burgerlijke Stand, tot vaste achternamen omgevormd. Met een dankjewel aan Napoleon voor het opheffen van de chaos.

Alle nu volgende namen bestaan zowel als familienaam als voornaam.

Onze lange lijst:


Aafjes # * Aagje # * Aal ook # * Aalbrecht * Aan * Aanje # * Aans * Aarnout * Aart * Abbe * Abe * Abel * Abbo * Abram * Abraham * Abram * Acer # * Achilles * Adalbert * Adelaar * Adelmund * Ada # * Adam * Adamus * Adang * Adde * Addison # * Ade ook # * Adelbert * Adelhart * Adelmund * Adolf * Adolphus * Ado * Adonis * Adriaan * Adriana # * Adrianus * Adrien * Agaat # * Agatha # * Agnes # * Agustina # * Ahrend * Aiken * Ainsley * Aite # * Ake * Akke # * Akse * Aladin * Albartus * Albe * Albert # ook jongens * Albertina # ook jongens * Albertus * Albo * Albrecht * Alden * Aldus * Ale * Alwin * Alewijn *

Alex ook # * Alexander * Alexis ook # * Alfons * Alfred * Alice # * Aling * Alix # ook jongens * Allard * Alle * Alles ook # * Allis # * Allison # * Allon * Alma # ook jongens * Amel * Almer * Ameling  * Amos * Aldus * Aloysius ook # * Alrich * Altmann * Alvar * Alwin * Amalia # * Amber # * Ambrose ook # * Ambrosius * Ames * Amme * Amo * Amory # ook jongens * Amos * An # * Anca  # * Anders * André * Andrea # ook jongens * Andreas ook # * Andres * Andries *

Angel # ook jongens * Angela # * Angelica # * Angelina # * Angelo ook # * Angus * Anita # * Anna # * Anne # ook jongens * Anneke # * Antes ook # * Anijs # * Ardo * Antheunis * Anthony ook # * Anton * Antonette # * Antonia # * Antonides * Antonio * Antoon * Apolina # * Archibald * Ardewijn * Arend * Arens * Ares * Aret * Arie * Argo * Aris * Arja # * Arjen * Arman * Armand * Armbrecht *

Armgard  # * Armstrong * Arn * Arno * Arnoldus * Arnon * Arnoud/t * Arnst * Arnt * Aron * Ars # * Artemis # * As * Asgar * Ashley # ook jongens * Ashton ook # * Asmus ook # * Asse * Assel * Assie * Aster # * Aswin * Atje  # * Atlas * Aubert * Augusta # ook jongens * Augustin ook # * Augustine # * Augustinus ook # * Augustus * Augustijn * Aukes ook # * Aurelius * Aurik * Avis # * Ax ook # * Axel * Ay ook # * Aye # *


Baar * Baard * Baars * Baart * Baatje # * Babtist * Bacco * Bade # * Bakke # * Balder * Balle * Ballo * Balke * Baldwin * Bale * Balentin * Balt * Baltazar * Balthazar * Balte * Baltes * Baltje * Baloe # ook jongens * Bambi # * Bane * Barbara # ook jongens * Barbas * Barbie (nu poppenmerk) * Barclay * Bard * Barend * Barnes * Barney * Barre * Barrow * Barry * Bart * Bartel * Barthold * Bartholomeus * Bartold * Bartus * Batist * Barto ook # * Barton * Bartijn * Baruch * Bas * Basil * Bassie * Bastiaan * Bastien * Bastijn * Bats * Baud * Baukes ook  # * Bautje * Bax *

Beaudoin * Bea # * Beatrice # * Beatrix # * Beem * Beene * Beine * Benk * Belke * Belle # * Bella # * Belt * Ben * Bende ook # * Bene * Benedik * Bentley ook # * Ber * Beckett  * Benedictus ook # * Benjamin * Benke * Benkhard * Benne * Benoit * Bense * Bent ook # * Bente # * Benvenuto * Berend * Berewout * Beris # * Berke * Bern * Bernardus * Bernd * Bernhard * Berre # ook jongens * Berry ook # * Bert * Berta # * Bertina # ook jongens * Bertinus * Bertram * Bertrand * Bertus *

Bertijn * Bes # * Bessie # * Bet # * Bette # * Betty # * Beukel * Beun * Beunis * Beverley # * Bex * Bibbe # * Bies * Bik ook # * Bill * Bille * Billy * Bink * Binnert * Blaas * Blanca # * Blas * Blase * Blees ook # * Blin * Bloem # * Blom # * Blommert * Bo ook # * Bob * Bobbe ook # * Bobbert * Bode * Bodde * Boede * Boek * Boeke * Boel # * Boele * Boere * Boes * Boet * Boetje * Boets * Boke * Bokel * Bokje # *

