Bijzondere Achternamen
'Digitaal Erfgoed'


Toch wel raar - Veranderde namen - Behouden schaamnamen - Duitse, Franse, Engelse schaamnamen - Leuk bij de buren - Ongunstig light - Benno Baksteenlijst - Bargoens en straattaal


Toch wel raar

Sommige namen kunnen worden ervaren als onaangenaam, ook schaamnamen genoemd. Je zit er aan vast, maar de Staat biedt hulp bij het veranderen. Met daarvoor strenge voorwaarden plus kosten van € 835 (1.670 inclusief de namen van kinderen) te voldoen bij de aanvraag en niet terugbetaald bij weigering van het verzoek. Dit ter dekking van de kosten van wijziging van allerlei overheidsadministraties - en dan moet je zelf nog al je telefoonnummers, abonnementen en andere adressen vernieuwen. Een heel gedoe, je moet wel erg graag willen.

De site Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid geeft online niet meer dan drie en voor de hand liggende voorbeelden: Poepjes, Niks en oogarts Blind. En ze accepteren niet alles: de naam is onwelgevoeglijk of bespottelijk, wat iedereen zou ervaren en de  minister beoordeelt dit. De nieuwe naam moet zoveel mogelijk op de huidige lijken door een paar andere letters. De naam van de andere ouder kan. Of een Nederlands klinkend woord dat nog niet bestaat (en hoe weet je dat?).

Veel aanvragen van kinderen na ouderlijke vechtscheiding of besmette naam door een met publiciteit van misdrijf veroordeeld familielid. Vaak wisseling van de vadersnaam naar die van de moeder. En multi-adressen, zoals Schilderbedrijf De Jong, waarvan er zeker meer zijn. Ook lastig uit te spreken namen - zoals Grzska. De goedgekeurde aanvragen namen toe van 1.269 in 2012 tot 2.057 in 2018, met 349 afgewezen verzoeken toen. In 2019 slaagden er 2.263. Ambtelijk wordt er niet lichtvaardig mee omgesprongen. Regels zijn regels - anders is de beer los.


Okee, legio losse grapjes: chirurg Snijdood, tandarts Boor, opticien Schele, groenteboer Rot, autodealer Pech, verhuizer de Breker, wasserij Vlek, aannemer Sukkel, journalist Flater, advocaat Sul, boekhouder Roof, huidarts Uitslag.

Maar soms begrijp je niet wat vereerde voorouderlijke naamgevers bezielde – of gooiden ze in 1811 de kont tegen de krib? Want wij hoeven geen achternaam en al helemaal niet omdat de keizer door de Burgerlijke Stand ons dan vindt - voor kanonnenvoer en belasting. Smerige dictator! Na de slag van Waterloo in 1815 kantelde het: onze zelfstandige provincies waren ouderwets. De natievorming begon en onze eerste koning Willem I vond die centrale rijksadministratie  handig.


Als levend voorbeeld de verwarrende namen Aa (60), ver A (15) , AB (61), A B (10) en A.B. (37). Er zijn ook J (< 5), O (< 5), U (< 5) en Y (< 5).  Het Meertens denkt aan protestopgaven in 1811 met de eerste letter van een voornaam plus die van een achternaam. Zit je maar eeuwig uit te leggen... sorry, maar ik zou wat doen.


Veranderde namen

Een meisje Piek vertrouwde mij eens toe dat zij vroeger Pik heetten, wat haar vader gelukkig veranderde. Geslaagde omzetting: er zijn nu 1.468 Piek's en nog maar 143 Pik's plus 22 Piké's * Minder radikaal bij Piel, met in 2007 nog 80, naar Iepma (70) in 1970, Piël (55), Pieltjes (38) en in 1973 naar Hilgenbos (<5) * Sul nog 55 tegen Silven 40 * Hetterschijt 87 tegen Hetterschij maar 11 * Een tak Water (nu 138) kon er niet mee leven en veranderde in Aardewater (nu 0) * Koetje (464) werd Koethe (<5) * Koppijn (37) werd in 1984 Tamarinde (<5) * In 1974 enkelen van de Joodse stam Mozes (283) naar Omhof (6) * In 1972 werd het rare (protestnaam?) Cvkr (<5): eindelijk een woord: Zwerk (5).

Goed gelukt is Hardebil (nu nog 8) naar Hardenveld (16) in 1973, '75, '77, '89, '90 en Hardebelt (19) in 1974 * Pies (0) is leeggezogen door Piëst (27) * Berkepies (47) bleef sterk na Berkamp (<5) * Aap (0) al in 1886 naar Davids (1.216) en later naar Aak (5) en Waas (262) * Van der Bil heeft er nog maar 9 tegen van der Bilt 508 * Stijve (5) ging in 1978 en '91 naar Stijne (7) * bij van Drogenbroek (83) gingen er in 1973 naar van Bosbeek (16) * Geilman (44) in 1986 > Gellman (6) * Bij Niks (660) gingen er in 1973 naar Dammix (<5) * Heel geslaagd: Pooijer (5) naar Mooijer (380) of van Pooij (28) * Pooyer (5) werd Rooyerts(<5) in 1973 * Pil (127) in 1973 van Esburg (7) na echtscheiding? * Zo ook van Kip naar van Halvelmonde? * en van Flik (217) naar Filk (<5) in 1979? *

Ooit hoorde ik over een gezin de Pijper met drie dochters – en deden die er iets aan, vroeg ik - ‘Jazeker, ze trouwden zo vlug mogelijk’ * van Pijper (nu 1.008) in 1985 een takje Portein (6) * Pijpe (48) werd in 1988 Palper (7) * Mijn Carla had een klasgenootje Piederiet (53) dat uit schaamte Piéderié wilde heten, maar helaas * Carla kende ook een mevrouw met als meisjesnaam Kloote (22), die alleen de naam van haar man gebruikte  - in 1980 ging een deel naar Sterring (5) * Uithol heten nu 360 mensen en van de vertrokken Uithoof (1976) zijn er nog 6 * Bloothoofd (138) werd in 1976 Boothof (6) * Naayen (167) ging over naar van Natijne (11) in 1976 *


De populaire acteur met het speudo André van Duin heette bij geboorte in 1947 Adrie Kloot (nu 185 familienaam) en zijn vader en hij werden in 1966 Kyvon (20); een andere tak werd Cluister (< 5), ook waren er tussen 1957 en 1978 zeven overstapjes naar Cluistra (149) en Kloof (73) kwam in 1964 en 1976 * Sinds 1968 heet een tak Naaktgeboren (618 standvastigen) Radenborg (20) * Beerepoot (nu 653) werd Meerevoort (8) in 1973 en 1974 * uit Boontje (214) in 1980 naar Asterhof (5): je denkt weer aan echtscheiding * evenals bij Wortel (871) naar van Neerland (<5) in 1977 * en bij Mulder naar Kazàn *

* Bij Buijk (446) gingen er in 1973 <5 naar Bijke * Nog 37 mensen heten van Cutsem en maar <5 van Gutsem * van Kutsem (<5) ging naar van Kuetsum (13) in 1977 en 1981 * Cutzien stierf uit en bij Krukziener zijn er 14 * Kutscheid (0) in 1975 naar Koetsheid (9) * Kniknie (45) verloor <5 aan Brunier in 1974 * de familie Platje (490) bleef trouw, want maar 6 personen Platjee * In 1973 werd een takje Kwaak (174) van Nalta (6) *

Ooit werd Vorbrock (lendendoek) Perizonius * En in 1971 veranderde Etter (<5) in Ettenis (0) * Ooit werd Februwei (0) Feberwee (81) * het Joodse Abrahamsohn (4) werd na WO II Amson (8) * en een tak van de Joodse familie Durlacher (34) werd Doorlag (37) * bij Mozes (176) gingen er in 1974 naar Omhof (6) * sommigen bij Polak (1.654) werden er van Polen (457) * Jut (190) vonden de meesten niet erg, want Haffner zit op 19 * 

