Bijzondere Achternamen
'Digitaal Erfgoed'

 

Voornamen eb en vloed. Germaanse voornamen. Onze lange lijst. Rariteiten.

'Tot de belangrijkste en persoonlijkste - en ook kosteloze - emotionele geschenken van ouders aan hun kinderen die voor het gehele leven bij ze behoren zijn de voornamen. Zij kunnen uit liefde of piëteit iemand vernoemen, zij kunnen een naam louter geven omdat ze die mooi vinden of omdat er een wens van voorspoed van het met vreugde ontvangen kind in verscholen ligt'.Er bestonden in 2016 ca. 600.000 voornamen in ons land: onafzienbare oceaan en soms onverwacht ook achternaam. Vernoeming naar de vader bebeurde met een regionaal achtervoegsel als  -en, -eng, -ens, -es, -er, -ing, -inga, -inge, -ingha, -ink, -ke, -ken, -kens, -ker, -kes, -sma-, -s, -stra, -ung enz. Was het slordigheid van de aangever in 's vaders opwinding bij aangifte van de boreling? Vergissing van de secretaris van de (kerkelijke) gemeente? Die schreef letterlijk op wat de naamgever - vaak laaggeletterd - zei.

Er speelde iets anders. De meerderheid van de officiële achternamen is uit 1811 en soms was dat je voornaam. Dan geloofde je al dat gedoe wel. Je was leven lang in dorp of stadsbuurt bekend onder je voornaam. Een aparte achternaam, afgedwongen door die vervloekte Napoleon om je te pakken met de militaire dienstplicht! En was toch al niks voor ons soort mensen... versiering voor belangrijke lieden, adel, rijke lui'. Ja, wel voor zakenmensen met een boekhouding. Op de vraag "wie zijt gij?" noemde je dus je voornaam. En hield dat stug vol tot het werd opgeschreven. Maar soms weigerde een ambtenaar met een harde kop en maakte er iets onwezenlijks van: zie /Onduidelijk.

Het verklaart ook de vrouwelijke voornamen als officiële achternaam: een alleenstaande of neringdoende vrouw. Maar er zijn meer verklaringen (zie/Bronnen, Met naam en toenaam): buitenechtelijk maar erkend in een huwelijk, adoptief kinderen door een vrouw, kinderen in een tweede huwelijk apart van die uit het eerste huwelijk.

Resultaat van de verplichte achternaam: zelfs in het eerste Europese land met nationale burgerlijke stand: van de 10 grootste Franse familienamen zijn er 6 voornamen - zie meer in  /Welkom/Andere landen.


De voornamen-oceaan kent eb en vloed met veel schipbreuk door uitsterving van voornamen. Zeldzame of afwezige voornamen scoren nog als multi familienamen afkomstig van:

Stam 9.402 * Boon 7.993 * Damen 7.475 * Kersten 6.482 * Witte/de Witte 5.874 * Romein/Romeyn/Romijn 5.223 * Brand 5.251 * Dam 3.939 * Snel 3.837 * Buis 3.439 * Bol 3.199 * Baan 2.750 * Walraven 2.432 * Loos ook # 2.217 * Brons 2.176 * Simon 1.934 * Broos 1.800 * Horst 1.703 * Deen 1.699 * Raven ook # 1.604 * Mars 1.442 * Steen 1.410 * Stout 1.375 * Pierik ook # 1.355 * Colijn 1.346 (komt van Nicolaas en telt nog 32 voornaamdragers) * Mens 1.334 * Caris 1.302 * Baltus 1.283 * Huigen 1.228 * Faas 1.594 * Poppe 1.248 * Bonte ook # 1.174 * Sol ook # 1.150 * Schalk 1.142 * Gouw 1.107 * NB: # = meisjes.


Andersom zijn er kleine geslachten afkomstig uit doodgewone voornamen. Zoals 544 achternamen Jan/Johan/Johannes bij ca. een miljoen voornamen! Ook bij Piet/Pieter: tegenover de ruim 170.000 voornamen staan maar 944 achternamen * Bij Willem nog duidelijker: meer dan 100.000 voornamen tegen 34 achternamen * Thomas met ca. 60.000 voornamen telt 2.293 familienamen * Maria, top-uiting van Katholieke trouw, 33.861 eerste voornamen en als gigantische tweede of derde 1,1 miljoen! Nu gedaald tot bijna nul, met 460 dragers van de familienaam * Anne heeft 55.120 voornamen en 17.088 van jongens en nog maar 6 familienamen.

De voornaam Beatrix schoot in 1938, het geboortejaar van de vorstin, als een speer omhoog tot een top in 1942 en kalfde na WO II geleidelijk af. Restant: <5 familienamen * Haar zuster Margriet uit 1944 spurtte pijlsnel naar de top in 1946 en stopte in 2017 (geen achternamen) * Mark is vanaf 1960 populair maar nu aflopend, met 37.000 gekozen voornamen bij een familienaam met 278 naamdragers * Martijn was met nu 43.478 in de mode  tussen 1970 en 2010 tegen 789 achternamen * Klaas met 34.091 komt op 185 achternamen * Douwe is de voornaam van 8.987 jongens en mannen en telt maar 9 familienaamdragers.

Simone kwam in 1940 snel op en verdween in 2017 * Tim dook op in 1960 op tot de piramide in 2000 topte met 31.316 jongens en 47 meisjes - de geslachtsnaam heeft 31 dragers * Sanne # (ook jongens) met 30.011 heeft er maar 33 * Harm met 25.042 heeft 71 achternamen * hervonden Jelle telt 21.238 voornamen (plus 45 van meisjes) tegen 45 familienamen, maar liep na de piramide tot in 2000 terug naar het traditionele lage niveau *

Arend met 18.898 heeft er 27 * Anneke met 11.425 doet 5 achternamen * Charles met 10.330 maar 12 * Douwe met 8.987 heeft er nog maar 9 * Fabian met 29 familienaamdragers verrees ca. 1960 uit het niets en wordt anno nu zo'n 160 keer per jaar gegeven * Fleur (400 achternamen) starttte in 1968, rees naar een top van 1.000 in 2003 en daalt sindsdien * Godde (met 8 achternamen), Gompel (51), Mes (1.297) en Phielix (237) zijn uitgestorven als voornaam *

Ties was tot 1980 praktisch verdwenen en telt nu 9.980 voornamen bij 84 geslachtsnamen * Floris schoot na 1980 omhoog tot 15.530 voornamen en telt 813 familienaamdragers * Marijn, de achternaam van 95 mensen, steeg na 1970 steil als voornaam  tot 9.648 en van meisjes tot 2.766 * Mas ontstond in 1989 en schoot pijlsnel omhoog naar 22 naamgevingen in 2016.


De voornaam Petra # start in 1940, bereikt de top in 1970, stopt in 2010 en telt 138 geslachtsnaamdragers * Stijn werd in 1970 niet meer gegeven maar is weer helemaal terug met 15.117 bij slechts 23 achternamen * Bouwe met 8.987 heeft er 9 * Friso duikt in 1970 door de geboorte van een prins van Oranje-Nassau plotseling op en telt nu 2.594 voornamen bij een familie van 207 * Amalia # (12 achternamen) was aan het uitsterven maar leefde in 2003 op na de geboorte van onze kroonprinses * Carolien # met 5 familienaamdragers verscheen in 1950 als voornaam en was in 2015 weer verdwenen *

Ivo met 8.558 scoort 25 * Jesse steeg vanaf 1970 pijlsnel op en staat nu op 19.576 jongens en 405 meisjes bij  164 achternamen *Hereman heten nog maar < 10 mannen van voren en 29 families van achteren * Pepijn was uitgestorven maar bloeide in 1965 op, topte rond 2013 en daalt nog steeds * Job (8.318) kent 128 familienamen * Jannah # (7.002) heeft < 5 achternamen en ook Hidde met 6.279 voornamen is met achternaam aan het uitsterven *

Jeroen heten nog 5.759 mannen maar de achternaam bestaat niet meer. Lammert doet 5.340 voornamen bij nog maar 6 achternamen, maar is ook als voornaam aan het uitsterven * Lampert en Lampret zijn al weg * Ineke # kent 4.364 voor- en 81 familienamen * Baltus doet 276 voornamen en 1.285 achternamen.