Boldewijn * Bole * Bolle * Boltje * Bolte * Bolwijn * Bolijn * Bon * Bond * Bone * Bonefaas * Bong * Bonita # * Bonne ook # * Bonnes * Bonny * Bonsen * Booi * Boot * Bor * Boreas (noordewind) * Borgert * Borre * Boske * Bote * Botje # * Botke # * Botte * Boud * Boudewijn * Bouk * Bout * Bouw * Box # * Braam * Braan * Bram * Brandi # *

Brant * Bras * Brecht ook # * Breg # ook jongens * Brem ook # * Breunis * Breur * Briek * Brien * Brits * Britt * Broek * Broeke * Broer * Broes * Bronger * Bronke ook # * Bronne * Brons * Broos * Bros * Bruin * Bruis * Brunet/Brunette  # * Bruno * Brunold * Bruns * Brus * Bub * Budde * Buis * Buizerd * Buk * Bul * Bun * Burg * Burre * Busse * Butte * Buur *


Caan * Caesar * Calandra # * Camille ook # * Campert * Canisius * Caris # * Carlos * Carlijn * Carmen # * Carol # ook jongens * Caroles * Carolien # * Carolina # * Carolus ook # * Carst * Carsten * Cas * Casimir/Casimier * Cosina # * Casius * Casper ook #  * Caspar * Castor * Catharinus * Cato ook jongens * Catrein # * Cecile # * Celis ook # * Cent * Cesar * Chantal # * Charles ook # * Charlot # * Charlouis * Cherry # * Chris * Chrispijn * Christina # ook jongens * Christoffel *

Chuck * Civilis * Claes * Clara # * Clarisse # * Claudius ook # * Claus * Clemens ook # * Cleophas * Cliff * Clifford * Clodius * Clyde * Coco # ook jongens * Coenraad * Collette # * Collin * Conrad * Constance # * Constant ook # * Constantia # * Cora # * Corbijn ook # * Corné ook # * Corneille ook # * Cornelia # * Cornelis * Cornelius * Cornel/Cornell * Corre * Corry # ook jongens * Corsten * Cort * Corty * Cos * Cozijn * Couzijn * Cox * Crispijn * Crijnen * Cijs


* Daam * Daan ook # * Dade * Dagmar # ook jongens * Dake * Damian * Damme ook #  * Dana # * Dane ook # * Daneel ook # * Dangel * Daniel/Daniël * Dank # * Dankert * Danny * Darius * Dauwe * David * Debbe ook # * Deddes * Deinert * Denis ook #  * Denise # * Dennis * Dens * Denzel * Denijs * Deodatus * Derrek * Derk * Desmond * Deij * Diana # ook jongens * Dibbes * Dibbet * Dick * Didde # ook jongens * Didier * Diedel * Diederik * Diek * Dieke # * Dieks * Diele * Diemer * Diene #  * Dienske # * Dieter * Dietrich * Dieudonné ook # * Dieudonnée # (god's gift) * Dignum *

Dike * Dikke * Dil ook # * Dille # ook jongens * Dimitri * Dina # * Dinand * Dingeman * Dini # * Dins * Dionisius * Dippel # * Dirk * Ditmar ook # * Diona # * Dionisius * Dittrich * Dob * Dobbe * Dodde ook # * Doedes * Doef * Doekes * Doene * Dol # * Dolf * Dom * Dominicus ook # * Domimique # ook jongens * Don * Donald * Donar * Donia * Donkel * Donze * Doeve * Dootje # * Doove * Dop ook # * Dora # * Dories # * Dorothea # * Douwe * Douwes * Drees *  Drewes * Dries * Driest * Dubbel * Dubbelt * Duif # ook jongens * Duis * Dut *


Ebes * Ebbe ook # * Ebben * Ebbes * Ebel ook # * Eberhard * Ebert * Ebes * Edgar * Edo * Eg * Egas * Egbert * Edmund * Edse * Edward * Edwin * Eddy * Eelhart * Egbert * Egge * Einaar *Eilert * Eilrich * Eitje # * Ekhart * Eland ook # * Elbert * Elders * Eldert ook # * Eleonora # ook jongens * Elewout * Elger * Elias * Elisa # * Eliasar * Elisabeth # * Eliazar * Ellen # ook jongens * Ellie # * Els # * Elvira * Elvis ook # * Emma # * Emmer * Emond *

