Bijzondere Achternamen
'Digitaal Erfgoed'

 

Voornamen eb en vloed. Oudste voornamen. Onze lange lijst. Rariteiten.

        Dit is maar één thema uit achternamen.net. Kom kijken in Welkom!

'Tot de belangrijkste persoonlijkste - en kosteloze - emotionele giften van ouders aan hun kinderen die voor het gehele leven bij ze horen zijn de voornamen. Zij kunnen uit liefde of piëteit iemand vernoemen, zij kunnen een naam louter geven omdat ze die mooi vinden of omdat er een wens van voorspoed van het met vreugde ontvangen kind in verscholen ligt'. Aldus voornaamnestor dr. J. van der Schaar in 1964. En zo is het altijd geweest en zal het blijven.

Het zoeken naar achternamen ook voornaam werd mijn aparte hobbybaby. En de allerliefste, omdat ze door naamkundigen lelijk verwaarloosd is. Ik vond er tot nu toe ca. 9000.Er bestonden in 2016 ca. 600.000 voornamen in ons land: onafzienbare oceaan maar soms onverwacht ook achternaam. Benaming buitenshuis van kinderen naar de voornaam van vader of moeder in dorp of stad was normaal. Met regionale achtervoegsel als  -en, -eng, -enga , -ens, -es, -er, -ing, -inga, - inge, - ingha, -ink, -is, -ke, -ken, -kens, -ker, -kes, -kus, -ma, -man, -sma-, -s, -stra, -tra, -ung enz. Maar de voornaam van de ouder die familienaam werd en bleef - hoe kwam dat? Slordigheid van de aangever in de opwinding bij aangifte van de boreling? Vergissing van de secretaris van de (kerkelijke) gemeente? Die schreef letterlijk op wat de naamgever - vaak laaggeletterd - zei.

Meestal zat het anders. De officiële achternamen zijn uit 1811 en soms gaf je je voornaam aan, die ook gold voor je minderjarige kinderen. Je geloofde al dat rare gedoe wel. Je was in dorp of stadsbuurt bekend en dat was genoeg. Een vastgelegde achternaam was gevaarlijk. Op bevel van de bezetter, die vervloekte Napoleon, voor zijn militaire dienstplicht en belasting! Niks voor ons gewone mensen... versiersel van belangrijke lieden, adel, rijke lui en andere protsers. Ja, wel nodig voor stadse handelaars en zakenmensen met een boekhouding. 

Op de vraag "wie zijt gij?" zei je dus gewoon je voornaam en hield stug vol. Je naam bleef toch je eigen zaak potdomenogantoe! Maar soms weigerde een geharde ambtenaar van de nieuwe Burgerlijke Stand en maakte er stiekem iets ingewikkeld raars van: zie /Onduidelijk.

De persoonlijke aangifte met alleen de voornaam verklaart ook de vrouwelijke voornamen als officiële achternaam: weduwes, alleenstaande of neringdoende.

De Burgerlijke Stand is in 1972 in Frankrijk ontworpen toen de Eerste Republiek na de bloederige revolutie in oorlog kwam met acht beangstigde buurstaten. Overal was de administratie van de bevolking vanouds bij de lokale kerken. Het ging Parijs om centralisatie, uniformiteit en stabilisatie van familienamen. Je ontglipte dienstplicht en belastingheffing niet meer door naamsverandering. En met succes: Europa werd door de massale volkslegers veroverd.   

Toch hadden de Fransen zelf best door waar het om ging. Hun afkeer van de centrale overheidsmacht bleek uit de tien grootste familienamen. Daarvan zes voornamen, waar Parijs administratief weinig mee kon. In Duitsland, van oudsher gesplitst in aparte staten, hertog- en vorstendommen ging het gedisciplineerder: veel beroepsnamen, de bijnaam waaronder je lokaal bekend was.  Zie voor NL en de toptien bij de buren en de 'Vikings' /Welkom/Andere landen.


De voornamen-oceaan kent eb en vloed. Opkomst, top, daling, uitsterving, soms korte opleving door BNers nu. Zeldzame of splinternieuwe voornamen scoren als familienamen. Vind je wel je achternaam in /A tot Z, dan staat hier mogelijk de naamstam. 

Eerst enkele multi-familienamen (geen onderlinge bloedverwantschap) die ook voornaam zijn:

Bos 35.402 * Post 13.622 * Stam 9.402 * Boon 7.993 * Damen 7.475 * Kersten 6.482 * Witte/de Witte 5.874 * Kool 5.515 * Romein/Romeyn/Romijn 5.223 * Brand 5.251 * Pol 4.659 * Boot 4.266 * Vogel  # 3.954 * Dam 3.939 * Snel 3.837 * Buis 3.439 * Hol 3.396 * Bol 3.199 * Baan 2.750 * Walraven 2.432 * Loos ook # 2.217 * Brons 2.176 * Simon 1.934 * Broos 1.800 * Horst 1.703 * Deen 1.699 * Raven ook # 1.604 * Mars 1.442 * Steen 1.410 * Stout 1.375 * Pierik ook # 1.355 * Colijn 1.346 (koosnaam van Nicolaas) * Mens 1.334 * Caris 1.302 * Baltus 1.283 * Huigen 1.228 * Faas 1.594 * Poppe 1.248 * Bonte ook # 1.174 * Sol ook # 1.150 * Schalk 1.142 * Gouw 1.107 *


Andersom zijn er kleine geslachten bij doodgewone voornamen. Zoals 544 achternamen Jan/Johan/Johannes bij ca. een miljoen voornamen * Ook bij Piet/Pieter: tegenover de ruim 170.000 voornamen staan maar 944 achternamen * Bij Willem nog duidelijker: meer dan 100.000 voornamen tegen 34 achternamen * Thomas met ca. 60.000 voornamen telt 2.293 familienamen * Maria, climax van RK devotie met 33.861 eerste voornamen en gigantisch tweede of derde 1,1 miljoen - nu bijna nul vernoemingen, met 460 dragers van de familienaam * Anne: 55.120 voornamen en 17.088 van jongens en nog maar 6 familienamen.

De voornaam Beatrix schoot in 1938, geboortejaar van de koningin, als een speer tot een top in 1942 en kalfde na WO II af, met <5 familienamen * haar zuster prinses Margriet uit 1944 spurtte omhoog tot 1946 en stopte in 2017 (geen achternamen) * Mark is vanaf 1960 populair maar nu aflopend, met 37.000 gekozen voornamen bij een familienaam met 278 naamdragers * Martijn was met nu 43.478 in de mode van 1970 tot 2010 tegen 789 achternamen * Klaas met 34.091 komt op 185 achternamen * Douwe is de voornaam van 8.987 jongens en mannen en telt maar 9 familienaamdragers.

Simone kwam in 1940 snel op en verdween in 2017 * Tim dook op in 1960 tot de top in 2000 met 31.316 jongens en 47 meisjes - de geslachtsnaam heeft 31 dragers * Sanne met 30.011 heeft er maar 33 * Harm met 25.042 : 71 achternamen * hervonden Jelle telt 21.238 voornamen (plus 45 van meisjes) tegen 45 familienamen, maar liep terug naar het traditionele lage niveau *

Arend met 18.898 heeft er 27 * Anneke met 11.425 doet 5 achternamen * Charles met 10.330 maar 12 * Douwe met 8.987 heeft er nog maar 9 * Fabian met 29 familienaamdragers verrees ca. 1960 en telt nu zo'n 160 keer per jaar * Fleur (400 achternamen) ontstond in 1968, rees naar 1.000 in 2003 en daalt sindsdien * Frank (1073 familienamen) kabbelde voort, rees piramidaal vanaf 1940 en was in 2020 terug op oud niveau * 

Friso steeg in 1969 op bij de geboorte van de prins van Oranje-Nassau en piekte in 2010 (207 familie) * Gompel (51), Mes (1.297) en Phielix (237) stierven als voornaam uit * Ties was tot 1980 praktisch verdwenen en telt nu 9.980 voornamen bij 84 geslachtsnamen * 

Floris schoot na 1980 omhoog tot 15.530 voornamen en telt 813 familienaamdragers * Marijn met 95 achternamen, steeg na 1970 steil tot 9.648 van jongens en van meisjes tot 2.766 * Mas ontstond in 1989 en schoot pijlsnel naar 22 naamgevingen in 2016 - trouwens allang een oudgermaanse voornaam.


De voornaam Petra start in 1940, topt in 1970, stopt in 2010 en telt 138 nu geslachtsnaamdragers * Stijn was out in 1970 maar helemaal terug met 15.117 bij slechts 23 achternamen * Bouwe met 8.987 heeft er 9 * Amalia (12 achternamen) was aan het uitsterven maar leefde in 2003 op door de geboorte van de kroonprinses * Carolien met 5 familienaamdragers verscheen in 1950 als voornaam en was in 2015 weer verdwenen *

Ivo met 8.558 scoort 25 * Jesse steeg vanaf 1970 pijlsnel op en staat nu op 19.576 jongens en 405 meisjes bij  164 achternamen * Hereman heten nog maar < 10 mannen van voren en 29 families van achteren * Pepijn was uitgestorven maar bloeide in 1965 op, topte rond 2013 en daalt nog steeds * Job (8.318) kent 128 familienamen * Jannah # (7.002) heeft < 5 achternamen en ook Hidde met 6.279 voornamen is met achternaam aan het uitsterven *

Jeroen heten nog 5.759 mannen maar de achternaam bestaat niet meer. Lammert doet 5.340 voornamen bij nog maar 6 achternamen, maar is ook als voornaam aan het uitsterven * Lampert en Lampret zijn al weg * Ineke # kent 4.364 voor- en 81 familienamen * Baltus doet 276 voornamen en 1.285 achternamen.

Kers telt nog maar < 5 voornamen en 1.541 familienamen * Kim kwam na 1970  in de mode en telt 2.767 meisjes en 839 jongens bij 191 achternamen * Florian ging vanaf 1970 als een speer naar 3.725 bij 5 achternamen * Folkert heten 3.893 jongens en kent 20 achternamen * Hand kent nog <5 familienamen * 

Krijn bleef populair met 3.475 en maar 138 familienamen * Lambert is niet meer in gebruik maar er zijn nog 5.578 voornaamdragers bij 405 personen met de geslachtsnaam * Merel start in 1957, steeg naar top van 550 en daalt nu * Mes is uit * Oscar sinds 1950 terug met 2.798 met < 5 familienamen * Maas krabbelde na 1990 op van weggeweest bij 15.620 geslachtsnamen * 

Dingeman heeft er 2.397 bij 27 en de voornaam Xavier met 2.275 maar 43 familienamen * Joop heten 2.354 jongens en 45 meisjes bij 40 achternamen * Er zijn verder 1.954 voornamen Reijer bij 32 familienamen * Vlinder kersverse modenaam sinds 2007 met 483 bij < 5 familienamen * Tim dook op in 1959 en is nu de voornaam van 31.316 jongens en 47 meisjes - met 31 achternamen * 

Jesse was in 1980 terug en telt nu 19.576 jongens en 405 meisjes bij 164 familienaamdragers * Jochem heten 7.980 jongens bij een familie van 112 * Heil ('geluk' in het Oudgermaans en Nazigroet) was na WO II taboe, maar telt nog 466 met die achternaam * Kos heten nog 24 mannen bij een geslachtsnaam met 1.476 dragers *

Merlijn (familienaam 217) werd uit zero in 1970 trendy, vloog tot ca. 100 per jaar in 2006 en is nu echt uit de gratie * Tak nog 66 met een familienaam van 1.579 * Witte heten nog 126 mannen bij 3.333 achternamen * Pier is bijna weg maar telt nog 89 met de achternaam * Quint en Quinten in de jaren 1970 modieus, nu aan het afkalven * Het geslacht Pepijn is bijna op maar de voornaam steeg snel na 1965 *

Sven dook in 1960 op, bereikte een piek in 2010 en loopt nu terug, bij een achternaam van maar 15 * Taco (familie van 9) werd in 1960 populair en is alweer weg * Ties verscheen in 1980 uit het niets en telt nu 5.080 jongens met die voornaam * Wijnand telt nog een familie met 280 * Wilhelmus nog 227.334 mannen en 25.987 vrouwen met die aloude voornaam bij 314 mensen met de geslachtsnaam *


Oudste voornamen


Onze lijst - zie verderop - is op actualiteit gecheckt aan de Nederlandse Voornamenbank van het Meertens en dus zonder uitgestorven voornamen. Er zijn Franse, Engelse en Duitse. En natuurlijk Brabantse, Drentse, Gelderse, Groningse, Hollandse, Limburgse, Twentse, Zeeuwse en heel oude éénstammige Keltische, Germaanse, Frankische en Saksische  voornamen, waarbij veel aparte Friese. Met creatieve tweedelige waarin, voor meisjes en jongens, naar believen twee begrippen werden gecombineerd tot een mengnaam.

De naam was een unieke heilwens van vader en moeder voor de boreling: smekend om magische godeninvloed op leven en lot van de boreling. Nu vaak zomaar achternaam, ook uit korte koosnamen - en we zijn vaak zonder benul van die wortel omdat de voornaam uitstierf of zeldzaam werd.


Mijn eigen Veluwse verkorte dialectnaam Geurt komt van Gerhard: ger = speer en hard = sterk. Het bedenken van de voornaam liet onze verheugde voorouders plezierig kibbelen: moeder weer in verwachting: 's avonds stoeien rond het haardvuur over fraaie combinaties die in de stam ontbraken - inwonende oma en opa doen een duit in het zakje. Superieur en eeuwig recht van alle ouders die nieuw leven scheppen, behoeden en opvoeden.

Gunstige betekenis van Germaanse meisjesnamen: Adelbrecht = stralende adel * Adelburg = goede afkomst * Adelgonde = edele strijdster * Adelheid = edele afkomst * Adelinda = edel/zachtmoedig * Adelmoed = edel gemoed * Adelmund = edel/beschermer * Adelswind = edel/sterk * Aleid = edele aard * Amelia = inspanning in de strijd * Alena = toren * Alinda = schoonheid * Amelia, Angelina = boodschapper * Berta = glanzend * Brecht = stralend * Eda = bezit * Bronwen = blanke boezem * Clotilde = glorie/bekendheid * Ermenlind = verheven beschermster * Ermgarde = wereld/vrede *

Gerlinde = Speer/zachtmoedig * Godelieve = door de goden bemind * Grimhilde = boos/strijd * Guedele * Gwendoline = heilig/kring * Hadewig = strijdster * Hildegard = strijd/bescherming * Hildegonde = strijd/strijd * Hildemoed = strijdvaardig * Ieke = ijverig * Ingeborg = beschermende * Carla/Karla = vrije vrouw (geen horige of slavin) * Lena = stralend * Liefhild = beminde strijdster * Lina = aardig * Lobke = beschermvrouwe * Luidgard = beschermer van het volk *

Machteld = krachtig * Marre = paard * Mathilde = machtige strijdster * Minnebrand = liefdesvuur * Oda = erfgoed * Rikswinde = heersend/kracht * Reingard = door de goden beschermd * Segerade = zege/raadgeefster * Sister = zuster * Swanhilde = strijdende zwaan * Welmoed = wilskrachtige geest * Wolflinde = wolf/zachtmoedig * De betekenis gold vrouwelijke eigenschappen, soms gecombineerd met oorlogssymboliek: er waren toen o.a. strijdbare Viking-schildmaagden.