Kers telt nog maar < 5 voornamen en 1.541 familienamen * Kim kwam na 1970 snel in de mode en telt 2.767 meisjes en 839 jongens bij 191 achternamen * Florian ging vanaf 1970 als een speer naar 3.725 bij maar 5 achternamen * Folkert heten 3.893 jongens en kent 20 achternamen * Hand kent nog <5 familienamen * Krijn bleef populair met 3.475 en maar 138 familienamen * Lambert is nu niet meer in gebruik maar er zijn nog 5.578 voornaamdragers bij 405 personen met de geslachtsnaam *

Merel start in 1957, steeg naar haar top van 550 en daalt nu * Mes is uitgestorven * Oscar is sinds 1950 terug met 2.798 maar resteert maar met < 5 familienamen * Maas krabbelde na 1990 op van weggeweest bij 15.620 geslachtsnamen * Dingeman heeft er 2.397 bij 27 en de voornaam Xavier met 2.275 maar 43 familienamen * Joop heten 2.354 jongens en 45 meisjes bij 40 achternamen * Er zijn verder 1.954 voornamen Reijer bij 32 familienamen *

Vlinder # heeft als kersverse modenaam sinds 2007 483 treffers bij < 5 familienamen * Ook Tim dook op uit het niets in 1959 en is nu de voornaam van 31.316 jongens en 47 meisjes - met 31 achternamen.

als voornaam kwam Jesse in 1980 terug en telt nu 19.576 jongens en 405 meisjes bij 164 familienaamdragers * Jochem heten 7.980 jongens bij een familie met 112 leden. Heil ('geluk' in het Oudgermaans en Nazigroet) was als voornaam na WO II taboe, maar telt nog 466 personen met die achternaam * Kos heten nog 24 mannen bij een multi-geslachtsnaam met 1.476 dragers *

Merlijn (familienaam 217) werd uit zero in 1970 trendy, vloog tot ca. 100 per jaar in 2006 en is radikaal uit de gratie * Tak nog 66 met een familienaam van 1.579 * De oude voornaam Witte dragen nog 126 mannen bij 3.333 achternamen * Pier is bijna verdwenen maar telt nog 89 achternaam * Quint en Quinten werden in de jaren 1970 modieus maar nu aan het afkalven * Het geslacht Pepijn is bijna uitgestorven maar de voornaam steeg snel vanaf 1965 *

Sven dook in 1960 op, bereikte een piek in 2010 en loopt nu terug, bij een achternaam van maar 15 personen * Taco (familie van 9) werd in 1960 populair en is nu weer out * Ties verscheen in 1980 uit het niets en telt nu 5.080 jongens met die voornaam * Wijnand is als voornaam in onbruik, maar telt nog een familie metn 280 * Wilhelmus wordt niet meer vernoemd maar er zijn nog 227.334 mannen en 25.987 vrouwen met die voornaam bij 314 mensen met de geslachtsnaam * Winter is een familie van 2.785 en Zomer van 2012.


Germaanse voornamen


Onze lijst is op actualiteit gecheckt aan de Nederlandse Voornamenbank van het Meertens en dus zonder uitgestorven voornamen. Er zijn Franse, Engelse en Duitse. En natuurlijk Brabantse, Drentse, Friese, Gelderse, Groningse, Hollandse, Twentse, Limburgse, Zeeuwse en heel oude éénstammige Germaanse, Frankische en Saksische  voornamen, waarbij veel aparte Friese. Daarnaast creatieve tweestammige Germaanse waarin zowel voor meisjes als voor jongens, twee naamdelen werden gecombineerd.

Elk naamdeel had een betekenis met samen een unieke heilwens van vader en moeder voor de boreling: bedoeld als magische invloed van de goden op leven en lot van het kind.


Het begon met de oudgermaanse voornamen. Mijn eigen Gelderse dialectnaam Geurt komt van Gerhard: ger = werpspeer en hard = sterk. Dit slimme dubbelen liet onze verheugde heidense voorouders eeuwenlang plezierig kibbelen - was moeder weer in verwachting dan stoeiden ze rond het haardvuur hartelijk over de fraaiste en liefst zeldzame combinatie. Inwonende oma en opa kwamen met duiten in het zakje.

Gunstige betekenissen van Germaanse meisjesnamen: Adelburg = goede afkomst * Adelgonde = edele strijdster * Adelheid = edele afkomst * Adelmoed = edel gemoed * Adelswind = goede afkomst/sterk * Aleid = edele aard * Amelia = inspanning in de strijd * Alena = toren * Alinda = schoonheid * Amelia, Angelina = boodschapper * Berta = glanzend * Brecht = stralend * Eda = bezit * Ermenlind = verheven beschermster * Ermgarde = wereld/vrede * Gerlind = zachtmoedig maar gewapend * Godelieve = door de goden bemind * Guedele * Hadewig = strijdster * Hildemoed = strijdvaardig * Ieke = ijverig * Ingeborg = beschermende * Karla = vrije vrouw (geen horige of slavin)

* Lena = stralend * Liefhild = beminde strijdster * Lina = aardig * Lobke = beschermvrouwe * Luidgard = beschermer van het volk * Marre = paard * Mathilde = machtige strijdster * Minnebrand = liefdesvuur * Oda = erfgoed * Rikswinde = heersend/kracht * Reingard = door de goden beschermd * Segerade = zege/raadgeefster * Sister = zuster * Swanhilde = strijdende zwaan * Welmoed = wilskrachtige geest * Wolflinde = wolf/zacht * De tekens waren vrouwelijk, soms gecombineerd met oorlogssymboliek: er waren strijdbare Viking-schildmaagden die hun mannetje stonden.

Bij de jongens nog hoogdravender:

Adelbert = vader van veel volkeren * Adelbrecht = in edelheid uitblinkend * Adelhart = edel en sterk * Adolf = edele wolf * Alagund = almachtig in oorlog * Alberik = heerser over bovenaardse wezens * Albert = adellijk schitterend * Aldag = edele * Alewijn = edele vriend * Alfdag = prachtige elf * Aldrik = oudere * Allard = sterke edele * Almard = overal schitterend * Arnold = als arend heersend * Aurik = beschermende heerser * Avarhild = sterke strijder * Baltus = stoutmoedig * Baldwin = dappere vriend * Bardolf = wolf met bijl * Bernhard = moedige beer *

Bertrand = schitterende schildstrijder * Berwald = heersende beer * Boudewijn = stoutmoedige vriend * Danklof = denkende wolf * Diederik/Dietrich = machtig onder het volk * Dingeman = gerechtsdienaar * Eberhard, Everhard = sterk wild zwijn * Edelbrand = edel/zwaard * Eglolf = wolf met zwaard * Frederik = vredeskoning * Gerhard = sterk met de speer * Geerlof en Gerhold  = moedig met de speer * Gerbert = prachtige speer * Gerbrand = ijzeren speer * Gobert en Govert = stralend als een god * Godfried = goddelijke bescherming * Godwin = godenvriend * Goedhart = sterk geloof in de goden * Gijsbert = stralend edel kind * Gijsbrecht = edele afkomst *

Hendrik = aanzienlijk heerser * Hellebrand/Hildebrand/Hillebrand = zwaardstrijder * Hubert = schitterend verstand * Hugo = denkende geest * Jelger = edele speerstrijder * Jelmer = door adel beroemd * Koenraad = dappere raadgever * Lambert = stralend beroemd * Leonhart = sterke leeuw * Leopold = beroemd door dapperheid * Lubbert = schitterend onder het volk * Manfred = beschermer van de mannen * Oswald = heersende god * Otmar = erfbezit/beroemd * Reinhard = sterke raadgever * Reijngoud * Robrecht = schitterende roem * Roderik = machtig en roemvol *

Rudolf = roemrijke wolf * Rutger = roemvolle speer * Siebold = grote overwinnaar  * Siegfried = beschermende overwinnaar * Sigerik = zegevorst * Tieleman en Thijmen = man van het volk * Walter = heerser over het leger * Werner = beschermer van het leger * Wichard = strijd/sterk * Wichert = leger * Wieland = strijder voor het land * Wigbold = dappere strijder * Wilhelm = wilskrachtige beschermer * Winfried = beschermende vriend * Wolbert = schitterende wolf * Wolfert = sterk als een wolf * Wolfgang = gaat als een wolf * Wolfrat = wolf/raaf * IJsbrand = ijzeren zwaard * IJsbrecht = ijzer/schitterend.

Je reinste eigen roem: ouderlijke wensdromen voor de zoon sociaal, militair of politiek. Macht in clan of stam: uitstraling van moed, kracht, roem, strijd, verstand, wapenbezit en wijsheid - geen geringe ambities voor de baby! Glorieuze tweestammigheid uit elitaire status en voor de simpele Germaanse boer foute bluf? Aangeboren standsverschil was wel een feit des levens. Trouwens: voldoende mooie kort en krachtige voornamen voorhanden:

Aalt = door edel gedrag schitterend * Abe/Abbe/Adelbert = vader van vele volkeren * Ako (leider) * Aldo = oud * Alf = elf * Als = wijs * Ane = adelaar * Avar = sterk * Bald = dapper * Bart = stralend * Brant = zwaard * Cuno = bekwaam * Diede, Dim, Tjibbe = volk (onze stam) * Emmo = groot * Eppo = everzwijn * Erwin = arend * Esger = essenhouten speer * Falk = roofvogel * Fons = tot strijd bereid * Gaal = energiek * Gund (oorlog) * Hens = erf * Hildjo = strijd * Ide = werk * Imme = groot * Ise = ijs * Karl / Karel / Carla / Karla = vrij (geen horige of slaaf) * Lub = volk * Okke, Udo = erfgoed * Ram = raaf * Remmert / Riemer = roem * Sake = strijder * Sander = leger * Tjaard = godsgeschenk * Tjisse * Valent = sterk/moedig * Volk = onze stam * Wiegand = strijder * Zie /Bronnen/Germaanse (voor)namen.

De namen die geen achternamen werden waren er wel vaak de stam van.

Terzijde: zie de nationale expert dr. J. van der Schaar diepgaand over herkomst en duiding van ca. 20.000 zulke oude voornamen. Aanrader voor naamzoekende ouders. Pocketboek nog steeds online verkrijgbaar.   

