Bijzondere Achternamen
'Digitaal Erfgoed'

 

 

Algemeen Beschaafd Nederlands - Bargoens, in deel 2, De Puzzel Encyclopedie, Henk Cornelissen, 1995

1000 Jaar Amsterdam, Fred Fedde , Amsterdam 2012

Bargoens woordenboek, Enno Endt en Lieneke Frerichs, Amsterdam 1986

Benno Baksteenlijst, J. Cammelbeeck via P. Remarque, Volkskrant 22.10.2016

De geschiedenis van de Joden deel 2, 1492-1900: Erbij horen, Simon Schama, Amsterdam/Antwerpen 2017

De levens van Jan Six, Geert Mak, Amsterdam/Antwerpen 2016

De ogen van Rembrandt, Simon Schama, Amsterdam/Antwerpen 1998

De tachtigjarige oorlog, 1568-1648, red. Petra Groen, Amsterdam 2013

De ijzeren eeuw, H. Goedkoop, K. Zandvliet, Zutphen 2015

Den Haag, Geschiedenis van de stad, drie delen, div. auteurs, Zwolle 2005

Een glossarium van zeventiende-eeuws Nederlands, dr. P.G.J. van Sterkenburg, Groningen 1975

Het Dubbele Namen Boek, C.E.G. ten Houte de Lange en A.D. de Jonge, Amsterdam 2007 (onze wel sterk verouderde maar toch dubbele namen bijbel)

Het land van Rembrand, studies over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw, Conrad Busken Huet, Amsterdam 1987

Matzes en Mie, Marijke Barend-van Haeften en Frits Barend, Amsterdam zj

Musch, Jean-Marc van der Tol, Soest 2018

Nederlandsche binnenschepen, G.C.E. Crone, Amsterdam 1944

Neslo, Ellen, Een ongekende elite, de opkomst van een gekleurde elite in koloniaal Suriname 1800-1863, dissertatie UU 2016

Ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog, Luc Panhuysen en René van Stipriaan , Amsterdam 2018

Oorlog. Mijn arme schapen, een andere kijk op de Tachtigjarige oorlog, Ronald de Graaf, Franeker 2014

Oorlogen overzee 1595-1814, Gerrit Knaap, Henk den Heijer, Michiel de Jong (red.) Amsterdam 2015

Overvloed en onbehagen,  Simon Schama, Amsterdam/Antwerpen, 1988

Prisma voornamenboek, J. van der Schaar, Utrecht 1992

Slang and Euphemism (in VK en USA) Richard A. Spears, New York 1981

The weirdest people in the world, Joseph Henrich, New York 2020

Woordenboek van de stoelgang, Ton Spruijt, Amsterdam 2004

en dagelijks De Gooi- en Eemlander, NRC Handelsblad en de Volkskrant, het NOS-Journaal en natuurlijk mijn enthousiaste Carla plus vrienden en correspondenten. 

online zoektermen

alle namen linken.nl/herkomst/germaanse-namen

Althochdeutsche Vornamen

Bargoens voor beginners

CBG, van adel en stand

De 100 meest voorkomende achternamen van Nederland, Maarten van der Meer

De geheimtalen, J.G.M. Moormann, 2002

De opmerkelijke Nederlandse en Surinaamse familienamen, Dagblad voor Suriname, 22.03.2021

Deutsche Nachnamen

Expat, wanneer ben je het? CBS, Den Haag 2015

Familienaam.be

Friese namen.nl

Germaanse voornamen (Baby flock Hoeveel Nederlandse familienamen zijn er? Gerrit Bloothooft, Meertens Inst. 2008 en 24baby.nl/babynamen/germaanse

Germaanse namen bij www. Taaldacht

Groeten van Elders, Rob Rentenaar 1990

Joodse achternamen: Cohen, Levi, Polak etc.

Justis, screeningsautoriteit naamsverandering

Leidse familienamen, Leendert Brouwer

Lijst van geslachten in Nederlands Patriciaat 1910-2012 (Wikipedia)

Lijst van meest voorkomende achternamen in Nederland (Wikipedia)

Lijst Surinaamse achternamen van stichtingbehoudvanoud.nl

mijnwoordenboek/dialect/bargoens

Namen in de lage landen voor 1150, K. Nieuwenhuijsen, 2012

Nederlandse Familienamenbank, Meertens Instituut/KNAW, 2007. Nu bij Centraal Bureau voor Genealogie, Centrum voor Familiegeschiedenis, cbgfamilienamen.nl

Idem: De naammythe van Napoleon, Leendert Brouwer in Netwerk Naamkunde

Idem: Namen van adel, Leendert Brouwer

Idem: Namen van buitenlanders in ons land, Leendert Brouwer 2012

Nederlandse Voornamenbank, Meertens Instituut/KNAW

Nedersaksische Veurnamen

Netwerk Naamkunde, platform voor naamkundigen en naamkundig geïnteresseerden (niet actief)

P. Nieuwland, De Friese Familienamen voor, in en na 1811

Rare Nederlandse achternamen, Ernie Ramaker

Slavernijenjij.nl

Surinaamse plantages/familienamen 1863

60 Soorten Joodse achternamen in Amsterdam, vernoeming.nl

Stambomen van Nederlands Joodse families, wordt actueel op aanmelding bijgehouden

Taaldacht.nl / Germaanse namen

Voornamelijk / koninklijke namen in 2011, deel 2

Voornamelijk / Alles over voornamen

Vernoeming.nl, Maarten van der Meer, de namenfluisteraar

Idem: 40 onwelvoeglijke achternamen (in NL)

idem: 25 onwelvoeglijke Belgische achternamen

idem: 101 deugdzame Surinaamse achternamen (plus 10 pijnlijke)

vondelingen: historiek.net/data base namen 19de eeuwse vondelingen

Wikipedia Français, Deutsch, English en Nederlands

Wikipedia / Vondeling

Zeeuwse jongensnamen


ontwerper site en webmaster: mijn zoon Marco Hupkes

portretfoto van auteur: Hessel Bes