Bij de jongens nog hoogdravender:

Adelbald = edel/stoutmoedig * Adelbert = edel/schitterend * Adelbrecht = edel/uitblinkend * Adelhart = edel/sterk * Adolf = edele wolf * Alagund = almachtig in oorlog * Alberik = heerser over bovenaardse wezens * Albert = adel/schitterend * Aldag = edele * Aldrik = oudere heerser * 

Alewijn = edele vriend * Alfdag = prachtige elf * Alfgard = beschermd door elfen * Alfger = elfspeer * Alfhard = sterke elf * Alfred = raadgever van elfen * Allard = sterke edele * Almard = overal schitterend * Arnold = arend/heerser * Aurik = beschermende heerser * Avarhild = sterke strijder * Baardolf = schitterende  wolf * Baltus = stoutmoedig * 

Baldwin = dappere vriend * Bardolf = wolf met bijl * Bernhard = moedige beer * Bertrand = schitterende schildstrijder * Berwald = heersende beer * Botwin = gebiedende vriend * Boudewijn = stoutmoedige vriend *Danklof = denkende wolf * Diederik/Dietrich = machtig onder het volk * Dietbald = volk/moedig * Dingeman = gerechtsdienaar * Eberhard, Eckehard = sterk met het zwaard * Eerhard = eer/sterk * Elegast = edele vreemdeling * Everhard = sterk wildzwijn * Everwijn = wildzwijnvriend * 

Edelbrand = edel zwaard * Eglolf = wolf met zwaard * Elegast = edele vreemdeling * Eringaard = heerser/beschermer * Esger = essenhouten speer * Filbert = zeer stralend * Flobert = beroemd/schitterend * Folbert = krijgsvolk/schitterend * Folkrad = raadgever van krijgsvolk * Folkwin = vriend van krijgsvolk * Former = eerste in het leger * Frederik = vredeskoning * Friederich = machtige beschermer * Gandolf = stok/wolf * Garland = speer/land * Garnout = begerig om te heersen * 

Gerhard = sterk met de speer * Geerlof, Gerhold en Gerulf  = moedig met de speer * Gerbert = prachtige speer * Gerbrand = speerpunt * Gerlach = speer/tovenaar * German = speerman * Gernot = speer/strijder * Gielbert = edel/stralend * Gobert en Govert = stralend als een god * Godfried = goddelijke bescherming * Godwin = godenvriend * 

Goedhart = sterk godengeloof * Gombert = stralende strijder * Gozewijn = Gotenvriend * Grimbert = stralende woede * Grimwald = boze heerser * Gijsbert = stralend/edel * Gijsbrecht = edele afkomst * Hadewijn = strijd/vriend * Halbert = stralende held * Hartwig = sterk/strijd * Hendrik = aanzienlijk heerser * Hellebrand/Hildebrand/Hildenbrand/Hillebrand = zwaardstrijder * Helmuth = moedige beschermer * Herbert = schitterend in de strijd * Herbold en Herrebout = dapper in het leger * Hubert = schitterend verstand * Hugo = denkende geest * 

Ingold = machtige * Jelger = edele speerstrijder * Jelmer = door adel beroemd * Koenraad = dappere raadgever * Lambert = stralend beroemd * Landolf =  landwolf * Leonhart = sterke leeuw * Leopold = beroemd door dapperheid * Lubbert = stoutmoedig/volk * Manfred = beschermer van de mannen * Obrecht = erfbezit/beroemd * Odmar = erfgoed/beroemd * Odulf = erfgoed/wolf * Olbert = erfbezit/beroemd * Oldrik = erfbezit/wolf * Oswald = heersende god * Otmar = erfbezit/beroemd * 

Radboud = raadgever/bode * Randolf = schild * Reinboud/Rijnbout = zeer stoutmoedig * Reinhard = sterke raadgever * Reinhold = geliefde heerser * Rembold = moedige raaf * Robrecht = schitterende roem * Roderik = machtig en roemvol * Rombert = stralende roem * Rudolf = roemrijke wolf * Rutger = roemvolle speer * Sibold/Siebold = zege/moedig *

Siegfried = zege/vrede * Sigerik = zegevorst * Sigrep = grijp de zege * Suitbert = sterk/stralend * Tieleman en Thijmen = man van het volk * Thorold = heersend met Thor (dondergod) * Torbert = dappere held * Tristam = zorgzaam * Volkmar = volk/beroemd * Vosmer = stevig/beroemd * Vroman = wijze beschermer * Walewijn = heerser/vriendelijk * Waldemar = heerser/beroemd * Walfried/Walfrid = vredig heerser *  Walter = heerser/leger * Weimer = vermaard/leger * Werner = beschermer/ leger * Wichard = strijd/sterk * Wichert = leger *

Wieger = strijd/speer * Wieland = strijd/land * Wigbold = dappere strijder * Wilfried = vriend van vrede * Wilgrep = wil zegevieren * Wilhelm = wilskrachtige beschermer * Willebrord = wilskrachtige strijder * Winfried = beschermende vriend * Wolbert = schitterende wolf * Wolfert = sterk als een wolf * Wolfgang = gaat als een wolf * Wolfram en Wolfrat = wolf/raaf * Wolfgram = wolf/boos * Wolfraad = wolf/raadgever * Wijnald = vriend/heerser * IJsbrand = ijzeren zwaard * IJsbrecht = ijzer/schitterend.

Je reinste eigen roem. Ouderlijke wensdromen voor de zoon: sociaal, militair of politiek. Macht in clan of stam: uitstralingen van macht, moed, kracht, roem, strijd, verstand, wapenbezit en wijsheid - grote glorieuze ambities voor baby! Tweestammig bij elitaire status maar voor de gewone Germaanse boer foute bluf? Aangeboren standsverschil was een feit des levens. Trouwens: voldoende stoere en kort en krachtige voornamen voorhanden:

Aalt = door edel gedrag schitterend * Abe/Abbe/Adelbert = vader van vele volkeren * Ako  = leider * Aldo = oud * Alf = elf (aardig mythisch wezen) * Als = wijs * Ane = adelaar * Avar = sterk * Bald = dapper * Bart = stralend * Brand/Brant = zwaardpunt * Cuno = bekwaam * Diede, Diet, Dim, Tjibbe = volk (eigen stam) * Emmo/Imme = groot * Eppo = everzwijn * Erwin = arend *

Falk = roofvogel * Fons = tot strijd bereid * Gaal = energiek * Ger = speer (tientallen namen met 'ger', zelfs in germaan, man met speer) * Gund = oorlog * Hens = erf * Hildjo = strijd * Ide = werk * Ise = ijs * Karl/Karel= vrij (geen horige of slaaf) * Lub = volk * Okke, Udo = erfgoed * Ram = raaf * Remmert/Riemer = roem * Reijngoud * Sake = strijder * Sander = leger * Tjaard = godsgeschenk * Valent = sterk/moedig * Volk = onze stam * Walewijn = heerser/vriend * Wiegand = strijder * Wigbold/Wigbout = strijd/dapper * Zie /Bronnen/Germaanse (voor)namen.

Korte voornamen werden vaak naamstam met de eerste drie of vier letters van het nageslacht. Zo Aal > Aaltink * Erk > Erke > Erkel > Erkelens * Hiel > Hielkema * Hoek > Hoeksema/Hoeksma/Hoekstra/Hoekzema * Rochus > Rochussen * Teen > Teenstra. Op te zoeken bij cbgfamilienamen.nl

Terzijde: zie expert dr. J. van der Schaar, diepgaand over herkomst plus duiding van ca. 20.000 oude voornamen. Zeer aan te raden voor een traditionele naam zoekende ouders: Prisma-pocketboek is nog online te koop.   

Naamkundige nestor Johan Winkler publiceerde in 1885 over achternamen met als stam Germaanse voornamen, meest Friese (Bronnen/Achternamen in Nederland & Vlaanderen). Ik presenteer graag die heel oude curieuze of verdwenen voornamen, meestal van jongens. Plus uit eigen onderzoek in cbgfamilienamen.nl naar Germaanse, Frankische, Keltische en Saksische voornamen. En uit de wonderlijke historische schat van Van der Schaar van 20.000 voornamen. Met de gebruikelijke regionale achtervoeging blijken voornamen zo de bron van verrassend veel familienamen.

Het ging zo: boer Penne had voldoende aan zijn voornaam. Kreeg in pakweg 1111 zoon Poppo die in het dorp, al naar de landstreek, bekend stond als zoon van, dus Pennje, Pennkes, Pennkus, Penning, Pennink, Penninga, Pennes, Pennens, Pennis, Pennsing, Pennsink, Pennema, Penneman, Penns, Penstra enz. Talloze achternamen hebben als naamstam de voornaam van de oernaamgever. Te achterhalen in cbgfamilienamen.nl en Prisma Voornamen.

Hier oeroude heidense en bijbelse voornamen, tipje van de sluier. Veel koosnamen, afgekort uit langere voornamen. Meisjes met #, maar ik kon dat niet altijd vinden. Nu mogelijk uitgestorven maar misschien nog achternaamstam. Vroeg je je af waar je familienaam toch vandaan komt? check het zelf met het begin van die naam.

Aaf * Aag * Aagt * Aaldert * Aaldrik * Aalt * Aant * Aas * Aat * Acco * Addo * Ado * Affe * Affo * Afke * Age * Agge * Akko * Alaert * Aldert * Alba * Aldo * Aleid * Alto * Alwien * Ambrose * Ame * Ane * Anner * Anse * Ante * Arco * Are * Ardrik * Ardwin * Arne * Arnulf * Art * Ase * Aske * Atke * Atte * Atze * Auke * Ave * 

Baaf * Baat * Babbe * Baef * Balle * Ballo * Bane * Banne * Banno * Bard * Bard * Bardo * Bare * Bark * Barnar * Barro * Batavus * Bate * Batte * Bauke * Bavo * Bebe * Beeke * Beert * Beint * Bekke * Beko * Bengt * Benno * Bente # * Beppe * Berte * Bertien * Bertold * Bessel * Beuwe * Bevis * Bindert * Biele * 

Bient * Bike * Bilt * Binke * Binne * Binse * Binus * Bjokke * Blinke * Boddo * Boie * Bokke * Bone * Bonje * Bore * Borke * Botho * Bouke * Brets * Brokke * Bront * Bror en Broor (broer) * Brugt * Brusse * Bruysten * Bruno * Bubbe * Buk * Buke # * Bure * Buwe *

Calvin * Cardinaal * Casijn * Cedrik * Cees * Cel * Claffo * Cleffe * Clovis * Cnoop * Cnudde * Coos *  Cor * Cornald * Cuno * Cuup *

Dag * Dago * Date * Deet * Deine # * Dem * Derre * Dete * Detje # * Deuke * Dhooge * Didert * Die * Diede * Dies * Diet * Diter * Dietert * Dieuw # * Digna * Dignus * Dimme * Dit * Ditte # * Djoke * Djurre * Dobbel * Docus * Doede * Doeke * Doekle * Doet # * Doete * Doke # * Domme * Dommis * Dooge * Dooie * Doom * Dorke # * Dorre * Dorus * Dos * Dot * Doutzen  # * Dreke * Drete * Driek * Drik * Drude * Dub * Duco * Duert * Duike * Duive * Dukke * Durck * Dure * Durs * Duurt *

Ealse * Ebe * Ebolt * Echt * Eda * Edde * Ede * Eelco * Eelke * Eelko * Eerd * Ege * Egil * Egin * Egon * Eibe * Eie * Eige * Eike * Eile * Eins * Eisbe # * Eise * Eite * Eke * Ekke * Ele * Elegast * Eleke * Ella # * Elle # * Elmar * Elmer * Eltje # * Elzo * Eme * Emme * En * Enne * Eppe * Erard * Erre * Else * Esger * Espen * Euft * Euge * Eveke * Ever * Ewout *

Fabe * Fad * Fake * Falk * Falle * Fare * Farre * Febe * Fecco * Fedde * Fedo * Fee * Feel * Feerk * Feia # * Feie * Feike * Feit * Feite * Fekko * Fele * Femme * Fen * Fene * Fere * Ferre * Ferf * Fiebke * Fieke # * Fier * Fimme * Finia * Finus * Flid * Foke * Fokko * Folk * Folke * Fonger * Fop * Formijn * Fraam * Frodo * Frone * Fulco * Fynia *

Gaard * Gaarm * Gaatse * Gabbe * Gabe * Gaddo * Gaie * Gait * Gajus * Gake * Galant * Galo * Gallus * Gamal (oud, als in gammel) * Gannert * Gantse * Garm * Garmt * Gatjan * Gats * Gatske # * Gauke * Gawein * Geale * Gebe * Gebbe * Geen * Geert * Geerten * Geke # * Geik * Geit * Gelf * Gelk * Gelof * Gene * Gens * Gep * Gepko * Geppe * 

Ger * Gerbe * Gerben * Gerbout * Gerbrig # * Gerburch * Gerda # * Gerko * Gerleen * Germen * Gernot * Gero * Geron * Gerre * Gerrelt * Gerse * Gerulf * Gervaas * Getse * Geu * Geug * Geuge * Geurt * Geuvert * Geve * Gevert * Gib * Gid * Gidde * Gied * Gien # * Giet * Gild * Girbe * Gis * Gise * Git * Gjalt * Gnodde * Godief * Godo * Goed * Gof * Goffe * Gokke * Golda # * Golf * Gonne # * Gonus * Gooi * Gord * Gos * Gose * Gosewyn * Gosling * 

Gote * Gotse * Gottlob * Gouke * Gouwe * Govert * Goze * Grate * Greg * Greite * Gremme * Gren * Greult * Gribbert * Griep * Griet # * Grisjo * Grizel * Grono * Grotse * Grubbelt * Grijm * Gubbel * Guert * Guido * Gulle * Gulliver * Gunnar * Gunner * Guno * Gurbe * Gus * Gust * Gusta # * Gutse * Guuk * Guurt * Guust * Gijp *