De naamkundige nestor Johan Winkler publiceerde in 1885 over achternamen met als stam Germaanse voornamen, meest Friese (Bronnen/Achternamen in Nederland & Vlaanderen). Ik presenteer hier graag die heel oude, curieuze en mogelijk verdwenen, jongensvoornamen. Ook uit eigen onderzoek in het Meertens-bestand, met Germaanse, Frankische en Saksische voornamen. Door regionale achtervoegingen kwamen er vaak familienamen van - nu al of niet uitgestorven.

Normaal ging het zo: boer Penne had alleen een voornaam en kreeg in pakweg 911 een zoon Poppo die in zijn dorp, al naar de landstreek, bekend stond als Poppo Pennema of Penning, Pennink, Penninga, Pennes, Pennens, Pens, Penstra enz. In talloze achternamen komt de oernaamgever terug. Het is wel even zoeken.

Hier zulke voornamen, tipje van de sluier:

Aaf * Aag * Aaldrik * Aalt * Aant * Abbo * Adde * Addo * Ado * Affe * Affo * Afke * Age * Ake * Akko * Alaert * Alberta # * Alba * Alto * Ambrose * Ame * Ante * Ardwin * Arne * Atze * Ave * Babbe * Balle * Ballo * Banne * Banno * Bant * Bard * Bate * Batte * Bauke * Bavo * Beert * Bekke * Bengt * Berta # * Berte * Bessel * Binne * Blinke * Boddo * Boie * Botho * Bouke * Bruysten * Bruno * Buk * Bulle * Bure * Claffo * Cleffe * Cnoop *

Dag * Dem * Dobbel * Dodo * Doede * Domme * Doom * Duike * Dure * Ealse * Ede * Eelke * Eelko * Egil * Egin * Egon * Eise * Eite * Eleke * Elmer * Else * Eveke * Eppe * Fabe * Fare * Farre * Fedde * Feite * Fene * Fere * Ferf * Finia * Flid * Foke * Fokko * Folk * Formijn * Fynia * Fynja * Galo * Gamal (oud) * Geale * Gelf * Gerre * Geve * Ghevart * Gise * Golf * Gos * Gosewyn * Gouke * Greult * Grim * Grono * Grijm * 

Haco * Haddo * Hanco * Hanne * Hano * Happe * Harold * Haue * Hebbe * Heile * Heite * Helle * Hemmo * Hette * Hilgo * Hille * Hit * Hitjo * Hitte * Hoed * Hoet * Hoi * Hoie * Hoike * Hoio * Hoise * Hoite * Hoitse * Hol * Holbe * Holke * Hont * Horro * Hotte * Hove * Hubbe * Huide * Hundo * Hunte * Hup * Ibbe * Iben *

Ids * Ige * Imme * Immo * Imt * Ingo * Inno * Ippe * Ive * Jeike * Jel * Jetse * Jette * Jeun * Jillert * Jilt * Jirke * Jitse * Jitze * Joenke * Jonke * Jorrit * Wijt * Jutte * Kem * Kempo * Keur * Klevert * Kleefke * Kluurd * Knodde * Knot * Knuts * Kruze * Leffert * Lelia * Lelle * Lello * Libbe * Lobke * Lodeken * Lolke *  Lolle * Lub * Lude * Ludo * Makke * Marro * Meike # * Melle * Menno * Minno * Mint * Mijn * Nato * Nik * Nix * Noen * Nolt * Nus *

Oebe * Oeble * Oebele * Oebt * Oept * Oetje * Oetse * Okke * Ome * Omke * Onneke * Onno * Oomke * Osbert * Palle * Pebe * Pette * Pibe * Pibo * Pinne * Popck * Pijbe * Raaf * Rabout * Rado * Ragnar * Rembry * Rienk * Rip * Roelf * Rits * Rollo * Roppe * Rotger * Rouke * Rudmer * Ruelken * Rumke * Ruurd * Rijxman * Rymbout * Sakke * Scato * Sibbe * Sibble * Sibrant * Sikke * Sind * Sine * Sinne * Snello * Sorrel * Spade * Spatto * Stale * Stalle * Steije * Stro * Strodo * Sudo * Sure * Swine * Sybe *

Tade * Tame * Tammo * Tanje * Tanno * Tasso * Teade * Teake * Tede * Teie * Tenco * Tenke * Tesse * Tet * Teye * Thuro * Tido * Tillo * Tinco * Tjado * Tjal * Tjalle * Tjepke * Tjipke * Ture * Tygo * Tynje * Tijo * Tyo * Ubo * Uco * Udeman * Uiltje * Ulco * Ulje * Ulo * Umo * Ummo * Une * Upt * Vranck * Waander * Waldo * Wandel * Warny * Wenne * Wibbe * Wibbeke * Wibe * Wibbe * Wide * Wierk * Wiger * Wilco * Wiltje * Wimme * Wopke * Wulm * Wybo * Wyn * Wyne * Wynke * Ygo * Yme * Ysbout * Yte * Zweer.

Veel andere voornamen leven in elk geval als achternaam voort. Herkenbaar aan de eerste lettergreep en hieronder opgenomen.

Voornaamgeving had magische kracht voor een gelukkige toekomst in de normaal gevaarlijke tijden van oorlog, verovering en plundering. Werd, in de enkele eeuwen durende worsteling om de kerstening van de ongelovige Germanen, een christelijke vernoeming het signaal van opgeven van de heidense goden en de doop tot christen? Als nu 'uit de kast komen' en mogelijk individueel even moeilijk. Gemakkelijker wanneer koning, stamhoofd of clan-oudste voorging - vaak uit politieke strategie. Je volgt je eigenbelang. Ook bij verovering door verchristelijkte heersers van elders. Sommige noordelijke Germaanse stammen verdedigen lang hun vrijheid incl. eigen godsdienst en naamgeving van kinderen.

Eeuwen later: respect voor de strikte naamtradities van de kerk en voldoen aan de regel 'dood gaat voor levend'. Stop met heidense heilwensen, doe normaal. Voor de eerste van vaak drie voornamen (google op ritueel voor christelijke vernoemingen): eerste zoon heet naar vader van zijn vader, eerste dochter naar oma van moeder. Enzovoort, voorspelbaar saai. Wel bij uitbundige kinderzege hartige familietwisten rond eigengereide ouders. Waakzame tantetjes weten precies wie aan de beurt is. Overlijdt een klein kind, dan krijgt de volgende baby vaak dezelfde naam: verstoord ritueel op orde.

Zo vertelde onze eigen onverwoestbare genealoog Herrie Hupkes mij van zijn puzzel in de stamboom van Gelderse voorvaderen met alleen mijn voornaam Geurt. Hij was vast niet de enige: 10 % van alle jongens heette Johannes en 10 % van alle meisjes Maria (/Bronnen/Bloothooft). Traditie.

Nu doen ouders leuke modieuze geglobaliseerde namen. Machteloze tantes zijn blij met elke schattige ouderwetse voornaam: kijk nou toch, geen trendy zangeres, tv ster, topvoetballer, diskjockey, influencer, twitteraar, blogger of vlogger. Of populaire prinses, politicus. Internet meldt wel wie populair zijn en de voornaam blijft een heilwens... Zo werd de voornaamtraditie in een millennium tweemaal radicaal doorkruist: eerst de heidense door de christelijke/latijnse en daarna door de globaal westerse. Nog maar 5% van de kinderen krijgt een eerste naam naar een familielid, hoewel 35 % toch in een volgnaam - zie Bronnen/Bloothooft.

Hij plaatst de huidige trend zo: voornaamgeving is als altijd een hoogst persoonlijke uiting van wat ouders belangrijk vinden. En daardoor een visitekaart van hun taal, cultuur en sociale groep.

De gemeente-ambtenaar van het loket Burgerlijke Stand had tot 1970 een lijst van bestaande en dus toegelaten voornamen: tirannieke bureaucratie. Nu wordt een voornaam alleen geweigerd bij bespottelijk, ongepast, scheldwoord of al bestaande achternaam. Dus gaan alle remmen los. Meadow, Vlinder-Jezebelle, Paris-London, Yourney en Godswil kunnen. Als maar geen andere baby zo heet - het aloude Germaanse streven... je bewijst je identiteit en mag dat even? Niemand neemt je die af - fuck them all, er moet al zoveel. Maar levenscoach Emile Ratelband, eind 20ste eeuw met strijdkreet "tsjakka", ging te ver: aangiftes van zoon Rolls Royce en dochter Tsjakkalotte mochten niet - gelukkig maar, arm kind toch...

Citaatje uit Naam en Toenaam (zie /Bronnen): 'meisjes heten niet meer Bianca, Chantal of Ilona, maar Cosmo, Kane Aitan, Loena of Yaro Nesta. En bij de jongens: geen Kevin, Mike of Patrick meer, maar Dweezil of andere  gruwelijkheden'. Zoals Amro, Bingo, Decibel, Feyenoord, Lavendel, Nozem, Rolex.

En Divinewonder, Dsquared, Feërieke, Feeërieke, Juëquinaisheley, Lawina, Meklit, Quinoa, Paradisa, Praisegod, Safffron-Lamour (zie /Bronnen, Vernoeming.nl/ de 125 bizarste kindernamen van 2013). Ehm, gelukkig is niet iedereen ineens excentriek. De oude vernoemtradities zijn niet uitgestorven maar verzwakt: hoger of lager opgeleide en traditionele ouders doen verschillend.