Ems # ook jongens * Engel (multi) ook # * Engelbert * Engelbrecht * Engelfriet * Engelke # * Ens # * Epke ook # * Ephraim * Eppo * Erasmus * Erica # * Erik * Ermen * Erna # * Ernest ook # * Ernst * Ero * Erwin ook # * Esker * Esse ook # * Ester # * Etienne * Eusebius * Etty # * Eustace * Eustacia # * Euwe * Evelein # * Even * Everard * Everhard * Evert * Everwijn * Ewald * Ewoud * Eijk *


Faas (multi) * Fabel ook # * Faes * Falke ook # * Fanny # * Faro * Fauve # * Fedde * Fedder * Feeke # * Feige * Feike ook # * Feit * Fekke * Fekkes * Felix ook # * Fenne # ook jongens * Ferdi * Ferdinand * Ferry * Fibbe * Fieke # * Fielemon * Fien # * Fiet # * Fifi # * Fiks * Finn ook # * Fix * Flamme # * Fleur # * Fleurke # * Flippo * Floor (multi 1.393) ook # * Flora # * Floren ook # * Florence # ook jongens * Florentinus * Florentijn * Florianus * Florie # *

Floris * Florisse # * Florus * Florijn ook # * Flos # ook jongens * Flossie # * Fobbe * Focke * Foeke * Fok ook # * Fokke * Folbert * Folkert * Fol * Folmer * Fons * Foor * Foort * Foppe * Foppes * Formijn * Fortuna # * Franca # * Francis * Francisca # * Franco * François * Frank * Franklin * Frans * Franswa * Franz * Fred * Frederik * Freek * Freeke # *  Freerks ook # * Freke # * Frickus * Friede # ook jongens * Friedel # ook jongens * Friedrich * Friederich * Friedel # ook jongens * Fries * Friese * Frik * Friso * Frits * Fritz * Fijnje * Fijt *


Gaal * Gabriel ook # * Gade # * Gal # * Galama * Gale ook # * Galle * Garland * Garson * Gart * Gasper * Gau * Gauke * Gauwe * Gaylord * Gebbe * Gebert * Gebhard/Gebhart ook # * Geel * Geer ook # * Geerke # * Geerken # * Geerling * Geerlof * Geertruij # * Geesken # * Gelein * Gelle * Gelten * Genefaas * George ook # * Gepke # * Gerald * Gerarda # * Gerber ook # * Gerbert * Gerbracht * Gerbrand * Gerdes ook # * Gerhard * Gerhold * Gerke ook #  * Gerlach * Gerlof * Germ * German * Germain ook # * Germanus * Gernand * Gerolt * Gerrit * Gerson * Gert * Gerth * Gerus * Gerwin * Geuke ook # * Geus *

Gevaert * Giebe * Gideon * Gielbert * Gies # ook jongens * Giesbert * Gilbert ook #  Giliam * Gilliam * Giljam * Gillard * Gille * Gillebert * Gilles * Gils * Ginus * Giske # * Gisolf * Gladyss # * Glijn * Godard * Godart * Gode # * Godert * Godefroi * Godfried * Godfroy * Godschalk ook # * Godwin * Godthelp * Goebel * Goebert * Goedhart * Goliath * Golo * Gombert * Gomarus * Gommarus * Goos * Goosen * Gooze * Gordon * Goris * Gorus * Gos * Gosen * Gosling * Gosse * Gossen * Gotlieb *

Gotwald * Goudschaal * Govaart * Govaert * Gozewijn * Gradus * Graham * Greet # * Gregg * Gregoire ook # * Gregor * Gregroire * Gregoor * Gregorius ook # * Gregory * Gregorius * Grethe # * Grim * Grimbert * Gruno * Gudde * Guibal * Guibert * Guido * Guit * Gummarus * Gunter * Gunther * Gustav * Gustave * Gustavus * Gustin * Guy ook # * Gijsbertha # * Gys/Gijs * Gijsbrecht * Gijze *