Habbe * Haco * Hade * Haddo * Halmar * Hamme * Hanco * Hanne * Hano * Hap * Happe * Harold * Harro * Hartger * Harwin * Hassel ook # * Haue * Haxe * Hebe * Hebbe * Hedderik * Hedze * Heerke * Hef * Heik * Heike * Heiko * Heile * Heine * Heite * Helle * Hemme * Hemmo * Hend * Hert * Hette * Hibbe * Hidse * Hieke * Hike * Hildjo * Hildo * Hilfer * Hilge * Hilgo * Hille * Himme * Hisse * Hit * Hitjo * 

Hitte * Hob * Hoed * Hoege * Hoet * Hoi * Hoie * Hoike * Hoio * Hoise * Hoite * Hoitse * Hol * Holbe * Holke * Holte * Homkes * Homme * Homs * Hont * Horro * Hotho * Hotte * Houdijn * Hove * Hubbe * Hug * Huide * Huite * Hul * Hulte * Hum * Hundo * Hune * Huno * Hunte * Hup * Hijke * Hyleo * Hijlke *

Ibbe * Iben * Idde * Idsert * Iede * Idwer * Idzard * Ies * Ifke * Ige * Igge * Igna # * Igo * Igor * Ikka * Iko * Ilja * Imens * Immo * Imt * Imte * Ine * Inga * Ingo * Inke # * Inno * Inse * Iona * Ipe * Ippe * Irm * Isa * Ise * Isk * Iso * Iuw * Ive * Iver * Iwe * Izo *

Jabbe * Jacco * Jarig * Jeb * Jebel * Jed * Jede * Jeike * Jek * Jel * Jele * Jelger * Jeller * Jelmer * Jemme * Jenne * Jelte * Jep * Jepke * Jesper * Jete * Jetse * Jette * Jeun * Jeuris * Jibben # * Jies * Jietse * Jigge * Jikke * Jillert * Jilt * Jirke * Jitse * Jitze * Jobbe * Joek * Joeke * Joenke * Jolle * Jonke * Jorre * Jorrit * Jou * Jubbe * Juke * Jukke * June # * Jupke * Jupo * Jutte * Juurd * Juut *

Kals * Keke * Kekke * Kem * Kempo * Kene * Kerre * Keur * Kie * Kier * Kinge * Kinke * Klevert * Kleefke * Kloos * Kloris * Klos * Kluurd * Kneel * Knie * Knielus * Knodde * Knot * Knud * Knut * Knuts * Koele * Koes * Kot * Kote * Kruze * Krijno * Kuintje # *

Laam * Lakke * Lamfert * Lamke * Lan * Laris * Lars * Laus * Lebbe * Lebbert * Leendert * Lees * Lef * Leffert * Legien * Leibert * Leis * Lelia * Lelle * Lello * Lenie # * Lense * Lenus * Les * Leu * Leuf * Leuk * Leun * Liam * Libbe * Lidewij # * Liebe * Liefje # * Liemme * Liep * Liet * Lieve * Ligia # * Lik * Limme * Lins * Lip * Lipke * Lipp * Lobke * Lodeken * Lokke * Lolke * Lolle * Lorre * Lox * Luc * Luctor * Lud * Lude * Ludger * Ludo * Ludwin * Luif * Lulof * Luurt * Luut * Luye *

Maa * Mads * Maedde # * Maet * Mage * Makke * Makko * Mare * Marin * Marnix * Marre # * Marro * Matheeuw * Mede * Meeke # * Mege * Meike # * Mek * Melle * Menno * Merg # * Minno * Minse * Mint * Minus * Modde * Moeder * Mos * Mot * Mox * Mijn * Mijndert *

Naat * Nabbe * Nades * Nag * Nake * Namd * Nando * Nard * Narda # * Nardus * Nare * Nato * Narus * Naut * Ned * Nees * Nest * Nete * Niek * Nienke # * Nik * Nitte * Nix * Nob * Noen * Nolt * Norre * Noud * Nudde * Nus * Nutte # *

Oark * Obe * Obbe * Obbo * Ode * Odde * Oddo * Odmar * Oebe * Oeble * Oebele * Oebt * Oed * Oege * Oeke # * Oel * Oelbert * Oelderik * Oem * Oene * Oept * Oetje * Oetse * Oeie * Oge * Ogg * Ogge * Okke * Olaf * Oldrik * Olger * Olke * Olle * Ome * Omke * Omme * Ommo * One * Onke * Onneke * Onno * Oomke * Ork * Orre * Ors * Osbert * Oste * Otje * Ots * Otter * Otis * Otwin * Oude * Out * Ouwe * Owen *

Pabe * Palle * Pebe * Pette * Pibe * Pibo * Piebe * Pietse * Pike * Pim * Pinne * Pippo * Pis # * Pleun # * Pobe * Pobbe * Pokje * Popck * Pou * Pros * Pijbe * Pijke *

Raaf * Rabout * Rado * Ragger * Ragnar * Reg * Reinier * Reint * Reitse * Rel * Rembry * Remco * Remko * Remmelt * Rente * Ret * Reier * Rienk * Rin * Rinus * Rinze * Rip * Roelf * Rim * Ritse * Roan * Roderik * Rollo * Romke * Roppe * Rotger * Rouke * Rudmer * Ruelken * Rulke * Rumke * Runne * Ruurd * Ruijlof * Rijpke * Rypke * Rijxman * Rymbout *

Sake * Sakke * Sams * Scato * Schelto * Schil * Schou * Sebbe * Seep * Seerp * Sets * Seye * Sib * Sibald * Sibbe * Sibble * Sible * Sibrant * Sibren * Sicco * Siebren * Siete * Siever * Sig * Sikke * Silke * Silvo * Sind * Sine * Sinne * Sipke * Sirp * Sirt * Sis * Site * Sjam * Sjamme * Sjerk * Sjiel * Sjobbe * Sjoerd * Sjolle * Sjut * Skutsje * Smeke * Snello * Snippe * Soeke * Solke * 

Soo # * Soof # * Sooten * Sorrel * Sosse * Souke * Spade * Spatto * Sroer * Stale * Stalle * Steel * Steije * Stibe * Stinnes * Stinus * Stipe * Stong * Stro * Strodo * Sturre * Sua * Subbel * Sudo * Sure * Suske # (zusje) * Susse * Sweder * Swine * Sybe * Sijmen * Sys * Sytze *

Tabe * Taco * Tade * Taf * Taie * Tame * Tammo * Tanje * Tanno * Tar * Tart * Tasso * Teade * Teake * Tede * Teek * Teele * Teen * Teerd * Teide * Teie * Teile * Tein * Teise * Teite * Teke * Tenco * Tenke * Tesse * Tet * Tetje # * Teup * Teus * Teye * Thade * Thales * Thedo * Theeuw * Theo * Thuro * Tico * Tido * Tiem * Tiemen * Tietse * Tillo * Tinco * 

Titte * Tjaard * Tjabbe * Tjado * Tjal # * Tjalle * Tjalling * Tjarko * Tjebbe * Tjemme * Tjepke * Tjerk * Tjidde * Tjimme * Tjipke * Tjisse * Toke * Tomes * Tonke # * Tons * Toppe * Tore * Torre * Tram * Trien * Trudo * Tukke * Tun * Tunne * Tunnes * Tur * Ture * Tijg * Tygo * Tijn * Tynje * Tijm * Tijmon * Tijo * Tyo *

Ubbe * Ubel * Ubo * Uco * Udeman * Uffe * Uffo * Uge * Ugo * Uko * Uiltje * Uipke * Ulbe * Ulco * Ulert * Ulje * Ulk * Ulo * Ulpe * Umke * Ume * Umme * Umo * Ummo * Une * Unne * Upke * Upt * Urs * Ursel * Ursus * Uts * Uus * Uut * Uwe * Uwo * Vake * Vegte * Veil * Vere * Vestert * Viene * Vier * Vitus * Voppe * Vranck * Vreis * Vrode * Vroede *

Waander * Wabe * Waldo * Walk * Wandel * Warny * Wate * Watse * Wedse * Weet * Wel * Wenne * Wibbe * Wibbeke * Wibe * Wide * Wiege * Wieger * Wiep * Wierk * Wietse * Wigand * Wiger * Wil * Wilco * Willum * Wiltje * Wimme * Wis * Wub * Wubbo * Wulm * Wybo * Wyn * Wyne * Wynke * Wijntje * Wytze *

Yann * IJbele * Yco * IJda * IJde * IJfke * Yftinus * Ygo * Yk * IJke * Yme * Ymert * IJmke * Yn * Ynke * IJnte * IJnze * Yoerik * Yorick * Ype * IJsbert * Ysbout * IJle * IJlke * IJnse * IJsbrand * Ysk * Yte * IJtje * Yuk *

Zale * Zeb * Zeeg * Zeet * Zef * Zeg * Zeis * Zet * Zeun * Zien # * Zjors * Zoetje * Zoye * Zus * Zwi * Zijn *

Veel andere voornamen leven in elk geval wel in een achternaam voort. Herkenbaar aan de eerste lettergreep en hieronder opgenomen. Check vooral je eigen achternaam op de eerste lettergreep om de wortel van je afstamming te achterhalen.

Voornaamgeving had magische kracht voor een gelukkige toekomst. Het bestaan in Europa was gevaarlijk: oorlog, verovering, plundering, verbranding met het afmaken van mannen en kleine kinderen en verkrachting en slaafmaking van nuttige vrouwen. Kon altijd gebeuren. Werd, in de worsteling om de kerstening van de heidenen, een christelijke vernoeming het signaal van opgeven van het Germaanse godengeloof... Als nu 'uit de kast komen' met je gender en individueel even moeilijk? 

Denkelijk niet: je volgde koning, stamhoofd of clan-oudste die voorging - vaak uit politieke strategie. Zeker bij verovering door een al verchristelijkste heerser. Waarbij de noordelijke Germaanse vikingstammen hardnekkig hun vrijheid, godsdienst en dus naamgeving van kinderen verdedigden.

Eeuwen later: strikt respect voor de naamtradities van de kerk, dus 'dood gaat voor levend'. Geen hoogdravende heidense heilwensen, doe even normaal. De oudste zoon heet naar de vader van zijn vader, de eerste dochter naar oma van moeder. Enzovoort tot vaak drie voornamen (google op ritueel voor christelijke vernoemingen). Eert uw voorouders, erg  saai, dus je bedacht een creatief koosnaampje. Toch bij langdurige kinderzegen hartige familietwisten rond eigengereide ouders. Alwetende waakzame tantes adviseren - ook ongewenst - de familiale beurt. Sterft een zuigeling in de eerste paar gevaarlijke jaren, dan krijgt de volgende baby vaak dezelfde naam: verstoord ritueel weer op orde.

Zo vond onze eigen onverwoestbare familiegenealoog Herrie Hupkes bij zijn stamboompuzzel dat de Veluwezoomse voorouders wel erg vaak als enige voornaam Geurt kozen. Ikzelf vind het fijn dat ik met voornaam naar mijn opa heet: geeft warm familiegevoel al was hij al overleden bij mijn geboorte. Ja hoor, traditie: 10 % van alle jongens heette een eeuw geleden Johannes en 10 % van alle meisjes Maria (Bronnen /Bloothooft). 

Nu geven ouders leuke modieuze geglobaliseerde namen. Machteloze tantes zijn blij met elke schattige ouderwetse voornaam: kijk nou toch, geen trendy zangeres, tv-persoon, BNer, topsporter, diskjockey, influencer, twitteraar, tokker, blogger of vlogger. Of populaire prinses, politicus. De sociale media melden wie populair zijn en de voornaam blijft een heilwens. 

Zo kantelde onze voornaamtraditie tweemaal radicaal: eerst de heidense naar de christelijke/latijnse en daarna de globaal westerse. Nog maar 5% van onze kinderen krijgt begin 21ste eeuw een eerste naam naar een nauwe verwant, hoewel 35 % toch in een volgnaam. De nieuwste trend zijn gefantaseerde lettercombinaties. Gelukkig nog schaars.

Naamkundige Bloothooft zegt het zo: voornaamgeving blijft een persoonlijke uiting van wat ouders belangrijk vinden. En daardoor altijd een visitekaart van hun taal, cultuur en sociale groep. Zie Bronnen online: /kakkernamen, die kakkers aan hun kinderen geven. En /voornamelijk, alles over voornamen van nu: lijstje elitenamen, ook wel genaamd kakker-, hockey- of NRC namen.  De voornaam spiegelt sociale status, verschil nu niet meer van afkomst maar van meer of minder opleiding en dus inkomen.

De gemeente-ambtenaar Burgerlijke Stand werkte tot 1970 met een lijst toegelaten voornamen: tirannieke bureaucratie. Nu mag er persoonlijk worden beslist: een voornaam weigeren bij bespottelijk, ongepast, scheldwoord of al bestaande achternaam. Maar alle remmen los en de gek kraait koning. Charisma, Godswil, Meadow, Paris-London, Vlinder-Jezebelle en Yourney bestaan. Ook Anus, Befke, Deejay, Pornjan en Tietje - ze zien zelf maar wat ze er mee doen en gelukkig zijn het geen achternamen.

Meer uit een lijstje (/Bronnen /babynamen en /de 175 vreemdste kindernamen van 2012): Ar'Chianthony, Berlusconi (ooit premier van Italië), Cedrixianthley, Chastitty, Coco-Mé, D'vinejerreau, D'Artagnaniël,  Eintemaxemilium, Faith-heavenly, Jezus-Maria, Joyfully-Joe, Juequinaisheley,  Marie-Louissse, Princeisaiah, Qnijerick, Queen-ensiellyque, Quilindschy, Shaquille, Whooly-Wholly, Xess Xava, Xio, Xiorèse, Ziagnée, Zorro. Je gelooft je ogen niet!

Als maar geen andere baby ter wereld zo heet... wat zal dat arme kind later trots en dankbaar zijn. En toch: onze Germaanse voorouders fantaseerden ook - mag dat even, je identiteit bewijzen, fuck you! Tot tucht door de christelijke moraal. Openbaar getuigen van het enige ware godsgeloof van roomskatholieken en later ook van protestante afvalligen. Dus drie latijnse heiligen plus een kort koosnaampje voor dagelijks gebruik.

Levenscoach Emile Ratelband, eind 20ste eeuw met strijdkreet "tsjakka" door een vuurtje springend, ging te ver bij de aangifte: zoon Rolls Royce en dochter Tsjakkalotte mochten niet. Ook niet - uit andere gezinnen - Jean-Gennathalius, Godswil, Miracle of Love, My-Lady, Sujez Chtristhus en Urine. Arme kinderen! Maar de rijkste man ter wereld (2024), Elon Musk lukte het in de USA wel: onder zijn 12 kinderen van diverse echtgenotes zijn Axii, Exa Dark, Siderae en Techno Mechanicus.