NB: Hieronder staat # bij meisjesvoornamen, behalve als het er maar een paar zijn. Zijn meisjesnamen in de meerderheid dan staat er 'ook jongens', behalve als het er maar een paar zijn. Bij jongensnamen en ook voor meisjes is het 'ook #'. Vaak 'stille' volgnamen uit respect van ouders voor grootouders of andere naaste familieleden.

Merkwaardig: dubbele familienamen uit twee voornamen, zoals Aster James * Augustine Elisabeth * Damy Raoul * Daniel Philip * David Richard * Fons Fleming * Gerrit Jans * Harry Paul * Jerry Jeremiah * Leroy Raoul * Mateus André * Seth Paul * Simon Thomas * zelfs ene Rene Jean Francois *

Alle nu volgende namen zijn familienaam en ook voornaam. Er zitten ook multi-achternamen bij. Soms weigerden alleenstaande vrouwen in 1811 halstarrig zich anders in te schrijven dan met hun voornaam; zij krijgen een verdiende #. 

 Onze lange lijst:


Aafjes # * Aagje # * Aal ook # * Aalbrecht * Aalbregt * Aan * Aanje # * Aans * Aarnout * Aaron * Aart * Aarts * Aas * Aase # * Ab * Abbe * Abe * Abel * Abbel * Abbo * Aben * Abram * Abraham * Abram * Acer # * Achilles * Adalbert * Adelaar * Adelmund * Ader * Ada # * Adam * Adamus * Adang * Adde * Addison # * Ade ook # * Adelbert * Adelhart * Adelmund * Adolf * Adolphus * Ado * Adonis * Adriaan * Adrian * Adriana # * Adrianus * Adrien * Agaat # * Agatha # * Agnes # *

Agustina # * Ahrend * Aiken * Ainsley * Aite # * Ake * Akke # * Arian * Akse * Aladin * Albarta * Albartus * Albe * Alber * Albert # ook jongens * Alberta # * Alberti # ook jongens * Albertie # ook jongens * Albertina # ook jongens * Albertie # ook jongens * Albertus * Albino * Albinus * Albo * Albrecht * Alden * Aldus * Ale * Alf * Alwin * Alewijn *

Alex ook # * Alexander * Alexis ook # * Alfons * Alfred * Alice # * Aling * Alix # ook jongens * Allard * Allain * Allart # * Alle * Alles ook # * Allis # * Allison # * Allon * Alma # ook jongens * Amel * Almer * Ameling  * Amos * Aldus * Alof * Aloysius ook # * Alrich * Altmann * Alvar * Alwin * Amalia # * Amber # * Ambrose ook # * Ambrosius * Ames * Amme * Amo * Amoroso * Amory # ook jongens * Amos * An # * Anca  # * Anders * André * Andrea # ook jongens * Andreas ook # * Andres * Andries *

Angel # ook jongens * Angela # * Angelica # * Angelina # * Angelo ook # * Angus * Anita # * Anna # * Annard * Anne # ook jongens * Anneke # * Antes ook # * Anijs # * Ardo * Antheunis * Anthony ook # * Anton * Antonette # * Antonia # * Antonides * Antonio * Antonis * Antoon * Apol* Apolina # * April # * Archibald * Ardewijn * Arend * Arens * Ares * Aret * Argo * Arian ook # * Arie * Ariens * Aries * Aris * Arja # * Arjen * Arman * Armand * Armbrecht *

Armgard  # * Amse * Armstrong * Arn * Arnhard * Arno * Arnoldus * Arnon * Arnoud * Arnout * Arnst * Arnt * Aron * Ars # * Artemis # * As * Asgar * Ashley # ook jongens * Ashton ook # * Asmus ook # * Asse * Assel * Assie * Aster # * Aswin * Atje  # * Atlas * Aubert * August * Augusta # ook jongens * Augustin ook # * Augustine # * Augustinus ook # * Augustus * Augustijn * Aukes ook # * Aurelius * Aurik * Avis # * Ax ook # * Axel * Ay ook # * Aye # *


Baan ook # * Baar # * Baard * Baars * Baart * Baas * Baat * Baatje # * Babtist * Bach ook # * Bacco * Bade # * Bak * Bakke # * Bal * Bald * Balde * Balder * Balle * Ballo * Balke * Baldwin * Bale * Balentin * Balk * Balt * Baltazar * Balte * Balthazar * Balte * Balter * Baltes * Baltje * Baloe # ook jongens * Bambi # * Bane * Bang ook # * Barbara # ook jongens * Barbas * Barber # * Barbie (nu poppenmerk) * Barclay * Bard * Barend * Barg * Barnes * Barney * Barnhard * Barre * Barrow * Barry * Bart * Bartel * Barthold * Bartholomeus *

Bartold * Bartus * Batist * Barto ook # * Bartol * Bartold * Barton * Bartijn * Baruch * Bas * Basil * Bassie * Bast * Bastein * Basten * Bastet # * Bastiaan * Bastien * Bastin * Bastijn * Bats * Baud * Beaudoin * Baukes ook  # * Bautje * Bauw * Baven * Bax * Bea # * Beatrice # * Beatrix # * Beau ook # * Beckett * Beek * Beem * Been * Beene * Beine * Bek * Bel # * Belke * Belle # * Bella # * Bello ook # * Belo * Belou # * Belt * Ben * Bende ook # * Bender *

Bene * Benedict * Benedictus * Benedik * Benjamin * Benke * Benkhard * Benne * Benner * Benoist * Benoit * Bense * Bent ook # * Bente # * Bentley ook # * Benvenuto * Ber * Berend * Berewout * Berg ook # * Beris # * Berke * Berman * Bermon * Bern * Bernardus * Bernd * Bernhard * Berre # ook jongens * Berry ook # * Bert * Berta # * Berte # * Bertel ook # * Berten * Berth * Berthe # * Berthel ook # * Bertin * Bertina # ook jongens * Bertinus * Bertram * Bertrand * Bertus *

Bertijn * Bes # * Bessie # * Bet # * Bets # * Bette # * Betty # * Beu # * Beuk * Beukel * Beun * Beunis * Beverley # * Bex * Bibbe # * Bieg * Biek * Biel * Bielke # * Bier * Bies * Biet # * Bik ook # * Bill * Bille * Billy * Bilo * Bink * Binnert * Blaas * Blanca # * Blanus * Blas * Blase * Blees ook # * Blin * Bloem # * Blommert * Bo ook jongens * Bob * Bobbe ook # * Bobbert * Bod * Bode * Bodde * Boede * Boek * Boeke * Boel # * Boele * Boelke * Boem * Boenk * Boere * Boes * Boet * Boetje * Boets * Boke * Bokel * Bokje # *

Bol * Bolder * Boldewijn * Bole * Bolle * Bolk * Bolt * Boltje * Bolte * Bolwijn * Bolijn # * Bon * Bond * Bone * Bonefaas * Bong * Bonis # * Bonita # * Bonk * Bonne # ook jongens * Bonnes * Bonny * Bons # * Bonsen * Bontje # * Booi * Boom * Boot * Boote * Bor * Boreas (noordewind) * Borg * Borgert * Born (multi) * Borre * Borry * Bors * Borsje # * Bos * Boske * Bot # * Bote * Botje # * Botke # * Botte * Boud * Boudewijn * Bouk * Bout * Bouw * Box # * Braam * Braan * Bram * Bramme * Branco * Brandi # * Brandon *

Brant * Bras * Brecht ook # * Breg # ook jongens * Brem ook # * Breunis * Breur * Briek * Briel # ook jongens * Brien * Brits * Britt * Broek * Broeke * Broer * Broes * Broese * Bron * Bronger * Bronke ook # * Bronne * Brons * Brook * Brooke # * Bros * Brous * Bruin * Bruis * Bruk * Brun * Bruna # * Brunet/Brunette  # * Bruno * Brunold * Bruns * Brunt * Brus * Bruun * Bruut * Bub * Budde * Bude * Buis * Buiske # * Buit * Buizerd * Buk * Bul * Bulle * Bult * Bun ook # * Burg * Burghard * Burre * Bus * Busse * But * Butje * Butte * Buur * Bijke # * Bijns *


Caan * Caesar * Calandra # * Cameron * Camille ook # * Campert * Candy # * Canisius * Carbo # * Caris # * Carlos * Carlijn * Carmen # * Carol # ook jongens * Caroles * Carolien # * Carolina # * Carolus ook # * Carst * Carsten * Cas * Casimir/Casimier * Cosina # * Casius * Casper ook #  * Caspar * Casparius * Castor * Catalina # * Cathalina # * Catarina # * Catharinus * Cato # ook jongens * Catrein # * Cecile # * Celie # * Celis ook # * Cent * Cesar * Chantal # * Charles ook # * Charlot # * Charlouis * Cherry # * Chorus * Chris * Chrispijn * Christina # ook jongens * Christoffel *

Chuck * Civilis * Claes * Clara # * Clarisse # * Claude * Claudius ook # * Claus * Clemens ook # * Clement * Cleophas * Clevis * Cliff * Clifford * Clodius * Clyde * Cobus * Cock * Coco # ook jongens * Coenraad * Coert * Colette # * Collette # * Collin * Con * Conrad * Constance # * Constant ook # * Constantia # * Cool * Coppen * Cop * Cora # * Corbijn ook # * Cordes * Corné ook # * Corneille ook # * Cornelia # * Cornelis * Cornelius * Cornel/Cornell * Cornelje * Corpus * Corre * Corry # ook jongens * Corsten * Cort * Corty * Cos * Cozijn * Couzijn * Cox * Chretien ook # * Crispijn * Crum * Crijnen * Cijs *