Haaf * Haag * Haak * Haan * Haas ook # * Haaske/Haasken # * Habbo * Hainja * Haje * Hajen * Hajo * Hage * Haga * Haites * Hak ook # * Hake * Hakke * Halbe * Halewijn * Halle * Hamme * Hamond * Hams ook # * Han ook # * Hania * Hanja * Hanje * Hanke # * Hanne * Hanneman * Hannes * Hanning * Hannes * Hannis * Hanno * Hanny # ook jongens * Hans ook # * Hanson * Hantke * Hanton * Happe * Harbert * Harbrecht * Hardy * Harger * Haring * Harke * Harm * Harman * Haro * Harper # ook jongens * Harre ook # * Harrewijn * Harry * Hart * Haske ook # * Hasken * Hasse # ook jongens * Hassel * Hattum * Hauk * Hauke ook # * Hauwert * Haye * Haze # * Hector * Heddes * Heepke ook # * Heer ook # * Hees *

Heike * Heikes * Heil (geluk) * Heim * Heimen * Hein ook # * Heine * Heineke * Heini * Heinis * Heinrich * Heins * Heinse * Heinz * Heinze * Heinzel * Heite * Held * Helena # * Helfrich * Helge * Heling # ook jongens * Helmer * Helmi # * Hello * Hemke  ook # * Helmus * Hemme * Hemmo * Hems * Hen ook # * Hendrick * Hendrik * Henk * Henke # ook jongens * Henne ook # * Hennis ook # * Henny # ook jongens * Henricus * Henrion * Henry * Henriët # * Hens * Hense * Hent *

Heppe * Hera # * Herben * Herbert * Herbold * Hercule * Hercules * Herk * Herm * Herman * Hermes * Hermie # ook jongens * Hermien # * Hermus * Hero * Herold * Herre * Herrie ook # * Herwig * Hes ook # * Hesling * Hessel * Heus * Hidde * Hiddes ook # * Hiep * Hieronymus * Hikke * Hilarius * Hilbert * Hilbrand * Hildebrand * Hile * Hilke # ook jongens * Hillary # * Hille ook # * Hillebrand * Hin * Hinde # *

Hine * Hink * Hinke # ook jongens * Hinkes * Hinne ook # * Hinno * Hinse * Hinte # ook jongens * Hinze * Hinte # * Hip ook # * Hipke * Hippe * Hobbe * Hod * Hoden * Hoebert * Hokke * Holger * Hom # * Homme * Hommes * Hond * Honoré ook # * Hoot * Hoppe * Horik # * Hotse/Hotze * Houk * Houke ook # * Houwer * Hovy * Howard * Hubert * Hubertus * Hubrecht * Huck * Huge * Hugo * Huig * Huis * Hul * Hulbert * Humbert * Hunia * Hunt * Hus * Huse * Huso * Huygen * Hyacinth ook # * Hijne *


Ibe * Ibel ook # * Ide ook # * Ige * Ignatius * Ike # ook jongens * Ilias * Ime * Immer ook # * Imke # * Ine # * Ineke # * Ines # * Inge # * Ingel ook # * Ingrid # * Inia * Innocentius * Insje # * Irene # * Iris  # * Irwin * Isa # ook jongens * Isidor * Isidora # * Isobel # * Israel * Itter * Ivan * Ivo * Iwan * Izak *

Jack ook # * Jacob * Jacoba # * Jacot # * Jacques ook # * Jakel * James * Jamin * Jana *  Jane # * Janke # * Janneman * Janson * Janus * Japke # * Jas ook # * Jaske * Jasmin # *Jannes * Janus * Jan-Willem * Japke # * Jappe * Jaring * Jark * Jas ook # * Jason * Jasper * Jean ook # * Jean Baptiste * Jeanjean * Jean-Louis * Jeannette # * Jean Pierre * Jeen * Jef * Jeff * Jeffrey * Jelle ook # * Jelles * Jelten * Jeltes * Jenny # * Jens * Jente # ook jongens * Jepkes ook # * Jeppe * Jeremia * Jeremias * Jerke * Jerome * Jeronimus * Jerry * Jerry Jeremiah * Jes # ook jongens * Jesses * Jesus * Jetses * Jille ook # * Jilles * Jippes ook # * Joachim * Job * Jobse * Joch * Jochem * Joe * Joel/Joël * Joen ook # * Joest * Johanna # *

John * Johnny * Jolles * Jolling * Jona * Jonas * Joon ook # * Joos ook # * Joost * Jop * Joppe * Jordaan * Jordan ook # * Jorden * Jordi * Jore * Jorem * Joren * Jorg * Jörg * Joris * Jorna # (multi) * Jos ook # * Joshua ook # * Joos ook # * Josias * Josse ook # * Jost * Jot ook # * Joubert * Jouk * Jouwe * Joy # * Joyce # * Judith # ook jongens * Jules * Julia # * Julian * Juliana # * Julianus * Juliette # * Julius ook # * Jun ook # * Junior (jongste zoon ) * Juno # ook jongens * Junte * Junus * Jupijn ook # * Jurg * Jurgen * Jurjen * Jurk * Jurna # * Jurrie * Jurriën * Jurry * Jus * Jussen * Just * Justice ook # * Justin * Justus * Jut