Citaatje uit Naam en Toenaam (zie /Bronnen): meisjes heten niet meer Bianca, Chantal, Ilona of Sharon, maar Cosmo, Kane Aitan, Loena of Yaro Nesta. En jongens geen Kevin, Mike, Patrick of Quin, maar gruwelijkheden als Dweezil en Divinewonder. Ook gezien: Amro, Bingo, Blaziene, Decibel, Feyenoord, Lavendel, Nozem, Rolex - tenminste nog Nederlandse woorden.

Erger: Djahmaen, Dsquared, Feërieke, Lawina, Meklit, Quinoa, Paradisa, Praisegod, Safffron-Lamour, Ziagnée (zie /Bronnen, Vernoeming.nl/de 125 bizarste kindernamen van 2013). Wat doe je je kind levenslang aan in ons nuchtere (?) NL. Nouja, vast wel een kort koosnaampje: Dja, Kwar, Fee, Juuk, Lawi, Meki, Kwina, Para, Prai, Saffro, Zia. Of bedenk zelf maar iets. Deden onze voorouders ook.

Want veel korte achternamen stammen af van een koosnaam van volledige voornamen, bijv. Alex, Axel, Lex, Sander en Xander /Alexander * Anton, Antonie, Antoon, Toke, Ton, Tonie /Anthonius * Chris, Stoffel, Stoffer/Christoffel * Fred, Freddo, Freddy, Rick, Rik /Frederik * Jan, Johan, Han, Hannes, Hanno, Hans, Janig, Jannes, Janus, Joop /Johannes * Jaak, Jaap, Jakob, Japik, Jappe, Kobus, Koop, Koos /Jakobus * Peder, Perke, Peter, Piet, Pieter /Petrus * Ber, Bert, Bertus, Rob, Robbe /Robertus * Dolf, Rudy, Rulf, Ruud /Rudolf * Drik, Drikus, Hend, Henk, Henke, Henny, Hent, Rijk /Hendrik * enz.                                                                                                               

Adela, Heidi, Let, Lettie/Adelheid * Bea, Beatrijs, Trix/Beatrix * Carla, Carlijn, Carola, Lien, Lina/Carolina * Betty, Eliza, Els, Lieke, Lies, Liesbet/Elisabeth * Fia, Fieke, Sofie/Sofia * Gonda, Gonne, Gonnie, Hil, Hilda, Hiltje Hillegonda * Heleen, Helene, Lena, Magda/Magdalena * Sanne, Susan, Suus, Suze, Suzette/Susanna * Tera, Terka, Tessa/Teresia * Wil, Mina, Mineke/Wilhelmina * enz.

NB: Hieronder staat # bij meisjesvoornamen, behalve als het er maar een paar zijn. Zijn meisjesnamen in de meerderheid dan staat er 'ook jongens', behalve als dat er maar enkele zijn. 

Bij jongensnamen en ook voor meisjes is het 'ook #'. Soms 'stille' volgnamen uit respect van ouders voor grootouders of andere naaste verwanten. Of de namen vroeger alleen van meisjes of jongens waren is de vraag: onze lijst is recent. 

Er zijn veel meer achternamen als voornaam dan de Achternamenbank van Meertens ontdekte. Die gaf soms als verklaring 'andere taal' of 'adres'. Omdat mijn lijst ook put uit hun latere Voornamenbank en het standaardwerk van Van der Schaar in de Prisma Voornamen kon ik het vaak corrigeren. Is ook veel logischer dan de verklaring met 'andere taal', want die vreemdelingen brachten gewoon hun eigen naam mee. Wil je de herkomst van je familienaam kennen? Zoek naar de naamstam. 

Alle nu volgende namen zijn familienaam en ook voornaam. Er zitten ook multi-achternamen bij. Soms weigerden alleenstaande vrouwen in 1811 halsstarrig zich anders in te schrijven dan met hun voornaam; zij krijgen een #.  Namen met ..je, jes.., ke.., le.., tje, ..stje enz. zijn vaak koosnamen.

 Onze lange lijst:

?

Aaf # * Aafjes # * Aagje # * Aal ook # * Aalbrecht * Aalbregt * Aalf * Aalto * Aams * Aan * Aanje # * Aans * Aarde * Aardewijn * Aarnout * Aaron * Aart * Aarts * Aase # * Ab * Abbe * Abe * Abel * Abele * Abbel * Abcarius * Abeel * Abbes * Abbo * Aben * Aber # ook jongens * Abram * Abraham * Abram * Acer # * Achilles * Ad * Ada # * Adalbert * Ade ook # * Adde * Adel ook # * Adelaar * Ader * Adam * Adamus * Adang * Adde * Addison # * Adelbert * Adelhart * Adelmund * 

Adi # * Adolf * Adolphus * Ado * Adonis * Adriaan * Adrian * Adriana # * Adrianus * Adrien * Aernout * Agaat # * Agatha # * Age * Agnes # * Agricole * Agustin * Agustina # * Ahrend * Aik * Aiken * Ainsley * Aite # * Ake * Aker * Akke # * Ako * Akse * Aksel * Al * Aladin * Alain * Albart * Albarta * Albartus * Albe * Alber * Albert * Alberta # * Alberti # ook jongens * Albertie # ook jongens * Albertina # ook jongens * Albertus * Albes *

Albin * Albino * Albinus * Albo * Albrecht * Alden * Alders * Aldus * Ale * Alewijn * Alex ook # * Alexander * Alexis ook # * Alf * Alfons * Alfred * Alice # * Aling * Alix # ook jongens * Allaard * Allaert * Allain * Allan * Allard * Allart # * Alle * Aller * Alles ook # * Allis # * Allison # * Allon * Allsart * Alma # ook jongens * Almer * Alof * Aloysius ook # * Alrich * Alt * Altman * Alvar * Alvers * Alwin * 

Amalia # * Amarentia * Amber # * Ambrose ook # * Ambrosius * Ame # * Amel * Amels * Ameling * Ament * Ames * Amiel * Amme * Amo * Amon * Amoroso * Amory # ook jongens * Amos * Amijs * An # * Anca  # * Anders * Andrae * André * Andrea # ook jongens * Andreas ook # * Andres * Andrien * Andries * Andrik * Angel # ook jongens * Angela # * Angelica # * Angelina # * Angelo ook # * Angus * Anita # * 

Anna # * Annard * Anne # ook jongens * Anneke # * Antes ook # * Anijs # * Antheunis * Anthonie * Anthony ook # * Antoine * Anton * Antonette # * Antoni * Antonia # * Antonides * Antonie * Antonio * Antonis * Antony * Antoon * Anijs # * Apol * Apolina # * Apon * Appe * Appel # * April # * Arbout * Archibald * Ard * Ardewijn * Arda * Ardo * Are * Aren * Arend * Arens * Ares * Aret * Argo * 

Arian ook # * Arie * Ariens * Aries * Aris * Arja # * Arjen * Arke * Arman * Armand * Armbrecht * Armgard  # * Amse * Arman * Armstrong * Arn * Arnaud * Arne * Arnhard * Arno * Arnold * Arnoldi # * Arnoldus * Arnon * Arnou * Arnoud * Arnout * Arnst * Arnt * Aron * Arre * Arrebout * Ars # * Art * Artemis # * 

As ook # * Ase * Asgar * Asjes * Ashley # ook jongens * Ashton ook # * Asjes * Askes * Asmus ook # * Asse * Assel * Assie * Aster # * Aswin * Ate * Ater * Ati * Atje  # * Atlas * Auber * Aubert * Aue * Auger * August * Augusta # ook jongens * Augustin ook # * Augustine # * Augustinus ook # * Augustus * Augustijn * Aukes ook # * Aurelius * Aurik * Avis # (vogel) * Ax ook # * Axel * Ay ook # * Aye # *

3ev

Baai * Baak * Baal * Baank * Baar # * Baard * Baars * Baart * Baas * Baat * Baatje # * Bab * Babtist * Baboe * Babijn # * Bach ook # * Bacco * Back # * Bade # * Baede * Baef * Baeke * Baelde * Bagge * Bain * Baje * Bak * Bake * Bakke # * Bal * Bald * Balda * Balde * Balder * Baldus * Bale * Ballard * Bollaert * Balle * Ballo * Balke * Baldwin * Bale * Balentin * Balk * Balke * Balt * Baltazar * Balte * Balter * Baltes * Balthasar * Baltje * Baloe # ook jongens * Baldwin * Baltus *

Bambi # * Ban * Band * Banda # * Bang ook # * Bank * Bane *Baneke # * Banke # * Balle * Banke * Banke # * Bankras * Banne * Bant * Bante # * Bantje * Bape * Barbara # ook jongens * Barbas * Barbel # * Barber ook jongens * Barbie * Barclay * Bard * Bardoel * Bardolf * Bare * Barel * Barend * Barent * Barg * Baris * Bark * Barke * Barna * Barnabas * Barnard * Barnes * Barnert * Barney * Barnhard * Barre * Barrow * Barry * 

Bart * Barte # * Bartel * Barthold * Bartholomeus * Barto * Bartol * Bartold * Bartus * Bast * Bats * Bat * Bate * Baten * Batist * Barro * Barto ook # * Bartol * Bartold * Barton * Bartus * Bartijn * Baruch * Bas * Base * Basil * Bassie * Bast * Bastein * Basten * Bastet # * Bastiaan * Bastien * Bastin * Bastijn * Bates * Bats * Baud * Baudewijn * Bauide * Baute * Baukes ook  # * Bautje * Bauw * Baven * Bax *

Bea # * Beatrice # * Beatrix # * Beau ook # * Beaudoin * Bechtold * Beck * Beckett * Bede # * Bee # * Beek * Beel * Beele # * Beeltje # * Beem * Been * Beene * Beentje # * Beer ook # * Beerd * Beere * Beine * Beit * Bek * Beke * Beker * Bekke * Bel # * Bela * Belde *  Bele * Beliard * Belke * Belle # * Bella # * Bello ook # * Belo * Belou # * Belt * Bem * Ben * Benda # * Bende ook # * Bender *

Bene * Bené * Béné * Benedek * Benedick * Benedict * Benedictus * Benedik * Beneke * Benes * Benis * Benjamin * Benk * Benke * Benkhard * Benne * Benner * Bennes * Bennis * Benoist * Benoit * Bens ook # * Bense * Bent ook # * Bente # ook jongens * Bentley ook # * Benvenuto * Ber * Berend * Berent * Berewout * Berg ook # * Beris # * Berix * Berk * Berke * Berman * Bermon * Bern * Bernardus * Bernd * Bernhard * Bernier * Berre # ook jongens * Berry ook # * Bert * Berta # * Berte # * Bertel ook # *

Berten * Berth * Berthe # * Berthel ook # * Bertin * Bertina # ook jongens * Bertinus * Berton * Bertram * Bertrand * Bertus * Bertijn * Bes # * Besse # * Bessie # * Bet # * Bete * Beth # * Bethe * Bets # * Bette # * Betto * Betty # * Beu # * Beuk * Beuke * Beukel * Beun * Beunis * Beus * Beverley # * Beyer ook jongens * Bex * Bibbe # * Bibo * Bie * Bieg * Biek * Biel * Biele * Bielke # * Bien * Biene * Bier * Bies * Biet # * Bieze # *

Bik * Bikkel * Bil * Bila * Biljard * Bill * Bille * Billy * Bilo * Bin * Bink * Binner * Binnert * Bio * Bits * Bitter * Bjork # * Blaas * Blanca # * Blanus * Blas * Blase * Blees ook # * Blei * Bliek * Blin * Blink * Bloem # * Blog * Blom # * Blomme # * Blommert * Blonk * Blooi * Blook * Blij ook # * Bo ook jongens * Bob * Bobbe ook # * Bobbert * Bod * Bode * Bodde * Boede * Boek * Boeke * Boektje # * 

Boel # * Boele * Boelhouwer * Boelke * Boellaard * Boem * Boenk * Boer * Boere * Boertje * Boes * Boet * Boetje * Boets * Bok ook # * Boke * Bokel * Bokkes * Bokje # * Boks * Bol * Bold * Bolder * Boldewijn * Bole * Boll * Bollard * Bollaard * Bolle * Bolk * Bolt * Boltje * Bolte * Bolwin * Bolwijn * Bolijn # * Bom * Bommel * Bon * Bond * Bone * Bonefaas * Bones # * 

Bong * Boni * Bonis # * Bonita # * Bonk * Bonke * Bonne # ook jongens * Bonnes * Bonny * Bons * Bonsen * Bontje # * Booi * Bool # * Boom * Boone * Boord * Boos * Boose * Boost * Boote * Bor * Boreas * Borg * Borgen * Borgert * Bork * Born * Borre * Borren * Borry * Bors * Borsje # * Bos * Bosco * Bose * Boske * Bosse * Bot # * Bote * Botje * Botjes # * Botke # * Botte *

Boud * Boudewijn * Bougie # * Bouk * Bout * Boute * Bouw * Bouwe * Box # * Braam * Braan * Bram * Bramke * Bramme * Branco * Brand * Brandi # * Brandon * Brans * Brant * Brants * Bras * Brecht ook # * Bree # * Breen * Breg # ook jongens * Breiten * Brem ook # * Brendel * Brendt * Breunis * Brent * Bres * Bresijn * Breur * Briek * Briel # ook jongens * Brien * Brik * Brison * Brits * Britt * Broek * Broeke * Broer * Broes * Broese * Brok * Brom * Bron * Bronger * Bronke ook # * Bronne * Bronts * Brook * Brooke # * Broos *

Bros * Brosius * Brous * Bruce * Bruin * Bruijne * Bruis * Bruk * Brun * Bruna # * Brunet/Brunette  # * Bruno * Brunold * Bruns * Brunt * Brus * Bruse * Brusse * Bruun * Bruur * Bruut * Brijan * Bub * Buck * Budde * Bude * Buik * Buiske # * Buit * Buizerd * Buk * Bul * Bulle * Buls * Bult * Bulte * Bulten # * Bultje * Bun ook # * Bund * Bune * Bunk * Burg * Burger * Burghard * Burre * Burt * Bus * Buske * Busse * But * Butje * Buts * Butte * Buur * Buijs * Bij * Bijk * Bijke # * Bijl * Bijn * Bijns *


Caan * Caesar * Calandra # * Calis * Calle ook # * Cals * Cameron * Camille ook # * Campert * Candy # * Canisius * Canne * Carbo * Carel * Carik * Caris * Carisius * Carius * Carl * Carlo * Carlos * Carlijn * Carmen # * Caro # * Carol # ook jongens * Carola # * Caroles * Carolien # * Carolina # * Carolus ook # * Casie * Casper * Carst * Carsten * Cas * Cazemier * Casimir * Casimier * Caspari * Cosina # * Casius * Casper ook # * Caspar * Casparius * Castor * Catalina # * Catarina # * Cathalina # * Catharinus * Cato # ook jongens * Catrein # * Cecile # * Ceelen * Celie # * Celis ook # * Cent *