Daam * Daan ook # * Dada ook # * Dade * Dageraad # ook jongens * Dagmar # ook jongens * Dake * Dames * Damian * Damme ook #  * Dana # * Dane ook # * Daneel ook # * Dangel * Daniel/Daniël * Dank # * Dankert * Danny * Dap # * Darius * Dauwe * David * Debbe ook # * Dedden * Deddes * Deben * Deeg * Degenhard * Deinert * Denis ook #  * Denise # * Dennis * Dens * Denzel * Denijs * Deodatus * Derrek * Derk * Desmond * Detert * Deul * Deij # * Diana # ook jongens *

Dibbes * Didden * Dibbet * Dick * Didde # ook jongens * Didier * Diedel * Dieder * Diederik * Diek * Dieke # * Dieks * Diele * Diemer * Diene # * Dienske # * Dieter * Dietrich * Dieudonné ook # * Dieudonnée # (god's gift) * Dignum * Dike * Dikke * Dil ook # * Dille # ook jongens * Dim * Dimitri * Dina # * Dinand * Dinge * Dingeman * Dini # * Dins * Dionisius * Dippel # * Dirk * Ditmar ook # * Diona # * Dionisius * Dito * Dittrich * Dix * Dob * Dobbe *

Dodde ook # * Doe * Doed * Doedes * Doedse * Doef * Doekes * Doene * Does * Doetse ook # * Dol # * Dolf * Dolfien # * Dom * Dominicus ook # * Dominique # ook jongens * Dommisse * Don * Donald * Donar * Donia * Donk * Donkel * Donze * Doeve * Domus * Dons # * Doon * Dootje # * Doove * Dop ook # * Dora # * Dories # * Doris # ook jongens * Dorothea # * Douw * Douwe * Douwes * Drees * Drewes * Dries * Driest * Drop # * Dubbel * Dubbelt * Duif # ook jongens * Duin ook # * Duis * Duk * Dung # * Dunk * Dur # * Dura * Dut * Dijk ook # * Dijs *


Ebeltje # * Ebes * Ebbe ook # * Ebben * Ebbes * Ebel ook # * Eberhard * Ebert * Ebes * Echo # * Eddy * Edgar * Edmund * Edo * Eek * Eelhart * Eg * Egas * Egbert * Egmond * Edse * Edward * Edwin * Edzes * Eek * Eelhart * Egbert * Egge * Ego * Eilert * Einaar * Eilrich * Eitje # * Ekel * Ekhart * Ekkes ook # * Eland ook # * Elbert * Elders * Eldert ook # * Eleonora # ook jongens * Elert * Elewout * Elf ook # * Elger * Elian * Elias * Elisa # * Eliasar * Elisabeth # * Eliazar * Ellart * Ellen # ook jongens * Ellie # * Ellis ook #

Elmer * Els # * Elvira * Elvis ook # * Elwin * Emes * Emma # * Emmer * Emo * Emond * Ems # ook jongens * Engel ook # * Engelbert * Engelbrecht * Engelfriet * Engelke # * Enk * Enneman * Ens # * Epke ook # * Ephraim * Eppo * Erasmus * Eric * Erica # * Erik * Erk * Erke # ook jongens * Erkel * Erken * Erman * Ermen * Ern * Erna # * Ernest ook # * Ernestus * Ernst * Ero * Erwin ook # * Esker * Esse ook # * Ester # * Etienne * Eusebius * Etty # * Eus * Eusebius * Eustace * Eustacia # * Euwe * Evelein # * Evelijn # * Even * Everard * Everhard * Everhardus * Evert * Everwijn * Ewald * Ewoud * Eijk * Eyt *


Faas * Fabel ook # * Fabri * Fabritius * Faes * Fakke * Falk * Falke ook # * Fanny # * Faro * Faun * Fauve # * Fazel * Fedde * Fedder * Feeke # * Feen * Feer * Feige * Feike ook # * Feit * Fekke * Fekkes * Felix ook # * Fenne # ook jongens * Ferdi * Ferdinand * Fergus * Ferry * Fibbe * Fieke # * Fielemon * Fien # * Fiet # * Fifi # * Fik * Fiks * File # * Filius (zoon) * Finn ook # * Firma # * Fix * Flamme # * Fleur # * Fleurke # * Flim * Flippo * Floor ook # * Flora # * Floren ook # * Florence # ook jongens * Florianus * Florentinus * Florentijn * Florianus * Florie # *

Floris * Florisse # * Florus * Florijn ook # * Flos # ook jongens * Flossie # * Fobbe * Focke * Foeke * Fok ook # * Fokke * Foks * Folbert * Folkert * Fol * Folkes * Folle * Folmer * Fonk * Fonke # * Fons * Fook * Foon * Foor * Foort * Foppe * Foppes * Fortuna # * Fos * Foto # * Fouw * Fraas * Franca # * Francis * Francisca # * Franco * François * Frank * Franklin * Frans ook # * Franswa * Franz * Fred * Frederik * Freek * Freeke # * Freen # * Freer * Freerks ook # * Freke # * Frenk * Frickus * Friede # ook jongens * Friedel # ook jongens * Friedrich * Friederich * Friedel # ook jongens * Fries * Friese * Frik * Frikke * Frima * Frisco * Friso * Frits * Fritz * Fromme # * Funk * Fijnje * Fijt *


Gaaf * Gaal * Gabriel ook # * Gabrij *  Gade # * Gal # * Galama * Gale ook # * Galle * Gallo # * Garland * Galijn * Garson * Gart * Gasper * Gau * Gauke * Gauwe * Gawel * Gaylord * Gazon * Gebbe * Gebert * Gebhard/Gebhart ook # * Geel * Geer ook # * Geerke # * Geerken # * Geerling * Geerlof * Geertruida * Geertruij # * Geesken # * Geike * Gelein * Gelle * Gelten * Genee * Genefaas * Gent * George ook # * Gepke # * Ger ook # * Gerald * Gerarda # * Gerber ook # * Gerbert * Gerbracht * Gerdes ook # * Geres * Gerhard * Gerhold * Geris * Gerke ook #  * Gerlach * Gerlof * Germ * German * Germain ook # * Germanus * Gernand * Gerolt * Gerris * Gerrit * Gerson * Gert * Gerth * Gerus * Gerwen * Gerwin * Geuke ook # * Geukes * Geurs * Geurten * Geus *

Gevaert * Giebe * Gideon * Gielbert * Gies # ook jongens * Giesbert * Gifford * Gilbert ook # * Gille * Giliam * Gilliam * Giljam * Gill ook # * Gillard * Gille * Gillebert * Gilles * Gils * Ginus * Gip * Giske # * Gisolf * Gladyss # * Gloria # * Glijn * Godard * Godart * Gode # * Godert * Godefroi * Godfried * Godfroy * Godschalk (dienaar Gods) ook # * Godwin * Godthelp * Goebel * Goebert * Goedel * Goeder * Goedhart * Gog * Gol # * Goliath * Gol # * Golo * Gombert * Gomarus * Gommarus * Gommer * Gon # ook jongens * Gons * Gool * Goos * Goosen *

Gooze * Gordon * Gores * Gorge * Goris * Gorus * Gos * Gosen * Gosling * Gosman * Gosse * Gossen * Gotlieb * Gotwald * Goudschaal * Gouw * Govaart * Govaert * Gozewijn * Graas * Gradus * Graham * Gram * Greet # * Gregg * Gregoire ook # * Gregor * Gregroire * Gregoor * Gregorius ook # * Gregory * Gregorius * Gren * Grein * Grethe # * Grim * Grimbert * Grit ook # * Grondel * Gruno * Gude # * Gudde #  * Guibal * Guibert * Guido * Guit * Gul # * Gummarus * Gunst * Gunter * Gunther * Gustav * Gustave * Gustavus * Gustin * Guy ook # * Gijsbertha # * Gys/Gijs * Gijsbrecht * Gijze *

Haaf * Haag * Haak * Haan * Haar # * Haas ook # * Haaske/Haasken # * Habbo * Hainja * Haje * Hajen * Hajo * Hage * Haga * Haites * Hak ook # * Hake * Haken * Hakke * Hal * Halbe * Halewijn * Hallard * Halle * Halm * Hamer (multi) * Hamme * Hammes * Hamond * Hams ook # * Hamse * Han ook # * Hania * Hanja * Hanje * Hank * Hanke # * Hanne * Hanneman * Hannes * Hanning * Hannes * Hannis * Hanno * Hanny # ook jongens * Hans ook # * Hanson * Hantke * Hanton * Hapke * Happe * Harbert * Harbrecht * Hardus * Hardy * Hare * Harger * Haring * Harke * Harm * Harman * Harms * Haro * Harp # * Harper # ook jongens *