Faut (frans: valsaard) (28) werd in 1981 Faun (< 5) * Een tak Quee (66) maakte er om de klank 'kwee' (geen man en geen vrouw) Querens (6) van * In 1977 ging een tak Wortel (nu 871) - kinderen na een vechtscheiding misschien - naar van Neerland (<5) en ook in Woreel (6) * Haaselsek wisselde in 1990 naar Hazelzet (164) * Ooit werd Wants (5) creatief vertaald in Zomerplaag (23) * van Geilswijk (60) werd van Gulswijk (0) * Boertje (380) werd Boertien (690) * Hoppezak (88) werd in 1977 deels Hefkens (11) * Kniknie > 1977 grappig Nieklin * Koopziek (<5) werd Koopdonk (7) in 1979 *

Poepjes (281) werd van Haskerk (14), Palmbergen (19), Portena (5), Velinga (20), Lemsma (11) en trok in bij Scholte (3.572) * Rot (175) trok in 1973 naar Rotee (7) * Rothuizen (288) succesvol naar Rodenhuis (561) of Rotshuizen (18) * Rotmensen (149) werd Rohmensen (149), Rootmensen (20) en Rohtensen (55) * een tak Cohen (1.429) die WO II overleefde is nu trots de Sterke (177) * takken Gladpootjes (82) werden van Callinge (<5) en moeizaam in 1957, 1974, 1976 en 1987 Gladon (43) * Trutmans (17) begrijpelijk ging in 1974, '75 en '84 naar Tretmans (13) * Windgassen (42) werd in 1992 Wintersen (<5) *

Sommigen Verdwaald (40) werden in 1972 Verda (<5) * Konter (207) bleef en Komter verdwijnt (<5) * populaire romanschrijver Pannekoek verkoos zijn pseudoniem Langen, want vaak al zo genoemd * ooit werd een tak Bil (nog florissant met 424) Bilius (17) * Bloten (26) werd Blonet (10) * Kip (1.339) werd Halvemonde * Kniknie (45) in 1974 naar Brunier ( <5) * Etter (<5) in 1971 naar Ettenes (0) * bij Smalbil (285) begon in 1971 een afvalrace: Salburg (10), Smalbeek (<5) 1971, Smalburg (22) '74, Smalbrink (<5) '76 en Smidhof (<5) '83 * Spook (76) beleefde in 1975 een uittocht: Spock (<5), Spaaks (9) en Stuyfersant met vervolg in 1976, '79 en '85 (17) *

Dral (stevig in het vlees) nu 222 en Ralduin < 5 * Drektraan (9) ging in 1981 deels naar van Westvoorne (<5) * Droll (<5) werd in 1972 van Rodehorst (<5) en in 1973 van Loorbeek (11) * Kots (20) naar Kortas (11) in 1980 * een stukje Kwakkel (796) werd in 1974 van Callandt (12) * Luif (89) in 1987 deels naar Ludolph (11) * bij Lijk (6) kwam in 1981 aardig Liek (14) * Niks werd in 1974 Dammix * Poepjen (<5) verdween en Wellinga (69) groeide * Oorlog (7) ging in 1986 naar Noorlo (5) * Pikhaar (5) werd in 1988 nog Pinkhaar (5) nadat eerder Piekhaar (63) afsplitste * Tiet (32) werd in 1970 en '76 Tilet (24) en in zes keer van 1972 tot en met 1986 van der Thiel (112) *

Riool (59) werd in 1977 en 1978 deels Rieval (12) * Scheele (942) deed in 1972 Selte (<5) * In 1972 draaiden opstandigen Soepnel (49) naar Subnel (15) * Ooit werd Kutscheidt na immigratie hier Koetsdijk - het is maar hoe je het uitspreekt * Het vertrek uit Piest (met nu 419 behoudende diehards) ging gefaseerd: In 1969 emigreerden pioniers naar Iepsma (24) en Pyest (7), in 1972, 1978 en 1983 volgden van Esbeek (<5) en in 1973 nam Romarck (10) de dappere stap - heftige disputen: doen we het nou nu of nooit - al dat gedoe! * Piëst (27) startte in 1977 en werd nader aangevuld in 1978 en 1992 en er is ook Pijst (32) * Pijper (48) in 1988 naar Palper (7) *

Langzame uittocht bij topveranderaar Sukkel (nu nog 255): eerst Kelters (15) in 1970, met Auckel (30) ook in 1970 en daarna nog in '72, 1975 en '80, toen in 1970, '72, '74 en '84 Leskens (41) en verder Rikveld (12), Suchel (<5), Suel (5), Sukking (26) en succesvol Wouterson (101) * hardnekkig ook Geilvoet (94): 1982 naar Gellvoet (5), 1975 naar Gilvert (5) en 1982 naar Gildevoet (<5) * Platje (490) werd in 1968 en 1976 met vernuftig woordspel Tjelpa (17) en in 1973, '74, '77, '79, '89 en '91 Platier (39) *

Klungel (121): van Midwoud (18) in 1976 en 1988, van Anderode (<5) in 1977 en 1989 en Clingeborg (8) in 1978 * Sip (446) in 1970 naar Iepstra (<5) en in 1975 naar Issendonck (<5) * Sitvast (40) in 1992 soms naar Silvest (<5) * Soepboer (407) > 8 in 1979 van Dongera * Spook (76) ging naar Stuyfersant (17) in 1975, '76, '79 en '85 * Stom (98) in 1973 >  Storn (5) * Sul (550) werd in 1983, '91 en '92 Silven (40) * Vrijer (16) werd in 1987 Vrijburcht (<5) * Wortel (871) werd Woreel (6) en in 1977 van Neerland (<5) *

Woertel (25) werd in 1976 Woerthuis (<5) * bij Zak (38) was het in 1979 en '89 Zaalburg (10) * In 1982 werd een tak Zewald (120) Paliejoe Zewald (5). Niet verbazend floreert de multi Hol (o.a. aars) onbeschadigd met 3.396 naamdragers: nette mensen denken niet in straattaal * Aars (18) ging trouwens in 1992 deels naar Aardenborg (<5) * de leuke naam Corona werd helaas in 2020 de allergemeenste *

Terzijde: Leendert Brouwer vermeldt omzettingen uit het verleden waarvan het origineel is uitgestorven: Copin was eerst Koppijn * Fassbinder was Vastbinder * Pilgenroth was Pielkenrood *

Hoeveel overstappers waren er uit Behouden schaamnamen?  Tweederde bleef trouw en eenderde geneerde zich en werd afvallig - hoewel meestal meer mensen de oude naam behielden. Niet terloops de knop omdraaien en familieveetes homaar. Soms jaren van transitie, zoals bij Gladpootjes, Hardebil, Kloot, Klungel, Poepjes, Piest, Platje, Smalbil en Sukkel. Wat er na 2007 veranderde is nu onbekend. 

Tja, rare naam: echt zo erg? Als het klikt is iemands achternaam neutraal: je bent alleen voor onbekenden of vijandigen je achternaam. Een onschuldige klank kan ongunstig worden, zoals de Germaanse meisjesvoornaam Pik die familienaam werd , maar dat wisten de oeroude naamgevers niet. Je hecht aan je achternaam en hoeft je nooit twee keer voor te stellen, want iedereen onthoudt het echt wel. Dierbare familie leefde er ook mee... veranderen voelt als ontrouw, dus so what? Honi soit qui mal y pense.  Ik heb respect voor dragers van een eeuwenoude naam met een vlekje. En mijn lijstje schaamnamen is mogelijk overgevoelig - bovendien is al veel weggeregeld. Zie ook 40 Onwelvoeglijke achternamen.

Ook bij onze Zuiderburen: zie in /Bronnen online 25 Onwelvoeglijke Belgische achternamen door Maarten van der Meer: Anus = Athis, Mine, Hanut, Arno en Bériot * van den Cloot = de Langhe * Dick = de Clercq * Dom = van den Bergh, van Acker en Fondu * Gay = Guay * Kastrat = Kastrati (!) * van Kut = Corthals, Gosseye en van Houtte * van Lul = van Lil * van Lulle = Vanhalle * Lulsens = Deschijnck * van den Neucker = Vandenecker * de Neuker = Pipeleers * Penis = Peny * Poep = de Paepe, Caudron * van Reet = de Vriendt * van Reeth = van de Plas * Stinkens = Vandemoortel *

Terzijde: Mijn Carla's vader deed ooit zaken met een Belgische heer Neukens, wonend Kontsebaan te Reet - bij haar thuis een standaardgrap. 