* Ka ook # * Kaan * Kaat # * Kai # ook jongens * Kain * Kal * Kalle * Kampo * Kanis * Kar # ook jongens * Karel ook # * Karl * Karlien # * Kars * Karst * Karsten * Kas * Kaspar * Kasper * Kaus * Kea # * Kee # terug vanaf 1980, ook jongens * Keen ook # * Keesje # * Keja # * Kelly # ook jongens * Kempe * Kennis * Keppel * Kers ook # * Kerst * Kersten # ook jongens * Kester * Keus * Kick * Kiele * Kiers * Kik * Kil *

Kilian * Kimmel * Kin ook # * Kirsten # ook jongens * Klaar ook # * Klaas * Klaris ook # * Klaus * Klemens * Kloot * Klute # * Knip * Knobbe * Kobes * Kobus * Koel # * Koele * Koenraad * Kol * Kole * Kommer * Konrad * Kool * Koop * Koos * Kootje # ook jongens * Kop * Koppe * Kornelis * Kors * Korst * Korsten * Kort * Korving * Korvinus * Kos (multi) * Kost * Krabbe * Krispijn * Krist * Kristel # * Krijn * Kuif * Kuin * Kunne # ook jongens * Kunst * Kurt * Kuun # *


Laas * Laban * Laga * Lam * Lambert * Lambertina * Lambrecht * Lamme * Lammert * Lampe * Lamprecht * Landolf * Lap * Lara # * Lasse * Lau * Laurence ook # * Laurens * Laurent * Laurentius ook # * Lauret # * Lauretta # * Lauw ook # * Lazar * Lazarus * Leander ook # (mythische Griekse minnaar) * Leen ook # * Lein * Lem * Len ook # * Lena # * Leeuwis * Leis ook # * Leise # * Lense * Lente #  * Leo * Leon ook # * Leonard * Leonhart * Leopold * Les * Leslie * Leunis # ook jongens * Leupold *

Leus * Leviticus * Lex * Lexis ook # * Libbert * Lief # ook jongens * Lies # ook jongens * Liese # * Lieske # * Lieuwen * Lieve # ook jongens * Lieven * Lina # * Linda * Linde # * Link * Liotard * Lip * Lipke ook # * Lise # * Lobbe * Lode * Lodewijk * Loef * Loek ook # * Lof * Lol # * Lola # * Lolo # ook jongens * Lonis * Loof * Loog * Loon * Loor * Loos ook # * Loot * Looy * Lorentz * Lorenz * Lorette # * Lot # ook jongens * Loth * Lots * Lotte # * Lou ook # * Louis * Louise # *

Lous # * Louw * Louwe * Love # ook jongens * Lub ook # * Lubbe * Lubbert * Lubke # * Luca ook # * Lucas * Lucia # * Lucie # * Lucius * Ludolph * Ludwig/Lüdwig * Lugard * Luif * Luit * Luite * Luk ook # * Luken * Lukes * Lukkien # ook jongens * Lukje # * Lulof * Luna # ook jongens * Lup * Luppen * Lupke # ook jongens * Lupo * Luppold * Lut * Lute * Lutgert * Luther * Lutijn ook # * Lutz * Lux # ook jongens * Lycke # * Lijphart * Lijs # *


Maan # ook jongens * Maarten * Mabelis * Macarius * Machiel * Madonna # * Magdalena # * Magnus * Malcolm * Mangus ook # * Manni ook # * Mannie * Mans * Manus * Marbert * Marcel * Marcelino * Marcelinus * Marcia # * Marco * Marcus * Marcuse * Marelis * Margot # * Marchelinus * Maria # * Marianne # * Maurice * Marie # * Mariek # * Marietje # * Marin # ook jongens * Marina * Marinus * Mario ook # * Marion # ook jongens * Maris ook # * Marits * Marius * Marjan # ook jongens * Marleen # * Mars ook # * Marte # * Marten * Marth * Martha # ook jongens * Martin * Martina # ook jongens * Martini # ook jongens * Martinet # ook jongens * Martinus ook # * Martijn *