Harre ook # * Harrewijn * Harry * Hart * Hartje # * Hartog * Has * Haske ook # * Hasken * Hasse # ook jongens * Hassel * Hattum * Hauk * Hauke ook # * Hauwert * Haye * Haze # * Hector * Heddes * Heep * Heepke # * Heer ook # * Hees * Heiden * Heike * Heikes * Heiko * Heil (geluk) * Heiliger * Heim * Heimen * Hein ook # * Heine * Heineke ook # * Heini * Heinis * Heino * Heinrich * Heins * Heinse * Heinz * Heinze * Heinzel * Heit * Heite * Hek * Held * Helena # * Helfrich * Helge * Heling # ook jongens * Helm * Helmer * Helmi # * Hello * Hemke  ook # * Helmus * Hemme * Hemmo * Hems * Hen ook # * Hendrick * Hendrik * Henk * Henke ook # * Henkel * Henne ook # * Henning * Hennis ook # * Henny # ook jongens * Henricus * Henrion * Henry * Henriët # * Hens * Hense * Hent * Hento *

Hep * Heppe * Hera # * Herb * Herben * Herbert * Herbold * Hercule * Hercules * Herk * Herm * Herman * Hermes * Hermie # ook jongens * Hermien # * Hermus * Hero * Herold * Herp * Herre * Herrebout ook # * Herrie ook # * Herwig * Hes ook # * Hesling * Hessel * Heune * Heus * Heuvel * Hey ook # * Hidde * Hiddes ook # * Hieftje # * Hiel # * Hielke # * Hiep * Hieronymus * Hikke * Hil ook # * Hilarius * Hilbert * Hildebrand * Hile * Hilke # ook jongens * Hillary # * Hille ook # * Hillo * Hin * Hinde # *

Hine * Hink * Hinke # ook jongens * Hinkes * Hinne ook # * Hinno * Hinse * Hinte # ook jongens * Hinze * Hipke * Hippe * Hiske * Hjort *  Hobbe * Hod * Hoden * Hoebert * Hoek * Hoeke * Hoep * Hoeppe * Hokke * Hol * Holger * Holle * Hom ook # * Homme * Hommes * Hond * Honoré ook # * Hoot * Hop * Hoppe * Horik ook # * Hotse/Hotze * Houk * Houke ook # * Houwer * Hovy * Howard * Hubert * Hubertus * Hubrecht * Huck * Huet * Hug * Huge * Hugo * Huig * Huis * Hul * Hulbert * Hum * Humbert * Hummel ook # * Hunia * Hunt * Hup * Hus * Huse * Huso * Hut * Huygen * Hyacinth ook # * Hijne *


Ibe * Ibel ook # * Ibke * Ibo * Ide ook # * Ides # ook jongens * Idzes * Ige * Ignatius * Ike # ook jongens * Ilias * Ime * Immer ook # * Imke # * Ine # * Ineke # * Ines # * Inge # * Ingel ook # * Ingrid # * Inia * Innocentius * Insje # * Irene # * Iris  # * Irwin * Isa # ook jongens * Isidor * Isidora # * Isobel # * Israel * Itter * Itz * Ivan * Iven * Ivo * Iwan * Izak *

Jack ook # * Jaco * Jacob * Jacoba # * Jacot # * Jacques ook # * Jakel * Jal # * James * Jamin * Jana *  Jane # * Janke # * Janneman * Janson * Janus * Janvier ook # * Japke # * Jas ook # * Jaske * Jasmin # * Jannes * Janus * Jan-Willem * Japin # * Japke # * Jappe * Jaring * Jark * Jas ook # * Jason * Jasper * Jassies * Jean ook # * Jean Baptiste * Jeanjean * Jean-Louis * Jeannette # * Jean Pierre * Jeekel * Jeen * Jef * Jeff * Jeffrey * Jelle ook # * Jellen * Jelles * Jelten * Jeltes * Jenje # * Jenné ook # * Jenny # * Jens *

Jente # ook jongens * Jepkes ook # * Jeppe * Jeremia * Jeremias * Jerke * Jerome * Jeronimus * Jerry * Jes # ook jongens * Jesse * Jesses * Jesus * Jetses * Jetzes * Jeup  * Jibben * Jille ook # * Jilles * Jippes ook # * Joachim * Job * Jobse * Joch * Jochem * Joe * Joel/Joël * Joele # * Joen ook # * Joes * Joest * Johanna # * Johannes * John * Johnny * Jol * Jolles * Jolling * Jona * Jonas * Jong ook # * Jonk * Joole * Joon ook # * Joos ook # * Joost * Jop * Joppe * Jord * Jordaan * Jordan ook # * Jorden * Jordi * Jore * Jorem * Joren * Jorg * Jörg * Jorge * Joris * Jorn * Jorna # (multi) *

Jos ook # * Joshua ook # * Josias * Josquin * Josse ook # * Jost * Jot ook # * Joubert * Jouk * Jouwe * Joy # * Joyce # * Jozen # * Judith # ook jongens * Juk ook # * Jules * Julia # * Julian * Juliana # * Julianus * Juliard * Juliette # * Julius ook # * July # * Jun ook # * Junior (jongste zoon) * Juno # ook jongens * Junte * Junus * Jupijn ook # * Jurres # * Jurg * Jurgen * Jurjen * Jurk * Jurna # * Jurrie * Juriën * Jurriën * Jurry * Jus * Jussen * Just * Justice ook # * Justin * Justus * Jut ook # * Jutte *


Ka ook # * Kaan * Kaat # * Kai # ook jongens * Kain * Kakel # * Kal * Kalk # * Kalle * Kamp * Kampo * Kan * Kanis * Kant ook # * Kar # ook jongens * Karel ook # * Karl * Karlien # * Karn * Kars * Karst * Karsten * Kas * Kaspar * Kasper * Kasse * Kaus * Kay ook # * Kea # * Kee # (voornaam terug na 1980) ook jongens * Keen ook # * Keer * Keesje # * Keet # * Keja # * Kel ook # * Kelkes * Kelly # ook jongens * Kempe * Kempes * Kennis * Keppel * Ker ook # * Kerp * Kerres * Kers ook # * Kerst * Kersten # ook jongens * Kester * Kets * Keun * Keus * Kick * Kief * Kiel * Kiela # *  Kiele * Kien # * Kiers * Kik * Kil * Kille # *

Kilian * Kimmel * Kin ook # * Kink ook # * Kip * Kirsten # ook jongens * Kis * Klaar ook # * Klaas * Klare # * Klaris ook # * Klarus * Klaus * Klazes * Klee # * Klees * Kleis * Klem * Klemens * Klement * Klim * Klint * Kloot * Klute # * Klijn # * Klijs * Knel * Knier * Knip * Knobbe * Knol * Knot * Kobbe * Kobes * Kobus * Kock * Koek * Koel # * Koele * Koeman * Koenraad * Koert * Kol * Kole * Kom ook # * Kommer * Kon ook # * Konrad * Kooi * Kool * Koop * Koops * Koos * Kootje # ook jongens * Kop ook # * Koppe * Kornelis * Kors * Korst * Korsten * Kort * Korver * Korving * Korvinus * Kors * Korsten * Kos * Kost * Kosten * Kot * Kou * Krabbe * Kral * Krekel * Kriel # * Krien * Kries * Kris ook # * Krispin * Krispijn * Krist * Kristel # * Kroes # * Kruis * Krijn * Krijne ook # * Kuen * Kuif * Kuin * Kun ook # * Kunne # ook jongens * Kunst * Kurt * Kuun # ook jongens * Kijm *


Laas * Laban * Laga * Lak ook # * Lam # ook jongens * Lambert * Lambertina * Lambregt * Lambrecht * Lamme * Lammert * Lampe * Lamprecht * Lancelot * Landolf * Lans * Lap * Lara # * Las ook # * Lasse * Lau * Laurence ook # * Laurens * Laurent * Laurentius ook # * Lauret # * Lauretta # * Lauw ook # * Lazar * Lazarus * Lea * Leander ook # * Leda * Leen ook # * Lees * Leeuwis * Lein * Lem * Lemmen * Len ook # * Lena # * Leis ook # * Leise # * Lem * Lennert * Lens * Lense * Lente #  *

Leo * Leon ook # * Leonard * Leonhart * Leopold * Les * Leslie * Leunis # ook jongens * Leupold * Leus * Levit * Leviticus * Levitus * Lex * Lexis ook # * Libbert * Libert * Liebe ook # * Lief # ook jongens * Lies # ook jongens * Liese # * Lieske # * Lieuwen * Lieve # ook jongens * Lieven * Lina # * Linda * Linde # * Link * Liotard * Lip * Lipke ook # * Lippe * Lippold * Lis # * Lise # * Lob * Lobbe * Lode * Lodewijk * Loeb * Loef * Loek ook # * Lof * Lok * Lol # * Lola # * Lolo # ook jongens * Lome * Lonis * Loof * Loog * Loon * Loor * Loos ook # * Loot * Lootje # * Looy *

Lorentz * Lorenz * Lorette # * Los # ook jongens * Lot # ook jongens * Loth * Lots * Lotte # * Lou ook # * Louis * Louise # * Lous # * Louw * Louwe * Love # ook jongens * Loven * Lubbe * Lubbert * Lubert * Lubke # * Luca ook # * Lucas * Lucia # * Lucie # * Lucius * Ludolph * Ludwig/Lüdwig * Lugard * Luif * Luik * Luit * Luite * Luitze * Luitzen * Luk ook # * Lukas * Luken * Lukes * Lukkien # ook jongens * Lukje # * Lulof * Luna # ook jongens * Lup * Luppen * Lupke # ook jongens * Lupo * Luppold * Lut * Lute * Lutgert * Luther * Luts # * Lutijn ook # * Lutz * Lux # ook jongens * Lycke # * Lijn ook # * Lijphart * Lijs # *