à

Behouden schaamnamen

Aars * Aarsman * van Achteren * Amoraal * Balneger * erger nog Balnikker  (beide jammerlijke omzetting van Zwitserse naam Balleneger) * Bang * Barrevoets * Beffers * Beffert * Beffie * Berkepies * Beul * Bil * van der Bil * ter Bille * Billekens * Billen * Bilman * Bilstra * Bilterijst * Blotevogel * Bloot * Boef * Borsten * Bouter * (van den) Braak * Braakhekke * Braakman (multi) * Braaksma (multi) * Braken * Braker * Breesnee * Corona (gruwelijk chinees virus) * Cutzien * Dellen (sletten) * Dinges (naamloos iemand) * Dirken (scheten) * Dolleman * Dood * Dodeman * Doden * Doodeman * Doos/Doosje (vagijn) * Drel (vunzige vrouw) * van Drogenbroek *

Eikel * Etter * Fack * Fielt (schurk) * Focking * Fokken * Fokking * de Folter * Fukken * Fukker * Fukking * Fukkink * Gatsma * Geil * Geilen * Geiling * Geilman * Geilvoet * Gerrits bijgenaamd Pik * van Gisteren * Glans (peniskop) * Graf * Griezel * Grotezak * Gruwel * van Gulp * Hardebil * Heil (nazigroet) * Hennep * Hetterschijt * Hoer * Hoerbekke * Hoeren * in 't Hol * Holhaar * Hork (lompe kerel) * Inthol * Jabroer * Kak * Kakma *

Keesmaat * Kermen * Kinds (dement) * Kinkel * Kleuter * Kloot * Kloots *  Klootsema * Klootsma * Klootwijk * Knots (gek) * Kolder (gekkenpraat) * Komtebedde * Kont * Koppelaar * Kreupel * Kots * Krikken * Krols * Kutschien * van Kutsem * Kutschruiter * Kutter * Kutterik * Kwak (spermastoot) * Kwakman * Kwee (man noch vrouw) * Kwelling * Leep * Loeder * Lues (een soa) * Lui * de Lul * Lijk * Mank * Meuren (scheten) * Minnaar *

Naayen * Naayer * Naaijkens * Nar * Neukermans * Nicht (homo) * Onan (afrukker) * Palen * Peeze * Pest * Pestman * Pezer * Piel * Pieler * Pielkenrood * Pielman * Pielmeijer * Piels * Pielstroom * Pieltjes * Pies * Piest * Pik * Pikhaar * Pikkemaat * Pikstra * Plas (multi) * Plasman * Plassen * Platje *

Pleevoet * Poepenborg * Poepe * Poepjen * Poepjes * Potjewijd * Pooijer * Prooi * Puist * Pijpe * Pijpen * Pijpenbroek * de Pijper * Pijpers * Pijpstra * Rapalje (gepeupel) * Rat (verrader) * Reterink * van Reet * Riool * Rompies * Rot * Rotte * de Rotte * Rotteveel * Rotman * Rotmensen * de Rover * Rukkers * Rijstenbil * Sas * Sassen * Sasser * Scheede * Schele * Schendstok * Schenning * Schuin (seksgrapje) * Simpel (onnozel) * Slaaf * Slap * Sletbeen * Slettenhaar * Slettenaar * Sletterink *

Smalbil * Snoeren (vroeger hoerenlopen) * Snijdood * Soa * Spillebeen * Spleet * Spook * Stinkens * Strop * Struikelblok * Stijve * Sukkel * Sul * Tepel * Tiet * Tietema * Tiethof * Tietje * Tietjens * Tietsma * Tippel (stoephoer) * Tobber * Trutmans * Tuig * Uitenbroek * Verduld # * Volbroek * Vollebroek * Voos * Vuil  * Windgassen * Wip (snelle seks) * Wipper * Zak * Zeuren * Zweetbroek.

Het komt neer op intieme lichaamsfuncties, seksuele verrichtingen, scheldwoorden en andere termen die als familienaam onwaardig overkomen. Zie hieronder /Bargoens.


Er zijn soms tragische oorzaken voor naamverandering, bijv. bij slachtoffers van incest. Gaat niet zonder een onafhankelijke deskundige die schriftelijk verklaart over ernstige psychische en/of fysieke schade. Een andere reden voor kinderen is venijnige vechtscheiding van ouders. Zie hierboven /Veranderde namen.


In onze naaste buren ook besmette namen (beruchte WO II nazileiders met #). De Engelstaligen doen niet moeilijk - je gelooft soms je ogen niet - de Fransen zijn discreter. Bij de Britten dus de aloude stiff upper lip: 'rare naam, ehh heb ik niet gehoord'. Ik weet niet of daar naamsverandering mogelijk, moeilijk of duur is. Hier buitenlandse namen in ons land, deels in straattaal en evt. vertaald. Hoeveel daarvan expats is onbekend.


Duitse schaamnamen

Sorry als ik teveel vertaal!

Bauernfeind (vijand van boeren) * Biedermann (kleinburgerlijke man) * Blöd (stom) * Bormann # * Dickhaut (dikhuidig) * Dirne (sloerie) * Doof  (imbeciel) * Dreckmann * (dreck = stront) * Drinkgern * Dummer (dommer) * Eichmann # * Ekel (walging) * Faul (verrot) * Feig (laf) * Feind (vijand) * Feierabend (sluitingstijd) * Ficken (neuken) * Ficker (neuker) * Flau (slap, sloom) * Flegel (vlegel) * Frech (brutaal) * Fressen (vreten) * Frevel (vervloeking) * Führer # * aus der Fünten # * Geilkopf * Gemein (gemeen) * Göbbels # * Göring # * Graulich (gruwelijk) * Greulich (griezelig) * Grob (grof) * Habenicht (armoedzaaier) *

Hass (haat) * Heidrich # *  Henker (beul) * Hess # * Himmler # * Irrgang (dwaling) * Ketzer (ketter) * Kitsch * Klotz (lomperd) * Knebel (knevel) * Knülle (dronken) * Kot (stront) * Kötter (klinkt raar) * Kotz (kots) * Krach (kabaal) * Krank (ziek) * Kraut (Engelse scheldnaam voor Duitsers WO II < Sauerkraut = zuurkool) * Krebs (kanker) * Krieg (oorlog) * Kunkel (oud wijf) * Krummfuss (kromvoet) * Krummnack (kromnek) * Lachnicht (niet lachen) * Lages # * Leider (helaas) * Leich (lijk) * Luder (loeder) *

Mangel (gebrek) * Männchen (mannetje) * Neuefeind (nieuwe vijand) * Potz (potztausend = sodeju!) * Prasser (losbol) * Proll (proleet) * Puff (bordeel) * Puppe (sletje) * Putz (idioot, kleuter, piemel) * Quadfass (kwaad gebroed) * Rauh (grof) * Raus (rot op !) * Rauter # * Rothweiler (fout hondenras) * Sau (zeug) * Schacht # * Schädlich (schadelijk) * Schleimer (kontlikker) * Scheu (schuw) * Schimpf (belediging) * Schlamm (modder) * Schleimer = hielenlikker * Schlemmer (snoeper) * Schlich (rotstreek) * Schlicht (eenvoudig) * Schlimm (slecht) * Schlimmer (slechter) * Schundpott (ik weet niet waarom maar klinkt niet okee) * Schwanz (staart/piemel) * Schweig (zwijg!) *

Seyfardt # * Slüper (slurper) * Speer # * Speidel # * Spitzel (spion) * Streicher # * Stumm (stom/niet sprekend) * Stur (koppig) * Sünder (zondaar) * Tausendfreund (allemansvriend) * Teufel (duivel) * Tod (dood) * Todtenhaupt (doodshoofd) * Troll (skandinavisch gemeen dwergwezen) * Ungemach (bezoeking) * Unkraut (onkruid) * Windig (onbetrouwbaar) * Wucherer (woekeraar) * Wucherpfennig (gierigaard) * Zuhälter (pooier) * Zwang (dwang).Franse schaamnamen

Alphonse/Barbeau/Baudet/Mac (pooier) * Baiser (kussen/neuken ) * Baudet (ezel) * Boche (mof/nazi) * Boileau (waterdrinker) * Bordel (bordeel) * Brute (wreedaard) * Caca (poep) * Chanteur (afperser) * Chatte (kutje) * Cocu, Corne, le Cornu (hoorndrager - bedrogen man) * Con (oerstom) * Fauve (wild dier) * Folie (krankzinnig) * Fric (geld) * Gaillard (geilaard) * Haine (haat) * Harlequin (clown) * Le Fier de Bras/Lefier de Bras (showbink) * Louche (onbetrouwbaar) * Malade (ziek) * Malcontent (ontevreden) * Malcorps (mismaakt) * Merde (stront/gvd!) * Mineur (minderjarige) * Mordant (schamper) * Mouche (vlieg) * Nana (straatmeid) * Nue (naakte vrouw) * Panne (pech) * Pique (ruzie) * Rapaille (rapalje) * Rude (ruw) * Sauvage (wildeman) * Triste (bedroefd) * Vilain (lelijk) * Villain (schurk) * Zizi (piemel) * Zut (potdorie!)