Mary # * Martijn * Maris ook # * Marijs # ook jongens * Mas * Massimo * Mat ook # * Mathilde # * Mats * Mateus/MateyMattheus/Matthijs/Matthias/Matthieu allen ook # * Mattie/Matti ook # * Maurice ook # * Marijs # * Maurits * Maus ook # * Max * Maxim * Mees ook # * Meeske # * Meeus * Meeuwis * Meindert * Meine ook # * Meins * Mel ook # * Melcher * Melchior * Meilof * Melief # * Melis (multi) * Melissa # * Mels * Melse * Mendel * Meng ook # * Menke # ook jongens * Menne * Manno * Mens * Mercedes # * Mercus * Merel # * Merk * Merkus * Merlin # ook jongens *

Merry  # * Met * Mette # * Meus * Mevis # ook jongens * Michael * Michel * Michelle # * Michelus * Michiel * Miel * Mientje # * Mies # ook jongens * Miete # * Mignon # * Miks * Mila * Mile * Milko * Mimi # * Mila # * Milan * Milius * Milo * Milot # ook jongens * Min # ook jongens * Mina # * Minerva  # * Mink * Minke #  Minne # ook jongens * Minte # ook jongens * Miranda # * Mitchel * Moen # ook jongens * Moene # * Mohr ook # * Mol * Molle * Molly # * Mom * Monica # * Mons * Moon # ook jongens * Mordecai * Morelis # * Morens * Morijn * Mous* Mozes * Muis # ook jongens * Mur * Murk * Mus # ook jongens *


Naas * Naatje # * Nab ook # * Nak * Nan ook # * Nanne ook # * Nannes * Nanning * Nas # * Natte * Nathalia # * Nathan * Naudin ook # * Neel # ook jongens * Nel # * Nelis * Nell # * Nelle # ook jongens * Nelleke # * Nelles * Nels * Nen ook # * Nero * Nestor * Nette # * Neus # * Nick * Nicodemus * Nicola * Nicolaas ook # * Nicolaes * Nicolai * Nicolet # * Nicolle # * Nieke ook # * Niekel * Niekus * Niels * Nies # ook jongens * Nikkel # * Niklaas * Nikus * Nimrod * Njord * Noa # ook jongens * Noach * Noah * Noë # ook jongens * Noël ook # * Nol * Noldus * Nolet # * Nolle * Nolles * Nolte * Non # * Noor # ook jongens * Nora  # * Norbert * Norman * Noorman * Nous ook # * Nout * Nuis * Nut * Nuijt * Nijs # *

* Obe * Obo * Odé * Odin * Oebele * Oele ook # * Oeloff * Oelsen * Oene * Oetker * Oger * Ogier * Olbert * Olde * Oele * Oet ook # * Olaf * Ole * Olfert * Ollie ook # * Oliver *  Olivier * Olof * Olympia # * Oole * Oppe * Oskar * Oswald * Ot * Otger * Ots * Ottho *


Pallas * Pam * Pan ook # * Pancras/Pankras/Pankratz * Pans ook # * Pardon # * Paris # ook jongens * Pas * Pascal ook # * Patist * Patricia # * Patrick * Paul * Paula # ook jongens * Pauli # ook jongens * Paulina # ook jongens * Paulus * Pauwel * Paxton # ook jongens * Pee ook # * Peer * Peet ook # * Peike ook # * Pelle * Pen ook # * Penny # * Percifal * Percy * Pernette # *

Persijn * Peter * Petri # ook jongens * Petrie # ook jongens * Petrarca # * Petronia # * Petrus * Philip * Pia # * Piebes * Pien # * Pier * Pierot * Pierre * Piers * Piet * Pieternelle # * Pille ook # * Pit ook # * Plant * Plato * Pleunis * Poen * Poes * Pol * Polle * Pollux * Pons * Pontus * Pop # * Popke ook # * Popken * Poppe * Porre * Priem * Primus (oudste zoon) * Prosper * Prijs * Pouwel * Pulles * Pijn *

Quinn ook # * Quint * Quinten * Quentin * Quintus * Quintijn *


Raad * Raas * Rab * Rabe * Rabbe * Rafael * Raff * Raffel * Ragas * Ramon * Ran ook # * Randolph * Rap * Ras * Rasmus * Raven ook # * Ray ook # * Raymond ook # * Rebel ook # * Redert * Reek * Rees * Regien # ook jongens * Regina # ook jongens * Reginald * Regnault * Reichelt * Reigard * Reimer * Reimert * Reina # * Reinaard * Reinardus * Reinboud * Reineke # * Reinhard * Reinhart * Reinhold/t * Reinhoud * Reinoud * Rein * Reinke # ook jongens * Reinwald * Reit * Rem * Rembold * Rembrand/Rembrandt * Remi ook # * Remie ook # * Remkes * Remmel * Remmert * Remus * Remy * René ook # * Renée ook jongens * Renger * Renier ook # * Renno *