Maan # ook jongens * Maart * Maarten * Maat * Maatje # * Mabelis * Macarius * Machiel * Mader * Madonna # * Magdalena # * Magnus * Mai * Malcolm * Man ook # * Mangus ook # * Mannes * Manni ook # * Mannie * Manno * Mans * Manuel * Manus * Mar # ook jongens * Marais * Marbert * Marcel * Marcelino * Marcelinus * Marcelis * Marcia # * Marco * Marcus * Marcuse * Marchelinus * Marelis * Marees # ook jongens * Maret # * Margaret # * Margot # * Maria # * Marianne # * Mark * Markies * Marra # ook jongens * Marré # ook jongens * Maurice * Marie # * Mariek # * Marietje # *

Marin # ook jongens * Marina * Marinus * Mario ook # * Marion # ook jongens * Maris ook # * Marits * Marius * Marjan # ook jongens * Mark * Marleen # * Mars ook # * Mart * Marte # * Marten * Marth * Martha # ook jongens * Mart * Marthe * Martien * Martin * Martina # ook jongens * Martine # * Martini # ook jongens * Martinet # ook jongens * Martinus ook # * Martius * Martijn *

Mary # * Marijn * Marijne # * Marijs # ook jongens * Mas * Massimo * Mat ook # * Mathilde # * Matin ook # * Mats * Mateus/Matey/Mathies/Mathijs/Mathieu/Mattheus/Matthijs/Matthias/Matthieu allen ook # * Mattie/Matti ook # * Mattu * Maurice ook # * Marijs # * Marijt # * Maurice ook # * Maurits * Maus ook # * Max * Maxim * Maij * Meder * Meeder * Meek # * Meen * Meer ook # * Meere # * Mees ook # * Meeske # * Meeus * Meeuwis * Mei # * Mein * Meindert * Meine ook # * Meins * Meis * Mekel * Mel ook # * Melcher * Melchior * Melger * Meilof *

Melief # * Melis ook # * Melissa # * Melker * Mels * Melse * Mendel * Meng # * Menke # ook jongens * Menne * Mens * Mercedes # * Mercus * Menzo * Merel # * Merk * Mercus * Merkus * Merlin # ook jongens * Merry  # * Mes * Met * Mette # * Metten * Meus * Mewis* Mevis # ook jongens * Michael * Michaud * Michel ook # * Michelle # * Michelus * Michiel * Michon ook # * Miel * Mientje # * Mies # ook jongens * Miete # * Mignon # * Mik ook # * Mila * Mile * Milko * Mille # ook jongens * Milo ook # * Mimi # * Mila # * Milan * Milius *

Milo * Milot # ook jongens * Min # ook jongens * Mina # * Minco * Minerva # * Mink * Minke #  * Minkes * Minne ook # * Minte # ook jongens * Miranda # * Mitchel * Moen ook # Marijne # * Moene # * Moes * Mohr ook # * Mol * Molle * Moll # * Molly # * Mols * Mom * Monica # * Monna # * Monno * Mons * Moog * Moon # ook jongens * Moons ook # * Moor # ook jongens * Mop # * Mor ook # * Mordecai * Morelis # * Morens * Morre # ook jongens * Morijn * Mos ook # * Mot * Mouris * Mourits * Mous * Mozes * Mug * Muis # ook jongens * Mul * Mun ook # * Munte * Mur * Murre * Murk * Mus # ook jongens * Muus *


Naas * Naatje # * Nab ook # * Nak * Nan ook # * Nanne ook # * Nannes * Nanning * Nas # ook jongens * Natte * Nathalia # * Nathan * Naudin ook # * Neel # ook jongens * Nel # * Nelis * Nell # * Nelle # ook jongens * Nelleke # * Nelles * Nels * Nen ook # * Nep ook # * Nero * Nestor * Net # * Nette # * Neus # * Nick *

Nicodemus * Nicola * Nicolaas ook # * Nicolaes * Nicolai * Nicole # * Nicolet # * Nicolle # * Nieke ook # * Niekel * Niekus * Niels * Nies # ook jongens * Nikkel # * Niklaas * Nikus * Nimrod * Nip * Njord * Noa # ook jongens * Noach * Noah ook # * Noë # ook jongens * Noël ook # * Nol * Noldus * Nolet # * Nolle * Nolles * Nolte * Non # * Nool * Noor # ook jongens * Noot * Nop * Noppe # * Nora  # * Norah # * Norbart * Norbert * Norman * Noorman * Nous ook # * Nout * Nuis * Nus * Nut * Nuijt * Nijk * Nijs # *

* Obe * Obo * October # * Odé * Odin * Oebele * Oele ook # * Oeloff * Oelsen * Oene * Oetker * Oger * Ogier * Olbert * Olde * Oele * Oet ook # * Okkel * Okker * Olaf * Ole * Olfert * Ollie ook # * Olievier * Oliver * Olivier * Olof * Olympia # * Oole * Oppe * Oskar * Osse ook # * Oswald * Ot * Otger * Ots * Otte ook # * Ottho * Otto * Out *


Paas * Pallas * Pale * Pam * Pan ook # * Pancras/Pankras/Pankratz * Pans ook # * Pardon # * Parel # * Paris # ook jongens * Pas * Pascal ook # * Pat ook # * Patist * Patje # * Patricia # * Patrick * Paul * Paula # ook jongens * Paules * Pauli # ook jongens * Paulina # ook jongens * Paulis * Paulus * Pauwel * Paxton # ook jongens * Pee ook # * Peek * Peer * Peet ook # * Peike ook # * Pek * Pel * Pelger * Pelle * Pen ook # * Penne * Penny # * Pepijn * Percifal * Percy * Per * Perk ook # * Pernette # * Peroen *

Persijn * Pet * Peter * Petra # ook jongens * Petri # ook jongens * Petrie # ook jongens * Petrarca # * Petronia # * Petrus * Pex * Philip * Pia # * Piebes * Pien # * Pier * Pierot * Pierre * Piers * Piet * Pieternelle # * Pille ook # * Pit ook # * Plant * Plato * Pleunis * Ploos * Pluk * Pluut # * Poen * Poes * Pol * Poley * Poll * Polle * Pollux * Pon * Ponne # * Pons * Pontus * Pool * Pop # * Popke ook # * Popke * Popken * Poppe * Poppes * Pops # * Porre * Polis * Poulus * Pouwel * Povel * Priem * Primus (oudste zoon) * Prosper * Prijs * Pouw * Pulles * Put * Pijl * Pijn *

Quinn ook # * Quint * Quinten * Quentin * Quintus * Quintijn *


Raad * Raam * Raas * Rab * Rabe # * Raben * Rabbe * Rabout * Rabouw * Rada * Rado * Rafael * Raff * Raffel * Ragas * Raimond * Ram ook # * Rambaut * Ramon * Rams * Ramus * Remus * Ran ook # * Randel * Randolph * Rap * Ras * Rasmus * Rave # * Raven ook # * Ray ook # * Raymond ook # * Rebel ook # * Redert * Reek * Reep * Rees * Regien # ook jongens * Regina # ook jongens * Reginald * Regnault * Reichelt * Reid * Reigard * Reimer * Reimert * Reimus * Reina # * Reinaard * Reinardus * Reinboud * Reineke # * Reiner * Reinhard * Reinhart * Reinhold/t * Reinhoud * Reinoud * Rein * Reinboud * Reinke # ook jongens * Reinwald *

Reit * Reyner * Rem * Reman * Rembold * Rembrand/Rembrandt * Remi ook # * Remie ook # * Remkes * Remmel * Remmer * Remmert * Remus * Remy * Remijn * René ook # * Renée ook jongens * Renger * Renier ook # * Renno * Renou # * Renout * Rens ook # * Rense * Rensen * Renso * Rep * Repke * Reurik * Reynier * Ria # * Ribbe * Richard * Richel ook # * Richelle * Rick * Riem * Riemer * Rients * Ries * Rieske # ook jongens * Riet # * Rik * Rikkert * Riks * Rila # * Rimmer * Rindert * Ring ook # * Ringenaldus * Rinia * Rink ook # * Rinke ook # * Rinkel * Rinne * Rins * Rinse *

Rip ook # * Ripke # * Rippe * Rippert * Ris # ook jongens * Riske # * Ritz ook # * Rob * Robbe * Robben * Robert * Robertus * Robin ook # * Robijn # ook jongens * Rochus * Rodbard * Roderick * Rodger * Rodolf * Roef * Roeg * Roel ook # * Roël * Roeland * Roelof * Roemer * Roep * Roet # * Roger ook # * Rogier * Rogus * Rohan * Roks * Rokus * Rol * Rolaf * Rolf * Rolie # * Rolle * Roelof * Roem ook # * Roemer * Roepert* Roet # * Rokus * Rol * Rolaf *