Cesar * Chantal # * Charius * Charles ook # * Charlot # * Charlouis * Chel * Cherry # * Chorus * Chris * Chrispin * Chrispijn * Christiaan *  Christina # ook jongens * Christoffel * Chuck * Civilis * Claes * Clara # * Clark * Claris # * Clarisse # * Clarijs # * Claude * Claudius ook # * Claus * Clemens ook # * Clement * Cleophas * Clever * Clevis * Cliff * Clifford * Clodius * Clyde * Cobus * Cock * Coco # ook jongens * Coele * Coen * Coenraad * Coert * Coes * Cok * Colette # * Colle * Collette # * Collin * Colijn * Con * Conrad * Constance # * Constandse # * Constant ook # * Constantia # * Constantin *

Cool * Coort * Coosen * Coppen * Cop * Coppe * Coppes * Cora # * Corbijn ook # * Cordes # * Corné ook # * Corneil * Corneille ook # * Cornel * Cornelia # * Cornelis * Cornelius * Cornelje * Cornell * Corpus * Corre * Corry ook jongens * Corsten * Cort * Corty * Corijn * Cos * Couzijn * Cox * Cozijn * Chretien ook # * Crins * Crispijn * Cristiaan * Crum * Crijnen * Crijns * Cune # * Cuno * Cijs *


Daaf * Daam * Daan ook # * Daauw * Dada ook # * Dade * Daem * Dagen * Dageraad # ook jongens * Dagevos * Dagmar # ook jongens * Dames * Dake * Dale ook # * Dam * Dame * Dames * Damian * Damme ook #  * Damus * Dana # * Dane ook # * Daneel ook # * Dangel * Daniel/Daniël * Dank # * Danco * Dankert * Danklof * Danko * Dap * Darius * Das * Dast * Dat * Dato * Dauve * Dauwe * Dave * David * Debe * Debbe ook # * Deden * Dedde ook # * Dedden * Deddes * 

Dedel # * Deben * Deef * Deeg * Deege * Deeltje # * Deen * Deenhart * Deerk * Degen # * Degenhard * Deik * Deinert * Dek * Dekke * Delf * Della # * Dellen # * Dene ook # * Denert * Denis ook # * Denise # * Dennis * Dens * Denzel * Denijs * Deodatus * Deppe * Dera # * Derek * Derix * Derk * Derrek *  Desmond * Detert * Deul # * Deuntje # * Deves * Devis * Dewald * Deij # * Dexter * 

Diana # ook jongens * Dibbes * Dibbet * Dick * Dictus * Didde ook jongens * Didden * Diderik * Diedel * Didier * Diedel * Dieder * Diederik * Diedrich * Diek * Dieke # * Dieks * Diel * Diele * Diemer * Diene # * Dienske # * Diep # * Diert * Dies ook # * Dieter * Dietje # * Dietrich * Diets * Dieudonné / Dieudonnée # (god's gift) * Dignum * Dik * Dike * Dikke * Dil ook # * Dille ook jongens * Dillen *

Dim * Dimitri * Dimme * Dina # * Dinand * Ding ook # * Dinge * Dingeman * Dini # * Dins * Dionisius * Dippel # * Dirix * Dirk * Dirx * Dis * Ditmar ook # * Dion * Diona # * Dionisius * Dirven * Dis * Dito * Dits ook jongens * Ditsel * Dittrich * Ditz * Dix * Dob * Dobbe * Dodde ook # * Doden * Dodo * Doe * Doed * Doede * Doedse * Doef * Doeglas * Doek * Doeke * Doekes * Doene * Does * 

Doets * Doetse ook # * Doeve * Doff * Dog * Dok * Dol # * Dolf * Dolfien # * Doll * Dom * Dominicus ook # * Dominique # ook jongens * Dommisse * Don * Donald * Donar * Donat * Done # * Donia * Donk * Donkel * Dons # * Donze * Domenicus * Domus * Dons # * Dontje # * Dood * Doods * Doof * Dool # * Doon * Doot * Dootje # * Doove * Dop ook # * 

Dor * Dora # * Dore # * Dories # * Doris # ook jongens * Dorothea # * Dos * Dose * Dosse * Dost * Dotse * Dou * Douglas * Douve * Douw *  Douwe * Douwes * Doze * Drees * Drewe * Dries * Driesse * Driest * Drion * Drop # * Dubbe * Dubbel * Dubbelt * Duel * Dui * Duif # ook jongens * Duin ook # * Duis * Duive # * Duk * Duke * Dul * Dung # * Dunk * Dur # * Dura # * Dust * Dut * Dute # * Duur * Duut * Dijck * Dijk ook # * Dijl * Dijs *


Ebel * Ebeltje # * Eberhard * Ebes * Ebbe ook # * Ebben * Ebbes * Ebel ook # * Eberhard * Ebert * Ebes * Echo # * Eco * Eddy * Edel # * Eden ook # * Edgar * Edmund * Edo * Edse * Edward * Edwin * Edzes * Eek * Eelhart * Eelkes * Eerhard * Eerhart * Eg * Egas * Egbert * Egge * Egmond * Ego * Ehrhardt * Eilert * Eimer * Einaar * Eine * Eilrich * Eis * Eitje # * Eiz * Eke * Ekel * Eker * Ekhard * Ekhart * Ekkel * Ekkes ook # * Eland ook # * 

Elbert * Elders * Eldert ook # * Eleonora # ook jongens * Elert * Elewout * Elf ook # * Elfert * Elger * Elian * Elias * Elisa # * Eliasar * Elisabeth # * Eliazar * Eling * Elkan * Ellart * Ellen # ook jongens * Elles ook jongens * Ellie # * Elliot * Ellis ook # * Elma # * Elmer * Elo * Eloy * Els # * Elsevier ook # * Elst * Elte * Elvira * Elvis ook # * Elwin * Eman * Eme * Emes * Emil * Emile ook # * Emma # * Emmer *

Emo * Emond * Ems # ook jongens * Ena * Ene * Endt * Eng * Engbert * Engel ook * Engelbart * Engelbert * Engelbrecht * Engelfriet * Engelke # * Engelkes * Enk * Enneman * Ens # * Ent * Ente * Epke ook # * Ephraim * Eppo * Eras * Erasmus * Erben * Eric * Erica # * Erik * Erika * Eringaard * 

Erk * Erke # ook jongens * Erkel * Erken * Erman * Ermen * Ern * Erna # * Erne * Ernest ook # * Ernestus * Ernet * Ernst * Ero * Eros * Erwich * Erwin ook # * Ese * Esker * Eskes *  Esse ook # * Ester # * Etienne * Etty # * Eus * Eusebi * Eustace * Eustacia # * Euwe * Evelein # * Evelijn # * Even * Everard * Everaard * Everaert * Everhard * Everhardus * Evert * Everwijn * Ewald * Ewes *  Ewoud * Eij * Eijk * Eijpe * Eyt *


Faas * Fabel ook # * Fabri * Fabries * Fabritius * Faes * Fakke * Falk * Falke ook # * Falko * Fallentin * Fanny # * Faro * Faun * Fauve # * Fazel * Fedde * Fedder * Feeke # * Feen * Feer * Feige # * Feike ook # * Feit * Feiten * Feke # * Fekke * Fekkes * Feleus * Felis * Felius * Felix ook # * Felk * Fenne # ook jongens * Fennes * Fennis * Fens * Fer * Ferdi * Ferdinand * Fergus * Fernan * Ferry * Ferwerd * Feugen * Fibbe * Fick * Fiege * Fiek ook # * Fiel * Fielemon * Fien # * Fiere * Fiet # * Fifi # * Figee * Figge * Fik * Fikke * Fiks * Fikse * File # * Filius (zoon) * 

Fink * Finke * Finn ook # * Firma # * Fite # * Fix * Fixe * Flamme # * Fleur # * Fleurke # * Fliek * Fliekke * Flim * Flippo * Flips * Floor ook # * Flor # ook jongens * Flora # * Flore # * Floren ook # * Florence # ook jongens * Florentinus * Florianus * Florentijn * Florian * Florianus * Florie # * Florin ook # * Floris * Florisse # * Florus * Florijn ook # * Flos # ook jongens * Flossie # * 

Fobbe * Focke * Foek * Foeke * Fogel * Fok ook # * Fokke * Fokker * Fokkes * Foks * Folbert * Folker * Folkert * Fol * Folie * Folk * Folkert * Folkes * Folle * Folmer * Fonk * Fonke # * Fons * Fook * Fool * Foole * Foon * Foor * Foort * Fop * Foppe * Foppes * Fops * Formijn * Fortuna # * Fos * Foto # * Fouw * Fraai # * Fraas * Franca # * Francis * Francisca # * Franciscus * Franco * François * Frank * Franklin * Frans ook # * Fransien # * Franswa * Franz * 

Fred * Frede * Frederik * Free ook # * Freek * Freeke # * Freen # * Freer * Freerks ook # * Frek * Freke # * Frenk * Fret * Frick * Frickus * Frid * Fride * Frie * Fried * Friede # ook jongens * Friedel # ook jongens * Friedrich * Friederich * Friedel # ook jongens * Frieke # * Fries * Friese * Frik * Frikke * Frima * Frisco * Friso * Frits * Fritse * Fritz * From * Fromme # * Froom * Froon * Fuit * Fukke * Funk * Fijbes * Fijn # * Fijnje * Fijt *


Gaade * Gaaf * Gaal * Gab * Gabel * Gabbert * Gabriel ook # * Gabrij * Gada * Gade # * Gaetske * Gajus * Gal # * Galama * Gale ook # * Galis * Galjard * Gallas * Galle * Gallo # * Ganter * Garland * Galijn * Garson * Gart * Gasper * Gast * Gaston * Gau * Gauke * Gauw * Gauwe * Gavin * Gawel * Gaylord * Gazon * Gebbe * Gebben # * Gebe * Gebert * Gebhard * Gebhart ook # * 

Ged * Gedde * Geel * Geer ook # * Geerhold * Geerke # * Geerken # * Geerlig * Geerling * Geerlof * Geers * Geerse * Geertruida # * Geertruij # * Gees * Geeske ook # * Geesken # * Geif * Geike * Geil * Geis * Gel * Gele * Gelein * Geleyn * Gelder * Gelhard * Gelle * Geller * Gelten * Gemmeke # * Gemke # * Genee * Genefaas * Genis * Genius * Gent * George ook # * Gepke # * 

Ger ook #.  De ger of korte werp- en vechtspeer was het populairste wapen van de Germaanse stammen - ik kreeg op de Haagse Dalton HBS in 1940 bij gym nog speerwerpen: hoe ver je kwam, niet op een doel (discuswerpen trouwens ook). En Duitsland heet elders nog steeds Germania. Er zijn bij ons 590 familienamen beginnend met Ger, waarbij ook als voornaam, o.a. Gerald * Gerard * Gerarda # * Gerber ook # * Gerbert * Gerbracht * Gerbrand * Gerbren * Gerbrich * Gerdan * Gerde * Gerdes ook # * Gereke # * Geres * Gerhard * Gerhardus * Gerhold * Geris * Gerk * Gerke ook #  * Gerla # * Gerlach * Gerlag * Gerlagh * Gerland * Gerlich * Gerling * Gerlof * Germ * German * Germain ook # * Germanus * Germer * Gernand * Gerold * Gerolt * Geron * Gerres * Gerris * Gerrit * Gers * Gerscheid * Gerse * Gerson * Gert * Gerth * Gertruida # * Gerus * Gerwen * Gerwert * Gerwig * Gerwin * 

Geubel * Geugien * Geuke ook # * Geukes * Geuko * Geul * Geurs * Geurten * Geus * Geut * Gevaert * Geijs * Ghislain * Ghijs * Giebe * Gideon * Gieb * Giel * Gielbert * Giele * Gieles * Gien * Gier * Gies # ook jongens * Giesbert * Giese * Giesel # * Gifford * Gilbert * Gilein * Giliam * Giljam * Gill ook # * Gillard * Gille * Gillebaart * Gillebert * Giller * Gilles * Gilliam * Gillis * Gils * Giltjes * Gim * Ginter * Ginus * Gip * Giphart * Girard * Giske # * Gisolf *

Git * Gitte # * Gladyss # * Glas * Glen * Glim * Gloria # * Glorie* Glijn * Gobel * Göbel * Gobet * God * Godard * Godart * Godde * Gode # * Godert * Godefroi * Godfried * Godfroy * Godschalk (dienaar Gods) ook # * Godwaldt * Godwin * Godthelp * Goebel * Goebert * Goed * Goedbloed * Goede * Goedel * Goeder * Goedhart * Goedman * Goedwald * Goeman * Goes * Gog * Gokke * Gol # * Goliath * Golo * 

Gombert * Gomarus * Gommarus * Gommer * Gompen * Gon # ook jongens * Gons * Good * Goof * Gool * Goole * Goor * Goos * Goose * Goosen * Gooze * Goppel * Gordon * Gordijn * Gores * Gorge * Goris * Gort * Gorte * Gorus * Gos * Gosem * Gosen * Gosling * Gosman * Gosse * Gossen * Gote * Gotlieb * Gotthardt * Gotwald * Goud * Gout * Govaart * Govaert * Gover * Gozewijn * Graas * Graat * Grad * Gradus * Graham * Gram * Gramme * Grans * Grate * Greet # * Greger * Gregg * 

Gregoire ook # * Gregol * Gregor * Gregoire * Gregoor * Gregorius ook # * Gregory * Gregorius * Grein * Grem * Gremme * Gren * Grein * Gret # * Grethe # * Gries * Grim * Grimbert * Grimme * Grit ook # * Gro # * Grob * Gromme * Grondel * Gruno * Gros # * Grosse * Grijs * Gude # * Gudde #  * Guibal * Guibert * Guis * Guit * Gul # * Gulien * Gummarus * Gunst * Guntar * Gunter * Gunther * Gust * Gustav * Gustave * Gustavus * Gustin * Gutte * Guuk * Guy ook # * Gijbe * Gijsbertha # * Gys/Gijs * Gijsbrecht * Gijsel * Gijselhart * Gijze * Gijzel *