Renou # * Renout * Rens ook # * Renso * Rep * Repke * Reurik * Reynier * Ria # * Ribbe * Richard * Richel ook # * Richelle * Rick * Riem * Riemer * Ries * Rieske # ook jongens * Riet # * Rik * Rikkert * Riks * Rila # * Rimmer * Rindert * Rinia * Rink ook # * Rinke ook # * Rinkel * Rinne * Rinse * Rip ook # * Ripke # * Rippert * Ris # ook jongens * Riske # * Rob * Robbe * Robben * Robert * Robin ook # * Robijn # ook jongens * Rochus * Rodbard * Roderick * Rodger * Rodolf * Roef * Roel * Roeland * Roelof * Roemer * Roep * Roet # * Rogier * Rogus * Rohan * Rokus * Rol * Rolaf * Rolf * Rolie * Roelof *

Roemer * Roet # * Rokus * Rom * Roman * Romano * Rombout * Romein * Romke # * Romulus * Romijn * Romyn ook # * Ron * Roog * Roord * Roos #  * Roosje # * Roosen # * Rooske # * Roossien # * Root * Rop * Rosa # * Rosalie # * Rosie # * Rou ook # * Rowald * Rowan ook # * Rowel * Roy * Roza # * Ruben * Rudi * Rudolf * Rufinus * Rufus * Runia * Rupert * Rus * Rut ook # * Ruud * Ruurds * Ruwel * Rijghard * Rijk (multi familienaam) * Rijkaard * Rijkhart * Rijkhold * Rijkman * Rijmer * Rijn * Rijnja * Rijs * Rijsemus *


Saak * Saal * Saam * Saar # * Saas * Sabee * Saks * Saleman * Salemon * Salentijn * Salomon * Salvador * Salvatore (it.) * Sam * Samson * Samuel * Sand * Sander * Sandra # * Sanne # ook jongens * Sante * Sap ook # * Sar * Sara # * Saris ook # * Sars * Sas * Saturinus * Saul * Savijn ook # * Schelte * Schone * Schrevel * Schol * Scholy * Schone * Schulp * Seba * Sebas * Sebastian * Sebe * Seger * Seif ook # * Seifert * Selis ook # * Selle # ook jongens * Sem * Semeijn * Semmekrot * Sens* Sent * Sep * Sepp * Serafin ook # *

Sergio * Servaes/Servaas ook # * Severin ook # * Servinus * Severt * Severijn * Sherlock * Sibbe * Sibbel ook # * Sibe * Sibel * Sibille # * Siebe * Siebold * Sieg * Siegmund * Sievert * Siewert * Sigmond * Sik # ook jongens * Sikke * Simeon * Simmer # ook jongens * Sinia * Sip * Sipke * Sipko * Sjaak * Sjerp * Sjouke ook # * Sjouwke # ook jongens * Skal * Snel ook # * Snik # * Soet * Soeverein * Sofie # * Sol (multi) ook # * Solomon *

Som * Sonius * Souverein * Spier * Splinter * Staats * Stans # * Statia # * Steen ook # * Stefan * Stein * Stephany # * Stephen * Steven * Stiene # * Stig * Stoffel * Stoffer * Stokes * Stor * Stukje # * Stijl * Stijn * Suder * Susanna # * Sven * Sweet # ook jongens * Swenne # * Swerus * Swier * Sijbel # * Sijbrand * Sijlvester * Sijm * Synja * Sijp * Sijs *


Taam * Taas * Taat * Tabe * Taco * Tacoma # ook jongens * Taconis * Taeke * Take * Tames * Tammes * Tams * Tamse * Tania * Tanja # * Tanna # * Tara # * Tate ook # * Tatje # * Tebben * Teer * Tees # ook jongens * Teeuw * Tekke * Temme * Tessa # * Tessel * Tete * Teune ook # * Teunis * Tex * Thiery * Theobald * Theodora # * Theophile * Theresia # * Theus * Thoen *  Thom * Thomas * Thomson * Thor * Thijm * Thijs * Tibbe * Tiberius * Tibo * Tideman * Tiel * Tieleman * Ties * Tiest * Tiet # * Tietje # * Tiets * Tilman * Tim