Engelse schaamnamen

Anal (anale seks) * Anger (woede) * Arsenic (rattengif) * Bang (neuken) * Barb (rotopmerking) * Barf (braaksel) * Basher (ruziezoeker) * Beaver (vrouwelijk schaamhaar) * Beggar (bedelaar) * Bimbo (sexy maar dom blondje) * Bladder (blaas) * Blunt (afgestompt) * Bogus (verzinsel) * Bollock (testikel) * Boner (stijve) * Booty (sexy billen) * Brat (kleuter) * Brute (wreedaard) * Buff (naakt) * Bum, Butt (kont) * Bunk, Bull (nepnieuws) * Bust (boezem) * Buster (gozer) * Can (wc, gevangenis) * Carrion (kadaver) * Chap (kerel) * Cherry (kers, maagdenvlies) * Chick (mokkeltje) *

Cock/Dick/Dong/Prick (piemel) * Coffin (doodskist) * Common (ordinair) * Copper (politieagent) * Coward (lafaard) * Craven (laf) * Cronk (lelijkerd) * Crook (crimineel) * Crude (grof) * Cruel (wreed) * Cumming (klaarkomen) * Cuss (vloeken) * Demon (boze geest) * Dick (pik/detective) * Dike (manlijke lesbo) * Dong (piemel) * Doom (doem) * Downer (euforiedrug) * Dude (kerel) * Dull (saai) * Dump (afval) * Dung (drek) *

Fack (fuck) * Fail (falen) * Faker (bedrieger) * Fanny (kutje/kontje) * Fink (verklikker) * Folly (dwaas) * Fool (stommeling) * Fudge (snoep/nep) * Funk (lafbek) * Fuss (gedoe) * Gamble (gok) * Gang (bende) * Gay (homo) * Geek (nerd/fanaat) * Gory (bloederig)*


Grabber (graaier) * Gross (banaal) * Gutter (goot) * Hacken (internet overvallen) * Hag (ouwe heks) * Harm (schade) * Hazard (risico) * Henchman (handlanger) * Hick (boerenpummel) * Hobo (zwerver USA crisis 1929 ) * Hoe/Hooker/Moll (hoer) * Hogsflesh (varkensvlees) * Horsey (paardachtig) * Hot (geil) * Humble (eenvoudige afkomst) * Hun (Duitser WO I) * Jerry (german, Duitser WO II) * Jester (nar) * Hurt (pijn) * Junk (drugverslaafde) *

Killer * Lecher (wellusteling) * Leech (bloedzuiger) * Less (minder) * Loner (solitair) * Loo (plee) * Loot (buit) * Loss (verlies) * Lurker (loerder) * Lynch * Mack (pooier) * Malcontent (ontevreden) * Madder (gekker) * Mean (gemeen) * Moody (chagrijnig) * Moron (idioot) * Muff (kluns) * Muff, Puss, Slit (kut) * Mug (smoel) * Murphy (wet van; alles wat fout kan gaan doet dat) * Nick (gevangenis) * Nuts (gek) * Oaf (lummel) *

Pagan (heiden) * Pain (pijn) * Pander (koppelaar) * Parkinson (akelige ziekte) * Pee (plassen) * Petty (kleinzielig) * Popper (een drug) * Porn (porno) * Prick (opschepper/penis) * Pun (woordspeling) * Punter (gokker) * Quirk (rare hebbelijkheid) * Raper (verkrachter) * Rot (vervuild) * Rotter (rotzak) * Sad (droevig) * Savage (wildeman) * Sick (ziek) * Sin (zonde) * Sinner (zondaar) *

Slaughter (bloedbad) * Slump (beurskoersdaling) * Spit (spuug) * Stalker (lastige ex-minnaar) * Strange (vreemd) * Stroker, Wanker (afrukker) * Sucker (lulletje) * Suckling (zuigeling ) * Swank (opschepper) * Tit (tiet) * Tits (tieten) * Toff (branie) * Vandal (vandaal) * Villain (rotzak) * Wank (snoever) * Zilch (niks).


Leuk bij de buren

Duits

Aufrichtig (oprecht) * Bauernfreund (boerenvriend) * Biedermann (keurignette burgerman) * Ehrlich (eerlijk) * Elflein (elfje) * Erblich (erfelijk) * Feiertag (vakantie) * Fein (voornaam persoon) * Freiherr (baron) * Freilich (wel degelijk) * Freude (vreugde) * Freundlich / Freundlieb (vriendelijk) * Fröhlich (vrolijk) * Furchnicht (wees niet bang) * Frühling (lente) * Glück (geluk) * Gottlich (goddelijk) * Greif (grijpvogel - gevleugelde leeuw) * Gutgesell (goede gezel) * Gutheil (beterschap!) * Habedank (welbedankt) * Heim (thuis) * Himmel (hemel) * Höflich (beleefd) * Immerglück (altijd mazzel) * Junker (edelman) * Keusch (rein/kuis) * Kitzelmann (kitzel = liefkozing) *

Kleinsorge (weinig zorgen) * Kühn (stoutmoedig) * Klug (verstandig) * Klugheit (wijsheid) * Kurzweil (leuk) * Kuss * Lecker (lekker) * Liebchen (liefje) * Liebe * Lieben  * Liebeskind * Liebherr * Mut (moed) * Mutti (mammie) * Ohnesorge (zonder zorg) * Profittlich (profijtelijk) * Reinhart (dapper) * Reiz (charme) * Sauber (zuiver) * Schatz (schatje) * Schlemmer (lekkerbek) * Schmetterling (vlinder) * Schön * Schönherr * Schönekerl (mooie kerel) *

Schönknecht * Schönwetter (mooi weer) * Schlemmer (smulpaap) * Scherz (humor) * Schmetterling (vlinder) * Schmuck (knap) * Selig (zalig) * Sieger (overwinnaar) * Sorgenfrei (zorgeloos) * Sorgenicht (geen zorg) * Süss (zoet/liefelijk) * Süsskind (lief kind) * Toll (geweldig!) * Trauernicht (treur niet) * Trefflich (perfect) * Treuherz (goed hart) * Tugendhaft (deugdzaam) * Überfluss (overvloed) * Vornehm (voornaam) * Vortrefflich (uitmuntend) * Witz (grap) * Wohlgemuth (opgewekt) * Wunderlich (wonderlijk) * Zart (teder) * Zierfuss ("siervoet"). 