Haaf * Haag * Haak * Haal * Haan * Haar # * Haas ook # * Haase * Haaske/Haasken # * Habbo * Habold * Hado * Hainja * Haje * Hajen * Hajo * Hag * Haga * Hage * Hagen * Hager # * Haites * Hajo * Hak ook # * Hake * Haken * Hakke * Haks * Hal * Halbard * Halbe * Hale * Halewijn * Half * Hallard * Halle * Halm * Ham * Hamer ook # * Hamme * Hammes * Hamond * Hampe * Hams ook # * Hamse * 

Han ook # * Hand * Hane * Hania * Hanja * Hanje * Hank * Hanke # * Hankes # * Hanne * Hanneman * Hannes * Hannig * Hanning * Hannis * Hanno * Hanny # ook jongens * Hano * Hans ook # * Hanson * Hante * Hantke * Hanton * Hapke * Happe * Happy ook # * Har * Hare * Harbert * Harbrecht * Hardus * Hardy * Hare * Harger * Haring * Hark * Harke * Harm * Harman * Harmes * Harms * Haro * 

Harp # * Harper # ook jongens * Harre ook # * Harrewijn * Harrod * Harry * Hars * Hart * Harte ook # * Harten * Hartje # * Hartog * Harwig * Has * Hase * Haske ook # * Hasken * Hasker * Hasse # ook jongens * Hassel * Hatten * Hattum * Hauber * Haubold * Hauk * Hauke ook # * Hauwert * Haye * Haze # * Hazel # * Hebel * Hector * Hederik * Heddes * Heel * Heeme * Heen * Heep * Heepke # * Heer ook # * Hees * Heg # * Hege * Hegge * Heiden * 

Heik * Heike ook jongens * Heikes * Heiko * Heil (geluk) * Heiliger * Heim * Heiman * Heime * Heimen * Hein ook # * Heine * Heineke ook # * Heini * Heinis * Heino * Heinrich * Heins * Heinse * Heinz * Heinze * Heinzel * Heit * Heite * Hek * Hekke * Held * Helena # * Helfer * Helfert * Helfrich * Helge * Heling # ook jongens * Helm * Helmer * Helmi # * Hello * Helman * Helt * Helmer * Helmus * Hem * Hemert * Hemke ook # * Hemme * Hemmes * Hemmo * Hempe * Hems * 

Hen ook # * Henderik * Hendrick * Hendrik * Henk * Henke ook # * Henkel * Henkes * Henkus * Henne ook # * Hennes * Henni * Hennig * Henning * Hennis ook # * Hennus * Henny # ook jongens * Henraat * Henricus * Henrion * Henry * Henriët # * Hens * Hense * Hensel # * Hent * Hento * Hep * Heppe * Her * Hera # * Herb * Herben * Herbert * Herbold * Hercule * Hercules * Hereman * Herf * Herk * 

Herm * Herman * Hermanus * Hermes * Hermie # ook jongens * Hermien # * Hermus * Hero * Herold * Herp * Herper * Herre * Herrebout ook # * Herrie ook # * Herwich * Herwig * Hes ook # * Hesling * Hes * Hesse * Hessel * Hessen * Heun * Heune * Heus * Heuvel * Hey ook # * Hibbel # * Hide * Hidde * Hiddes ook # * Hidser * Hieftje # * Hiel # * Hiele * Hielke # * Hielle * Hieme * Hiep * 

Hieronymus * Hilge * Hikke * Hil ook # * Hilarius * Hilbert * Hild ook # * Hildebrand * Hilder * Hile * Hilke # ook jongens * Hillary # * Hille ook # * Hillebrand * Hillo * Hilmer * Himpe (oude anecdote: Leidse 'eeuwige student' Himpe, eindelijk huisarts, ging naast een collega wonen met een bordje op z'n deur 'huisarts, voor moeilijke gevallen hiernaast') * Hilvers * Hilvert * Him * Hin * Hinde # * Hine * Hing ook # * Hink * Hinke # ook jongens * Hinkes * Hinne ook # * Hinno * Hins * Hinse * Hinte # ook jongens * Hinze * Hipke * Hippe * Hiske *

Hjort * Hobbe * Hobbes * Hobert * Hock * Hocke * Hod * Hodde * Hoden * Hoebert * Hoek * Hoeke * Hoep * Hoeppe * Hoet * Hoette * Hok  *Hokke * Hol ook # * Holewijn * Holgen * Holger * Holle * Hollen * Hollegien # * Holte * Hom ook # * Homme * Hommen * Hommes * Hompe * Hompes * Hompus * Hond * Honoré ook # * Hoog * Hoon ook # * Hoot * Hop ook # * Hoppe * Horik ook # * Horn ook # * Horst * Hos * Hotse * Hotze * Houk * Houke ook # * Hout * Houwer * Hovy * Howard * Hoyte *

Hubel * Hubert * Hubertus * Hubrecht * Huck * Huet * Hug * Huge * Hugo * Huibregt * Huig * Huige * Huis * Hul # * Hulbert * Hulk # * Hullegie * Hullegien # * Hum * Humbert * Hummel ook # * Hund * Hunia * Hunt * Hup * Hupe * Huppe * Huppert * Hus * Huse * Huso * Husson * Hut * Huygen * Huijgen * Hyacinth ook # * Hijl # * Hijne *


Ibe * Ibel ook # * Ibes * Ibke * Ibo * Ibsen * Icke * Icks * Ida * Ide ook # * Ides # ook jongens * Idzes * Iemke * Ige * Ignatius * Ike # ook jongens * Ilias * Ille * Ilius * Im * Iman * Imbert * Ime * Immand * Imme # ook jongens * Immen * Immer ook # * Imke ook # * In ook # * India # * Ine # * Ineke # * Ines # * Inge # * Ingel ook # * Ingrid # * Inia * Inja # * Injo * Ink * Innocentius * Ino * Insje # * Ipen * Ipke ook # * Ippen * Ira # * Irene # * Iris  # * Irma # * Irvette # * Irwin * Isa # * Isaak * Isak * Ise * Isidor * Isidora # * Iske * Iskes * Isobel # * Israel * Itter * Itz * Ivan * Iven * Ives * Ivo * Iwan * Iwe * Iwes * Izak *

Jaanus * Jack ook # * Jaco * Jacob * Jacoba # * Jacot # * Jack * Jackson * Jacques ook # * Jak * Jakel * Jal # * Jalco * Jamar * James * Jamin ook # * Jana * Jane # * Jank * Janke # * Janken # * Janneman * Jannes * Jans ook # * Jansen * Janson * Janus * Janvier ook # * Jan-Willem * Japin # * Japke # * Jappe * Jaring * Jark * Jas ook # * Jaske * Jasken # * Jasker * Jasmin # * Jason * Jasper * 

Jean ook # * Jean Baptiste * Jeanjean * Jean-Louis * Jeannette # * Jean Pierre * Jeekel * Jeen * Jef * Jeff * Jeffrey * Jelger * Jelle ook # * Jellen * Jelles * Jelt * Jelten * Jeltes * Jen * Jenje # * Jenne * Jennes * Jenny # * Jens * Jente # ook jongens * Jepkes ook # * Jepp * Jeppe * Jeremia * Jeremias * Jerke * Jeroen * Jerome * Jeronimus * Jerry * Jes # ook jongens * Jeske * Jesse * Jesses * Jesus * Jetses * Jetzes * Jeuk * Jeup  * 

Jibben * Jille ook # * Jilles * Jippes ook # * Joachim * Job * Jobse * Joch * Jochem * Jochen * Jochum * Joe * Joekes # * Joel/Joël * Joele # * Joen ook # * Joes * Joest * Johanna # * Johannes ook # * John * Johnny * Jol * Jolle * Jolling * Jon * Jona * Jonas * Jong ook # * Jonk * Joole * Joon ook # * Joop * Joore * Joos ook # * Joost * Jop * Jopp * Joppe ook # * Jord * Jordaan * Jordan ook # * Jorden * Jordi * Jore * Joren * Jorem * Joren * Jores * Jorg * Jörg * Jorge * Joris * Jorn * Jorna # *

Joosse * Jos ook # * Josee # * Joseph * Joshua ook # * Josias * Josquin * Josse ook # * Jost * Josten * Jot ook # * Joubert * Jouk * Jouwe * Joy # * Joyce # * Jozen # * Judith # ook jongens * Juist * Juk ook # * Jul # * Jule # * Jules * Julia # * Julian * Juliana # * Julianus * Juliard * Julien * Juliette # * Julius ook # * July # * Jun ook # * Junior (jongste zoon) * Juno # ook jongens * Junte * Junus * Jupijn ook # * Jurres # * Jurg * Jurgen * Jurjen * Jurk * Jurna # * Jurrie * Juriën * Jurriën * Jurrius * Jurry * Jus * Jussen * Just * Justen * Justice ook # * Justin * Justus * Jut ook # * Jutte *


Ka ook # * Kaak * Kaal # * Kaan * Kaas * Kaat # * Kai # ook jongens * Kaiman * Kain * Kaj * Kakel # * Kal * Kale * Kalk # * Kalle # * Kallen * Kals * Kam ook # * Kamer # * Kamp * Kampe * Kampo * Kan * Kanis * Kanne * Kant ook # * Kanter * Kar # ook jongens * Karel ook # * Karis * Karius * Karl * Karlien # * Karn * Kars * Karst * Karsten * Kas * Kasemier * Kaspar * Kasper * Kasse * Kasten * Kat # ook jongens * Kater * Kats # * Kaus * Kay ook # * Kazemier * Kea # * Kee # ook jongens * Keel * Keen ook # * Keer * Kees * Keese # * Keesje # * Keet # * Keete # * Kei ook # * Keja # * 

Kel ook # * Kelf * Kelkes * Kelly # ook jongens * Kemp * Kempe * Kempes * Ken * Kene * Kenne ook # * Kennis * Kent * Keppel * Ker ook # * Kerp * Kers ook # * Kerst * Kes ook # * Kesber * Kesper * Kester * Ket ook # * Kets * Keun * Keur * Keus * Kick * Kief * Kiel * Kiela # * Kiele * Kien ook # * Kiene # * Kiens * Kiep # * Kiers * Kies * Kiese * Kiet * Kik * Kil * Kille # * Kilian * Kim * Kimmel * Kin ook # * Kind * Kinne # * Kink ook # * Kip * Kirsten # ook jongens * Kis * Kit *

Klaar ook # * Klaas * Kladder * Klare # * Klaris ook # * Klarus * Klas ook # * Klaus * Klaver * Klazes * Klee # * Klees * Kleis * Klem * Klemens * Klement * Klemke * Klim ook # * Klint * Klode * Klom * Kloot * Klots * Klute # * Klijn # * Klijs * Knappe * Knel * Knibbe * Knie # * Knier * Knip * Knobbe * Knoben * Knoet * Knol * Knolle * Knot * Kobbe * Kobe * Kobes * Kobus * Kock * Kodde * Koek # * Koel # * Koele * Koelman * Koeman * Koen * Koene * Koenis * Koenraad * Koenraadt * 

Koers * Koert * Koes ook # * Koet ook # * Kok * Koks # * Kol * Kole * Kales * Kalis * Kolk ook # * Kolle * Kolijn * Kom ook # * Kommer * Kon ook # * Konraad * Konrad * Koob * Kooi * Kool * Koop * Koops * Koorn * Koort * Koos ook # * Koose * Koot * Koote * Kootje # ook jongens * Kop ook # * Koppe * Korn * Korneel * Kornelis * Kors * Korst * Korsten * Kort * Korte * Korver * Korving * Korvinus * Korijn * 

Kos * Kosman * Kosse * Kost * Kosten * Kote * Kotte * Kou * Kraal # * Krabbe * Krak * Kral * Kram * Kramme * Krans * Kras * Kreel * Krekel * Kriel # * Krien * Kriens * Kries * Krins * Kris ook # * Krispin * Krispijn * Krist * Kristel # * Kroes # * Krol * Kroon * Kros * Krosse * Kruger * Kruis * Krijn * Krijne ook # * Krijs * Kubbe * Kube * Kubes * Kubo * Kuen * Kuif * Kuil * Kuin * Kuk * Kun ook # * Kunis * Kunne # ook jongens * Kunst * Kurt * Kuun # ook jongens * Kwint * Kwinten * Kijm *

 

Laam * Laan ook # * Laas * Laauw * Laban * Laes * Laga * Lain # * Lak ook # * Lalle * Lam # ook jongens * Laman * Lamb * Lamber * Lambert * Lambertina # * Lambertus * Lambregt * Lambrecht * Lamme * Lammert * Lamp * Lampe * Lamper * Lampert * Lampo * Lamprecht * Lancelot (mythische Engelse ridder) * Lande * Lando * Landolf * Lane * Lang # * Lanke # * Lans * Lap * Lara # * Larry * Las ook # * Lasse * Lau * Laurence ook # * Laurens * Laurent * Laurentius ook # * Lauret # * Lauretta # * Laus * Lauw ook # * Lazar * Lazarus * 

Lea * Leander ook # * Lebbe * Leben * Leda * Lee ook # * Leeb * Leen ook # * Leep * Lees * Leeuwerik * Leeuwis * Leib * Lein * Leis * Leijn * Leyn * Lem * Lemmen * Len ook # * Lena # * Lei ook # * Leis ook # * Leise # * Lem * Lennert * Lens * Lense * Lente #  * Leo * Leon ook # * Leonard * Leone * Leonhart * Leopold * Lere * Les * Leslie * Lette # * Leuk * Leune * Leunis # ook jongens * Leupold * Leus * Levien # * Levin * Levinus * Levit * Leviticus * Levitus * Levijn * Lewin ook # * Lewis * Lex * Lexis ook # * 

Libbert * Libert * Liebe ook # * Lief # ook jongens * Liefman * Liem * Lies # ook jongens * Liese # * Lieske # * Lieuwen * Lieve # ook jongens * Lieven * Lina # * Lincoln * Lind * Linda * Linde # * Lindo * Link * Linke * Lion ook # * Liotard * Lip * Lipke ook # * Lippe * Lippold * Lips * Lis # * Lise # * Lisk # ook jongens * Lob * Lobe * Lobbe * Lodde * Lode * Loderus * Lodewijk * Loe * Loeb * Loef * Loek ook # * Loen * Loer * Lof * Log * Logier * Lok ook # * Lokke # * Lol # * Lola # * Lolo # ook jongens * 

Lom * Lome * Lomme * Lon # ook jongens * Londo * Lone * Lonis * Lonk ook # * Lonke * Loof * Loog * Looi * Loon * Loor # * Loos * Loot * Lootje # * Looy * Loot * Lop * Lor # * Lorentz * Lorenz * Lorette # * Lorie # * Lorijn * Los # ook jongens * Lot # ook jongens * Lotte # * Loth # ook jongens * Lots * Lotte # * Lou ook # * Louis * Louise # * Lous # * Louw * Louwe * 