Rom * Roman * Romano * Rombout * Romein * Romke # * Romme * Romulus * Romy # * Romijn * Romyn ook # * Ron * Rong ook # * Ronke ook # * Ronne * Ronnes * Roog * Roord * Roos #  * Roosje # * Roosen # * Rooske # * Roossien # * Root * Rop * Rörik* Ros * Rosa # * Rosalie # * Rosie # * Rou ook # * Rowald * Rowan ook # * Rowe * Rowel * Roy * Roza # * Ruben * Rudi * Rudolf * Rufinus * Rufus * Rul * Rulf * Runia * Rupert * Rus * Rut ook # * Ruud * Ruurds * Ruwel * Rijan ook # * Rijghard * Rijk * Rijkaard * Rijke ook # * Rijken * Rijkhart * Rijkhold * Rijkman * Rijm * Rijmer * Rijn * Rijnja * Rijs * Rijsemus *


Saak * Saal ook # * Saam * Saar # * Saas * Sabee * Saks * Sal * Saleman * Salemon * Salentijn * Salomon * Salu (gezond) * Salvador * Salvatore (it.) * Sam * Samson * Samuel * Sand * Sander * Sandra # * Sanne # ook jongens * Sante * Sap ook # * Sar * Sara # * Saris ook # * Sark * Sars * Sas * Saturinus * Saul * Savijn ook # * Schelte * Scheltes * Schone * Schrevel * Schol * Scholy * Schone * Schouw # * Schulp * Seba * Sebas * Sebastian * Sebe * Seep * Seger * Seibert * Seif ook # * Seifert *

Sein # * Seine * Seip * Sel ook # * Selis ook # * Selle # ook jongens * Sem * Semeijn * Semmekrot * Senn * Senne ook # * Sens * Sent * Sep * Sepp * Serafin ook # * Sergio * Servaes/Servaas ook # * Seunke (zoontje) * Severin ook # * Servinus * Ses * Severt * Severijn * Sherlock * Sibbe * Sibbel ook # * Sibe * Sibel # * Sibbel ook # * Sieber * Siebert * Sibille # * Siebe * Sieben ook # * Siebold * Sieg * Sieger * Siegfried * Siegmund * Siem * Sier * Siere * Siete * Sieuwe * Sievert * Siewert * Sigfried * Sigmond * Sik # ook jongens * Sikke * Sil ook # * Simeon * Simmer # ook jongens * Simoen * Simon * Simonis *

Sinia * Sip * Sipke * Sipko * Sirre * Sis # * Sjaak * Sjerp * Sjouke ook # * Sjouwke # ook jongens * Skal * Sluis * Smiet * Snel ook # * Snik # * Soet ook # * Soeverein * Sofie # * Sol ook # * Solomon * Som * Sonius * Sons * Sont # * Sophie # * Soppe * Spier * Splinter * Spijker * Staak * Staal * Staats * Stans # * Stant * Stark (sterk) * Stas * Statia # * Steen ook # * Stefan * Stein * Stephany # * Stephen * Steven * Stiene # * Stig * Stinne * Stive * Stoeltje # * Stoffel * Stoffer * Stokes * Stor * Strang # * Strobbe * Stukje # * Stijl * Stijn * Suder * Sup * Susanna # * Sven * Swan ook # * Swede * Sweens * Sweers * Sweet # ook jongens * Swenne # * Swerus * Swier * Sijbel # * Sijbrand * Sijlvester * Sijm * Sijne * Synja * Sijp * Sijs *


Taam * Taale * Taas * Taat * Tabe * Taco * Tacoma # ook jongens * Taconis * Taeke * Tak * Take * Talle # ook jongens * Tam ook # * Tames * Tammes * Tams * Tamse * Tania * Tanis * Tanja # * Tanna # * Tara # * Taris *  Tate ook # * Tatje # * Tebben * Teer * Tees # ook jongens * Teeuw * Tekke * Tel * Telle * Tem * Temme ook # * Tessa # * Tessel * Tete * Teule * Teune ook # * Teunes * Teunis * Teuns * Teunus * Tex * Thiery * Theobald * Theodora # * Theophile * Theresia # * Theu * Theus * Thiem * Thierry * Thim *

Thoen * Thomas * Thomson * Thor * Thijm * Thijs * Tibbe * Tiberius * Tibo * Tideman * Tiel * Tieleman * Ties * Tiest * Tiet # * Tietge # * Tietje # * Tiets * Tilman * Tim * Timofei * Timotheus * Tinca * Tinga ook # * Tinge # * Tini # * Tinus * Tip ook # * Tippe # ook jongens * Tis ook # * Tit ook # * Tita # ook jongens * Titus * Tjabbes * Tjaden * Tjakkes * Tjalkes * Tjarks * Tjebbes * Tjittes *

Tob * Tobbe * Tobias * Tode * Toele * Toet # ook jongens * Tol * Tolle * Tom * Tomey * Ton ook # * Tonkes * Tonnis * Tool * Tooms * Toon * Top ook # * Tork * Tos ook # * Tot * Toussaint ook # * Touw # * Tracy # * Trees # * Trienes * Triest * Triestam * Trinus * Trip * Trom * Trojan * Tuin # * Tuk * Tuns * Turpijn * Tuur * Tijl * Tijm * Tijmen * Tijn ook # *

Ubben * Ubert * Udo * Uil * Uilken * Uk ook # * Ule * Ulf * Ulrich * Ulijn # * Unia * Urban * Urbaan * Urbanus * Ursula # * Us * Uschi * Ut ook # * Vaas * Valent * Valente # ook jongens * Valentijn ook #  * Valerianus * Valerius * Valius * Vechter * Vegter * Veit * Venia * Venus # * Vera # * Verne * Verus * Vesper # * Victor ook # * Victoria # * Valent * Valerius * Victoor * Victoria # * Vige * Viktor * Viktoor * Vilijn ook # * Vincent * Vincentius * Vinke # * Viool * Viola # * Vleer * Vlinder * Volken * Vonk * Vredebregt * Vries * Vroon * Vrij * Vrijmoed *

Waal * Waar * Waas * Wachter * Waldbrecht * Waldrich * Waldus * Walig * Waling * Walle * Waller * Wally ook # * Walmar * Walraven * Walter * Waltje # * Wam * Wammes * Wanda # * Wander * Wanne ook # * War * Ward * Warmer * Warnaer ook # * Warnaar * Warnar * Warner * Warre * Watses * Wedekind * Weiman * Weit * Welmer * Wende # * Wendel ook # *  Went * Werner ook # * Werre * Werry * Wes * Wesly * Wessel * Wibaut * Wibbeke # * Wibert * Wibrecht * Wicher * Wichert * Wiebe * Wiebes * Wiebolt *

Wiechert * Wiegand * Wiegert * Wiek * Wiekart * Wieke # * Wiel ook # * Wielaard * Wieland * Wiemer * Wies # ook jongens * Wiesje # * Wieske # * Wigbold * Wigboldus * Wigbout * Wigger * Wik * Wikke # ook jongens * Wilbert * Wilfred * Wilhelmus ook # * Will ook # * Willard * Wille ook # * Willebrand * Wilke * Wille * Willeke # * Willekes * Willibrord * Willy ook # * Wilm * Wilman * Wilmer * Win ook # * Wink * Winne # ook jongens  * Winston * Winter ook # *

Wip * Wippo * Wisse * Wissel * Wit * Witmer * Wobbe * Wobbes * Wokke # ook jongens * Wolle * Wolf * Wolfard * Wolfert * Wolfgang * Wolfram * Wolfrat * Wolk * Wolke * Wolter * Wonder ook # * Wopkes * Wor # ook jongens * Woud * Wout ook # * Wouter * Wubbe * Wubbolt * Wulfert * Wulfrank * Wulp # * Wijbrandt * Wijk * Wijmer * Wijn * Wijnekus * Wijnjeterp * Wijs * Wijt * Wijtzes *


Xander * Yasmin # * Xavier ook # * IJbel ook #  * IJdo * Ypey * IJs * IJsbrand * IJske ook # * Yvon # ook jongens * Zark * Zee * Zeeger * Zeeuw * Zegerius * Zelis * Zelle # ook jongens * Zeno * Zeun (zoon) * Zeus * Zier * Zilver # ook jongens * Zita # * Zonne # * Zoon * Zorn * Zwaan # ook jongens * Zwaard * Zweder * Zweer * Zweerus * Zwenne # * Zwerus * Zwier.


Er zijn ook rariteiten als Antonio Julius Alexander * Aulia Sixtina Premiera * Carla Kayiba Elisa * Clara Imelda Christine Yasmina * Destiny Ivonne Josany * Dewa Indra Seno Geertruida Pudjio Widodo * Djayden Angel Donatiën * Francien Marie * Gwanro Johannes Hendrikus * Hannah Marlieke Nauli * Jazon Jhadion Carlos * Johanna Gerdina Magdy Barsom * Joost Theo Sylvio * Joyce Nikckita Danique * Kunowah Tinu Xumarie Kiellow * Maarten Thomas Yousaf Mughal * Rene Jean Francois * Yasmin Alida Noerchaya Pudjio Widodo *

Vergissingen? Nou nee, de ambtenaar noteerde indertijd wat hij hoorde en opzichtige pogingen tot  de creatie van een dubbele naam lukken nu allang niet meer. Maar ingezetenen van buitenlandse herkomst en expats brengen hun familienaam legaal mee - zijn in de administratie niet te onderscheiden van oorspronkelijk autochtone namen. Ach, wat heet? Op den duur worden die van de blijvers gewoon Nederlands - zo ging het al eeuwenlang.