Frans


Beau (mooi) * Beausoleil (schone zon) * Bienfait (weldoener) * Bienvenu (welkom) * Bonheur (geluk) * Cachet (gedistingeerd) * Champion (kampioen) * Charité (liefdadig) * Charmant * Comfort * Content (tevreden) * Coulant (schappelijk) * Courage (moed) * Courtois (hoffelijk) * Dauphin (kroonprins) * Dieu (god) * Empereur (keizer) * Galante (galant) * Fric (geld) * Jolie (mooi) * Gentil (aardig) * Mignon (liefje) * Mignot (schattig) * Nana (jonge vrouw) * Paradis (paradijs) * Patience (geduld) * Plaisir (vreugde/genot) * Prudente (voorzichtig) * Puissant (machtig/vermogend) * Sacré (heilig) * Santé (gezondheid) * le Sage (de wijze) * Sauveur (verlosser) * Vaillant (dapper)

Engels


Angel (engel) * Batman * Bliss (vreugde) * Boffin (geleerde techneut) * Broad (vrouwmens) * Brotherhood (broederschap) * Buddy (kameraad) * Buss (kusje) * Champion (kampioen) * Chap, Guy (kerel) * Charm * Cheers (proost!) * Cleverly (slim) * Clout (invloed) * Content (tevreden) * Coy (koket) * Darling (lieveling) * Dear (beste) * Deary (schatje) * Droll (grappig) * Dude (kerel) * Fatty (dikzak) *

Fit * Flapper (tienermeisje jaren 1920) * Free * Friendship * Fun (pret) * Gallant (dapper) * Gay (vrolijk/homo) * Gaylord (vrolijk heerschap) * Gentle (adellijk) * Glad (blij) * Glory (glorie) * Goodenough (goed genoeg) * Goodfellow (goeie kerel) * Hardy (flink) * Holy (heilig) * Honey (schat) * Hope (hoop ) * Hot (sexy) * Hug (knuffel) * Innocent (onschuldig) * Jolly (plezierig) * Joy (vreugde) * Keen (scherp) * Kiss * Knight (ridder) * Lass (meisje) *

Lord (adellijk heer) * Love * Lover (minnaar) * Noble (nobel) * Nurse (verpleegkundige) * Parson (priester) * Petty (onbelangrijk) * Pope (paus) * Pretty (mooi) * Rich (rijk) * Sir (mijnheer) * Sleek (goed verzorgd) * Slender (slank) * Smart (slim) * Sparks (sprankelende geest ) * Squire (landjonker) * Suckling (zuigeling) * Sweet (lief/zoet) * Swift (vlug) * Toff (sjiek heerschap) * Tough (sterk) * Tutor (docent) * Viceroy (onderkoning) * Virgin (maagd) * Winner (winnaar) * Wisdom (wijsheid) * Witty (geestig).


Ongunstig Light                          

Ongunstig light lokt onderdrukt glimlachen uit, maar de familie kan er mee leven – het dierbare voorgeslacht vond het kennelijk niet erg. Een beetje typisch toch en bij sollicitaties e.d. ga je wel met de billen bloot. En in het dorp of stadsbuurtje kende je elkaar op bijnaam, beroep of eigenschap. Multinamen ontbreken - behalve de onschadelijke Hummel met 2.396 dragers en de onaangename Bot (2.068), ook een vis. Botter (1.099) is erger, maar zeker een vissersschip. Er is nog Kraak met 1.711,  historisch vaartuig, ook mythisch zeemonster. Nouja.


Soms werd de afkeer van de namenwet van Napoleon ongestraft beantwoord met een rare achternaam. Eeuwenlang was zo'n toevoeging overbodig, eigenwijs en verwaand. Iets voor ander soort mensen, bekakte stadsen, lieden van hogere stand. Of een bijnaam, voor duidelijkheid in de dagelijkse omgang? De lat voor mijn lijst ligt hoog - klinkt het nou echt erg of niet? Zie zelf maar: stel je voor dat iemand zo kennis maakt. En wat je dan even denkt, of achteraf nog...


Aanstoot * Aasman * Achterop * Alarm * Alleman (iedereen) * Amoraal * Angst * Asbreuk * Babbel * Bagger * Bah * Bal (bekakte macho) * Balen * Ballemans * Balneger (!) * Balnikker (!!) * Banga (sletje) * Bangert * Bar * Barrevoets * Bars * Basta (stop!) * Bastert (bastaard) * Bazelmans (kletskous) * van Bebberen (uit de mond lekken) * Bedel * Beduvel * van Beesten * Bek * Bende * Bengel * Berkenpies * Bes (oud vrouwtje) * Beu (genoeg!) * Beulen (je rot werken) * Beunen (amateur klussen) * Beuzel (kletspraat) * Beven * Billeken * Bilstra * Bilterijst * Biltjes *

Bitter * Bits * Blaam * Blaas * Bleek * Bleuanus * Blindeman * Bloos * Bloten * Blufpand * Boedeltje * Boetekees * Boevenbrink * Bontebal * Bonthond * Boos * Boosman * Borrel * Borsten * Borstlap * Boterham * Braaksma * Brals * Breekweg * den Breker * Breuk * Brokken * Brommer * Bronk (pruiler) * Broos (breekbaar) * Brul * Buikema * Buikstra * Bulder * Bultje *

Burgerman * Bijster * Crimi * Crisis * Daas (druk iemand) * Dievendaal * Dobbelaar * Dodeman * Dodemond * Doedel * Doetjes (sulletjes) * Dof * Dol * Dolleman * Dollevoet * Dom * Dombroek * Dommekracht (dom, log persoon) * Dommer * Domper * Dood * Doodeman * Doods * Doof * Doolhof * Dopper (werkloze in crisis 1929) * Dorregeest * Dorrepaal * Dorst *


Drektraan * Drommel (duivel) * Dronkert * van Drogenbroek * Dubbel * Duel * Duister * Duistermaat * Dul * Dulle (maf) * Dun * Dunnebier * Duur * Duurkoop * Dwaalster * Dwaaslicht * Dwars * Dwinger * Eelzak * Ei (raar persoon) * Eiser * Eng * Engeman * Enger * Etter * Euvelman * Faken (engels voor nep) * Feutjens * Fielt * Flater (domme fout) * Fleer (ouderlijk klapje op een oor) * Flemer (slijmerd) * Flutman * Foei * Fokken * de Fokkert * Folterman * Foppen * Friemel * Frik (pietluttige onderwijzer) * Foppen * Franje * Fukkink * Futselaar (beunhaas) * Fijnebuik *

Gal * Galgenbeld * Gammel (oud/vervallen) * Gatjens * Geniets * Gering * Geval (probleem) * Giebelen (meisjesgegiechel) * Giller * van Gisteren (sloom) * Glans (o.a. peniskop) * Goedkoop * Goor * Goorhuis * Gorenstein * Graf * Grafhorst * Grauw (gepeupel) * Grief * Griep * Griezel * Gril * Grim * Grof * Grommen * Groos (verwaand) * Gruwel * Grijns * Grijp * Guichelaar (tovenarij) * Guit (deugniet) * Gijzelaar * Haast * Halfwerk * Hakkel (stotteraar) * Halfwerk * van Haperen * Hardebol * Heetwinkel * Hekel * Heling * Help * Herrie * Hetebrij * Hetterschijt * Hobbezak * Hoezoo * Hokken (eerder ongehuwd samenwonen, nu gewoon) * Holsnijders *


Honds * Hongerbron * Hongerkamp * Hoogmoed * Hoon * Hork * Horrevoets (mismaakte voet) * Hottentot (primitief volk) * van Hummel * Janken (huilen) * Jassies (smerig) * Jennen (pesten) * Jeuk * Jeuken * Jeukendrup * Joch (jongetje) * Jojo (besluiteloos) * Jokker * Jut (kop van Jut: slachtoffer) * Kaal * Kaalzak * Kakel (altijd kletsen) * Kakkenberg * Kaler * Kamper (halfcrimineel ?) * Kattevilder * Kallen * Keet (ruzie) * Kerker * Keten (herrie schoppen) * Keuvelaar (babbelaar) * Kibbel * Kil * Kinds (dement) * Kinkel (botterik) * Kitsch (onechte kunst) * Klacht * Kladder (mislukte kunstenaar) * Klager * Kleinmoedig * Klem (vast zitten) * Klep (babbelkous) *

* Klever * Kliek (maaltijdrestje) * Klier (pesterig mens) * Kloots * Klootwijk * Klos * Kloters * van der Klucht * Klungel * Kluts (.. kwijt: in de war) * Knarren (ouwe lieden) * Knieper (vrek) * Knel * Knies * Knoet (zweep) * Knook (menselijk bot) * Knots (gestoord) * Knuppel (lomperd) * Knijp (niet durven) * Knijpert (bangerd) * Koekebakker (sukkel) * Koest (bek dicht) * Kol (toverheks) * Kolder (onzin) * Kolderman * Kommer (ellende) * Konkelaar (kwaadspreker) * Koopziek * Koppijn * Kortleven * Kortvriend * Kostverloren * Kot (krot) * Kouwe * Krach/Krakeel (ruzie) * Kraker (illegale bewoner) * Kramp * Kranghand (misvormd) * Krap (weinig) * Kregel * Kreuk * Kreukels * Kreunen *