Low * Lowe * Lowes * Lowie * Lowik * Lowis * Lowijs * Love # ook jongens * Loven * Lub * Lubbe * Lubbert * Lubert * Lubertus * Lubbes * Lubke # * Luca ook # * Lucas * Lucia # * Lucie # * Lucius * Luck * Lucke * Ludde * Ludolph * Ludwig/Lüdwig * Ludwin * Luf * Lugard * Lui * Luidolt * Luif * Luik * Luis * Luit * Luite * Luites ook # * Luitze * Luitzen * Luk * Lukas * 

Luk * Luke ook # * Luken * Lukes * Lukje # * Lukke # * Lukkien # ook jongens * Lukje # * Lulof * Luna # ook jongens * Luns * Lup * Lupke # ook jongens * Lupo * Luppen * Luppold * Lus * Lusse * Lut * Lute * Lutgert * Luther * Luts # * Lutter * Lutijn ook # * Lutz * Lux # ook jongens * Lycke # * Lijn ook # * Lijphart * Lijs # *


Maag * Maan # ook jongens * Maart * Maarten * Maas * Maat ook # * Maatje # * Mabelis * Macarius * Machiel * Machtel * Mackus * Mader * Madonna # * Maes * Mag * Mage * Magge # * Magdalena # * Magnus * Mai # * Mak * Makkes * Makkus * Maks * Malcolm * Man ook # * Mand * Mane * Manes * Mang * Mangnus * Mangus ook # * Maniet # * Mank * Mannes * Manni ook # * Mannie * Manno * Mans * Manuel * Manus * Manten * Mantz * Manus * 

Mar # ook jongens * Marais * Marbert * Marcel * Marcelino * Marcelinus * Marcelis * Marcella # * Marcelle # * Marcelus * Marchelinus * Marcia # * Marco * Marcus ook # * Marcuse * Marck * Marelis * Marees # ook jongens * Maret # * Margaret # * Margot # * Mari # * Maria # * Marianne # * Marie # * Mariek # * Marien * Marienus * Mariet # * Marietje # * Mariman * Marinus * Maris * Marits * Marius * Marjot # * Mark * Markes * Markies * Marko * Markus * Marra # ook jongens * Marré # ook jongens * 

Marin # ook jongens * Marina * Marinus * Mario ook # * Marion # ook jongens * Maris ook # * Marits * Maritz * Marius * Marjan # ook jongens * Mark * Markus * Marleen # * Mars * Mart * Marte # * Marten * Marth * Martha # ook jongens * Mart * Marten * Marthe * Martien * Martienus * Martin * Martina # ook jongens * Martine # * Martinet * Martini # ook jongens * Martinius * Martinot * Martinus ook # * Martius * Martijn * Marvin *

Mary # * Marijn * Marijne # * Marijs # ook jongens * Marijt # * Mas * Mason * Massimo (it) * Mat ook # * Mathilde # * Mathis * Mattie ook jongens * Matin ook # * Mats * Mateus/Matey/Mathies/Mathijs/Mathieu/Mattheus/Matthijs/Matthias/Matthieu/Mattijs  alle ook # * Matte # * Mattu * Mauke * Maurice ook # * Mauris * Maurits * Maus ook # * Max ook # * Maxim * Maij # * Meder * Mee # * Meeder * Meek # * Meelis * Meen * Meent * Meer ook # * Meere # * Meert * Meerte # * Meerten * Mees ook # * Meeske # * 

Meet # * Meeus * Meeuw ook # * Meevis * Meeuwis * Meevis * Mei # * Meik * Meilof * Mein # * Meindert * Meine ook # * Meinen * Meines * Meins * Meis * Meisje # * Meke * Mekel * Mekel * Mekke * Mel ook # * Melcher * Melchior * Melger * Melief # * Melis ook # * Melissa # * Melius * Melk * Melker * Melkert * Melius * Melle ook # * Melles * Mellies * Mels * Melse * Men ook # * Mendel * Meng # * Menge * Menke # ook jongens * Menne * Mennes * Mense * Menses * Menso * 

Ment * Mente ook # * Menten * Menzo * Mercedes # * Mercus * Merde * Merel # * Merien * Merk * Merkelijn * Merkes * Merkus * Merlin # ook jongens * Merlijn * Merry  # * Mes * Mesken # * Met * Mete * Mette # ook jongens * Metten * Mettes * Meurice * Meuris * Meus * Mevis # ook jongens * Mewis * Meijnte * Meijert *

Michael * Michaelis * Michaud * Michel ook # * Michel * Michelle # * Michelus * Michiel * Michon ook # * Micke * Miech * Mieg * Miel * Mien ook jongens * Mienes * Miens # * Miense * Mientje # * Mies # ook jongens * Miete # * Mignon # * Mik ook # * Mil * Miele * Mila # * Milan * Mile # * Milius * Milko * Mille # ook jongens * Millen * Milius * Milke * Milo ook # * Milot # ook jongens * Mimi # * Min # ook jongens * Mina # * Minco * Mine * Minerva # * Mines * Minge *

Mink * Minke #  * Minkes * Minne ook # * Minnes * Minnis * Minte # ook jongens * Minten # * Miranda # * Mitchel * Mix * Modde * Moed * Moek * Moen ook # * Marijne # * Mode * Moed * Moene # * Moens # * Moes * Mohr ook # * Mol * Molle * Moll # * Molly # * Mols * Mom * Mona # * Monica # * Monna # * Monno * Mons * Moog * Mooi # * Moon # ook jongens * Moons ook # * 

Moor # ook jongens * Moos ook # * Mop # * Mor ook # * Moraal * Mordecai * Moreel * Morelis # * Morens * Morien # ook jongens * Morits * Mork * Morre # ook jongens * Morren * Mors * Morten * Morijn * Mos ook # * Mot * Motte # * Mouris * Mourits * Mous * Mozes * Mucke * Mud * Mudde * Mug * Muil * Muis # ook jongens * Mul * Mun ook # * Munte * Mur # * Murre * Murk * Mus # ook jongens * Muus * Mijnten * Mijnes * Mijs *


Naaf * Naan * Naas * Naatje # * Nab ook # * Nabor * Naerebout * Nak * Nalle * Name * Nan ook # * Nanne ook # * Nannes * Nanning * Nap * Nas # ook jongens * Nase * Nat * Natte * Nathalia # * Nathan * Nau * Naudin ook # * Naus * Nauts * Nauw * Nave * Navis * Neek * Neel # ook jongens * Nees * Neese # * Neke * Nel # * Neles * Nelis * Nell # * Nelle # ook jongens * Nelleke # * Nelles * Nels * Nelson * Nen ook # * Nep ook # * Nero * Nes # * Nestor (oudste) * Net # * Nette # * 

Neus # * Neut * Nick * Nicodemus * Nicola * Nicolaes * Nicolai * Nicole # * Nicolet # * Nicolle # * Nieke ook # * Niekel * Niekus * Niels * Nien * Nies ook #  * Nietes # * Nikel * Nikkel # * Niklaas * Nikus * Nilles * Nille # * Nimrod * Nip * Njord * Noa # ook jongens * Noach * Noah ook # * 

Noë # ook jongens * Noël ook # * Nol * Nold * Nolde * Noldus * Nolet # * Nolle * Nolles * Nolte * Nome # * Non # * Nool * Noor # ook jongens * Noorman * Noot * Nooij * Nop * Noppe # * Nor * Nora  # * Norah # * Norbart * Norbert * Norman * Nous ook # * Nout * Noij * Nube * Nuis * Nul * Nulke * Nulle * Nus * Nut * Nutte * Nuij * Nuijt * Nijk * Nijs *

* Obbe * Obbes * Obe * Obert * Obo * Obrecht * Ochel * Ocke * Ockel * Ocker * October # * Ode * Odé * Oden * Odin * Oebel * Oebele * Oel * Oele ook # * Oeloff * Oelsen * Oene * Oet ook # * Oetger * Oetker * Oger * Ogier * Okel * Oke * Okké * Okkel * Okker * Okko * Olaf * Olbert * Olde * Ole * Olf * Olfert * Ollie ook # * Olievier * Oliver * Olivier * Olof * Olympia # * Onco * Onko * Onwijn * Oole * Oom * Oord * Oort * Oortwijn * Oppe * Orre * Ort * Os * Osar * Oskar * Osse ook # * Ossel * Oste * Oswald * Ot * Otger * Otker * Ots * Ott * Otte ook # * Ottho * Otto * Out * Over * Ox *


Paas * Pak * Pal * Pallas * Pale * Pam * Pan ook # * Panne * Pancras * Pank * Pankras * Pankratz * Pans ook # * Pardoe * Pardoel (?) * Pardoen (?) * Pardon # * Parel # * Park ook # * Paris # ook jongens * Pas # * Pascal ook # * Pat ook # * Patist * Patje # * Patricia # * Patrick * Pau * Paul * Paula # ook jongens * Paules * Pauli # ook jongens * Paulie * Paulina # ook jongens * Paulis * Paulus * Pauw * Pauwel * Pax * Paxton # ook jongens * 

Pechtold * Pee ook # * Peek * Peel * Peele * Peen * Peer * Peet ook # * Pegge # * Peike ook # * Pein * Pek # ook jongens * Pel * Pelger * Pelle * Pels * Pen ook # * Penne * Penny # * Pepijn * Percifal * Percy * Per * Perdaan * Perk ook # * Pernette # * Peroen * Perry * Persijn * Pes * Pees * Pet * Peter * Peteri * Petra # ook jongens * Petri # ook jongens * Petrie # ook jongens * 

Petrarca # * Petronia # * Petrus * Pette * Petter * Pex * Peijn * Philip * Philips * Phillippus * Pia # * Pie * Piebes * Piek * Pieke * Piel * Pien # * Piep # * Pier * Pierlot * Pierot * Pierre * Pierrot * Piers * Piet * Pieter * Pieternelle # * Pietke # * Pigge * Pik # * Pike * Pil * Pille ook # * Pin ook # * Piret * Pit ook # * Plag * Plant * Plato * Ples * Pleun ook jongens * Pleune # * Pleunis * Ploos * Pluim * Pluk * Plum # * Pluut # * Pobbe * Pobe * Poel * 

Poen * Poes * Poley * Polie * Polis * Poll * Polle * Plom ook # * Pol * Pollux * Pols * Pom ook jongens * Pomme # * Pomp * Pompe * Pon * Ponne # * Pons * Pontus * Pool * Poos * Pop # * Popke ook # * Popken * Poppe * Poppes * Pops # * Por * Porre * Pos * Pot * Poulis * Poulus * Pouw * Pouwe * Pouwel * Povel * Pret * Priem * Prien * Prima * Primus (oudste zoon) * Prien* Prins * Pronk * Proos * Proot * Prosper * Prot * Prijn * Prijs * Pouw * Pul ook # * Pullen * Pulles * Puls * Pun * Put # * Pijbes * Pijcke * Pijl * Pijn * Pijp * Pijpe *

Quant * Quik * Quin * Quinn ook # * Quint * Quinten * Quentin * Quintin * Quintus * Quintijn * Quirijn *


Raab * Raad * Raam * Raan * Raap * Raar * Raas * Raat * Rab * Rabe # * Rabbe * Raben * Rabo * Rabout * Rabouw * Rada * Rade * Radmund * Rado * Raes * Rafael * Raff * Raffel * Ragas * Raimond * Rak * Ralf * Ram ook # * Rambaut * Ramon * Rams * Ramus * Ran ook # * Randal * Randel * Randolph * Rap * Rappe * Rappel * Rappold * Ras * Rase * Rasmus * Rat * Rave # * Ray ook # * Raymond ook # * Rebel ook # * Recter * Redert * Redmer * 

Ree # ook jongens * Reeb * Reed * Reef * Reek * Reems * Reen * Reep * Rees ook # * Reese # ook jongens * Regien # ook jongens * Regina # ook jongens * Reichelt * Reichholt * Reid * Reinier * Richard * Reginald * Regnault * Reigard * Reimer * Reimert * Reimus * Rein * Reina # * Reinaard * Reinardus * Reinboud * Reine # * Reineke # * Reinelt * Reiner * Reinhard * Reinhart * Reinhold * Reinholt * Reinhoud * Reinike # * Reinke # ook jongens * Reinold * Reinoud * Reinwald * 

Reit * Reyner * Rem * Reman * Remarque ook # * Rembold * Rembrand/Rembrandt * Rembt * Remco * Remi * Remie * Remeeus * Remie * Remkes * Remme * Remmé * Remmel * Remmer * Remmert * Remp * Rempe * Rempt * Rems * Remt * Remus * Remy * Remijn * Ren * René ook # * Renee/Renée # ook jongens * Renger * Renier ook # * Renken * Renne * Renner * Rennen * Renno * Renou # * Renout *

Rens ook # * Rense * Rensen * Renso * Rep * Reppel * Repke * Res * Reumer * Reurik * Reus * Reijer * Reijn * Reijne # * Reijnhout * Reynier * Ria # * Rib * Ribbe * Richard * Richel ook # * Richelle * Richt # ook jongens * Rick ook # * Riebe * Riebel * Rieker * Riel * Riem * Riemer * Rien * Rients * Riep * Riepe # * Ries * Rieske # ook jongens * Riet # ook jongens * Rif * Righard * Righart * Righold * Rik * Rikkert * Riks * Rila # * Rimbaut * Rimmer * Rinck * Rindert * Rinner * Ring ook # * Ringenaldus * Ringer * Rinia * Rink ook # * Rinke ook # * Rinkel * Rinne * Rins ook # * Rinse * Rinses *

Rip ook # * Ripke # * Rippe * Rippert * Ris * Riske # * Risse * Rits * Ritz ook # * Rob * Robart * Robbe * Robben * Robbert * Robert * Robertus * Robin ook # * Robregt * Robijn # ook jongens * Rochus * Rodbard * Roderick * Rodger * Rodolf * Rodolph * Rody * Roedolf * Roef * Roeg * Roel * Roël ook #  * Roeland * Roelof * Roem ook # * Roemer * Roep * Roepert * Roet # * Roex * Rog * Roger ook # * Rogge * Rogier * Rogus * Rohan * Rohlof * Rok * Roke * Roks * Rokus * 

Rol # * Rolaf * Roland * Rolf * Rolie # * Rolle * Rollof * Rom * Roman * Romano * Rombaut * Rombout * Romke # * Romme * Romulus * Romy # * Romijn * Ron * Rong ook # * Ronk * Ronke ook # * Ronne ook # * Ronnes * Roog * Rook * Rool * Roon * Roor * Roord * Roos #  * Roosje # * Roosen # * Rooske # * Roossien # * Root * Roox * Rop * Rörik * Ros * Rosa # * Rosalie # * Roselle # * Rosie # * Rosielle # * Rossel * Rosseel * Rostant * Rot * Rotte * Rou ook # * Rouw * Rover * Rowald * Rowan ook # * Rowe * Rowel * 