* Timofei * Timotheus * Tinca * Tinga ook # * Tinge # * Tini # * Tinus * Tip ook # * Tippe # ook jongens * Tis ook # * Tit * Tita # ook jongens * Titus * Tjabbes * Tjaden * Tjakkes * Tjarks * Tjebbes * Tjittes * Tob * Tobbe * Tobias * Tode * Toet # ook jongens * Tolle * Tom * Tomey * Ton ook # * Tonkes * Tonnis * Tooms * Toon * Tos ook # * Toussaint ook # * Touw # * Tracy # * Trees # * Trienes * Triest *  Triestam * Trinus * Turpijn * Tuur * Tijl * Tijm * Tijmen * Tijn ook # *

Ubert * Udo * Uilken * Uk ook # * Ule * Ulf * Ulrich * Ulijn # * Unia * Urban * Urbanus * Ursula # * Us * Uschi * Ut ook # * Vaas * Valentijn * Valerianus * Vegter ook # * Venia * Venus # * Vera # * Verne * Verus * Vesper # * Victor ook # * Victoria # * Valent * Valerius * Victoor * Victoria # * Viktor * Viktoor * Vincent * Vincentius * Viool * Viola # * Vlinder * Volken * Vredebregt * Vries *

Waal * Waar * Wachter * Waldbrecht * Waldrich * Waldus * Walig * Walle * Waller * Wally ook # * Walmar * Walraven * Walter * Wam * Wammes * Wanda # * Wander * Wanne ook # * War * Ward * Warmer * Warnaar * Warnar * Warner * Warre * Watses * Wedekind * Weit * Welmer * Wende # * Wendel ook # *  Werner ook # * Werry * Wes * Wesly * Wessel * Wibbeke # * Wibert * Wibrecht * Wicher * Wichert * Wiebe * Wiebes * Wiechert * Wiegand *

Wiegert * Wieland * Wiemer * Wies # ook jongens * Wiesje # * Wieske # * Wigbold * Wigboldus * Wigbout * Wigger * Wikke # ook jongens * Wilbert * Wilfred * Wilhelmus ook # * Wille ook # * Willebrand * Wilke * Willeke # * Willekes * Willibrord * Willy ook # * Wilm * Wilmer * Win ook # * Wink * Winne # ook jongens  * Winston * Winter ook # * Wisse * Wit * Witmer * Wobbe * Wobbes * Wokke # ook jongens * Wolle * Wolf * Wolfert * Wolfgang * Wolfram * Wolk * Wolke * Wolter * Woud * Wout * Wouter * Wubbe * Wubbolt * Wulfert * Wulfrank * Wulp # * Wijbrandt * Wijmer * Wijnekus * Wijtzes *


Xander * Yasmin # * Xavier ook # * IJbel ook #  * IJdo * IJsbrand * IJske ook # * Yvon # ook jongens * Zeeger * Zeeuw * Zegerius * Zelle # ook jongens * Zeno * Zeun (zoon) * Zeus * Zilver # ook jongens * Zita # * Zonne # * Zwaan # ook jongens * Zwaard * Zweder * Zweer * Zwenne # * Zwerus * Zwier.


Er zijn ook rariteiten als Antonio Julius Alexander * Aulia Sixtina Premiera * Carla Kayiba Elisa * Clara Imelda Christine Yasmina * Destiny Ivonne Josany * Dewa Indra Seno Geertruida Pudjio Widodo * Djayden Angel Donatiën * Francien Marie * Gwanro Johannes Hendrikus * Hannah Marlieke Nauli * Jazon Jhadion Carlos * Johanna Gerdina Magdy Barsom * Joost Theo Sylvio * Joyce Nikckita Danique * Kunowah Tinu Xumarie Kiellow * Maarten Thomas Yousaf Mughal * Rene Jean Francois * Yasmin Alida Noerchaya Pudjio Widodo *

Vergissingen? Nou nee, de ambtenaar noteerde indertijd wat hij hoorde en opzichtige pogingen tot  de creatie van een dubbele naam lukken nu allang niet meer. Maar ingezetenen van buitenlandse herkomst en expats brengen hun familienaam legaal mee - zijn in de administratie niet te onderscheiden van oorspronkelijk autochtone namen. Ach, wat heet? Op den duur worden die van de blijvers gewoon Nederlands - zo ging het al eeuwenlang.