Kriebel * Kriegel * Kroeg * Kroep (bronchitis) * Krom * Krombeen * Kromme * Krot * Kruimelaar (gierigaard/gelegenheidsdief) * Kruiper * (van der) Kruk * Krukkert * Krijs * Kuiperij (samenzwering) * Kul (onzin) * Kunne (geslacht) * Kwaad * Kwaaitaal * Kwabek * Kwakernaak * Kwakkel * Kwakkelaar * Kwakkestijn * Kwast (opschepper) * Kwelling * Kwetser * Kijf *

Lachniet * Laks * Lamme * Later * Lauw * Leegganger * Leegte * Lening * Lestestuiver (platzak) * van Leuteren (kletser) * Libertijn (vrijdenker) * Links (onhandig) * Lobbes (goedzak) * Loeder * Loermans * Lokker * Lommert (bank van lening) * Lomp * Lor * Lormans * Lui * van Lummel * Lupa (it. prostituee) * Lurken * Luttel * Lijk * Lijkendijk * Lijmer * Lijmpot * Lijphart *

Mafia * Mager * Mak * Mal * Malcontent * Malen * Malle * Maller * Mammen (zogen) * Manie (dwangmatige gewoonte) * Manneke * ’t Mannetje * Mank * Martel * Mekken (zeuren) * Meelkop (stommeling) * Meurer (scheter)* Meurkens * Meurman * Min * Minder * Modderaar * Modderman * Moe * Moederzoon * Moenen (de duivel) * Moetwil * Mof (nazi/Duitser in WO) * Mokken *


* Moord * Mores * Morgenster (voddenraapster) * Morren * Muil * Mussert (NSB nazi WO II) * Muts (truttige vrouw) * Naaktgeboren * Nada (niets) * Nat (fout) * Nattekaas * Nee * Negerman * Nep * Niemand * Niemendal * Niet * Nietes * Niks * Nippel (tepel) * Nooitgedacht * Nooitmeer * Nooitrust * Nul * Nullen * Nurks (knorrig mens) * Oen (domme sul) * Ondunk * Ongena * Onrust * Ontijd * Onwezen *

Paardebek * Paffen (roken) * Palingdood * Pappot * van 't Padje * Pech * Pek * Peperzak * Pest * Pester * Pet (slecht) * Peuk (cigaret) * de Peuter * Piekhaar * Pikker (dief) * Pils * Pimpel (borrel) * Pingel (afdingen) * Pissoort * Pistor * Plas * Plasmeyer * Plasterk * Platvoet * Pleevoet * Po * van Poepele * Poets (gemene grap) * Pompies * Pover * Praats * Prakken (eten met vork fijndrukken) * Priegelaar (pietepeut) * Pril (jeugdig) * Pronker * Prul * Prus (kieskeurige eter) * Puinbroek * Puist * Puister * Pulkenman * Pus * Pijn *

Raar * Rabouw (woesteling) * Ramp * Rampen * Ranselaar * Rap * Rats (bang) * Rauw * Rimpel * Ritselaar (allesfixer) * Rochel * Roes * Roet * Rommel * Rommelaar * Rompies * Roof  * van Rotten * Rothuis * Rotsteeg * Rouw * Rouwen * Rouwhof * Rover * Ruig (ruw) * Rund * de Ruwe * Rijstenbil *


Saai * Salie * Sars (virusziekte) * Schaars * Schade * Schamper * Schandelaar * Schandevijl * Scheel * Scheld * Scheiuit * Scheve * Schim * Schok * Schor * Schormans * Schmierer (acteur die overdrijft) * Schraal * Schreeuwer * Schriel (gierig) * Schrik * Schrikker * Schuchter * Schuimer (tafelparasiet) * Schuin (seksmopje) * Schuld * Schurkens * Schuwer * Siepman / Simmer (huilebalk) * Simpelaar (idioot) * Sip * Slaaf * Slabak (luihannes) * Slachter * Slap * Slaper * Slapman * Slavenburg * Slecht * Slechte *

Sleur * Slim (listig/slecht) * Slisser * Slof * Sloof (afgetobde vrouw) * Slooper * Slop  (achterbuurt) * Sloop * Sloven * Sluik * Sluimer * Slijk * Slijm * Slijt * Smalbraak * Smart * Smet * Smeur * Smoes * Smijter * Snaak (vent) * Snaayer (bietser) * Snater (kwebbelaar) * Snauw * Snik * Snijdood * Somber * Sopjes * Spanning * Speelziek * Spieker (afkijker) * Spigt (mager) * Spillebeen * Spook * Staar * Stank * Stikker *


Stil * Stillebroer * Stokebrand (brandstichter) * Sloven * Stom * Stomp * Stoorvogel * Storing * Stormbroek * Stout * Streng * Striem * Stroeve * Stroman * Strooper * Strop * Struikelblok * Stuip * Stuitje * Stulp * Stumpers * Stijve * Suikerbuik * Taartmans * Tam * Tang (gemeen oud wijf ) * Teer * Teister * Teut * van Teutem (altijd telaat) * Tjakkes ! * Tobben * Tobber * Todde (kleervodje) * Toeter * Tollenaar (vroegere fiscus) * Toorn * Traag * Treur * Treuren * Triest * Troeleman (schatje) * Trumpis * Tuchter * Trul (suf vrouwmens) * Tut (benepen vrouw) * van Twist *

Uitslag * Uitenbroek * Uitvlucht * Uk * Vaal * Vaalt * Vandaal * Vastbinder * Verdoold (verdwaald) * Verdriet * Verdwaald * Verlaat * Verlies * Verloren * Vermaning * Vermist * Verreet * Verstreken * Verwoest * Vethaak * Vilder * Vitten (gezochte kritiek) * Vodde * Vodden * Volgelant * Vollenbroek * Vondeling * Voortwist * Voos * Vrees * Vrek * van Vuilkoop * Waaghals * Waan (zieke fantasie)


* Waggelmans * Walg * Wammes * Warmbier * Wee * Week * Weeskind * Wegloop * Wicht (jong meisje) * Wiet * Wildeman * Wildenbeest * van Wildernis * Wipking * Woest * Woestheer * Wormgoor * Worsteling * Wrederik * de Wreede * Wurm * Wijsbek * IJdel * Zachte * Zeer * Zeldenrust * Zeldenrijk * Zeldenthuis * Zemel * Zero * Zeverboom * Ziek * Ziekman * Zielig * Zoekende * Zoetekouw * Zonderdank * Zondergeld * Zonderhuis * Zonderland * Zonderman  * Zonderthuis * Zondervan * Zot * Zotter * Zuinig * Zuurman * Zuurmond * Zwak * Zwakke * Zwakhals * Zwakman * van Zwam * Zweer * Zweet * Zwets.


Terzijde 1/ P. Nieuwland noemt Friese ‘protestnamen’, in 1811 aangemeld. Zoals Bieknijver * Bokstaart * Grimijzer * Kanenrijder * Kleinvogel * Leemkool * Lieger * Manweg * Muttscheplukker * Omloop * Pottjebier * Vlaarmuis * Vroegrijp. Machteloos ondergronds verzet tegen de tiran: de fransoos begreep onze humor toch niet.

