Bijzondere Achternamen
'Digitaal Erfgoed'

 

 

Algemeen Beschaafd Nederlands - Bargoens, in deel 2, De Puzzel Encyclopedie, Henk Cornelissen, 1995

1000 Jaar Amsterdam, Fred Fedde , Amsterdam 2012

Bargoens woordenboek, Enno Endt en Lieneke Frerichs, Amsterdam 1985

Benno Baksteenlijst, J. Cammelbeeck via P. Remarque, Volkskrant 22.10.2016

De cultuur van Middeleeuws Europa, J. le Geof, 1987

De geschiedenis van de Joden deel 2, 1492-1900: Erbij horen, Simon Schama, Amsterdam/Antwerpen 2017

De levens van Jan Six, Geert Mak, Amsterdam/Antwerpen 2016

De ogen van Rembrandt, Simon Schama, Amsterdam/Antwerpen 1998

De tachtigjarige oorlog, 1568-1648, red. Petra Groen, Amsterdam 2013

De ijzeren eeuw, H. Goedkoop, K. Zandvliet, Zutphen 2015

Den Haag, Geschiedenis van de stad, drie delen, div. auteurs, Zwolle 2005

Een glossarium van zeventiende-eeuws Nederlands, dr. P.G.J. van Sterkenburg, Groningen 1975

Het Dubbele Namen Boek, C.E.G. ten Houte de Lange en A.D. de Jonge, Amsterdam 2007

Het land van Rembrand, studies over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw, Conrad Busken Huet, Amsterdam 1987

Nederlandsche binnenschepen, G.C.E Crone, Amsterdam 1944

Matzes en Mie, Marijke Barend-van Haeften en Frits Barend, Amsterdam

Musch, Jean-Marc van der Tol, Soest 2018

Oorlog. Mijn arme schapen, een andere kijk op de Tachtigjarige oorlog, Ronald de Graaf, Franeker 2014

Oorlogen overzee 1595-1814, Gerrit Knaap, Henk den Heijer, Michiel de Jong (red.) Amsterdam 2015

Prisma voornamenboek, J. van der Schaar, Utrecht 1992

Slang and Euphemism, Richard A. Spears, New York 1981

Woordenboek van de stoelgang, Ton Spruijt, Amsterdam 2004

en dagelijks De Gooi- en Eemlander, NRC Handelsblad en de Volkskrant, het NOS-Journaal en natuurlijk mijn enthousiaste lieve vrouw Carla plus vrienden en correspondenten. 

online zoektermen

Althochdeutsche Vornamen

Bargoens voor beginners

Belly Ballot, dutch baby names

De 100 meest voorkomende achternamen van Nederland, Maarten van der Meer

De geheimtalen, J.G.M. Moormann, 2002

Expat, wanneer ben je het? CBS, Den Haag 2015

Familienaam.be

Familienamen 1863/Surinaamse Plantages

Friese namen.nl

Germaanse voornamen (Baby flock Hoeveel Nederlandse familienamen zijn er? Gerrit Bloothooft, Meertens Inst. 2008 en 24baby.nl/babynamen/germaanse namen

Groeten van Elders, Rob Rentenaar 1990

Joodse achternamen: Cohen, Levi, Polak etc.

Justis, screeningsautoriteit naamsverandering

Leidse familienamen, Leendert Brouwer

Lijst van geslachten in Nederlands Patriciaat (Wikipedia)

Lijst van meest voorkomende achternamen in Nederland (Wikipedia)

mijnwoordenboek/dialect/bargoens

Nederlandse Familienamenbank, Meertens Instituut/KNAW, 2007. Nu bij Centraal Bureau voor Genealogie, Centrum voor Familiegeschiedenis, cbg.familienamen.nl

Idem: De naammythe van Napoleon, Leendert Brouwer in Netwerk Naamkunde

Idem: Namen van adel, Leendert Brouwer

Idem: Namen van buitenlanders in ons land, Leendert Brouwer 2012

Nederlandse Voornamenbank, Meertens Instituut/KNAW

Nedersaksische Veurnamen

Netwerk Naamkunde, platform voor naamkundigen en naamkundig geïnteresseerden  (niet langer actief)

P. Nieuwland, De Friese Familienamen voor, in en na 1811

Rare Nederlandse achternamen, Ernie Ramaker

Slavernijenjij.nl

60 Soorten Joodse achternamen in Amsterdam, vernoeming.nl

Stambomen van Nederlands Joodse families, wordt actueel bijgehouden

Taaldacht.nl / Germaanse namen

Voornamelijk / koninklijke namen in 2011, deel 2

Vernoeming.nl, Maarten van der Meer, de namenfluisteraar

Idem: 40 onwelvoeglijke achternamen   

idem: 101 deugdzame Surinaamse achternamen (plus 10 pijnlijke)

Wikipedia Français, Deutsch, English en Nederlands

Zeeuwse jongensnamen


ontwerp van webmaster: mijn zoon Marco Hupkes

portretfoto van auteur: Hessel Bes