Rox * Roy * Roza # * Rozel * Ruard * Ruben * Rubrecht * Rudi * Rudolf * Rudolph * Rudolphus * Ruel * Rufinus * Rufus * Ruge * Ruilof * Ruis ook # * Rul * Rulf * Rulof * Rum * Run * Runia * Runne * Rupert * Rus * Rut ook # * Rutte * Ruth # ook jongens * Rutmer * Ruts * Ruud * Ruurds * Ruwel * Rijan ook # * Rijghard * Rijk * Rijkaard * Rijke ook # * Rijken * Rijkhart * Rijkhold * Rijkland * Rijkman * Rijm * Rijmer * Rijn * Rijnja * Rynoudt * Rijp * Rijs * Rijsemus *


Saak * Saal ook # * Saam * Saan # ook jongens * Saar # * Saas * Sabe * Sabee * Sako * Saks * Sal * Sale * Saleman * Salemon * Salentijn * Salomé # * Salomon * Salu (gezond) * Salvador * Salvatore (it.) * Sam * Samel * Samson * Samuel * Samwel * Sand * Sander * Sandra # * Sanne # ook jongens * Sante * Sap ook # * Sar * Sara # * Saris ook # * Sark * Sars * Sas ook # * Saturinus * Saul * Savijn ook # * Schaas * Scheen * Schel * Schelle * Schelte * Scheltes * Schrevel * Schil * Schild * Schilleman * 

Schol * Scholy * Schone * Schor * Schouw # * Schreve * Schrevel * Schrik * Schulp * Schut * Seba * Sebas * Sebastian * Sebe * Seel ook # * Seep * Seger * Seibert * Seif ook # * Seifert * Sein # * Seine * Seip * Sel ook # * Sele * Selgert * Selis ook # * Selle # ook jongens * Selvius * Sem * Semeijn * Semmekrot * Senn * Senne ook # * Sens * Sense * Sent * Sep * Sepp * Serafin ook # * Sergio * Serrien # * Serris * 

Servaas ook # * Servaes * Seunke (zoontje) * Seuren * Severin ook # * Servinus * Ses * Sevat # * Severt * Severijn * Sezen * Sherlock * Sibbe * Sibbel ook # * Sibe * Sibel # * Sibbel ook # * Sic * Sieber * Siebert * Sibille # * Siebe * Sieben ook # * Siebold * Sieg * Sieger * Siegfried * Siegmund * Siem * Siemen * Siep * Sier * Siere * Siert * Sies ook # * Siete * Sieuw * Siewe * Sieuwe * Sievert * Siewert * Sigfried * Sigmond * Sik # ook jongens * Sikke * Sil ook # * Sille * Sille * Silvius * 

Sim ook # * Simeon * Simmer # ook jongens * Simoen * Simonis * Simson * Sin # * Sine * Sinia * Sinke * Sint * Sion * Sip * Sipke * Sipko * Sirre * Sis # * Sjaak * Sjaard * Sjerp * Sjouke ook # * Sjouwke # ook jongens * Skal * Slim * Sluis * Smiet * Snell * Snelle * Snik # * Snippe * Snippert * Snoei * Snoer * Soek # * Soer * Soet ook # * Soeverein * Sofie # * Sok # * Sol * Sollaart * Solle * Solkes * Solomon * Som * Son * Sonke * Sonius * Sons * Sont # * Sophie # * Soppe * Spencer * Spier * Spit * Spits * Spitse * Splinter * Spijker * Staade * Staak * Staal * 

Staas * Staats * Stade * Staf * Stagge * Stan * Stans # * Stant * Stap * Star * Starre * Stark (sterk) * Stas * Statia # * Steel * Stefan * Steffan * Steffen * Steg * Stein * Sten * Stender * Stendert * Step * Stephan * Stephanie # * Stephany # * Stephen * Steppe ook # * Ster # ook jongens * Sterk * Stern * Stes * Steven * Stiene # * Stevin * Steye * Steyn * Stienes * Stig * Stil * Stille * Stillebroer * Stind * Stinne * Stinnes * Stip ook # * Stive * Stoef * Stoeltje # * 

Stoer ook # * Stoffel * Stoffer * Stokes * Stolt * Stolte * Stoof * Stoop # * Stor * Storre * Strang # * Strobbe * Stubbe * Stukje # * Sture * Sturman * Stuurman * Stijl * Stijn * Stijnis * Subke * Suder * Suk # * Sup * Super * Susanna # * Sut * Suurd * Sven * Swaan # * Swam * Swan ook # * Swede * Sweens * Sweer * Sweers * Sweet # ook jongens * Swen * Swenne # * Swerus * Swier * Sijbel # * Sijbrand * Sijbrant * Sijl * Sijlvester * Sijm * Sijne * Synja * Sijp * Sijpheer * Sijs *


Taal * Taale * Taam * Taas * Taat * Tabe * Taco * Taeke * Tale * Tate * Tobias * Toby * Taco * Tacoma # ook jongens * Taconis * Taeke * Tak * Take * Takke * Taks * Tal ook # * Talle # ook jongens * Tam ook # * Tames * Tamis * Tamme * Tammes * Tams * Tamse # * Tamson # * Tang * Tania * Tanis * Tanja # * Tanke * Tanna # * Tap * Tappe * Tara # * Taris * Tate ook # * Tatje # * Tax * Tebben * Teer * Tees # ook jongens * Teeuw * Teeuwe * Teipel * Teke * Teeke * Tekke * Tel * Telle # * Tem * Temme ook # * Tent # * 

Teepe * Tepe * Terry ook # * Tessa # * Tessel * Tete * Teuben * Teule * Teune ook # * Teunes * Teunis * Teuns * Teunus * Tewe * Teijo * Tex * Thate * Theunis * Theus * Thiery * Theobald * Theodora # * Theophile * Theresia # * Theu * Theunis * Theus * Theuws * Thie * Thiem * Thierry * Thim * Thoen * Thom * Thoma * Thomas * Thomes * Thomson * Thonis * Thor * Thorold * Thuis * Thur * Thijm * Thijs * 

Tibbe * Tiberius * Tibo * Tideman * Tiel * Tiele * Tieleman * Tielke * Tieman * Tien * Tientjes * Tier * Tierie * Ties * Tiest * Tiet # * Tietge # * Tietje # * Tiets * Tik * Tilman * Tim * Timan * Timen * Timofei * Timotheus * Timp * Timpe * Tin ook # * Tinca * Tinge # * Tinga ook # * Tinge # * Tini # * Tinke # * Tinus * Tip ook # * Tippe # ook jongens * Tis ook # * Tit ook # * Tita # ook jongens * Titus * Tjaard * Tjabbe * Tjabbes * Tjaden * Tjakkes * Tjalkes * Tjarks * Tjebbes * Tjittes *

Tob * Tobbe * Tobias * Tode * Toef * Toele * Toen * Toet # ook jongens * Tol * Tolle * Tom * Tomey * Ton ook # * Tonjes * Tonis * Tonkes * Tonnis * Tonus * Tool * Toole * Tooms * Toon * Toor * Toos # ook jongens * Top ook # * Toppe * Topper ook # * 

Tops # * Tor * Torbijn * Tork * Tos ook # * Tot * Toussaint ook # * Touw # * Tove * Tracy # * Tram * Trees # * Trienes * Triest * Triestam * Trim * Trimpe * Trinus * Trip * Trojan * Trom * Tromp * Tuik * Tuin # * Tuk * Tukke * Tul * Tulk * Tunk * Tunke * Tuns * Tur * Turpijn * Tuuk * Tuur * Tijdeman * Tije * Tijl * Tijm * Tijman * Tijmen * Tijn ook # * Tijs *

Ubben * Ubert * Ude * Uden * Udes * Udo * Uil * Uilken * Uk ook # * Uldrik * Ule * Ulf * Ulrich * Ulijn # * Unia * Unk * Urban * Urbaan * Urbanus * Ure * Uri * Ursula # * Us * Uschi * Ut ook # * Uve * 

Vaas * Vaes * Val * Valent * Valente # ook jongens * Valentin * Valentijn ook #  * Valerianus * Valerius * Valius * Valk * Valke * Vallentin * Vas * Vastert * Vechter * Veen # * Veer ook # * Vegter * Veit * Vel * Velt * Velten * Ven * Veng * Venia * Venne # * Vennis * Vens * Vent * Vente # * Venus # * Vera # * Vermin * Vermijn * Verne * Verus * Vesper # * Vicentius * Vick * Victoor * Victor ook # * Victoria # * Viel # * Vien * 

Viereke # * Viet * Vig * Vige * Vik * Viktor * Viktoor * Viljoen * Vilijn ook # * Vin * Vincent * Vincentius * Vink * Vinke # * Viool * Viola # * Vitalis * Vivien * Vleer * Vlinder * Vlam * Vlas * Vol * Volbert * Volger * Volk * Volken * Volker * Volkert * Volmer * Vonne * Vonk * Vos * Vredebregt * Vree # * Vries * Vroon * Vrouw * Vrij ook # * Vrijmoed * Vrijs * Vijge *

Waal * Waar * Waas * Wachter * Wade # ook jongens * Wage * Wakker * Wal * Walbert * Wald * Walda # * Walden * Walder * Waldbrecht * Waldo * Waldram * Waldrich * Waldus * Wale * Walg * Walig * Waling * Walle * Wallegien * Walke * Waller * Wally ook # * Walmar * Walt * Walter * Waltje # * Wan # ook jongens * Wam * Wammes * Wanda # * Wandel * Wander * Wane * Wanne ook # * Wans * Want * Wante # * Wap # * War * Waar * Waare * Warbout *

Ward * Warmer * Warnaer ook # * Warnaar * Warnar * Warnaar * Warner * Warre * Wars * Was * Watses * Webb ook # * Webbe * Wedekind * Weil * Weiman * Weimar * Weinand * Weit * Welk * Welke * Well * Welle * Welmer * Wels * Welt * Wende # * Wendel ook # * Wens * Went * Wernand * Werner ook # * Werre * Werry * Wes * Wesly * Wesse * Wessel * 

Wiard * Wibaut * Wibbeke # * Wibert * Wibrecht * Wichard * Wicher * Wichert * Wick * Wiebe * Wiebel * Wiebeld * Wiebes * Wiebold * Wiebols * Wiebolt * Wiechert * Wieck * Wieg * Wiegand * Wieger * Wiegert * Wiek * Wiekart * Wieke # * Wiel * Wielaard * Wieland * Wiem # * Wiemer * Wien * Wier * Wies # ook jongens * Wiesje # * Wieske # * Wiet * Wigbold * Wigboldus * Wigbout * Wigchert * Wigge * Wigger * Wik * Wikke # ook jongens * 

Wil * Wilbert * Wilbrecht * Wild * Wilden * Wilfred * Wilhelmus ook # * Wilk * Wilke # ook jongens * Wilkes * Will ook # * Willard * Wille ook # * Willebrand * Willeke # * Willekes * Willibrord * Willie * Willig * Willy ook # * Wilm * Wilman * Wilmer * Wils * Wilt * Win ook # * Winde # * Wink * Winne # ook jongens  * Winston * Winter ook # * Wip * Wippe * Wippo * Wir * Wisse * Wissel * Wit * Witmer * Wobbe * Wobbes * Wokke # ook jongens * Wolder * Wolle * Wolf * Wolfard * Wolfert * Wolfgang * Wolfram * Wolfrat * 

Wolk * Wolke ook # * Wolt * Wolter * Won ook # * Wonder ook # * Wop * Wopke * Wopkes * Wor # ook jongens * Worp * Woud * Wout * Wouter * Wouw * Wubbe * Wubbolt * Wuis * Wuite * Wulder * Wulfert * Wulfrank * Wulp # * Wup # * Wijand * Wijbo * Wijbrandt * Wijfje # * Wijk * Wijmer * Wijn * Wijnald * Wijnand * Wijnant * Wijnekus * Wijnjeterp * Wijs * Wijt * Wijtzes *


Xander * Xavier ook # * Yasmin # * IJbel ook #  * IJben * IJbes * IJdo * IJken * IJman * Yman * IJnte * IJnzen * IJpe * IJpes * Ypey * Yvon ook jongens * IJs * IJsbrand * IJske ook # * IJsebaart * IJzer * 

Zaal * Zaan * Zacharias * Zalme * Zander * Zane * Zara * Zark * Zee * Zeef * Zeeger * Zeeuw * Zeevat * Zeger * Zegerius * Zelis * Zelle # ook jongens * Zeno * Zeun (zoon) * Zeus (Griekse oppergod) * Zier * Zietse * Zilver # ook jongens * Zion * Zita # * Zoek # * Zoet # * Zoete * Zon # ook jongens * Zonne # * Zoon * Zorn * Zwaan # ook jongens * Zwaard * Zwam * Zwart # * Zweder * Zweer * Zweerus * Zwenne # * Zwerus * Zwiep * Zwier.


Er zijn ook rariteiten met voornamen als familienaam ingeschreven - veel vermoedelijk kortgeleden: Antonio Julius Alexander * Augustina Elisabeth * Aulia Sixtina Premiera * Carla Kayiba Elisa * Clara Imelda Christine Yasmina * Damy Raoul * Daniel Philip * Destiny Ivonne Josany * Dewa Indra Seno Geertruida Pudjio Widodo * Djayden Angel Donatiën * Fons Fleming * Francien Marie *

Gerrit Jans * Gwanro Johannes Hendrikus * Hannah Marlieke Nauli * Harry Paul * Jazon Jhadion Carlos * Jerry Jeremiah * Johanna Gerdina Magdy Barsom * Joost Theo Sylvio * Josephien Evelien * Joyce Nikckita Danique * Katerine Nicole Sinurya *  Kunowah Tinu Xumarie Kiellow * Maarten Thomas Yousaf Mughal * Paisible Williams * Rene Jean Francois * Roossien Roelfien * Yasmin Alida Noerchaya Pudjio Widodo *

Vergissingen? Nou nee, sommige ambtenaren noteerden vanaf 1811 wat ze hoorden en opzichtige pogingen tot de creatie van een dubbele naam lukken nu allang niet meer. Ingezetenen van buitenlandse herkomst en expats brengen hun familienaam legaal mee - zijn in de administratie niet te onderscheiden van autochtone namen. Ach, wat heet? Op de lange duur worden de blijvers gewoon Nederlands met familie elders. Opgenomen in de samenleving - zoals al eeuwenlang. In een 'complot tot omvolking' geloof ik niet. Maar de aanwas moet wel ingetoomd worden - we zijn maar een klein en dichtbevolkt land.