Terzijde 2/ Uitman noemt protestnamen: Chantepie (ekster) * Olievijf * Plezier * Roosenik * Spekmijder * Spekschieter * Hier nog een paar: Grijpenduit * Kiekepoos * Makeblijde * Sladood * Zuipetuit *

Benno Baksteenlijst


Volkskrantredacteur Joris Cammelbeeck noteerde eind 20ste eeuw combinaties van naam en functie in een naar de bekende woordvoerder KLM-piloot Benno Baksteen genoemde leuke lijst:

chef Schade ANWB  Bots * coördinator Naturistenbond Broekstra * leraar handvaardigheid Klungel * aannemersbedrijf Krot * fysiotherapeut Tour de France Masseur * voorzitter Onderwater van duikondernemers Zeeland * bridgeteamleider Pas * advocaten Rein en Sjaak Pleiter * voorlichter Praat van ministerie VWS * directeur NS Ton Regtuyt * voorzitter Kaasexport Schaaf * seksshophouder Sneeboer * voorzitter Vereniging Tuincentra Struijk *


Bovendien uit eigen smakelijke waarneming namen van nu. Die perfect overeenkomen met beroep of functie - of juist integendeel:

directeur Agrarisch Erfgoed Gitta van den Akker * melkveehouder Piet Boer te Biddinghuizen * expert sabelsprinkhaan René Krekels * perenteler Erik Appelman * wijnmaker Remy Harrewijn te Amsterdam Noord * boomkweker Pieter van den Berk * Café-Restaurant Flater * landmacht-generaal Leo Beulen * rechercheur Henk Heling * advocaten Louis de Boef/Julie de Rechter/Daniëlle Troost/Raoul Meester en ook Manon Aalmoes (sociale sector waarschijnlijk) *

Wim Eikelboom van de Bomenstichting * rechter te Arnhem Maartje Bijl * topkok Joop Braakhekke * slijterij en wijnhandel Brouwer * gemeenteraadslid Castricum Ralph Castricum * landbouwer Harm Boontjes * mantelzorger Margo Meerzorg * Auto Roest Occasions * binnenvaartschipper Jan van der Wal * dominee Betty Woord * gevangenisdirecteur Frans Douw *

diëtist Teun van de Keuken * brandbeveiligingsexpert Johan Koudijs * vogelgriepexpert Thijs Kuiken * Gerda Drop, Parachutistencentrum Hilversum * consulent waterbouw Geert Drijfhout en oceanograaf Sijbren Drijfhout * dijkgraaf Herman Dijk * oliebollenbakker Jordy Bakker * ook slager Bakker * Martine en Louise Fokkens, autobiografen van Ouwe Hoeren, verhalen uit de peeskamer * zeevishandel Wilma Graat *

voorzitter Vakbond Pluimveehouders Hennie de Haan * bankdirecteur de Kluis * visafslagdirecteur Pim Visser * schipper Pieter Aris van der Vis van platviskotter Vertrouwen * en garnalenvisser Richard van de Vis - allemaal al eeuwenlang visvangende families * Glashandel Sukkel te Hilversum * transporteconoom Leo Bus * directeur Netwerk Notarissen Lucienne van der Geld * duurzaam ondernemer Maurits Groen * kapsalon Ivo Kaal * jeneverkenner Rob van Klaarwater * theoloog Antoon ten Klooster * opticien Scheel * hoogleraar koloniale geschiedenis Gert Oostindie * Wim de Leeuw van Dierenwelzijn * de heer Rijk Zeldenrijk * woordvoerder Naomi Pieter van Kick Out Zwarte Piet *

euthanasie-expert Koos van Wees * kwaliteitsslager Marc Broodbakker * kamerheer des konings jonkheer Jan Jaap de Graaff * vogelgriepexpert Thijs Kuiken * tuinman Jan Graafland * Gooise uitvaartverzorgers van Pijpen, Smorenburg, van Vuure (allen ook voor crematies) en Evert Treur * Patricia van Engelen van Uitvaartstichting Hilversum * Linda Nooitmeer van Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden *

Naomie Pieter van Kick Out Zwarte Piet * Hennie de Haan, Pluimveehouders Nederland * pornofilmregisseur Erica Lust * procureur-generaal Han Moraal * Betuwse bloemenschilderes Hilda Blom * complotdenkers Joost Knevel en Wouter Raatgever * docent Hogeschool Utrecht Nicolina Montessori * kloostereigenaar Camiel Engelen * quiltkunstenares Betty van der Schaar * miljardairfamilie (Kruidvat) de Rijcke *

uitvaartverzorging Edwin Kist * Han Moraal, Raad van Strafrechttoepassing * uitbater hotel-restaurant De Rozeboom Marten Castelein * wasserij voorheen Smeerdijk te 's-Graveland * woordvoerder Rijkswaterstaat Manon van den Oever * groente en fruithandelaar J.H. Pruim * havenmeester Rotterdam Rob Scheepbouwer * NS-reisinformateur Arjan Spoormans * glastuinbouwer Nico van Ruiten * Jan Slippens, gladheidbestrijder * stedebouwkundige Van der Stad * taaladviseur NOS Peter Taal * scheepstimmerman Harmen Timmerman *

Harry Troost, Daklozenopvang Utrecht * slagerij van Vark in Almkerk * slachterijdirecteur Henk Worst * sloopbedrijf Kwakkel in Kampen * strandvonder Willem de Rover * transportondernemer Jan Snel * Raymond van der Storm, Rondvaartboten Amsterdam * plastisch chirurg Herm van Tits * minister van Defensie (1973) Henk Vredeling * timmerman Spijker in Heemskerk * Fred Wegman, Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid * drinkwaterexpert Koen Zuurbier*

expert sabelsprinkhanen René Krekels * schoonmaakhulp Sabrina Helderman * verkoopmanager Ingmar Contant * vishandelaar Henk Vis * directeur Teun Visser, Visveiling Urk * vogelaar Nico de Haan * voorzitter Autoriteit Consument en Markt Martijn Snoep (kannie ook niet helpen) * Jan-Hein Strop van Follow The Money * hoogleraar gewasfysiologie Paul Struik * waterdeskundige Roelof Stuurman * consultant openbare orde en veiligheid Damian Stokebrand (opstoker) * taaladviseur Peter Taal * wethouder gemeente Wassenaar Kees Wassenaar * opticiën Scheel * windturbinebestrijder Jan van der Winden * wijkagent Marcel Schaap * en ooit dominee Zemel * plus natuurlijk tv-weervrouw Diana Woei.

Speciaal Baksteenplekje voor de medici:

Relatietherapeut Vera Steenhart * wondverpleegkundige Mirjam Docter * tandartsen Auw en van der Gat * huisartsen Arts, Bloed, Ziekenoppasser en erger Joris van de Grafhorst, E.G.M. Kerkhof, H.A.P. Kerkhof en R.M. van de Kerkhof * gyneacologen Mieke Kerkhof (hobbyverzamelaar van aparte rouwadvertenties) en Evert Slager * oogarts Frank Kerkhoff * Nico Naaktgeboren van Gyneacologie LUMC * kinderneuroloog Sigrud Pillen * neuropsycholoog Mathilde Kennis * chirurgen Ignas van den Bebber en Pim Welvaart * hoogleraren psychiatrie Nick van der Wee en consumptie en gezonde leefstijl Emily de Vet * directeur Organisatie Verloskundigen Charlotte de Schepper * gezondheidssecretaris Margo Kerkhof * Fred Lam van Ned. Ver. Anesthesiemedewerkers * en natuurlijk voorheen dokter Beffie voor geslachtsziekten te Amsterdam.

NB: zie ook online /namenverzameling/stroomopwaarts Leuke hobbysite.

Interessante bestaande combinaties zijn heel welkom op  hupkesg@xs4all.nl


Bargoens en straattaal

Dieventaal en onderlinge geheimtaal uit begin 20ste eeuw, ontwikkeld in de zelfkant van de grootstedelijke samenleving. Door bedelaars, daklozen, gokkers, messenslijpers, kermisklanten, ketellappers, landlopers, marskramers, pooiers, vagebonden, voddenrapers, woonwagenbewoners, zakkenrollers, zigeuners. En natuurlijk de penoze van professionele inbrekers, bendes zware drugscriminelen, kortom de maffia. Vaak over bedelen, bedriegen, alcoholica, eten, geld, politie, prostitutie, seks en stelen.

Veel woorden verbasterd uit het jiddisch. Soms algemener opgenomen: als taal leeft is het wel op straat. Toch blijven er alleen door insiders en taalkundigen gekende versleutelingen.


Versmelt bargoens steeds meer met de volkstaal? Nieuwe straattermen zoals de meisje, doekoe (geld), draris (vrienden), fatoe (grap), kaas (witte Nederlander), mattie (vriend), wappie (gekkie) burgeren wel in. Levende taal hou ik niet bij, ach... veel te oud.


Onze brede lijst met vertaling in ABN. Geen woordenlijstje: allemaal achternamen!

Arres (angst) * de Baan, Banen (straatprostitutie) * Baanders (benen) * Bagger (waardeloos) * Bak, Nor (gevangenis) * Bakkes (gezicht) * Balen (je ergeren) * Balkon (weelderige boezem) * Beer (poep/rekening) * Bekaan (gearresteerd) * Beuk, Kluit, Stoot, Straal (veel) * Beris, Eikel, Kloot, Stik, Takke, Zak (scheldwoorden) * Beuken (slaan) * Bever (koorts) * Biek (fijn) * Bikker, Pal, Pooier, Soeter (souteneur) * Blaffer (pistool) * Blanus, Poen (opschepper) * Blauw (getinte huid) *

Blauw, Kachel, Keil, Lam, Lazarus, Sik, Sikker, Straal, Teut, Toeter, Vet (dronken) * Blauwen, Buizen (zuipen) * Blik, Moos, Oortjes, Pegel, Platen, Poen, Zaad (geld) * Blikker (zon) * Blits (de patser uithangen) * Blut, Kaps (platzak) * Boek (portefeuille) * Boender (onfris persoon) * Boet (stoere homo) * Bonje, Hommeles, Lampe, Mot (ruzie) * Bonk (stevige kerel) * Bout, Diender, Flik, Kit, Smous, Tuut, Wout (politie) * Bozer (vlees) * Bouten, Dirken (poepen) * Brak, Lens (lamlendig) *

Brem, Knots (gek) * Stapel, Brief, Prent (bankbiljet) * Bruin, Goudvink, Goudvis, Vet (rijk) * Calf (christen) * Dekken (op uitkijk staan) * Dille (kletskous) * Dissen, Jennen (sarren) * Dokken, Schokken (betalen ) * Dollen, Fokken (voor de gek houden) * Douw (straf) * Drommel (stakker) * Dulle (kordaat wijf) * Dijk (manlijke lesbo) * Emmer (fijn/lekker) * Emmeren (drammen) * Emmes (uitstekend) * Fleuren (lijmen, overhalen tot iets) *


Fiat (vertrouwd) * Fikken (vingers/verbranden) * Fluit, Frederik, Gerrit, Pook, Rammelaar, Roe, Sieber, Slinger, Vermaak, Vogel, Zwager, Bello (penis) * Fok (bril) * Frak, Vel (jas) * Foks, Geel (goud) * Gabbert (makker) * Gak (neus) * Gammel (oud/versleten) * Gammer (domkop) * Gasser (spek) * Geil (hitsig/goed) * Bink, Boger, Gast, Knar, Kwant, Meier, Peer, Pik, Snaak, Vogel, Vent, Vrijer, Wipper (kerel) * Gieren (slaan) * Godin (eerlijk) * Gondel (dame) * Griet (meisje) * Groos (verwaand) *

Guit (deugniet) * Hebbes, Tuk (beet hebben) * Heet (geil/gevaarlijk) * Hengst, Peut (klap) * Hens (brand) * Herres (kapot) * Hillig, Sof (pech) * Hossele (op straat drugs dealen) * Jas (condoom/strop) * Jat (hand) * Jennen (pesten) * Jid, Smous (jood) * Joppe, Vet (fijn/goed) * Kaffer, Kever (boer/provinciaal) * Kak (verwaand/poep) * Kalle, Kech - arabisch, Tor (hoer) * Kanen, Nassen, Prakken (eten) * Kanes, Taas (hoofd) * Kappen (stoppen) * Kast (bordeel/studentenkamer) * Kat (buit) * Kat, Katje (berisping) * Kater (onwel na zuipen) *

Kief (wiet) * Kien (sleutel/slim) * Kiepen (geld verdelen) * Kits, Snor (in orde) * Klos (dupe) * Kloft, Kluft (kleding) * Kloot (testikel) * Knaap, Knul (jongen) * Kluit, Pegel, Pop, Splint (geld) * Knol (paard) * Knorren (slapen) * Knuppel (lomperd) * Knijf (mes) * Knijp (bang/kroeg) * Koekebakker (prutser) * Koter (kind) * Kraak (inbraak) * Kruidenier, Kruk (prutser) * Kruif (opscheppen) * Lap (oor) * Lappen (samen betalen) * Leep (sluw)


Mansen (geld ophalen) * Leip (gek/gevaarlijk/mal) * Lens (doodmoe) * Link (slim/gevaarlijk) * Loen (bedrieglijk) * Loenen (verraden) * Loer (botterik/gemene truck/list) * Loges (achterwerk) * Lol (pret) * Lor, Oen (sukkel) * Los (uitverkochte straathandel) * Lou, Louw (niet/weinig) * Luiken (geld verdelen) * Macher (koopman) * Maf, Knots, Stapel (gek) * Makkes (problemen) * Makkie (leuk klusje) * Majem (water) * Matsen (bevoordelen/knoeien) * Matser (knoeier) * Matten (vechten) * Meppen (slaan/beetnemen) *

Merode (doodarm) * Mieg (urine) * Mies (lelijk/niet-lekker) * Mik (brood) * Mikmak (ruzie) * Mokke (vies wijf) * Mokum (stad, groot Mokum = Amsterdam) * Mol (infiltrant) * Mollen (doden/stuk maken) * Moos, Mos (vrouw) * Mossel, Poes, Pruim, Scheur, Spleet, Vermaak, Vijg, Emmer (vagina) * Naatje, Takke (waardeloos) * Nakken (slaan, neuken, verlinken, drinken, dissen) * Neet (meid/vent) * Nep, Loer (bedrog) * Neut (borreltje) * Nicht, Poot (homo) * Nies, Niese (vrouw, liefje) * Nop (nee) * 

Paf (geschrokken) * Paffen (roken) * Pages (vrees) * Palmer (soldaat) * Peren (wegrennen) * Peuk (cigaret) * Pieren (dobbelen/gokken) * Pikeur (vrouwenjager) * Plat, Streep (omgekochte douane) * Pleite (failliet/er van door gaan) * Pleur (koffie) * Plomp (log lichaam/buitenwater) * Poen (opschepper) * Poet (buit) *


Pot (lesbo) * Poter (kwijt) * Prak (hap eten) * Rams (uitverkoop) * Rats (bang) * Raap (gezicht/lijf) * Rippen, Jatten, Klouwen, Nakken (stelen) * Rug (bankbiljet 1000 gulden) * Rus, Stille, Wees (rechercheur) * Rut (blut) * Sassen (plassen) * Schaken (betrappen) * Scheffer (gevangene) * Scherp (alert) * Schimmel (gelukje/echtgenoot) * Schuier (zakkenroller) * Schuin (seksgrapje) * Schuit (schoen) * Schutten (gevangen nemen) * Sief (sifylis) * Sjaak (dupe) * Sjakes (koest) *

Smeer (uitkijk) * Smoes (leugentje) * Snaak (grapjas) * Snaar (bijvrouw) * Snater (mond) * Sneeuw, Witsel (cocaïne) * Snoeren, Beuken, Flenzen, Fukken, Fikken, Kienen, Krikken, Palen, Pompen, Punt (zetten), Raggen, Veeg, Wip = neuken * Sof (mislukt) * Spekken (royaal schenken) * Sperwer (paraplu) * Spits, Kek (pienter) * Stoter (afzetter) * Straal (bezopen) * Strop (vette pech) * Stuk, Bout, Brok, Kanjer, Moot, Spetter, Stoot (lekker wijf) *

Suiker (cocaïne) * Sijs, Piet (vogel) * Taas, Taats (hoofd) * Takke (waardeloos) * Tater (mond) * Tof (betrouwbaar) * Tokkie (asociaal gezin in tv-serie, aangevochten door andere familietak) * Trein (stoere vrouw) * Trippen (high door drugs) * Trom (dievenkroeg) * Trutmans (lulletje) * Turf (gestolen goed) * Venter (straatverkoper) * Vink (portemonnee) * Wies (verdwenen) * Zand, Zoet (suiker) * Zeper (tegenvaller) * Zuur (betrapt/jammer) * Zwerver (dakloze) * Zwijnen (boffen).


Logisch, als je cocaïne suiker noemt, wordt suiker een ander woord. Sorry, maar voor drank, politie, geld, lichaamsdelen, misdaad, rijkdom, manspersonen, seks en vrouwen bestaat bargoens en straattaal plus familienamen.

NB: zie ook /Amoureus.